Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva

Institucija, trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti.

Dvojezična srednja šola je inštitucija, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole na slovenskih tleh, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske in madžarske narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le v obeh jezikih, temveč se učijo tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje. Dvojezičnost se seveda ne nanaša zgolj na Madžare, ampak tudi na dijake in profesorje, pripadnike večinskega naroda; prav v tem je njena posebnost. Dvojezičnost je v okolju, kakršno je naše, potreba in hkrati posebna vrednota, ki nam zagotavlja prednost pred drugimi šolami. Šola temelji na kakovostnem dvojezičnem vzgojno-izobraževalnem procesu ter zagotavlja varno in prijazno okolje vsem udeležencem procesa. Zgodovina srednje šole sega v leto 1903, ko se je v Lendavi začelo obrtno izobraževanje. Po drugi svetovni vojni (od leta 1945) je ustanova delovala kot poklicna kovinarska šola, od leta 1960 pa kot srednja strojna tehniška šola. V tem času so se v triletno poklicno kovinarsko šolo in v štiriletni program strojništva vpisovali dijaki iz celega Pomurja in tudi iz sosednje Hrvaške. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, leta 1976 pa je bil uveden fakultativni pouk madžarskega jezika. Po letu 1980 se je šola na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju razvila v dvojezično srednjo šolo z več programi in postala model reševanja problematike srednješolskega izobraževanja učencev dvojezičnih osnovnih šol. V šolskem letu 1981/82 je šola uvedla dvojezični pedagoški program Učitelj, naslednje šolsko leto dvojezični program Poslovno-finančna in trgovinska dejavnost, leta 1990 nov dvojezični program Gimnazija, leta 1996 pa dvojezični program Trgovec. Vse do šolskega leta 1992/93 je šola izvajala pouk v programih Oblikovalec kovin in Strojni tehnik v slovenskem jeziku, vendar z obveznim poukom madžarskega jezika. Od tega šolskega leta naprej pa je bilo poučevanje tudi v teh programih dvojezično. S šolskim letom 2002/2003 je šola uvedla Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih, kar je omogočilo poučevanje različnih programov oz. poklicev v enem razredu. Leta 2005 smo novo šolsko leto pričeli na novi lokaciji in v novi šolski zgradbi, ki s sodobno opremo, šolskimi delavnicami in športno dvorano omogoča organizacijo sodobnega pouka ter različnih dejavnosti, kar v današnjem svetu privablja tako mlade kot tudi strokovni kader. V šolskem letu 2010/11 se v lendavski dvojezični srednji šoli izobražuje 308 dijakov v 21-ih oddelkih. Vzgojno-izobraževalno delo opravlja 53-članski učiteljski zbor. Trenutno poteka izobraževanje v programih: - Gimnazija, - Strojni in Ekonomski tehnik (SSI in PTI), - Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih z osmimi poklici: pečar-polagalec keramičnih oblog, elektrikar, trgovec, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, gastronom hotelir, administrator, avtoserviser. V preteklih letih je na naši šoli potekalo tudi višješolsko izobraževanje v programih Komunalni inženir in Inženir mehatronike, ki ga je izvajal Višješolski center Velenje. Leta 2009 je bila na DSŠ Lendava ustanovljena dislocirana enota Fakultete za strojništvo v Mariboru, ki razpisuje izredni študij – visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništva (3 leta), ob določenem številu prijav. Tudi v prihodnosti se mora šola razvijati kot center vsestranskega dvojezičnega izobraževanja mladine v regiji. To nalogo bo uspešno izpolnjevala le v sodelovanju in ob podpori lokalne skupnosti ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Pri tem je izrednega pomena tudi aktivno sodelovanje šole z lokalnimi podjetji ter drugimi izobraževalnimi institucijami v regiji in širšem okolju. O našem uspešnem vzgojno-izobraževalnem delu pričajo mnogi dobri rezultati in dosežki naših dijakov na tekmovanjih v slovenskem državnem in tudi svetovnem okviru, sodelovanje v slovenskih, evropskih in mednarodnih projektih ter nenazadnje dobri uspehi na maturi in zaključnem izpitu. Nenehno spreminjanje je bistvena lastnost šolskega prostora, v katerem mora šola uresničevati svoje temeljno poslanstvo. S posodabljanjem, razvijanjem in obstojem naše ustanove uvajamo kakovostne spremembe na podlagi zahtev slovenske in evropske šolske zakonodaje (prenova programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, didaktična prenova gimnazije). Vzporedno s posodobitvijo izobraževalnih programov poteka na naši šoli tudi posodobitev dvojezičnega modela izobraževanja in oblikovanje izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje, s katerimi želimo doseči zlasti to, da bo naša šola prijazna tako do dijakov iz dvojezičnega, kakor tudi do dijakov iz enojezičnega – slovenskega okolja in s tem želimo prispevati k medsebojnemu sožitju v našem okolju.

