Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education

ACS je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991. V letu 2012 zaokrožujemo dve desetletji uspešnega pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih in sodelovanja pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja v Sloveniji.

Dobrodošli na facebook Andragoškega centra Slovenije (ACS), osrednjega javnega zavoda za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991. V letu 2012 torej zaokrožujemo dve desetletji uspešnega pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih in sodelovanja pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja. ACS vsa ta leta pripravlja strokovne podlage in evalvacije ter spremlja razvoj sistema izobraževanja odraslih; razvija različne neformalne in formalne oblike učenja; razvija programe za povečanje pismenosti odraslih in še zlasti skrbi za povečanje dostopnosti izobraževanja in učenja izobraževalno in učno prikrajšanih skupin odraslih. Pri tem razvija potrebno infrastrukturo za podporo učenju, modele samoevalvacije kakovosti in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj ter skrbi za strokovno izobraževanje in usposabljanje andragoških delavcev. Strokovno in najširšo javnost obvešča o vseh teh procesih in dosežkih ter prispeva k širjenju zavesti o pomenu in vlogi izobraževanja odraslih.

Mission: Naše temeljno poslanstvo je v tem, da prispevamo k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti. Verjamemo namreč, da so največja primerjalna prednost naše države samozavestni, izobraženi, učeči se državljani, ki so se sposobni spoprijemati s spremembami in odločeni spreminjati življenjsko in delovno okolje. Razvit človeški, kulturni in socialni kapital pa je tisto, kar v sodobnem času najbolj potrebujemo za preseganje kriznih razmer in enakopravno soustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, da bi dosegli cilje Evrope 2020.

Obzorja si širimo na predavanju dr. Renate Salecl z naslovom Strast do nevednosti v na znanju temelječi družbi.
Z zavedanjem svoje nevednosti se najbolj približamo resnici...
https://web.acs.si/lp2019/

#LPoIO2019

🥁 V kongresnem centru Bernardin v Portorožu smo začeli z Letnim posvetom o izobraževanju odraslih 2019! 😀
Dogodek sta otvorila gostitelja, Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ, in mag. Andrej Sotošek, direktor ACS. Povezovalka posveta je mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS. ⏩ https://web.acs.si/lp2019/

#LPoIO2019 #ACS2019 #MIZŠ #izobraževanjeodraslih #izobraževanje #vseživljenjsko #učenje #posvet
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Še nekaj utrinkov s študijskega obiska predstavnikov kantonalnih ministrstev BiH in DVV International – Urada za BiH.

U svrhu uspostavljanja i unapređenja međusektorske saradnje u Bosni i Hercegovini, DVV International - Ured za BiH je u saradnji sa Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education, od 11. do 15. novembra, organizovao studijsku posjetu Republici Sloveniji.

Članovi delegacije Bosne i Hercegovine bili su predstavnici četiri kantona Federacije BiH (Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Kanton Sarajevo), Brčko distrikta BiH i Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske.

Poseban interes za dalje unapređenje ove oblasti na svom području iskazali su predstavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPKG) te su među članovima delegacije studijskog putovanja bili i premijerka Vlade BPKG, gđa Aida Obuća te tri ministra: ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, gdin Arman Bešlija, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose, gđa Nataša Danojlić te ministar za finansije, gdin Mirsad Agović.

Cijeli članak o studijskom putovanju pročitajte na našoj web stranici. https://bit.ly/2KwCFE5

Že veste, kam po znanje? 🤓💡
Kliknite na naš portal Kam po znanje na https://pregled.acs.si/ in izbirajte med več kot 3️⃣.️️0️⃣️0️⃣️0️⃣️ izobraževalnimi programi za odrasle, ki jih
2️⃣1️⃣1️⃣ ustanov za izobraževanje in učenje ponuja po Sloveniji. 🔍

📌 Želite dodatno obvestiti najširšo javnost o možnostih izobraževanja in učenja, ki jih vaša ustanova ponuja odraslim?
✅ Predstavite svojo izobraževalno ponudbo na portalu Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2019/2020 in pridobite nove učeče se.
👩‍💼 Izobraževalci odraslih, vam je namenjen EPALE kotiček.

