Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva

Institucija, trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti.

Dvojezična srednja šola je inštitucija, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole na slovenskih tleh, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske in madžarske narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le v obeh jezikih, temveč se učijo tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje. Dvojezičnost se seveda ne nanaša zgolj na Madžare, ampak tudi na dijake in profesorje, pripadnike večinskega naroda; prav v tem je njena posebnost. Dvojezičnost je v okolju, kakršno je naše, potreba in hkrati posebna vrednota, ki nam zagotavlja prednost pred drugimi šolami. Šola temelji na kakovostnem dvojezičnem vzgojno-izobraževalnem procesu ter zagotavlja varno in prijazno okolje vsem udeležencem procesa. Zgodovina srednje šole sega v leto 1903, ko se je v Lendavi začelo obrtno izobraževanje. Po drugi svetovni vojni (od leta 1945) je ustanova delovala kot poklicna kovinarska šola, od leta 1960 pa kot srednja strojna tehniška šola. V tem času so se v triletno poklicno kovinarsko šolo in v štiriletni program strojništva vpisovali dijaki iz celega Pomurja in tudi iz sosednje Hrvaške. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, leta 1976 pa je bil uveden fakultativni pouk madžarskega jezika. Po letu 1980 se je šola na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju razvila v dvojezično srednjo šolo z več programi in postala model reševanja problematike srednješolskega izobraževanja učencev dvojezičnih osnovnih šol. V šolskem letu 1981/82 je šola uvedla dvojezični pedagoški program Učitelj, naslednje šolsko leto dvojezični program Poslovno-finančna in trgovinska dejavnost, leta 1990 nov dvojezični program Gimnazija, leta 1996 pa dvojezični program Trgovec. Vse do šolskega leta 1992/93 je šola izvajala pouk v programih Oblikovalec kovin in Strojni tehnik v slovenskem jeziku, vendar z obveznim poukom madžarskega jezika. Od tega šolskega leta naprej pa je bilo poučevanje tudi v teh programih dvojezično. S šolskim letom 2002/2003 je šola uvedla Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih, kar je omogočilo poučevanje različnih programov oz. poklicev v enem razredu. Leta 2005 smo novo šolsko leto pričeli na novi lokaciji in v novi šolski zgradbi, ki s sodobno opremo, šolskimi delavnicami in športno dvorano omogoča organizacijo sodobnega pouka ter različnih dejavnosti, kar v današnjem svetu privablja tako mlade kot tudi strokovni kader. V šolskem letu 2010/11 se v lendavski dvojezični srednji šoli izobražuje 308 dijakov v 21-ih oddelkih. Vzgojno-izobraževalno delo opravlja 53-članski učiteljski zbor. Trenutno poteka izobraževanje v programih: - Gimnazija, - Strojni in Ekonomski tehnik (SSI in PTI), - Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih z osmimi poklici: pečar-polagalec keramičnih oblog, elektrikar, trgovec, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, gastronom hotelir, administrator, avtoserviser. V preteklih letih je na naši šoli potekalo tudi višješolsko izobraževanje v programih Komunalni inženir in Inženir mehatronike, ki ga je izvajal Višješolski center Velenje. Leta 2009 je bila na DSŠ Lendava ustanovljena dislocirana enota Fakultete za strojništvo v Mariboru, ki razpisuje izredni študij – visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništva (3 leta), ob določenem številu prijav. Tudi v prihodnosti se mora šola razvijati kot center vsestranskega dvojezičnega izobraževanja mladine v regiji. To nalogo bo uspešno izpolnjevala le v sodelovanju in ob podpori lokalne skupnosti ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Pri tem je izrednega pomena tudi aktivno sodelovanje šole z lokalnimi podjetji ter drugimi izobraževalnimi institucijami v regiji in širšem okolju. O našem uspešnem vzgojno-izobraževalnem delu pričajo mnogi dobri rezultati in dosežki naših dijakov na tekmovanjih v slovenskem državnem in tudi svetovnem okviru, sodelovanje v slovenskih, evropskih in mednarodnih projektih ter nenazadnje dobri uspehi na maturi in zaključnem izpitu. Nenehno spreminjanje je bistvena lastnost šolskega prostora, v katerem mora šola uresničevati svoje temeljno poslanstvo. S posodabljanjem, razvijanjem in obstojem naše ustanove uvajamo kakovostne spremembe na podlagi zahtev slovenske in evropske šolske zakonodaje (prenova programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, didaktična prenova gimnazije). Vzporedno s posodobitvijo izobraževalnih programov poteka na naši šoli tudi posodobitev dvojezičnega modela izobraževanja in oblikovanje izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje, s katerimi želimo doseči zlasti to, da bo naša šola prijazna tako do dijakov iz dvojezičnega, kakor tudi do dijakov iz enojezičnega – slovenskega okolja in s tem želimo prispevati k medsebojnemu sožitju v našem okolju.

