Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani

Mednarodni francoski vrtec in šola, od 2-16 Ecole française internationale de Ljubljana de 2 à 16 ans French International School of Ljubljana, age 2 to 16

FRANCOSKA ŠOLA V SLOVENIJI Zakaj slovenski starši in starši drugih narodnosti izberejo Francosko šolo v Ljubljani? Starši želijo za svojega otroka le najboljše, zato je jasno, da iščejo šolo, ki je zanj najboljša. Tega se zavedamo in se zato tudi nenehno izpopolnjujemo, da bi vam lahko ponudili način šolanja, ki prinaša največ uspehov. Francoska šola v Ljubljani (EFL) je MEDNARODNA šola, ki sledi francoskemu obstoječemu državnemu učnemu kurikulumu, obenem pa upošteva dejavnike prisotne v državi gostiteljici, Sloveniji. Naša cilja sta zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja francoskim in francosko govorečim učencem ter integracija učencev tako francoske in slovenske, kot tudi drugih narodnosti s pomočjo svojevrstnega načina učenja francoščine. V letu 2017 smo prejeli homologacijo s strani slovenske države, to pomeni, da je šola v Sloveniji priznana, vpisana v register mednarodnih šol in dvojno šolanje slovenskih otrok ni več potrebno! Zahvaljujoč trdnosti svojih učnih in izobraževalnih projektov, kakovostnemu učnemu kadru in podpori s strani Agencije za francosko poučevanje v tujini (AEFE), Francoska šola v Ljubljani to poslanstvo uspešno izpolnjuje že dvajset let. Pedagoška doslednost in odprtost duha nas oblikujeta v ustanovo, ki privablja tako francoske in slovenske družine kot tudi tiste iz drugih držav, na kar smo še posebej ponosni. Predšolski sistem – I. cikel: FRANCOSKI VRTEC Opismenjevanje se pri nas prične že v vrtcu! Francoski predšolski sistem združuje značilnosti francoskega izobraževalnega sistema, saj zagotavlja tako vzgojo in izobraževanje kot tudi prijaznost in igro. V starosti od dveh do pet let otroci v vrtcu razvijejo osnovne sposobnosti učenja, izpopolnjujejo jezikovne spretnosti, učijo se živeti z drugimi, razvijajo socialne veščine in ob igri odkrivajo svet pisane besede. EFL sprejema otroke v vrtec že ko dopolnijo dve leti. Znanje francoščine za vpis v vrtec ni potrebno! Učni načrt pokriva pet področij: osvajanje jezika in odkrivanje pisane besede, sprejemanje zadolžitev in odgovornosti vloge učenca, razumevanje govorice telesa ter izražanje s telesom, spoznavanje družbe in sveta, razvijanje zaznav in čustvovanja, domišljije ter ustvarjalnosti. Sestavni del učnega procesa je učenje pesmi, umetniško izražanje in ples, kar bogati otrokovo sposobnost izražanja. V vsakem razredu so poleg francoskih učiteljev prisotni tudi slovensko govoreči strokovni sodelavci, ki pomagajo slovenskim otrokom premostiti začetne jezikovne ovire. Dvojezičnost v zgodnjem otroštvu omogoča, da otroci razvijejo mehanizme osvajanja tujega jezika, pravilno intonacijo in izgovorjavo, kar kasneje olajša učenje drugih tujih jezikov. OSNOVNA ŠOLA - II. cikel: RAZREDNA STOPNJA 1. razred (CP), 2. razred (CE1) in 3. razred (CE2) Ob vstopu v prvi razred pri šestih letih je učenec sposoben razumeti zgodbo, ki mu jo bere odrasla oseba, zna povezovati govorjeno besedo z grafičnim zapisom – črkami. Zna se osredotočiti na dejavnost in