Gimnazija Kranj

Gimnazija Kranj je najstarejša gimnazija na Gorenjskem ustanovljena leta 1810. V njeni dolgi zgodovini je maturiralo več kot 13 tisoč maturantov. Vsako le

Kranj kot gospodarsko in regijsko središče Gorenjske je v vsem svojem razvoju imel pomembno vlogo tudi v vzgoji in izobraževanju. Pri tem je imela podobno vlogo tudi kranjska gimnazija, ki je bila prva gimnazija v Sloveniji, ki je vpeljala slovenski jezik kot poučevalni jezik. V času obstoja je gimnazija doživljala velike spremembe. Prilagajala se je potrebam družbe in 100. obletnico popolne osemletne gimnazije dočakala s ponovno vpeljavo gimnazijskega programa in nove mature. Če ne bi bilo prve svetovne vojne in z njenim koncem razpada avstroogrske monarhije ter nastanka novih držav, kar se je z nacionalnih stališč moralo pokazati tudi v organizaciji šolstva, bi lahko trdili, da se v tem času gimnazija ni bistveno spremenila ne organizacijsko ne vsebinsko. Primerjava predmetnikov z začetka 20. stoletja in s konca 40. let ne pokaže bistvenih razlik. Gimnazija je ves ta čas obdržala organizacijsko in vsebinsko strukturo ne glede na to, da je bila polovico teh let v avstroogrski monarhiji, polovico pa v novonastali Jugoslaviji. Gimnazija je preživela dve vojni, od katerih je prva močno okrnila njeno delo, druga pa ga je celo prekinila. Spremembe, ki so nastale s koncem druge svetovne vojne, so bile tolikšne, da so se pokazale tudi v prenovljeni povojni gimnaziji. Zaradi nastanka enotne osemrazredne osnovne šole leta 1958 je iz osemrazredne postala štirirazredna gimnazija. Posamezna dogajanja in družbene preobrazbe so postale vsebine gimnazijskih učnih programov. Največje spremembe je doživela z vpeljavo usmerjenega izobraževanja leta 1981, ki je zahtevalo poenotenje vzgoje in izobraževanja. Z njim so hoteli doseči enakopravnost vseh oblik in poti izobraževanja. To pomeni, da so se dijaki po končani šoli lahko vključili v delovni proces ali pa v nadaljevali študij. Na žalost je ta reforma prinesla več slabega kot dobrega. Ščasoma so nastale spremembe tako v vrstah šol kot v njihovih programih. Osamosvojitev Slovenije je povzročila veliko spremembo izobraževalnega sistema ponovno je bil vpeljan gimnazijski program in s tem tudi matura. Poslopje današnje gimnazije je bilo grajeno na severnem robu mesta. Danes pa stoji v novem središču mesta. Po mnogih prošnjah in dokazovanjih o potrebnosti gradnje novega gimnazijskega poslopja je bil končno sprejet sklep o novi gradnji. Gradnja se je pričela 27. 4. 1896, 18. 9. 1897 je bil vzidan sklepni kamen in je bilo poslopje slovesno izročeno namenu. Načrte za poslopje gimnazije je napravil arhitekt Viljem Treo. V gimnaziji je bilo 10 učilnic, vsaka za okoli 56 učencev, risalnica, po ena soba za geografske, prirodopisne in prirodoslovne zbirke, ravnateljeva pisarna in stanovanje, posvetovalnica, trije prostori za knjižnico, telovadnico in nad njo kapelo. Zaradi naglega porasta števila dijakov je bil že leta 1903 dozidan severni trakt. Potem pa so poslopje postopoma širili glede na vpis. Največji poseg je bil napravljen 1979, ko je šola z novim prizidkom pridobila 1805 kvadratnih metrov površine. Zadnja večja obnova, ki jo je doživela gimnazija, se je začela 1986 in bila zaključena 1990. leta. Šola je dobila novih 1000 kvadratnih metrov površine. Zgrajenih je bilo osem novih učilnic, trije kabineti in nova konferenčna dvorana. V letu 2008 je bila urejena razdelilnica tople prehrane in nova jedilnica, ter nova kotlovnica. Leta 2009 pa je šola dobila popolnoma prenovljeno knjižnico. Danes je kranjska gimnazija ena največjih slovenskih gimnazij. V 33 učilnicah, dveh telovadnicah, konferenčni dvorani in večnamenskem prostoru trenutno poteka pouk za 33 oddelkov, v katerih je vpisano 982 dijakov. Gimnazija leži v novem poslovnem delu Kranja ob Koroški cesti. Na zahodni strani zapira Slovenski trg, ki je osrednji trg novega mestnega dela. Južno od gimnazije je Hotel Creina. Nasproti gimnazije stoji Delavski