⏰ Včeraj je na Andragoškem centru 🏠 potekalo srečanje predstavnikov 👩‍🦰🧔 organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti, ki bodo pravico do uporabe znaka obnavljale v začetku leta 2020.
>>https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/

💬 Z udeleženci srečanja smo se pogovarjali o tej zunanji spodbudi ACS, ki je namenjena sistematičnemu delu organizacij na področju kakovosti. Vztrajno in načrtno delo na tem področju prinaša razvoj in rast organizacij, njihovih zaposlenih in njihovih storitev v izobraževanju odraslih. To pa je naš skupni cilj! 🗝

#ACS2019 #kakovost #izobrazevanje #zeleniznakkakovosti

📌 Tik pred zdajci je jubilejno stanovsko srečanje. Prijave so odprte le še danes!
▶️ https://web.acs.si/lp2019/
Letošnji posvet o izobraževanju odraslih bo ACS po naročilu MIZŠ izpeljal že desetič zapored. Več o 10-letnem pregledu piše Zvonka Pangerc Pahernik v novembrskih e-Novičkah ACS.
👉 https://bit.ly/2KobGdY

#LPoIO2019 #ACS2019 #eNovičkeACS #MIZŠ
#izobraževanjeodraslih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Knjižnica ACS - Andragoški center Slovenije

Med 11. in 15. novembrom je ACS gostil 20-člansko delegacijo iz Bosne in Hercegovine. 🇧🇦 Udeleženci so bili iz kantonalnih ministrstev BiH in DVV International – Urada za BiH. 👉 Program: https://bit.ly/2NJCIP1.
✅ Zadnji dan obiska je bil posvečen bolj normativnim vprašanjem, na katera so odgovarjali predstavniki MDDSZ ter MIZŠ, in predstavitvi dejavnosti ACS in Cene Štupar - CILJ.

#ACS2019 #študijskiobisk #mednarodno #izobraževanjeodraslih #AdultEdu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu EPALE Bosna i Hercegovina Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

🆕👌Skupina 15-ih izobraževalcev odraslih se je udeležila dinamičnega 3-dnevnega pilotnega izobraževanja v okviru projekta Profi-Train v Strunjanu. 👇
ℹ️📖 Govorili smo o novih vlogah izobraževalcev. Spraševali smo se, kaj morajo vedeti, ko vstopajo v podjetja, kako organizirajo in prilagodijo izobraževanje zaposlenim v delovnem okolju in nenazadnje, kako merijo učinke izobraževanja in ohranijo stik s podjetjem za nadaljnje sodelovanje? #ACS si prizadeva dvigniti strokovne kompetence izobraževalcev odraslih na tem področju!

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ Ljudska univerza Koper Mocis Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec ZIK Črnomelj Ljudska univerza Lendava Ljudska Univerza Kočevje RIC Novo mesto

#profitrainerasmusplus #ACS2019 #izobrazevanjeodraslih #pismenost #spretnosti #kompetence #praktiki #strokovnjaki #vseživljenjsko #ucenje

Do petka, 15. novembra, se še lahko prijavite na Letni posvet o izobraževanju odraslih! Prijavljenih nas je že blizu 250. 🙋‍♂️🙋‍♀️
📌 Prijava in program: https://web.acs.si/lp2019/.

✅ Prvi dan posveta bodo med govorci minister dr. Jernej Pikalo, dr. Renata Salecl, Elvira Šušmelj, MIZŠ, mag. Andrej Sotošek, ACS, mag. Katja Dovžak, MIZŠ, mag. Peter Beltram, ACS, in drugi.

