Institut INOVEKS

Inštitut INOVEKS je usmerjen v razvoj in raziskave pri projektih učinkovite rabe in implementaciji obnovljivih virov energije

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko (eksergetsko) učinkovitost 2008-2016 in akcijski načrt za uporabo OVE (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti.

CO2.earth

📈 417.43 ppm ‪#CO2 in the 21st week of 2020--NEW MILLION-YEAR+ RECORD HIGH FOR WEEKLY CO2 @ Mauna Loa https://www.co2.earth/co2-records 📈 Up from 414.40 ppm a year ago 📈 NOAA data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates: https://www.co2.earth/weekly-co2 📈

Vsak komentar je odveč.

418.32 ppm #CO2 in Earth’s atmosphere on June 1 2020 🏆📈🏆 HIGHEST-EVER DAILY AVERAGE CO2 LEVEL AT MAUNA LOA--IN MILLIONS OF YEARS 🏆📈🏆 Up from 414.14 ppm 1 year ago | Track CO2.Earth records at: https://www.co2.earth/co2-records | #NOAA data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html

CO2.earth

📈 416.97 ppm ‪#CO2 in the 20th week of 2020--an all-time record high for weekly CO2! 📈 Up from 414.72 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

CO2.earth

Kaj dodati k spodnjim številkam?

"Globally, April 2020 is estimated to have been the warmest April since records began in 1850, exceeding the previously warmest year in 2016.

"This follows the 4th warmest March, 2nd warmest February, and 2nd warmest January."

CO2.earth

📈 416.79 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 19th week of 2020 📈 Up from 415.31 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

April 2020 je bil drugi najtoplejši april od leta 1891. Da, v zadnjih 129. letih.

http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/apr_wld.html

April 2020 je bil najtoplejši, s povprečno temperaturo, ki je bila precej višja od dolgoletnega povprečja.

NASA GISS: April 2020 was the warmest April on record.
"The monthly GISTEMP surface temperature analysis update has been posted. The global mean temperature anomaly for April 2020 was 1.16°C above the 1951-1980 April average. https://go.nasa.gov/2PakncL"

CO2. Zopet rekordno. In še enkrat več ne moremo biti ponosni na ta rekord. Spremembe pa se pričnejo pri nas, naših navadah, naši osveščenosti. Ste se kdaj vprašali ali ste kaj spremenili, da bi manj obremenjevali okolje?

Hours ago, NOAA reported the highest-ever weekly average for atmospheric #CO2 in HUMAN HISTORY (Mauna Loa): 416.83 parts per million in the 18th week of 2020 📈 Keep an eye on humanity's WEEKEST LINK @ https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html & https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://co2.earth/co2-records

CO2.earth

🏆📈🏆 416.82 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 17th week of 2020 🏆 HIGHEST EVER weekly average at Mauna Loa Observatory 🏆 Up from 414.45 ppm a year ago 🏆 WEEK links: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 🏆 https://www.co2.earth/co2-records https://www.co2.earth/weekly-co2 🏆 https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🏆

Nov rekord: 418,03 ppm #CO2 v atmosferi 1. maja 2020. Na ta rekord ne moremo biti ponosni.

🏆📈🏆 418.03 ppm #CO2 in atmosphere May 1 2020 🏆 HIGHEST EVER daily avg in HUMAN HISTORY @ Mauna Loa Observatory 🏆 Was 414.88 ppm 1 year ago 🏆 #DATA: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html 🏆 RECORDS: https://www.co2.earth/co2-records 🏆 Emissions R too high despite #COVID19 emissions reductions 😷

CO2 tudi COVID-19 še ni prišel do živega. A kljub temu je zaznati majhno znižanje glede na pretekli teden. Upamo, da bo podoben trend možno zaslediti tudi v naslednjem tednu.

📈 415.88 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 16th week of 2020 📈 Up from 413.71 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

energetika-portal.si

Dodaten rok za oddajo vlog na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne vlagatelje, da se lahko prijavijo na nov drugi rok 18. 5. 2020 za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020).

energetika-portal.si Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 58/2020 objavilo spremembo »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020)«, ki dodaja nov rok za oddajo vlog vlagateljem v mesecu maju 2020.

