Izobraževalna hiša Cilj

Izobraževanje ni dogodek, temveč je proces.

Naše podjetje se je preimenovalo v Izobraževalno hišo Cilj leta 2013, obstaja pa že od leta 1998. Lahko ga označimo za start-up podjetje. V preteklosti smo ponujali svetovanje na področju davkov in računovodstva ter izvajanje revizijskih storitev. Kot svetovalci smo imeli priložnost spoznati različna delovna okolja in srečati veliko računovodskih delavcev, ki so si na različne načine prizadevali zapolniti vrzeli v znanju. Dolgoletne izkušnje v svetovalni dejavnosti so nam pri oblikovanju programov nudile izhodišče za izbiro vsebin. Tudi izkušnje, ki smo jih pridobili ob izvajanju klasičnih seminarjev in delavnic pri različnih organizatorjih izobraževanj, so bile dobra podlaga za oblikovanje naših izobraževalnih programov. Ugotovili smo, da je najučinkovitejša oblika pridobivanja novih znanj e-učenje v kombinaciji s klasičnim učenjem.

ihc.si

miniWebinar: Spremenjeni zneski najemnin zaradi COVID-19 spreminjajo računovodske standarde — Izobraževalna hiša Cilj

Pridružite se nam na brezplačnem spletnem seminarju v torek 2.6. ob 13:00!

ihc.si CENA: brezplačno Zneski najemnin se zaradi COVID-19 znižujejo. V skladu s SRS in MSRP  sprememba najemnine praviloma ustreza definiciji spremembe najema.  Obračunavanje sprememb najemov pa je kompleksno. Zato je Odbor za mednarodne računovodske standarde v petek 29. maja 2020 izd

ihc.si

Koronavirus spreminja tudi računovodske standarde — Izobraževalna hiša Cilj

ihc.si Računovodski standardi so pravila stroke, ki urejajo tako način evidentiranja poslovnih dogodkov kot tudi njihovo predstavitev v računovodskih izkazih in v pojasnilih, ki spremljajo izkaze. Zaradi epidemije so bili sprejeti številni izredni ukrepi v obliki državnih pomoči, ki bodo bistveno vpl...

ihc.si

Koronavirus in računovodsko poročanje — Izobraževalna hiša Cilj

ihc.si Tudi v letih, ko ne razsaja koronavirus, se zaposleni v računovodstvih srečujejo s simptomi, ki so značilni za ta virus. So utrujeni, imajo vročico (ne vročine), soočajo se s pomanjkanjem zraka in se prostovoljno odpovejo socialnem življenju, ki ga zamenjajo za karanteno v svojih pisarnah. Po...

Izobraževalna hiša Cilj's cover photo

https://www.ihc.si/web-idt
Sestavite izkaz denarnih tokov s pomočjo pripomočka IFI, ki ga je razvil pooblaščeni revizor Benjamin Fekonja. Pripomoček spremljata tudi dva posnetka spletnih seminarjev.

ihc.si

SPLETNI SEMINAR: Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade — Izobraževalna hiša Cilj

Pridružite se nam 17.1.2020 na spletnem seminarju!

ihc.si SPLETNI SEMINAR

ihc.si

Kako izplačati dobiček v decembru 2019 — Izobraževalna hiša Cilj

ihc.si Spremembe davčne zakonodaje so vznemirile lastnike podjetij. Vlada je uresničila svojo namero in bolj obdavčila kapital. Najprej na nivoju obdavčitve dobičkov podjetij in kasneje še ob izplačilih teh dobičkov lastnikom podjetij. Prav na vse lastnike podjetij – fizične osebe, vplivajo spre...

Izobraževalna hiša Cilj's cover photo

https://www.ihc.si/web-dav-spremembe
Za vas smo pripravili posnetke spletnih seminarjev davčnih sprememb v letu 2020. Znanje smo združili s petimi izkušenimi predavateljicami: Tanja Urbanija, Irena Kamenščak, Barbara Guzina, Lidija Robnik in Silva Koritnik Rakela. Več o vsebini si preberite na naši spletni strani.

