Institut INOVEKS

Inštitut INOVEKS je usmerjen v razvoj in raziskave pri projektih učinkovite rabe in implementaciji obnovljivih virov energije

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko (eksergetsko) učinkovitost 2008-2016 in akcijski načrt za uporabo OVE (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti.

CO2.earth

"Global emissions need to peak immediately and then fall dramatically each year to achieve the 1.5°C goal. We do not have the luxury of 12 years left: we must immediately halt further fossil fuel use."

CO2.earth

Devet oz desetih najtoplejših mesecev junijev smo imeli od leta 2010 naprej!

"Nine of the 10 warmest Junes have occurred since 2010. June 1998 is the only value from the previous century among the 10 warmest Junes on record, and it is currently ranked as the eighth warmest June on record."

Informacijski Portal Energetika

NEK je v juniju 2019 proizvedla 516.682 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 493.765 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,8 % večja od načrtovane (485.000 MWh).

CO2.earth

📈 411.96 parts per million ‪#CO2 in the 27th week of 2019 📈🔗 @NOAA Mauna Loa data & graphic: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 🔗 Weekly CO2.Earth data: https://www.co2.earth/weekly-co2 🔗 Weekly CO2.Earthgraphic: https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa/collection/5d257576c81ead4d3f9836c4 🔗

Informacijski Portal Energetika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 2. tromesečju (april - junij) 2019 večinoma zvišale. Glede na preteko tromesečje so bile maloprodajne cene pogonskega goriva 95 - oktanskega bencina višje za 9 %, 98 in več - oktanskega bencina za 8 % in dizelskega goriva za 3 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih porasla za 5 %.

carbonbrief.org

Guest post: Why natural cycles only play small role in rate of global warming | Carbon Brief

V spodnjem pozetku članka si lahko preberete nekaj dejstev o globalnem segrevanju, ki jih je z lastnim modelom skušala popisati skupina znanstvenikov.

carbonbrief.org The role of variability due to natural ocean cycles in global warming is a long-standing debate in climate science. The scientific community overwhelmingly agrees that human activities are responsible for the observed increase in temperatures for the last half-century. However, the relative influenc...

CO2.earth

Koncentracija metana v našem ozračju narašča. Tudi metan je toplogredni plin.

"Methane (CH₄) is a potent greenhouse gas. Latest preliminary observations..."

CO2.earth

📈 413.38 parts per million ‪#CO2 in the 26th week of 2019 📈 Up from 409.57 ppm 1 year ago 🔗 #NOAA Mauna Loa data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 🔗 Weekly CO2.Earth updates: https://www.co2.earth/weekly-co2 🔄 CO2.Earth weekly graphics: https://teemearth.filecamp.com/s/bhJI2NaQQc1He08j/fo/wxXADf4UhFv2fEdm 🔄

Na grafu je leto 2019 predstavljeno z rdečo, najnižje ležečo krivuljo v prvi polovici leta. Ali se nam obetajo konec leta nižje vrednosti, kot smo jih dosegli v letu 2016.

Here's a graph of global sea ice (Arctic + Antarctic) showing that global sea ice is in new territory for now at least. Hang on ...
Read more at https://sites.google.com/site/arctischepinguin/home/global-sea-ice

Skupaj s študentom Fakultete za strojništvo Univerze v Novem mestu smo z našo merilno opremo merili učinkovitost prezračevanja v večjem prostoru.

Izmerjena koncentracija CO2 je zopet nekoliko višja. Brez generalne spremembe navad in dejanskega stremenja k nizkoogljični družbi oziroma k družbi s kroženjem ogljika ne bomo uspeli omejiti globalnih vremenskih in okoljskih sprememb.

