Biološko-psihološka študentska konferenca

Biološko-psihološka študentska konferenca // Biological-Psychological Student Conference To je konferenca, ki smo jo študenti pripravili za študente.

Naš cilj je zbrati čim več ljudi ne glede na njihovo starost, spol ali narodnost, da bi spodbujali znanost v vseh oblikah. Če vas zanima širjenje znanja o biologiji in psihologiji, nadgrajevanje predstavitvenih spretnosti ali pa preprosto uživate v spoznavanju novih ljudi in razširjanju svojih povezav, je to pravi dogodek za vas.
//
This is a conference made by students for students. Our goal is t

Operating as usual

Photos from Biološko-psihološka študentska konferenca's post 01/09/2021

Študentska konferenca se vztrajno bliža, ampak tukaj je nekaj naših fotk!🤩😛😄

The student conference is steadily approaching, but here are some photos of us!🤩😛😄

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

25/08/2021

📣📣📣Naslednja aktivnost spremljevalnega programa je LOV NA ZAKLAD!🔥🔥🔥

V ekipah se boste napotili po poti iskanja zaklada, kjer vas bodo namigi, pridobljeni z reševanjem nalog/ugank vodili od točke do točke in naposled do cilja - zaklada. Po poti boste spoznavali koprsko in istrsko kulturo. Najboljše ekipe prejmejo nagrado na končni podelitvi!🏆🧩💰

📣📣📣The next activity of our social programme is the TREASURE HUNT!🔥🔥🔥

In teams, you will follow the path of treasure hunting, where the hints gained by solving tasks/puzzles will guide you from point to point and finally to the goal-treasure. Along the way, you will get to know the culture of Koper and Istria. The best teams will get a prize at the final award ceremony!🏆🧩💰

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit Društvo študentov biopsihologije DŠBP BIODIVA - društvo varstvenih biologov eKoper Aleš Bržan

📣📣📣Naslednja aktivnost spremljevalnega programa je LOV NA ZAKLAD!🔥🔥🔥

V ekipah se boste napotili po poti iskanja zaklada, kjer vas bodo namigi, pridobljeni z reševanjem nalog/ugank vodili od točke do točke in naposled do cilja - zaklada. Po poti boste spoznavali koprsko in istrsko kulturo. Najboljše ekipe prejmejo nagrado na končni podelitvi!🏆🧩💰

📣📣📣The next activity of our social programme is the TREASURE HUNT!🔥🔥🔥

In teams, you will follow the path of treasure hunting, where the hints gained by solving tasks/puzzles will guide you from point to point and finally to the goal-treasure. Along the way, you will get to know the culture of Koper and Istria. The best teams will get a prize at the final award ceremony!🏆🧩💰

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit Društvo študentov biopsihologije DŠBP BIODIVA - društvo varstvenih biologov eKoper Aleš Bržan

23/08/2021

📣📣📣SPREMLJEVALNI PROGRAM BO!🔥🔥🔥
Našo študentsko konferenco bo spremljal tudi pester zabaven družabni program. Naslednje objave bodo namenjene predstavitvi teh družabnih aktivnosti. Imeli bomo tudi veliko zaključno prireditev, ki pa naj zaenkrat še ostane skrivnost.😊🤫

PANDOLO = tradicionalna istrska športna igra. Dve palici - ena ravna, druga pa na obeh koncih ošiljena sta od nekdaj bili dovolj za zabave polno popoldne. Ni ga bilo sončnega dneva, ko mladina Kopra, Pirana, Trsta, pa vse do Pulja in Verone ni poprijela za maco in pandolo! Pandolo je igra osvajanja ozemlja, v kateri se pomerita po dve ekipi s po tremi igralci. Cilj igre je s pomočjo daljše lesene palice (mace) krajšo palico (pandolo) v treh udarcih odbiti čim dlje v igrišče. Ekipi tako izmenično osvajata oziroma nasprotniku preprečujeta osvajanje ozemlja. Zaradi močne vpetosti v družbeni kontekst igro poleg športnih zaznamujejo tudi kulturno-folklorne prvine, primerna pa je za igralce vseh starosti in spolov. Igra je v Sloveniji prisotna že stoletja. Ustno izročilo jo zaradi konceptualne preprostosti in dostopnosti uvršča med splošno prostočasno aktivnost mladine v preteklem stoletju na območju slovenske Istre, zapisi pa govorijo o obstoju v Beneški republiki že v 11. stoletju.