Mission: Prizadevamo si: - oblikovati vsestranske in odgovorne osebnosti, - utrjevati zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote, - vzpodbujati strpnost in spoštovanje drugačnosti, - razvijati jezikovne zmožnosti v slovenskem, madžarskem in drugih jezikih, - ekološko ozaveščati vse udeležence izobraževanja, - krepiti mednarodno sodelovanje, - uresničevati prijaznost, humanost, doslednost in socialno občutljivost - odkrivati nadarjene dijake, jim v sodelovanju s starši in okoljem omogočiti optimalno izobrazbo ter razvijati njihove talente/sposobnosti na intelektualnem, psihomotoričnem in čustvenem področju.

Photos from Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva's post

Photos from Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva's post

Photos from Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva's post

Pozdrav iz Glasgowa 😊
Üdvözlet Glasgowból 😉

Photos from Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva's post

2. dan: Škotsko višavje
2. nap: Skót-felföld

Naši dijaki in spremljevalni učiteljici so srečno pristali v Edinburgu. V naslednjih štirih dnevih bodo raziskovali Škotsko.
Diákjaink és kísérő tanáraink szerencsésen megérkeztek Edinburghba. A következő négy napban Skóciát fogják felfedezni.

V sredo, 24. 4. 2019, smo se dijaki 2. a razreda v sklopu družboslovnega ITS udeležili enodnevne ekskurzije.

Ali veste kaj imajo skupnega Domanjševci, Pityerszer, Körmend, Ják, Szombathely, Bad Blumau in Riegersburg? Vsi ti kraji se nahajajo v treh državah (Slovenija, Madžarska, Avstrija) ene regije.

Utrinke iz naše ekskurzije si lahko ogledate v fotogaleriji.

V sredo, 24. 4. 2019, smo se dijaki 2. a razreda v sklopu družboslovnega ITS udeležili enodnevne ekskurzije.

Ali veste kaj imajo skupnega Domanjševci, Pityerszer, Körmend, Ják, Szombathely, Bad Blumau in Riegersburg? Vsi ti kraji se nahajajo v treh državah (Slovenija, Madžarska, Avstrija) ene regije.

Utrinke iz naše ekskurzije si lahko ogledate v fotogaleriji.

V šolskem letu 2018/19 smo kot prednostni cilj razvijali podjetnost v vseh programih, ki se izvajajo na DSŠ Lendava. Kompetenca podjetnosti in bonton sta bili tudi rdeča nit vseh treh tednov dejavnosti. Kot zaključek tega poteka danes na DSŠ Lendava tržnica idej na kateri se vsi razredi predstavljajo z idejo, ki jo je bilo potrebno načrtovati in razviti. Pri tem so dijaki razvijali ustvarjalnost, kreativnost in kritično mišljenje.
Vsak oddelek se predstavlja z eno idejo, med seboj pa tekmujejo v izvirnosti ideje, izvedbi ideje, opremljenosti stojnice, prijaznosti, komunikaciji.
Ideje so npr.: peka čevapčičev, ročno izdelan nakit, priprava zdravih vafljev, servisiranje koles, peka pice v krušni peči, priprava bograča, peka palačink, priprava pasulja, peka langošev ipd. seveda na svoj, izviren, zdrav način.

