School Aid Foundation - Charity Project

School Aid Foundation - Charity Project

Join with us to help our children to brighten their future

Operating as usual

10/10/2022
10/10/2022

සෙවනගල උස්බිම් මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා උපකරණ අවශ්‍යතාවය සඳහා ආධාර කිරීමට කැමති අයට මේ සඳහා දායක වීමට හැක.
Those who wish to contribute for the essential sports item for Sewanagala Usbima Maha Vidyalaya can inbox now.

Photos from School Aid Foundation - Charity Project's post 10/10/2022

School Aid Foundation donated Rs 65,000 to "Community kitchen Ruwanpura" to provide meals for the children in Thiriwanakatiya school in Rathnaputa for the month of October. Thanks for Mr Neville Kalugampitiya for giving this opportunity
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තිරිවානාකැටිය විද්‍යාලයේ දරු දැරියන් සඳහා ඔක්තෝම්බර් මාසයේ උදෑසන ආහාර සැපයීම සඳහා රුපියල් 65000 ක මුදලක් School Aid පදනම මගින් පරිත්‍යාග කරන ලදී. මේ සඳහා අවස්ථාව දුන් නෙවිල් කළුගම්පිටිය මහතාට අපගේ ස්තුතිය ❤

01/10/2022

FAIL, END, NO

Photos from School Aid Foundation - Charity Project's post 26/09/2022

In April 2022, As requested by Thùnkama Maha Viďyalaya, School Aid Foundation together with Niroshan Perera (UK) Donated Rs 90,000 worth of Sports Items to start Leather Ball Cricket in the School.

Photos from School Aid Foundation - Charity Project's post 21/09/2022

School Aid Foundation donated Rs 54,000 worth of sports items to the ETCC Cricket club of Embilipitiya Udagama Maha Vidyalaya on 19th Sep 2022.

18/09/2022

Dear all
We have received following request from a school in embilipitiya. If any one willing to contribute pls inbox.
01) චෙස් ගාඩ් 1යි = රු.1400/- යි.
02) ආම්ගාඩ් 1 යි (වැලිම්ටට)= රු.1300/- යි.
03). ග්ලවුස් 5 යි. ඉතාම කුඩා දරුවන්ට. පුද්ගලික බාව්තයට. මෙහි ඇතුලු හම් නොවන රෙදි නිපැයුම. මේවා පොදු නොවන භාව්ත ලෙස අවශ්‍ය දරුවන් වෙත පුද්ගලික භාව්ත ලෙස දෙන්නෙ රෙදි ගල්වුස් නිසා.
ඒවා පොදු භාව්ත දුන්නොත් ඉක්මනින් ව්නාශ වෙනව. දරුවන්ගේ අත් ව්ව්ධ ප්‍රමාන නිසා.
රු.1300 × 5 = රු.6500/- යි.
04). කීපින් ග්ලවුස් 1යි. කුඩා දරුවන්ට.
රු.2400/- යි.
05. බැට්න් ෆෑඩ් 01 යි ( කුඩාම දරුවන්ට ) රු.3900/- යි.
06). බැට්න් ෆෑඩ් 01 යි.( තරමක් ලොකු දරුවන්ට ) රු.6700/- යි.
06). ජෙනුයින් ලෙදර්බෝල් 02 යි. 2290 × 5 = රු.11450/- යි.
07). හැට් 10 යි. 310 × 10 = රු.3100/-
08). ස්ටම්ප් 6 කි. රු.3900/- යි.
09).M.R.F බැට් 1 යි. රු.14900/- යි.
10). ෆැක්ට්ස් බැට් 1 යි. රු.5900/- යි.
11). හෑන්ඩ් ට් යුබ් 5 යි. 520 × 5 = රු.2600/-
12). ඉනර් ග්ලවුස් 10 යි. 180 × 10 = රු.1800/- යි
13). රිස් බෑන්ඩ් 10 යි. 390 × 10 = රු.3900/- යි.

සම්පූර්ණ වට්නාකම රු.69,750/- කි.

මෙම තොරතුරු සදහන් ආදි ශිෂ්‍ය සoගම්ක ලිපි ශීර්ෂ , ලිපිය ටයිම්කර අත්සන් දැමීමට දෑවා. එය අද ලැබෙනවා.
එය whatsApp කරනවා අයුයේ. ස්තුතියි !!!!