dom, nekdanja Vurnikova mojstrovina, ki pa so ji s prenovo po zadnji vojni popolnoma spremenili podobo. Vmes je Slovenski trg. Na jugu ga zapira blagovnica Globus. Severno od trga je zgradba skupščine Mestne občine in Agencije za plačilni promet. S položajem v tem delu mesta gimnazija predstavlja ne samo eno najbolj markantnih stavb, temveč je dejansko tudi osrednja izobraževalna ustanova v mestu. Po 185 letih ustanovitve prve gimnazije v Kranju, po sto letih zidanja današnjega šolskega poslopja, 95 letih prve velike mature v Kranju je to nedvomno pomembna ustanova. Vzgojila je številne maturante, ki so ponesli njeno ime in ime Kranja v svet. Vzgojila je tudi veliko strokovnjakov. Gimnazija v Kranju je ostala središče naprednih misli in razvoja, iz nje prihajajo nosilci prihodnjega družbenega napredka ne le v Kranju, temveč tudi v Sloveniji in zunaj nje. Za svoje delo je kranjska gimnazija dobila več velikih priznanj. Leta 1976 je predsednik republike odlikoval kranjsko gimnazijo ob 75-letnici prve mature z odlikovanjem zaslug za narod s srebrnimi žarki. Istega leta je dobila nagrado občine Kranj, leta 1991 pa ji je Skupščina občine Kranj podelila veliko plaketo občine Kranj. Ob stoletnici prve mature leta 2001 pa je predsednik države odlikoval našo Gimnazijo s Srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije za zasluge pri izobraževanju številnih generacij dijakov. Nedvomno ta priznanja kažejo na velik pomen in vlogo, ki jo je imela kranjska gimnazija v preteklosti in jo ima v sedanjosti. Pomembnejše letnice: •ustanovljena 10. 10. 1810 leta, delovala v župnišču •oktobra 1811 spremenjena v dvorazredno primarno šolo •4. 9. 1861 ustanovitev klasične nižje gimnazije z nemškim učnim jezikom •20. 9. 1870 nastane nižja realna gimnazija s slovenskim učnim jezikom •21. 7. 1894 popolna osemrazredna klasična gimnazija •27. 4. 1896 začetek gradnje sedanjega gimnazijskega poslopja •18. 9. 1897 slovesna otvoritev nove gimnazije •1903 dozidava severnega trakta •1923 realna gimnazija •1941 Nemci prepovedali delovanje gimnazije •1979 dograjen prizidek na zahodni strani •1981-1982 zgrajene naravoslovne učilnice in nova kuhinja •1986-1990 popolna obnova in prenova gimnazije Ko je avstrijsko prosveto ministrstvo 12. 9. 1861 izdalo dekret o ustanovitvi klasične nižje gimnazije, se je pouk začel s prvim in drugim razredom. Gimnazija je imela 100 dijakov in 4 profesorje. Prvo večjo spremembo je gimnazija doživela 1870. leta, ko je bila iz klasične spremenjena v nižjo realno gimnazijo s slovenskim učnim jezikom. Kasneje so gimnazijo skušali večkrat tudi ukiniti. 21. 6. 1894 je bil podpisan akt o ustanovitvi popolne klasične gimnazije v Kranju. Kjer se je v nižji gimnaziji poučevalo v slovenskem jeziku, v višji pa v nemškem. Prvo šolsko leto sta bila odprta prva dva razreda, vsako naslednje leto pa so dodali po en razred, kar je v šolskem letu 1900/1901 dalo osem razredov in prvo veliko maturo. Zaradi naglega porasta števila dijakov je leta 1903 severni trakt v vsakem nadstropju dobil po eno učilnico. Od tedaj pa do najnovejše dobe (leta 1960) poslopje ni doživelo bistvenih sprememb. V prvih petnajstih letih po drugi svetovni vojni je število maturantov enakomerno naraščalo. Leta 1961 se je dvignilo na preko sto in tako število je ostalo do leta 1974. Leta 1979 se je število zopet izrazito povečalo in preseglo število 200. Od takrat dalje je njihovo število med 200 in 250. Od leta 1903 se površina prostorov ni bistveno povečala. Skokovito povečanje števila dijakov je zahtevalo nove šolske prostore. Leta 1979 je bil dograjen prizidek kar je pomenilo 1805 kvadratnih metrovnovih površin, kar je predstavljalo prek 40% površin starega poslopja. Leta 1986 pa se je začela obnova podstrešja, kjer so nastale nove učilnice. Hkrati s tem se je začela tudi temeljita obnova notranjosti in zunanjosti, ki je bila zaključena 1990. leta. Šola je pridobila 8 novih učilnic, novo konferenčno dvorano. Delovne razmere so se bistveno izboljšale.