S šolsko tržnico idej zaključujemo tretji teden dejavnosti podjetno, veselo in s prijetnim druženjem na šolskem dvorišču. Vabljeni, da se nam pridružite!

/

A 2018/2019-es tanévben a kompetenciafejlesztés területén minden programban a vállalkozói kompetenciát fejlesztjük. Ez a kompetencia, valamint az illemszabályok voltak mindhárom tevékenységi hét fő témája. A tavaszi tevékenységi hét zárásaként ötletvásárt rendeztünk a lendvai KKI udvarán, ahol minden osztály bemutatja a saját maguk által megtervezett és kivitelezett ötletét. Ebben a diákok saját kreativitásukat, kritikai gondolkodásukat és vállalkozói képességeiket fejlesztették.
Minden osztály egy ötletet mutat be, értékelve lesznek pedig az ötlet eredetisége, a stand alakja, az ötlet bemutatása, a személyzet kedvessége, a kommunikációs készségek stb.

A harmadik tevékenységi hetet ötletbörzével zárjuk, ami vidám hangulatban már folyik a KKI udvarán. Csatlakozzanak hozzánk, szeretettel várunk mindenkit!

V šolskem letu 2018/19 smo kot prednostni cilj razvijali podjetnost v vseh programih, ki se izvajajo na DSŠ Lendava. Kompetenca podjetnosti in bonton sta bili tudi rdeča nit vseh treh tednov dejavnosti. Kot zaključek tega poteka danes na DSŠ Lendava tržnica idej na kateri se vsi razredi predstavljajo z idejo, ki jo je bilo potrebno načrtovati in razviti. Pri tem so dijaki razvijali ustvarjalnost, kreativnost in kritično mišljenje.
Vsak oddelek se predstavlja z eno idejo, med seboj pa tekmujejo v izvirnosti ideje, izvedbi ideje, opremljenosti stojnice, prijaznosti, komunikaciji.
Ideje so npr.: peka čevapčičev, ročno izdelan nakit, priprava zdravih vafljev, servisiranje koles, peka pice v krušni peči, priprava bograča, peka palačink, priprava pasulja, peka langošev ipd. seveda na svoj, izviren, zdrav način.

S šolsko tržnico idej zaključujemo tretji teden dejavnosti podjetno, veselo in s prijetnim druženjem na šolskem dvorišču. Vabljeni, da se nam pridružite!

/

A 2018/2019-es tanévben a kompetenciafejlesztés területén minden programban a vállalkozói kompetenciát fejlesztjük. Ez a kompetencia, valamint az illemszabályok voltak mindhárom tevékenységi hét fő témája. A tavaszi tevékenységi hét zárásaként ötletvásárt rendeztünk a lendvai KKI udvarán, ahol minden osztály bemutatja a saját maguk által megtervezett és kivitelezett ötletét. Ebben a diákok saját kreativitásukat, kritikai gondolkodásukat és vállalkozói képességeiket fejlesztették.
Minden osztály egy ötletet mutat be, értékelve lesznek pedig az ötlet eredetisége, a stand alakja, az ötlet bemutatása, a személyzet kedvessége, a kommunikációs készségek stb.

A harmadik tevékenységi hetet ötletbörzével zárjuk, ami vidám hangulatban már folyik a KKI udvarán. Csatlakozzanak hozzánk, szeretettel várunk mindenkit!

