Romanians and the Balkan peoples - Historical & Geographical confluences"

The International Conference is organised by Hyperion University of Bucharest in collaboration with Faculty of Social, Humanistic and Natural Sciences and seeks to outline the links between history, geography, politics and tourism development.

Every year the Conference will raise discussion among academics, professors, presidents of academic associations and societies, students and researchers from various european institutions on issues related to both history, geography, geopolitics, geostrategy and the international relations in the Balkans and the most recent scientific information on planning and development of strategies which contribute to stability in the Balkans area. We will discuss topics related to preservation tools of cultural objectives heritage, of assessing geodemographical changes, pursuing perspectives on the management of tourism activities.

Litere si Limbi Straine - Universitatea Hyperion din Bucuresti

UNIVERSITATEA ”HYPERION” DIN BUCUREŞTI
ȘI-A DOBÂNDIT UN BINEMERITAT PRESTIGIU PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
Alegeți cu încredere facultățile Universității ”Hyperion” din Bucuresti
www.hyperion.ro
http://bpuh.hyperion.ro/
ISTORIC ȘI MISIUNE
Universitatea Hyperion a fost înfiinţată în 1990 odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, cu un număr iniţial de 5 facultăţi.
În prezent, Universitatea are în structura sa 17 programe de studii de licenţă (specializări) şi 16 programe de masterat acreditate, acoperind o paletă largă de domenii și specializări în concordanță cu cerințele pieței muncii (de la științe socio-umane și arte până la cele exacte și inginerești).
Dispunând de o maximă mobilitate și flexibilitate, Universitatea Hyperion prezintă cea mai dinamică și rapidă adaptare a curriculei și metodicii la cerințele actuale și beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte şi inginereşti, ştiinţelor economice, juridice, sociale, politice şi ale comunicării, ştiinţelor educaţiei și psihologiei, ştiinţelor umaniste şi ale naturii, artelor (artele spectacolului de teatru, cinematografie şi media).

PROCESUL DIDACTIC
Întregul proces de pregătire universitară este proiectat pe baza unor planuri de învăţământ moderne, care țin pasul cu avansul științific și tehnologic, corelate cu planurile de învăţământ internaționale și conforme cerințelor ARACIS.
Temeinica pregătire de specialitate a studenţilor Universităţii Hyperion din Bucureşti rezultă şi din procentul de peste 90% al absolvenţilor care au promovat examenele de licenţă și de un număr de peste 30.000 de licenţiaţi care au fost angajați în cele mai diverse domenii de activitate, precum şi în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institute de cercetare, administraţie, instituţii financiare şi social-culturale, media, etc, apreciați pentru competența și rigurozitatea care le-a fost cultivată la Universitatea Hyperion. De altfel, obiectivul principal al instituției îl reprezintă creșterea gradului de absorbție al absolvenților pe piața muncii de la 90% la 100%.

DOTĂRI ȘI FACILITĂȚI
Universitatea dispune de un campus universitar modern, poziționat în zona centrală a Capitalei, cu laboratoare didactice şi de cercetare dotate după cele mai înalte standarde, redacție de ziar – HyperFlash, Birou de presă, studiouri de televiziune HD şi ultra HD, studio radio - RadioFxNet, săli de teatru și de conferințe cu posibilitatea de transmisie live pe streaming online, cămin studențesc, terenuri și sală de sport.
Universitatea Hyperion are o televiziune proprie - Hyp TV, în care studenții au posibilitatea să facă practică, realizând materiale video de promovare ale celor mai importante evenimente culturale și științifice interne, cât și în cadrul parteneriatelor media cu Muzeul Cotroceni, Muzeul Satului, Muzeul Literaturii, Muzeul de Istorie, Institute culturale (ICR, Cervantes, Italian, Francez, Polonez), Institutul de Psihologie, Cercul Militar Național, Casa Regală a României, teatre (Masca, Metropolis, Evreiesc de Stat, Notara, etc.) companii multinaționale, Primăria București și Primăria Sectorului 3, AMPT, Biblioteca Națională, diverse televiziuni, edituri, librării și alte instituții importante.
Studenţii Universităţii Hyperion din Bucureşti participă activ la concursuri de specialitate în ţară şi străinătate unde obţin premii importante, fac specializări în Japonia şi Italia, desfășoară activități în cadrul mai multor proiecte europene și companii private sau în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion care cuprinde mai multe departamente, în corespondenţă cu profilurile facultăţilor Universităţii.

