Center RS za poklicno izobraževanje

Center RS za poklicno izobraževanje je nacionalna inštitucije za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Operating as usual

03/05/2021

V Sloveniji se mladi že četro leto zapored lahko za nekatere poklice izobražujejo tudi v vajeniški obliki. Dijaki so z tem načinom izvedbe izredno zadovoljni kot kažejo evalvacije Centra RS za poklicno izobraževanje. Kar 92% dijakov prve, 83% druge in 88% tretje generacije vajencev bi se ponovno vpisalo v to obliko izobraževanja. Precej nižji so odstotki tistih, ki bi se ponovno vpisali v šolsko obliko (47 %, 55%).

23/04/2021

Pa smo dočakali tudi novo podobo EPALE Slovenija portala!

EPALE platforma ima novo preobleko! 🤩👏
Nova struktura platforme bo na preglednejši in prijaznejši način ponujala vse dosedanje vsebine. 🙂
Poleg tega pa ima kar nekaj novosti: nova domača stran (MyEPALE), prenovljen izgled platforme, več uporabnih virov, novi prostori za sodelovanje in še mnogo več. 👍
Se vidimo na platformi https://epale.ec.europa.eu/sl 😃

Photos from Center RS za poklicno izobraževanje's post 23/04/2021

Predstavniki Centra RS za #poklicno Izobraževanje se danes 23/4/2021 udeležujemo zaključne konference in zadnjega partnerskega sestanka projekta IMPROVET (Improving Skills in Vocational Education and Training - Erasmus+ KA3).
Več o projektu na https://improvet.hgk.hr/

#skills #eqf European Commission #jointqualifications

23/04/2021

Spletna stran Moja izbira https://www.mojaizbira.si/
ima novo podobo! Mladim ponuja v pomoč vrsto informacij, nasvetov in orodij za lažje odločitve o poklicni poti.
Kaj bom delal/a v izbranem poklicu? Katere lastnosti so pomembne za opravljanje poklica? Kakšna znanja in spretnosti moram osvojiti? Kje se lahko izšolam za izbrani poklic? Kako lahko ugotovim, kateri poklic me zanima? Odgovore poiščite na spletni strani Moja Izbira.
Mojaizbira.si

Spletna stran Moja izbira https://www.mojaizbira.si/
ima novo podobo! Mladim ponuja v pomoč vrsto informacij, nasvetov in orodij za lažje odločitve o poklicni poti.
Kaj bom delal/a v izbranem poklicu? Katere lastnosti so pomembne za opravljanje poklica? Kakšna znanja in spretnosti moram osvojiti? Kje se lahko izšolam za izbrani poklic? Kako lahko ugotovim, kateri poklic me zanima? Odgovore poiščite na spletni strani Moja Izbira.
Mojaizbira.si

20/04/2021

S koncem marca se je zaključil projekt Finančna podpora EQAVET NRP 2019 – 2021. Na spletni strani EQAVET NRP v Sloveniji https://www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva/ smo objavili vrsto gradiv, ki bodo predvsem zanimiva za vodstva in time za kakovost na poklicno – strokovnih šolah.

S koncem marca se je zaključil projekt Finančna podpora EQAVET NRP 2019 – 2021. Na spletni strani EQAVET NRP v Sloveniji https://www.eqavet-nrp-slo.si/gradiva/ smo objavili vrsto gradiv, ki bodo predvsem zanimiva za vodstva in time za kakovost na poklicno – strokovnih šolah.

19/04/2021

Se sprašujete, kakšno je delo, povezano z veriženjem podatkovnih blokov? Projekt #CHAISE bo analiziral specifične zahteve glede potreb na trgu dela na področju veriženja podatkovnih blokov in razvil prvi poklicni profil "specialist za veriženje podatkovnih blokov", ki bo širše prispeval k opisu digitalnih spretnosti #DigitalSkills.