Izobraževalna hiša Cilj's cover photo

https://www.ihc.si/web-dav-spremembe
Za vas smo pripravili spletne seminarje davčnih sprememb, ki začnejo veljati v letu 2020. Znanje smo združili s štirimi izkušenimi predavateljicami: Tanja Urbanija, Irena Kamenščak, Barbara Guzina in Silva Koritnik rakela.

ihc.si

miniWebinar: Najemi - kaj morajo vedeti pravniki, direktorji in informatiki — Izobraževalna hiša Cilj

Pridružite se nam v torek 5.11.19 ob 13:00 do 13:30!

ihc.si V poslovnih krogih vlada prepričanje, da je računovodsko evidentiranje najemov (lizingov) tematika za računovodske oddelke. To pa seveda ni res. Računovodski oddelki le tehnično poskrbijo za pravilnost obračunov, presojo najemnih pogodb pa naredijo za to odgovorne osebe v podjetju.

ihc.si

miniWebinar: Skupinsko branje bilanc - Adria Airways in Akrapovič — Izobraževalna hiša Cilj

ihc.si Na primeru dveh slovenskih podjetjih, enega, ki ta hip zelo trdo pristaja (Adria Airways), in drugega, ki se s svojimi uspehi vztrajno dviguje v nebo (Akrapovič), bomo predstavili ‘branje bilanc’. Vse je namreč v letnih poročilih.

ihc.si

Stavbna pravica in računovodski standardi — Izobraževalna hiša Cilj

ihc.si Nastanek današnjega članka je spodbudilo nehoteno sodelovanje v razpravi o prodaji stavbne pravice iz stečajne mase podjetja Betnava, d. o. o. Prodana je bila za skromnih 10.000 evrov, kar je razpravljavce zelo razburilo, saj je bila po navedbah novinarja v bilanci stanja podjetja izkazana v viš...

ihc.si

Najemi – EXCEL ali programska oprema — Izobraževalna hiša cilj

https://www.ihc.si/blog/3/9/2019/najemi-excel-ali-programska-oprema?=FB

ihc.si Na operativni ravni so praviloma knjiženja prejetih dokumentov (računov za najeme) ostala nespremenjena, saj podjetja še niso postavila novih procesov v računovodstvo. Vendar bo v letnem poročilu za leto 2019 treba vse podatke o najemih predstaviti na način, kot to zahtevajo standardi. Ste pri...

Prijava👉
https://www.ihc.si/seznamdogodkov/5/07/2019/miniwebinar27

BREZPLAČEN miniWEB: MEDLETNO POROČANJE 2019 IN PREDLOG SPREMEMB ZDDPO-2

Pridružite se nam v petek 5. 7. 19 ob 13:00 kjer si bomo pogledali:
🔴Pravila medletnega poročanja
🔴Predlagane spremembe ZDDPO-2 in vpliv na medletno poročanje
🔴Razkritja o najemih v (med)letnih poročilih.

Brezplačen miniWeb: NAJEMI razkritja v letnih poročilih na primeru treh slovenskih podjetij

🔴Seznanili se boste z obliko in vsebino obveznih razkritij povezanih z najemi,
🔴samo prijavljenim bo na voljo dostop do posnetka,
🔴po elektronski pošti vam bomo poslali izvlečke iz predstavljenih letnih poročil (strani povezane z najemi).

Prijava👉https://www.ihc.si/seznamdogodkov/6/06/2019/miniwebinar26

💻e-Asistent NAJEMI💻
MSRP 16 in spremembe SRS

Prinaša odgovore na vsa vaša računovodska in davčna vprašanja o najemih.