V šolskem letu 2018/19 smo kot prednostni cilj razvijali podjetnost v vseh programih, ki se izvajajo na DSŠ Lendava. Kompetenca podjetnosti in bonton sta bili tudi rdeča nit vseh treh tednov dejavnosti. Kot zaključek tega poteka danes na DSŠ Lendava tržnica idej na kateri se vsi razredi predstavljajo z idejo, ki jo je bilo potrebno načrtovati in razviti. Pri tem so dijaki razvijali ustvarjalnost, kreativnost in kritično mišljenje.
Vsak oddelek se predstavlja z eno idejo, med seboj pa tekmujejo v izvirnosti ideje, izvedbi ideje, opremljenosti stojnice, prijaznosti, komunikaciji.
Ideje so npr.: peka čevapčičev, ročno izdelan nakit, priprava zdravih vafljev, servisiranje koles, peka pice v krušni peči, priprava bograča, peka palačink, priprava pasulja, peka langošev ipd. seveda na svoj, izviren, zdrav način.

S šolsko tržnico idej zaključujemo tretji teden dejavnosti podjetno, veselo in s prijetnim druženjem na šolskem dvorišču. Vabljeni, da se nam pridružite!

/

A 2018/2019-es tanévben a kompetenciafejlesztés területén minden programban a vállalkozói kompetenciát fejlesztjük. Ez a kompetencia, valamint az illemszabályok voltak mindhárom tevékenységi hét fő témája. A tavaszi tevékenységi hét zárásaként ötletvásárt rendeztünk a lendvai KKI udvarán, ahol minden osztály bemutatja a saját maguk által megtervezett és kivitelezett ötletét. Ebben a diákok saját kreativitásukat, kritikai gondolkodásukat és vállalkozói képességeiket fejlesztették.
Minden osztály egy ötletet mutat be, értékelve lesznek pedig az ötlet eredetisége, a stand alakja, az ötlet bemutatása, a személyzet kedvessége, a kommunikációs készségek stb.

A harmadik tevékenységi hetet ötletbörzével zárjuk, ami vidám hangulatban már folyik a KKI udvarán. Csatlakozzanak hozzánk, szeretettel várunk mindenkit!

V šolskem letu 2018/19 smo kot prednostni cilj razvijali podjetnost v vseh programih, ki se izvajajo na DSŠ Lendava. Kompetenca podjetnosti in bonton sta bili tudi rdeča nit vseh treh tednov dejavnosti. Kot zaključek tega poteka danes na DSŠ Lendava tržnica idej na kateri se vsi razredi predstavljajo z idejo, ki jo je bilo potrebno načrtovati in razviti. Pri tem so dijaki razvijali ustvarjalnost, kreativnost in kritično mišljenje.
Vsak oddelek se predstavlja z eno idejo, med seboj pa tekmujejo v izvirnosti ideje, izvedbi ideje, opremljenosti stojnice, prijaznosti, komunikaciji.
Ideje so npr.: peka čevapčičev, ročno izdelan nakit, priprava zdravih vafljev, servisiranje koles, peka pice v krušni peči, priprava bograča, peka palačink, priprava pasulja, peka langošev ipd. seveda na svoj, izviren, zdrav način.

S šolsko tržnico idej zaključujemo tretji teden dejavnosti podjetno, veselo in s prijetnim druženjem na šolskem dvorišču. Vabljeni, da se nam pridružite!

/

A 2018/2019-es tanévben a kompetenciafejlesztés területén minden programban a vállalkozói kompetenciát fejlesztjük. Ez a kompetencia, valamint az illemszabályok voltak mindhárom tevékenységi hét fő témája. A tavaszi tevékenységi hét zárásaként ötletvásárt rendeztünk a lendvai KKI udvarán, ahol minden osztály bemutatja a saját maguk által megtervezett és kivitelezett ötletét. Ebben a diákok saját kreativitásukat, kritikai gondolkodásukat és vállalkozói képességeiket fejlesztették.
Minden osztály egy ötletet mutat be, értékelve lesznek pedig az ötlet eredetisége, a stand alakja, az ötlet bemutatása, a személyzet kedvessége, a kommunikációs készségek stb.