Razvit program usposabljanja bo vključeval tako tehnične veščine #blockchainskills kot tudi netehnične mehke veščine, da se odzove na specifične potrebe sodobnega delovnega okolja.

👉 Obiščite https://chaise-blockchainskills.eu in spremljajte več informacij!
Naročite se lahko tudi na Novičnik CHAISE: https://chaise-blockchainskills.eu/newsletter/

Se sprašujete, kakšno je delo, povezano z veriženjem podatkovnih blokov? Projekt #CHAISE bo analiziral specifične zahteve glede potreb na trgu dela na področju veriženja podatkovnih blokov in razvil prvi poklicni profil "specialist za veriženje podatkovnih blokov", ki bo širše prispeval k opisu digitalnih spretnosti #DigitalSkills.

Razvit program usposabljanja bo vključeval tako tehnične veščine #blockchainskills kot tudi netehnične mehke veščine, da se odzove na specifične potrebe sodobnega delovnega okolja.

👉 Obiščite https://chaise-blockchainskills.eu in spremljajte več informacij!
Naročite se lahko tudi na Novičnik CHAISE: https://chaise-blockchainskills.eu/newsletter/

16/04/2021

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za digitalni marketing | PINPIU

Na današnji 185. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje je bil sprejet nov študijski programi za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za digitalni marketing (https://tinyurl.com/yzbra9je).
Več o sprejetih programih, programih v pripravi in kako pripraviti nov program na www.pinpiu.si.

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za digitalni marketing | PINPIU V študijskem programu za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za digitalni marketing bodo udeleženci/udeleženke pridobili naslednje poklicne kompetence:

15/04/2021

V pripravi na Zaposlitveno kavarno, ki bo potekala prihodnji teden, smo se dijaki Šolskega centra Kranj pogovarjali o pripravi poslovnega življenjepisa.

12/04/2021

Odkrij kaj je tehnologija veriženja blokov #blockchain?

Projekt #CHAISE bo razvil spletno usposabljanje #onlinetraining, dostopno vsem, aktualiziral tehnologijo veriženja blokov in razložil njen vpliv na delo in življenje.

Državljani EU bodo dobili dostop do novega in inovativnega programa usposabljanja na področju veriženja podatkovnih blokov v 11 jezikih EU-ja.

Program usposabljanja projekta CHAISE bo vključeval tako tehnične #BlockchainSkills kot netehnične mehke veščine, da se odzove na specifične potrebe sodobnega delovnega okolja.

👉 Za več informacij obiščite https://chaise-blockchainskills.eu in sledite Chaise_eu za več informacij

Odkrij kaj je tehnologija veriženja blokov #blockchain?

Projekt #CHAISE bo razvil spletno usposabljanje #onlinetraining, dostopno vsem, aktualiziral tehnologijo veriženja blokov in razložil njen vpliv na delo in življenje.

Državljani EU bodo dobili dostop do novega in inovativnega programa usposabljanja na področju veriženja podatkovnih blokov v 11 jezikih EU-ja.

Program usposabljanja projekta CHAISE bo vključeval tako tehnične #BlockchainSkills kot netehnične mehke veščine, da se odzove na specifične potrebe sodobnega delovnega okolja.

👉 Za več informacij obiščite https://chaise-blockchainskills.eu in sledite Chaise_eu za več informacij

[04/06/21]   👉CPI kot partner sodeluje v Erasmus+ KA3 projektu STAIRS (več: https://cpi.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-plus/stairs/). V Sloveniji v projektu sodeluje še Pedagoški inštitut in strokovnjaki na področju inkluzije.👈

👆Epidemija COVID-19 je zaznamovala delo na projektu. Načrtovani študijski obiski na Irskem in Portugalskem so potekali na daljavo v spletni obliki, kljub temu pa smo pridobili nove informacije in spoznanja na področju socialne vključenosti v izobraževanju, ki jih bomo skušali prenesti v naš prostor v obliki nacionalnega prilagoditvenega načrta. Načrt, ki ga pripravljamo, bo vseboval predloge za razvoj politik in praks na štirih področjih: 1) spodbujanje inkluzivne naravnanosti in občutljivosti do socialne vključenosti, 2) identifikacija in podpora/pomoč dijakom z nizkim socialno ekonomskim statusom (SES), 3) opolnomočenje učiteljev in 4) sodelovanje/povezovanje različnih deležnikov za obravnavo dijakov z nizkim socialno ekonomskim statusom in dijakov s posebnimi potrebami.

