Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Official fanpage of Rzeszów University of Technology Profil administrowany przez Biuro Promocji Politechniki Rzeszowskiej im.

Ignacego Łukasiewicza
e-mail: [email protected]
tel.: 17 743 2504

Otwórz jak zwykle

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 11/07/2024

[PL] Podczas warsztatów edukacyjnych zorganizowanych w ramach zajęć z przedmiotu "systemy narzędziowe i oprzyrządowanie" na kierunku mechanika i budowa maszyn studenci mieli możliwość poznania wielu zagadnień praktycznych, co pozwoliło na rozszerzenie zagadnień objętych programem studiów 🙂 Tematyka spotkania odnosiła się do pytania pojawiającego się w praktyce przemysłowej "Obróbka zgrubna - frezowanie dynamiczne czy z dużymi posuwami❓" 🤔
Więcej informacji nt. warsztatów w aktualnościach na stronie . Link w komentarzu 💬
---
[EN] During educational workshops organized as part of the "Tooling Systems and Equipment" course, mechanics and mechanical engineering students of Rzeszów University of Technology expanded their knowledge beyond the classroom 🙂 The workshop, designed to bridge the gap between theory and practice, tackled the industry-relevant question of "Coarse Machining - Dynamic or High Feed Milling❓" 🤔
For further details on the workshop and its outcomes, visit the news section of the website. Link in comments 💬Zdjęcia/photos: M. Sałata

10/07/2024

Dlaczego Politechnika Rzeszowska? 🤔🧑‍🎓 Jest milion powodów, dla których warto tu studiować i każdy z nich mówi: jeżeli studia, to w Rzeszowie, a jeżeli w Rzeszowie, to najlepiej na Politechnice Rzeszowskiej 💙😎Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 09/07/2024

[PL] Na odbyło się VII Podkarpackie Seminarium Spawalnicze zorganizowane przez Katedrę Odlewnictwa i Spawalnictwa Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa 🙂 Wydarzenie poświęcone było nowoczesnym procesom spawalniczym, automatyzacji i robotyzacji spawania, informatyzacji i zarządzania danymi spawalniczymi, ekologii w spawalnictwie oraz wydajności i bezpieczeństwu pracy spawaczy 👩‍🏭👨‍🏭

Więcej informacji w naszych aktualnościach. Link w komentarzu 💬
---
[EN] The Rzeszów University of Technology's Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, through its Chair of Foundry and Welding, recently hosted the 7th Podkarpackie Welding Seminar 🙂 The seminar showcased cutting-edge advancements in welding technology, including modern processes, automation and robotics, data management, ecological practices, and welder productivity and safety 👩‍🏭👨‍🏭

More information in our news section. Link in the comments 💬Zdjęcia/photos: B. Motyka

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 08/07/2024

[PL] Podczas spotkania z władzami , w którym uczestniczył rektor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego prof. Serhii Matiukh poruszono kwestię rozwijania współpracy między uczelniami w ramach podpisanej umowy dwustronnej 📄🖊 Nasz gość zapoznał się z infrastrukturą uczelni: odwiedził m.in. bibliotekę i laboratoria na Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej 📚🙂

Więcej informacji w naszych aktualnościach. Link w komentarzu 💬
---
[EN] During a meeting with university authorities, Khmelnitsky National University Rector Prof. Serhii Matiukh discussed expanding collaboration under the existing bilateral agreement 📄🖊 Prof. Matiukh also toured our campus, including the library and laboratories at the Faculty of Management 🙂

Learn more in our news section. Link in the comments 💬Zdjęcia/photos: B. Motyka

05/07/2024

Dlaczego Politechnika Rzeszowska? 🤔🧑‍🎓 Jest milion powodów, czemu warto tu studiować i każdy z nich mówi: jeżeli studia, to w Rzeszowie, a jeżeli w Rzeszowie, to najlepiej na Politechnice Rzeszowskiej 💙😎

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 05/07/2024

[PL] Zobaczcie, nad czym wytrwale pracowali członkowie Koła Naukowego Euroavia Rzeszow 🤩 Samolot udźwigowy EA-02 "Nightlight", z którym zespół jedzie na prestiżowe międzynarodowe zawody Air Cargo Challenge w Akwizgranie, został stworzony ze szklanych i węglowych tkanin 🌎 Wszystko zaprojektowano tak, aby samolot był jak najlżejszy i podniósł jak największy ciężar w postaci kul bilardowych 🎱💪