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURAL - ARTISTICE
Comunicările științifice și conferinţele internaţionale organizate, în fiecare an, la un nivel ştiinţific ridicat, au un impact amplificat prin intermediul dotărilor de broadcasting de ultimă oră, la realizarea cărora au colaborat departamentele de inginerie, informatică, jurnalism, regie film şi TV.
Anual, se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferințe internaționale, masterclassuri , workshopuri, festivaluri internaționale de teatru și de film, la care participă atât profesori și studenţi ai Universității Hyperion, cât și invitați din alte instituții. Comunicările sunt publicate în volumele intitulate "Comunicările Hyperion" sau în “Analele Universităţii Hyperion”, care apar anual încă din 1991.
În anul 2008, a fost organizată prima Conferinţă Internaţională în domeniile Econophysics, New Economy and Complexity, eveniment care, sub acronimul ENEC, s-a reeditat în luna mai a fiecărui an. Lucrările prezentate au fost tipărite în Proceedings ale Conferinţelor, bucurându-se de o largă apreciere internaţională.
Universitatea Hyperion editează, împreună cu Fundaţia Universitară Hyperion, manuale şi tratate universitare, precum The Hyperion Scientific Journal, The Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, revista Hypercultura, ziarul online HyperFlash al Facultăţii de Jurnalism, revista Romanian Journal of Psychological Studies (RJPS), cărora li se alătură volumele de comunicări ştiinţifice ale facultăţilor.
De asemenea, Universitatea participă activ la acţiunile ştiinţifice organizate de Fundaţia Universitară Hyperion sau de alte instituţii cultural-ştiinţifice şi de învăţământ din ţară şi străinătate.
Prin intermediul editurilor VICTOR și HYPERION XXI au fost tipărite peste 500 de titluri de cărţi şi tratate universitare necesare studenţilor, în tiraj total de circa 300.000 de exemplare, elaborate de cadre didactice sau de cercetători care lucrează în Universitatea Hyperion din Bucureşti.

AVANSUL TEHNOLOGIC
Universitatea Hyperion dispune de cele mai performante Cursuri și tutoriale online de concepție proprie din domeniile HiTech și IoT, vizualizate în peste 150 de țări, pe canalul Youtube: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCGEGIQ3_AUL7K8RGNOLXZ3W.
Universitatea Hyperion este prima și singura instituție de învățământ din România care organizează Curs de pilotaj cu drone comerciale, în scopul utilizării acestora în numeroase domenii cu aplicații multiple. Cursanții beneficiază de personal calificat, cu experiență îndelungată în industria UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), având astfel oportunitatea de a învăța direct de la experți care cercetează, proiectează și construiesc drone, utilizând microcontrolere ARM.
Pe măsură ce industria dronelor a avut parte de o continuă expansiune datorită numeroaselor avantaje oferite, cererea de personal calificat pentru operarea acestora a crescut considerabil în ultimii ani.
Cursul vine în întâmpinarea celor care își doresc să piloteze o dronă sau desfășoară numeroase activități tehnice în locuri greu accesibile, multicopterele oferind soluția optimă pentru reducerea timpului acordat intervențiilor și eliminarea eventualelor riscuri cauzate de lucrul în zone de hazard.

