Pokrajinski Arhiv Koper

arhivska javna služba

Od danes pri nas uradno ni več zime 🤭 Dobro opravljeno delo. Hvala

youtube.com

Gavardova Sled

Zaključimo leto s kratkim otroškim filmom Gavardova sled (tudi v arhivu). Bravo mladi igralci, bravo mentorji, bravo ekipa.

https://www.youtube.com/watch?v=hm6jnbg6UsM

4d.rtvslo.si

Primorska kronika

Od 9.00 naprej....

https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174658071

4d.rtvslo.si PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v n...

DELOVANJE KOPRSKIH DOBRODELNIH USTANOV / L'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI BENEFICHE E ASSISTENZIALI DI CAPODISTRIA

12.12.2019 ob/alle 11.00

V A B I L O - I N V I T O

primorske.si

Najdba iz 6. stoletja, kakršne še ni bilo

https://www.primorske.si/primorska/istra/najdba-iz-6-stoletja-kakrsne-se-ni-bilo?fbclid=IwAR2XVhWKLteEQe4y76Vyjn6Q3R1HrS5Pn6YOc9NJAY-aP3PWCnNQeQSBsT0

primorske.si Župnija Koper je s številnimi partnerji včeraj predstavila novosti projekta postavitve novih orgel v koprski stolnici. Cerkveni kor, na katerem so stale tako imenovane Callidove orgle, so že porušili, na gradbišču v cerkvi pa so konzervatorji našli tudi izjemno najdbo iz šestega stoletja.

4d.rtvslo.si

Slovenski javni arhivi bodo posodobljeni

https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174653325

4d.rtvslo.si V Prvem dnevniku ob 13.00 se lahko sleherni delovnik v letu hitro in učinkovito seznanite z vsemi najpomembnejšimi novicami iz domovine in sveta. V tej krajšI informativni oddaji dajemo prednost hitrosti, ažurnosti in jedrnatosti.

znanost.sta.si

Do arhivskega gradiva bo do konca leta mogoče dostopati preko virtualne arhivske čitalnice

http://znanost.sta.si/2699594/do-arhivskega-gradiva-bo-do-konca-leta-mogoce-dostopati-preko-virtualne-arhivske-citalnice

znanost.sta.si Arhiv RS skupaj s ostalimi javnimi arhivi vzpostavlja slovenski elektronski arhiv, ki naj bi v prihodnje v elektronski obliki hranil vso arhivsko gradivo. Do tega bo mogoče dostopati tudi preko spleta. "Obstaja namreč tveganje, da bo del gradiva zaradi lastnosti nosilca zapisa sčasoma propadel," ...

[10/20/19]   20.oktober - dan slovenskih arhivov

Lep dan in lep praznik

dnevnik.si

Počitnikovanje delavskega razreda v bivši Jugi

Vsi na morje...
https://www.dnevnik.si/1042895855

dnevnik.si Po drugi svetovni vojni je razcvet na slovenski obali doživel tudi turizem. V 50. letih prejšnjega stoletja so začeli graditi počitniške domove, ki so omogočili razvoj sindikalnega turizma za domače goste iz delavskih vrst. Najživahneje je bilo v Piranu, Fiesi in Strunjanu.

primorske.si

Delamaris ostaja izolski tudi v Pivki

https://www.primorske.si/primorska/istra/delamaris-ostaja-izolski-tudi-v-pivki

primorske.si Letni kino Arrigoni je bil malokdaj tako nabito poln, kot je bil v sredo zvečer. V njem se je gnetlo Izolanov in obiskovalcev, saj so premierno predstavili 40-minutni dokumentarec o Delamarisu, izolski tovarni, ki so jo jeseni 2014 preselili v Pivko.

4d.rtvslo.si

Le mappe della Capodistria veneziana

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuttoggi/174630471

4d.rtvslo.si Presentato a Capodistria il volume "Beneški Koper" di Salvator Žitko, la raccolta di 23 mappe storiche della città risalenti al periodo della Serenissima e conservate presso l'Archivio di Stato di Venezia. Una testimonianza di sviluppo urbanistico che è insieme patrimonio storico e insegnamento ...

4d.rtvslo.si

La "Pianta di Capo d'Istria" compie 400 anni

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuttoggi/174629914

4d.rtvslo.si È stato presentato a Palazzo Gravisi un progetto multidisciplinare in occasione del 400° anniversario della "Pianta di Capo d'Istria", una delle più antiche dell'alto adriatico, realizzata nel 1619 da Giacomo Fino, su commissione del podestà e capitano Bernardo Malipiero. Il progetto è curato d...

