Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je moderna visokošolska knjižnica, ki je namenjena študentom, profesorjem in ostali zainteresirani javnosti

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je moderna visokošolska knjižnica odprtega tipa. Namenjena je študentom in profesorjem Pravne fakultete v Ljubljani ter ostalim obiskovalcem knjižnice. Prostori knjižnice omogočajo pravilno hranjenje knjižnega gradiva in kvalitetno izposojo. Knjižnica je opremljena z moderno računalniško opremo ter z brezžičnim internetnim omrežjem "Eduroam". V knjižnici je omogočen dostop do številnih pravnih ter drugih informacijskih virov. Velika in svetla čitalnica omogoča študij do dvesto študentom. Danes predstavlja knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani eno najsodobnejših in najlepših knjižnic pri nas. S svojo obsežno knjižno zbirko ter dejavnostmi uresničuje svoje poslanstvo: »biti srce hrama učenosti«.

Mission: BITI SRCE HRAMA UČENOSTI

uradni-list.si

Uradni list - Izobraževanja

Dvodnevni seminar:

Posebni del KZ-1:
Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi

10. in 11. september 2019
9.00–16.00
9.00–12.45
poslovna stavba Rotonda
Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana

O seminarju:
Slovenija je nujno potrebovala veliko, poglobljeno, sistemsko
analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij.
Ob soočanju s temeljnimi izzivi posebnega dela kazenskega
prava in različnimi sistemskimi, predvsem teoretičnimi vprašanji so se pojavila tudi vprašanja posameznih inkriminacij, tudi v sodni praksi še neobravnavanih.
Svoje zanimive ugotovitve ter pogosto praktično prve analitično utemeljene in sistematične napotke za obravnavo posameznih kaznivih dejanj bodo predstavili strokovnjaki na dvodnevnem seminarju.

Z udeležbo na seminarju:
• boste pridobili vpogled v teoretično podstat, pojavnost
in sodno prakso pri obravnavi posameznih kaznivih dejanj
posebnega dela KZ-1,
• vam bodo predstavljeni primerjalnopravni pogledi in izkušnje
iz drugih držav, s poudarkom na logični sistemski umestitvi
posameznih inkriminacij v naš kazenskopravni sistem.
Vsak predavatelj bo en del svoje predstavitve namenil
razpravi z udeleženci, zato ne zamudite in ga s svojimi
dilemami izzovite tudi vi!

Več informacij in celoten program seminarja na:

https://lnkd.in/gq4usfS

https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dogodek/posebni-del-kz-1-od-spolnih-deliktov-do-gospodarskih-kaznivih-dejanj-v-teoriji-in-praksi

Posebna cena kotizacije za kupce Velikega znanstvenega
komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1)

Več na spletni strani: www.uradni-list.si/izobrazevanja

Dodatne informacije:
Nuša Skobir
tel. št. 01/200 18 38
po e-pošti: [email protected]

uradni-list.si Uradni list Republike Slovenije

[06/21/19]   ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI V PRIHODNJEM TEDNU:

PONEDELJEK, 24. 6. 2019 8:00 – 13:00
TOREK, 25. 6. 2019 PRAZNIK – ZAPRTO
SREDA, 26. 6. 2019 8:00 – 20:00
ČETRTEK, 27. 6. 2019 8:00 – 20:00
PETEK, 28. 6. 2019 8:00 – 20:00

Obenem vas obveščamo tudi, da bo knjižnica s 1. 7. 2019 pričela s poletnim delovnim časom:

Knjižnica bo od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019 odprta od 8:00 do 14:00.

Ob sredah, 3. 7. 2019, 10. 7. 2019, 21. 8. 2019 in 28. 8. 2019, pa bo knjižnica odprta od 8:00 do 18:00.

V tednu med 15. 7. 2019 in 19. 7. 2019 bo knjižnica izjemoma ZAPRTA zaradi izvedbe inventure.

Za vse dodatne informacije smo vam v knjižnici z veseljem na voljo.

