Institut INOVEKS

Inštitut INOVEKS je usmerjen v razvoj in raziskave pri projektih učinkovite rabe in implementaciji obnovljivih virov energije

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko (eksergetsko) učinkovitost 2008-2016 in akcijski načrt za uporabo OVE (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti.

energetika-portal.si

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021

energetika-portal.si Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 28/19 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB_2019), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednost...

energetika-portal.si

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2018

energetika-portal.si Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2018. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2018 dosegel dobavitelj ECE, d.o.o., samo na segmentu gos...

energetika-portal.si

Na četrtem javnem pozivu izbranih 54 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

energetika-portal.si Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 132 prijav, izbranih pa je bilo 54 projektov, skupne nazive električne mo....

energetika-portal.si

Vlada potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

energetika-portal.si Vlada RS je na dopisni seji potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga poslal v Državni zbor v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

renewableenergyworld.com

The world’s longest wind turbine blade rolled off the assembly line last week

renewableenergyworld.com Last week, LM Wind Power said it had successfully manufactured the world’s first wind turbine blade to surpass 100 meters in length.

energetika-portal.si

Informacija o doseganju deleža OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020

energetika-portal.si Vlada RS se je na današnji 28. redni seji seznanila z Informacijo o doseganju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni rabi energije do leta 2020. Z Direktivo 2009/28/ES predpisan delež za leto 2020 Slovenija najverjetneje ne bo uspela izpolniti.

energetika-portal.si

Poročilo o delovanju NEK za marec 2019

energetika-portal.si NEK je v marcu 2019 proizvedla 542.754 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.859 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Za nami sta že tretja in četrta uspešno izvedena delavnica v okviru operacije in.OVE.in.URE, ki smo ju izvedli v Žužemberku in Dolenjskih Toplicah. Udeležencem se zahvaljujemo za aktivno udeležbo.

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorca skrbi za bolj zdravo bivalno in delovno okolje 👍

Interesting Engineering

These innovations can aid in meeting our world’s growing energy demands.

renewableenergyworld.com

Solar and wind take the lead in FERC first infrastructure report of 2019

renewableenergyworld.com According to an analysis by the SUN DAY Campaign of data just released by the Federal Energy Regulatory Commission (FERC), new solar and wind generating capacity has taken the lead over natural gas and all other energy sources for the first month of 2019.

RenewableEnergyWorld.com

54.5 percent to be exact.

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 19/2019 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 do 2022, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 10,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

Video - World Economic Forum

Na Japonskem so vodilni s postavljanjem sončnih elektrarn na vodno površino.

Saving space whilst saving the planet.

📕Read more: https://wef.ch/2FotYIy

Informacijski Portal Energetika

Skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe in prihajajočo evropsko zakonodajo je vlada RS na današnji 24. redni seji sprejela prenovljeno Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

inoveinure.inoveks.si

inoveinure.inoveks.si

Ne prezrite brezplačne delavnice "Ali je toplotna črpalka učinkovita izbira za ogrevanje energetsko sanirane hiše?", v četrtek 28. marca 2019 od 17.00 - 18.30 v sejni sobi Občine Žužemberk. Več informacij in prijave na spodnji povezavi.

inoveinure.inoveks.si

Informacijski Portal Energetika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za zadnje četrtletje 2018 in celotno leto 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2018 znašala 55 EUR/MWh in se je obdobju enega leta zvišala za 2,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 36 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 7,9 %.

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju za leto 2018. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2018 znašala 159 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 0,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 96 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 8,3 %.

elp.com

Siemens launches home energy storage battery

Tudi Siemens je razvil rešitev za hranjenje električne energije.

elp.com The Junelight Smart Battery is now available in Germany and will be launched in Austria in April 2019

energetika.net

Evropska komisija bo namenila 97 milijonov evrov za energijsko obnovo stanovanjskih zgradb

energetika.net Evropska investicijska banka (EIB) bo za izvajanje tehnične pomoči ELENA prejela 97 milijonov evrov za energijsko obnovo stanovanjskih zgradb. Sredstva, ki so bila prispevana s strani Evropske komisije, bodo namenjena projektom, katerih cilj je povečati energetsko učinkovitost v zasebnih in javn...