A harmadik tevékenységi hetet ötletbörzével zárjuk, ami vidám hangulatban már folyik a KKI udvarán. Csatlakozzanak hozzánk, szeretettel várunk mindenkit!

V šolskem letu 2018/19 smo kot prednostni cilj razvijali podjetnost v vseh programih, ki se izvajajo na DSŠ Lendava. Kompetenca podjetnosti in bonton sta bili tudi rdeča nit vseh treh tednov dejavnosti. Kot zaključek tega poteka danes na DSŠ Lendava tržnica idej na kateri se vsi razredi predstavljajo z idejo, ki jo je bilo potrebno načrtovati in razviti. Pri tem so dijaki razvijali ustvarjalnost, kreativnost in kritično mišljenje.
Vsak oddelek se predstavlja z eno idejo, med seboj pa tekmujejo v izvirnosti ideje, izvedbi ideje, opremljenosti stojnice, prijaznosti, komunikaciji.
Ideje so npr.: peka čevapčičev, ročno izdelan nakit, priprava zdravih vafljev, servisiranje koles, peka pice v krušni peči, priprava bograča, peka palačink, priprava pasulja, peka langošev ipd. seveda na svoj, izviren, zdrav način.

S šolsko tržnico idej zaključujemo tretji teden dejavnosti podjetno, veselo in s prijetnim druženjem na šolskem dvorišču. Vabljeni, da se nam pridružite!

A 2018/2019-es tanévben a kompetenciafejlesztés területén minden programban a vállalkozói kompetenciát fejlesztjük. Ez a kompetencia, valamint az illemszabályok voltak mindhárom tevékenységi hét fő témája. A tavaszi tevékenységi hét zárásaként ötletvásárt rendeztünk a lendvai KKI udvarán, ahol minden osztály bemutatja a saját maguk által megtervezett és kivitelezett ötletét. Ebben a diákok saját kreativitásukat, kritikai gondolkodásukat és vállalkozói képességeiket fejlesztették.
Minden osztály egy ötletet mutat be, értékelve lesznek pedig az ötlet eredetisége, a stand alakja, az ötlet bemutatása, a személyzet kedvessége, a kommunikációs készségek stb.

A harmadik tevékenységi hetet ötletbörzével zárjuk, ami vidám hangulatban már folyik a KKI udvarán. Csatlakozzanak hozzánk, szeretettel várunk mindenkit!

Nekaj se pripravlja ... / Valami készül ...

V soboto, 13. aprila 2019, so v sklopu spominskega dneva Györgya Zale odprli razstavo likovnih in fotografskih del, ki so jih dijaki dvojezičnih šol prispevali za natečaj. Naši dijaki so sodelovali na področju fotografije: 3. mesto je dosegel Aleksander Starič, na prvi dve mesti pa sta se uvrstili fotografiji Petra Škrileca, nagrado Györgya Zale pa je za fotografijo „Ustvari svoj svet” prejela Zala Kostric. Čestitamo!

------------------

Zala Gyürgy fotópályázat

--- 2019. április 13-án, szombaton, a Zala György-emléknap alkalmából megnyitották a kétnyelvű iskolák tanulói és diákjai által a pályázatra beküldött alkotások kiállítását a Bánffy Központban. Iskolánk diákjai a fotópályázaton a következő eredményeket érték el: 3. helyezés – Aleksander Starič, 2. és 1. helyezés – Škrilec Peter. A Zala György-díjat az idén Zala Kostric vehette át az »Ustvari svoj svet« c. fényképéért.

V soboto, 13. aprila 2019, so v sklopu spominskega dneva Györgya Zale odprli razstavo likovnih in fotografskih del, ki so jih dijaki dvojezičnih šol prispevali za natečaj. Naši dijaki so sodelovali na področju fotografije: 3. mesto je dosegel Aleksander Starič, na prvi dve mesti pa sta se uvrstili fotografiji Petra Škrileca, nagrado Györgya Zale pa je za fotografijo „Ustvari svoj svet” prejela Zala Kostric. Čestitamo!