Mission: Prizadevamo si: - oblikovati vsestranske in odgovorne osebnosti, - utrjevati zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote, - vzpodbujati strpnost in spoštovanje drugačnosti, - razvijati jezikovne zmožnosti v slovenskem, madžarskem in drugih jezikih, - ekološko ozaveščati vse udeležence izobraževanja, - krepiti mednarodno sodelovanje, - uresničevati prijaznost, humanost, doslednost in socialno občutljivost - odkrivati nadarjene dijake, jim v sodelovanju s starši in okoljem omogočiti optimalno izobrazbo ter razvijati njihove talente/sposobnosti na intelektualnem, psihomotoričnem in čustvenem področju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrica Dr. Simona Kustec je danes, na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo COVID-19, govorila o aktualnih vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja. Nekaj poudarkov:

📍 Šolsko leto bomo pripeljali do konca, do poletnih počitnic.

📍 Varstvo in izobraževanje od doma v teh dneh še vedno ostajata za varovanje zdravja vseh nas najboljša izbira. Vzgojno-izobraževalne ustanove bomo lahko ponovno odprli takoj, ko bo podana ocena zdravstvene stroke, da je to dovolj varno za vse udeležence v vzgoji in izobraževanju.

📍 Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.

📍 Matura - dijaki zaključnih letnikov pouk končajo 22. maja. Opravljanje izpitov splošne in poklicne mature se prične s pisnim izpitom iz angleščine, v soboto 30. maja. Celoten maturitetni izpit iz materinščine – šolski esej in razčlemba besedila – se pišeta 1. junija. Vsi ostali datumi opravljanja maturitetnih izpitov ostajajo nespremenjeni.

📍 Prijava za vpis v srednje šole - oddati jo je potrebno do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izvajali v začetku junija.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nacionalno preverjanje znanja letos odpade❗️

Zaradi razmer, ki v državi vladajo zaradi virusa COVID-19, bo letos prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Dr. Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavod RS za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji...), ki meni, da NPZ letos lahko izpustimo.

"Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta, če bodo želeli," je ob tem povedala ministrica prof. dr. Simona Kustec.

youtube.com

Pál Péter - Szél röpít (Official Music)

Tudi naši nekdanji dijaki ustvarjajo... :)
Volt diákjaink is alkotnak... :)

Zene, szöveg: Pál Péter Facebook: https://www.facebook.com/PeterPalMusic/?modal=admin_todo_tour Instagram: https://www.instagram.com/peterpal417/ Producer: B...

Daj vsakemu dnevu priložnost, da bo najlepši v tvojem življenju.
Mark Twain

#ostanidoma #žurdoma #zalepšidan

docs.google.com

80 things to do when you are stuck home

Naši dijaki pri urah angleščine ta teden raziskujejo svet in možnosti, ki jih ponuja trenutna situacija, saj je nemalo organizacij in ponudnikov v tem času ponudilo brezplačne vpoglede v njihove vsebine. Ko opravijo nalogo, objavijo priporočila tako, da jih lahko preberejo tudi sošolci. S tem poskrbijo, da tudi v teh časih občutijo, da smo del skupnosti, ki si med seboj pomaga, ki sodeluje in se skupaj uči.

Če tudi vas zanima, kaj vse so našli in priporočajo, si to lahko ogledate tukaj: https://docs.google.com/document/d/19SMVSzSTS8vbVFoYo7_Od7b0NnXqSjv7WfZAefgkhe8/edit?usp=sharing . Dokument se sproti posodablja in raste.

Sandra Vida, učiteljica angleščine

docs.google.com Read this article and choose 1: 80 things to do when you are stuck home RECOMMENDATIONS I read through the website and found this to do during lockdown: 14 world-famous city views you can see from your sofa. So I read this article and tried this activity. I would give this activity 7 out of 10 ...

arnes.splet.arnes.si

Vabljeni k ogledu dokumentarnega filma Žejni svet : Arnes

arnes.splet.arnes.si Ob svetovnem dnevu voda si boste na portalu Arnes Video brezplačno ogledali film priznanega francoskega režiserja Yann Arthus-Bertranda.