Mission: Razumem. Znam. Sem z Gimnazije Kranj.

Borut Pahor

Ponosni smo na naše nekdanje gimnazijke iz zbora Carmen manet, ki jih je na večernem programu srečanja voditeljev držav v pobudi Tri morja včeraj gostil naš predsednik, gospod Borut Pahor.

Utrinki včerajšnjega večernega sprejema za voditelje držav vrha pobude Tri morja v Sloveniji. Hvala vodilni akrobatski skupini na svetu, fantom in dekletu Dunking Devils, in vrhunskemu ženskemu pevskemu zboru Gimnazije Kranj, Carmen Manet, zmagovalcu tekmovanja Evrovizijski zbor leta 2017, za sodelovanje. Izjemno! Video produkcija: Aljaž Škvarč Božič, Dunking Devils.

Sveža in lepa novica. Kranjski gimnazijec Tevž Lotrič iz 3. h je osvojil zlato medaljo na 3. evropski fizikalni olimpijadi v Latviji!

[06/02/19]   Dan talentov 2019 ali Kaj se zgodi, ko se v šoli sproži alarm, v prvi vrsti večnamenske dvorane pa sedijo Gregor Rebolj, Sašo Stare in Tjaša Ban

Avtorica: Hana Bujanović Kokot
Fotografije: Jan Meglič, Matej Aleksov, Tine Bohinc