Prijazen pozdrav

Irena Kordež,
vodja knjižnice

Alumni UL

Mreža klubov alumnov UL je namenjena povezovanju, sodelovanju in prenosu znanja na mlajše generacije.

prijava.uni-lj.si

Splosna Prijava - Udeleženci - Nov element

KC UL PRAVNE FAKULTETE
VAS VABI NA DVODNEVNO DELAVNICO Z NASLOVOM
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE S POUDARKOM NA RETORIKI

Delavnico bodo izvajali:

Prof. dr. Marko Pavliha je doktoriral na prestižni pravni fakulteti McGill v Montrealu, je redni profesor prava na Univerzi v Ljubljani in gostujoči profesor na IMO IMLI na Malti, z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu kot menedžer ter v politiki kot minister za promet in podpredsednik državnega zbora. Je (so)avtor 39 knjig in na stotine člankov s področja transportnega, zavarovalnega in pomorskega prava, etike, samorefleksije, retorike itd.

Bogdana Herman, prof., učiteljica veščin komuniciranja in pevka, je kot zunanja predavateljica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sedemnajst let poučevala teorijo in veščine retorike, kar je bil eden izmed izbirnih predmetov. Nekateri študentje so ta predmet obiskovali več let in nekateri so zdaj že del naše profesorske ekipe.

Boštjan Koritnik, strokovni urednik Pravnika ter urednik Javne uprave in e-časopisa TFL Glasnik, direktor Založbe Pravne fakultete, sicer pravnik s 15-letno tradicijo urednikovanja in dela v založništvu, nekoliko pa tudi t. i. grammar-nazzi 
Marko Pavliha in Bogdana Herman sta leta 2011 pri GV Založbi, katere direktor in odgovorni urednik je bil takrat Boštjan Koritnik, izdala knjigo Mala šola retorike za pravnike in še za koga.

Prijave sprejemamo na naslednji povezavi:

https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplosnaPrijava2018_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=300&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d300%26ListId%3da877742c-17a0-460a-b703-21faff4a4337

Program:

Prvi dan, v sredo, 3. 7. 2019 v Seminarju 5 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (v kleti):

9.00–9.45, prof. dr. Marko Pavliha: Zelo iskreno o retoriki v sedanjosti, iz preteklosti, za prihodnosti
9.45–10.30, Bogdana Herman: Retorična znanja kot bistveni element prepričljivosti, poleg dokazov, seveda (predavanje)
10.30–10.45, (Po)svetovalni odmor
10.45–11.15, Bogdana Herman: evidenca odprtih vprašanj in konkretnih problemov v formalnem govoru (ustni ali pisni izpit; prezentacija ali ustni zagovor kot javni nastop; komunikacijska kultura; nastop v avdiovizualnih medijih itd.)
11.15–12.00, Bogdana Herman in Boštjan Koritnik: pravopisne, slovnične in stilistične jezikovne (o)pasti v pravnem izražanju (delavnica)
12.00–15.00, ODMOR S KOSILOM
15.00–15.45, Bogdana Herman: komuniciranje : etika in bonton : medosebni odnosi (predavanje)
15.45–16.30, Bogdana Herman: glasovna in govorna kultura ter neverbalna komunikacija (delavnica)
16.30–16.45, (Po)svetovalni odmor
16.45–17.45, Bogdana Herman: javno nastopanje (delavnica)
17.45–18.00, Vprašanja, odgovori, pogovor

Drugi dan, v četrtek, 4. 7. 2019, v Seminarju 5 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (v kleti):

10.00–12.00, Bogdana Herman: individualno delo in vadba javnega nastopanja ter formalnega govora v slovenskem knjižnem jeziku (zaradi dogovora o časovnem razporedu so potrebne vnaprejšnje prijave).

prijava.uni-lj.si Seznanjen/a sem, da je iz tega razloga privolitev k obdelavi osebnih podatkov pogoj za udeležbo v aktivnosti. Seznanjen/a sem, da zgoraj navedene osebne podatke Univerza v Ljubljani preneha obdelovati z dnem 31. 12. 2022. Po preteku tega roka se podatki uničijo. Seznanjen/a sem, da imam glede oseb...