[04/16/20]   Vabilo na roditeljski sestanek in govorilne ure

Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva's cover photo

Ustvarjanje na daljavo - Alkotás távolból

Naši dijaki še dalje pridno ustvarjajo v času zaprtja šole. Predstavljamo nekaj njihovih del, ostale stvaritve naših dijakov lahko spremljate v šolskem glasilu Lapsus, ki ga najdete tukaj: https://www.dssl.si/solski-casopis/

Diákjaink továbbra is alkotnak. Íme néhány rajz, a többi alkotást pedig a Lapsus iskolaújságban találhatják iskolánk honlapján: https://www.dssl.si/solski-casopis/

Naši dijaki še dalje pridno ustvarjajo v času zaprtja šole. Predstavljamo nekaj njihovih del, ostale stvaritve naših dijakov lahko spremljate v šolskem glasilu Lapsus, ki ga najdete tukaj: https://www.dssl.si/solski-casopis/

Diákjaink továbbra is alkotnak. Íme néhány rajz, a többi alkotást pedig a Lapsus iskolaújságban találhatják iskolánk honlapján: https://www.dssl.si/solski-casopis/

gov.si

Veliko postorjenega v prvem mesecu izobraževanja na daljavo | GOV.SI

gov.si Takoj po primopredaji poslov, v soboto 14. marca 2020, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec sklicala sestanek direktorjev in direktoric direktoratov ministrstva, ki je trajal nekaj ur. Naslednji dan je moralo ministrstvo zaradi razglašenih izrednih razmer že u...

[04/15/20]   22. april 2020 – 50. Svetovni Dan Zemlje

Dr. Simona Kustec

📣 Ivan Cankar za maturante na Televizija Slovenija

V pomoč maturantkam in maturantom 🎓pri pripravi na esej iz slovenščine🇸🇮, bo v tem in naslednjih tednih Televizija Slovenija v program umestila Cankarjeva dela. Ciklus filmov, namenjenih letošnjim maturantom, bo na ogled na TV SLO 2.

Jutri 15. 4., ob 21:00 uri si lahko ogledate dokumentarno-igrani film z naslovom Cankar.

Na spletni strani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport najdete vsebino in program ciklusa filmov.

Želim vam lep začetek delovnega tedna. 🤗

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Cankar za maturante na Televiziji Slovenija❗️

Za pomoč maturantkam in maturantom pri pripravi na esej iz slovenščine, bo v naslednjih tednih Televizija Slovenija v program umestila Cankarjeva dela. Ciklus filmov, namenjenih letošnjim maturantom, bo na ogled na TV SLO 2.

Na spletni strani ministrstva najdete vsebino in program ciklusa filmov. Prvi bo na sporedu v sredo, 15. aprila, ob 21. uri, ko bodo predvajali dokumentarno-igrani film z naslovom Cankar. Film vam bo približal življenje pisatelja Ivana Cankarja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vse šole, fakultete in njihovi podporni sistemi po četrtem tednu izobraževanja na daljavo delujejo stabilno, zato se zahvaljujemo vsem učencem, dijakom, študentom, zaposlenim in seveda staršem. Velika zahvala gre tudi IKT podpori, ki jo omogoča sistem Arnes in ostali podporni sistemi.

Vabljeni, da preberete povzetek tedna, v katerem smo nanizali, kaj se je pomembnega dogajalo na ministrstvu v tem tednu.

[04/10/20]   Izvedba splošne in poklicne mature oz. zaključnega izpita

Gorgone Lendava

ZNOVA DERBI!

Ker se zavedamo, da trenutna situacija zaradi izbruha virusa Covid-19 predstavlja nekaterim občanom večje neprijetnosti, se je navijaška skupina Gorgone Lendava odločila, da bomo v sodelovanju z LEO klub Lendava - Lendva stopili našim najbolj ogroženim občanom v pomoč.

Tako smo organizirali dobrodelno akcijo, ki bo potekala na zelo enostaven način, saj si za njo potrebujete priskrbeti le virtualno vstopnico, s katero si boste lahko ogledali predzadnji derbi med Nafto in muro.
Derbi bo na sporedu v nedeljo 12.04. ob 20:00, neposredno na spletnem naslovu:
http://lendavainfo.com/

Derbi se seveda zaradi nastale situacije ne bo odvijal na nogometnem igrišču, temveč doma pred vašimi zasloni, predvajana tekma pa bo ponovitev domačega derbija med Nafta in Muro (5:2).

Število vstopnic je neomejeno, vsak pa lahko kupi poljubno število "vstopnic".