Do osmega razreda osnovne šole sem bila prepričana, da bom profesorica matematike in nič me ni moglo odvrniti od tega. Pred tem sem si želela biti tudi vzgojiteljica, znanstvenica in na neki točki arheologinja, a profesorica se je obdržala še nekoliko dlje. Zdaj, ob koncu drugega letnika gimnazije, nimam nikakršne ideje, kaj si želim početi v življenju. In verjamem, da nisem edina. Prav zato je Dan talentov, ki poteka v sklopu projekta Inženirke in inženirji bomo in ga organizirajo Mediade skupaj z dijaki Gimnazije Kranj tako zelo potreben. Če ne drugega zato, da nam lahko med drugimi tudi Gregor Trebušak in Barbara Golub povesta, da ni nič narobe, če nisi prepričan, kje se vidiš čez deset let. A to še zdaleč ni vse. Letos smo s projektom sredi marca začele štiri dijakinje - Gaja Gregorc, Lana Kejžar, Tina Urh in jaz, kasneje pa se nam je pridružilo še šestnajst dijakov, brez katerega projekta ne bi speljali, ves čas so nam ob strani stali mentorici Alenka Bizjak in Eva Gašperlin, celotna ekipa Mediade in lanskoletne organizatorje ter moderator Gašper Logar. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se vsem tudi zahvalim, saj brez njihove požrtvovalnosti, angažiranosti, delavnosti in odzivnosti dogodka ne bi izpeljali. Najbrž je bila tudi živčnost, ko smo stali pri službenem vhodu Gimnazije Kranj in se ubadali s tem ali bomo uspeli prepoznati goste, potrebna, da je šlo čisto vse po načrtu. Skupinski del je otvorila mlajša impro skupina Kr' u grm, sledil ji je nagovor soustanoviteljice projekta Inženirke in inženirji bomo. Za tem smo predstavili vseh petnajst gostov: Tjašo Ban, Tonija Cahunka, Roka Capudra, Barbaro Golub, Romana Jeralo, Jelico Lazarević, letalsko skupino iz strojne fakultete, ki je zmagala na ameriškem svetovnem tekmovanju Design Build Fly, Andraža Logarja, Sašo Mrak, Gregorja Reboljem, Francem Rozmanom, Saša Stareta, Marušo Štibelj, Gregorja Trebušaka in Janjo Žagar, ki so prihajali s področij podjetništva, tehnologije in tehnike, novinarstva, pedagogike, umetnosti in kemije. Kasneje je dogodek potekal ločeno po učilnicah, kjer so dijaki vodili pogovore z gosti. Neverjetno je videti, kako dogodek, za katerega si delal skoraj mesec in pol in v katerega smo dijaki vložili ogromno prostega časa in energije, oživi in kako je prav vsak dijak vključen v program in ga ta zanima. Mislim, da je bil trenutek, ko sem videla, da dijaki resnično poslušajo pogovor in v njem tudi sodelujejo tisti, ko sem vedela, da nam je uspelo in se je ves trud izplačal. Čeprav še vedno ne vem, kje se bom znašla čez deset let pa sem prepričana, da mi bo uspelo in vsem ostalim tudi, če smo za cilj pripravljeni dati vse, a hkrati z namenom in načrtom, ki nam bo preprečil brezglavo udarjanje nekam, kjer rešitve ni.

Dan talentov 2019

[05/30/19]   Razglašeni so nominiranci za Župančičevo frulico 2019 v kategoriji srednješolci! Kar dva izmed petih finalistov sta naša dijaka - Hana Bujanović Kokot in Črt Štrubelj, izmed tekmovalcev pa je komisija izpostavila tudi Kajo Magovac. Mi pa bomo držali pesti 11. junija, ko bo v Črnomlju razglasitev zmagovalca.

60 let odkar so položili maturo.
Gimnazijo Kranj obiskali maturanti, ki so maturirali leta 1959.