▪3+ ure videoposnetkov
▪zgledi knjiženj
▪vzorec amortizacijskega načrta
▪finančne funkcije (excel)
▪povezave na zunanje vire
▪vprašajte mentorico
▪odgovori na vaša vprašanja

e-Asistent je e-gradivo za samostojno učenje in podpora uporabniku, kadarkoli jo potrebuje.

https://www.ihc.si/e-asistent-najemi

ihc.si

e-Asistent NAJEMI — Izobraževalna hiša cilj

Vemo, da e-Gradivo ne sme biti samo enosmerna pot, zato smo pripravili novo obliko spletnega izobraževanja, tokrat o najemih in ga poimenovali e-Asistent: NAJEMI.

Avtorji smo pripravljeni na vaša vprašanja in dopolnjujemo aktualno vsebino. Aktivno se vključujemo v razprave in poskrbimo, da vprašanja dobijo dokončen odgovor – tudi v obliki videoposnetkov, kadar je odgovor obsežnejši ali pa zahteva ponazoritev z zgledom knjiženja.

e-Asistent NAJEMI vam bo v pomoč v celotnem obdobju uvajanja sprememb v prakso.

ihc.si

Izobraževalna hiša Cilj's cover photo

ihc.si

Kako določiti trajanje najema?

🎬POSNETEK🎬 Kako določiti trajanje najema?

Po številnih izvedbah seminarja o najemih, na katerih so bila zastavljena vprašanja iz prakse, se je največkrat pojavljalo vprašanje: »Kako določiti trajanje najema?«. Pri odgovoru na to vprašanje je treba upoštevati tudi določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) na katere opozarjamo v spodnjem posnetku.

Posnetek je bil del e-novic, ki jih pošiljamo našim naročnikom. Bi si tudi vi želeli biti del kratkega in aktualnega obveščanja o spremembah in novostih? Prijavite se lahko tukaj 👉👉👉 https://www.ihc.si/ mi pa vam obljubimo, da se vam oglasimo samo takrat, ko bo pomembno, da ste o tematiki obveščeni.

ihc.si Po številnih izvedbah seminarja o najemih, na katerih so bila zastavljena vprašanja iz prakse, se je največkrat pojavljalo vprašanje: »Kako določiti trajanje najema?«. Pri odgovoru na to vprašanje je treba upoštevati tudi določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) na...

vimeo.com

Kriptovalute

Spletni seminar [Kriptovalute in kriptožetoni: računovodski in davčni vidik]

• V katero gospodarsko kategorijo sodijo kriptovalute?
• Kako kriptovalute urejajo slovenski in mednarodni računovodski standardi?
• In njihova uporaba v praksi?
• Kakšen vpliv imajo kriptovalute na davčno osnovo?
• Kakšna je davčna obravnava prihodkov in odhodkov povezanih s kriptosredstvi?

Podrobna razlaga in odgovori na zgornja vprašanja, vas že čakajo na povezavi 👉👉👉 https://www.ihc.si/kripto-web v spodnjem posnetku pa kratek izsek iz izvedenega spletnega seminarja v marcu 2018. (Za uporabnike zbirke SRS bo rešitev bistveno drugačna.)

This is "Kriptovalute" by Izobraževalna Hiša Cilj on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

ihc.si

Spletni seminar NAJEMI: 5 odgovorov na najpogostejša vprašanja

🎬 Spletni seminar: NAJEMI: 5 odgovorov na najpogostejša vprašanja 🎬

V živo z vami v sredo, 17. 4. 2019 ob 13.00

Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP in SRS je doživelo temeljito prenovo. Če ste pred strokovnim izzivom prehoda na spremenjene računovodske standarde o najemih, ste si gotovo postavili že nekaj vprašanj. Najpogosteje zastavljena vprašanja bodo dobila svoj odgovor, poiskali bomo rešitev tudi na vsa vaša vprašanja, ki jih lahko že predhodno zastavite na prijavnem obrazcu.