Trzymamy kciuki za naszych studentów! 👍

Więcej szczegółów w naszych aktualnościach. Link w komentarzu 💬
---
[EN] The talented members of Euroavia Rzeszow Student Scientific Circle have been hard at work preparing for the prestigious Air Cargo Challenge in Aachen 🌎 Their latest creation, the EA-02 "Nightlight" payload aircraft, is a marvel of engineering, meticulously crafted from lightweight glass and carbon fabrics 🙂 Designed to maximize lift while minimizing weight, "Nightlight" is set to carry a substantial payload of billiard balls, showcasing the team's ingenuity and dedication to excellence 🎱💪

We wish our students the best of luck as they compete against top teams from around the world. Go Euroavia Rzeszów! 👍

More details in our news section. Link in the comment 💬📸 Euroavia Rzeszow

05/07/2024

[PL] bierze udział w szkoleniach Blended Intensive Programme (BIP) 🙂 Forma krótkotrwałej mobilności połączona z komponentem e-learningu jest finansowana w ramach programu 🌎👍
Więcej informacji o BIP znajdziecie w naszych aktualnościach. Link w komentarzu 💬
---
[EN] is taking part in Blended Intensive Programme (BIP) training, a dynamic new model for short-term international mobility supported by the Erasmus program 🌎👍
You can find more information about BIP in our news section. Link in the comment 💬

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 04/07/2024

[PL] Studenci Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej uczestniczyli w wizycie studyjnej w zakładach chemicznych Lerg SA w Pustkowie. Wizyta sfinansowana z projektu Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA odbyła się w ramach praktycznej części przedmiotu "Technologia chemiczna - procesy" realizowanego na III roku studiów na kierunku technologia chemiczna 🙂👍

Więcej informacji w naszych aktualnościach. Link w komentarzu 💬
---
[EN] Students of the Faculty of Chemistry of the Rzeszów University of Technology participated in a study visit to the Lerg SA chemical plant in Pustków. The visit, financed by the VIA CARPATIA Polytechnic Network project, took place as part of the practical part of the "Chemical Technology - Processes" course implemented in the third year of studies at the Faculty of Chemical Technology 🙂👍

More information in our news. Link in the comment 💬

Zdjęcia / photos: D. Gawle

04/07/2024

[PL] Ale wiadomość! 🤩 Zuzanna Wielgos, zawodniczka Fibrain AZS zagra w głównym składzie reprezentacji Polski kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu! 🤩🏓 Zuzanna wystąpi jako jedna z najmłodszych Polek w historii występów biało-czerwonych tenisistów stołowych na Igrzyskach Olimpijskich 🇵🇱

Wielkie gratulacje dla Zuzanny, Fibrain AZS Politechnika Rzeszów oraz CSA PRz / AZS PRz 👏
Trzymamy kciuki! 💪🙂
---
[EN] What news! 🤩 Zuzanna Wielgos, a player of Fibrain AZS Politechnika Rzeszowska, will play in the main squad of the Polish women's national team at the Olympic Games in Paris! 🤩🏓 Zuzanna will be one of the youngest Polish women in the history of Polish table tennis players' appearances at the Olympic Games 🇵🇱

Huge congratulations to Zuzanna, Fibrain AZS Politechnika Rzeszów and CSA PRz / AZS PRz 👏
We're keeping our fingers crossed! 💪🙂

28/06/2024

[PL:] JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, przedstawił nowy skład prorektorów, dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów, którzy swoje obowiązki będą pełnić od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2028 r.

Oto nasi prorektorzy:
🔹 prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, pierwszy zastępca rektora
🔹 dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – Prorektor ds. nauki
🔹 dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz – Prorektor ds. studenckich i umiędzynarodowienia
🔹 dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nadchodzących latach! 🎓

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.

---
[EN:] The JM Rector of Rzeszów University of Technology, Piotr Koszelnik, BEng, PhD, DSc, ProfTit, presented the new lineup of pro-rectors, deans and associate deans of the various departments, who will serve from September 1, 2024 to August 31, 2028.

Below are our pro-rectors:
🔹 Jarosław Sęp, BEng, PhD, DSc, Assoc. Prof. PRz - Vice Rector for Development and Cooperation with the Environment, First Deputy Rector.
🔹 Lesław Gniewek, BEng, PhD, DSc, Assoc. Prof. PRz - Vice Rector for Science.
🔹 Bartosz Miller, BEng, PhD, DSc, Assoc. Prof. PRz - Vice Rector for Student Affairs and Internationalization.
🔹 Iwona Włoch, PhD, DSc, Assoc. Prof. PRz - Vice Rector for Education.