se brez zadržkov vključevati v pogovor. Temeljni cilj učnega načrta je osvojiti predpisana osnovna znanja ob upoštevanju otrokovih zmožnosti. Cilji vključujejo: branje, pisanje, poznavanje in uporaba števil, besedni zapis števil, računanje z majhnimi količinami. OSNOVNA ŠOLA - III. cikel: 4. razred (CM1), 5. razred (CM2) Učenci napredujejo v obvladovanju francoskega jezika (branje, pisanje, besedišče, slovnica in pravopis), kot tudi slovenskega in angleškega. Ob koncu 4. razreda bo njihova angleščina dosegla nivo znanja A1 po Evropskem referenčnem okviru za jezike (CECR, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp). Pri matematiki se naučijo operiranja s številčnimi in geometrijskimi podatki, računanja s celimi in decimalnimi številkami, obravnavajo enostavne ulomke in decimalne številke, pretvarjajo merske enote, utrjujejo računanje na pamet. Pričnejo spoznavati tudi naravoslovje in tehniko ter se navadijo uporabljati različna orodja v informatiki. V teh letih se učenci učijo o zgodovini zahodne civilizacije vse od prazgodovine do sodobnosti. Učijo se o geografskih posebnostih zemeljske krogle, sveta in Evrope, o branju zemljevidov ter geografskih značilnosti Slovenije in Francije. COLLèGE - IV. cikel: od 6. do 9. razreda (od 11 do 14 let) SREDNJA ŠOLA - GIMNAZIJA (v letu 2017 se je odprl 1. letnik) Od leta 1991 Francoska šola v Ljubljani sprejema učence višjih razredov osnovne šole, v katerih so tako deklice kot dečki. Vsi učenci so vpisani v CNED (Državni center za izobraževanje na daljavo), ki je javna ustanova pod okriljem francoskega Ministrstva za šolstvo in skrbi za šolanje 400 000 otrok po vsem svetu. CNED za vse učence priskrbi potrebna učna gradiva glede na njihovo starost in nivo znanja. Učitelji višjih razredov osnovne šole in gimnazije s svojo strokovnostjo in pedagoško usposobljenostjo zagotavljajo kvaliteto pouka, razlago učne snovi, vodijo učni proces in ostale aktivnosti ter odgovarjajo na vprašanja učencev. Hkrati pripravljajo učence 9. razreda (3ème) na zaključni izpit, Brevet ter dijake na opravljanje mature. Učitelji dnevno spremljajo delo učencev in njihov napredek po programu CNED ter sledijo učnim načrtom francoskega izobraževalnega sistema. Manjše skupine učencev omogočajo, da se učitelji posvečajo vsakemu učencu posebej in v celoti izvedejo predpisani letni učni program Ministrstva za šolstvo. Poleg učiteljev družboslovja (francoščina, zgodovina, geografija in družbena vzgoja) in naravoslovja (matematika, spoznavanje življenja in okolja, fizika, kemija, tehnika in informatika) program izvajajo tudi učitelji tujih ter klasičnih jezikov in kulture, glasbe, likovne umetnosti in športne vzgoje. Predmetnik EFL vključuje tudi slovenski jezik (140 ur), angleščino, nemščino, španščino, italijanščino, LATINŠČINO in STARO GRŠČINO - resnično in to v osnovni šoli! Predmetnik višjih razredov vključuje tudi kulturne, znanstvene in kulinarične dneve ter na koncu leta tudi šolo v naravi. Naši otroci dosegajo ODLIČNE učne uspehe, več kot odlično sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, z odličnim uspehom opravljajo izpite kot so DELF prim, DELF junior... Vzgajamo jih v odgovorne in samostojne mlade ljudi.