CO2.earth

📈 416.27 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 15th week of 2020 📈 Up from 413.63 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

Koncentracija CO2 pe še kar narašča. Tudi epidemija COVID-19 (še) ne vpliva na to.

📈 416.45 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 14th week of 2020 📈 Up from 412.67 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 📈

CO2.earth

📈 415.74 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 13th week of 2020 📈 Up from 412.39 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je 23. marca 2020 obvestilo o sprejetem planu deležnike, ki so sodelovali pri pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter njegovi celoviti presoji vplivov na okolje.

CO2.earth

📈 415.52 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 12th week of 2020 📈 Up from 411.24 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

CO2.earth

📈 414.28 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 11th week of 2020 📈 Up from 411.77 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

Portal Energetika

Vlada RS je na 7. dopisni seji z dne 20. 3. 2020 izdala Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine nizka napetost brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Agencija za energijo je za enake skupine odjemalcev začasno uveljavila, da se v okviru tarifnih postavk omrežnine za elektroeperaterje ne plačuje obračunske moči. Skupaj bo mesečni račun za elektriko za povprečnega gospodinjskega odjemalca nižji za več kot četrtino.

COVID-19 na imisijo CO2 v ozračju še ne kaže vpliva.

📈 414.34 ppm remains the latest daily reading for atmospheric #CO2 (for Mar. 20, 2020) 📈 Up from 410.18 ppm on Mar. 21, 2019 🚫 @NOAA reports Mauna Loa CO2 reading as unavailable for Mar. 21, 2020: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html 🚫 Re-broadcast CO2 Earth Numbers daily 🙏

CO2.earth

📈 414.11 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 10th week of 2020 📈 Up from 412.57 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

Portal Energetika

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za občane je razpisanih za 3,0 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud, za pravne osebe pa je na voljo 2,5 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud in dodatnih 4,0 mio EUR sredstev za možnost sočasne pridobitve kredita.

Portal Energetika

Končnim uporabnikom so na voljo finančna sredstva Sklada skladov v obliki posojil za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb. Do sredstev so upravičene osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno ter ESCO podjetja, ki lahko v okviru programa pridobijo kredit v višini od 100.000 do 15.000.000 EUR z dobo kreditiranja od 5 do 25 let.

CO2.earth

📈 413.87 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 9th week of 2020 📈 Up from 411.91 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

Pridružujemo se čestitkam inženirkam in inženirjem ob njihovem dnevu.

Čestitke vsem inženirkam in inženirjem!
Danes je namreč svetovni dan inženirjev. Po lanski odločitvi Unesca ga bomo od letos naprej obeležili vsako leto, in sicer 4. marca. S tem smo inženirji in so naši dosežki (končno) ustrezno izpostavljeni. Upamo, da bo to pripomoglo tudi k izboljšanju zavedanja, da sta inženirstvo in tehnologija omogočila središču način življenja, kot ga poznamo sedaj in da bosta ravno inženirstvo in tehnologija ključna dejavnika sonaravnega razvoja.

Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 12/20 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

CO2.earth

📈 413.72 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 8th week of 2020 📈 Up from 412.25 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

Portal Energetika

Vlada RS je na današnji 62. redni seji sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), skladno z evropsko uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

CO2.earth

📈 414.01 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 7th week of 2020 📈 Up from 411.22 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 🔄

gzdbk.si

Izvajanje energetskega pregleda podjetja in Zbor članov Sekcije za okolje in energijo | Koledar dogodkov | Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Na letnem zboru članov Sekcije za okolje in energijo, ki bo 4. 3. 2020 potekal na Fakulteti za strojništvo Univerze v Novem mestu, bo dekan Fakultete za strojništvo in tudi direktor Inštituta INOVEKS, prof. dr. Simon Muhič, predaval o izvajanju energetskega pregleda podjetja.
Več o dogodku in prijava na dogodek: https://www.gzdbk.si/si/koledar/?id=3770&m=3&l=2020

gzdbk.si Program 13.00 zbora članov SOE 13.20 predavanje: izvajanje energetskeg pregleda podjetja 14.30 zaključek Trajanje: 1,5 uri ...

