Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

„Kompleks Naukowo - Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” tw

Centrum Dydaktyczno Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii” Uniwersytetu Rzeszowskiego powstało w wyniku realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa XIII, działalność 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

"Complex Scientific - Educational Center of Microelectronics and Nanotechnology of the University of Rzeszów," create a new infrastructure (in the University of Rzeszow) latest technologies and research methods.

Otwórz jak zwykle

06/09/2023

Nadal trwa II tura REKRUTACJI!

Dołącz do nas i poznaj dwa niesamowite kierunki studiów 😊

➡️Inżynieria Materiałowa
➡️Nanotechnologia

Oba kierunki dają niesamowite możliwości i tytuł INŻYNIERA 👩‍🏭🧑‍🔬

Nie czekaj i dołącz do nas!
Dowiedz się więcej
https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii „Kompleks Naukowo - Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” tworzy nową infrastrukturę Uniwersytetu Rzeszowskiego obejmującą najnowsze technologie i metody badań.

Photos from Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy's post 22/06/2023
Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 19/06/2023
24/05/2023

Podobno najcenniejsze są pomysły, które nie są kosztowne, a mogą przynieść pożytek - tu przede wszystkim tym, którzy zastosują panele fotowoltaiczne w swoich gospodarstwach domowych, firmach, a może nawet w przestrzeni kosmicznej... Zobaczymy.
Ten pomysł i wynalazek nie są kosztowne. Opracowano go wyłącznie w oparciu o komercyjne folie polietylenowe i szkła nie zawierające powłok antyrefleksyjnych.

Zastosowanie kompozytu folii polietylenowych (wystarczająco trwałego, by wkomponować go w moduł fotowoltaiczny), tzn. stabilnie połączonych dzięki adhezji dwóch folii polietylenowych pomiędzy którymi zamknięto pęcherzyki powietrza pełniące rolę soczewek powietrznych skupiających i jednocześnie rozpraszających promieniowanie słoneczne, warstwa taka wykazuje właściwości antyrefleksyjne, co również potwierdziły badania. Panele fotowoltaiczne z takim układem mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie pracują obecnie tradycyjne panele. A ze względu na wydłużenie czasu pracy, o czym niżej, mogą być z powodzeniem stosowane na każdej szerokości geograficznej na Ziemi, ale też w systemach umieszczanych w przestrzeni kosmicznej.

Folie takie wkomponowano w moduł fotowoltaiczny, krzemowy. Układ podwyższa względne wzmocnienie prądu zwarciowego o 4,56%, względną wydajność energetyczną o 6,5%, a rzeczywistą wydajność modułu o 1,2%. Ponadto, co jest jego najlepszą cechą - rozszerza zakres widmowy pracy modułów krzemowych, a przez to

ich pracę w najgorszym przypadku o 18 minut na dobę, a w najlepszym o 90 minut na dobę. Efekt ten potwierdzają również badania zewnętrznej wydajności kwantowej takich układów folii. Dane te dotyczą prostopadłego padania światła na moduł. Układ folii jedynie śladowo obniża parametry elektryczne modułu, co wykazano w testach starzenia światłem UV.

Jesteśmy w trakcie dalszych badań, które pomogą nam określić precyzyjniej pozycję układu, tak by wzrost wzmocnienia prądowego tzw. Isc gain był optymalny. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że oczekiwane wzmocnienie prądu zwarciowego dla katów padania promieniowania słonecznego z przedziału 60-80 stopni może sięgać aż 80% przy założonych blisko 50% stratach na efekcie końcowym.

Oczywiście znany jest sposób wbudowywania polietylenowej folii w moduł fotowoltaiczny po to, by wydłużyć jego żywotność, jednak wkomponowanie folii na drodze fotonów docierających do krzemowego elementu półprzewodnikowego obniża jego sprawność o blisko 50%.

Dlatego nikt wcześniej nie wkomponował dwóch warstw folii polietylenowej w moduł fotowoltaiczny, obawiając się jeszcze gorszego efektu. Jesteśmy tu pionierami.

Testy na otwartym panelu fotowoltaicznym potwierdziły antyrefleksyjne właściwości układu dwóch folii z pęcherzykami powietrza zawartymi pomiędzy nimi, foliami nakładanymi na szkło zarówno pelxiglass jak i optiwhite hartowane.

Prototypy modułów fotowoltaicznych wykazały lepsze wzmocnienie prądowe niż założyłam składając wniosek o finansowanie badań do Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie (zakładane 1%, uzyskane 4,6%).

Projekt zakończono 30 listopada 2022 roku, 12 maja został ostatecznie zaopiniowany pozytywnie do finansowego rozliczenia i stąd w prasie pojawiła się informacja o nim.

Od 30 listopada panel z układem folii polietylenowych wydłużających jego pracę posiada ochronę prawną dzięki zgłoszeniu patentowemu złożonemu 30 listopada 2022 roku.

Po wykonaniu testów uzupełniających, a w tej chwili nowe moduły przygotowywane są do testów starzenia światłem (procedura jest dosyć długotrwała, czekamy już pięć miesięcy, ale odbywa się ona według kolejności zgłoszeń i przyspieszyć jej nie możemy) przygotujemy nowe zgłoszenie patentowe i wykonawca projektowych modułów, zgodnie z deklaracją, podejmie starania nad wytworzeniem pełnowymiarowego modułu. Prototypy wykonano z dwóch HC krzemowych ogniw każdy. Przygotowanie linii produkującej układy folii nie powinno trwać więcej niż 6-10 tygodni. Pozostałe etapy produkcji paneli są identyczne jak w produkcji seryjnej paneli wykonanych z krzemu krystalicznego, czy polikrystalicznego.

Potrzebujemy, ale to już na etapie produkcji przekonać się, czy enkapsulant EVA można zastąpić korzystniejszym. Prace można rozpoczynać już, natychmiast. Jednak mogą być wykonane w firmie produkującej panele lub np. spółce która w tym celu zostanie ewentualnie powołana. Uniwersytet Rzeszowski uzyskał środki na sfinansowanie tych badań i to Uniwersytet jest stroną, która zwracała się o ochronę patentową.

Szansa na wykorzystanie pomysłu jest już, już teraz.

Dodam, ze zastosowanie jako pokrycie modułu szkła z powłoką antyrefleksyjną z pewnością wzmocniłoby efekt. Nasze prototypy wytworzono stosując komercyjne szkło optiwhite hartowane, które nie zawiera żadnej powłoki antyrefleksyjnej. Powłoka modyfikująca parametry elektryczne prototypów modułów jest złożona z dwóch warstw polietylenu o łącznej grubości co najmniej 32 mikrometrów. Na tym etapie badań wiemy, że grubsze warstwy są równie efektywne, pod warunkiem, że nie ustępują transmisyjnością tym już wytworzonym.

Takiego układu nie nakładamy na szklane pokrycie modułu, a umieszczamy ją mniej wewnątrz modułu fotowoltaicznego.

⬇️⬇️⬇️
https://pcinn.org/ciekawy-projekt-naukowcow-z-podkarpacia-moze-zwiekszyc-wydajnosc-dzialania-paneli-fotowoltaicznych/

Photos from Bajkowe Przedszkole's post 17/05/2023

Bardzo dziękujemy za odwiedziny 💙 mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedzicie 🎓

30/01/2018

Zapraszamy inżynierów po studiach I-go stopnia kierunków Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Produkcji, Biotechnologia, Fizyka techniczna oraz Mechatronika na studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa, prowadzonego w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalnościach:
1) Technologia materiałów dla przemysłu lotniczego,
2) Nanotechnologia i materiały nanokompozytowe,
3) Nanomateriały dla biotechnologii i medycyny.
Nasi absolwenci są chętnie przyjmowani do pracy w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej i innych

05/01/2018

Studenci IV roku Inżynierii Materiałowej

Bardzo proszę o dokładne sprawdzenie tematów prac dyplomowych w systemie Wirtualna Uczelnia.

W przypadku nieścisłości proszę o kontakt.