[06/07/19]   Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 10. junija 2019, od 15:45 do 18:30, v knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani potekalo snemanje filma ob 100. obletnici ustanovitve Pravne fakultete v Ljubljani.

Prizori bodo snemani tako, da bodo na posnetku vidni tudi obiskovalci knjižnice (predvsem študenti med študijem v knjižnici).

Vsem, ki boste v navedenem terminu v knjižnici, se že vnaprej najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Hvala za razumevanje.

Prijazen pozdrav

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta » Dnevi javnega prava 2019

http://www.pf.uni-lj.si/aktualno/dnevi-javnega-prava-2019/

pf.uni-lj.si ...

pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta » Karierni centri UL PF vabijo na delavnico: »REŠEVANJE SPOROV Z MEDIACIJO«

http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/zadnjih-30-novic/karierni-centri-ul-pf-vabijo-na-delavnico-resevanje-sporov-z-mediacijo/

pf.uni-lj.si ...

pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta » Karierni centri UL: »Izzivi dela z zahtevnimi uporabniki; ali, kako opraviti strokovno delo z različnimi klienti in kako pri tem kar najbolje poskrbeti (tudi) zase«

http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/zadnjih-30-novic/karierni-centri-ul-izzivi-dela-z-zahtevnimi-uporabniki-ali-kako-opraviti-strokovno-delo-z-razlicnimi/

pf.uni-lj.si ...

pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta » Dan Pravne fakultete 15. april 2019

http://www.pf.uni-lj.si/aktualno/dan-pravne-fakultete-15-april-2019/

pf.uni-lj.si

[04/11/19]   Spoštovani,

založba Pravne fakultete je izdala delo Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost. Urednika knjige, v kateri so prispevki trinajstih avtorjev na 330 straneh, sta prof. dr. Franjo Štiblar in Lana K. Gotvan.

Vljudno vabljeni na predstavitev avtorjev in okroglo mizo ob izdaji knjige, ki bo v petek, 19. aprila 2019, od 10. do 12. ure v Rdeči predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Udeleženci okrogle mize bodo prof. Rajko Pirnat (Pravna fakulteta UL), prof. dr. Jože P. Damijan (Ekonomska fakulteta UL), Andrej Gnezda (Umanotera) in koordinator prof. dr. Franjo Štiblar (Pravna fakulteta UL).

Knjiga obravnava 13 konkretnih projektov investicij v slovensko infrastrukturo in predstavlja poseben del projektne analize slovenske infrastrukture, katere splošen del je v obliki znanstvene monografije izšel v Založbi Pravne fakultete leta 2016. Delo ob uvodnem in zaključnem poglavju obravnava aktualne teme: mehka infrastruktura (intelektualna in ekološka), infrastruktura naravnih virov (gozdovi, vetrna energija, ravnanje z odpadki, odvajanje voda), prometna infrastruktura (tretja in 3A razvojna os, druga cev v Karavankah, nadgradnja železniškega mostu Zidani Most, Luka Koper) ter sodobna infrastruktura (polnilna električna infrastruktura, masovni podatki za promet, zaščita pred kibernetskimi grožnjami).

VLJUDNO VABLJENI.

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Spoštovani,
obveščamo vas, da zaradi tehničnih težav danes izposojamo le rdeče knjige.
Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje.

[03/28/19]   OBVESTILO

PODALJŠAN DELOVNI ČAS KNJIŽNICE
PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI

OD 1. 4. 2019 DO 20. 6. 2019

PONEDELJEK 8.00 – 22.00
TOREK 8.00 – 22.00
SREDA 8.00 – 22.00
ČETRTEK 8.00 – 22.00
PETEK 8.00 – 20.00

sazu.si

Posvet o položaju ljudi z motnjo v duševnem razvoju - sazu.si

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
vljudno vabi na

Posvet o pravnem in družbenem položaju
odraslih z motnjo v duševnem razvoju,

ki ga pripravlja I. razred SAZU za zgodovinske in družbene vede
v sodelovanju z Zvezo Sožitje in društvom Downov sindrom Slovenija

v četrtek, 21. marca 2019, ob 9. uri v dvorani SAZU na Novem trgu 3 v Ljubljani.