COLABORĂRI PRESTIGIOASE
Din anul 1999, Universitatea Hyperion din Bucureşti a început participarea la programele finanţate de Comunitatea Europeană: Leonardo da Vinci şi Socrates, PHARE, PC-6, PC-7, POSDRU, ERASMUS+, Parlamentul European etc.
Universitatea Hyperion a promovat şi continuă să promoveze relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate, precum: Hirosaki din Japonia, „La Sapienza”, Università degli Studi di Reggio Calabria, Conservatorul Regal din Mons – Belgia, University of Salerno şi Universitatea din Milano, Waseda University, Tokyo University of Technology, Universitatea Sichuan din China, Universitatea SIAM din Bangkok (Thailanda), HTMI - Hotel and Tourism Institute of Management din Elveţia, Academia Naţională de Telecomunicaţii din Odessa (ONAT) Ucraina și altele.
Universitatea Hyperion din Bucureşti este membru fondator al Forumului Universităţilor Europene, cu sediul la Universitatea „La Sapienza” din Roma, membru fondator al Reţelei Interuniversitare Europa-Asia, membru al Universităţii fără frontiere (Paris), membru al Academiei Internaţionale de Personal (Kiev), Ucraina, care funcţionează sub egida Consiliului Europei şi a UNESCO, membru al Clubului Rectorilor din Europa (CRE) și din aprilie 2018 a aderat la Federația pentru Educație în Europa (FEDE).
Astfel, datorită activităţii continue şi a rezultatelor notabile pe care le-a obţinut, Universitatea Hyperion din Bucureşti şi-a dobândit un binemeritat prestigiu pe plan național și internațional, lucru confirmat și de opțiunile anuale ale tinerilor care aleg să studieze la Universitatea Hyperion.

This year, between 1-3 June the History Specialization of Hyperion University of Bucharest (Romania) is pleased to host its First International Interdisciplinary Conference (The First HHIIC).

Entitled EAST-WEST DIALOGUE. INDIVIDUAL & SOCIETY THROUGH AGES, the First HHIIC aims to stimulate an open debate on highly interesting Universal & Romanian Historical issues from an interdisciplinary and transdisciplinary outlook.

The First HHIIC invites authors to submit abstracts for presentations on any of the 2018 interdisciplinary and transdisciplinary connected topics of interest which include, but are not limited to, the following:

History, Archaeology, Anthropology, Museology, Cultural studies, Political Sciences, Diplomacy, Philology, Religion, Science, Economy Conservation, Heritage, Tourism, Multiculturalism .

The papers are expected to treat the suggested themes from an inter-and / or transdisciplinary outlook; however, due to our specialization, their historical dimension is required.

Submissions are sought for oral presentations.

CONFERENCE FEE: 20 EURO

rbp-conference.hyperion.ro

Conference of ROMANIANS & BALKANS PEOPLES – May 2017 – ROMANIANS and the BALKANS PEOPLES

Pentru cei care nu au mai vizitat recent pagina conferintei, va invitam sa accesati urmatorul link :

rbp-conference.hyperion.ro Conference of ROMANIANS & BALKANS PEOPLES – May 2017 Posted on March 31, 2017Author Editor RBP-Conference 4th Edition of International Conference “Romanian & the Balkan peoples – Historical and Geographical Confluences, 19-20 May, 2017 Posted in Conferences

Universitatea Hyperion

Atmosfera #Hyperion într-o singură poză!
Weekend frumos și relaxant vă dorim. :)
#universitateahyperion #hyperionuniversity #hailahyperion
Foto: Alexis Christine

Universitatea Hyperion

Oferta educațională a Universității Hyperion pentru anul universitar 2017 - 2018 cuprinde 16 masterate.
Alege masteratul pe care ți-l dorești! :)
#masterathyperion #universitateahyperion #hyperionuniversity

Universitatea Hyperion

16 masterate pentru viitor, la #UniversitateaHyperion!

Romanians and the Balkan peoples - Historical & Geographical confluences"

Romanians and the Balkan peoples - Historical & Geographical confluences"

2nd edition International Conference, May 2014

4th edition International Conference, May 2017

1st edition International Conference

4th edition, 19-20 May 2017

rbp-conference.hyperion.ro

ROMANIANS and the BALKANS PEOPLES – Historical and Geographical Confluences

International Conference on Romanians and the Balkan peoples - Historical and Geographical confluences, 4th edition, May 19-20, 2017, Bucharest, Romania

The International Conference on Romanians and the Balkan peoples – Historical and Geographical confluences (ICRBPHGC 2017) is organised by Hyperion University of Bucharest in collaboration with the Faculty of Social Sciences, Humanities and Natural Sciences and seeks to outline the links between history, politics, geography and tourism development for a peaceful and sustainable society.

The Conference will raise discussion among academics, professors, presidents of academic associations and societies, researchers from various european institutions and students on issues related to various fields of research such as history, geography, geopolitics, geostrategy and the international relations in the Balkans and the most recent scientific information on planning and development of strategies which contribute to stability in the Balkans area. The topics adressed will be related to preservation of cultural heritage, assessing of geodemographical changes, pursuing perspectives on the management of tourism activities.