📣📣📣WE ARE ANNOUNCING OUR SOCIAL PROGRAMME🔥🔥🔥
Our student conference will also be accompanied by a varied entertaining social programme. The following posts will be devoted to the presentation of these social activities. We will also have a big closing ceremony, which should remain a secret for now.😊🤫

PANDOLO = traditional Istrian sports game. Two sticks - one straight and the other pointed at both ends, have always been enough for a full afternoon party. There was no sunny day when the youth of Koper, Piran, Trieste, all the way to P**a and Verona did not grab a maca and a pandolo. Pandolo is a game of conquering territory, in which two teams with three players each compete. The goal of the game is to bounce the shorter stick (pandolo) into the court as long as possible in three strokes with the help of a longer wooden stick (maca). The teams thus alternately conquer or prevent the opponent from conquering the territory. Due to its strong integration into the social context, in addition to sports, the game is also marked by cultural and folklore elements, and is suitable for players of all ages and genders. The game has been present in Slovenia for centuries. Due to its conceptual simplicity and accessibility, oral tradition ranks it among the general leisure activities of young people in the past century in the area of ​​Slovenian Istria, and records its existence in the Venetian Republic as early as the 11th century.

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

📣📣📣SPREMLJEVALNI PROGRAM BO!🔥🔥🔥
Našo študentsko konferenco bo spremljal tudi pester zabaven družabni program. Naslednje objave bodo namenjene predstavitvi teh družabnih aktivnosti. Imeli bomo tudi veliko zaključno prireditev, ki pa naj zaenkrat še ostane skrivnost.😊🤫

PANDOLO = tradicionalna istrska športna igra. Dve palici - ena ravna, druga pa na obeh koncih ošiljena sta od nekdaj bili dovolj za zabave polno popoldne. Ni ga bilo sončnega dneva, ko mladina Kopra, Pirana, Trsta, pa vse do Pulja in Verone ni poprijela za maco in pandolo! Pandolo je igra osvajanja ozemlja, v kateri se pomerita po dve ekipi s po tremi igralci. Cilj igre je s pomočjo daljše lesene palice (mace) krajšo palico (pandolo) v treh udarcih odbiti čim dlje v igrišče. Ekipi tako izmenično osvajata oziroma nasprotniku preprečujeta osvajanje ozemlja. Zaradi močne vpetosti v družbeni kontekst igro poleg športnih zaznamujejo tudi kulturno-folklorne prvine, primerna pa je za igralce vseh starosti in spolov. Igra je v Sloveniji prisotna že stoletja. Ustno izročilo jo zaradi konceptualne preprostosti in dostopnosti uvršča med splošno prostočasno aktivnost mladine v preteklem stoletju na območju slovenske Istre, zapisi pa govorijo o obstoju v Beneški republiki že v 11. stoletju.

📣📣📣WE ARE ANNOUNCING OUR SOCIAL PROGRAMME🔥🔥🔥
Our student conference will also be accompanied by a varied entertaining social programme. The following posts will be devoted to the presentation of these social activities. We will also have a big closing ceremony, which should remain a secret for now.😊🤫

