Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper

Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) je interdisciplinarni inštitut, ki deluje v okviru ZRS Koper Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) se je razvil iz Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije – prvega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča, ustanovljenega leta 2001.

IZDŠ je interdisciplinarni inštitut (sociologija, komunikologija, kulturologija, antropologija, socialna geografija), ki se raziskovalno ukvarja z etničnimi in medkulturnimi študijami, migracijami, manjšinskim vprašanjem, s prostori v stiku, fenomeni vsakdanjega življenja in družinskega življenja, človekovimi pravicami, z marginalnimi skupinami ter drugimi temami. V letu 2020/2021 so člani inštituta: - dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica in predstojnica inštituta - mag. Zorana Medarić, višja raziskovalna asistentka in namestnica predstojnice inštituta - dr. Blaž Lenarčič, znanstveni sodelavec - dr. Barbara Gornik, znanstvena sodelavka - dr. Maja Zadel, asistentka z doktoratom - dr. Ksenija Perković, asistentka z doktoratom - Lucija Dežan, mlada raziskovalka

Mission: Poslanstvo Inštituta za družboslovne študije akademskem kontekstu je kritična refleksija aktualnih družbenih dogajanj in poglobljena analiza tem, vezanih na večkulturna območja ter razvijanje in vključevanje vsebinskih tematik na področju družboslovja (pa tudi humanistike), ki v širši družbi ne najdejo prostora. Vizija inštituta je postati osrednji interdisciplinarni inštitut v slovenskem prostoru in širše v regiji, ki se ukvarja z vprašanji medkulturnega stika. V prihodnosti želimo doseči še večjo mednarodno vpetost in razširiti mrežo mednarodnih partnerskih institucij ter krepiti povezanost z gospodarstvom.

Operating as usual

Naša sodelavka dr. Barbara Gornik je za blog💻, ki nastaja v sklopu znanstvene revije🗞 Studies in Ethnicity and Nationalism, pripravila prispevek o učinkih, ki jih ima zaprtje šol v času pandemije COVID-19😷🦠 na poglabljanje družbenih neenakosti.

V zapisu je opozorila na številne ovire, s katerimi se soočajo priseljeni učenci in učenke v času šolanja na daljavo👩‍🏫📱💻🤓.

Celoten zapis v angleškem jeziku je na voljo na: http://senjournal.co.uk/2020/12/21/blog-post-migrant-children-in-the-age-of-covid-19/?fbclid=IwAR1n5WBaK-Lh2OMOnYPpdQlTxrHgsxRojX1IpMl0vnxjXSSvpXJGx6JxXm0

rtvslo.si

ZN: Pandemija nesorazmerno prizadela migrante

"Migranti v EU-ju, zlasti tisti, ki prihajajo iz držav zunaj EU-ja, imajo med pandemijo COVID-19 pomembno vlogo pri tem, da živilske trgovine, javni prevoz, oskrba na domu in zdravstvene storitve delujejo naprej. Gre za sektorje, ki so se že pred pandemijo spopadali s pomanjkanjem domače delovne sile, ki je pogosto ne privabljajo zaradi nizkih plač in slabih delovnih razmer."

To je pomembno tudi za Slovenijo, v kateri je eden od osmih prebivalcev migrant, 85 odstotkov teh pa jih prihaja iz držav Zahodnega Balkana. Predstavljajo 11 odstotkov vse delovne aktivne populacije v Sloveniji👮👷‍♀️👩‍⚕️👨‍🍳🧑‍🏫🧑‍🏭🧑‍🔧👩‍🔬🧑‍⚖️.

rtvslo.si ZN pozval k varnim in dostojanstvenim migracijam.

mixcloud.com

SOCIOPATÉ 011 // 27.11.2020

Naša sodelavka dr. Maja Zadel je v novi epizodi oddaje Sociopaté (Neodvisni obalni radio) 🎙📻 razmišljala o potrošništvu🛒🛍🎀💸, neoliberalizmu in kulturi💃🎻🎤🎬🎨🎭.