Avtorica: Manca Kejžar iz 2. c
Fotografije: Jan Meglič iz 2. c

V četrtek, 23. 5. 2019, je našo šolo, na povabilo ravnatelja, po častitljivih 60 letih ponovno obiskala generacija njenih nekdanjih dijakov, ki so maturo na Gimnaziji Kranj uspešno opravili leta 1959.
V knjižnici so jim dijaki 3. letnikov pripravili pester kulturni program, z več glasbenimi točkami in recitacijami, ravnatelj pa je vse zbrane nagovoril z nostalgičnim govorom. Nekaj besed so spregovorili tudi nekateri nekdanji maturanti. Eden izmed njih je posebej poudaril zanimiv rek, ki mu je ostal v spominu iz pouka latinščine - nintere con studio se vis alis quando nitere, kar v prevodu pomeni odlikuj se s študijem, če se želiš v življenju odlikovati. Gospod je v imenu svoje generacije, v skladu s pravim kranjskim gimnazijskim duhom pozval vse, da se, učimo, učimo in še enkrat učimo, saj je znanje neprecenljiva dobrina, ki si jo moramo prizadevati pridobiti čim več.
Po zaključenem programu so se nekdanji dijaki potešili ob čaju in piškotih in se zapletli v sproščene klepete polne obujanja spominov iz časa, ko so se kot gimnazijci sprehajali po šolskih hodnikih in poslušali profesorje za katedri. Zgodbe, ki so jih povedali so bile izjemno zanimive in sogovorci so se med njihovim pripovedovanjem prelevili v iste nadobudne gimnazijce, kot so bili šestdeset let nazaj.
Gospod Žemva je bil v času obiskovanja gimnazije priden in vesten učenec, zato tudi po opravljeni maturi uspešen človek. Zaupal mi je, da so se med odmori s sošolci radi prijateljsko ruvali, kar pa ni bilo po godu profesorjem. Živo se je spominjal dogodka pred uro zgodovine, ko sta bila s sošolcem sredi ene izmed takih borb. V trenutku, ko mu je sošolec vrnil udarec je v učilnico vstopil profesor. Ta sprva ni rekel ničesar in začel z uro, potem pa odprl redovalnico in nemudoma pred tablo poklical sošolca. Po prvem vprašanju brez odgovora mu je vanjo kot kazen zapisal rdečo številko ena. Gospod Žemva je poudaril, da sicer z dvoboji niso povsem prenehali, se je pa število znatno zmanjšalo in tudi kraj in čas sta bila bolj premišljeno izbrana. Spregovorila sva še nekaj besed o tedanjih profesorjih, ki jih je zelo pohvalil. Z obžalovanjem mi je povedal še zgodbo o enem, ki je bil, zaradi izgovorjenih “napačnih” besed, ki so bile v tistem času strogo kaznovane, odstavljen.
Mladostniški žar gospe Gorjanc še vedno ni ugasnil in je seval iz nje med najinim pogovorom. Najprej ni mogla najti besed s katerimi bi povedala kako vesela in hvaležna je, da je bila danes tukaj, dovolj pa ni mogla pohvaliti tudi programa in vseh nastopajočih. Povedala je, da so njena gimnazijska leta poleg učenja še posebej zaznamovali izjemno dobri odnosi in prijateljstva, ki so se stkala med njimi. Tako je vživeto pripovedovala, kako so, po odpisani kontrolni nalogi, s prijatelji odhiteli do dijakov drugih razredov in jim povedali, kar se je dalo vprašanj in odgovorov, če bi bilo katero slučajno enako. Nekoč je tudi sama izvedela vprašanje, ki jo je naslednjo uro čakalo na testu Matematike, vendar je bil razlog za to, da je pisala odlično predhodno učenje, ne ta informacija. Po končani maturi je odšla študirat jezike in si ustvarila srečno družino. Tudi ona se je obregnila ob učiteljski zbor in izpostavila tedanjega učitelja fizike. Povedala je, kako jih je zvečer ob policijski uri, ki je takrat veljala prišel iskat na drsališče, ki je že takrat stalo na trgu in vse nagnal domov spat, zavedajoč se, da, zaradi učenja do jutranjih ur, vlada njegovo splošno pomankanje. Nekatere stvari se res nikoli ne spremenijo.
Preostanek obiska je minil še ob ogledu šole, nato pa so se nekdanji in sedanji dijaki, ter profesorji gimnazije poslovili. Tistega dne smo z obujanjem spominov ustvarili nove spomine in tako, kot se ni spremenila povprečna količina občasnega pomankanja spanja kranjskega gimnazijca se ne bo spremenilo dejstvo, da je Gimnazija Kranj več kot le izobraževalna ustanova.

