Tepka

Promocija in ohranjanje tepk -Dolgoročni cilj dviga kulture prehranjevanja in pitja v Sloveniji v Hotelu Triglav Bled zasledujemo s številnimi aktivnostmi

Dolgoročni cilj dviga kulture prehranjevanja in pitja v Sloveniji v Hotelu Triglav Bled zasledujejo s številnimi aktivnostmi. V sodelovanju z Gozdarsko Zadrugo Gozd Bled, umentnikom Hubertom Široko in Kmetijo Matijovc so pričeli z izvajanjem projekta Promocije in ohranjanja tepk. Cilj projekta je osvestiti javnost o pomenu tepk (lokalnih živil), ohranjanje naravne in kulturne dediščine, povečanje števila dreves, ohranjanje podeželja. Cilje bodo dosegli z različnimi aktivnostmi: razvoj jedi, pijač, spominkov na temo tepke, delavnic o pomenu tepk, kuharske delavnice z jedmi in s pijačami iz tepk, umetniške delavnice na temo spominka iz tepk, letni festival na temo tepk. Hotel Triglav Bled follows a continous and long- term goal of raising a culture of fine eating and drinking with numerous activities. In cooperation with Forest cooperative Gozd Bled, local artist Huberto Široka and Farmhouse Matijovc they started activities of “Tepka” (small local pear) Promotion and Preservation Project. The main goal of the project is to inform public about value of tepka pear (local ingredients), to preserve natural and cultural heritage, to increase number of tepka trees, to preserve countryside. The goal will be achived with numerous activities: creation of tepka food and drinks, souvenirs, public workshops about tepka pear, culinary workshops, art workshops, annual Tepka festival.., everything connected with tepka pear.

delo.si

Okusna tradicija: Ko se zaljubiš ... v tepko!

Uspelo nam je spromovirati pozabljeno avtohtono slovensko hruško tepko. S projektom, ki smo ga začeli v Hotelu Triglav, smo prikazali uporabnost tepke in njene številne zgodbe, ki spet navdušujejo!
Če hočeš naprej, vedno najdeš pot :)!

delo.si Tepka je stopila iz teme. Uporablja jo vse več kuharjev, spoznavajo jo, jo raziskujejo ... in tako je prav.

Stari recepti naših babic (avtorica Jelka Koselj)
Medenjaki s suhimi hruškami – tepkami
(40 medenjakov)

Sestavine:
25 dag cvetličnega medu
15 dag rjavega trsnega sladkorja
pol zavitka dišav za medenjake
pol žličke kardamoma
1 žlica kakava
ščepec soli
12 dag masla
2 jajci
10 dag zmletih orehov
50 dag bele moke
pol zavitka pecilnega praška
1 kg suhih hrušk – tepk (malo jih ostane še za kompot)
1 jajce za premaz

Priprava:
Med, sladkor, dišave, kakav in sol zmešamo v večji ponvi in segrejemo na manjšem ognju. Ko je zmes že segreta, dodajamo maslo po koščkih in ga vmešamo, da se raztopi. Nato zmes odstavimo z ognja, malo ohladimo in dodamo še jajci in orehe. Vse spet dobro zmešamo in nazadnje vmešamo še moko s pecilnim praškom. Zmes pustimo počivati pokrito in na hladnem vsaj 10 ur ali čez noč. Nato z rokami oblikujemo kroglice v velikosti večjega oreha, jih malo sploščimo in položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Sploščene kroglice premažemo dvakrat z razžvrkljanim jajcem. Vsako hruško spodaj nekoliko pomočimo v jajce, jo damo na sredino medenjaka in rahlo pritisnemo na medenjak. Medenjake pečemo v prej ogreti pečici na 200 ºC od 12 do 15 minut, da rahlo porjavijo. Pečene medenjake damo na mrežo, da se tam ohladijo. Ponudimo jih s hrušovo vodo, to je kompotom iz suhih hrušk – tepk. Kompot sladkamo ali ne in dodamo po želji še cimetovo skorjico, nagljeve žbice in limonin sok. Ponudimo pa jih lahko tudi z moštom iz tepk ali žganjem – tepkovcem.
_________________________________________________

Old recipes of our grandmothers (by Jelka Koselj):

Gingerbread with dried pears – tepka pears
(40 pieces)

Ingredients:
25 dag blossom honey
15 dag brown cane sugar
half a pack gingerbread spices
half a teaspoon cardamom
1 spoon cocoa
pinch of salt
12 dag butter
2 eggs
10 dag ground walnuts
50 dag white flour
half a pack baking powder
1 kg dried pears – tepka pears (leave some for the compote)
1 egg to be used for coating