#LPoIO2019 #ACS2019 #MIZŠ #izobraževanjeodraslih
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

20-člansko delegacijo iz Bosne in Hercegovine, ki jo ACS gosti na 3-dnevnem študijskem obisku, je danes sprejel Tadej Beočanin - župan občine Ajdovščina. 🇧🇦 🇸🇮 🤝
👉 Program: https://bit.ly/2NJCIP1.

#ACS2019 #študijskiobisk #lokalno #skupnost #ajdovščina #vipavskadolina #izobraževanja #ljudskauniverza #ljudskauniverzaAjdovščina #povezovanje #mednarodno #izobraževanjeodraslih #AdultEdu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu EPALE Bosna i Hercegovina Ljudska univerza Ajdovščina Ajdovščina MojaObčina.si

🇧🇦🇸🇮O primerih dobre prakse, ki jih Občina Ajdovščina na področju izobraževanja uspešno izvaja, so se prišli prepričat predstavniki ministrstev za izobraževanje Bosne in Hercegovine, ki se v teh dneh mudijo na obisku v Sloveniji. Beseda je tekla predvsem o vlogi Ljudske univerze Ajdovščina pri izobraževanju odraslih. Verjamem, da bo današnje srečanje pripomoglo k izmenjavi izkušenj in odprlo nove možnosti povezovanja in sodelovanja.🤝
.
.
.
#ajdovščina #vipavskadolina #izobraževanja #ljudskauniverza #povezovanje Ljudska univerza Ajdovščina

Med 11. in 15. novembrom ACS gosti 20-člansko delegacijo iz Bosne in Hercegovine. 🇧🇦 Udeleženci prihajajo iz kantonalnih ministrstev BiH in DVV International – Urada za BiH. 👉 Program: https://bit.ly/2NJCIP1.
✅Drugi dan 3-dnevnega študijskega obiska so gostje preživeli v Ajdovščini, kjer so jih gostili na občini, v ljudski univerzi, Mlinotestu in Izobraževalnem centru Brje. 🤝

#ACS2019 #študijskiobisk #ljudskauniverzaAjdovščina #lokalno #občina #skupnost #podjetje #zaposleni #mednarodno #izobraževanjeodraslih #AdultEdu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu EPALE Bosna i Hercegovina Ljudska univerza Ajdovščina Ajdovščina MojaObčina.si Tadej Beočanin - župan občine Ajdovščina Mlinotest

Danes pri nas na Ljudski univerzi Ajdovščina gostimo predstavnike ministrstev iz Bosne in Hercegovine, ki so prišli spoznat dobro prakso sodelovanja med Občino Ajdovščina in Ljudsko univerzo Ajdovščina. 🤝 Goste je najprej sprejel župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, potem pa so od blizu spoznali, kako deluje naša ustanova. 📚

Na petkovem srečanju 8. novembra smo pod okriljem moderatorja 👨‍🏫Anžeta Bečaja imeli izkušnjo spoznati metodo Lego Serious Play (LSP)👾. Strukturirano in vodeno metodo lahko uporabimo pri timskem delu v organizaciji ali pri izpeljavi delavnic. Z njo izboljšamo sodelovanje skupine ter medsebojno komunikacijo in zaupanje med deležniki.🗣🦹‍♂️

Večina udeležencev👥 se nas je z metodo prvič srečala...v taki vlogi 😉. Za vse je bila enkratna izkušnja, ki nas je popeljala nazaj v otroštvo👶, istočasno pa spodbudila, da ustvarjamo z rokami🤲 in nato "vklopimo možgane"😇🧠. Nastajali so čudoviti izdelki in zelo zanimive zgodbe.