Vive la galette des reines et des rois 2020 !

🇫🇷 Ce mardi 21 janvier 2020, les élèves de l’école et leurs familles se sont retrouvés afin de partager un moment convivial autour de la traditionnelle galette des rois et des reines. 👑
Ce fut l’occasion pour les élèves des petites classes de chanter « J’aime la galette, savez-vous comment ? », tout en dansant une ronde. 👑
A l’issue de la dégustation, une quinzaine de rois et de reines ont été couronnés, et des yeux d’enfants se sont émerveillés en découvrant les fèves cachées. 👑
Les galettes, ainsi que les bouteilles de cidre brut et de jus de pommes ont été offertes avec le soutien du magasin E. Leclerc de Ljubljana.

👑👑👑👑👑👑👑👑👑

🇬🇧 On Tuesday, January 21, the pupils of the school and their families gathered to share a piece of Galette des Rois, a French almond-based pie which is baked and eaten throughout the month of January in France. 👑
On this occasion the pupils of the small classes sang « J’aime la galette, savez-vous comment ? », while dancing. 👑
At the end of the tasting, a dozen of queens and kings were crowned, and children’s eyes marveled when they discovered the hidden « fève ». 👑
The galettes, as well as the bottles of cider and apple juice were offered with the support of the E. Leclerc store in Ljubljana.

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

🇫🇷 Ce mardi 21 janvier 2020, les élèves de l’école et leurs familles se sont retrouvés afin de partager un moment convivial autour de la traditionnelle galette des rois et des reines. 👑
Ce fut l’occasion pour les élèves des petites classes de chanter « J’aime la galette, savez-vous comment ? », tout en dansant une ronde. 👑
A l’issue de la dégustation, une quinzaine de rois et de reines ont été couronnés, et des yeux d’enfants se sont émerveillés en découvrant les fèves cachées. 👑
Les galettes, ainsi que les bouteilles de cidre brut et de jus de pommes ont été offertes avec le soutien du magasin E. Leclerc de Ljubljana.

👑👑👑👑👑👑👑👑👑

🇬🇧 On Tuesday, January 21, the pupils of the school and their families gathered to share a piece of Galette des Rois, a French almond-based pie which is baked and eaten throughout the month of January in France. 👑
On this occasion the pupils of the small classes sang « J’aime la galette, savez-vous comment ? », while dancing. 👑
At the end of the tasting, a dozen of queens and kings were crowned, and children’s eyes marveled when they discovered the hidden « fève ». 👑
The galettes, as well as the bottles of cider and apple juice were offered with the support of the E. Leclerc store in Ljubljana.

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

Très bonne et heureuse année !!
Srečno novo leto !! Happy new year !!
🎊🎈🎉
📷 Éric Martinet

Spectacle de Noël/Christmas Show 2019 - EFL

Un grand merci aux élèves, professeurs, parents et à toutes les personnes qui se sont investies dans le spectacle de Noël 2019 de l'Ecole française de Ljubljana 🎉🎄! C'était l'occasion d'un voyage dans le temps, à la rencontre des pharaons, astronautes, personnages de BD, de Napoléon et de La Joconde ! L'école remercie également l'ambassadrice de 🇫🇷 en 🇸🇮 Florence Ferrari qui a remis les diplômes du DELF Prim et DELF Junior à 10 lauréats de l'école. Bravo à tous 👏 et excellentes fêtes de fin d'année ⛄️🎈🎊!

Many thanks to the pupils, teachers, parents and everyone who contributed to the 2019 Christmas Show of the International French School of Ljubljana 🎉🎄! We were invited on a journey through time, featuring pharaohs, astronauts, cartoon characters, Napoleon and Mona Lisa. The school also thanks the ambassador of 🇫🇷 in 🇸🇮 Florence Ferrari who handed out the DELF Prim and DELF Junior diplomas to 10 recipients of the school. Congratulations to everyone 👏 and happy holidays ⛄️🎈🎊!

Zahvaljujemo se vsem učencem, učiteljem, staršem, in vsem drugim, ki ste prispevali k letošnji božični predstavi mednarodne Francoske šole v Ljubljani 🎉🎄. Povabili ste nas na potovanje skozi čas, na katerega so nas popeljali faraoni, astronavti, stripovski junaki, Napoleon in Mona Liza. Šola se iskreno zahvaljuje njeni ekscelenci veleposlanici Francije v Sloveniji, gospe Florence Ferrari, ki je desetim učencem podelila diplome DELF Prim in DELF Junior. Čestitke 👏 in vesele praznike vsem ⛄🎈🎊!

Song credits: "Raindrops", Jana Beltran

delo.si

Učenje francoščine ne le zaradi romantike, ampak zaradi poslov

delo.si Izobraževanje je prva življenjska naložba, tudi zato so v Franciji izbrali 28. november za prvi mednarodni dan učiteljev francoščine (kot tujega jezika). Pobudo za to je marca lani dal predsedni...