Preparation:
Mix the honey, sugar, spices, cocoa and salt in a large pan and heat over moderate heat. Once heated, add pieces of butter, stirring it so they melt. Remove from heat, allow the mixture to cool and add the eggs and walnuts. Mix again and finally add the flour mixed with baking powder. Cover the mixture and allow it to rest in a cool place for at least 10 hours or overnight. Form small balls with your hands in the size of a larger walnut, flatten them and place them on a griddle covered with baking paper. Coat the flattened balls twice with the whisked egg. Dip the lower part of each pear in the egg, place in the middle of the gingerbread and slightly push into the gingerbread. Place the gingerbread in a preheated oven and bake at 200 ºC from 12 to 15 minutes until they turn slightly brown. Place the baked gingerbread on a wire rack and allow them to cool. Serve with pear water, i.e. compote made from dried pears – tepka pears. You can add sugar to the compote and perhaps also some cinnamon stick, cloves and lemon juice. You can also serve them with tepka perry or spirit – tepkovec.

Tepka's cover photo

Tepka's cover photo

Tepke so ljudje v starih časih uporabljali za pijačo in hrano.

Tako so iz tepk delali mošt oz. hrušev sok, hruševo vodo, sadno vino ter žganje – tepkovec. Za mošt oz. hrušev sok so uporabili še zelene tepke. Drevesa so otresli oz. 'opreklali' in plodove stisnili v mošt, ki je »usta skupaj vlekel» in so ga večinoma dodajali kot aromo moštu iz jabolk. Hruševa voda je bila odlična pijača za potešiti žejo, velikokrat pa so na kmetijah gospodinje kuhale tudi kompot iz hrušk, kateremu so lahko dodajale tudi drugo sadje. Sadno vino so večinoma pili ob pomembnejših kmečkih opravilih (žetev, košnja …) in ob praznikih, ko za druga vina niso imeli denarja.

Mehke ali omedene tepke so ljudje uporabljali na več načinov. Namizne so bile med kmečkim prebivalstvom izredno priljubljene. Pri tem omenimo, da se tepke medijo na rjavo in so bile zato od nekdaj 'kmečke' hruške, medtem ko viljamovka medi na belo in je zato veljala za 'gosposko'.
Pogosto pa so tepke sušili, in sicer na soncu ali v krušnih pečeh. Ko so kruh vzeli iz krušne peči, so v vročo peč naložili tepke, jih tam pustili, dokler se peč ni ohladila ali sadje posušilo. Vse sadje, vključno s tepkami, so sušili tudi v sušilnicah, imenovanih pajžbe, kjer se je kurilo na drva. Prave gospodinje so vedele, kako hkrati sušiti več vrst sadja. Tako posušene tepke so se ohranile več let in desetletij in znano je, da so jih imele večje kmetije cele skrinje. Te so imele posebne odprtine za zračenje, v njih pa je bilo shranjenih tudi do 10 mernikov suhih hrušk (mernik je stara kmečka mera za žita in druge pridelke ter označuje 24 litrov).

Tako so bile tepke pomemben del kmečke malice, ki je dajala energijo za težja fizična dela. Otrokom je nadomeščala kruh, pa tudi sicer je bila posušena tepka primerna za kruh, ko so jo zmleli v tepkino moko in dodajali moki za kruh ali pa so testu za kruh dodajali na drobno narezane suhe tepke. Drobno narezane so dajali tudi v ješprenj in kašo.

Suhe hruške/tepke so bile poleg medu, ki ga nikoli ni bilo v izobilju, edina sladkarija v prehrani kmečkega prebivalstva. Iz računskih knjig mestnega špitala v Ljubljani za 17. in 18. stoletje je razbrati, da je ustanova za oskrbovance kupovala večje količine tepk in suho sadje – jabolčne krhlje, suhe češplje in suhe hruške.
___________________________________________________
In the past, tepka pears were used for beverages and as food.

They used to make perry or pear juice from tepka pears, pear water, fruit wine and spirit – tepkovec. Unripe tepka pears were used to make the perry or pear juice. The trees were shaken or the fruit beaten down with a pole, and the fruit was pressed into a perry that “made you pull your face”. This perry was usually added to apple cider for flavour. Pear water was excellent for quenching thirst and farm housewives often cooked pear compote that also included other types of fruit. Fruit wine was mostly drunk during important farm activities (harvest, mowing, etc.) and on holidays when there was no money to afford another type of wine.

Soft or very ripe tepka pears were used in various ways. Among the rural population, table tepka pears were especially popular. It needs to be said that when tepka pears mature, they turn brown and were thus always considered to be “rural” pears, while Williams pears turn white and were thus considered more “noble”.
Tepka pears were often dried either in the sun or in bread ovens. When they took the bread from the oven, tepka pears were placed in the hot oven and left until the oven was cold or the fruit dry. All fruit, including tepka pears, were also dried in special drying facilities called pajžbe that ran on log fires. True housewives knew how to dry various types of fruit at the same time. When dried, tepka pears were preserved for years and even decades, and bigger farms used to have chests full of this fruit. These chests had special ventilation holes and used to hold even up to ten bushels of dried pears (a bushel is an old unit of measurement for wheat and other produce equalling 24 litres).

Tepka pears were thus an important part of rural meals, giving energy for hard manual labour. They used to be given to children instead of bread. Dried tepka pears were also appropriate for bread, as they were ground into tepka flour and added to bread flour. Tepka pears were also cut into small pieces and added to bread dough or to pearl barley and porridge.

In addition to honey, which was never found in abundance, dried pears/tepka pears were the only sweets found in the diet of the rural population. Accounting books of the Ljubljana city hospital from the 17th and 18th century show that this facility used to buy larger quantities of tepka pears and dried fruit for its patients – apple wedges, prunes and dried pears.

Les tepk se izredno lepo obdeluje in struži. Zaradi naravne rjavordečkaste barve je uporaben za različne kose unikatnega pohištva, kot so masivne mize, stoli, sklede … Poleg tega se lahko uporablja za intarzije in različno rezbarjenje. Znane so gorjuške pipe, izdelane iz hruškovega in tudi tepkinega lesa.

Umetnika Huberta Široko je tepka kot celota navdihnila s svojimi vrednotami, ki jih skriva v sebi. Oblikoval jo je kot zlato drevo. Zakaj zlato? Ker uteleša vse vrednote (družina, tradicija, povezanost z naravo), ki jih sodobni svet in človek izgubljata.
___________________________________________________
The wood of tepka pears is easy to carve and turn. Its naturally brown-reddish colour makes it perfect for various pieces of unique furniture such as massive tables, chairs and bowls. It can also be used for marquetry and carving. Gorjuše pipes are a well-known product made from pear and also tepka wood.

Artist Hubert Široka was inspired by tepka with its hidden values. He designed it as a golden tree. Why golden? Because it embodies all the values (family, tradition, connection with nature) that man and the modern world are losing.

Gostje bodo izvedeli tudi o projektu Ohranjanja in promocije tepk!

Danes se bo triglavska ekipa predstavila elitnemu mednarodnemu združenju Chaîne des Rôtisseurs (je najstarejše, največje in najimenitnejše mednarodno združenje, ki ohranja in razvija umetnost kuhanja, kulturo obedovanja, kulturo do enologije in spoštovanje etnologije. Pri tem goji in neguje vsesplošen odnos do kulture, gostoljubja, druženja, prijateljstva ter željo do raziskovanj in potovanj.
Tonight is a special evening. The Triglav team will take care of international association Chaîne des Rôtisseurs(Chaîne des Rôtisseurs is the oldest, the bigest and most eminent international association engaged in preserving and developing culinary art, culture of dining, enology and ethnology, as well as in cultivating culture, hospitality, friendship and traveling).

Martinova sladica s tepko

Tepka, oblita s šokolado in z zlatom. Mmmmm

Festival tepk, oktober 2012

Degustacija, prodaja in razstava (v recepcijskem preddverju Hotela Triglav & Restavracije 1906 Bled): • jedi iz tepk • pijače iz tepk • spominki na temo tepk • umetniški izdelki na temo tepk - Nagrajenci natečaja na temo tepk: Janez in Francka Zeni; Jelka Koselj, Jožica Grivec - - Pripravimo jed iz tepk -chef Uroš Štefelin, Hotel Triglav & Restavracija 1906 - Bled Blanka Kralj, Kmetija Trsegvav, Zasip - Naredimo si spominek na temo tepk - Oblikujmo iz tepkinega lesa - umetnik Huberto Široka - umetnika Alojz Zorman – Fojž ter Vanja Bajt - Srečko Lotrič, oblikovalec pip z Gorjuš - Umetnica Maja Zaplotnik, izdelovalka unikatnih steklenih avtorskih izdelkov