Avtor: Drejc Perčič iz 2. c

Gimnazijo Kranj so v četrtek, 23. maja 2019, obiskali maturanti, ki so maturo na tej gimnaziji opravili že 60 let nazaj. Pričakali smo jih pred vhodom in jih pospremili do knjižnice, v kateri je sledil kratek program. Govor je imel sam ravnatelj mag. Franc Rozman, sledile so tri vokalno-inštrumentalne točke in pa dve recitaciji pesmi. Tudi starejši maturanti so ob programu navdušeno sodelovali in imeli nagovore. Po končanem programu so sledili intervjuji »veteranov Gimnazije Kranj«. Sam osebno sem intervjuval dva gospoda in pa eno gospo. Moje temeljno vprašanje vsem intervjuvancem je bilo, kateri spomin se jim je najbolj vtisnil v spomin na tej šoli. Ob vseh vprašanjih pa sem izvedel kar veliko stvari tudi o osebnem življenju in šolanju oseb. Prvi gospod je bil rahlo sramežljiv in je povedal, da se najbolj na tej šoli spominja svoje prve prave ljubezni, ki je bila sicer njegova sošolka, drugi gospod pa mi je opisal veselje in navdušenje, ki ga je doživljal ob uspešnem zaključku mature, ko je svojo pot navdušen nadaljeval s študijem gozdarstva. Osebno najbolj zanimiva izkušnja in hkrati življenjska zgodba pa mi je bila od gospe, ki je bila v gimnaziji odlična in zelo nadarjena za matematiko. Zaradi svojega uspeha je bila opravičena ustnega dela mature. V spomin si je vtisnila zabavno vožnjo okoli šole s sošolčevim kabrioletom v zadnjih letih gimnazije in pa še bolj, ko so avtorji Pesmi štirih (Janez Menart, Ciril Zlobec, Kajetan Kovič in Tone Pavček ) prišli obiskat Gimnazijo Kranj, kjer je to gospo doletela čast, da so pred njimi prebrali njen vrhunski spis in bili izjemno navdušena. Gospa je povedala tudi veliko o svojem osebnem življenju, ko je inštruirala matematiko »polovici Kranja« (po njenih besedah) za denar, ki ga je potrebovala njena družina. Gospa je matematiko po končani gimnaziji tudi študirala in postala profesorica na fakulteti, kjer je izobraževala tudi našega trenutnega ravnatelja magistra Franca Rozmana. Zgodba gospe mi je bila zelo zanimiva in tudi poučna, zato sem si ji jo najbolj vtisnil v spomin na dnevu medgeneracijskega srečanja dijakov in maturantov izpred 60 let.

Predstavljamo še zadnje 3 govorce na Dnevu talentov (Inženirke in inženirji bomo). Do dogodka nas loči še manj kot 39 ur!

V petek bodo med nami tudi matematik in ravnatelj, fizik ter izvršna direktorica. Ne pozabite, da se prijave na Inženirke in inženirji bomo zaprejo danes ob 21h!

Danes so se za dijake 3. letnikov odprle prijave na dogodek Dan talentov v okviru Inženirke in inženirji bomo. Da bo odločitev lažja, predstavljamo tri nove govorce.

Naslednji trije govorci v okviru Inženirke in inženirji bomo

Predstavljamo prve tri govorce, ki bodo naši gostje 31. maja na Dnevu talentov. Dogodek bo potekal v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo.

Geografsko podčetrtkanje

Kranjski gimnazijci odlični na tekmovanju iz znanja geografije: 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju, 7 srebrnih na območnem in 14 bronastih na šolskem tekmovanju. Job Stopar potuje na Svetovno olimpijado v Hong Kong.