Congratulations and we wish you much success in the coming years! 🎓

More information at the link in the comments.

21/06/2024

[PL:] 📢✈️ Nowe Studia Podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej!

Od października 2024, na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa ruszają studia podyplomowe „ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO”. Ponad 50% zajęć to praktyki w laboratoriach z Ansys Workbench 🤩

📅 Rekrutacja: 1 lipca - 30 września (limit: 30 miejsc).
🔗 Szczegóły i zapisy: https://tiny.pl/djv6v

Zapraszamy!


---
[EN:] 📢✈️ New Postgraduate Studies at Rzeszów University of Technology!

From October 2024, postgraduate studies "STRENGTH ANALYSIS FOR AEROSPACE INDUSTRY" will start at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics. More than 50% of the classes include hands-on laboratory practice with Ansys Workbench.

📅 Recruitment: July 1 - September 30 (limit: 30 places).
🔗 Details & enrollment: https://tiny.pl/djv6v

You are welcome to join us!

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 21/06/2024

[PL:] 📢♟️ II Politechniczny Turniej Szachowy Szkół Ponadpodstawowych

Miło nam poinformować, że 6 czerwca 2024 r. odbyła się druga edycja Politechnicznego Turnieju Szachowego Szkół Ponadpodstawowych, w której wzięło udział dziewięć drużyn reprezentujących szkoły z Podkarpacia. Organizatorem turnieju był Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, przy wsparciu Fundacji Edukacyjnej IT i Szachy, Fundacji Medyk dla Zdrowia oraz Stowarzyszenia Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki.Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 📢♟️ Second Polytechnic High School Chess Competition

We are pleased to announce that the second edition of the Polytechnic High School Chess Competition was held on June 6, 2024, with the participation of nine teams representing schools from the Subcarpathian region. The organizers of the competition were the Faculty of Mathematics and Applied Physics of Rzeszów University of Technology, with the support of the IT and Chess Educational Foundation, the Medyk Foundation for Health and the Podkarpackie Health and Prevention Cluster Association.More information at the link in the comments.
Zdjęcia / Photos: B. Motyka

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 20/06/2024

[PL:] 🔬 Wynalazki nagrodzone w Kokursie INTARG 2024 🏆

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2024 wyłoniono laureatów konkursu na innowacyjne wynalazki i rozwiązania technologiczne. Wśród nagrodzonych znalazły się wynalazki opracowane w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska oraz w Zakładzie Oczyszczania i Ochrony Wód Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. 🏅🔧💧

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym! 🌟👏Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 🔬 inventions awarded in INTARG 2024 Cocourse 🏆.

During the 17th INTARG 2024 International Trade Fair of Innovation and Inventions, the winners of the competition for innovative inventions and technological solutions were selected. Among the winners were inventions developed at the Department of Environmental Engineering and Chemistry and the Department of Water Purification and Protection of the Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture of Rzeszów University of Technology. 🏅🔧💧

Congratulations to all involved! 🌟👏More information at the link in the comments.
Fot. A. Masłoń

20/06/2024

[PL:] 🎉 Z radością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr hab. inż. Renacie Gruca-Rokosz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. 🏅

Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dalszych sukcesów! 👏🎉

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 🎉 We are delighted to announce that the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, by his decision of May 15, 2024, granted the title of professor of engineering sciences in the discipline of environmental engineering, mining and power engineering to Renata Gruca-Rokosz, BEng, PhD, DSc, from the Department of Environmental Engineering and Chemistry at the Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture at the Rzeszów University of Technology. 🏅

Sincere congratulations and best wishes for further success! 👏🎉! 👏🎉

More information at the link in the comments.
Zdjęcie / Photo: B. Motyka

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 18/06/2024

[PL:] ✈️✨ Praktyczne aspekty w produkcji lotniczej! ✨✈️

W siedzibie firmy Collins Aerospace (zakład Tajęcina) zorganizowano warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział 40 studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalność „programowanie i automatyzacja obróbki”. 🎓🔧

Celem szkolenia był rozwój kompetencji studentów w przemyśle lotniczym, co pozwoli młodym adeptom zdobywać wartościowe doświadczenia, które będą kluczowe dla ich sukcesu zawodowego. 🚀📚

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] ✈️✨ Practical aspects in aerospace manufacturing! ✨✈️