Celoten znesek prodanih virtualnih vstopnic bo namenjen našim najbolj ogroženim občanom!

Virtualno vstopnico si zagotovite s plačilom dobrodelnega prispevka na spodnji transakcijski račun.

Stopimo skupaj !

SI56 0234 2026 1023 405
Leo klub Lendava - Lendava
Mlinska 5
9220 Lendava
NAMEN : Za Lendavo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

#Tojeznanost

Na Nacionalni inštitut za biologijo mobilizirajo svoje znanje na področjih mikrobiologije in virologije in k sodelovanju pri raziskavah vabijo tudi druge slovenske in mednarodne laboratorije. Osredotočajo se na preučevanje in razumevanje biologije virusa SARS-Cov-2, zato so identificirali ključne ekspertize in raziskovalne tematike, ki jih ponujajo javnosti.

Učitelji DSŠ Lendava že od 16.3.2020 izvajajo pouk na daljavo. Povabili smo jih, da predstavijo primere dobre prakse. Danes predstavljamo prvi takšen primer in sicer izvedbo laboratorijskih vaj na daljavo v programu Kemijski tehnik:
Drugi teden marca je začelo odmevati, da se bodo šole zaprle za dva tedna. Takoj smo začeli načrtovati, kako bomo izvajali pouk na daljavo, izvajali vsa ocenjevanja znanja, ki so bila načrtovana itd., nas, učiteljice laboratorijskih vaj, pa je predvsem skrbelo kako bomo izvajali laboratorijske vaje na daljavo. Toda z našimi res delovnimi in pridnimi kemiki smo hitro našli rešitve.
S prvimi letniki programa Kemijski tehnik, ki se šele spoznavajo z laboratorijskim delom, delo kljub temu poteka nemoteno. Dijaki se učijo kemije v domači kuhinji. Izdelujejo naravne indikatorje, se spoznavajo s kislinami in bazami, ki jih vsebujejo domača čistila, raziskujejo zakaj so določena kupljena čistila izredno nevarna za človeka in naravo, se učijo povezave med agregatnimi stanji in spoznavajo razne ionske reakcije iz vsakdanjega življenja.
Dijaki 1. letnikov svoje delo pridno dokumentirajo z oddanimi dnevniki in priloženimi fotografijami.
Dijakinje 2. letnika programa kemijski tehnik prav tako nadaljujejo s praktičnim poukom iz laboratorijske in analizne tehnike. Vsebinski sklop iz mikrobiologije opravljajo s pomočjo spletnih pripomočkov.
Dijakinje so opravile laboratorijsko vajo iz mikroskopiranja, pri čemer so si pomagale s spletnim mikroskopom na povezavi:
https://cloud.aiforia.com/Public/Labquality/tXnzcMxRwOnBG2XxAfFSulrYy0Y8NbvcyAmE6DjVGbU0
Uporabile so pripomočke in orodja, ki jih program omogoča.
S pomočjo spletnih virov so tudi določale morfološke značilnosti posameznih kolonij in pripravljale gojišča.
Dijakinje so naloge vzele skrajno resno in vestno opravile vse laboratorijske vaje.
Dijaki 3. in 4. letnika programa kemijski tehnik prav tako opravljajo laboratorijske vaje, tako da si ogledajo demonstracijski poskus oziroma s pomočjo virtualnih pripomočkov izvedejo laboratorijsko vajo. Nato na podlagi prejetih meritev napišejo poročilo laboratorijskih vaj.
Tudi 3. in 4. letniki vestno in pridno opravljajo naloge. Zelo dobro se znajdejo tudi z IKT.
Pri laboratorijski vaji kalorimetrija so si ogledali demonstracijski posnetek (https://www.youtube.com/watch?v=LxRrK74p8Nc) in na podlagi posnetka ter prejetih meritev opravili laboratorijsko vajo in napisali poročila.
Marija Polanec in Lucija Hajdinjak, učiteljici kemije

V nastali situaciji zaradi epidemije koronavirusa, ko se je pouk iz šole preselil v domove naših učiteljev in dijakov, smo povabili naše dijake, naj nam tudi skozi umetniško ustvarjanje sporočijo, kako se v tej situaciji počutijo. Nastalo je veliko izdelkov, ki jih uredniški odbor šolskega glasila Lapsus pridno zbira in že ureja v eLapsus. Tokrat pa objavljamo le nekaj izdelkov in vam želimo prijetne praznike v krogu družine.
Več boste lahko kmalu prebrali na spletni strani naše šole tukaj: https://www.dssl.si/solski-casopis/

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, amikor a tanítás az iskolákból a tanáraink és diákjaink otthonába költözött, meghívtuk a diákokat, hogy az alkotásaik által is kifejezzék, hogyan érzik magukat ebben a helyzetben. Számos alkotás keletkezett, amit a Lapsus diáklap szerkesztősége ügyesen gyűjt és elektronikus formába helyez. Így az eLapsus új számában megjelentetünk néhány alkotást, amivel kellemes, családi körben eltöltött ünnepeket kívánunk.