4d.rtvslo.si

400 let od prvega načrta mesta Koper

https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174630294

4d.rtvslo.si Oddaja Slovenska kronika vsak delovni dan predstavi najpomembnejše dogodke in zgodbe iz slovenskih krajev. Poudarek je na človeških zgodbah, okoljskih in socialnih temah, dnevnem utripu podeželja in mest. Še posebej smo pozorni na pozitivne primere, ki jim namenjamo prostor v čisto vsaki oddaj...

primorske.si

Kakšen je bil Koper nekoč

Obletnico izdaje prvega načrta mesta Koper, ki ga je 1. avgusta 1619 narisal Giacomo Fino, bodo obeležili z več prireditvami. Jutri bodo predstavili knjigo Salvatoreja Žitka o beneškem Kopru in odprli razstavo o omenjenem zemljevidu.

https://www.primorske.si/primorska/istra/kaksen-je-bil-koper-nekoc

primorske.si Obletnico izdaje prvega načrta mesta Koper, ki ga je 1. avgusta 1619 narisal Giacomo Fino, bodo obeležili z več prireditvami. Jutri bodo predstavili knjigo Salvatoreja Žitka o beneškem Kopru in odprli razstavo o omenjenem zemljevidu.

SPOROČILO ZA JAVNOST - vabilo na tiskovno konferenco -
COMUNICATO STAMPA - invito alla conferenza stampa -
Načrt mesta Koper (Pianta di Capod'Istria) Giacoma Fina izdelan 1. avgusta 1619 po naročilu koprskega podestata in kapitana Bernarda Malipiera zaradi potrebe po utrditvi mestnega obzidja,predstavlja najstarejši ohranjeni tloris
mesta in enega najstarejših na celotnem severno jadranskem
prostoru. Ob 400. obletnici nastanka načrta Humanistično društvo Histria organizira serijo dogodkov (založniškega, razstavnega, konferenčnega in promocijskega značaja), ki se bodo zvrstili do konca leta. Za detajlno predstavitev vsebin
projekta bo v torek, 30. julija 2019 ob 11.00 h v Palači Gravisi, sedežu Skupnosti Italijanov “Santorio Santorio” (Koper, ulica OF 10), sklicana tiskovna konferenca. Prisotni bodo zgodovinar Salvator Žitko, umetnostna zgodovinarka
Neža Čebron Lipovec, predsednik Skupnosti Italijanov “Santorio Santorio” Mario Steffè in koordinatorka projekta Deborah Rogoznica.
Risba, ki jo hrani Državni arhiv v Benetkah, predstavlja poglavitni vir za preučevanje geneze mesta in njene
urbanistične zasnove. 400-letnica njenega nastanka, tako kot
200-letnica ‘Franciscejskega katastra’ (1819), je tudi priložnost za premislek o arhitekturno-urbanistični dediščini Kopra, kot tudi na splošno o istrski kulturni dediščini do današnjega časa.

La Pianta di Capod'Istria di Giacomo Fino, redatta il 1° agosto 1619 su commissione del podestà e capitano Bernardo Malipiero per le necessità di rinnovo del sistema di
fortificazione, rappresenta la più antica mappa della città sino a noi trasmessa ed in assoluto una delle più remote dell’intera
area nord adriatica. In occasione del 400° anniversario della sua redazione, la Società umanistica Histria promuove una serie di iniziative (di carattere editoriale, espositivo,
convegnistico e promozionale) che avranno luogo da qui alla fine dell'anno. Per descrivere nel dettaglio i contenuti del
progetto viene indetta una conferenza stampa che si terrà martedì, 30 luglio alle ore 11,00 presso Palazzo Gravisi, sede
della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” (Capodistria, via FdL, 10). Saranno presenti lo storico Salvator Žitko,
la storica dell'arte Neža Čebron Lipovec, il presidente della Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” Mario Steffè e il
coordinatore del progetto Deborah Rogoznica.
Il disegno, conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia, rappresenta un’essenziale fonte per lo studio della genesi della città e del suo impianto urbanistico. Il 400° anniversario della sua compilazione, così come il 200° della produzione del
‘Catasto franceschino’ (1819), sono anche occasione di riflessione sul patrimonio architettonico-urbano di Capodistria e, più in generale, sul patrimonio culturale istriano fino ai giorni nostri.
Partner:
Pokrajinski arhiv Koper - Archivio regionale di Capodistria
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” Capodistria
- Skupnost Italijanov “Santorio Santorio” Koper
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Capodistria
- Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper
Istituto delle Suore Figlie di S. Giuseppe del Caburlotto
Info:
www.histriaweb.eu
mail: [email protected]
tel.: +386 (0)41 575054
Podpora / Sostegno:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Luka Koper, d.d.
Comunità autogestita della nazionalità italiana Capodistria -
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper
Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria

primorske.si

Kako so nekoč hodili vsi na morje

https://www.primorske.si/primorska/istra/kako-so-nekoc-hodili-vsi-na-morje

primorske.si V piranski enoti Pokrajinskega arhiva Koper so pred dnevi odprli razstavo z naslovom Vsi na morje. Pripravili so jo študenti Fakultete za humanistične vede in Fakultete za turistične vede, z njo pa želijo obiskovalcem osvežiti spomine na obdobje v nekdanji skupni državi.

primorske.si

Moško učiteljišče v Kopru je bilo kovnica primorske inteligence

Koprsko učiteljišče je odigralo osrednjo vlogo pri krepitvi narodne zavesti in vzponu kulturnega in gospodarskega razvoja Slovencev na Primorskem.

https://www.primorske.si/primorska/istra/bilo-je-kovnica-primorske-inteligence

primorske.si Samo še do konca tega meseca imajo obiskovalci možnost, da si v pritličju Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru ogledajo razstavo o učiteljišču, ki je ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja v slovenščini izobraževalo kasnejše primorske izobražence. Omenjena ustanova je predhodnica...

Arhivsko društvo Slovenije - arhivčkovi v Izoli, Simonov zaliv. Pričakal nas je Jan Cotič - Rimljan ✋ Igrali smo igre, jedli začinjene datlje in pili začinjeno vino. Ave Rimljani.
#kdvespesjan

polet.delo.si

ŽENSKE NA BICIKLU: Kako je slavni Anton Aškerc ženske s koles podil

🤓🤔🚲🚲🚲🚳🚳🚳

polet.delo.si V publikaciji Zgodovina za vse, ki je izšla leta 2004 pri Zgodovinskem društvu Celje je dr. Borut Batagelj, zdaj direktor Zgodovinskega arhiva Celje, objavil sijajen zapis z naslovom Ali naj ženske kolesarijo, s podnaslovom Kolesarke in žensko telo na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Sijano branje...

Photos from Pokrajinski Arhiv Koper's post

Pridni fantje 🤓🤓🤓🤓📃📃📚📚🖨️

4d.rtvslo.si

Primorska kronika

Od 6.54 dalje... 😉

https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174582460

4d.rtvslo.si PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v n...

4d.rtvslo.si

La biblioteca della famiglia Grisoni

https://4d.rtvslo.si/arhiv/i-nostri-speciali/174581449

4d.rtvslo.si Documentario dedicato alla biblioteca della famiglia Grisoni che oggi è consultabile da tutti presso la biblioteca centrale "Srečko Vilhar" di Capodistria. Nel filmato si ripercorrono le vicende dell'antica e nobile famiglia capodistriana che ha donato tutto il suo ingente e straordinario patrimon...

Vabilo - Invito - Poziv

V PAK bomo imeli delavnice za otroke - kaligrafija in izdelava voščenih tablic

Aktualno - iz arhivske zakladnice :)

4d.rtvslo.si

A Quarta di copertina la storica Deborah Rogoznica

dr. Deborah Rogoznica, Pokrajinski arhiv Koper

https://capodistria.rtvslo.si/archivio/quarta-di-copertina/174569253

4d.rtvslo.si Con Deborah Rogoznica abbiamo affrontato il discorso sugli inizi della tutela dei beni culturali in Istria, poiché lei ha curato la pubblicazione degli atti del convegno che su questo tema si era tenuto nel 2011 a Capodistria.

Muzej Velenje

Štiriindvajsetega oktobra 1917 so avstro-ogrske in nemške enote sprožile dvanajsto soško bitko znano tudi kot čudež pri Kobaridu v kateri jim je uspelo prebiti italijansko fronto med Bovcem in Tolminom. V naslednjih nekaj dneh po ofenzivi je razpadla celotna italijanska fronta med Švico in Tržaškim zalivom zaradi česar se je morala italijanska vojska umakniti na reko Piavo kjer se je vzpostavila nova fronta s tem pa je bilo bojev v Posočju konec.

V Muzeju Velenje smo 101 leto kasneje odprli gostujočo razstavo »V zaledju soške fronte«, ki prinaša zgodbo o enem najtežjih obdobij v slovenski zgodovini.