PANDOLO = traditional Istrian sports game. Two sticks - one straight and the other pointed at both ends, have always been enough for a full afternoon party. There was no sunny day when the youth of Koper, Piran, Trieste, all the way to P**a and Verona did not grab a maca and a pandolo. Pandolo is a game of conquering territory, in which two teams with three players each compete. The goal of the game is to bounce the shorter stick (pandolo) into the court as long as possible in three strokes with the help of a longer wooden stick (maca). The teams thus alternately conquer or prevent the opponent from conquering the territory. Due to its strong integration into the social context, in addition to sports, the game is also marked by cultural and folklore elements, and is suitable for players of all ages and genders. The game has been present in Slovenia for centuries. Due to its conceptual simplicity and accessibility, oral tradition ranks it among the general leisure activities of young people in the past century in the area of ​​Slovenian Istria, and records its existence in the Venetian Republic as early as the 11th century.

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

13/08/2021

Sem Tilen in na Famnitu študiram Računalništvo in informatiko. Z biologijo torej nimam veliko skupnega 😅
Ker pa so me kolegi biologi prosili za pomoč pri postavitvi spletne strani, sem jim z veseljem pomagal, saj se mi zdi super, da smo mladi že tekom študija aktivni na različnih področjih.

I am Tilen and I study Computer Science at UP Famnit. So I don't have much in common with biology 😅
However, since my fellow biologists asked me for help in setting up the website, I was happy to help them, as I think it is great that as young people we are already active in various fields during our studies.

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

Sem Tilen in na Famnitu študiram Računalništvo in informatiko. Z biologijo torej nimam veliko skupnega 😅
Ker pa so me kolegi biologi prosili za pomoč pri postavitvi spletne strani, sem jim z veseljem pomagal, saj se mi zdi super, da smo mladi že tekom študija aktivni na različnih področjih.

I am Tilen and I study Computer Science at UP Famnit. So I don't have much in common with biology 😅
However, since my fellow biologists asked me for help in setting up the website, I was happy to help them, as I think it is great that as young people we are already active in various fields during our studies.

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

11/08/2021

Kljub temu, da uradno nisem več na FAMNIT-u, me je ideja o tej konferenci prepričala, da se znova vključim in pomagala sem predvsem pri zbiranju sredstev oziroma s prijavami na razpise. Sem Eva Žunec, bivša študentka dodiplomskega programa biodiverzitete in kasneje še magistra managementa trajnostnega razvoja - verjetno sem zaradi tega pristala pri financah 😋 Kakorkoli, skrivnost mojega študijskega preskoka je bila, da želim karseda miroljubno povezovati naravo in družbo, obenem kot prostovoljka pomagam tudi pri organizaciji in izvedbi mladinskih projektov in dogodkov v Mariboru. Vedno pa se rada vračam k morju.

Even though I am not officially a part of FAMNIT anymore, the idea of this conference convinced me to join in and help with gathering of funds, meaning applying at the call for tenders. I am Eva Žunec, ex-student of Biodiversity bachelor programme and later on a master of management of sustainable development - probably this is the case, why I ended up at the finance section 😋 Anyhow, the secret of my study leap lies in the wish to however peacefully join nature and society, moreover I am also a volunteer for organization and realization of youth projects and events in Maribor. But I always like to return to the sea.

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

Kljub temu, da uradno nisem več na FAMNIT-u, me je ideja o tej konferenci prepričala, da se znova vključim in pomagala sem predvsem pri zbiranju sredstev oziroma s prijavami na razpise. Sem Eva Žunec, bivša študentka dodiplomskega programa biodiverzitete in kasneje še magistra managementa trajnostnega razvoja - verjetno sem zaradi tega pristala pri financah 😋 Kakorkoli, skrivnost mojega študijskega preskoka je bila, da želim karseda miroljubno povezovati naravo in družbo, obenem kot prostovoljka pomagam tudi pri organizaciji in izvedbi mladinskih projektov in dogodkov v Mariboru. Vedno pa se rada vračam k morju.