Rija in Rus je didaktična slikanica za otroke v starostnem obdobju od pet do deset let. Pripoveduje zgodbo o bakteriji in virusu, ki razsajata po telesih otrok, če si le-ti ne umivajo rok. Je zelo nazoren didaktični pripomoček za najmlajše v teh kriznih časih.

Slikanica je nastala po besedilni predlogi učenke OŠ Bogojina Marinke Horvat, ilustrirala pa jo je dijakinja Dvojezične srednje šole Lendava Zala Kostric. Slikanica je nekaj posebnega tudi zaradi svoje petjezičnosti.

Slikanico sta v knjižni obliki izdala Dvojezična srednja šola Lendava in Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja.

Prilagamo slikanico v e-obliki in jo ponujamo vrtcem in OŠ v koristno uporabo. Morda jo vzgojitelji/učitelji pošljejo najmlajšim po e-pošti ali jim jo preberejo na daljavo s projekcijo ilustracij.

Slikanico najdete na povezavi:
https://youtu.be/KtLjEMr94Jk

A Ria és Rus egy didaktikus képeskönyv 6–10 éves gyerekek számára.

Mese formájában mutatja be, miként sokasodnak a gyerekek testén levő baktériumok és vírusok, ha nem mosunk rendszeresen kezet. A képeskönyv a legkisebbek számára nagyon jól szemlélteti ennek a fontosságát, különösen ebben a válságos időszakban.

A képeskönyv Marinka Horvat, a bogojinai ÁI tanulója meseszövege alapján készült, a rajzokat pedig Zala Kostric, a lendvai KKI diákja készítette. A képeskönyv különlegessége pedig abban rejlik, hogy a mese öt nyelven található meg benne.

A képeskönyv a KKI, Lendva és a Muravidéki, Prlekijai és Rába-vidéki Szlavisztikai Egyesület gondozásában jelent meg.

A képeskönyvet elektronikus formában is mellékeljük, egyben pedig ajánljuk mind az óvodáknak, mind az általános iskoláknak. Talán az óvodapedagógusok/tanítók továbbítják a gyerekeknek, vagy a projekció segítségével felolvassák nekik.

A képeskönyvet a következő linken találhatják:
https://youtu.be/KtLjEMr94Jk

Dr. Simona Kustec

Na današnji dan Romi po vsem svetu praznujejo svoj dan, obeležujejo svojo kulturo, jezik in identiteto.

Ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji za današnji praznik.
Slovenska država namenja romskim otrokom prav posebno skrb. Tudi v času izrednih razmer zaradi korona virusa, izobraževanje romskih otrok poteka neprekinjeno. Preko učiteljev dodatne strokovne pomoči in romskih pomočnikov, ki predstavljajo vez med šolo in starši, smo vzpostavili različne oblike pomoči izobraževanja na daljavo. Zato na tem mestu in ob današnjem prazniku posebna zahvala tudi vsem vam, ki z veliko predanostjo delate z romskimi učenci.

Želim vam uspešno učenje. Ostanite zdravi.

Dr. Simona Kustec

🗳🇸🇮👏

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec z ministri EU, pristojnimi za raziskave, o odzivanju raziskav in inovacij na virusno krizo!

Hrvaško predsedstvo Svetu EU je danes organiziralo videokonferenco ministrov, pristojnih za raziskave in inovacije. Med razpravljajočimi je bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec.

Ministri so izmenjali mnenja o vprašanju, kako naj se raziskovalna politika odzove na to in na prihodnje krize s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi, posvetili pa so se tudi vprašanju, kako naj bodo ukrepi držav članic in EU na področju raziskovanja in inovacij boljše koordinirani.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je izrazila podporo državam članicam, ki se soočajo z zelo zahtevno situacijo in se zahvalila hrvaškemu predsedstvu za organizacijo dogodka v tem kriznem času ter Evropski komisiji za hitro pripravo prvih ukrepov za spodbujanje raziskovalne skupnosti v Evropi.

