Mediacija - Zavod ARSIS

Izobraževanje, coaching, svetovanje, predavanja, mediacija, mediator, šolska mediacija, poslovna mediacija, družinska mediacija,

Želimo informirati in osveščati o možnih samo-aktivnostih osebnega razvoja in kariere na področjih • izobraževanja (aktualne vsebine, pozitvna psihologija, sodobne metode in tehnike, odnosi, komunikacija, vodenje sebe in drugih, pasti starševstva,…), • mediacije (prednosti mediacije, usposabljanje poslovnih, šolskih, družinskih mediatorjev,…), • coachinga (individualizirani, posamezniku in njegovim aktualnim problemom prilagojeni programi za osebnostno rast in razvoj, opolnomočenje, …) , • svetovanja (v kontekstu reševanja problemov in kreiranja pozitivne prihodnosti), • itd. Naš način dela so najsodobnejši pristopi, zato so neizmerno učinkoviti in priljubljeni. V procesih druženja ustvarjamo vzorec in stil pozitivnega in konstruktivnega odnosa, zato se lahko na tej osnovi razvija model želene kulture odnosov in oblikuje osebna integriteta.

Mission: Navdušujemo za pozitivne spremembe. Učinkujemo v smeri življenjskega optimizma. Naše poslanstvo je osredotočeno na holistično razumevanje osebnosti, naše delovanje pa na opolnomočenje osebnosti za lepše, lažje in boljše osebno in profesionalno življenje. Temu so podrejeni naši programi (izobraževanje, coaching , svetovanje, mediacije,...), ki spodbujajo odkrivanje lastnih potencialov, prepoznavanje subtilnosti notranjih in medosebnih interakcij, omogočajo osebnostno transformacijo in ravnovesje ter vodijo k psihičnem in fizičnem blagostanju.

arsis.si

Zavod ARSIS | Center za mediacijo in razvoj nove kulture odnosov

Želiš postati
MEDIATOR-KA?

Seminar bo v CE in MB - začnemo februarja 2020

Prijave: www.arsis.si * [email protected]

arsis.si - ki se veselijo novega dne, dobrih stvari, ki obstojajo v njihovem življenju; - razsodni ljudje, ki se ne sramujejo priznati, da se motijo ali da česa ne vedo; - ki znajo konstruktivno in neposredno kritizirati, ne da bi pri tem prizadeli in ranili; - ki cenijo druge ljudi ne glede na socialni st...

Vašo pozornost usmerjamo na seminar družinske mediacije, ki se bo začel oktobra v Celju. Če se spogledujete z zamislijo, da bi postali družinski-a mediator-ka, vas prijazno vabimo. :)

Vabimo vas na osnovno usposabjanje za mediatorje. Začnemo oktobra.
To je program, ki poleg osnovnih mediacijskih znanj in veščin omogoča osebno rast in transformacijo, odkrivanje in razvoj osebnih potencialov, izdatno opolnomoča za učinkovito uvajanje želenih sprememb itd. Poskrbite zase, vredni ste tega.

[01/01/19]   Novoletne zaobljube so osebne želje. Če jih želimo uresničiti, moramo kaj spremeniti. Nihče ne trdi, da je to lahko, zagotovo pa je mogoče. Vedno gre za osebno izbiro in notranjo moč. 😉

[10/07/18]   "last minute"

PRIJAVE NA SEMINAR ZA
MEDIATORJE v Mariboru

[email protected] 😊

[10/01/18]   Študentka Anja je evalvirala seminar mediacije in usposabljanja za mediatorje takole: "Na seminar sem prišla zato, ker sem slišala, da mi bo to pomagalo pri iskanju zaposlitve. Sedaj pa vem, da je to kar sem dobila, vredno veliko več. O sebi sem se naučila ogromno, postala sem nova oseba in veliko bolj srečna. Profesorji nam o tem predavajo in temu rečejo osebna rast in zdaj končno razumem kaj je to. Vsi bi morali skozi ta program transformativne mediacije in doživeti osebno transformacijo, pod vodstvom predavateljice Ivanke, ki zares obvlada koučing in zna udeležencem vzbuditi občutke pomembnosti in posebnosti ..."

Demenca je specifična bolezen, na katero se v različnih vlogah zelo različno odzivamo, žal tudi napačno (zaradi občutka nemoči, nevednosti ipd.). Ob tem lahko doživljamo stiske, stres, ogrožamo medsebojne odnose ...
Nastala situacija žal ni prehodnega značaja, zato včasih potrebujemo pomoč, ki nas opremi z ustreznimi informacijami in opolnomoči za življenje in ravnanja v razmerah, ko se srečamo z demenco - mi osebno ali naši najbližji.