Check out our latest news " Fruits and vegetables"
https://efljubljana.com/fruits-and-vegetables/

OPEN DOORS COMING SOON!!
NOVEMBER 26th from 9.00 to 12.00 or from 16.00 to 18.00
In the morning you can taste our french breakfast!
During open doors families are able to come to school and get a feeling of a school day( how it runs, children in class and different activities).

We are exited to share with you our NEW WEB PAGE!!
www.efljubljana.com
Check it out and learn more about us; what make us unique...

Why choose us:

early learning of foreign languages through games

multicultural and multilingual environment

learning Slovene according to the Slovene curriculum

child-friendly lessons in small groups

rich and high-quality offer of extra-curricular activities: sports, languages, music, dance, artistic expression, theater, party games, video club ...

Sortie au marché de Ljubljana!

Les enfants de GS-CP sont allés au marché de Ljubljana acheté des légumes afin de préparer des soupes de différentes couleurs avec les légumes de saisons.
Ils ont aussi réalisé des natures mortes.

The children of GS-CP went to the Ljubljana market and bought vegetables to prepare soups of different colors with seasonal vegetables.
They also made some art based on this outing.

Land of Dreams

The start of the new Land of Dreams season coincides with the start of the new school year 🔔, and so this week we head to the 🇫🇷 French International School 🇫🇷 Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani, to get to know the school's headmistress, Marie Therese Furic 👩‍🏫

What's it like running a French school in Slovenia, what are some of the challenges, and what has living in Slovenia taught Marie Therese??? Tune in this Wednesday at around 11:25 a.m or on Sunday at 2:30 p.m. - Only on Radio Si 🤓

rtvslo.si

Land of Dreams: Marie Therese Furic

Tune in on RADIO SI tomorrow at 11:25 for Dreams of land new season. Begins with an interview to our headmistress, Marie Therese Furic.

https://www.rtvslo.si/radiosi/don-t-miss/land-of-dreams-marie-therese-furic/499063

rtvslo.si The start of the new Land of Dreams season coincides with the start of the new school year, and so this week we head to the French International School in Ljubljana to get to know the school's ...

A new school year has begun. Parents, teachers and students all share mixed feelings of excitement and anticipation while the school hall recovers voices and laughter.
we all look forward to a year filled with learning and many unforgettable experiences.

The French school of Ljubljana is looking for a teacher native speaker to teach English (around 9h/week) to children from 4 to 12 years in different groups. This job will be from September 2019 to June 2020.
The candidates can send CV to the headmaster or the secretary of the French school:
Mrs FURIC Marie Therese [email protected]
Mrs ERJAVEC Jasmina [email protected]

[07/24/19]   The French school of Ljubljana is looking for a teacher native speaker to teach English (around 9h/week) to children from 4 to 12 years in different groups. This job will be from September 2019 to June 2020.
The candidates can send CV to the headmaster or the secretary of the French school:
Mrs FURIC Marie Therese [email protected]
Mrs ERJAVEC Jasmina [email protected]

Today is a SPECIAL day because one more school year comes to an end. We will remember everything that has passed through our school: the smiles, games, the lessons...

The culmination of the school year is a celebration for students, parents and the entire school community.
Our most sincere thanks to the Teachers, who with their teaching and dedication gave children tools for a good future and to the Families, for showing us great confidence to educate your children and for making our school a good community.
Have a great summer and see you next year!

Lundi 24 juin, nous nous sommes rendus à la « Maison de l’Union Européenne » située dans la Dunajska Cesta à Ljubljana. Nous avons gentiment été reçus par Maja, Nuša et la maman d’Ella-Klara (Madame Hudina) qui travaille dans cette institution. Grâce à un petit questionnaire oral et à un petit jeu de piste, nous avons appris pourquoi l’Union européenne a été créée, quels sont ses rôles et pourquoi elle est très importante pour que les pays vivent en paix, partagent leurs richesses et leurs cultures. Après une heure et demie de visite et de recherches, nous sommes repartis avec chacun un petit cadeau : un petit sac dans lequel se trouvaient des petits souvenirs : un stylo, un carnet, une boite à goûter, du chocolat, des bonbons à l’effigie de l’Union européenne. Maintenant, nous sommes incollables sur l’Union européenne ! Nous remercions beaucoup Madame Hudina qui a tout organisé !