An educational workshop was held at the Collins Aerospace company's (based Tajęcina), attended by 40 students of the third year of full-time studies in mechanical engineering and machine construction, specialty "programming and automation of machining". 🎓🔧

The goal of the training was to develop students' competencies in the aerospace industry, which will allow young students to gain valuable experience that will be crucial to their professional success. 🚀📚More information at the link in the comments.
Photos / Zdjęcia: M. Sałata

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 18/06/2024

[PL:] Miło nam poinformować, że Akademicki Politechniki Rzeszowskiej wziął udział w wyjątkowym koncercie „Przedszkolaki w 670. Rocznicę powstania miasta ” 🎶, który odbył się na rzeszowskim 🏛️. W wydarzeniu uczestniczył Prorektor ds. studenckich naszej uczelni, Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz 🎓.

Patronat nad koncertem objęli oraz 🎉.Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] We are pleased to inform you, the took part in a unique concert "Preschoolers on the 670th Anniversary of the Founding of the City of " 🎶, which took place at Rzeszów's 🏛️. The event was attended by the Vice-Rector of student affairs of our university, Grzegorz Ostasz, PhD, DSc, ProfTit 🎓.

The concert was held under the patronage of the and the 🎉.

More information at the link in the comments.
Zdjecia / Photos: K. Kwiatanowska-Rodkiewicz,

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 15/06/2024

[PL:] 📅 8 czerwca 2024 - to była sobota pełna MOCnych wrażeń! 💥

Na Politechnice Rzeszowskiej odbył się Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki – MOC Odkrywców (MOC Odkrywców - Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki), święto nauki i techniki w formie plenerowej zabawy dla małych i dużych odkrywców. 👩‍🔬👨‍🔬🔬

Ponad 70 stanowisk i 350 osób specjalnie na to coroczne wydarzenie przygotowało interaktywne prezentacje, eksperymenty, laboratoria mobilne i wystawy. 🧪🔭🚀 Moc naukowych atrakcji czekała na wszystkich! 🤩

Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji z tego niesamowitego dnia! 📸👇

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 📅 June 8, 2024 - it was a Saturday full of POWER! 💥

Rzeszów University of Technology hosted the Rzeszów Science and Technology Picnic - The Power of Explorers, a celebration of science and technology in the form of outdoor fun for small and big explorers. 👩‍🔬👨‍🔬🔬

More than 70 stands and 350 people have specially prepared interactive presentations, experiments, mobile labs and exhibitions for this annual event. 🧪🔭🚀 The power of scientific attractions awaited everyone! 🤩

We would like to invite you to see the photoreport of this amazing day below! 📸👇

More information at the link in the comments.
Zdjęcia / Photos: B. Motyka

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 14/06/2024

[PL:] 🇺🇸🤝🇵🇱 Studenci z USA z wizytą na Politechnice Rzeszowskiej! 🇺🇸🤝🇵🇱

Wzorem lat ubiegłych na Podkarpaciu gościła grupa studentów z USA, która brała udział w 5. edycji Stażu Prezydenckiego organizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową w Nowym Jorku oraz firmą General Electric Polska Sp. z o.o. 🌍🎓✨

Dziękujemy za Waszą obecność, uprzejmość i inspirującą wymianę myśli!Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 🇺🇸🤝🇵🇱 US Students to the Rzeszów University of Technology for a visit! 🇺🇸🤝🇵🇱

Like in previous years, Podkarpacie hosted a group of students from the USA, who participated in the 5th edition of the Presidential Internship organized by the Office of the President of the Republic of Poland in cooperation with the Polish & Slavic Federal Credit Union in New York and General Electric Poland Sp. z o.o. 🌍🎓✨

Thank you for your presence, kindness and inspiring exchange of ideas!More information at the link in the comments.
Zdjęcia / Photos: B. Motyka

14/06/2024

[PL:] 🚀✨ Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych odkrywaniem przestrzeni kosmicznej na spotkanie z Jean-François Clervoy, 🇫🇷 francuskim astronautą, uczestnikiem trzech misji wahadłowców kosmicznych i , który łącznie spędził 28 dni na 439 orbitach okołoziemskich, a w korpusie europejskich astronautów służył ponad 33 lata. 🌌👨‍🚀

📅 Kiedy: wtorek 18 czerwca, godz. 15.00
📍 Gdzie: Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Politechniki Rzeszowskiej, budynek V, aula V2

Zapraszamy!