Izpostavila je nujnost vključevanja vseh raziskovalnih kapacitet pri iskanju ustreznega zdravila za koronavirus in predlagala aktiviranje dodatnih finančnih spodbud za raziskave in inovacije ne zgolj v okviru sredstev strukturih skladov, temveč tudi v okviru sredstev, ki se načrtujejo v novi finančni perspektivi.

V zaključni misli so ministri poudarili povezanost evropske raziskovalne skupnosti ter pomembnost vključevanja vseh akterjev.

[04/06/20]   Obvestilo

Srednje šole smo v petek, 3.4.2020, sprejele nov sklop navodil za izvajanje pouka na daljavo, za preverjanje in ocenjevanje na daljavo in tudi nekaj informacij glede zaključevanja srednješolskega izobraževanja v tem šolskem letu:
1. Šolski koledar se ne spreminja, konec šolska leta ostane nespremenjen za vse dijake in maturante oz. zaključne letnike srednješolskega izobraževanja; tudi vmesne prvomajske počitnice ostanejo nespremenjene.
To pomeni, da se bo pouk za dijake zaključnih letnikov končal 22.5.2020, potem bodo sledile priprave na maturo.
2. Splošna in poklicna matura se bosta predvidoma začeli po veljavnem koledarju in sicer 30.5.2020, ko se bo najprej pisal esej iz materinščine.
Tako bodo lahko priprave tudi na esej potekale do konca maja.
3. Zaključni izpit iz materinščine se bo opravljal v skladu s koledarjem, to je 8.6.2020. Roke za ostale izpite bo določila šola.

Vse ostale potrebne informacije, termine in navodila o izvedbi obeh matur in zaključnega izpita nam bo posredovalo MIZŠ v kratkem in jih bodo dijaki prejeli pravočasno, da se bodo lahko tudi na daljavo in potem po vrnitvi v šolo (upajmo, da bo to po prvomajskih počitnicah) primerno pripravili na zaključek pouka in na izpite.

Ocenjevanje na daljavo bo sledilo po preverjanju znanja, učitelji morajo pred tem dijakom natančno predstaviti način ocenjevanja, kriterije uspešnosti in merila za ocenjevanje. Prilagoditi (zmanjšati) je potrebno vsebine in število ocen. Ocene se lahko pridobijo pisno, ustno preko videoklica in ob prisotnosti več dijakov ali učiteljev, da se zagotovi javnost ocenjevanja, pisno npr. s pomočjo orodja, ki je na razpolago v eAsistentu, ocenijo pa se lahko tudi različni izdelki in naloge kot so referati, predstavitve, praktične naloge ipd.
Pomembno je, da dijaki sledijo navodilom učiteljev in se redno odzivajo, tudi sprašujejo in nam dajejo povratne informacije o svojem in našem delu.
Zelo pomembna pa je tudi učiteljeva povratna informacija, saj brez te dijak ne ve, če je na dobri poti.

Po treh tednih dela lahko povem, da je delo na daljavo tekoče. Seveda sproti rešujemo težave in nove situacije, evalviramo naše delo in ga izboljšujemo. Kljub temu pa si zelo želimo povratka v šolske klopi in normalne razmere za učenje.

Silvija Hajdinjak Prendl, ravnateljica

Értesítés

A középiskolák 2020. 4. 3-án, pénteken megkaptuk a távoktatásra, az ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó új utasításokat, valamint néhány információt az oktatási-képzési folyamat befejezésével ebben a tanévben:
1. Az iskolai naptár nem változik, az oktatás befejezése minden diák és érettségiző, ill. végzős diák számára ugyanaz marad; a tavaszi szünidő időpontja is változatlan marad.
2. Az általános és a szakmai érettségi vizsga előreláthatóan az érvényben levő naptár szerint kezdődik, tehát 2020. 5. 30-án, elsőként az anyanyelvi esszé írására kerül sor.
3. Az anyanyelvi záróvizsga a naptár szerint lesz, tehát 2020. 6. 8-án. Az egyéb vizsgaidőpontokat az iskola határozza meg.

Minden további szükséges információt, időpontot és az érettségi ill. záróvizsga megvalósításával kapcsolatos utasítást az Oktatási Minisztérium hamarosan küldi, azokat pedig időben továbbítjuk a diákoknak, így otthon is és az iskolába való visszatérést követően is (reméljük, hogy ez már a tavaszi szünet után lesz) megfelelően felkészülhetnek a tanév befejezésére és a vizsgákra.