I. Odprtje posveta
9.00–9.15 Nagovor predsednika SAZU akad. Tadeja Bajda in akad. Alenke Šelih
9.15–9.30 Tereza Žerdin, dipl. spec. pedagoginja, in Maruša Kmet, direktorica založbe Rokus-Klett: Obeležitev 21. marca, svetovnega dneva Downovega sindroma: Predstavitev knjižice Downov sindrom – kaj to pomeni?
II. Pravni položaj ljudi z motnjo v duševnem razvoju
9.30–9.50 Barbara Novak, Pravna fakulteta: Sposobnost odraslih z motnjo v duševnem razvoju za samostojno odločanje
9.50–10.20 Grega Strban, Pravna fakulteta: Socialna varnost odraslih z motnjo v duševnem razvoju
10.20–10.40 Gregor Dugar, Pravna fakulteta: Pravnoorganizacijski status pokroviteljskih organizacij s področja varstva odraslih z motnjo v duševnem razvoju
10.40–11.00 Filip Dougan, Pravna fakulteta: Učinkovit dostop do sodnega varstva odraslih z motnjo v duševnem razvoju
11.00–11.20 Katja Filipčič, Pravna fakulteta: Nasilje nad odraslimi z motnjo v duševnem razvoju
11.20–12.00 razprava
12.00–12.30 odmor
III. Družbeni položaj ljudi z motnjo v duševnem razvoju
12.30–12.50 Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo: Pomen socialnega dela pri zagotavljanju vključujočega življenja ljudi z MDR
12.50–13.10 Mojca Urek, Fakulteta za socialno delo: Pravica do samostojnega življenja v skupnosti: implementacija 19. člena Konvencije OZN o pravicah invalidov v Sloveniji
13.10–13.30 Marija Kavkler, Pedagoška fakulteta: Pomen inkluzivnega izobraževanja za življenje odraslih z MDR
13.30–13.50 - Katja Vadnal, Zveza Sožitje: Vloga nevladnih organizacij pri zagotavljanju kakovostnega življenja ljudi z MDR
13.50–14.30 razprava
14.30 sklepni del

Kotizacije ni, zaradi omejenega prostora pa je potrebna predhodna prijava na spletni strani SAZU:

http://www.sazu.si/events/5c10bebde067dc1e29c4a7f2

Vljudno vabljeni!

Akad. Uroš Skalerič,
glavni tajnik SAZU

sazu.si Slovenska akademija znanosti in umetnosti vljudno vabi na Posvet o pravnem in družbenem položaju odraslih z motnjo v duševnem razvoju,  ki ga pripravlja I. razred SAZU za zgodovinske in družbene vede v sodelovanju z Zvezo Sožitje in društvom Downov sindrom Slovenija v četrtek...

Pravo in podnebne spremembe

Vabljeni.

Vabljeni k prijavi na dogodek preko spletnega obrazca:https://goo.gl/forms/uE9Y1Ru1wt0KS3oo1. 🌳
Udeležba je brezplačna! 🌻

[01/04/19]   OBVESTILO
Knjižnica bo med 7. in 25. januarjem 2019
odprta od ponedeljka do četrtka
od 8.00 do 22.00,
ob petkih od 8.00 do 20.00.

Vse dobro in veliko uspeha v novem letu vam želi kolektiv Knjižnice Pravne fakultete.

[12/20/18]   Delovni čas knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani med božično-novoletnimi prazniki

PONEDELJEK, 24. 12. 2018: 08.00 – 13.00
TOREK, 25. 12. 2018 (PRAZNIK): ZAPRTO
SREDA, 26. 12. 2018 (PRAZNIK): ZAPRTO
ČETRTEK, 27. 12. 2018: 08.00 – 20.00
PETEK, 28. 12. 2018: 08.00 – 20.00

PONEDELJEK, 31. 12. 2018: 08.00 – 13.00
TOREK, 01. 01. 2019 (PRAZNIK): ZAPRTO
SREDA, 02. 01. 2019 (PRAZNIK): ZAPRTO
ČETRTEK, 03. 01. 2019: 08.00 – 20.00
PETEK, 04. 01. 2019: 08.00 – 20.00

Vabimo vas, da si pravočasno izposodite gradivo za praznične dni.