Podrobnosti in prijava 👇👇👇

ihc.si Izobraževalna hiša cilj

ihc.si

Spletni seminar NAJEMI: 5 odgovorov na najpogostejša vprašanja

https://www.ihc.si/seznamdogodkov/17/4/2019/spletni-seminar-najemi-5-odgovorov-na-najpogostejsa-vprasanja

ihc.si CENA: 59 EUR + DDV * Za naročnike e-paketa SRS/MSRP je seminar brezplačen Računovodenje najemov v okviru zbirke MSRP in SRS je doživelo temeljito prenovo. Če ste pred strokovnim izzivom prehoda na spremenjene računovodske standarde o najemih, ste si gotovo postavili že nekaj vprašanj. Najpog...

vimeo.com

Mesečno odplačevanje najema

https://www.ihc.si/e-asistent-najemi

V e-gradivu o najemih (MSRP 16 in SRS) vas čakajo zgledi knjiženj tudi v obliki video posnetkov. Tako bo vaše učenje učinkovitejše, saj si boste posnetek lahko zavrteli kadarkoli in si ga ogledali kolikokrat boste želeli.

Dodane so tudi uporabne priloge kot je excel predloga za izračun sedanje vrednosti z amortizacijskim načrtom.

Bistvena prednost e-Asistenta je, da vsem uporabnikom poleg gradiva nudi možnost komunikacije z avtorico preko zaprtega foruma ali zasebnih sporočil.

This is "Mesečno odplačevanje najema" by Izobraževalna Hiša Cilj on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Izobraževalna hiša Cilj's cover photo

http://www.ihc.si/e-asistent-najemi

Za vas smo pripravili e-gradivo o najemih (MSRP 16 in SRS) v obliki video posnetkov in uporabnimi prilogami kot je excel predloga za izračun sedanje vrednosti z amortizacijskim načrtom. Bistvena prednost e-Asistenta je, da vsem uporabnikom poleg gradiva nudi možnost komunikacije z avtorico preko zaprtega foruma ali zasebnih sporočil.

http://www.ihc.si/web-odlozeni-davki

[SPLETNI SEMINAR] Odloženi davki v povezavi z ZDDPO-2
Petek, 15.2.2019 | 13:00 - 14:30
• Opredelitev odloženih davkov
• Podlaga za nastanek odl. davkov in njihov vpliv na izkaze
• Dejavniki ki povzročajo odl. terjatve in obveznosti za davke
• Praktični izračun odl. davkov na namišljenem podjetju

http://www.ihc.si/seznamdogodkov/17/01/2019/miniwebinar25?FB=1
Pridružite se nam na brezplačnem 🎬miniwebinarju: Prehod na nov način računovodenja (SRS 1 in MSRP 16) v četrtek 17.1. ob 13:00, kjer si bomo pogledali
• možnosti prehoda
• prikaz prehoda na zgledih - v številkah
• primerjava prehodov

http://www.ihc.si/kripto-web

Bodite pravočasno informirani o spremembah, ki prihajajo
🔴 Računovodski vidik kriptovalut in kriptožetonov
🔴 Uporaba standardov v praksi
🔴 Davčni in pravni vidik poslovanja s kriptovalutami in kriptožetoni
🔴 Davčni odtegljaj pri plačilih
🔴 Razprava

ihc.si

Kriptovalute – spreminjajo se tečaji, spreminjajo se računovodska pravila

ihc.si Uvod Ta prispevek ne bo govoril o gibanju tečajev kriptovalut, pač pa o tem, kakšne spremembe so se zgodile na področju računovodskih standardov za imetnike kriptovalut. Za slovenska podjetja so pomembne spremembe slovenskih računovodskih standardov (SRS). Pa vendar bomo začeli z globalnimi r...

🙌Silva Koritnik Rakela med top 3 finančno-računovodskimi strokovnjaki v Sloveniji🙌

Kakšna lepa novica! 🎉

Veseli in hvaležni smo, da ste našo mentorico, predavateljico in avtorico e-gradiv, 👩‍💼Silvo Koritnik Rakela👩‍💼, prepoznali kot eno izmed treh najuglednejših, v kategoriji 📊finančno-računovodski strokovnjak📊izbora Najuglednejši, ki ga vsako leto organizira družba Tax-Fin-Lex.