Az értékelés ilyen formában is a tudás ellenőrzését követően fog megvalósulni, tehát a tanároknak be kell mutatniuk az értékelés pontos módját és kritériumait. Módosítani kell (és csökkenteni) a tartalmakat és az osztályzatok számát. Az osztályzatok továbbra is írásbeli vagy szóbeli módon szerezhetők meg, a szóbeli értékelés például videokonferencia által több diák vagy tanár jelenlétében, hogy biztosítva legyen az értékelés nyilvánossága, írásbeli módon pedig az eAsistent által nyújtott eszközökkel történhet, értékelhetők pedig a különböző dolgozatok, beszámolók, gyakorlati feladatok is.
Fontos az, hogy a diákok kövessék a tanárok utasításait, hogy rendszeresen jelentkezzenek, kérdezzenek, és visszajelzést adjanak a munkájukról.
Nagyon fontos pedig a tanárok visszajelzése is, hiszen enélkül a diákok nem tudják, hogy jól végzik-e a munkájukat.

Három hét távoktatás után elmondhatom, hogy a munka folyamatos. A felmerülő gondokat, új helyzeteket folyamatosan megoldjuk, értékeljük a munkánkat és javítjuk is. Ennek ellenére pedig nagyon várjuk azt, hogy visszatérjünk az iskolába és a megszokott formában folyjon a tanítás.

Hajdinjak Prendl Silvija, igazgatónő

Naša zgodba

Dvojezična srednja šola je inštitucija, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole na slovenskih tleh, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske in madžarske narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le v obeh jezikih, temveč se učijo tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje. Dvojezičnost se seveda ne nanaša zgolj na Madžare, ampak tudi na dijake in profesorje, pripadnike večinskega naroda; prav v tem je njena posebnost. Dvojezičnost je v okolju, kakršno je naše, potreba in hkrati posebna vrednota, ki nam zagotavlja prednost pred drugimi šolami. Šola temelji na kakovostnem dvojezičnem vzgojno-izobraževalnem procesu ter zagotavlja varno in prijazno okolje vsem udeležencem procesa. Zgodovina srednje šole sega v leto 1903, ko se je v Lendavi začelo obrtno izobraževanje. Po drugi svetovni vojni (od leta 1945) je ustanova delovala kot poklicna kovinarska šola, od leta 1960 pa kot srednja strojna tehniška šola. V tem času so se v triletno poklicno kovinarsko šolo in v štiriletni program strojništva vpisovali dijaki iz celega Pomurja in tudi iz sosednje Hrvaške. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, leta 1976 pa je bil uveden fakultativni pouk madžarskega jezika. Po letu 1980 se je šola na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju razvila v dvojezično srednjo šolo z več programi in postala model reševanja problematike srednješolskega izobraževanja učencev dvojezičnih osnovnih šol. V šolskem letu 1981/82 je šola uvedla dvojezični pedagoški program Učitelj, naslednje šolsko leto dvojezični program Poslovno-finančna in trgovinska dejavnost, leta 1990 nov dvojezični program Gimnazija, leta 1996 pa dvojezični program Trgovec. Vse do šolskega leta 1992/93 je šola izvajala pouk v programih Oblikovalec kovin in Strojni tehnik v slovenskem jeziku, vendar z obveznim poukom madžarskega jezika. Od tega šolskega leta naprej pa je bilo poučevanje tudi v teh programih dvojezično. S šolskim letom 2002/2003 je šola uvedla Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih, kar je omogočilo poučevanje različnih programov oz. poklicev v enem razredu. Leta 2005 smo novo šolsko leto pričeli na novi lokaciji in v novi šolski zgradbi, ki s sodobno opremo, šolskimi delavnicami in športno dvorano omogoča organizacijo sodobnega pouka ter različnih dejavnosti, kar v današnjem svetu privablja tako mlade kot tudi strokovni kader. V šolskem letu 2010/11 se v lendavski dvojezični srednji šoli izobražuje 308 dijakov v 21-ih oddelkih. Vzgojno-izobraževalno delo opravlja 53-članski učiteljski zbor. Trenutno poteka izobraževanje v programih: - Gimnazija, - Strojni in Ekonomski tehnik (SSI in PTI), - Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih z osmimi poklici: pečar-polagalec keramičnih oblog, elektrikar, trgovec, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, gastronom hotelir, administrator, avtoserviser. V preteklih letih je na naši šoli potekalo tudi višješolsko izobraževanje v programih Komunalni inženir in Inženir mehatronike, ki ga je izvajal Višješolski center Velenje. Leta 2009 je bila na DSŠ Lendava ustanovljena dislocirana enota Fakultete za strojništvo v Mariboru, ki razpisuje izredni študij – visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništva (3 leta), ob določenem številu prijav. Tudi v prihodnosti se mora šola razvijati kot center vsestranskega dvojezičnega izobraževanja mladine v regiji. To nalogo bo uspešno izpolnjevala le v sodelovanju in ob podpori lokalne skupnosti ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Pri tem je izrednega pomena tudi aktivno sodelovanje šole z lokalnimi podjetji ter drugimi izobraževalnimi institucijami v regiji in širšem okolju. O našem uspešnem vzgojno-izobraževalnem delu pričajo mnogi dobri rezultati in dosežki naših dijakov na tekmovanjih v slovenskem državnem in tudi svetovnem okviru, sodelovanje v slovenskih, evropskih in mednarodnih projektih ter nenazadnje dobri uspehi na maturi in zaključnem izpitu. Nenehno spreminjanje je bistvena lastnost šolskega prostora, v katerem mora šola uresničevati svoje temeljno poslanstvo. S posodabljanjem, razvijanjem in obstojem naše ustanove uvajamo kakovostne spremembe na podlagi zahtev slovenske in evropske šolske zakonodaje (prenova programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, didaktična prenova gimnazije). Vzporedno s posodobitvijo izobraževalnih programov poteka na naši šoli tudi posodobitev dvojezičnega modela izobraževanja in oblikovanje izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje, s katerimi želimo doseči zlasti to, da bo naša šola prijazna tako do dijakov iz dvojezičnega, kakor tudi do dijakov iz enojezičnega – slovenskega okolja in s tem želimo prispevati k medsebojnemu sožitju v našem okolju.