Even though I am not officially a part of FAMNIT anymore, the idea of this conference convinced me to join in and help with gathering of funds, meaning applying at the call for tenders. I am Eva Žunec, ex-student of Biodiversity bachelor programme and later on a master of management of sustainable development - probably this is the case, why I ended up at the finance section 😋 Anyhow, the secret of my study leap lies in the wish to however peacefully join nature and society, moreover I am also a volunteer for organization and realization of youth projects and events in Maribor. But I always like to return to the sea.

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit BIODIVA - društvo varstvenih biologov Društvo študentov biopsihologije DŠBP eKoper Aleš Bržan

04/08/2021

Hejlaaa! Sem Kaja Miglič Pirkmaier, trenutno študentka 2. letnika biopsihologije. Ideja konference me je že takoj na začetku navdušila in z veseljem sem se odločila za sodelovanje! Čeprav nisem imela pojma kaj točno in koliko dela me čaka sem ponudbo sprejela z odprtimi rokami, saj vsaka dodatna izkušnja pride prav... Sploh zato, ker sem mnenja da imamo na faksu vse preveč seminarskih, raziskovalnih in drugih na(d)log s katerimi potem ko so oddane ne vemo več kam. No, tak dogodek je super priložnost, da svoje ure dela še komu predstaviš🙂. Zame je to predstavljajo res neki novega- ogromno izkušnjo, novih poznanstev in znanja. Sodelujem v ekipi gostujočih predavateljev. Z njimi si želimo program še dodatno popestriti in narediti konferenco še bolj zanimivo. Povem vam samo, da se pripravite se na veliko zanimivih tematik, ki jih bodo predstavili 😉 Ne bom več dolgovezila... Prepričana sem, da bomo pripravili eno super konferenco pika na i pa so seveda tudi vsi sodelujoči zato res upam da se pridružite in nrdimo en amejzing dogodek😄

Hey! I am Kaja Miglič Pirkmaier, currently a 2nd year biopsychology student. The idea of the conference impressed me right from the start and I was happy to decide to participate! Although I had no idea what exactly and how much work was waiting for me, I accepted the offer with open arms, because any additional experience comes in handy ... Especially because I think that we have too many seminars, research and other papers in college. After they are submited we no longer know what to do with them. This event is a great opportunity to present your work also to someone else🙂. For me, this was really something new- big experience, new acquaintances and knowledge. I participate in a team of guest lecturers. With them, we want to further enrich the program and make the conference even more interesting. I’m just telling you to get ready for a lot of interesting topics 😉 I will not be long-winded anymore ... I am sure we will prepare great conference but icing on the cake are also all of the participants so I really hope you will join so we can make an amazing event😄

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit Društvo študentov biopsihologije DŠBP BIODIVA - društvo varstvenih biologov eKoper Aleš Bržan

Hejlaaa! Sem Kaja Miglič Pirkmaier, trenutno študentka 2. letnika biopsihologije. Ideja konference me je že takoj na začetku navdušila in z veseljem sem se odločila za sodelovanje! Čeprav nisem imela pojma kaj točno in koliko dela me čaka sem ponudbo sprejela z odprtimi rokami, saj vsaka dodatna izkušnja pride prav... Sploh zato, ker sem mnenja da imamo na faksu vse preveč seminarskih, raziskovalnih in drugih na(d)log s katerimi potem ko so oddane ne vemo več kam. No, tak dogodek je super priložnost, da svoje ure dela še komu predstaviš🙂. Zame je to predstavljajo res neki novega- ogromno izkušnjo, novih poznanstev in znanja. Sodelujem v ekipi gostujočih predavateljev. Z njimi si želimo program še dodatno popestriti in narediti konferenco še bolj zanimivo. Povem vam samo, da se pripravite se na veliko zanimivih tematik, ki jih bodo predstavili 😉 Ne bom več dolgovezila... Prepričana sem, da bomo pripravili eno super konferenco pika na i pa so seveda tudi vsi sodelujoči zato res upam da se pridružite in nrdimo en amejzing dogodek😄