Dobrodošli!
Začnemo kmalu ;)

[09/12/18]   Zakaj mediacijsko izobraževanje?

MEDIACIJSKA ZNANJA LAHKO POMEMBNO PRISPEVAJO K OSEBNI RASTI IN OBLIKOVANJU OSEBNE INTEGRITETE.

Vse več zanimanja za mediacijo je med tistimi, ki vedo, da mediacijska znanja ne služijo le reševanju sporov, temveč pomenijo tudi osebnostno rast mediatorja, da se lažje znajde v vseh izzivih vsakdanjika.

V Zavodu ARSIS smo zvesti t.i. transformativni mediaciji, ki s celostnim pristopom najbolj prispeva k osredotočanju na človekovo doživljajsko sfero, sam proces nudi komunikacijske vzorce za doseganje optimalnih odnosov, njena moč je v z-možnosti preoblikovanja, v osebnostnem opolnomačanju, priznavanju itd.

Kadar postane mediacijski pristop stil strpne in pozitivne komunikacije, se razvija in ustvarja nova kultura odnosov.

In nič nas bolj ne osrečuje 😉 kot dobri medsebojni odnosi.

[08/06/18]   Znanka mi je dejala: "100 ur se mi zdi preveč za seminar o mediaciji /.../"
Nisem ji zamerila njene nevednosti. Bežno srečanje pa mi tudi ni omogočalo, da bi ji pojasnila pomen mediacijskega usposabljanja, zato sem jo raje povabila kar na spoznavni obisk na eno srečanje mediacijskega seminarja ...

Pomanjkljivo in napačno razumevanje mediacije nas lahko privede do takšnega pojmovanja. Kdor ne izkusi širine mediatorskega usposabljanja, ne more razumeti kompleksnosti procesa in ne bi smel soditi o potencialnih rezultatih celostnega usposabljanja.

Najmanj, kar posameznik doživi, se nauči, so spoznanja
- o potrebnosti resničnega poslušanja, podprtega s pravo mero empatije,
- o potrebi po priznavanju v slehernem zasebnem in profesionalnem odnosu,
- o komunikacijski veščini, ki v vseh okoliščinah pozitivno prispeva k razumevanju in odnosom,
- o optimistični življenjski naravnanosti itd.

Zato in še zaradi mnogih drugih pozitivnih učinkov usposabljanja, ki jih nudi kakovostno voden mediacijski program, bi se morali s filozofijo in konkretnimi spo-znanji transformativne mediacije seznaniti prav vsi, še zlasti tisti, ki neposredno delajo z otroki in z odraslimi, s strankami itd.

Prav VSI bi morali spoznati mediacijske pristope, ki bi nam lajšali življenje sleherni dan. Gre za "mediacijo za vsakdanjo rabo" ... (mai😉)

[07/25/18]   Lucija Palir Mavrič me je zelo razveselila z naslednjim SMS:

"Draga Ivanka, trenutno se nahajam v Poreču, kjer sem vzgojiteljica na letovanju. Znanje mediacije mi tukaj pride prav kot še nikoli, mediiram 300 na uro, vsak dan. Za to se vam zahvaljujem , odprlo mi je prej neznane poti oz. zdaj znam po njih. Prijazen pozdrav, ostanite zdravi, vaša Lučka."

Draga Lučka, hvala. Osrečuje me spoznanje, da mediatorji na mojih seminarjih pridobite poleg formalnih mediacijskih znanj tudi veščine za funkcionalno uporabo mediacijskih pristopov v vsakdanji komunikaciji in odnosih. Verjamem, da ta spoznanja spretno integrirate tudi v svoje vsakdanje pedagoško delo ... Želim vam čudovite počitnice :) Ivanka

[05/02/18]   DOBER ODNOS
V svetovalnem procesu se pogosto pojavi vprašanje "Kaj moram storiti za dober odnos?" Enostavno vprašanje sproži kompleksen odgovor, saj več dejavnikov vpliva na naše odnose. Mednje nedvomno sodijo medsebojna odprtost, iskrenost, občutki cenjenosti, lastne vrednosti, so-odvisnosti, kadar lahko vsak osebnostno raste, ko drugi ne zadovoljujejo svojih potreb na naš račun itd.
Dvomite, da bi lahko vse to dosegli?
Pa saj ne gre za doseganje popolnosti oz. za dosego prav vseh ciljev naenkrat. Gre za PRIZADEVANJE v tej smeri.