O Metelkovi 6, Muzeju osamosvojitev Slovenije, koncertih Modrijanov, krvavi kulturi in Gramscijevi kulturni hegemoniji.

Celoten prispevek: https://www.mixcloud.com/NeodvisniObalniRadio_2019/sociopat%C3%A9-011-27112020/?fbclid=IwAR3-e89KpJmGDdLcorvUjRQMY-pGbYrCgmZRFU85UzHZ_DJFokJ6BfEqg4g

mixcloud.com Sociopaté 11 - Potrošništvo, neoliberalizem in (nacionalna) kultura V sedaj baje zelo priljubljeni seriji The Crown v prvi sezoni kraljica babica ali karkoli je njen naziv, mladi kraljici Elizabeti II pravi, da mora biti v vlogi kraljice nepristranska, brez deklariranega položaja. Kot da sta imp...

primorske.si

Spolnost ni samo biologija

"Otroci se v šoli pri biologiji in ob dodatnem obisku za to zadolžene patronažne sestre učijo izključno biologijo spolnosti. Predvsem kako preprečiti neželeno nosečnost in spolno nalezljive bolezni. O čustvih, osrečujoči spolnosti, o strahovih in številnih vprašanjih pa … nič. Toda spolnost ni samo biologija. Na letošnjem sociološkem srečanju je sociolog Roman Kuhar predstavil nedavno, prvo reprezentativno raziskavo spolnosti, izvedeno med slovensko mladino, ki v obstoječih učnih načrtih in šolah zelo pogreša prav družbene in psihološke vsebine telesne ljubezni. Mladi slutijo in vedo, da je spolnost mnogo več, kot jim ponujajo cenene ameriške nanizanke ali neosebna pornografija."

Mateja Sedmak v novi kolumni za Primorske Novice 🗞✒️piše o različnih vidikih spolnosti in spolne vzgoje👩‍⚕️👩‍🏫 pa tudi znameniti študiji Alfreda Charlesa Kinseya🕵️‍♂️ ter slovenskih sociologih, ki se ukvarjajo s spolnim življenjem mladih (Filozofska fakulteta UL).

Celotna kolumna je dostopna na: https://www.primorske.si/mnenja/kolumne/negovanje-odnosov/spolnost-ni-samo-biologija

primorske.si Pred kratkim sem po skoraj štirih desetletjih vzela v roke zbirko knjig o spolni vzgoji, ki je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja klasični knjižni repertoar mnogih domovanj. Knjiga je del serije knjig, namenjenih korektnemu podajanju vsebin o spolnosti otrokom od sedmega leta do polno...

V petek, 4., in soboto, 5. decembra je potekala druga konferenca v okviru projekta @Micreate2020 . Poleg partnerjev projekta so sodelovali tudi drugi strokovnjaki s teoretičnimi in praktičnimi predstavitvami.

http://www.micreate.eu/index.php/2020/12/07/conference-local-dimension-of-childrens-migrations-and-its-impact-on-eu-integration-policy-on-line-december-2020/

Nekaj utrinkov tokrat virtualne konference.

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper's cover photo

Vse sledilce z veseljem obveščamo, da bo Annales ZRS, znanstvena založba od danes do 17. decembra📅 sodelovala na virtualnem sejmu Knjige [email protected] recept📚📖📘📓, ki ga organizira Založba ZRC.

V tem času vam nudimo za izbrane publikacije do 30 % popust😉. Znižani bosta tudi deli naših sodelavk dr. Maje Zadel »TRANSKULTURNOST V OBJEMU NACIONALIZMA« in dr. Barbare Gornik »ANTROPOLOGIJA PRAVA IN ČLOVEKOVIH PRAVIC«.

Vabimo vas, da poiščete knjižno polico Annales ZRS na spletni strani sejma💻.