------------------

Zala Gyürgy fotópályázat

--- 2019. április 13-án, szombaton, a Zala György-emléknap alkalmából megnyitották a kétnyelvű iskolák tanulói és diákjai által a pályázatra beküldött alkotások kiállítását a Bánffy Központban. Iskolánk diákjai a fotópályázaton a következő eredményeket érték el: 3. helyezés – Aleksander Starič, 2. és 1. helyezés – Škrilec Peter. A Zala György-díjat az idén Zala Kostric vehette át az »Ustvari svoj svet« c. fényképéért.

Dijaki 3. b/c in 3. d na razstavi Orient & Okzident (Vzhod in Zahod) z umetnostnim zgodovinarjem Atillo Pisnjakom (25. 4. 2019 ob 9. uri).

--------------

A 3. b, 3. c és 3. d diákjai az Orient & Okzident kiállításon (Kelet és Nyugat), művészettörténésszel Pisnjak Atilla (2019. április 25., 9.00).

-- Helena Antolin Tibaut, Štefan Kardoš

Dijaki 3. b/c in 3. d na razstavi Orient & Okzident (Vzhod in Zahod) z umetnostnim zgodovinarjem Atillo Pisnjakom (25. 4. 2019 ob 9. uri).

--------------

A 3. b, 3. c és 3. d diákjai az Orient & Okzident kiállításon (Kelet és Nyugat), művészettörténésszel Pisnjak Atilla (2019. április 25., 9.00).

-- Helena Antolin Tibaut, Štefan Kardoš

Dijaki 3. a-razreda so se v sredo, 24. aprila 2019, udeležili spominske slovesnosti ob 75. obletnici deportacije lendavskih Judov, ki je bila v Sinagogi Lendava. Obeležitev sta s svojo prisotnostjo počastila predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor in Erika Fürst, prekmurska Judinja, ki je preživela holokavst.

-----------------

A lendvai zsidóság kitelepítésének 75. évfordulója

 --- A 3. a osztály diákjai 2019. április 24-én részt vettek a lendvai zsidóság kitelepítése 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, amely a lendvai zsinagógában volt. Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke, valamint Erika Fürst asszony, muravidéki zsidó, aki túlélte a holokausztot.

Dijaki 3. a-razreda so se v sredo, 24. aprila 2019, udeležili spominske slovesnosti ob 75. obletnici deportacije lendavskih Judov, ki je bila v Sinagogi Lendava. Obeležitev sta s svojo prisotnostjo počastila predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor in Erika Fürst, prekmurska Judinja, ki je preživela holokavst.

-----------------

A lendvai zsidóság kitelepítésének 75. évfordulója

--- A 3. a osztály diákjai 2019. április 24-én részt vettek a lendvai zsidóság kitelepítése 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, amely a lendvai zsinagógában volt. Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke, valamint Erika Fürst asszony, muravidéki zsidó, aki túlélte a holokausztot.

V torek, 23. 4. 2019, so dijaki 3.b/c-razreda imeli ekodan na Turistični kmetiji in vinotoču Huzimec. Dijaki so praktično spoznali postopek izdelave domačega kruha in svežega sira. Seznanili so se tudi z značilnostmi biološke pridelave vina, izvedli pa so tudi določitev količine žvepla in alkohola v vinu.

--------------------

2019. április 23-án, kedden, a 3.b/c osztály tanulói ökonapon vettek részt a Huzimec turisztikai gazdaságban, ill. pincészetben. A tanulók megismerkedtek a házikenyér és a friss sajt készítésének fortélyaival. Megismerték a biobor termelésének jellegzetességeit is, valamint megmérték a bor kén- és alkoholtartalmát.