📈 413.35 parts per million ‪#CO2 in the 25th week of 2019. 📈 Up from 410.73 ppm 1 year ago 🔗 #NOAA Mauna Loa data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 🔗 Weekly CO2.Earth updates: https://www.co2.earth/weekly-co2 🔄 Get CO2,Earth weekly graphics: https://teemearth.filecamp.com/s/bhJI2NaQQc1He08j/fo/wxXADf4UhFv2fEdm 🔄

CO2.earth

"Another study published in 2017 found that climate change has boosted the odds of record-breaking heat across more than 80% of the surface area of the globe for which reliable observations were available."

powerengineeringint.com

Scottish Power to install biggest battery in Europe at windfarm

powerengineeringint.com The Scottish government has given utility Scottish Power the go-ahead to install Europe’s biggest industrial-scale battery to date to store energy generated at the 539MW Whitelee onshore wind farm.

Institut INOVEKS's cover photo

Informacijski Portal Energetika

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud pravnim osebam za naložbe v učinkovito rabo energije ter občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

energetika-portal.si

Evropska komisija je objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030

energetika-portal.si Evropska komisija je 18. junija je objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030, v katerih je proučila napovedani skupni prispevek držav članic k izpolnjevanju ciljev energetske unije in ciljev EU za leto 2030.

energetika-portal.si

Poročilo o delovanju NEK za maj 2019

energetika-portal.si NEK je v maju 2019 proizvedla 542.010 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 515.904 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Koncentracija CO2 v ozračju je višja kot je bila pred letom dni.

📈 413.98 parts per million ‪#CO2 in the 23rd week of 2019. 📈 Up from 411.22 ppm 1 year ago 🔗 #NOAA Mauna Loa data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 🔄 Weekly data also re-posted at https://www.co2.earth/weekly-co2 🔄 CO2.Earth graphic stored at https://showearth.filecamp.com/s/yxu1dIdE2VgpEjqa/d/kPHCvUuUp7blVFnf 🔄

energetika-portal.si

Razširjen nabor upravičencev za spodbude v skupne naložbe v starejše stavbe s tremi ali več posameznimi deli

energetika-portal.si Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom in pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli. Poziv razširja nabor upravičencev in stavb, ki so upravičene do spodbud za...

energetika-portal.si

V prvem trimesečju 2019 subvencioniranih 269 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

energetika-portal.si Subvencionirana proizvodnja električne energije 3861 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v prvih treh mesecih 2019 znašala 268,8 GWh, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 5 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja el...

Za nami je že peta delavnica v okviru projekta in.OVE.in.URE. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za obisk.

interestingengineering.com

CO2 Levels in the Atmosphere Reach Highest Level Since Humans Evolved

Koncentracija CO2 v atmosferi je zopet dosegla rekordno vrednost. Sonaravni razvoj je res nujen.

interestingengineering.com The level of CO2 in the atmosphere is at a record level since the evolution of humans. The consequences of increasing CO2 levels is a hugely altered earth with massive loss of animal life.

energetika-portal.si

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021

energetika-portal.si Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 28/19 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB_2019), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednost...

energetika-portal.si

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2018

energetika-portal.si Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2018. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2018 dosegel dobavitelj ECE, d.o.o., samo na segmentu gos...

energetika-portal.si

Na četrtem javnem pozivu izbranih 54 projektov za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

energetika-portal.si Agencija za energijo je zaključila postopek izbora projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 10 mio EUR. V roku je prispelo 132 prijav, izbranih pa je bilo 54 projektov, skupne nazive električne mo....

energetika-portal.si

Vlada potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

energetika-portal.si Vlada RS je na dopisni seji potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga poslal v Državni zbor v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

renewableenergyworld.com

The world’s longest wind turbine blade rolled off the assembly line last week

renewableenergyworld.com Last week, LM Wind Power said it had successfully manufactured the world’s first wind turbine blade to surpass 100 meters in length.

energetika-portal.si

Informacija o doseganju deleža OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020

energetika-portal.si Vlada RS se je na današnji 28. redni seji seznanila z Informacijo o doseganju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni rabi energije do leta 2020. Z Direktivo 2009/28/ES predpisan delež za leto 2020 Slovenija najverjetneje ne bo uspela izpolniti.

energetika-portal.si

Poročilo o delovanju NEK za marec 2019

energetika-portal.si NEK je v marcu 2019 proizvedla 542.754 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.859 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Za nami sta že tretja in četrta uspešno izvedena delavnica v okviru operacije in.OVE.in.URE, ki smo ju izvedli v Žužemberku in Dolenjskih Toplicah. Udeležencem se zahvaljujemo za aktivno udeležbo.