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirano javnost, da se začenja javno posvetovanje in dialog glede priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki bo potekalo v treh korakih.

V okviru operacije in.OVE.in.URE je nastal že tretji strokovni članek z naslovom Kaj je toplotno ugodje in kako vpliva na rabo energije v stavbah?. Prispevek je na voljo na povezavi:
https://www.inoveks.si/images/inOVEinURE/strokovniprispevki/03_Kaj_je_toplotno_ugodje_in_kako_vpliva_na_rabo_energije_v_stavbah.pdf

Na spletni strani je objavljen drugi strokovni prispevek z naslovom Kako se pravilno lotiti energetske sanacije tipične stanovanjske hiše? Prisevek je nastal v okviru operacije in.OVE.in.URE. Vabljeni k branju.
Povezava do članka: https://www.inoveks.si/images/inOVEinURE/strokovniprispevki/02_Kako_se_pravilno_lotiti_energetske_sanacije_tipicne_stanovanjske_hise.pdf

Na spletni strani je objavljen strokovni prispevek z naslovom Kako se pravilno lotiti energetske sanacije energijsko zelo potratne hiše? https://www.inoveks.si/images/inOVEinURE/strokovniprispevki/01_Kako_se_pravilno_lotiti_energetske_sanacije_potratne_hise.pdf.
Prisevek je nastal v okviru operacije in.OVE.in.URE. Vabljeni k branju.

Informacijski Portal Energetika

V skladu s tretjim odstavkom 347. člena Energetskega zakona (EZ-1) strokovni nadzor obsega preverjanje podatkov o stavbi oziroma sistemu, vhodnih podatkov in rezultatov energetske izkaznice oziroma poročila o pregledu ter priporočil.

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb objavilo novo različico Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

energetika.net

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

energetika.net Prenovljeni predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) bo po oceni ministrstva za infrastrukturo (MzI) pripravljen in sprejet s strani vlade do konca leta 2019. Nato bo poslan v državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020, piše v osnutku celovitega naci...

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, skladno z obstoječimi strokovnimi podlagami ter sprejetimi dolgoročnimi in srednjeročnimi strateškimi, akcijskimi in poročevalskimi dokumenti, pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN).

Interesting Engineering

SpiNNaker is a supercomputer designed in such a way that it can apparently mimic the way in which a human brain works.

Informacijski Portal Energetika

NEK je v novembru 2018 proizvedla 525.380 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 499.792 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (499.000 MWh).

Ivančna Gorica MojaObčina.si

Udeležencem je neodvisni energetski svetovalec dr. Simon Muhič prikazal, kako različni sanacijski ukrepi in uporabljeni materiali vplivajo na energetsko bilance celotne hiše in kateri so tisti ukrepi, ki se nam finančno najprej povrnejo. Marsikdo je bil presenečen ob dejstvu, da v medijih najbolj ...

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo zaradi spremembe določbe prvega odstavka 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 objavlja navodilo glede izračunavanja finančnih vrzeli za operacije celovitih energetskih prenov stavb, sofinanciranih s sredstvi OP EKP 2014-2020.

Za nami je že druga uspešno izvedena delavnica v okviru operacije in.OVE.in.URE, ki smo jo izvedli v Trebnjem. Udeležencem se zahvaljujemo za aktivno udeležbo.

Informacijski Portal Energetika

Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila četrti javni poziv za izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Interesting Engineering

Tudi energijo valov lahko pretvorimo v drugo vrsto energije.

Energijo vedno pretvarjamo in je skladno z zakonom o ohranitvi energije ne porabimo.