Srečno in uspešno leto 2019 vam želi kolektiv knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani.

pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta » Program za izpopolnjevanje

Program za izpopolnjevanje Pravne fakultete UL

Specializacija znanj s področja prava

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki so ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava.

Oblikovali so 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bodo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS.

V študijskem letu 2018/2019 bodo izvedli 10 modulov, rok za prijave pa je 15. februar 2018.

Vsak modul je ovrednoten s 24 kreditnimi točkami (ECTS). Program je namenjen pravnikom in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z določenim področjem prava ali jih zanimajo pravna vprašanja. Predavanja bodo interaktivna, sodelovali pa bodo tudi priznani strokovnjaki iz prakse. Za zaključek programa je poleg opravljenih izpitov potrebna izdelava zaključnega dela. Slušatelji ne pridobijo strokovnega ali znanstvenega naziva, dobijo pa potrdilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o opravljenem izobraževanju po akreditiranem programu. Predvsem pa bodo obogatili in poglobili svoje znanje.

Več informacij in obrazec za prijave je na voljo na

http://www.pf.uni-lj.si/program-za-izpopolnjevanje/.

pf.uni-lj.si ...

pf.uni-lj.si

Pravna fakulteta » Dnevi insolvenčnega prava 24. in 25. januarja 2019, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

http://www.pf.uni-lj.si/oglasna-deska/i-stopnja-187/povezave-na-dogodke/dnevi-insolvencnega-prava-24-in-25-januarja-2019-pravna-fakulteta-univerze-v-ljubljani/

pf.uni-lj.si ...

Novo na naših policah...

Zastavna pravica je v poslovnem prometu najpomembnejši instrument stvarnega zavarovanja terjatev. Zastavna pravica je izvedena stvarna pravica. Zato jo ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ureditev zastavne pravice in nekaterih drugih institutov v SPZ je deloma nedosledna oziroma nekonsistentna. To v poslovni praksi povzroča številne probleme oziroma nejasnosti.
Monografijo Zastavna pravica sta urednika dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur zasnovala tako, da so v njej sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice. Zato so v začetnih poglavjih najprej razloženi splošni instituti stvarnega prava in splošna pravila o zastavni pravici. V nadaljnjih poglavjih pa avtorji obravnavajo posamezne podvrste zastavnih pravic tako, da pri vsaki razložijo njene posebne značilnosti in posebna pravila, ki se zanjo uporabljajo.
Obravnavane so naslednje podvrste zastavnih pravic:
– hipoteka,
– maksimalna hipoteka (ki v resnici ni zastavna pravica temveč je varovalna stvarna pravica),
– zastavna pravica na terjatvi in fiduciarni prenos terjatve v zavarovanje (globalna cesija),
– neposestna zastavna pravica,
– finančna zavarovanja in posebna pravila ZFZ,
– zastavna pravica na vrednostnih papirjih in
– zastavna pravica na poslovnem deležu.

Poleg urednikov so avtorji posameznih poglavij še prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Gregor Dugar, dr. Blaž Hrastnik, mag. Damjan Orož, dr. Miha Šlamberger in Miha Verčko.
Vsi avtorji so si prizadevali, da razložijo pravna pravila in utemeljijo svoja stališča na podlagi analize položajev, ki nastajajo v sodobnem poslovnem življenju, in ob ustreznem upoštevanju značilnosti teh položajev in potreb sodobne poslovne prakse. Namen urednikov in avtorjev je z ustrezno sistematično analizo in poglobljeno razlago začrtati okvire sodobnega stvarnega prava, ki ustreza potrebam sodobnega življenja. Zato ima zbirka, v kateri izide knjiga Zastavna pravica, naslov Sodobno stvarno pravo. V zbirki bosta urednika tudi v prihodnje urejala monografije o posameznih stvarnopravnih institutih.