Degustacija, prodaja in razstava (v recepcijskem preddverju Hotela Triglav & Restavracije 1906 Bled): • jedi iz tepk • pijače iz tepk • spominki na temo tepk • umetniški izdelki na temo tepk - Nagrajenci natečaja na temo tepk: Janez in Francka Zeni; Jelka Koselj, Jožica Grivec - - Pripravimo jed iz tepk -chef Uroš Štefelin, Hotel Triglav & Restavracija 1906 - Bled Blanka Kralj, Kmetija Trsegvav, Zasip - Naredimo si spominek na temo tepk - Oblikujmo iz tepkinega lesa - umetnik Huberto Široka - umetnika Alojz Zorman – Fojž ter Vanja Bajt - Srečko Lotrič, oblikovalec pip z Gorjuš - Umetnica Maja Zaplotnik, izdelovalka unikatnih steklenih avtorskih izdelkov

Tepka

Ne zamudite festivala tepk, danes 13.10. od 10.00-22.00 v Hotrelu Triglav Bled!
Ogledovali boste umetniške stvaritve na temo tepk.

Umetnik Huberto Široka pravi, da je tepka zlato drevo, drevo življenja! Prideite in doživite našo dediščino in sedanjost!

Ne zamudite festivala tepk, danes 13.10. od 10.00-22.00 v Hotrelu Triglav Bled!
Ogledovali boste umetniške stvaritve na temo tepk.

Umetnik Huberto Široka pravi, da je tepka zlato drevo, drevo življenja! Prideite in doživite našo dediščino in sedanjost!

Na festivalu Tepk bo z nami tudi unikatni oblikovalec Huberto Široka! Srečrna tepka, tihožitje s kovino oblitimi tepkami!!!

Zvečer boste na Festivalu tepk lahko okušali:

Hišne testenine polnjene s TEPKO in s kranjsko klobaso
Radičeva krema

Testo za testenine
Sestavine:
110 g bele moke tip 500
20 g grobe ajdove moke
600 g rumenjakov
20 g jajc
2 g soli
1 žlica olivnega olja

Nadev za testenine
Sestavine:
1 klobasa
75 g šalotke
100 g tepk
1 jajce
2 g svežega timijana
25 g krušnih drobtin
olivno olje

Radičeva krema
Sestavine:
500 g rdečega radiča
150 g šalotke
100 g sladkorja
0,75 dl porta Ruby
0,25 dl likerja Creme de cassis
0,5 dl olivnega olja
sol

slanina

Priprava:
Pripravljeno testo zavijemo v prozorno folijo in ga postavimo v hladilnik.
Nadev:
Kranjsk klobaso skuhamo, jih olupimo ter zrežemo na male kocke. Na olivnem olju pražimo šalotko, da postekleni.
Suhe tepke skuhamo, jih narežemo na kockice.
Iz šalotke, klobas, timijana, jajc, tepk in drobtin pripravimo maso, ki jo nadevamo na razvaljano in poljubno izrezano testo (tortelini, ravioli, krapi, žlikrofi...)
Za kremo rdečega radiča prepražimo šalotko dodamo na rezance narezan radič in sladkor. Pražimo toliko časa da radič ovene, nato dodamo liker in porto ter kuhamo še toliko časa, da tekočina povre.
Ko se radič nekoliko ohladi, ga zmiksamo, pri čemer mu dodajamo olivno olje, solimo po okusu.
Na krožnik položimo testenine, dodamo radičevo omako. Po vrhu položimo dve tanki rezini domače slanine.

Festival tepk, 13.10.2012 od 10.00 do 22.00 ure

Pridružila se nam bo tudi Maja Zaplotnik, izdelovalka unikatnih steklenih avtorskih izdelkov.

Tudi njo je navdahnila tepka - o njej je razmišljala skozi oči stekla.