🤝Poslovili smo se z željo, da pripravimo daljšo delavnico in se ponovno srečamo.🙋‍♀️🙋‍♂️

#PetkovaSrečanjaACS #izoACS #ACS2019 #LegoSeriousPlay

Danes na Zavodu za izobraževanje in kulturo - ZIK Črnomelj sodelujemo na strokovnem srečanju predstavnikov MIZŠ z županjami in župani občin ter direktoricami in direktorji ljudskih univerz ob praznovanju 6️⃣0️⃣ let organiziranega izobraževanja odraslih v Sloveniji. 💬
🎊 Iskrene čestitke ob jubileju! 👏🎉
🇧🇦 Navzoča je 20-članska delegacija kantonalnih ministrstev za izobraževanje odraslih iz Bosne in Hercegovine, ki jo ACS gosti na 3-dnevnem študijskem obisku po Sloveniji.
🔹V spremljevalnem programu poteka predstavitev delovanja študijskih krožkov v Beli krajini ob 25-letnici njihovega delovanja. 🌿🌻📖🧶🥐🎯
🎨 Na ogled je likovna razstava skupine Ivanjščice. 🖼

#Ljudskauniverza #60let #jubilej #izobraževanjeodraslih #ZIKČrnomelj #študijskikrožki #ACS2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ZLUS - Zveza Ljudskih Univerz Slovenije Ljudska univerza Lendava Ljudska Univerza Velenje Cene Štupar - CILJ Občina Črnomelj Mestna občina Velenje
EPALE Bosna i Hercegovina DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu

EPALE Slovenija

📣Sodelujte v spletni razpravi EPALE!
🔝Tema: Učenje na delovnem mestu.
✅ Mi smo že oddali komentarje... 💬

#EPALE2019 #temameseca #spletnarazprava #pismenost #delovnomesto #zaposleni #podjetje
EPALE - Adult Learning in Europe EPALE Slovenija CMEPIUS

Pridružite se še zadnji letošnji EPALE spletni razpravi, ki tematsko stopa z roko v roki s temo, ki jo obravnavamo v zadnjem tromesečju leta. Pogovarjali se bomo o učenju na delovnem mestu, vas pa vabimo, da s skupnostjo izobraževalcev odraslih delite svoje izkušnje ali informacije o projektih, ki so zaobjeli to tematiko.
Razprava, ki jo bo moderiral Andrew McCoshan, tematski koordinator EPALE, bo potekala v sredo, 13. 11. 2019.
Če bi želeli sodelovati, sledite spodnji povezavi!
(Razprava bo potekala v angleškem jeziku!)
#EPALE2019 #temameseca #spletnarazprava

Dilema: kako obiskovalce EPALE spremeniti v prebivalce EPALE❓
🔦💡Odgovore je na konferenci EPALE v Varšavi iskala Nevenka Kocijančič, ACS.
▶️ Več izveste s klikom na njen spletni dnevnik na EPALE: https://bit.ly/32DNtqe.

EPALE - Adult Learning in Europe EPALE Slovenija Center RS za poklicno izobraževanje Ljudska univerza Jesenice Ljudska univerza Ormož Zvonka Pangerc Pahernik

enovicke.acs.si

Petnajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč v Mariboru - E-novičke

Kaj so se ob Dnevih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih naučili v Mariboru, izveste v e-Novičkah ACS. 👇

#DneviISIO2019 #središčaISIO #ACS2019 #eNovičkeACS #svetovanje #izobraževanjeodraslih #AZLUMaribor #ljudskauniverza

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Ljudska univerza Slovenska Bistrica

enovicke.acs.si Petnajsti Dnevi slovenskih svetovalnih središč v Mariboru 10/09/2019 | Kotiček je vaš Na AZM – LU smo celotni september obarvali z napovedjo dogodkov ob 15. Dnevih slovenskih svetovalnih središč. Veliko pozornosti smo namenili posredovanju kakovostnih in pravočasnih informacij o dogodkih na...