Prejšnji petek in soboto📅 smo sodelovali na mednarodni konferenci, organizirani v sklopu projekta Micreate2020. Zdravstvene razmere so nam onemogočile spoznavanje Krakowa, vseeno pa to ni vplivalo na kvalitetno razpravo.

Na konferenci sta mag. Zorana Medarić in mlada raziskovalka Lucija Dežan predstavili raziskavo, ki sta jo izvedli v sodelovanju z dr. Matejo Sedmak in dr. Barbaro Gornik. Raziskovalke je zanimalo, kako je zaprtje šol v času epidemije COVID-19😷🦠vplivalo na položaj priseljenih učencev in učenk v slovenskih šolah🧑‍🦱👧👦.

Raziskovalke so med drugim kritično opozorile, da so bile vse podane informacije s strani šol in pristojnih organov dosegljive izključno v slovenskem jeziku. Slednje je še posebej problematično za tiste, ki so se v Slovenijo priselili šele pred kratkim. Prav tako so opozorile, da obstajajo v Sloveniji šole, ki v celotnem obdobju šolanja na daljavo niso kontaktirale priseljenih učencev in preverile, zakaj mladi ne sodelujejo v video klicih💻📲 in oddajajo nalog preko spleta. Ključna ugotovitve njihove raziskave je, da je trenutna zdravstvena kriza v kombinaciji s šolanjem na daljavo še dodatno poglobila družbene neenakosti, s katerimi se soočajo priseljeni učenci.

Naša predstojnica in koordinatorica mednarodnega projekta Micreate2020 dr. Mateja Sedmak bo jutri izvedla spletno predavanje za multiplikatorje in strokovne delavce osnovnih šol. Predstavila bo nekatere ugotovitve našega projekta; predvsem, kako se slovenske osnovne in srednje šole lotevajo vključevanja priseljenih učencev.

Dogodek organizirajo Osnovna šola Trzin, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, evropski socialni sklad ter projekt ZA Medkulturnost (OŠ Koper in ISA institut).

💻🧠🧑‍🏫

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper

primorske.si

Transkulturnost v objemu nacionalizma

Ta teden je v prilogi Na valovih znanja - izzivi primorskega raziskovalnega prostora (Primorske Novice in PrimorskiD) 📰🗞izšel prispevek o sveži monografiji📕 "Transkulturnost v objemu nacionalizma", ki jo je napisala naša sodelavka dr. Maja Zadel: https://www.primorske.si/plus/na-valovih-znanja/transkulturnost-v-objemu-nacionalizma.

Priloga izhaja vsako prvo sredo v mesecu📅, pri ustvarjanju vsebine pa sodelujemo raziskovalci Znanstveno-raziskovalno središče Koper in SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut.

primorske.si Transkulturnost, kot oznaka za prečenje meja kultur, ki jih običajno razumemo kot nacionalno zamejene, postaja vse bolj prepoznavna tako v znanstvenem okolju kot v vsakdanjem življenju. Predvsem na obmejnih območjih je transkulturnost, čeprav ne nujno ubesedena, prisotna “od nekdaj”. Tukaj ...

Jutri in v soboto bo na spletu potekala druga mednarodna konferenca v okviru projekta Micreate2020 z naslovom »Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy« (»Lokalna razsežnost migracij otrok in njihov vpliv na EU integracijsko politiko«).

V soboto bosta članici Inštituta za družboslovne študije, Lucija Dežan in mag. Zorana Medarić predstavili prispevek z naslovom »Through the Eyes of a Migrant Learner Distance Learning and Equality During the Covid-19 Pandemic in Slovenia«.

Prijavite se lahko tukaj: https://micreate.interkulturalni.pl/.

Več o konferenci: http://www.micreate.eu/index.php/2020/11/23/elementor-1992/.