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorca skrbi za bolj zdravo bivalno in delovno okolje 👍

Interesting Engineering

These innovations can aid in meeting our world’s growing energy demands.

renewableenergyworld.com

Solar and wind take the lead in FERC first infrastructure report of 2019

renewableenergyworld.com According to an analysis by the SUN DAY Campaign of data just released by the Federal Energy Regulatory Commission (FERC), new solar and wind generating capacity has taken the lead over natural gas and all other energy sources for the first month of 2019.

RenewableEnergyWorld.com

54.5 percent to be exact.

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu št. 19/2019 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 do 2022, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.2 »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«. Za sofinaciranje operacij je na voljo 10,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike.

Video - World Economic Forum

Na Japonskem so vodilni s postavljanjem sončnih elektrarn na vodno površino.

Saving space whilst saving the planet.

📕Read more: https://wef.ch/2FotYIy

Informacijski Portal Energetika

Skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe in prihajajočo evropsko zakonodajo je vlada RS na današnji 24. redni seji sprejela prenovljeno Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Uredba določa pogoje za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije, način obračuna, postopek priključitve, način poročanja o izvajanju ukrepa in način izračuna proizvedene električne energije z napravo za samooskrbo.

inoveinure.inoveks.si

inoveinure.inoveks.si

Ne prezrite brezplačne delavnice "Ali je toplotna črpalka učinkovita izbira za ogrevanje energetsko sanirane hiše?", v četrtek 28. marca 2019 od 17.00 - 18.30 v sejni sobi Občine Žužemberk. Več informacij in prijave na spodnji povezavi.

inoveinure.inoveks.si

Informacijski Portal Energetika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za zadnje četrtletje 2018 in celotno leto 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2018 znašala 55 EUR/MWh in se je obdobju enega leta zvišala za 2,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 36 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 7,9 %.

Informacijski Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju za leto 2018. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2018 znašala 159 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 0,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 96 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 8,3 %.

elp.com

Siemens launches home energy storage battery

Tudi Siemens je razvil rešitev za hranjenje električne energije.

elp.com The Junelight Smart Battery is now available in Germany and will be launched in Austria in April 2019

Want your school to be the top-listed School/college in Ivancna Gorica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Brezplačna delavnica: Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?  Trebnje, Velika sejna soba občine, četrtek, 6. december ob 17.00. Na delavnici bomo predstavili veliko praktičnih primerov in odgovorov na vprašanja, kot so:
Delavnica »Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?«

Location

Category

Address


Cesta 2. Grupe Odredov 17
Ivancna Gorica
SI-1295
Other Ivancna Gorica schools & colleges (show all)
Fitnes Energy Ivančna Gorica Fitnes Energy Ivančna Gorica
Cesta 2. Grupe Odredov 34
Ivancna Gorica, 1295

PON - PET: 6h-9h - osebna trenerstva 9h-12h - odprto 12h-15h - osebna trenerstva 15h-22h - odprto SOB: 8h-12h NED: 17h-21h (savne vedno cel dan!)

Hiša otrok Ivančna Gorica Hiša otrok Ivančna Gorica
Ljubljanska Cesta 4a
Ivancna Gorica, 1295

Pedagogika Marije Montessori z ekipo izkušenih in aktivnih vzgojiteljic odpira veliko možnosti, da otroci resnično prejmejo dobro popotnico za odraščanje.

Osnovna šola Stična Osnovna šola Stična
Cesta Občine Hirschaid 1
Ivancna Gorica, 1295

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta 2. Grupe Odredov 38
Ivancna Gorica, 1295

Ta stran je namenjena izključno promociji Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.