Ocean waves are helping provide tomorrow’s energy solutions thanks to this technology 🌊 via Eco Wave Power

Za nami je zelo uspešna prva delavnica v okviru projekta in.OVE.in.URE z več kot 20 udeleženci, ki smo jo izvedli v Ivančni Gorici. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo.

Interesting Engineering

The Tesla battery system is so efficient that it is saving the Australians millions of dollars.

Brezplačna delavnica: Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)? Trebnje, Velika sejna soba občine, četrtek, 6. december ob 17.00. Na delavnici bomo predstavili veliko praktičnih primerov in odgovorov na vprašanja, kot so:

Brezplačna delavnica: Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?
Trebnje, Velika sejna soba občine, četrtek, 6. december ob 17.00. Na delavnici bomo predstavili veliko praktičnih primerov in odgovorov na vprašanja, kot so:
Kakšno vlogo igra pri toplotni sanaciji hidroizolacija?
Kateri je tisti sanacijski ukrep, ki se finančno povrne že v dobrem letu?
Kateri sanacijski ukrep je tisti, ki nam ga poskušajo prodati kot vsemogočnega, v resnici pa nas zavajajo?
Kakšno povezavo ima (poceni) parna zapora z našim zdravjem?
Kakšno usodno napako so pred leti naredile Skandinavske države in kakšne so posledice?
Več informacij in prijave na
https://inoveinure.inoveks.si/kako-se-pravilno-lotiti-energetske-sanacije-stavbe-hise/

Jedrska energija že nekaj desetletij predstavlja pomemben vir električne energije v Sloveniji.

Danes mineva 44 let odkar je bil položen temeljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško. V lanskem letu je NEK proizvedla 5.970 GWh električne energije, kar predstavlja 43 % vse proizvedene električne energije v Sloveniji. 💪💡⚡

https://bit.ly/2r0rABm

Danes se vidimo na prvi brezplačni delavnici, ki so nastale v sklopu projekta in.OVE.in.URE - Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) za sonaravni razvoj. Pozitivne posledice za vse udeležence delavnico so poleg pravih odločitev pri izbiri in izvedbi še denarni prihranki in večje udobje bivanja. Več o današnji delavnici https://inoveinure.inoveks.si/kako-se-pravilno-lotiti-energetske-sanacije-stavbe-hise/

Delavnica »Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?«

Delavnica »Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?« je za udeležence brezplačna. Število mest je omejeno. Rezervirajte si mesto na delavnici na https://inoveinure.inoveks.si/kako-se-pravilno-lotiti-energetske-sanacije-stavbe-hise/

Want your school to be the top-listed School/college in Ivancna Gorica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Brezplačna delavnica: Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?  Trebnje, Velika sejna soba občine, četrtek, 6. december ob 17.00. Na delavnici bomo predstavili veliko praktičnih primerov in odgovorov na vprašanja, kot so:
Delavnica »Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?«

Location

Category

Address


Cesta 2. Grupe Odredov 17
Ivancna Gorica
SI-1295
Other Ivancna Gorica schools & colleges (show all)
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta 2. Grupe Odredov 38
Ivancna Gorica, 1295

Ta stran je namenjena izključno promociji Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

Fitnes Energy Ivančna Gorica Fitnes Energy Ivančna Gorica
Cesta 2. Grupe Odredov 34
Ivancna Gorica, 1295

PON - PET: 6h-9h - osebna trenerstva 9h-12h - odprto 12h-15h - osebna trenerstva 15h-22h - odprto SOB: 8h-12h NED: 17h-21h (savne vedno cel dan!)

Osnovna šola Stična Osnovna šola Stična
Cesta Občine Hirschaid 1
Ivancna Gorica, 1295

Hiša otrok Ivančna Gorica Hiša otrok Ivančna Gorica
Ljubljanska Cesta 4a
Ivancna Gorica, 1295

Pedagogika Marije Montessori z ekipo izkušenih in aktivnih vzgojiteljic odpira veliko možnosti, da otroci resnično prejmejo dobro popotnico za odraščanje.