power-grid.com

Siemens to acquire Iberdrola’s stake in Siemens Gamesa Renewable Energy - POWERGrid International

Siemens več kot očitno verjame, da bo energijja iz vetra tudi v prihodnje zagotavljala pomemben delež energije pridobljene iz obnovljivih virov energije.

power-grid.com Siemens AG will acquire all the shares of Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) held by Iberdrola S.A. Siemens’ supervisory board approved the purchase of Iberdrola’s 8.1 percent stake in SGRE at a share price of €20.00 ($22) per share, which corresponds to a 32 percent premium on top of the ...

Portal Energetika

16. februarja 2020 se je zaključila javna obravnava dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila. Ministrstvo za infrastrukturo intenzivno pregleduje prejete pripombe in pripravlja novo verzijo NEPN (5.0).

Portal Energetika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv TP ELENA 2020, s katerim vabi potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. Z nepovratnimi sredstvi v skupni višini cca. 1,5 mio EUR bo sofinancirana storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja.

Portal Energetika

NEK je v januarju 2020 proizvedla 544.507 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518.261 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

CO2.earth

📈 414.40 parts per million (ppm) ‪#CO2 in the 6th week of 2020 📈 Up from 412.70 ppm a year ago 📈 NOAA Mauna Loa data source: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html 📈 Weekly CO2.Earth updates & graphics: https://www.co2.earth/weekly-co2 & https://show.pics.io/teem-earth-weekly-co2-graphic-data-from-noaa 📈

Inštitut INOVEKS

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o. je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije. Naše glavno poslanstvo je skrb za notranje in zunanje okolje in posredno s tem tudi zagotavljanje celovitega svetovanja na področju okoljskih in energetskih storitev. S takim pristopom skrbimo za zmanjšanje rabe energije in posledično zmanjšujemo odvisnost od uvoza oziroma nakupa posameznih energentov ter skrbimo za uveljavljanje direktive o obnovljivih virih energije in učinkovito rabo energije (eksergije) v stavbah, Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko (eksergetsko) učinkovitost in akcijski načrt za uporabo OVE (AN-OVE). V sklopu celovitega svetovanja med drugim ponujamo tudi izvajanje energetskega upravljanja lokalnih skupnosti.

Want your school to be the top-listed School/college in Ivancna Gorica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Brezplačna delavnica: Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?  Trebnje, Velika sejna soba občine, četrtek, 6. december ob 17.00. Na delavnici bomo predstavili veliko praktičnih primerov in odgovorov na vprašanja, kot so:
Delavnica »Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?«

Location

Category

Telephone

Address


Cesta 2. Grupe Odredov 17
Ivancna Gorica
1295
Other Ivancna Gorica schools & colleges (show all)
Hiša otrok Ivančna Gorica Hiša otrok Ivančna Gorica
Ljubljanska Cesta 4a
Ivancna Gorica, 1295

Pedagogika Marije Montessori z ekipo izkušenih in aktivnih vzgojiteljic odpira veliko možnosti, da otroci resnično prejmejo dobro popotnico za odraščanje.

Osnovna šola Stična Osnovna šola Stična
Cesta Občine Hirschaid 1
Ivancna Gorica, 1295

Fitnes Energy Ivančna Gorica Fitnes Energy Ivančna Gorica
Cesta 2. Grupe Odredov 34
Ivancna Gorica, 1295

PON - PET: 6h-9h - osebna trenerstva 9h-12h - odprto 12h-15h - osebna trenerstva 15h-22h - odprto SOB: 8h-12h NED: 17h-21h (savne vedno cel dan!)

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta Občine Hirschaid 3
Ivancna Gorica, 1295

Ta stran je namenjena izključno promociji Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.