On Monday, June 24, we went to the "House of the European Union" located in the Dunajska Cesta in Ljubljana. We were kindly received by Maja, Nuša and Ella-Klara's mother (Mrs. Hudina) who works in this institution. Thanks to a short oral quiz and a short treasure hunt, we learned why the European Union was created, what its roles are and why it is so important for countries to live in peace, share their wealth and cultures. After an hour and a half of visit and research, we left with each a small gift: a small bag in which were small memories: a pen, a notebook, a box for break, chocolate, sweets with the effigy of the European Union. Now we are unbeatable on the European Union! We thank Mrs Hudina who organized everything!

Pour cette 5ème période en GS nous avons décidé de traiter du thème de la liberté. Après de multiples lectures sur ce thème nous avons commencé à travailler sur le célèbre poème de Paul Eluard "j'écris ton nom". Nous avons choisi d'illustrer les vers que nous avons préférés en utilisant diverses techniques d'arts visuels. Nous avons pris des photos de ces réalisations avec lesquelles nous avons fabriqué un livret accordéon.

For this 5th period in GS we decided to talk about FREEDOM. We've read many albums about this thema and we worked about the famous Paul Eluard's poeme: Liberté j'écris ton nom. We ve chosen to illustrate our favourite verse using many arts technics. Then we took pictures of this creations and we made a little booklet.

Une belle journée à Affenberg en Autriche !
Les CE2/CM1/CM2 sont allés en Autriche pour voir une présentation sur les rapaces. Faucon pèlerin,
aigle royal et autres oiseaux nous ont montré leur technique de chasse. A la fin, un enfant a tenu un
faucon sur sa main.
Après un agréable pique-nique, nous avons profité d’une visite guidée dans le parc des singes.
L’animateur nous a expliqué les codes à respecter envers les macaques, comme par exemple ne
jamais les regarder dans les yeux car cela est une provocation dans le langage des singes ! Il nous a
parlé également de la hiérarchie dans la communauté. Les singes se déplaçaient librement autour de
nous. Les macaques nous ont prouvé également leur capacité à résoudre des problèmes, comme par
exemple faire fonctionner un mécanisme pour obtenir une récompense.
Cette belle journée s’est terminée par quelques jeux dans le parc pour la plus grande joie des enfants.

A nice day in Affenberg Austria!
The CE2 / CM1 / CM2 went to Austria to see a presentation on raptors, falcon, Golden Eagle and other birds, where we could apreciate their hunting technique.
After a nice picnic, we enjoyed a guided tour in the monkey park. The animator explained to us the codes and respect towards the macaques, for example never to
look in the eyes because it is a provocation in the language of the monkeys! He also told us about the hierarchy in the community. The monkeys moved freely around us.
The macaques also proved their ability to solve problems, such as running, a mechanism to get a reward.
This beautiful day ended with some games in the park.

Hier nous avons rencontré et partagé des jeux avec les enfants de l'école IES au parc Tivoli.

Yesterday we met and we played games with kids from IES ( international school) in Tivoli parc.
Everybody had lots of fun and the weather was great!

😗Voici les diplômés de la "course aux nombres 2019". Tous les élèves du CP au lycée ont participé à cette course qui consiste à être le plus rapide en calcul mental!!

Here are the graduates of the "2019 number race". All the students from the CP to high school participated in this race which consists of being the fastest in mental calculus!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤩🤩🤩🤩🤩🤩

Les MS et les GS ont essayé yoga à deux et ils se sont bien amusés ...Admirez leur souplesse !

Our two biggest kindergarten classes doing yoga in pairs. It was lots of fun...Admire their suppleness!"