Want your school to be the top-listed School/college in Lendava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Program Kemijski tehnik na DSŠ Lendava
Predstavitveni video Braga 2019
Voščilo 2020
Podvodni mož, slavospev inštalaterju
Petelinji jeziki
Ekonomsko poslovni šolski programi
Inšpektor trailer
Andreas Sarjaš na Televiziji AS
Együtt Szaval a Nemzet 2015
Plesni dan

Location

Category

Telephone

Address


Kolodvorska Ulica 2E
Lendava
9220
Other Lendava schools & colleges (show all)
Občasno varstvo otrok Lendava Občasno varstvo otrok Lendava
Glavna Ulica 50
Lendava, 9220

"V nekem mestu, v neki hiši majhen medved je doma, tam sedi v medvedji šoli, razne igre se igra." (K. Kovič)

ANGEL - Akademija za osebnostno in duhovno rast ANGEL - Akademija za osebnostno in duhovno rast
Slomškovo Naselje
Lendava, 9220

Skupaj bomo premagali strahove, razrešili krivdo, raziskali vaše primarno okolje, krepili intuicijo in poiskali ključ do skrivnosti življenja.

Doš 1 Lendava Doš 1 Lendava
Lendava

šola v Lendavi

DOŠ I Lendava/1. Sz. Lendvai KÁI DOŠ I Lendava/1. Sz. Lendvai KÁI
Kranjčeva Ulica 44
Lendava, 9220

Angel Babies - pomoč pri zanositvi Angel Babies - pomoč pri zanositvi
Slomškovo Naselje 39
Lendava, 9220

Life Coaching, love and intimacy, pregnancy, raising modern kids, relationships after kids

Body & Soul Coach School Body & Soul Coach School
Fő Utca 32
Lendava, 1056

Iskolánk a Body & Soul Coach School Magyarországon, Ausztriában és Szlovéniában számos nemzetközi diplomát adó coach képzéssel várja régi és leendő hallgatóit.

Preteks Preteks
Glavna Ulica 23
Lendava, 9220

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

Bajkuš poučevanje jezikov Bajkuš poučevanje jezikov
Gaberje, Glavna Ulica 60
Lendava, 9220

Angleščina za otroke od 3 mesecev do 14 let

Gsistemi, Davor Guttierrez s.p. Gsistemi, Davor Guttierrez s.p.
Kranjčeva Ulica 8
Lendava, 9220

Spletne storitve, Linux izobraževanja, postavitev Mac OS X in Linux strežnikov.

Helen Doron English Lendava Helen Doron English Lendava
Kranjčeva Ulica 51
Lendava, 9220

Angleščina za otroke od 3 mesecev do 19 let Angol gyermekeknek 3 hónapos kortól 19 éves korig.

Conversus - prevajanje in šola jezikov Conversus - prevajanje in šola jezikov
Slomškovo Naselje 39
Lendava, 9220

Conversus - Prevajanje, tolmačenje, jezikovni tečaji