---
[EN:] 🚀✨ We cordially invite students, PhD students and anyone interested in exploring space to meet Jean-François Clervoy, 🇫🇷 French astronaut, participant in three space shuttle missions and , who spent a total of 28 days on 439 orbits around the Earth and served more than 33 years in the corps of European astronauts. 🌌👨‍🚀

📅 When: Tuesday, June 18, 3 p.m.
📍 Where: Regional Didactic and Conference Center of Rzeszów University of Technology, building V, auditorium V2

Everyone is welcome!

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 14/06/2024

[PL:] 🎤🌍🇬🇧 „Politalks” – czwarta edycja konkursu z wystąpień publicznych! 🌟

Milo Nam poinformować, że w trakcie tegorocznej edycji konkursu „Politalks” studenci naszej uczelni mieli okazję wystąpić na dużej scenie i wygłosić przygotowane przez siebie prelekcje w języku angielskim, rywalizując o laur najlepszego mówcy oraz cenne nagrody. Wydarzenie zostało zorganizowanego przez Centrum Języków Obcych przy współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! 🎉👏


Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 🎤🌍🇬🇧 "Politalks" - the fourth edition of the public speaking contest! 🌟

We are pleased to inform you, that during this year's edition of the "Politalks" competition, students of our university had the opportunity to perform on the big stage and deliver their prepared speeches in English, competing for the laurel of the best speaker and valuable prizes. The event was organized by the Foreign Language Center in cooperation with the Department of International Cooperation of Rzeszów University of Technology.

Congratulations to all the participants! 🎉👏


More information at the link in the comments.
Zdjecia / Photos: K. Kurek, M. Szal

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 14/06/2024

[PL:] 📄🤝 Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracę z firmą Transprzęt Sp. z o.o. Sp. K. 🤝📄

Porozumienie ma na celu wykorzystanie możliwości i doświadczeń obu stron zmierzające do optymalnego współdziałania w zakresie prowadzenia prac badawczych dotyczących gospodarki odpadami.

Współpraca obejmuje także:

🚀 Opiekę merytoryczną nad pracami dyplomowymi studentów.
🔬 Konsultacje tematów prac pod kątem ich zastosowania w przedsiębiorstwie.
🌍 Możliwość odbywania praktyk i staży przez studentów w firmie Transprzęt.Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 📄🤝 Rzeszów University of Technology has signed a cooperation agreement with Transprzęt Sp. z o.o. Sp. K. 🤝📄

The agreement aims to utilize the capabilities and experience of both parties aimed at optimal cooperation in conducting research work on waste management.

The cooperation also includes:

🚀 Supervision of students' theses.
🔬 Consultation of thesis topics with a view to their application in the company.
🌍 Opportunities for students to receive internships at Transprzęt.More information at the link in the comments.
Zdjęcia / Photos: B. Motyka

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 13/06/2024

[PL:] 🎉🏆 Rzeszów University of Technology Students Awards 2024! 🏆🎉

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej gali wręczono prestiżowe wyróżnienia:

⚜️ Stypendia Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2023/2024 📜🎓
⚜️ Dyplomy, nagrody oraz medale „Primus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów naszej uczelni 🥇🏅(ufundowane przez Fundację Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej)
⚜️ Nagrody Rektora za wybitną działalność organizacyjną na rzecz Politechniki Rzeszowskiej 🎖️👏

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów! 👏🌟Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 🎉🏆 Rzeszów University of Technology Students Awards 2024! 🏆🎉

With pleasure, we would like to inform you that prestigious awards were presented at the gala:

⚜️ Scholarships of the Minister of Science for outstanding academic achievement in the academic year 2023/2024 📜🎓
⚜️ Diplomas, awards and "Primus Inter Pares" medals for the best graduates of our university 🥇🏅(funded by the Foundation for the Development of Rzeszów University of Technology)
⚜️Rector's awards for outstanding organizational activities for the Rzeszów University of Technology 🎖️👏

Best congratulations to all the winners! 👏🌟

'sAwards

More information at the link in the comments.
Zdjęcia / Photos: B. Motyka

13/06/2024

[PL:] Z radością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna dr. hab. inż. Andrzejowi Pacanie, z Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 🏅

Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dalszych sukcesów! 👏🎉

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] We are delighted to announce that the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, in his decision of 15 May 2024, granted the title of professor of engineering sciences in the discipline of mechanical engineering to Andrzej Pacana, PhD, DSc, from the Department of Machine Technology and Production Engineering at The Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics of Rzeszow University of Technology. 🏅

Sincere congratulations and best wishes for further success! 👏🎉

More information at the link in the comments.
Zdjęcie / Photo: B. Motyka

Photos from Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza's post 12/06/2024

[PL:] 📚 Wizyta Ministra Nauki na Politechnice Rzeszowskiej 📚

Minister nauki Dariusz Wieczorek z Nauka i Edukacja spotkał się na Politechnice Rzeszowskiej ze środowiskiem akademickim województwa podkarpackiego. Podczas wizyty rozmawiano o polskim systemie szkolnictwa wyższego, wyzwaniach, potrzebach i problemach środowiska akademickiego oraz perspektywach rozwoju sektora nauki w Polsce.