Mediacija - Zavod ARSIS's cover photo

[03/27/18]   V našem okolju omenjamo mediacijo le takrat, kadar je potrebno reševati veliiiiiiiike spore. Če bi bolje spoznali mediacijski način komunikacije, bi jo lahko uspešno uporabljali pri reševanju vsakdanjih konfliktov. Pri tem bi se dobro počutili mi sami in tisti okrog nas.

Mediacija - Zavod ARSIS's cover photo

[12/06/17]   Za dobre medsebojne odnose je pomembneje kako povemo, kot kaj povemo. (ai)

[11/12/17]   Se vam je že kdaj zgodilo, da se raje niste lotili reševanja problemov zaradi bojazni, da bo potem še slabše?
Beg pred problemi nas nikoli ne osreči, nasprotno, vedno bolj obremenjuje medsebojni odnos. Zato bi se morali naučiti pravih pristopov pri reševanju problemov.
Potrebujemo nov pogled na probleme in konflikte, novi vzorec uspešnega reševanja problemov. Razviti bi morali sposobnost ločevanja med osebo in problemom in jo nadgraditi s strpnostjo, pogajanji, "win-win" pozicijami v odnosih itd.
V današnjem dinamičnem življenju vedno bolj potrebujemo nova spoznanja o sebi in drugih, da bomo lažje, lepše in bolje živeli drug z drugim ali vsaj drug ob drugem.
Program MEDIACIJSKI INKUBATOR omogoča raziskovanje novih osebnostnih razsežnosti in spo-znanja o konfliktih in problemih ter nudi učinkovit vzorec, KAKO V PETIH KORAKIH DO ŽELENIH IZIDOV IN REŠITEV. (mai)

[10/13/17]   Pogosto prevladuje miselnost, da so npr. dobro opravljeno delo, lepo obnašanje, pozitivno mišljenje, medsebojna pomoč, strpnost, empatičnost itd. samo po sebi umevni. Zato v navedenih situacijah ne izrekamo dovolj pogosto pohval in priznanj, ki bi posameznika opolnomočale in ga v tej smeri motivirale... Žal pa se takoj in prepogosto odzivamo le na tisto, kar ni v redu, na negativno, manj uspešno, pomanjklivo...

Če bi se zavedali, kako močno vpliva na človeka že ena beseda priznavanja ali pohvale, bi jih nedvomno pogosteje in bolj radodarno delili. Pohvala je namreč najcenejša in najvrednejša investicija v medsebojnih odnosih, v vzgoji itd.

[09/26/17]   Mediacijsko usposabljnje, zlasti v programu transformativne mediacije, je poleg ŽELJE POSTATI MEDIATOR namenjeno

- vsem, ki želite veliko narediti za prepoznavanje in razvoj svojih osebnih potencialov,
- vsem, ki želite spoznati učinkovite pristope za reševanje vseh vrst izzivov tako v zasebnem kot delovnem okolju,
- vsem, ki želite pridobiti vzorce za učinkovito premoščanje vseh vrst ovir v vsakdanjem življenju itd.

Skratka, formalno mediacijsko znanje lahko uporabljamo vedno in povsod v stilu "MEDIACIJA ZA VSAKDANJO RABO". (mai)

Sprejmimo konfliktte kot izziv in priložnosti za želene spremembe. Naučimo se z njimi upravljati, da bomo učinkovitejši in srečnejši.

[08/10/17]   Če bi se zavedali, kako močno vpliva na človeka že ena beseda priznavanja ali pohvale, bi jih nedvomno pogosteje in bolj radodarno delili.
Pohvala je namreč najcenejša investicija v življenju, ki ustvarja in ohranja dobre medsebojne odnose. (mai)

[08/02/17]   Nikoli ne bomo vsi postali mediatorji. Zagotovo pa prav vsi potrebujemo mediacijske veščine in znanja, da bomo uspešni v komunikaciji in ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. (mai)

[07/14/17]   Mislim, da "imam vedno prav". Še več, domišljam si tudi, da vem kaj in kako je "prav za druge", kar zagotovo vodi h konfliktom in sporom zaradi pomanjkanja veščin pozitivne komunikacije, predvsem pa zaradi moje težnje po moči, nadzoru drugih itd.

Namesto tega potrebujemo v medsebojnem odnosu več asociacije, empatičnosti in tudi disociacije. Če se npr. odpovemo stališču "jaz že vem...", postanemo bolj sprejemljivi, dostopni, odprti za druge, osebno pa srečnejši. (mai)

[06/30/17]   V neprijetnih, stresnih situacijah nas naše vedenje vedno izdaja. V opisanih situacijah se najprej odzivamo čustveno, doživljajsko, razumska sfera je temu podrejena. Z vedenjem (nehote) pokažemo iz kakšnega testa smo, kako in koliko znamo upravljati s seboj, kakšne vedenjske vzorce imamo za reševanje nastalih situacij itd.
Naše vedenje je iskren indikator naše EMOCIONALNE INTELIGENCE. In prav ta najbolj vpliva na ustvarjanje in vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov. (Mai)

[06/28/17]   ODLIČNOST se začne s
samospoštovanjem. (mai)

[05/07/17]   Vsi ljudje znamo živeti drug ob drugem, žal prepogosto tudi drug proti drugemu. Premalo ljudi pa zna srečno živeti drug z drugim, še manj pa drug za drugega. (MAI)

[04/28/17]   Zakaj se ljudje tako radi pritožujejo nad nečim, nekom?
Mar ne bi raje energije usmerili v pozitivno smer in tudi sami spreminjali svoj svet na bolje? Torej, karkoli počnemo v tej smeri, je bolje kot nič.
(Mai)

[04/11/17]   Lepše in lažje bi živeli, manj problemov bi imeli, če bi sebe videli tako kot nas vidijo drugi. Zato bi morali - v svoje dobro - vsaj občasno verjeti drugim, kako nas vidijo in doživljajo ... (mai)

[03/28/17]   "To pa že ni res. Jaz pa nisem takšen." in podobne izjave, kadar dobimo sporočilo o sebi, ki nam ni vščeč ali pa ni skladno z našo samopodobo. Če v tem stilu nadaljujemo dialog in vsakdo zagovarja svoje prepričanje, zanesljivo ustvarimo nov konflikt.
Kako se mu izogniti? Odgovor je v strpnem dialogu o tem, kar smo slišali. Bodimo vedoželjni, sprašujmo, raziskujmo, zanimajmo se o tem, kaj o nas vedo drugi, mi pa (še) ne... In morda bomo v dialogu napredovali do točke, ko se bomo za (navidez neprijetno) sporočilo celo zahvalili.
V tej izbiri bo naša zmaga, saj bomo o sebi odkrili in spoznali nekaj novega. Z vsakim novim spoznanjem o sebi pa postajamo močnejši, boljši... (mai)

[03/25/17]   Na-učimo se poslušanja.
To je umetnost. (mai)

[03/15/17]   UČINKOVITOST je notranja osebnostna značilnost delovanja "delam prav in opravim v pričakovanem času".
USPEŠNOST je zunanja osebnostna značilnost delovanja "delam prave stvari v pravem času". (mai)

[02/28/17]   V problemskih situacijah običajno najprej pomislimo, KAJ bi moral nekdo drugi narediti za rešitev problema. To seveda ni ustrezen pristop in vodi k poglabljanju težave. Lahko celo ustvarimo nov konflikt, ki ga sicer ne bi bilo, če bi znali pravilno pristopati k reševanju problemov. Nič ni zamujenega, še vedno se lahko naučimo, K A K O se lotiti problemov.

Morda nam samo manjkajo spoznanja o prepoznavanju in upravljanju s čustvenimi stanji, vezanimi na problemsko situacijo.
Ali pa ne znamo ločevati med bistvom problema in vpleteno osebo.
Kaj pa če ne znamo osmisliti problema in ga obravnavati v nevtralni obliki.
Možno je, da ne poznamo in ne uporabljamo utreznih tehnik za konstruktivno komunikacijo in reševanje težav itd.

Ko / če se naučimo teh spretnosti, si prizanesemo z mnogimi stresnimi situacijami in kar je še boljše, pogosteje se srečamo z zadovoljstvom... (mai)

[02/23/17]   Ljudi delim na dve vrsti.

Tiste, ki so v notranjem dialogu spoštljivi do sebe in na takšen način komunicirajo tudi z drugimi. V družbi takšnih ljudi se dobro počutimo...