Cette semaine, les élèves de l'Ecole française ont montré leurs talents de pâtissiers!
Dans le cadre du concours "Le macaron d'or", les enfants ont préparé seuls ou à deux des pâtisseries françaises: far breton, éclairs au chocolat, tarte tatin, tarte au citron, meringues à l'orange... et macarons bien sûr!
Nous avons eu la chance d'accueillir dans notre jury deux experts: Manca Rudolf, pâtissière, et Janez Potokar, professionnel de l'hôtellerie.
Difficile de désigner les meilleurs... Pendant la délibération, les collégiennes et lycéennes ont animé une activité sur la gastronomie française.
Après la remise des prix aux gagnantes, nous avons passé un bon moment ensemble en dégustant ces gourmandises.
Félicitations à tous!

This week, the students of the French School showed their skills as pastry chefs!
As part of the contest "The Golden Macaroon", children have prepared alone or in couples French pastries: far breton, chocolate éclairs, tarte tatin, lemon tart, orange meringues ... and macaroons!
We had the chance to welcome two experts to our jury: Manca Rudolf, pastry chef, and Janez Potokar, hospitality professional.
Difficult to choose the best ... During the deliberation, the students of middle and high school animated an activity on the French gastronomy.
After the prizes were awarded to the winners, we had a good time together enjoying these delicacies.
Congratulations to all!

Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani's cover photo

dnevnik.si

Majhna skupnost otrok z vsega sveta

Dans son édition du 26 mars, le quotidien Dnevnik publie un article sur l'Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani.

V Francoski šoli v Ljubljani je v tem šolskem letu pod eno streho zbranih 62 otrok, starih od dve pa vse do sedemnajst let. So različnih narodnosti in kultur. Šola je del verige francoskih šol po vsem svetu, učenci se učijo po francoskih učnih načrtih, večina njihovih učiteljev prihaja iz Francije.

dnevnik.si V Francoski šoli v Ljubljani je v tem šolskem letu pod eno streho zbranih 62 otrok, starih od dve pa vse do sedemnajst let. So različnih narodnosti in kultur. Šola je del verige francoskih šol po vsem svetu, učenci se učijo po francoskih učnih načrtih, večina njihovih učiteljev prihaja iz...

Jeudi 21 mars, l'infirmière scolaire est venue animer une séance : « Les bons gestes pour porter secours ». Les élèves de la classe de ce2/cm1/ cm2 ont appris à faire un bandage, à mettre le bras d’un blessé en écharpe et à mettre une personne en position latérale de sécurité. Ils ont également appris quelles sont les informations essentielles à donner lorsqu'on est témoin d’un accident et que l'on appelle le 112.