Naš sodelavec dr. Blaž Lenarčič bo jutri na daljavo💻 izvedel predavanje🧑🏻‍🏫 za študente🎓 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije - MFDPŠ. Izobraževanje bo izvedeno v sklopu projekta CiSoTRA, katerega cilj je razviti in izvajati inovativno metodologijo, ki bo premestila sedanjo vrzel pri podpori mladoletnikov brez spremstva.

V novi kolumni za Primorske Novice🗞 dr. Mateja Sedmak razmišlja, kako spodbuditi mlade k izobraževanju🤓📚🧠. Dr. Sedmak piše tudi o tem, kako smo degradirali srednje strokovno izobraževanje, o 58-letnem brezdomcu iz londonske univerze, ki je postal doktor🎓 in ugotovitvah Anice Mikuš Kos o življenjskem uspehu otrok, ki se v šoli soočajo s številnimi težavami.

"Slovenska posebnost je tudi obsedenost s “papirjem”, s formalno izobrazbo, ki je ne morejo nadomestiti ne neformalno izobraževanje ne dolgoletne delovne izkušnje, ki v številnih gospodarsko uspešnih državah odtehtajo formalno diplomo. Slovenska posebnost je tudi časovna odmerjenost, kdaj in do kdaj moraš pridobiti ustrezno formalno izobrazbo. Če jo pridobiš prepozno, si že sumljiv in na trgu dela nezaželen. Kdo bo zaposlil svežega 40-letnega diplomanta? Prav tako niso zaželeni preveliki karierni obrati. Enkrat arhitekt, za vedno arhitekt. Ne moreš se kar tako preleviti v cvetličarja."

Celotna kolumna:
https://www.primorske.si/mnenja/kolumne/negovanje-odnosov/zakaj-je-potrebna-izobrazba

V normalnosti, v kateri smo lahko potovali. Sodelavci Inštituta za družboslovne študije, Zorana Medarić, Blaž Lenarčič in Maja Zadel na študijski izmenjavi na Novi Zelandiji. Pred sedmimi leti.
Lep pozdrav z Jezera Tekapo.

primorske.si

Dan Podjed: “Podatki so v današnjem času podobno dragocena snov kot kri”

Kakšno je družbeno vzdušje v času drugega vala COVID-19 v primerjavi s prvim valom😷🤢🤒? Kakšen bo nov človek, ki nastaja, t.i. Homo covidensis (kovidni človek)🧐? Je v družbi danes več narcisizma ali le orodij za njegovo izražanje📲💻? Zakaj je nujno, da politiki uporabljajo družabna omrežja?

Preberite zanimiv pogovor, ki ga je opravila Jana Krebelj (Primorske Novice) z antropologom dr. Danom Podjedom (ZRC SAZU).

primorske.si Z antropologom dr. Danom Podjedom sva se srečala v spalnici. Vsak v svoji; skozi oko kamere in preko zaslona, ki postaja naš obraz in okno v svet. Profesionalni voajer in ekshibicionist, kot si pravi sam, raziskuje vpliv sodobnih tehnologij na ljudi. Zdaj opazuje nastajanje novega, kovidskega člo...

Naslednji teden, 4. in 5. decembra, se bo v okviru projekta Micreate2020 na spletu odvila druga mednarodna konferenca z naslovom »Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy« (»Lokalna razsežnost migracij otrok in njihov vpliv na EU integracijsko politiko«).
Po lanskoletnih diskusijah na temo otrokosrediščnega pristopa k integraciji priseljenih otrok na konferenci v Barceloni je namreč napočil čas za predstavitev novih rezultatov. Poleg članov MiCREATE konzorcija bodo na konferenci sodelovali tudi zunanji strokovnjaki s teoretičnimi in praktičnimi predstavitvami.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 bo konferenca potekala le na spletu, prijavite se lahko tukaj: https://micreate.interkulturalni.pl/. Po prijavi boste prejeli Zoom povezavo.
Konferenco organizira Interkulturalni PL skupaj z Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Mestom Krakov.
Več o konferenci: http://www.micreate.eu/index.php/2020/11/23/elementor-1992/.

rtvslo.si

Hatije Ismaili: Od začetka so me vzeli za svojo

Danes z vami delimo intervju s slovensko zdravnico leta 2020👩‍⚕️, ginekologinjo, Albanko iz Makedonije, Hatije Ismajili. Zaposlena je v Splošni bolnišnici v Novem mestu, sodeluje pa tudi pri vključevanju albanskih priseljencev v Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto💪🤝.