2. krog glasovanja, 🏅v katerem izberete zmagovalca🏅, že poteka 👉👉👉 https://www.tax-fin-lex.si/Dogodki/NajuglednejsiIzbor

Hvala vsakemu posebej za glas! 🌻

ihc.si

Država in vsi državljani smo z davki prednostni delničarji v vseh slovenskih podjetjih

Davkoplačevalci lahko v publikaciji Letno poročilo Finančne uprave republike Slovenije 2017(FURS, februar 2018) preberemo, da je bilo v letu 2017 pobranih 15,55 milijarde evrov prihodkov za vse blagajne javnega financiranja, kar je približno 920 milijonov evrov oziroma 6,3 odstotka več, kot so znašali pobrani prihodki v letu 2016. Posebej izstopa davek od dohodkov pravnih oseb s 167 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 27,8-odstotno rastjo. Ali so pričakovanja še večja?

http://www.ihc.si/blog/16/10/2018/drzava-in-vsi-drzavljani-smo-z-davki-prednostni-delniarji-v-vseh-slovenskih-podjetjih

ihc.si Davkoplačevalci lahko v publikaciji Letno poročilo Finančne uprave republike Slovenije 2017(FURS, februar 2018) preberemo, da je bilo v letu 2017 pobranih 15,55 milijarde evrov prihodkov za vse blagajne javnega financiranja, kar je približno 920 milijonov evrov oziroma 

••[BREZPLAČNO]•• Pridružite se nam na spletnem seminarju: Primerjava SRS 15 (2016/2019) - Prihodki v torek 6.11. ob 13:00 kjer si bomo pogledali primerjavo členov SRS 15 (2016/2019) in nove pojme, ki jih uvaja standard.

http://www.ihc.si/seznamdogodkov/6/11/2018/miniwebinar17?FB=1

Want your school to be the top-listed School/college in Domzale?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Website

Address


Pot Za Bistrico 48
Domzale
1230
Other Education in Domzale (show all)
Čarobna energija Čarobna energija
Slamnikarska Cesta 18
Domzale, 1230

Atelje osebnega in duhovnega napredka

Magdalena Jankovec - Poslovno in osebno svetovanje Magdalena Jankovec - Poslovno in osebno svetovanje
Dobovlje
Domzale, 1230

Njen moto življenja je 'Živi in pusti živeti'.

Znam več - inštrukcije in poučevanje tujih jezikov Znam več - inštrukcije in poučevanje tujih jezikov
Prežihova 13
Domzale, 1230

Inštrukcije za osnovno in srednjo šolo ter poučevanje ruščine, angleščine in nemščine za odrasle ter najmlajše. Miha Hrovat 031503665 [email protected]

Spirit Star - tečaj masaže, izobraževanje Spirit Star - tečaj masaže, izobraževanje
Savska Cesta 26
Domzale, 1230

Skupinski in individualni tečaji vseh vrst masaž. Skupinski tečaji se izvajajo v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Individualni tečaji masaž po dogovoru.

OŠ Dragomelj OŠ Dragomelj
Dragomelj 180
Domzale, 1230

Kaj se dogaja na OŠ Dragomelj, močna področja naših otrok, kdo bo obiskal OŠ Dragomelj, zanimivi projekti OŠ Dragomelj, podpiramo otroke OŠ Dragomelj

Akademija za glas Akademija za glas
Slamnikarska 4
Domzale, 1230

Akademija za glas je prostor, kjer ljubimo vse, kar je povezano z glasom: pevske vaje, nego glasu, petje harmonij, skupinsko petje, delavnice, novosti o glasu in več. Namenjena je vsem, ki želite spoznavati, raziskovati in razvijati svoj glas.

Vodenje evropskih projektov / European project management Vodenje evropskih projektov / European project management
Slamnikarska Cesta 1c
Domzale, 1230

Pripravljate ali vodite evropski projekt? Želite vzpostaviti in usposobiti interni projektni tim za kontinuirano črpanje evropskih sredstev?

About   Privacy   Login C