17/10/2017

Szanowny studencie kierunku Inżynieria Materiałowa, drogi kolego!
Wybrałeś nasz kierunek studiów i słusznie – innowacyjne i nowoczesne laboratoria Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dają szansę kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii i najnowszych metod badań.
Innymi słowy masz szansę na pozyskanie unikalnego profilu wykształcenia w dziedzinie Inżynierii Materiałowej - Nanotechnologii.
Ludzkość stoi przed największym wyzwaniem naszego czasu – stoi na progu nowej kolejnej czwartej rewolucji technologicznej, tzw.
INDUSTRY 4.0
Główne jej rysy:
Chmury: usługi sieciowe, umożliwiające tworzenie lub trzymanie plików na serwerach nienależących do nas. Na przykład, do przechowywania danych można wykorzystać
udostępnione w Internecie przestrzenie dyskowe. Służą do tego takie serwisy jak Dropbox czy Dysk Google.
Nanomateriały: możliwości tworzenia nowych nieznanych do tych czas materiałów, takich jak: graphene, izolatory topologiczne, itp. – jakościowe zmiany w elektronice.
Internet rzeczy: powiązanie bezprzewodowe maszyn i warsztatów – technologie informatyczne, telekomunikacja i produkcja są zjednoczone, gdy środki produkcji stają się bardziej niezależne.
Inteligentne fabryki bez ludzi.
Bezpilotowe samoloty, samochody: możliwości zdalnego sterowania
przekraczają wszelkie dotychczasowe przedziały, oswajanie zakresu TeraHertz – nowe niesłychane możliwości.

3D – DRUK: druk materiałów nie tylko plastycznych ale też metali zastępuje odlewnictwo, technologie wytwarzania – skrawanie, toczenie, frezowanie, spawanie .
Wciąż nie można powiedzieć, jak inteligentne fabryki będą wyglądać w przyszłości – naukowcy z całego świata, ze wszystkich dziedzin naukowych, są wezwani do poszukiwania odpowiedzi na wiele wyzwań w zakresie
INDUSTRY 4.0.
Wiadomo jedno – Ty będziesz pracować za pięć lat w odnowionym szybko zmieniającym się świecie!
Żeby być gotowym do tych nieznanych wyzwań potrzebny jest potężny fundament – fundament wiedzy zbudowany z
- Nauki o materiałach,
- Informatyki,
- Innowacyjnych technologii,
- Komputerowego projektowania materiałów,
- Nieniszczących metod kontroli.
Przyczyń się do rozwoju cywilizacji i razem z nami weź w ręce losy naszego kraju – jeżeli dzisiaj nie sprostamy wyzwaniom INDUSTRY 4.0, jutro będziemy krajem trzeciego świata.
Życzę powodzenia na studiach!

17/10/2017

Rewolucja technologiczna 4.0
Główne rysy:
Chmury : usługi sieciowe, umożliwiające tworzenie lub trzymanie plików na serwerach nienależących do nas. Na przykład do przechowywania danych możemy wykorzystać udostępnione w internecie przestrzenie dyskowe. Służą do tego takie serwisy jak Dropbox czy Dysk Google.
Internet rzeczy: powiązanie bezprzewodowe maszyn i warsztatów – technologie informatyczne, telekomunikacja i produkcja są zjednoczone, gdy środki produkcji stają się bardziej niezależne. Inteligentne fabryki bez ludzi.
Bezpilotowe samoloty, samochody: możliwości zdalnego sterowania
przekraczają wszelkie dotychczasowe przedziały, oswajanie zakresu TeraHertz – nowe niesłychane możliwości.

3D – DRUK: druk materiałów nie tylko plastycznych ale też metali zastępuje odlewnictwo, technologie wytwarzania – skrawanie, toczenie, frezowanie, spawanie

Nanomateriały: możliwości tworzenia nowych nieznanych do tych czas materiałów, takich jak: graphene, izolatory topologiczne, itp. – jakościowe zmiany w elektronice

17/10/2017

INDUSTRY 4.0
Humanity is facing the biggest challenge of its existence. The proposed strategy in the INDUSTRY 4.0, is where the physical world merges with the virtual. Information technology, telecommunications and manufacturing are united when the means of production are becoming more independent. It is still impossible to say how smart factories will look in the future.
The scientists from around the world, from all scientific fields are called to seek an answer to the many challenges of INDUSTRY 4.0.