"Mislim, da je zelo pomembno, da veš, kdo si. Ni pa treba tega izpostavljati. Ni pomembno, kako ti je ime ali narodnost, izvor, pomembno je, da si predvsem človek. Tako učim svoja otroka, vendar menim, da je pomembno, da obvladata tudi materni jezik, da se lahko pogovarjajo s starimi starši in drugimi člani družine. Ne nazadnje, več jezikov znaš – več veljaš, bogatejši si."

rtvslo.si .

delo.si

Res ne gre brez zvez in poznanstev?

Naša mlada raziskovalka Lucija Dežan je prejšnji teden bralcem Delo 📰 zaupala, kaj počnemo na inštitutu🤓🧠, kako pandemija vpliva na naše raziskovalno delo😷🦠, spregovorila pa je tudi o filmskih🎥 in knjižnih predlogih📚 s področja znanosti.

delo.si Lucija Dežan išče orodja za medsebojno razumevanje in raziskuje uporabo zvez in poznanstev pri iskanju zaposlitve med mladimi.

Na minulem slovenskem sociološkem srečanju je sodelovala tudi dr. Barbara Gornik👩‍💼, ki je predstavila del rezultatov pridobljenih znotraj aktualne raziskave MiCREATE🤓.

V predstavitvi se je osredotočila na vključevanje priseljenih otrok v slovenske šole🎒👦👧. Predstavila je stališča učiteljev do priseljenih učencev, načine, kako se šole spoprijemajo s kulturno raznolikostjo in predloge za uspešnejšo integracijo otrok.

Predstavitev je dostopna na:http://www.micreate.eu/wp-content/uploads/2020/11/SSD_-Sedmak-et.-al.-INTEGRACIJA-PRISELJENIH-OTROK-V-SLOVENSKI-IZOBRA%C5%BDEVALNI-SISTEM.pdf

Poznate akcijo Mala pozornost za veliko veselja? V letošnjem letu, ko so starostniki🧓👵👴 še posebej na preizkušnji, pomenijo drobne pozornosti še več🥰🥰.

Cilj je zbrati 21.000 voščilnic💌✉️, ki bodo polepšale praznične dni🎄 starostnikom in starostnicam. Vse kar morate storiti je, da napišete kratko pismo ali voščilnico z lepimi željami in pozitivnimi mislimi🙂😊. Pomembno je, da je napisano na roke✍️, črke pa morajo biti dovolj velike in berljive. Na voščilnico lahko še kaj prilepite ali narišete.

Pisma z voščili pošljite do 1. decembra s pripisom Mala pozornost za veliko veselje – Ana Petrič na naslov DEOS Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice. Na hrbtno stran pa napišite svoje ime oziroma ime pošiljatelja.

V imenu našega sodelavca dr. Blaža Lenarčiča🤓👨‍💼 vas vabimo k sodelovanju v raziskavi o vlogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij📲📞🎞 pri družabnih odnosih posameznikov v času epidemije😷🦠.

Izpolnjevanje vprašalnika vam ne bo vzelo več kot 7 minut⏰, vsak vaš odgovor pa je zelo pomemben, zato vas prosimo, da vprašalnik izpolnite iskreno.

Vprašalnik lahko izpolnite vsi, ki ste starejši od 18 let.