FRANCOSKI VRTEC IN ŠOLA V SLO

Zakaj slovenski starši in starši drugih narodnosti izberejo Francosko šolo v Ljubljani? Starši želijo za svojega otroka le najboljše, zato je jasno, da iščejo šolo, ki je zanj najboljša. Tega se zavedamo in se zato tudi nenehno izpopolnjujemo, da bi vam lahko ponudili način šolanja, ki prinaša največ uspehov. Francoska šola v Ljubljani (EFL) je MEDNARODNA šola, ki sledi francoskemu obstoječemu državnemu učnemu kurikulumu, obenem pa upošteva dejavnike prisotne v državi gostiteljici, Sloveniji. Naša cilja sta zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja francoskim in francosko govorečim učencem ter integracija učencev tako francoske in slovenske, kot tudi drugih narodnosti s pomočjo svojevrstnega načina učenja francoščine. V letu 2017 smo prejeli homologacijo s strani slovenske države, to pomeni, da je šola v Sloveniji priznana, vpisana v register mednarodnih šol in dvojno šolanje slovenskih otrok ni več potrebno! Zahvaljujoč trdnosti svojih učnih in izobraževalnih projektov, kakovostnemu učnemu kadru in podpori s strani Agencije za francosko poučevanje v tujini (AEFE), Francoska šola v Ljubljani to poslanstvo uspešno izpolnjuje že dvajset let. Pedagoška doslednost in odprtost duha nas oblikujeta v ustanovo, ki privablja tako francoske in slovenske družine kot tudi tiste iz drugih držav, na kar smo še posebej ponosni. Predšolski sistem – I. cikel: FRANCOSKI VRTEC Opismenjevanje se pri nas prične že v vrtcu! Francoski predšolski sistem združuje značilnosti francoskega izobraževalnega sistema, saj zagotavlja tako vzgojo in izobraževanje kot tudi prijaznost in igro. V starosti od dveh do pet let otroci v vrtcu razvijejo osnovne sposobnosti učenja, izpopolnjujejo jezikovne spretnosti, učijo se živeti z drugimi, razvijajo socialne veščine in ob igri odkrivajo svet pisane besede. EFL sprejema otroke v vrtec že ko dopolnijo dve leti. Znanje francoščine za vpis v vrtec ni potrebno! Učni načrt pokriva pet področij: osvajanje jezika in odkrivanje pisane besede, sprejemanje zadolžitev in odgovornosti vloge učenca, razumevanje govorice telesa ter izražanje s telesom, spoznavanje družbe in sveta, razvijanje zaznav in čustvovanja, domišljije ter ustvarjalnosti. Sestavni del učnega procesa je učenje pesmi, umetniško izražanje in ples, kar bogati otrokovo sposobnost izražanja. V vsakem razredu so poleg francoskih učiteljev prisotni tudi slovensko govoreči strokovni sodelavci, ki pomagajo slovenskim otrokom premostiti začetne jezikovne ovire. Dvojezičnost v zgodnjem otroštvu omogoča, da otroci razvijejo mehanizme osvajanja tujega jezika, pravilno intonacijo in izgovorjavo, kar kasneje olajša učenje drugih tujih jezikov. OSNOVNA ŠOLA - II. cikel: RAZREDNA STOPNJA 1. razred (CP), 2. razred (CE1) in 3. razred (CE2) Ob vstopu v prvi razred pri šestih letih je učenec sposoben razumeti zgodbo, ki mu jo bere odrasla oseba, zna povezovati govorjeno besedo z grafičnim zapisom – črkami. Zna se osredotočiti na dejavnost in se brez zadržkov vključevati v pogovor. Temeljni cilj učnega načrta je osvojiti predpisana osnovna znanja ob upoštevanju otrokovih zmožnosti. Cilji vključujejo: branje, pisanje, poznavanje in uporaba števil, besedni zapis števil, računanje z majhnimi količinami. OSNOVNA ŠOLA - III. cikel: 4. razred (CM1), 5. razred (CM2) Učenci napredujejo v obvladovanju francoskega jezika (branje, pisanje, besedišče, slovnica in pravopis), kot tudi slovenskega in angleškega. Ob koncu 4. razreda bo njihova angleščina dosegla nivo znanja A1 po Evropskem referenčnem okviru za jezike (CECR, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp). Pri matematiki se naučijo operiranja s številčnimi in geometrijskimi podatki, računanja s celimi in decimalnimi številkami, obravnavajo enostavne ulomke in decimalne številke, pretvarjajo merske enote, utrjujejo računanje na pamet. Pričnejo spoznavati tudi naravoslovje in tehniko ter se navadijo uporabljati različna orodja v informatiki. V teh letih se učenci učijo o zgodovini zahodne civilizacije vse od prazgodovine do sodobnosti. Učijo se o geografskih posebnostih zemeljske krogle, sveta in Evrope, o branju zemljevidov ter geografskih značilnosti Slovenije in Francije. COLLèGE - IV. cikel: od 6. do 9. razreda (od 11 do 14 let) SREDNJA ŠOLA - GIMNAZIJA (v letu 2017 se je odprl 1. letnik) Od leta 1991 Francoska šola v Ljubljani sprejema učence višjih razredov osnovne šole, v katerih so tako deklice kot dečki. Vsi učenci so vpisani v CNED (Državni center za izobraževanje na daljavo), ki je javna ustanova pod okriljem francoskega Ministrstva za šolstvo in skrbi za šolanje 400 000 otrok po vsem svetu. CNED za vse učence priskrbi potrebna učna gradiva glede na njihovo starost in nivo znanja. Učitelji višjih razredov osnovne šole in gimnazije s svojo strokovnostjo in pedagoško usposobljenostjo zagotavljajo kvaliteto pouka, razlago učne snovi, vodijo učni proces in ostale aktivnosti ter odgovarjajo na vprašanja učencev. Hkrati pripravljajo učence 9. razreda (3ème) na zaključni izpit, Brevet ter dijake na opravljanje mature. Učitelji dnevno spremljajo delo učencev in njihov napredek po programu CNED ter sledijo učnim načrtom francoskega izobraževalnega sistema. Manjše skupine učencev omogočajo, da se učitelji posvečajo vsakemu učencu posebej in v celoti izvedejo predpisani letni učni program Ministrstva za šolstvo. Poleg učiteljev družboslovja (francoščina, zgodovina, geografija in družbena vzgoja) in naravoslovja (matematika, spoznavanje življenja in okolja, fizika, kemija, tehnika in informatika) program izvajajo tudi učitelji tujih ter klasičnih jezikov in kulture, glasbe, likovne umetnosti in športne vzgoje. Predmetnik EFL vključuje tudi slovenski jezik (140 ur), angleščino, nemščino, španščino, italijanščino, LATINŠČINO in STARO GRŠČINO - resnično in to v osnovni šoli! Predmetnik višjih razredov vključuje tudi kulturne, znanstvene in kulinarične dneve ter na koncu leta tudi šolo v naravi. Naši otroci dosegajo ODLIČNE učne uspehe, več kot odlično sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, z odličnim uspehom opravljajo izpite kot so DELF prim, DELF junior... Vzgajamo jih v odgovorne in samostojne mlade ljudi.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Spectacle de Noël/Christmas Show 2019 - EFL
Club de francais 2017-2018