Festival tepk, 13.10.2012 od 10.00 do 22.00 ure


Degustacija, prodaja in razstava (v recepcijskem preddverju Hotela Triglav & Restavracije 1906 Bled):

• jedi iz tepk
• pijače iz tepk
• spominki na temo tepk
• umetniški izdelki na temo tepk

Predstavitvene delavnice:

Zakaj tepka?

ob 10.00
ob 14.00
Nagrajenci natečaja na temo tepk: Janez in Francka Zeni; Jelka Koselj, Jožica Grivec
moderira in vodi: Barbara Žbontar, Zadruga Gozd Bled

Pripravimo jed iz tepk
ob 11.00
ob 15.00
chef Uroš Štefelin, Hotel Triglav & Restavracija 1906 Bled


Naredimo si spominek na temo tepk
Oblikujmo iz tepkinega lesa
ob 13.00
ob 16.00
umetnik Huberto Široka
umetnika Alojz Zorman – Fojž ter Vanja Bajc
Srečko Lotrič, oblikovalec pip z Gorjuš
_____________________________________________________

od 12.00 do 15.00 Kosilce z jedmi iz tepk - 15,00 €
(pozdrav + dva hoda)
od 18.00 dalje: Degustacijska večerja z jedmi iz tepk - 35,00 € (štirje hodi)

Vse predstavitve, delavnice, degustacije – GRATIS

Razstava in prodaja:
Dobrote s kmetije Matijovc s Podbrezij
Dobrote s kmetije Trsegvav iz Zasipa
Gorjuške pipe s tepkinega lesa Srečka Lotriča z Gorjuš
Umetniške stvaritve Hubera Široke
Keramične stvaritve Alojza Zormana-Fojža in Vanje Bajc


Na kmetiji Matijovc v Podbrezjah:
Ob 9.00 h: Ogled kmetije, predstavitev proizvodnje soka iz tepk, kuhanja žganja iz tepk, sušenje tepk

Matijovčeve pijače iz tepk

Tepkovec

Tepka na Sladolentu

Tepka na Sladolentu

Tepka na Sladolentu, super

Danes od 19.00 ure trije blejski kuharji na Sladolentu v Mariboru - Uroš Štefelin bo predstavil jabolčni zavitek po naše s tepko, kuhano v zeliščnem čaju in oblito s temno čokolado. Recepti na voljo!

Recept:
Hišne testenine polnjene s tepko in s kranjsko klobaso
Radičeva krema


Testo za testenine
Sestavine:
110 g bele moke tip 500
20 g grobe ajdove moke
600 g rumenjakov
20 g jajc
2 g soli
1 žlica olivnega olja

Nadev za testenine
Sestavine:
1 klobasa
75 g šalotke
100 g tepk
1 jajce
2 g svežega timijana
25 g krušnih drobtin
olivno olje

Radičeva krema
Sestavine:
500 g rdečega radiča
150 g šalotke
100 g sladkorja
0,75 dl porta Ruby
0,25 dl likerja Creme de cassis
0,5 dl olivnega olja
sol

slanina

Priprava:
Pripravljeno testo zavijemo v prozorno folijo in ga postavimo v hladilnik.
Nadev:
Kranjsk klobaso skuhamo, jih olupimo ter zrežemo na male kocke. Na olivnem olju pražimo šalotko, da postekleni.
Suhe tepke skuhamo, jih narežemo na kockice.
Iz šalotke, klobas, timijana, jajc, tepk in drobtin pripravimo maso, ki jo nadevamo na razvaljano in poljubno izrezano testo (tortelini, ravioli, krapi, žlikrofi...)
Za kremo rdečega radiča prepražimo šalotko dodamo na rezance narezan radič in sladkor. Pražimo toliko časa da radič ovene, nato dodamo liker in porto ter kuhamo še toliko časa, da tekočina povre.
Ko se radič nekoliko ohladi, ga zmiksamo, pri čemer mu dodajamo olivno olje, solimo po okusu.
Na krožnik položimo testenine, dodamo radičevo omako. Po vrhu položimo dve tanki rezini domače slanine.

Want your school to be the top-listed School/college in Bled?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Kolodvorska 33
Bled
4260
Other Education in Bled (show all)
CEEMAN management development association CEEMAN management development association
Presernova 33
Bled, 4260

CEEMAN is an international association for management development in dynamic societies

Apnea Bled Apnea Bled
Podhom 64a
Bled, 4247

Tečaji potapljanja na vdih za vsakogar. Od začetnika do mojstra. Learn how to freedive. From beginner to advanced freediver.

11. G&T Cup Bled 2016 11. G&T Cup Bled 2016
Prešernova Cesta 44
Bled, 4260

11. G&T Cup Bled

Insync Insync
ŽUPANČIČEVA CESTA 9
Bled, 4260

Elite rowing crew is a synonym for unity and synchronism of a team. Successful navigation in the right direction is possible only trough coordinated work.

Poučevanje trobente za otroke in odrasle Poučevanje trobente za otroke in odrasle
Gozdarska Cesta 7
Bled, 4260

Kaj je trobenta.kako igramo na njo.kaj naredi zvok itd