Ludzkość stoi przed największym wyzwaniem swojego istnienia. Proponowana strategia w sektorze przemysłowym 4.0 to miejsce, w którym świat fizyczny łączy się z wirtualnym. Technologie informatyczne, telekomunikacja i produkcja są zjednoczone, gdy środki produkcji stają się bardziej niezależne. Wciąż nie można powiedzieć, jak inteligentne fabryki wyglądają w przyszłości. Naukowcy z całego świata, ze wszystkich dziedzin naukowych, są wezwani do poszukiwania odpowiedzi na wiele wyzwań w branży INDUSTRY 4.0.

12/07/2017

Zapraszamy absolwentów szkół średnich na kierunek studiów Inżynieria Materiałowa, który prowadzi Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii!

25/06/2017

Anne Applebaum

Saving Democracy From Disinformation.
My Oslo Freedom Forum speech.

11/04/2017

Zajęcia z dr Poterą odwołane do 14.04.2017

17/02/2017

20.02 2017r. I IM s.2 wykład z chemii odwołany

08/12/2016

Bardzo proszę roztargnioną osobę o odbiór zgubionej czapki i rękawiczek (pokój 308)

05/12/2016

Informujemy, że do środy 7 grudnia 2016 (włącznie) P. dr Stanisław Adamiak będzie nieobecny. Wszystkie zajęcia z nim zostają odwołane.

23/11/2016

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Ogłoszenie wyborcze na Przedstawiciela studentów kierunku Inżynieria Materiałowa w Radzie Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

W dniu 24.11.2016 roku (czwartek) o godz. 10 w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR w sali 107 odbędzie się głosowanie na Przedstawiciela studentów kierunku Inżynieria Materiałowa do Rady Centrum.
Zapraszamy wszystkich studentów kierunku Inżynierii Materiałowej do wzięcia udziału w głosowaniu.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyniki głosowania będą umieszczone na stronie http://www.nanocentrum.univ.rzeszow.pl/

nanocentrum.univ.rzeszow.pl

12/08/2016

Inżynieria Materiałowa - rekrutacja na kierunek z przyszłością

Inżynieria Materiałowa - rekrutacja na kierunek z przyszłością

ur.edu.pl Szanowny Abituriencie! Innowacyjne i nowoczesne laboratoria dają szansę kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii i najnowszych metod badań, a także na pozyskanie unikalnego profilu wykształcenia w dziedzinie Inżynierii Materiałowej - Nanotech

11/07/2016

Rekrutacja 2016/2017 - Inżynieria Materiałowa | Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i...

Rekrutacja trwa - zapraszam do studiowania na Kierunku Inżynieria Materiałowa http://www.nanocentrum.ur.edu.pl/?q=node/102

nanocentrum.ur.edu.pl Szanowny Abituriencie! Innowacyjne i nowoczesne laboratoria dają szansę kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii i najnowszych metod badań, a także na pozyskanie unikalnego profilu wykształcenia w dziedzinie Inżynierii Materiałowej - Nanotechnologii. W trakcie studiów będziesz miał szansę uży...

09/06/2016

Timeline Photos

02/06/2016

For students of the 2d year of the master course „Material Engineering”.

Additional lecture from „Scientific English” will be held in the time 13.00, in Friday, 3 June, in room 312 (building B3).

Eugeniusz Szeregij

14/03/2016

Zajęcia z dr Poterą odwołane w dniach 14.03.-18.03

20/06/2015

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR | Super Nowości

supernowosci24.pl Przyszedł czas na wybór Twojej drogi życiowej. Szukasz najlepszej lokaty na przyszłość? Zainwestuj w siebie i wybierz kierunek studiów, który zapewni Ci dobrą pozycję na rynku pracy.