Anketa je dostopna na: https://1ka.arnes.si/a/3766

Na današnji dan, ko se Slovenija še nekoliko bolj zapira in nas ukrepi pozivajo k preživljanju časa s čim bolj omejenimi stiki, je nova kolumna✒️📰 dr. Mateje Sedmak še posebej aktualna. V Primorske Novice tokrat o individualizmu, Švedski🇸🇪 in Sloveniji🇸🇮 ter slovitem sociologu Zygmuntu Baumanu🤓🧠.

"Uslužbenca državne agencije, ki poskrbi za tiste, ki preminejo neopaženo, se odzoveta na klic stanovalcev bloka zaradi dlje trajajočega smradu, ki veje po hodnikih tihe stavbe. Za zaklenjenimi vrati, pričakovano, najdeta več tednov staro truplo, za katerega diskretno poskrbita. Prav tako za vse imetje in denar pokojnega, ki, v kolikor agencija ne najde pokojnikovih sorodnikov, postane last države.

Ne gre za izjemen dogodek. Tako odkrite smrti so dokaj običajne. In ne, v mislih nimam visoko tehnološko razvite in odnosno povsem odtujene Japonske, temveč evropsko državo blaginje - Švedsko.

Zakaj prav Švedska? Leta 1972 je skupina švedskih politikov predstavila revolucionarno idejo, ki naj bi izboljšala življenja državljanov in je izhajala iz najbolj cenjene izmed vseh švedskih vrednot - neodvisnosti. Tako je nastal manifest Družina prihodnosti, katerega cilj je bil osvoboditi ženske od moških, najstnike od svojih staršev in ostarele od svojih odraslih otrok. Vsak član družbe naj bi postal samostojen in neodvisen. Tako naj bi se zaključilo obdobje zastarele družinske tradicije, ki narekuje skupno življenje in ki dela ljudi soodvisne. Finančno bogata država pa naj bi zagotovila ustrezne gospodarske in socialne pogoje za realizacijo tega pomembnega družbenega projekta.

Danes na Švedskem polovica ljudi živi samih, vsak četrti prebivalec umre sam in polovico vseh umetnih oploditev opravijo samske ženske. Švedska je postala družba posameznikov."

Povezava do celotne kolumne: https://www.primorske.si/2020/11/13/neodvisni-za-vsako-ceno

V imenu Mladi zdravniki Slovenije 👩‍⚕️🧑‍⚕️👨‍⚕️in COVID-19 Sledilnik 🧑‍💻👩‍💼👩‍🔬 vas vabimo k sodelovanju v kratki raziskavi. Vprašalnik vam bo vzel 5 minut, vprašanja pa se osredotočajo na vaše vedenje 🤧😷🤒 v zadnjih 7 dneh.

Anketa je dostopna na: https://1ka.arnes.si/a/3889

Potrebujete idejo za filmski večer📺🎞🍿? Danes ob 20. uri lahko na 2. programu RTV Slovenija ulovite češko-francosko-nemško komedijo z naslovom Moj striček Arhimed.

Morda vas pritegne kratek opis zgodbe⬇️:

"Po državljanski vojni v Grčiji v poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja se češka komunistična oblast odloči sprejeti poražene grške partizane in jih naseliti med svoje državljane. Čehi Grke lepo sprejmejo in jim ponudijo možnost novega doma. Med grškimi prišleki je tudi Arhimed, Arisov stric. Aris, sedaj odrasel mož, se spominja, kako ga je kot otroka osupnilo prizadevanje strica Arhimeda, ki je zaradi domotožja in ljubljene matere v daljni Grčiji na vsak način hotel odpotovati nazaj na rodno grudo. Toda še prej se Arhimed spoprijatelji s sosedom Novakom, godrnjavim prikritim češkim antikomunistom, ki Arhimeda vzljubi ne glede na to, da ga ima za osla, ker je komunist. Kljub nasprotnim prepričanjem je Novak edini, ki Arhimeda zares razume."