V torek, 23. 4. 2019, so dijaki 3.b/c-razreda imeli ekodan na Turistični kmetiji in vinotoču Huzimec. Dijaki so praktično spoznali postopek izdelave domačega kruha in svežega sira. Seznanili so se tudi z značilnostmi biološke pridelave vina, izvedli pa so tudi določitev količine žvepla in alkohola v vinu.

--------------------

2019. április 23-án, kedden, a 3.b/c osztály tanulói ökonapon vettek részt a Huzimec turisztikai gazdaságban, ill. pincészetben. A tanulók megismerkedtek a házikenyér és a friss sajt készítésének fortélyaival. Megismerték a biobor termelésének jellegzetességeit is, valamint megmérték a bor kén- és alkoholtartalmát.

Want your school to be the top-listed School/college in Lendava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Erasmus+ 2017 Budimpešta
Podvodni mož, slavospev inštalaterju
Erasmus+ Milano 2016
Inovacijski projekt 2015/16
Zanimivo življenje dijaka DSŠL
Petelinji jeziki
Ekonomsko poslovni šolski programi
Inšpektor trailer
Andreas Sarjaš na Televiziji AS
Projekt angleščina - Argumentacija
DSŠL 2014/15

Location

Category

Telephone

Address


Kolodvorska Ulica 2E
Lendava
9220
Other Lendava schools & colleges (show all)
Conversus - prevajanje in šola jezikov Conversus - prevajanje in šola jezikov
Slomškovo Naselje 39
Lendava, 9220

Conversus - Prevajanje, tolmačenje, jezikovni tečaji

Gsistemi, Davor Guttierrez s.p. Gsistemi, Davor Guttierrez s.p.
Kranjčeva Ulica 8
Lendava, 9220

Spletne storitve, Linux izobraževanja, postavitev Mac OS X in Linux strežnikov.

ANGEL - Intuitive Life Coach ANGEL - Intuitive Life Coach
Slomškovo Naselje
Lendava, 9220

We will help you face your fears and guilt, fight your life battles, teach you about the secrets of life and show you how to awaken and use your intuition.

Bajkuš poučevanje jezikov Bajkuš poučevanje jezikov
Gaberje, Glavna Ulica 60
Lendava, 9220

Angleščina za otroke od 3 mesecev do 14 let

Body & Soul Coach School Body & Soul Coach School
Fő Utca 32
Lendava, 1056

Iskolánk a Body & Soul Coach School Magyarországon, Ausztriában és Szlovéniában számos nemzetközi diplomát adó coach képzéssel várja régi és leendő hallgatóit.

ANGEL - Akademija za osebnostno in duhovno rast ANGEL - Akademija za osebnostno in duhovno rast
Slomškovo Naselje
Lendava, 9220

Skupaj bomo premagali strahove, razrešili krivdo, raziskali vaše primarno okolje, krepili intuicijo in poiskali ključ do skrivnosti življenja.

Občasno varstvo otrok Lendava Občasno varstvo otrok Lendava
Glavna Ulica 50
Lendava, 9220

"V nekem mestu, v neki hiši majhen medved je doma, tam sedi v medvedji šoli, razne igre se igra." (K. Kovič)

Helen Doron English Lendava Helen Doron English Lendava
Kolodvorska Ulica 3c
Lendava, 9220

Angleščina za otroke od 3 mesecev do 19 let Angol gyermekeknek 3 hónapos kortól 19 éves korig.

DOŠ I Lendava/1. Sz. Lendvai KÁI DOŠ I Lendava/1. Sz. Lendvai KÁI
Kranjčeva Ulica 44
Lendava, 9220

Preteks Preteks
Glavna Ulica 23
Lendava, 9220

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

Angel Babies - pomoč pri zanositvi Angel Babies - pomoč pri zanositvi
Slomškovo Naselje 39
Lendava, 9220

Doš 1 Lendava Doš 1 Lendava
Lendava

šola v Lendavi