06/04/2021

Evropa se sooča s pomanjkanjem spretnosti na področju veriženja podatkovnih blokov! #blockchain

Projekt #CHAISE se bo odzval na sedanje in prihodnje potrebe evropske delovne sile po spretnostih na področju veriženja podatkovnih blokov #BlockchainSkills.

Sledite Chaise_eu

Za več informacij obiščite https://chaise-blockchainskills.eu

#DigitalSkills

Evropa se sooča s pomanjkanjem spretnosti na področju veriženja podatkovnih blokov! #blockchain

Projekt #CHAISE se bo odzval na sedanje in prihodnje potrebe evropske delovne sile po spretnostih na področju veriženja podatkovnih blokov #BlockchainSkills.

Sledite Chaise_eu

Za več informacij obiščite https://chaise-blockchainskills.eu

#DigitalSkills

01/04/2021

Znanja in spretnosti zaposlenih na področja veriženja blokov - ANKETA

V projektu #CHAISE nas zanimajo potrebna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni s področja veriženja blokov, zato smo pripravili kratko spletno anketo. Ciljamo na podjetja, ki so že ali šele nameravajo uporabljati tehnologije veriženja blokov pri svojem poslovanju, ter na inštitucije, ki zagotavljajo izobraževanja in usposabljanja na tem področju.

Anketa se nahaja na povezavi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf62y0dG2Na-_M2j44K4DbN9MkjMHaejtS0ZswH5Ziu1ISaUg/viewform (google.com), za njeno izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut.
#BlockchainSkills, #Blockchain, #DigitalSkills

Kontakt za dodatne informacije glede ankete: [email protected]

Več o projektu: https://chaise-blockchainskills.eu/

Znanja in spretnosti zaposlenih na področja veriženja blokov - ANKETA

V projektu #CHAISE nas zanimajo potrebna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni s področja veriženja blokov, zato smo pripravili kratko spletno anketo. Ciljamo na podjetja, ki so že ali šele nameravajo uporabljati tehnologije veriženja blokov pri svojem poslovanju, ter na inštitucije, ki zagotavljajo izobraževanja in usposabljanja na tem področju.

Anketa se nahaja na povezavi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf62y0dG2Na-_M2j44K4DbN9MkjMHaejtS0ZswH5Ziu1ISaUg/viewform (google.com), za njeno izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut.
#BlockchainSkills, #Blockchain, #DigitalSkills

Kontakt za dodatne informacije glede ankete: [email protected]

Več o projektu: https://chaise-blockchainskills.eu/

30/03/2021

V času, ko se v poklicno strokovnem izobraževanju soočamo z velikimi omejitvami izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD), nas dobre novice o uspehih dijakov in zadovoljstvu delodajalcev še toliko bolj razveselijo.
Med tistimi, ki so PUD uspeli uspešno zaključiti sta tudi Blanka in Tjaša. (prispevek v celoti: https://www.ospisece.si/2021/03/26/blanka-in-tjasa/).

V času, ko se v poklicno strokovnem izobraževanju soočamo z velikimi omejitvami izvajanja praktičnega usposabljanja z delom (PUD), nas dobre novice o uspehih dijakov in zadovoljstvu delodajalcev še toliko bolj razveselijo.
Med tistimi, ki so PUD uspeli uspešno zaključiti sta tudi Blanka in Tjaša. (prispevek v celoti: https://www.ospisece.si/2021/03/26/blanka-in-tjasa/).

29/03/2021

Projekt #CHAISE ni samo še en evropski projekt!
European Commission je pooblastila partnerstvo projekta #CHAISE, da oblikuje manjkajočo evropsko strategijo spretnosti na področju veriženja podatkovnih blokov #blockchain in državljanom in podjetjem v EU-ju zagotovi celovit sklop #BlockchainSkills.
#Blockchain, #DigitalSkills

Všečkajte Chaise_eu in bodite na tekočem!

Za več informacij obiščite https://chaise-blockchainskills.eu.

Projekt #CHAISE ni samo še en evropski projekt!
European Commission je pooblastila partnerstvo projekta #CHAISE, da oblikuje manjkajočo evropsko strategijo spretnosti na področju veriženja podatkovnih blokov #blockchain in državljanom in podjetjem v EU-ju zagotovi celovit sklop #BlockchainSkills.
#Blockchain, #DigitalSkills

Všečkajte Chaise_eu in bodite na tekočem!

Za več informacij obiščite https://chaise-blockchainskills.eu.

29/03/2021

projekt ECOFAR

Naša prihodnost je v ekoloških kmetijah, ki so naravnane trajnostno in so hkrati poslovno uspešne. S projektom Ecofar, o katerem si lahko več preberete tukaj: https://bit.ly/3w3nWXl, smo mladim kmetovalcem omogočili, da pridobijo pomembna znanja na področju ekološkega kmetovanja. Za več varne kakovostne hrane ter ljudem in živalim prijaznega okolja.

18/03/2021

Zaključena je prva faza testiranja pristopov in orodij za spremljanje absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni šole, katerega na CPI – nacionalni referenčni točki EQAVET izvajamo v sodelovanju s štirimi slovenskimi pilotnimi šolami in v sodelovanju z madžarsko nacionalno referenčno točko v mreži EQAVET. V začetku leta 2021 smo preizkušali in razvijali različne pristope in orodja za spremljanje absolventov na ravni šole. Članek o testiranju si lahko preberete na spletni strani EQAVET NRP.
https://www.eqavet-nrp-slo.si/novice/spremljanje-absolventov-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja/

Zaključena je prva faza testiranja pristopov in orodij za spremljanje absolventov poklicnega in strokovnega izobraževanja na ravni šole, katerega na CPI – nacionalni referenčni točki EQAVET izvajamo v sodelovanju s štirimi slovenskimi pilotnimi šolami in v sodelovanju z madžarsko nacionalno referenčno točko v mreži EQAVET. V začetku leta 2021 smo preizkušali in razvijali različne pristope in orodja za spremljanje absolventov na ravni šole. Članek o testiranju si lahko preberete na spletni strani EQAVET NRP.
https://www.eqavet-nrp-slo.si/novice/spremljanje-absolventov-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja/

12/03/2021

Danes zaključujemo s prvim usposabljanjem svetovalcev v postopku NPK, ki smo ga izvedli na daljavo.
Skupina je zelo prijetna in odziva, se pa veselimo prihodnih izobraževanje, ki bodo (upamo) v živo.

Danes zaključujemo s prvim usposabljanjem svetovalcev v postopku NPK, ki smo ga izvedli na daljavo.
Skupina je zelo prijetna in odziva, se pa veselimo prihodnih izobraževanje, ki bodo (upamo) v živo.

Dobrodošli na prvi spletni razpravi v 2021! - EPALE - European Commission 04/03/2021

Dobrodošli na prvi spletni razpravi v 2021! - EPALE - European Commission

9. marca bo potekala prva spletna razprava v okviru #EPALE - portala namenjenega izobraževanju odraslih. Pridružite se nam in izvedeli boste več o tematskih področjih EPALE za leto 2021.

EPALE Slovenija

Dobrodošli na prvi spletni razpravi v 2021! - EPALE - European Commission Dobrodošli na prvi spletni razpravi v 2021!

Photos from Center RS za poklicno izobraževanje's post 11/02/2021

Predstavniki Centra RS za #poklicno izobraževanje se med 11. in 12. Februarjem 2021 udeležujejo online kick-off meetinga projekta Rural Heritage (Erasmus+, KA2). Projekt poteka med Oktobrom 2020 in Septembrom 2022 in se loteva izziva in potreb na področju kulturne dediščine.
Evropski sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja kaže na očitno vrzel turističnih strokovnjakov, specializiranih za kulturno in podeželsko dediščino, zlasti za tolmačenje in komunikacijske tehnike. Analiza kvalifikacij razreši, da obstaja potreba po prilagoditvi prečnih kompetenc VODIČ EVROPSKE RURALNE DEDIŠČINE z različnimi kvalifikacijami, ravnmi in poklicnimi družinami.
Kulturna dediščina ponuja velik potencial za oživitev podeželskih območij in spodbujanje trajnostnega turizma in ustvarjanja delovnih mest, zato je pomembno usposobiti strokovnjake, zlasti mlade na podeželju, kot način za spodbujanje kakovostne zaposlitve mladih in vzdrževanja prebivalstva na teh območjih.

nrpslo.org 25/01/2021

Domov

»Pred leti sem naredila NPK pediker in si na tak način sem nadgradila svoje znanje« #20letNPK

Celotno imetnice certifikata NPK maniker in pediker, si oglejte TUKAJ.

Več on NPK najdeš na: https://www.nrpslo.org/, posnetek dogodka pa na
https://www.facebook.com/CenterZaPoklicnoIzobrazevanje/videos/240921677423688

nrpslo.org Center RS za poklicno izobraževanje Kajuhova 32U • Ljubljana • Slovenija T: 01 58 64 200 • F: 01 54 22 045 • E: [email protected]

21/01/2021

🗣 Spored Webinarjev na Informativi🎊

20/01/2021

Discovering the Allview EU Excellence Platform

Pomanjkanje usposobljenosti v lesnem sektorju v povezavi z vsakodnevnimi tehnološkimi inovacijami je vprašanje, ki ga bomo na Centru RS za #poklicno izobraževanje skupaj z 22 partnerji iz različnih držav EU poskušali razrešiti v okviru projekta #allviewproject.
Projekt Allview usmerja pozornost na vlogo, ki jo imajo centri strokovne odličnosti v politiki EU-ja, z ustvarjanjem inovativne evropske platforme zahvaljujoč sodelovanju vseh 22 partnerjev iz različnih evropskih držav.
https://www.youtube.com/watch?v=834IuC5IBtc

How to response to the lack of #training on #wood and #furniture sectors related to technological #innovation?Allview project focuses the attention on the ro...

[01/20/21]   V dveh dneh se bomo na 🔥virtualnem sejmu Informativa🔥 predstavili tudi s obsežnim vsebinskim programom: na stojnici VAJENIŠTVO bodo prednosti in možnosti vajeništva bodo predstavljali Simona Knavs (CPI), Ana Žemva Novak (Gospodarska zbornica Slovenije) in Mitja Korunovski (Obrtno-podjetniška zbornica SLovenije). Na stojnici SOK bodo predstavljene novosti EU točk: Načrtuj svojo kariero! Informacije o vseh kvalifikacijah na enem mestu (točka SOK/EOK), Indeks spretnosti: kako se Slovenija uvršča med evropskimi državami? (točka ReferNet) in Europass profil in kaj nam ponuja (točka Europass). V petek, 22. 1. 2021 bomo predstavili tudi kvalifikacije izbranih strokovnih področij: gastronomije in turizma, audiovizualno in multimedija ter elektrotehnike, mehatronike in računalništvo.

[01/18/21]   CPI se na Informativi 2021 predstavlja z mnogo obrazi : EUROSKILLS - Postani junak v svojem poklicu, MOJA IZBIRA - prava pot do tvojega poklica, NPK - Nacionalne poklicne kvalifikacije, VAJENIŠTVO - vaja dela mojstra, REFERNET – Poklicno izobraževanje v EU, SOK - pregled kvalifikacij v Sloveniji, EUROPASS – osebna predstavitev in svetovanje. Na stojnicah bodo na voljo svetovalci zadevnih področij. Toplo vabljeni!

Videos (show all)

projekt ECOFAR
Kolegialna presoja
Kaj pravijo delodajalci o programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev? Mnenja so zbrana v anketi, ki jo je Center RS za ...
Voščilo
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravkar poteka posvet z naslovom: Strategija razvoja višjega strokovne...
Danes poteka zadnje srečanje vseh tekmovalcev, mentorjev in sodnikov pred tekmovanjem, ki bo potekalo zadnji teden v sep...
Pravkar poteka tretje usposabljanje članov šolskih strokovnih timov v okviru projekta "Prenova poklicnega izobraževanja ...
Začenja se Parada učenja Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education
Pravkar poteka uvodno srečanje razvojnih timov izbranih šol na javnem povabilu "Prenova poklicnega izobraževanja 2016-20...
Predstavniki Centra RS za #poklicno izobraževanje so bili 24. aprila na Območni obrtno-podjetniški zbornici Murska Sobot...
Kako do boljšega ugleda?
Poiščite prave kadre!

Location

Category

Telephone

Address


Kajuhova 32U
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Znanost na cesti / Science on the Street Znanost na cesti / Science on the Street
Teslova 30
Ljubljana

Znanost na cesti // Science on the Street promotion of science https://znc.si Twitter @znanostnacesti (edited by members of the ZnC team)

Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije
Tržaška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije združuje svetovalne delavce v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Dobrodošli!

MIC SIC Ljubljana MIC SIC Ljubljana
Ptujska Ulica 6
Ljubljana, 1000

Izobraževanje odraslih, tečaji in usposabljanja.

Delavnica konceptov Delavnica konceptov
Zaloška Cesta 55
Ljubljana, 1000

Pospeševalnica malih projektov, velikih idej!

Housing Housing
Verovškova 55a
Ljubljana, 1000

Housing Co. d.o.o. je svetovalno in izobraževalno podjetje na področju informacijskih tehnologij. Naša temeljna dejavnost je prenos znanj naših strokovnjakov v podjetja.

FLASH Gordan, Gordan Čuka s.p. FLASH Gordan, Gordan Čuka s.p.
Kajuhova 90
Ljubljana, 1000

All Level Healing Slovenia All Level Healing Slovenia
Ljubljana

All level healing™ - Personal development trainer

High Performance High Performance
Ljubljana

Inspiracija, Trening, Rast, Rezultati

Massage club "Vivomassage" Massage club "Vivomassage"
Stanežiče 124
Ljubljana, 1210

- Člani kluba (tisti, ki so všečkali stran) imajo 30% popust pri masaži - Profesionalna klasična masaža ter njene različice - Refleksnoconska masaža stopal in dlani - Zapiski o masaži in zdravem načinu življenja

Organizacijska energija Organizacijska energija
Ljubljana
Ljubljana, 1000

Dvig organizacijske energije za večjo strast in trajnostno rast. Zagotovo ste med tistimi, ki hočete, znate in zmorete dvigniti organizacijsko energijo, zato se čim prej odločite za sodelovanje.

IZ Hera IZ Hera
Kržičeva Ulica 7
Ljubljana, 1000

Smo izobraževalni zavod. Krasi nas kakovost in zadovoljni slušatelji. Več na http://www.iz-hera.si

Izbrana kakovost Slovenija Izbrana kakovost Slovenija
Dunajska 22
Ljubljana, 1000

Znak "Izbrana kakovost Slovenija" na prehranskih izdelkih zagotavlja, da je proizvod certificiran, kakovosten, iz slovenske surovine, predelan v Sloveniji. Projekt upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.