Photos from School Aid Foundation - Charity Project's post 10/04/2021

විවිධ ආර්ථික සහ සමාජයීය දුෂ්කරතා වලින් පෙළෙන සිසු දරු දැරියන් පහළොස් දෙනෙකු සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් සපත්තු සහ පාසල් බෑගයක් ප්‍රදානය කිරීම අප්‍රේල් මස 9 වැනි දින ඇඹිලිපිටිය මොදරවාන විද්‍යාලයේ දී සිදු කරන ලදී. මේ සදහා අනුග්‍රහය දැක්වූ එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ තිලංකා හෙන්නායක සොයුරිය, සෞදි අරාබියේ කසුන් බොරලුව හා ශ්‍රම දායකත්වය සැපයූ වින්දික ජයසේකර මහතාට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.

29/03/2021

School Aid Project 3
Further 15 School Children in Embilipitiya Modarawana School to be receive esential items such as Uniforms/School Bags/Shoes etc on the second week of April. Those who wish to join hands with school Aid Foundation for this noble task please inbox.

Photos from School Aid Foundation - Charity Project's post 18/03/2021

We have successfully delivered the 20 School Desk to Embilipitiya Therapuththa school on 15 March and sincerely appreciate the contribution of all who participated on this noble task especially Kasun Boraluwa from saudi arabia and Thilanka Hennayake from UAE and Vindika Jayasekara from Embilipitiya

04/03/2021

We have received a request from Embilipitiya Therapuththa school to provide them 20 School Desk. Project already started and expect to deliver it to school by Mid March. Project Cost estimated to be LKR 80,000. Those who wish to contribute please Inbox.

20/02/2021

Second Aid Program will provide support to further 15 Children in Embilipitiya Modarawana School in the second week of March.
Our good Friend Vindika Jayasekara is coordinating with Teacher Ruwan Sisira to get the list of needed children.

Those who willing to take part in this program please inbox.
School Uniforms/Bags/Shoes/Socks/Water Bottle and Books will be provided.

Photos from School Aid Foundation - Charity Project's post 15/02/2021

First Aid Program on 15 Feb 2021 at Embilipitiya Modarawana School. 16 Children Received the aid. Big Thanks to our Freind Vindika Jayasekara for Co-ordinating this task.
Your time spent on this noble task is invaluable. Without your support we wouldn't have been able to do this successfully.❤️
We also thanks from the bottom of our heart the generous contribution made by Saman Niroshan Batagoda , Sisil Indika and free items provided by Embilipitiya Sampath shoe center and Teacher Mr. Ruwan Sisira of Modarawana School.

Want your school to be the top-listed School/college in Riyadh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address

P. O. Box 86958
Riyadh
11632
Other Education in Riyadh (show all)
Ministry Of Education Ministry Of Education
King Abdulaziz Road
Riyadh, 11148

Ministry Of Education Saudi Arabia وزارة التربية و التعليم المملكة الع

الخبرات الذكية الخبرات الذكية
طريق الملك عبدالعزيز/2241 King Abdullah Ibn/الرياض
Riyadh, 11646

نرفع الكفاءة الذاتية والمؤسسية للأفراد والمنظمات عبر ?

SAT Subject : Biology & Chemistry & physics Dr. Muhammed Ismail SAT Subject : Biology & Chemistry & physics Dr. Muhammed Ismail
Riyadh

SAT Subject: Biology & Chemistry & Physics Support and Help. Answering Real questions. Critical Th

Iqra Quran Academy Iqra Quran Academy
Riyadh

Online Quran reading

Noorelelm Noorelelm
Riyadh

أكاديمية نور العلم العالمية: الدراسة أسهل وأوفر مدرستك

Tonswi media Tonswi media
Riyadh

علماء اھل سنت کے بیانات کے لیے ہمارے پیج کا وزٹ کریں یا ?

مركز صناعة العبقرية للتدريب مركز صناعة العبقرية للتدريب
الشيخ علي
Riyadh, 12222

صناعة العبقرية للتدريب مركز تدريبي معتمد من المؤسسة ال

al.lox al.lox
Riyadh, 12211

✨Line Official Store:✨ About us: All of our products are 100% We provide the best.🙏🏻

How can I pass the PMP exam How can I pass the PMP exam
Abha
Riyadh, 00000

How can I pass the PMP exam

Witty Abacus Witty Abacus
SIBAWAIAH
Riyadh

#abacus#institute#extracurricularactivities#unexpectedvibe#learncartoonart#art#rubicsube#coading