Our Story

Inštitut za družboslovne študije (IZDŠ) se je razvil iz Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije – prvega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča, ustanovljenega leta 2001. IZDŠ je interdisciplinarni inštitut (sociologija, komunikologija, kulturologija, antropologija, socialna geografija), ki se raziskovalno ukvarja z etničnimi in medkulturnimi študijami, migracijami, manjšinskim vprašanjem, s prostori v stiku, fenomeni vsakdanjega življenja in družinskega življenja, človekovimi pravicami, z marginalnimi skupinami ter drugimi temami.

Inštitut sestavljajo:

dr. Mateja Sedmak, znanstvena svetnica in predstojnica inštituta,

mag. Zorana Medarić, raziskovalka in namestnica predstojnice ter vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja,

Want your school to be the top-listed School/college in Koper?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

IZDŠ predstavi projekt MiCREATE na spletnem kulturnem maratonu MOK
IZDŠ predstavi projekt MiCREATE na spletnem kulturnem maratonu MOK

Location

Category

Telephone

Address

Garibaldijeva 1
Koper
6000
Other Education in Koper (show all)
Naravni rezervat Škocjanski zatok Naravni rezervat Škocjanski zatok
Sermin 50
Koper, 6000

Naravni rezervat Škocjanski zatok - oaza na pragu mesta Koper

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper
Garibaldijeva 1
Koper, 6000

IKARUS je bil nov veter v Slovenskem prostoru, ki se je že ob sami ustanovitvi intenzivno vključeval v mednarodne vode, se družil z velikimi imeni in sprejemal velike izzive. Danes nam je zaradi tega veliko lažje, smo prepoznavni in iskani.

Association of Advanced Defense & Fighting Methods Association of Advanced Defense & Fighting Methods
Gimnazijski Trg 7
Koper, 6000

Street Surviving Systems, Kali - Arnis - Eskrima, Pukulan Pentjak Silat, JKD Concepts, Self Protection

Čuječna soba Čuječna soba
Ulica 15. Maja 2
Koper, 6000

Dobrodošli na FB stran Čuječne sobe, centra za svetovanje, psihoterapijo in kreativnost, Maja Frencl Žvanut s.p.

IniTium jezikovno-izobraževalni center IniTium jezikovno-izobraževalni center
ULICA 15.MAJA 2
Koper, 6000

Jezikovne storitve (tečaji, prevajanja-lektoriranja, inštrukcije,...) Za brezplačno predstavitveno uro, posvet ter pogovor nas kontaktirajte.

Dijaški in študentski dom Koper Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva Ulica 5
Koper, 6000

Kjer domuje sonce!

Inštrukcije matematike, fizike in kemije - Kreatina Inštrukcije matematike, fizike in kemije - Kreatina
Sermin 75 N
Koper, 6000

Inštrukcije matematike, fizike in kemije na preprost, a hkrati strokoven način. 15 € - OŠ 18 € - SŠ priprave na maturo: 22 € Tina Vidaković s.p.

Indigo Child Indigo Child
Sermin 70 B
Koper, 6000

Delavnice za otroke, mladostnike in otroke po srcu, kjer podpiramo svoje energije, gradimo na samopodobi, krepimo ustvarjalnost in odkrivamo svoje talente.

ZVEZKI ZA VSE ZVEZKI ZA VSE
Koper, 6000

SEN doo SEN doo
Cesta Na Markovec 41
Koper, 6000

Za vas organiziramo delavnice pravilne ustne higiene!

Brainobrain Koper & Lucija Brainobrain Koper & Lucija
Vojkovo Nabrežje 23
Koper

Metoda BRAINOBRAIN pomaga otroku razviti: �koncentracijo in fokus, �spomin, �samozavest, �vztrajnost, �hitrost in točnost, �delovne navade, �kreativnost, �številčno predstavo. Posledično pa otroci zeloooo HITRO RAČUNAJO.

SK Capris SK Capris
Cesta Zore Perello - Godina 3
Koper, 6000

Smučarski klub CAPRIS

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C