Namesto pisanja testa iz slovenščine sva se v petek, 12. 4, Ronja Čeferin iz 3.e in Job Stopar iz 3.b že tretje leto zapored tradicionalno udeležila državnega tekmovanja iz znanja vsega geografskega. Letos se je glavna tema tekmovanja "preselila" v migracijske vode, zatorej je bila lokacija državnega tekmovanja tik ob obmejni bodeči žici v Podčetrtku skrajno primerna. Tja smo dnevno migrirali najina mentorica prof. Alenka Bizjak in še ostale gorenjske šole. Po kratkem precej neformalnem uvodnem pozdravu in kosilu smo pričeli s terenskim delom tekmovanja. V roke smo vzeli svinčnike, si okoli vratu nadeli kompase in se z vnemo podali na obhod po ulicah Podčetrtka. Kot ponavadi smo začeli s prepoznavanjem mestotvornih in mestoslužnih funkcij, nato pa smo se povzpeli navkreber, kjer smo spoznavali zgodovino lokalnega zdravilca Lada ter zastonj iskali hišo številka 83, ki naj bi jo morali kartirati. Zatem smo si na poti mimo cerkve ogledali regulirano hudourniško strugo, malo višje pa nove trajnostne apartmaje. Pot nas je nato vodila po Obsoteljskih gričevjih med vinogradi in sadovnjaki, vmes pa smo prepoznavali kamninsko sestavo in namembnost poslopij. Ko smo se ponovno preselili v trško središče in se seznanili s sonaravno naravnanostjo kraja, smo spoznali še gostoljubnost domačinov, ki so nas nagnali iz kmetije, katere dejavnosti bi si morali zabeležiti. Po enournem obhodu smo se morali soočiti s težkimi testi, ki smo jih lahko reševali le s pomočjo zapiskov iz terena. Doletela so nas vprašanja in zagate kot so: "Zakaj je naselja označevati za trge zastarelo," ali pa: "Kako izračunati naklon pobočja brez kalkulatorja?" Že po dobri stari navadi večina vprašanj iz testa ni bila vezana na to, kar smo morali opazovati na terenu. A vseeno sva se v nepričakovanih okoliščinah kot stara mačka dobro znašla. Zadnje dejanje pa je bil polurni test iz poznavanja literature o migracijah. Brali smo o demografski statistiki, dnevnih selitvah v Avstrijo in o družbeno-politični situaciji v Libiji. Po vseh izzivih sva si sproščena ogledala še bližnje Terme Olimia, nato pa smo se odpravili proti rodni Gorenjski. Dan je bil za naju zelo uspešen, saj sva oba požela zlato priznanje, Ronja 10. mesto, Job pa 4. mesto in s tem vstopnico za Svetovno geografsko olimpijado, ki bo poleti potekala v Hong Kongu. Še enkrat sva zahvaljujeva mentorici Alenki Bizjak in profesorjema Heleni Križaj Smrdel in Marjanu Vebru, ki so naju odlično pripravili na terenski del tekmovanja.

Letošnje geografsko tekmovanje je bilo za kranjske gimnazijce zelo uspešno. Bronasto priznanje je prejelo 14 dijakov: poleg Joba in Ronje še: Vida in Klara Babič, Maruša Kristan, Lara Malovrh, Nejc Draksler, Lev Jošt, Žiga Fujan, Gaja Bumbar, Varvara Titova, Ana Rejc, Barba in Žan Čenčič. 7 dijakov se je udeležilo območnega tekmovanja v Kamniku, prejeli so srebrno priznanje: Job Stopar, Ronja Čeferin, Žiga Fujan, Gaja Bumbar, Lara Malovrh, Nejc Draksler in Klara Babič.
Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke, držimo pesti za Joba v Hong Kongu.

avtorja: Ronja Čeferin, 3. e in Job Stopar, 3. b
fotografije: Žan Žnidar, 3. b

Srečanje slovenskega predsednika Boruta Pahorja in finskega predsednika Saulija Niinistöja z dijaki Gimnazije Kranj – razgovor na temo Mladi in podnebne spremembe

Srečanje slovenskega predsednika Boruta Pahorja in finskega predsednika Saulija Niinistöja z dijaki Gimnazije Kranj – razgovor na temo Mladi in podnebne spremembe

Državna prvaka v kemiji sta Tjaša Sušnik iz 2. f in Žan Žnidar iz 3. b.
Na državno kemijsko tekmovanje se je uvrstilo 20 kranjskih gimnazijcev. 7 jih je osvojilo zlato Preglovo plaketo, 8 pa srebrno.

V soboto, 11. 5. 2019, je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije. Nanj se je uvrstilo 20 naših dijakov in ti so poželi izjemen uspeh. 7 dijakov je osvojilo zlato Preglovo plaketo, 8 pa srebrno. Naslova državnih prvakov sta si prislužila Tjaša Sušnik iz 2. f in Žan Žnidar iz 3. b, poleg njiju so dobitniki zlatih priznanj še Nejc Horvat, 1. a, Nina Cankar, 1. a, Janez Peter Bohinc, 1. a, Helena Potočnik, 3. c in Jan Krajnik, 4. c. Dobitniki srebrnih priznanj so Nejc Urh, 1. a, Žiga Roblek, 1. a, Monika Sunesko, 1. č, Tina Urh, 3. e, Vid Kuralt, 3. a, Gašper Hudovernik, 3. b, Samo Mandič, 4. č in Aleš Globočnik, 4. h. Na drugi fotografiji manjka Jan Krajnik, ki se že s polno paro pripravlja na bližajočo se maturo.