Hey! I am Kaja Miglič Pirkmaier, currently a 2nd year biopsychology student. The idea of the conference impressed me right from the start and I was happy to decide to participate! Although I had no idea what exactly and how much work was waiting for me, I accepted the offer with open arms, because any additional experience comes in handy ... Especially because I think that we have too many seminars, research and other papers in college. After they are submited we no longer know what to do with them. This event is a great opportunity to present your work also to someone else🙂. For me, this was really something new- big experience, new acquaintances and knowledge. I participate in a team of guest lecturers. With them, we want to further enrich the program and make the conference even more interesting. I’m just telling you to get ready for a lot of interesting topics 😉 I will not be long-winded anymore ... I am sure we will prepare great conference but icing on the cake are also all of the participants so I really hope you will join so we can make an amazing event😄

Univerza na Primorskem / University of Primorska UP Famnit Študentski svet Univerze na Primorskem Študentski svet UP Famnit Društvo študentov biopsihologije DŠBP BIODIVA - društvo varstvenih biologov eKoper Aleš Bržan

Location

Category

Address


Glagoljaška Ulica 8
Koper
6000
Other Education in Koper (show all)
SK Capris SK Capris
Cesta Zore Perello - Godina 3
Koper, 6000

Smučarski klub CAPRIS

IniTium jezikovno-izobraževalni center IniTium jezikovno-izobraževalni center
ULICA 15.MAJA 2
Koper, 6000

Jezikovne storitve (tečaji, prevajanja-lektoriranja, inštrukcije,...) Za brezplačno predstavitveno uro, posvet ter pogovor nas kontaktirajte.

Association of Advanced Defense & Fighting Methods Association of Advanced Defense & Fighting Methods
Gimnazijski Trg 7
Koper, 6000

Street Surviving Systems, Kali - Arnis - Eskrima, Pukulan Pentjak Silat, JKD Concepts, Self Protection

SEN doo SEN doo
Cesta Na Markovec 41
Koper, 6000

Za vas organiziramo delavnice pravilne ustne higiene!

Marjetica Koper za otroke Marjetica Koper za otroke
Koper, 6000

"Z mano loči - na čist planet skoči!" Tako pravi naša maskota, ki prikazuje pravilno ločevanje odpadkov na zabaven način.

Brainobrain Koper & Lucija Brainobrain Koper & Lucija
Koper

Brainobrain je mednarodno priznani program za razvoj življenjskih veščin pri otrocih od 4. do 14. leta starosti. Pred kratkim smo prejeli prestižno nagrado »Best Kids Education Brand Award« .

Naravni rezervat Škocjanski zatok Naravni rezervat Škocjanski zatok
Sermin 50
Koper, 6000

Naravni rezervat Škocjanski zatok - oaza na pragu mesta Koper

Academus Izobraževanje Academus Izobraževanje
Cesta Zore Perello-Godina 3
Koper, 6000

Dobrorodošli v svetu Academusa, kjer otroci niso samo številka! Temveč posamezniki s svojimi prednostmi in slabostmi, ki jih izboljšujemo!

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper
Garibaldijeva 1
Koper, 6000

IKARUS je bil nov veter v Slovenskem prostoru, ki se je že ob sami ustanovitvi intenzivno vključeval v mednarodne vode, se družil z velikimi imeni in sprejemal velike izzive. Danes nam je zaradi tega veliko lažje, smo prepoznavni in iskani.

Čuječna soba Čuječna soba
Ulica 15. Maja 2
Koper, 6000

Dobrodošli na FB stran Čuječne sobe, centra za svetovanje, psihoterapijo in kreativnost, Maja Frencl Žvanut s.p.

Inštrukcije matematike, fizike in kemije - Kreatina Inštrukcije matematike, fizike in kemije - Kreatina
Sermin 75 N
Koper, 6000

Inštrukcije matematike, fizike in kemije na preprost, a hkrati strokoven način. 18 € - OŠ 20 € - SŠ priprave na maturo: 24 € Tina Vidaković s.p.