5. Mednarodno konferenco z naslovom Gradimo mostove v izobraževanju odraslih je v Beogradu organiziralo Društvo za izobraževanje odraslih Srbije. Poleg predstavnikov države gostiteljice smo se je udeležili še izobraževalci odraslih iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije. Rdeča nit celotnega programa je bila kakovost v izobraževanju odraslih.
▶️ Več o dogodku izveste v prispevku direktorja ACS, mag. Andreja Sotoška, e-Novičkah ACS in spletni strani konference, kjer so objavljeni program, prispevki, fotogalerija. 👉 https://bit.ly/2pFmn4V

#GradimomostoveIO #izobraževanjeodraslih #kakovost #ACS2019 #ZLUS #ADS #eNovičkeACS #BuildingBridges2019 #AdultEdu #Quality

Knjižnica ACS - Andragoški center Slovenije ZLUS - Zveza Ljudskih Univerz Slovenije Ljudska univerza Ajdovščina EPALE - Adult Learning in Croatia Tjedan cjeloživotnog učenja EPALE Bosna i Hercegovina EPALE Montenegro EPALE North Macedonia DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvo prosvjete Crne Gore Nacionalna akademija za javnu upravu Škola Dante

Ste se že prijavili na nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni našemu področju dela? Dogodek organizira ACS v sodelovanju z MIZŠ.
📌 Rok za prijavo je 15. november.
⏩ Prijava, program in druge informacije najdete na spletni strani posveta: https://web.acs.si/lp2019.

#LPoIO2019 #ACS2019 #MIZŠ #posvet #izobraževanjeodraslih #andragogi #izobraževalciodraslih #strokovnjaki #praktiki #nosilcipolitike

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Elm

Kakšno vlogo ima izobraževanje odraslih pri odzivanju na globalne megatrende in prihodnje izzive? 🌎
▶️ Kliknite na novo številko revije Elm in vedeli boste več. 👇

#AdultEducation #Megatrends #izobraževanjeodraslih #izobraževanje

The world is changing faster than ever. Population is aging and growing, climate change threatens our livelihoods, development of technology is accelerating, politics is polarising and working life revolutionising.

What kind of role does adult education have in responding to global megatrends and future challenges?

Read the new theme issue, #AdultEducation and #Megatrends 👇🌍

EPALE - Adult Learning in Europe

Od oktobra do decembra se na EPALE posvečajo učenju odraslih na delovnem mestu. ✅ Obiščite tematsko stran Učenje na delovnem mestu, kjer je objavljenih nekaj primerov dobrih praks, prispevkov, poročil in drugih virov s to tematiko.
👉 🇬🇧 https://bit.ly/2oWUzbi 🇸🇮 https://bit.ly/2POESy8
📌 Ste bili vključeni v uspešen projekt, ki naslavlja inovativno učenje na delovnem mestu? Morda poznate pobudo, katere cilj je usposabljanje mentorjev in delodajalcev za učenje na delovnem mestu? Delite na EPALE uspešne projekte med 1️⃣1️⃣. in 1️⃣3️⃣. novembrom na https://bit.ly/2NFg7lz in navdušujte skupnost za učenje odraslih po Evropi!
Vse deljenje zgodbe bodo vključene v mesečno glasilo EPALE.

#WorkplaceLearning #EPALE2019 #izobraževanjeodrasli #učenje #delovnomesto #delodajalci #podjetje #zaposleni

EPALE - Adult Learning in Europe EPALE Slovenija

From October to December, EPALE's thematic focus is on adult learning at the workplace. How does #WorkplaceLearning help adults succeed and how can it be improved? Visit our thematic focus page and learn more 👉https://bit.ly/2oWUzbi

Sodelujte v spletnih seminarjih o svetovanju in vrednotenju v izobraževanju odraslih, ki jih pripravlja European Association for the Education of Adults - EAEA!

#up_aepro #guidance #validation #AdultEdu #svetovanje #vrednotenje #izobraževanjeodraslih

Do you want to know more about guidance in adult education? How is validation used in reaching challenging target groups?