Avtorica: Helena Potočnik iz 3. c

Fotografija je nastala na nedeljski podelitvi priznanj najuspešnejšim srednješolskim matematikom in fizikom z naslovom Bistroumi 2019. Zelo smo ponosni, da sta med izbranimi osmimi udeleženci mednarodnih olimpijad iz znanja tudi dva naša dijaka: Tevž Lotrič bo zastopal Slovenijo na kar dveh olimpijadah - iz matematike in fizike, v fizikalni ekipi pa bo tekmoval tudi Aleš Globočnik! Obema gredo čestitke za izjemen dosežek!

Foto: Uroš Hočevar/Delo

foto: Jan Meglič, 2. c

foto: Jan Meglič, 2. c

Začetek tradicionalnega maturantskega sprevoda na Gimnaziji Kranj in kraja ključa.

pzs.si

Peta zmaga Janje Garnbret, Mia Krampl prvič na stopničkah

Izvrsten uspeh kranjske gimnazijke Mie Krampl, dijakinje 4. e, na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju! S tretjim mestom je na stopničkah delala družbo letos nepremagljivi Janji Garnbret. Mia, čestitamo za odličen uspeh!

pzs.si Janja Garnbret ostaja nepremagljiva tudi po letošnjem Münchnu. Garnbretova je zmagala tudi na peti tekmi sezone svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Nov uspeh 20-letne Korošice je dopolnila Mia Krampl, ki je v svojem prvem finalu s tretjim mestom osvojila premierne stopničke. Anže Peharc in...

Want your school to be the top-listed School/college in Kranj?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Zadnji kader
Tretja ura športne vzgoje na Gimnaziji Kranj

Location

Category

Telephone

Address


Koroška Cesta 13
Kranj
4000

Opening Hours

Monday 07:00 - 21:00
Tuesday 07:00 - 21:00
Wednesday 07:00 - 21:00
Thursday 07:00 - 21:00
Friday 07:00 - 21:00
Other High Schools in Kranj (show all)
Gimnazija Franceta Prešerna Gimnazija Franceta Prešerna
Kidričeva 65
Kranj, 4000

Smo gimnazija ponosnih, samozavestnih in uspešnih mladih ljudi. Ponosni smo na naše delo, predvsem pa na naše dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli.

ESIC - Frizerska šola Kranj ESIC - Frizerska šola Kranj
Cesta Staneta Žagarja 33
Kranj, 4000

Gimnazija ESIC Kranj Gimnazija ESIC Kranj
Kidričeva 65
Kranj, 4000

Najgostoljubnejša in najlepša gimnazija v Sloveniji (po strokovni oceni Turistične zveze Slovenije). Šola s prijaznimi profesorji in uspešnimi dijaki, šola za življenje!

TŠC Kranj TŠC Kranj
Kidričeva Cesta 55
Kranj, 4000

IB Gimnazija Kranj IB Gimnazija Kranj
Koroška Cesta 13
Kranj, 4000

IB Gimnazija Kranj is authorized to offer the International Baccalaureate Diploma Programme IBDP to young openminded people.

Srednja tehniška šola - ŠC Kranj Srednja tehniška šola - ŠC Kranj
Kidričeva Cesta 55
Kranj, 4000

Srednja tehniška šola - Šolski center Kranj

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, ŠC Kranj Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, ŠC Kranj
Cesta Staneta Žagarja 33
Kranj, 4000

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, ŠC Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj izobražuje za : ekonomsko, frizersko, gradbeno in trgovsko usmeritev.

Strokovna tehniška gimnazija - ŠC Kranj Strokovna tehniška gimnazija - ŠC Kranj
Kidričeva Cesta 55
Kranj, 4000

Strokovno tehniška gimnazija ŠC Kranj, je najmanjša gimnazija, ki z dijaki vzpostavlja individualen odnos.