Gostujoča razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana je nastala v sodelovanju s Pokrajinskima arhivoma v Novi Gorici in Kopru ter Gornjesavskim muzejem Jesenice in Tolminskim muzejem.
Zgodovinski arhiv Ljubljana Pokrajinski arhiv Koper / Archivio Regionale di Capodistria Gornjesavski muzej Jesenice Tolminski muzej

Izobraževanje - Pokrajinski arhiv Koper

Obveščamo Vas, da so objavljeni datumi jesenskega roka usposabljanj in preizkusov v PAK.

Več informacij na http://www.arhiv-koper.si/izobrazevanje/-/document_library_display/nUd6/view/325766

arhiv-koper.si Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom se v skladu s  (Ur.l. RS, št. 132/2006, 38/2008) praviloma začne z usposabljanjem, ki mu sledi preiskus strokovne usposobljenosti. V postopku strokovnega usposabljanja pridobi delavec znanja:

rtvslo.si

Varčevanje brazilske vlade ključni dejavnik uničujočega požara

Vlada je v zadnjih letih porabila milijarde za različne politične gradbene projekte in projekte, kakršne so bile olimpijske igre, zaradi varčevanja pa je zmanjšala sredstva za kulturo in izobraževanje.

😠😠

rtvslo.si Zmanjševanje sredstev brazilske vlade in neustrezno vzdrževanje izpostavljajo kot ključne dejavnike požara v Narodnem muzeju v Riu de Janeiru. Vzrok požara še preiskujejo.

Ministrstvo za kulturo

V avli Ministrstva za kulturo je od danes do 22. avgusta na ogled razstava Voda: Vir življenja, ki je nastala ob 60. obletnici Pokrajinski Arhiv Koper, ki so jo obeležili lansko leto.

Ob odprtju so zapisali:
"Zapisi, shranjeni v arhivih, govorijo o zgodovini in zapuščini naših prednikov. Tistim, ki se sprašujejo in iščejo odgovore, lahko pomagajo ugotoviti, kdo so in od kod izvirajo. Tudi tistim, ki niso ravno ljubitelji zgodovine, lahko spoznanje, da je nek zapis v arhivu zadnja in edina sled določenega časa, zbudi spoštovanje do dela, ki ga opravljajo arhivarji."

Pokrajinski Arhiv Koper skrbi za hranjenje pisanega, risanega, fotografskega, tiskanega, filmskega ali drugega gradiva za območje šestih upravnih enot, posreduje in hrani gradivo za pravne in raziskovalne namene ter izobražuje zainteresirane na področju dela z dokumentarnim gradivom.

Razstavo sta odprla mag. Nada Čibej, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper, ki je predstavila vsebino razstave, ter Anton Peršak, minister za kulturo. Zbrane je po razstavi popeljala koordinatorica projekta dr. Zdenka Bonin.

Mednarodni arhivski dan 2018 v Pokrajinskem arhivu Koper
Giornata internazionale degli archivi 2018 nel'Archivio Regionale di Capodistria

Grisoni

delo.si

FOTO:Koprski plemiči zapustili mestu bogato a premalo znano kulturno dediščino

http://www.delo.si/novice/slovenija/koprski-plemici-zapustili-mestu-bogato-a-premalo-znano-kulturno-dediscino-49332.html

delo.si Koper - Začelo se je z volilno goljufijo. Plemiška družina Grisoni je bila namreč stara beneška družina, ki so jo zaradi domnevne goljufije pri volitvah leta 1318 izgnali iz Benetk. Premožni...

primorske.si

Francesco Grisoni je imel bogatejšo knjižnico od drugih

https://www.primorske.si/primorska/istra/francesco-grisoni-je-imel-bogatejso-knjiznico-od-d

primorske.si V Evropskem letu kulturne dediščine v koprski Osrednji knjižnici Srečka Vilharja opozarjajo na pomen plemiške rodbine Grisoni, ki je močno vplivala na razvoj Kopra do 19. stoletja. Grof Francesco Grisoni (1772-1841) je zapustil kar 4000 knjig in drugega knjižnega gradiva.

regionalobala.si

SKRITE MESTNE PRIPOVEDI: S plemiško družino Grisoni v koprsko preteklost

http://regionalobala.si/novica/skrite-mestne-pripovedi-s-plemisko-druzino-grisoni-v-koprsko-preteklost

regionalobala.si Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper vljudno vabi na osrednji medinstitucionalni dogodek...