Knjiga je na voljo tudi v knjigarni na Pravni fakulteti.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Poljanski Nasip 2
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 08:00 - 22:00
Tuesday 08:00 - 22:00
Wednesday 08:00 - 22:00
Thursday 08:00 - 22:00
Friday 08:00 - 20:00
Other Education in Ljubljana (show all)
Znanost na cesti / Science on the Street Znanost na cesti / Science on the Street
Teslova 30
Ljubljana

Znanost na cesti // Science on the Street promotion of science https://znc.si Twitter @znanostnacesti (edited by members of the ZnC team)

Branimir Slokar Academy Branimir Slokar Academy
Gosposvetska Cesta 5
Ljubljana, 10000

Young musicians from all over the world receive intensive music education at the highest and most personal level. The purpose of the Cultural Association BSA is to develop cultural and artistic activities in the field of music education and creativity.

Nanos Sci. Nanos Sci.
Teslova Ulica 30
Ljubljana, 1000

Nanos Sci. develops and produces superparamagnetic iNANOvative™ nanoparticle clusters

Aromainštitut Aromainštitut
Maroltova 2
Ljubljana, 1000

Poslanstvo Aromainštituta je dvig nivoja kakovosti aromaterapevtskega znanja in širjenje zavedanja o široki uporabnosti aromaterapije. www.aromainstitut.si

Zavod TIP &TAP Zavod TIP &TAP
Letališka Cesta 32
Ljubljana, 1000

TIP&TAP so.p. z uvajanjem koncepta krožnega gospodarstva spreminja tradicionalni linerani model gospodarjenja z računalniško opremo, kjer velja pravilo » vzemi – uporabi – zavrzi«, v koncept podaljševanja uporabe računalniške opreme.

Svetloba, ujeta v kamen Svetloba, ujeta v kamen
Prirodoslovni Muzej Slovenije, Prešernova Cesta 20
Ljubljana, 1000

Razstava Svetloba, ujeta v kamen v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, od 16. 10. 2015 do 15. 11. 2015.

Volkec Zasebni Vrtec Volkec Zasebni Vrtec
Kajuhova Ulica 12
Ljubljana, 1000

Zasebni Vrtec Volkec vabi v svojo družbo otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Zanje skrbiva diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok Simona in Urša. Volkci stanujemo v rumeni hiški, na Kajuhovi 12, v Ljubljani.

Team Phoenix Akademija Team Phoenix Akademija
Ljubljana

Naša vizija je s pravilnim mindsetom, finančno izobrazbo in podpornim okoljem pomagati ljudem da zaživijo svobodno življenje.

Društvo za mediacijo in komunikacijo Društvo za mediacijo in komunikacijo
Stegne 3
Ljubljana, 1000

Sem, spreminjam, sodelujem

YOUNIQUE - Šola za ženske YOUNIQUE - Šola za ženske
MyChi, Ukmarjeva 6
Ljubljana, 1000

Za vse ŽENSKE, ki želijo ostati ženske z zavedanjem, da so edinstvene, neprecenljive in vredne. BODITE YOUNIQUE! Za privlačne ustnice govorite prijazno, za lepe oči poiščite to, kar je dobro v ljudeh,lepota se z leti povečuje...

Fitnes zveza Slovenije Fitnes zveza Slovenije
Cesta 24. Junija 23
Ljubljana, 1000

Fitnes zveza Slovenije (FZS) je članica Olimpijskega komiteja Slovenije in njeni programi usposabljanja so potrjeni s strani Strokovnega sveta za šport RS.

Presoja, prometno svetovanje, doo Presoja, prometno svetovanje, doo
Zaloška Cesta 269
Ljubljana, 1000

Pooblaščeni center za izvajanje rednih usposabljanj in temeljnjih kvalifikacij za poklicne voznike v cestnem prometu - koda 95.