The International Conference on Romanians and the Balkan peoples – Historical and Geographical confluences (ICRBPHGC 2017) welcomes submission of abstracts for original contribution in the following scientific topics, but not limited to these:
• The history of contacts between peoples and nations in the Balkans;
• Geopolitics, geostrategy and international relations between the Balkan countries;
• Cross-border cooperation and Balkan solidarity;
• Geodemographical changes in the Balkans;
• Tourism and conservation of heritage objectives in the Balkans;
• Considerations about the cultural traditions of the Balkans.

Conference Venue.
The conference will be held from 19-20 May 2017 at the Conference Hall of Hyperion University of Bucharest, 169 Calarasilor street, 3rd district, Bucharest, Romania.

Contributed paper:
- Title (English only)
- Abstract: 50-150 words (English only)
- 5 keywords (English only)

Full submission paper deadline is 31 January 2018.

For more information about ICRBPHGC 2017 visit our page http://rbp-conference.hyperion.ro/ or contact us by email at [email protected] or [email protected] or by phone at 0040 21 321 64 04.
Thank you and we are looking forward to see you in Bucharest!

rbp-conference.hyperion.ro 4th Edition of International Conference “Romanian & the Balkan peoples – Historical and Geographical Confluences, 19-20 May, 2017

Romanians and the Balkan peoples - Historical & Geographical confluences"'s cover photo

3rd edition International Conference, May 2016

3rd edition International Conference, May 2016

2nd edition International Conference, May 2014

2nd edition International Conference, May 2014

2nd edition International Conference, May 2014

2nd edition International Conference, May 2014

1st edition International Conference

1st edition International Conference

1st edition International Conference

1st edition International Conference

Romanians and the Balkan peoples - Historical & Geographical confluences"

Want your school to be the top-listed School/college in Bucharest?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

4th edition, 19-20 May 2017

Location

Category

Telephone

Address


Calea Calarasilor 169
Bucharest
030615
Other Education in Bucharest (show all)
VORBE GOALE VORBE GOALE
Strada Gradistea
Bucharest

„Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te vor face să plângi.” Gabriel José García Márquez

WWE.Universe WWE.Universe
23
Bucharest, 342423

wwe.com

ICE - International Compliance Education  (Romania) ICE - International Compliance Education (Romania)
Www.int-comp.org/ica-romania
Bucharest, 000000

ICE

Newsletter of Romanian Philosophy Newsletter of Romanian Philosophy
Bucharest

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie, coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu

DaiDai School DaiDai School
Bv. Ion C. Bratianu 27, 1st Floor
Bucharest

DaiDai este o școală neconvențională de limbi străine și nu numai, pentru copii și adulți.

Academia de Software Academia de Software
8 Iancu De Hunedoara Blvd, 5th Floor, 1st District (U Business Center)
Bucharest, 011742

Academia de Software by Essensys Software

Tribuna învăţământului Tribuna învăţământului
Bd. Metalurgiei, Nr.32-34, Sector 4
Bucharest

Tribuna Învățământului este revista națională a educației românești, o publicație de prestigiu, fondată în 1949, care, în 2019, împlinește 70 de ani de existență. www.tribunainvatamantului.ro

INCIR - Institutul Național de Control Intern din România INCIR - Institutul Național de Control Intern din România
Str. Polonă, Nr. 17, Sector 1, București, România
Bucharest, 010491

Institutul Naţional de Control Intern din România: Independenţă - Competenţă - Integritate

Beauty Classes Beauty Classes
Tudor Vianu 23 Bis
Bucharest, 011638

Life Evolution Dezvoltare a frumusetii tale interioare cat si a celei exterioare! Urmeaza-ne!

Gradinita & After School Happy Tree Gradinita & After School Happy Tree
Aleea Calistrat Hogas Nr 28A
Bucharest

"O educatie buna este izvorul intregului bine din lume!"

mize.ro mize.ro
Bucharest

Watch, read and learn about everything you need to know about science, health, technology, news. Each share, like & subscribe counts! Thank you in advance!

Mathematics is FUN Mathematics is FUN
Bucharest

Promoting mathematics