Location

Telephone

Address


Ulica Dušana Kraigherja 2
Ljubljana
1000

General information

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/#c557

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:30
Tuesday 07:00 - 17:30
Wednesday 07:00 - 17:30
Thursday 07:00 - 17:30
Friday 07:00 - 17:30
Other High Schools in Ljubljana (show all)
Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška
Roška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Na Roški vas naučimo kako uspeti - uporabna podjetniška znanja. Omogočamo vam brezplačno prakso v tujino in obilico zabavnih, športnih taborov.

SUAŠ Ljubljana (uradna stran) SUAŠ Ljubljana (uradna stran)
Zdravstvena Pot 10
Ljubljana, 1000

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA

Elektrotehniško-Računalniška Strokovna Šola in Gimnazija Ljubljana Elektrotehniško-Računalniška Strokovna Šola in Gimnazija Ljubljana
Vegova Ulica 4
Ljubljana, 1000

Tehniška gimnazija

Srednja Zdravstvena Šola Ljubljana Srednja Zdravstvena Šola Ljubljana
Poljanska Cesta 61
Ljubljana, 1000

Srednja zdravstvena šola Ljubljana Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena Pot 1
Ljubljana, 1000

To je uradna stran Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, kjer se bodo objavljale fotografije raznih projektov ter dogodkov v organizaciji dijaškega parlamenta.

Srednja strojna in  kemijska šola Ljubljana Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana
Aškerčeva 1
Ljubljana, 1000

Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana - uradna stran

Prešernova - Ekonomska šola Ljubljana Prešernova - Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova 6
Ljubljana, 1000

Ekonomska na Prešernovi, kot jo radi kličejo dijaki, je prva tovrstna ekonomska šola v Sloveniji. Deluje že 93 let, v sedanji stavbi pa že skoraj 80!

Srednja frizerska šola Ljubljana Srednja frizerska šola Ljubljana
Litostrojska Cesta 53
Ljubljana, 1000

Srednja trgovska šola Ljubljana Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska Cesta 28 A
Ljubljana, 1000

Gimnazija Bežigrad Gimnazija Bežigrad
Peričeva Ulica 4
Ljubljana, 1000

Mlade želimo opremiti z ustvarjalnim in uporabnim znanjem, jim nuditi čim več možnosti, da uveljavijo svoje interese in sposobnosti na vseh področjih življenja.

Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška
Roška 2
Ljubljana, 1000

Na Roški vas naučimo kako uspeti - uporabna podjetniška znanja. Omogočamo vam brezplačno prakso v tujino in obilico zabavnih, športnih taborov.