In tiste, ki so neobčutljivi do sebe in do drugih, ki jim je tuja sodelovalnost, ki črpajo svojo moč iz nasprotovanja ipd., ki ustvarjajo neprijetne odnose. (mai)

[01/31/17]   Naše mišljenje usmerja naše življenje, zato se lahko znova in znova potrudimo zase, da nam bo lepo, dobro. Če je mišljenje pozitivno, sodelovalno, konstruktivno, samoorganizirajoče... pomeni, da tako dojemamo in tako tudi delujemo, živimo.
Žal pa prevečkrat ubiramo krajše, navidez lažje poti, kot so pritoževanje, kritiziranje, nerganje, žaljenje, napadanje itd. S takšnim ravnanjem škodujemo sebi in drugim, ujamemo se v krog neprijetnega počutja, doživljanja, mišljenja...
Nam je res to potrebno?
Lahko kaj naredimo, da nam bo lažje, lepše, boljše?
Da, vedno in povsod :) Znova in znova je izbira naša :)

[01/17/17]   Mediacijski način komunikacije je uporaben tudi v vsakdanjem življenju - tako zasebnem kot profesionalnem. Ta veščina nam pomaga vzpostavljati in/ali razvijati dobre medsebojne odnose, znajdenje in ustrezno odzivanje v vsaki konfliktni ali problemski situaciji, omogoča boljše poznavanje vedenja ljudi okrog nas, pomaga spreminjati disfunkcionalne vzorce ravnanj itd.

Kadar postane mediacijski pristop stil pozitivne in konstruktivne komunikacije, se začne razvijati NOVA KULTURA ODNOSOV.

Dovolj razlogov, da začnemo, kjerkoli in kadarkoli - z dobrim namenom, da nam bo potem lažje, lepše, bolje... (mai)

Want your school to be the top-listed School/college in Celje?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Ljubljanska C. 58
Celje
3000
Other Education in Celje (show all)
Serviser.si Serviser.si
Cankarjeva Ulica 8
Celje, 3000

Vzdrževanje in servis računalnikov, telekomunikacije in izobraževanja. Info: [email protected] | Tel: 03 828 38 00

P.E. Šola vožnje Krajnc P.E. Šola vožnje Krajnc
Krekov Trg 1
Celje, 3000

Strokovna, prijazna z dolgoletnimi izkušnjami...šola vožnje za vse generacije...

Energija, vibracija in frekvenca Energija, vibracija in frekvenca
Celje

Metoda Kultivacija 9ih semen je način, kako doseči polni potencial človeškega telesa na fizični, mentalni, energijski in spiritualni ravni.

Complementarium Inštitut za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij Complementarium Inštitut za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij
Lopata 60
Celje, 3000

Komplementarček organizira zdrave zabave in delavnice za vaše najmlajše v naravnem in varnem okolju. Inštitut Complementarium tudi ozavešča o problemih onesnaževanja okolja in pomenu trajnosti.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje
Muzejski Trg 1a
Celje, 3000

Neformalni izobraževalni programi za starejše člane Osrednje knjižnice Celje.

Baletna šola Tamare Divjak Baletna šola Tamare Divjak
Stanetova 17a
Celje, 3000

Baletna šola Tamare Divjak

Študentski podjetniški Bootcamp Študentski podjetniški Bootcamp
Gregorčičeva Ulica 6
Celje, 3000

Podjetniški treningi za drzne študente, ki si upajo vplivati na svojo prihodnost. Oblikuj načrt, realiziraj svojo poslovno idejo in pridobi denar za zagon.

Jezikovna šola Celje Jezikovna šola Celje
Valvasorjeva Ulica 1
Celje, 3000

V naši jezikovni šoli vam je omogočeno učenje jezikov: angleščine, nemščine in italijanščine. Naši tečaji otrokom olajšajo prvi stik z jezikom, v višjih razredih pa jim pomagajo pri doseganju boljšega uspeha in prehodu v srednjo šolo.

ČAR VRTA, Nada Vreže s.p. ČAR VRTA, Nada Vreže s.p.
Brodarjeva 3
Celje, 3000

ČAR VRTA, Nada Vreže s.p.

Myhairdressers.com SI Myhairdressers.com SI
Ulica Frankolovskih žrtev 34
Celje, 3000

Vodilni spletni portal na svetu za frizersko usposabljanje. Več kot 250 video posnetkov najboljših frizerjev na svetu (Patrick Cameron, Mazella & Palmer, Tracey Hayes,...), več kot 1 milijon ogledov na mesec, vsak teden nov video.

Interdent Slovenia Interdent Slovenia
Opekarniška Cesta 26
Celje, 3000

Interdent ranks among the best European producers of dental consumables. We have been keeping abreast with cutting-edge technologies for over 35 years, making sure our products are user- and environmentally friendly and fully compliant with European stand