4d.rtvslo.si

Primorska kronika, oddaja TV Koper-Capodistria

13.45 -->

http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174538120

4d.rtvslo.si PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v n...

Vrsta skozi čas

predstavitev knjige / presentazione del volume 20. 4. 2018

predstavitev knjige / presentazione del volume

20. 4. 2018

Lov na zaklad

Zgodovina.si

[NA DANAŠNJI DAN]
8. aprila 1692 se je v Piranu rodil italijanski skladatelj, violinist, pedagog in glasbeni teoretik Guiseppe Tartini.

Pokrajinski arhiv Maribor / Regional Archives Maribor

5. aprila 2018 bo v Cankarjevem domu ponovno potekal Kulturni bazar (http://www.kulturnibazar.si/domov/). Udeležba je brezplačna, vendar se morate do 27. marca prijaviti, če želite obiskati različna predavanja. Natančen program najdete na zgornji povezavi.
Arhivi bomo ponovno imeli skupno stojnico, na kateri bomo predstavljali svojo dejavnost. Ob 12.00 bo v dvorani E1 predavanje o Raziskovalnem delu v arhivu (mag. Marjana Kos iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana in dr. Gregor Jenuš iz Arhiva Republike Slovenije), kjer bosta prikazana tudi dva nova kratka filma, ki prikazujeta prve korake k raziskavi arhivskega gradiva.
V okviru delavnic za otroke in mladino bo Dunja Mušič iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana vodila delavnico kaligrafije med 14.00 in 14.45 v prvem preddverju Cankarjevega doma.

Want your school to be the top-listed School/college in Koper?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Kapodistriasov Trg 1
Koper
6000

Opening Hours

Monday 08:00 - 14:30
Tuesday 08:00 - 14:30
Wednesday 08:00 - 14:30
Thursday 08:00 - 14:30
Friday 08:00 - 14:30
Other Education in Koper (show all)
Zasebni vrtec Račka Zasebni vrtec Račka
Krpanova Ulica 11
Koper, 6000

Zasebni vrtec Račka je majhen vrtec v mestnem jedru Kopra, ki že vrsto let skrbno vzgaja in izobražuje dve majhni skupini malčkov.

Inštrukcije matematike, fizike in kemije - Kreatina Inštrukcije matematike, fizike in kemije - Kreatina
Sermin 75 N
Koper, 6000

Inštrukcije matematike, fizike in kemije na preprost, a hkrati strokoven način. 15 € - OŠ 18 € - SŠ priprave na maturo: 22 € Tina Vidaković s.p.

SK Capris SK Capris
Cesta Zore Perello - Godina 3
Koper, 6000

Smučarski klub CAPRIS

SEN doo SEN doo
Cesta Na Markovec 41
Koper, 6000

Za vas organiziramo delavnice pravilne ustne higiene!

Maestriscislovenia Maestriscislovenia
Šolska Ulica 10
Koper, 6000

Questo sito è stato pensato per tutti quelli che sono diventati maestri di sci in Slovenia e a tutti quelli che aspirano a diventare maestro.

Zavod Brina Zavod Brina
Kosovelov Trg 6
Koper, 6000

izobraževalne storitve

Primorske Podjetnice Primorske Podjetnice
Koper

Zavod Primorske Podjetnice je primarno namenjen podpori vsem ženskam, ki so podjetnice s primorske regije ali to želijo postati in potrebujejo pomoč, znanje ali motivacijo za naslednji korak.

Marjetica Koper za otroke Marjetica Koper za otroke
Marjetica Koper, Ulica 15. Maja 4
Koper, 6000

"Z mano loči - na čist planet skoči!" Tako pravi naša maskota, ki prikazuje pravilno ločevanje odpadkov na zabaven način.

Indigo Child Indigo Child
Sermin 70 B
Koper, 6000

Delavnice za otroke, mladostnike in otroke po srcu, kjer podpiramo svoje energije, gradimo na samopodobi, krepimo ustvarjalnost in odkrivamo svoje talente.

Čuječna soba Čuječna soba
Ulica 15. Maja 2
Koper, 6000

Dobrodošli na FB stran Čuječne sobe, centra za svetovanje, psihoterapijo in kreativnost, Maja Frencl Žvanut s.p.

Naravni rezervat Škocjanski zatok Naravni rezervat Škocjanski zatok
Sermin 50
Koper, 6000

Naravni rezervat Škocjanski zatok - oaza na pragu mesta Koper

Klub šivalnih zgodb Klub šivalnih zgodb
Koper, 6000