15/06/2015

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

nowiny24.pl Szanowny Abituriencie!Przyszedł czas na wybór Twojej drogi życiowej. Szukasz najlepszej lokaty na przyszłość? Zainwestuj w siebie i wybierz kierunek studiów, który zapewni Ci dobrą pozycję na rynku pracy. Jesteś ambitny, kreatywny i spostrzegawczy? Rozwiń swój talent i odkryj z nami tajniki nanoświa…

13/05/2015

UWAGA !!!!!

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

SZKOLENIE START PO STUDIACH ROZPOCZNIE SIĘ

O GODZ. 9:00

Bardzo proszę o przekazanie wszystkim uczestnikom

Pozdrawiam K.M.

13/05/2015

UWAGA !!!!

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

SZKOLENIE START PO STUDIACH ROZPOCZNIE SIĘ

O GODZ. 9:00

Bardzo proszę o przekazanie wszystkim uczestnikom

Pozdrawiam K.M.

13/05/2015

UWAGA !!!

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

SZKOLENIE START PO STUDIACH ROZPOCZNIE SIĘ

O GODZ. 9:00

Bardzo proszę o przekazanie wszystkim uczestnikom

Pozdrawiam K.M.

10/04/2015

I ROK IM MU

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH ODE MNIE DZISIEJSZE SPOTKANIE MUSZĘ ODWOŁAĆ
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK O 11:30

POZDRAWIAM K.M.

09/04/2015

III ROK IM

Bardzo proszę aby następujące osoby zgłosiły się w najbliższym czasie do pok. 308

Stefan Paszko
Konrad Brzyski
Dariusz Kołacz
Mateusz Rzewniś
Monika Noga
Dawid Markowicz

Pozdrawiam K.M

13/03/2015

Witam,

Przypominam że dzisiaj (13.03.2015r.) o godz.15:00-20:00 rozpoczyna się szkolenie SOLID EDGE dla 10 studentów kierunku inżynieria materiałowa
(sala 109).

Pozostały harmonogram:
14-15.03.2015r. od 8:00 - 15:00 -->po 9 godz. dyd.
27.03.2015r. od 15:00- 20:00 -->7 godz
28-29.03.2015r. od 8:00 - 15:00 -->po 9 godz. dyd.

Pozdrawiam K.M

22/01/2015
22/01/2015

Witam,
Przesyłam listę osób zakwalifikowanych na szkolenie Solid Edge

Lp Imię i Nazwisko punkty
1 Izabela Urban 5,00
2 Aleksandra Ostasz 5,00
3 Kornelia Łach 5,00
4 Monika Fudali 5,00
5 Agnieszka Zuba 5,00
6 Anna Rusinek 5,00
7 Barbara Siara 4,83
8 Ewa Madej 4,67
9 Ewelina Czerwonka 4,67
10 Aleksandra Biesiada 4,33

K.M.

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Adres


Pigonia 1
Rzeszów
35-959
Inne Universities w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie
Ulica Ks. Józefa Sondeja 2
Rzeszów, 35-011

Studiuj Psychologię i Bezpieczeństwo z UNS w Rzeszowie - studia licencjackie i magisterskie.

Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1A, Bud. G5
Rzeszów, 35-310

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej
Ulica Podkarpacka 1
Rzeszów, 35-059

Do głównych zadań BON należy niwelowanie barier, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawno?

Dziekanat Kolegium Nauk Społecznych UR Dziekanat Kolegium Nauk Społecznych UR
Kopisto 2a
Rzeszów, 35-959

Kierunki studiów: - Administracja - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Ekonomia - Finanse i Rachunkowo?

Zakład Prawa Finansowego UR Zakład Prawa Finansowego UR
Ulica Grunwaldzka 13
Rzeszów, 35-068

Nieoficjalna strona pracowników Zakładu Prawa Finansowego Instytutu Nauk Prawnych UR

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRz Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRz
Ulica W. Pola 2
Rzeszów, 35-959

Jednostka organizacyjna Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej.

Studium  Języków Obcych UR Studium Języków Obcych UR
Ulica Zelwerowicza 4 (Zalesie), Budynek D9, Pokój 105
Rzeszów, 35-601

Studium Języków Obcych - nauka języków obcych na lektoracie - przygotowanie studentów do prakty