This week and next week on our UP-AEPRO online course we hear about guidance as part of validation in Iceland, and how the study associations in Sweden reach challenging target groups. You can participate by watching two videos available on the learning platform:
https://ae-learning.eu/course/index.php?categoryid=17
(Video from Sweden available by 4.11.)
There will also be a live webinar on the topic 5 November 11-12 CET at this address: https://aepro.adobeconnect.com/upaepro41/
This webinar will be a follow-up discussion and reflection around the experiences presented in the videos.

(Picture from the NVLDialogWeb report on guidance in adult education "Voice of users")
#up_aepro

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
Dobitniki priznanj ACS na 19. F3ŽO
Svetovalni kotiček za izobraževanje odraslih na 19. F3ŽO
Svetovalni kotiček za izobraževanje odraslih na 19. F3ŽO
Kako najti svojo pot do novega znanja?
Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij
Spopolnjevanje OŠO
Andreja Dobrovoljc o dogodku TVU Dediščina preteklosti je dota prihodnosti
Priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2018 (vsi posnetki)
Iskraemeco, d.d., dobitnica priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2018
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, dobitnica priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2018
Študijski krožek Lipovci, dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2018

Location

Telephone

Address


Šmartinska Cesta 134A
Ljubljana
1000
Other Educational Consultants in Ljubljana (show all)
Mercuri International Slovenija Mercuri International Slovenija
Šlandrova Ulica 4b
Ljubljana, 1231

Podjetje Mercuri International je največja svetovalna družba na področju usposabljanja in celovitega izboljšanja uspešnosti v prodaji.

ZrnoZdravja ZrnoZdravja
Dimičeva 9
Ljubljana, 1000

Dobrodošli na Zrnu Zdravja. Skrbimo za promocijo zdravja in stremimo k izboljšanju zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

EducationUSA Slovenia EducationUSA Slovenia
Dunajska 20, 1st Floor
Ljubljana, 1000

EducationUSA Slovenia provides information, help and support to Slovenes wishing to study in the USA.

Образование в Словении Образование в Словении
Dunajska Cesta 106
Ljubljana, 1000

Иммиграция в Европу. Консультации по поступлению в университеты и социальной адаптации в Словении, получению ВНЖ, открытию компании..

MCT- Master Change Training MCT- Master Change Training
Tržaška 2
Ljubljana, 1000

INTENZIVEN TRENING OBVLADOVANJA STRESA

Jungian Coaching Jungian Coaching
Dolenjska Cesta 242b
Ljubljana, 1000

We help executives, coaches, teams create an enviroment of high performance through our powerful coaching, experience Jungian concepts relevant and applicable for understanding the structure, dynamics and functions of executives and leaders in companies.

Slovenska potapljaška zveza Slovenska potapljaška zveza
Celovška Cesta 25
Ljubljana, 1000

SPZ - nacionalna zveza potapljaških društev in potapljaških centrov ZVEZA POVEZUJE - Pridruži se nam! ZA VARNO POTAPLJANJE! ZA ČISTO OKOLJE!

Inštitut Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu, so.p. Inštitut Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu, so.p.
Novakova Ulica 1
Ljubljana, 1000

Podpora otrokom, mladim, staršem, šolam in drugim ustanovam pri osveščanju in izobraževanju na področjih medosebnih odnosov in delovne klime.

rVision, Danijel Rumplin s.p. rVision, Danijel Rumplin s.p.
Ljubljana, 1000

Computer consulting and programming

Agencija POTI - Z znanjem do cilja Agencija POTI - Z znanjem do cilja
Stegne 7
Ljubljana, 1000

Izobraževalna, svetovalna in založniška družba

Statistične analize Statistične analize
Trebinjska Ulica
Ljubljana, 1000

Pomoč študentom vseh stopenj

Društvo ZDRAVJE Društvo ZDRAVJE
Opekarska 11
Ljubljana, 1000

Društvo Zdravje smo ljudje, ki nas druži spoštljiv odnos do narave, živali in ljudmi. Zdravjr je v fazi preoblikovanja v športno kinološko društvo.