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.


---
[EN:] 📚 The Minister of Science's visit at Rzeszów University of Technology 📚

Minister of Science Dariusz Wieczorek met at the Rzeszów University of Technology with the academic community of the Podkarpackie region. During the visit, they discussed the Polish higher education system, the challenges, needs and problems of the academic community and the prospects for the development of the science sector in Poland.More information at the link in the comments.
Zdjęcia / Photos: A. Surowiec

10/06/2024

[PL:] Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z Podkarpacia, zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych, na wyjątkowe spotkanie z Ministrem Nauki Dariuszem Wieczorkiem Nauka i Edukacja.

Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w auli V-2, znajdującej się w budynku V Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 12.

Do zobaczenia na Politechnice Rzeszowskiej!

---
[EN:] We would like to invite all students from the Podkarpacie region, from both public and non-public universities, to a unique meeting with the Minister of Science, Dariusz Wieczorek.

The event will take place on 11 June 2024 (Tuesday) at 13:00 in Hall V-2, located in Building V of the Rzeszów University of Technology at 12 Powstańców Warszawy Avenue.

See you at the Rzeszów University of Technology!

10/06/2024

[PL:] Już jutro na Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się Heritage Innovators Day – międzynarodowe forum branż kreatywnych. To interdyscyplinarne wydarzenie promuje innowacyjne podejście do dóbr kultury w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu. Hasło I edycji to „Nowy Europejski Bauhaus siłą napędową przemysłów kreatywnych”. Organizatorami są Fundacja 8Marca i Politechnika Rzeszowska.

Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, samorządu, biznesu, branż kreatywnych, środowiska naukowego, eksperci, konserwatorzy, przedsiębiorcy, studenci, jak również wszyscy ci, dla których ważne są nasze dziedzictwo kulturowe i nasza planeta. Prelegenci pochodzą z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, USA oraz Węgier. Na konferencji będą obecni także przedstawiciele Komisji Europejskiej związani z Nowym Europejskim Bauhausem.

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.

---
[EN:] Tomorrow the Rzeszów University of Technology will host Heritage Innovators Day, an international forum for the creative industries. This interdisciplinary event promotes innovative approaches to cultural assets in the spirit of the New European Bauhaus. The slogan of the first edition is “The New European Bauhaus as a driving force for the creative industries.” The organizers are the 8Marca Foundation and Rzeszów University of Technology.

Participants invited to the discussion include representatives of government, local government, business, creative industries, academia, experts, conservationists, entrepreneurs, students, as well as all those for whom our cultural heritage and our planet are important. Speakers come from Poland, Ukraine, the UK, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Hungary and the USA. Representatives of the European Commission associated with the New European Bauhaus will also be present at the conference.

More information at the link in the commentary.

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Our Story

Profil administrowany przez Dział Promocji, Karier i Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
e-mail: [email protected], tel: 17 742 2504, 17 743 2150, 17 865 3458

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Aleja Powstańców Warszawy 12
Rzeszów
35-021
Inne Szkoła wyższa w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów
Paderewskiego 96
Rzeszów, 35-328

Studia interaktywne -STUDIUJ ZDALNIE -Psychologię -Zarządzanie -Informatykę -Prawo

Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1a, Bud G5
Rzeszów, 35-310

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ INoZ UR

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleja Mjr. W. Kopisto 2b
Rzeszów, 35-315

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie
Aleja Piłsudskiego 2a
Rzeszów, 35-074

Studiuj Psychologię i Bezpieczeństwo z UNS w Rzeszowie - studia licencjackie i magisterskie.

Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1A, Bud. G5
Rzeszów, 35-310

Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja
Pigonia 8
Rzeszów, 35-959

Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej
Ulica Podkarpacka 1
Rzeszów, 35-059

Do głównych zadań BON należy niwelowanie barier, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawno?