Uniwersytet Rzeszowski

Oficjalny profil Uniwersytetu Rzeszowskiego - największej publicznej uczelni na Podkarpaciu Uczelnia została powołana do życia 1 IX 2001 r. in. studentów.

Powstała z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uniwersytet to obecnie 4 Kolegia (Nauk Humanistycznych, Nauk Przyrodniczych, Nauk Medycznych i Nauk Społecznych) kształcące na blisko 60 kierunkach w 22 dyscyplinach. Studenci mają m

Otwórz jak zwykle

Photos from Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska; UR's post 24/11/2023
23/11/2023

Projekt Neolit Tracji Egejskiej realizowany w Instytut Archeologii UR otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki Miniatura 7❗️
Gratulacje🤩

Projekt Neolit Tracji Egejskiej, którego kierownikiem jest dr Maciej Dębiec otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 7.
Głównym celem projektu będzie poszukiwanie nowych stanowisk neolitycznych w okolicach miasta Komotini w Tracji Egejskiej. Planowane są szczegółowe badania powierzchniowe w okolicach tellu Paradimi, który jest obecnie badany przez Uniwersytet w Komotini we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uwikłani we wspólne prawa [Entangled in common rights] 21/11/2023

🌲Uwikłani we wspólne prawa - projekt realizowany w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownikiem projektu jest dr Joachim Popek.

💬Badania w sposób najbardziej obrazowy odzwierciedlają scenę konfliktu o las w powieści "Chłopi" Władysława Reymonta - mówi dr Joachim Popek, kierownik projektu. Las, na którym ciążył serwitut, miał zostać wycięty. Obie strony krwawego starcia były uwikłane w wspólne prawa - prawo własności i prawo służebne. Konflikt przytoczony w powieści "Chłopi" Władysława Reymonta nie był ewenementem; był powszechnie występującym zjawiskiem na ziemiach polskich w XIX wieku.

Głównym celem badań podejmowanych w projekcie będzie wszechstronna analiza problemu konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na obszarze Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku. Wykorzystując nowatorskie i innowacyjne metody badań interdyscyplinarnych projekt wniesienie zupełnie nową wiedzę i wypełnieni niszę powstałą w badaniach historycznych.

Projekt "Uwikłani we wspólne prawa. Wpływ konfliktów o służebności gruntowo-leśne i grunty wspólne na przemiany społeczno-gospodarcze w Galicji zachodniej w drugiej połowie XIX wieku" finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

Uwikłani we wspólne prawa [Entangled in common rights] [English version below]Spot promujący badania prowadzone w Kolegium Nauk Humniastycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zakład Historii Gospodarczej i Społeczne...

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 20/11/2023

Samorząd Doktorantów UR otrzymał nagrodę w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDoc2023❗️
👉17 listopada Samorząd Doktorantów UR odebrał nagrodę w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDoc2023 za najlepsze zorganizowane wydarzenie – cykl spotkań
i warsztatów „Zdrowy Senior”.

🔴Organizatorem konkursu była Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W skład Kapituły Konkursowej weszli: Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów; przedstawiciele aktywnych porozumień międzypodmiotowych: D.F. Uczelni Medycznych, D.F. Uniwersytetów Polskich, P.D. Uczelni Przyrodniczych, P.D. Uczelni Technicznych oraz R.S.D. Polskiej Akademii Nauk. W ramach Konkursu do przyznano nagrody w 8 kategoriach.

🗣W wyznaczonym terminie do Konkursu wpłynęło 126 zgłoszeń, co jest wynikiem bezdyskusyjnie historycznym. Skala zgłoszeń potwierdza nasze przekonanie o aktywności i wartości środowiska doktoranckiego, czemu wyraz będziemy dawać zarówno podczas Gali Nagród Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023, jak również w codziennej aktywności na rzecz polskich doktorantek i doktorantów - zaznaczył mgr inż. Michał Klimczyk, Przewodniczący KRD

Samorząd Doktorantów z inicjatywą „Zdrowy Senior” wyróżnił się innowacyjnością i społeczną wartością wychodząc ze swoimi działaniami poza środowisko doktorantów. Działania realizowane przez mgr Anetę Haligowską i mgr inż. Krzysztofa Golbę skupiły się na edukacji i profilaktyce zdrowotnej, zwracając szczególną uwagę na potrzeby i problemy seniorów.

🔴Projekt obejmował warsztaty edukacyjne oraz praktyczne, w tym prelekcje o zdrowych nawykach żywieniowych i odczuciach starości, a także wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi, jak symulator starości i analizator składu ciała. Włączenie różnorodnych grup społecznych, w tym pracowników administracji uniwersytetu, świadczyło o uniwersalności i dostępności projektu.

Zaangażowanie i innowacyjność podejścia do edukacji i profilaktyki zdrowotnej wyróżniły Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego, czyniąc z projektu „Zdrowy Senior” wzór do naśladowania dla innych inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Nagroda stanowi potwierdzenie znaczenia interdyscyplinarności, społecznego zaangażowania oraz innowacyjnych metod dydaktycznych w edukacji akademickiej i pozaakademickiej.

Gratulacje! 🤩

18/11/2023

✅ Rozpoczęliśmy Białą Sobotę. 👉 Do godziny 13:00 w Podkarpackim Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie będzie można skorzystać z badań diagnostycznych raka gruczołu krokowego. Zapraszamy.

17/11/2023

Informujemy, że dr Sabina Galiniak, pracownik Instytut Nauk Medycznych, została edytorem w czasopiśmie Scientific Reports (MEiN=140, IF=4,6). Czasopismo Scientific Report należy do grupy Nature Portfolio (https://www.nature.com/srep/about/editors).

17/11/2023

Szanowni Studenci,
Z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia. Pragniemy wyrazić uznanie dla Waszej wytrwałości oraz pasji do zdobywania wiedzy w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią Waszej akademickiej drogi. Wasza obecność wnosi do naszej społeczności akademickiej niezwykłą energię, tworząc atmosferę intelektualnej rozmaitości i współpracy.

Życzymy Wam, żeby czas spędzony na Uniwersytecie Rzeszowskim był pełen fascynujących wykładów, inspirujących dyskusji i sukcesów, które staną się fundamentem Waszej przyszłej kariery. Niech każdy dzień studiów przynosi Państwu nowe wyzwania.

Mamy nadzieję, że Wasze starania na polu naukowym będą nie tylko źródłem satysfakcji dla Was samych, ale także inspiracją dla innych członków społeczności akademickiej. Życzymy Wam determinacji w pokonywaniu trudności oraz wytrwałości w realizacji ambitnych celów.

Dziękujemy za Waszą zaangażowaną postawę i aktywny udział w życiu uczelni. Niech ten dzień będzie dla Was okazją do refleksji nad osiągnięciami oraz motywacją do kontynuacji ścieżki naukowej.

Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego

16/11/2023

Serdecznie zapraszamy 21 listopada na konferencję "Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”

Poniżej znajdziecie dokładny program:
⏱8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników (on line od 9.00)
⏱9.30 – 9.40 Otwarcie konferencji:
✅prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska – Dyrektor Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska; UR, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego
✅prof. dr hab. Joanna Kostecka – Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Opiekun SKNZR

Sesja I:
⏱9.40 – 10.30 Prezentacje (sesję prowadzi: prof. dr hab. Joanna Kostecka)

✅Joanna Kostecka – All hands on deck; let's save the planet
✅Kevin R. Butt – Sustainable crop production from marginal agroecosystems: A case study from the Isle of Rum, Scotland The University of Central Lancashire - UCLan

Sesja II:
⏱10.30 – 11.30 Prezentacje (sesję prowadzą: dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR, dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR, dr Anna Mazur-Pączka)

✅Aleksander Walas, Menadżer ds. Rozwoju i Ochrony Środowiska, Metkom – Inwestycje w technologie GOZ na przykładzie firmy Metkom
✅Arkadiusz Kamiński, Agnieszka Pusz Politechnika Warszawska – Woda a energetyka w obliczu wyzwań i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
✅Teresa Noga – Glony a nowoczesne technologie

⏱11.30 – 11.50 Przerwa kawowa (zapraszamy z własnym kubkiem)

Sesja III:
⏱11.50 – 14.00 Prezentacje studenckie (sesję prowadzą: dr hab. Mariola Garczyńska, dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR, prof. UR, dr Anna Mazur-Pączka)

✅Warunki konkursu na najlepsze wystąpienie studenckie
✅Sara Ciapa – Zieleń w mieście a jej wpływ na jakość powietrza oraz efekt miejskiej wyspy ciepła na przykładzie miasta Krakowa
✅Szymon Pelczar – Zmiany prawne wprowadzone w roku 2023 a przedsięwzięcia z zakresu elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych — analiza, interpretacja i wpływ nowelizacji aktów normatywnych
✅Marcel Bajger-Ryba – Kiri tree - drzewa tlenowe szansą dla naszej planety
✅Dariusz Kaniuczak, Małgorzata Szostek – Zmiany wybranych właściwości fizykochemicznych gleby w efekcie zastosowania popiołów ze spalania biomasy, aplikowanych w różnych warunkach wilgotnościowych
✅Diana Gałuszka, Daniel Styś – Możliwość pozyskania ciepła odpadowego z systemów kanalizacji
✅Martyna Karbowniczek, Adam Masłoń – Wykorzystanie osadów ściekowych jako źródła energii i biogazu
✅Aleksandra Kwasiżur, Małgorzata Kida – Trendy i perspektywy w recyklingu
✅Kamil Królikowski, Marcin Fiedur – Ograniczenie środków nawozowych w uprawie rzepaku ozimego: Wyzwania i możliwości maksymalizacji plonu z zachowaniem aspektów ekologicznych
✅Kamil Szawara, Michał Herbut, Bartosz Balawejder, Marzena Mazurek – Potencjał województwa podkarpackiego pod względem określonych surowców dla biogazowni
✅Radosław Kwarciany, Marcin Fiedur – Potencjał energetyczny odpadów z uprawy słonecznika na kwiat cięty
✅Natalia Bendas – Przemiany zachodzące podczas biologicznej stabilizacji frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych
✅Kamila Gierut, Justyna Piekarska – Lumbricidae w wybranych uprawach na cele energetyczne

⏱14.00 – Zakończenie i podsumowanie konferencji

CO WSPÓLNEGO Z WODĄ MA GLEBA? // PODCAST 02 14/11/2023

Co wspólnego ma woda z glebą? 💧Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka Rzeszowskiego Podcastu Uniwersyteckiego 😎 Gościem programu była Pani prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska z Zakładu Gleboznawstwa Chemii Środowiska i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego

CO WSPÓLNEGO Z WODĄ MA GLEBA? // PODCAST 02 RZESZOWSKI PODCAST UNIWERSYTECKI"Co wspólnego z wodą ma gleba?"Gościem programu była prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, profesor Uniwersytetu Rzeszowski...

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 13/11/2023

Polsko-ukraińsko-niemieckie warsztaty przyszłości w Uniwersytecie Rzeszowskim 🇵🇱🇺🇦🇩🇪
👉W dniach 26-28 października 2023 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się międzynarodowa konferencja: Polsko-ukraińsko-niemieckie warsztaty przyszłości – język niemiecki narzędziem budowania perspektyw europejskich, zorganizowana przez Katedrę Germanistyki oraz Katedrę Lingwistyki Stosowanej Instytutu Neofilologii.

W konferencji udział wzięły delegacje z: Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa, Uniwersytetu w Bayreuth, Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz przedstawiciel Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD z Bonn.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy dyskutowali na temat aktualnej sytuacji studiów germanistycznych i języka niemieckiego w Polsce i w Ukrainie oraz zaprezentowali główne obszary badawcze germanistów polskich i ukraińskich. Ponadto odbyła się dyskusja panelowa pt. Perspektywy zawodowe dla osób ze znajomością języka niemieckiego, w której głos zabrali m.in. absolwenci germanistyki i lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dzieląc się własnymi doświadczeniami z rynku pracy. Artystycznym dopełnieniem tego dnia był występ Zespołu Pieśni i Tańca Resovia Saltans.

Kolejnego dnia uczestnicy konferencji w ramach całodniowych warsztatów dyskutowali na temat możliwości nawiązania współpracy oraz przyszłych wspólnych projektów dydaktycznych i badawczych. Wieczorem w Instytucie Muzyki odbył się koncert zespołu Berehyni.
W ostatni dzień konferencji uczestnicy wzięli udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania programu do nauczania w trybie hybrydowym (blended learning) Dhoch3, opracowanego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD. Dwóch zaproszonych prelegentów z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium wygłosiło referat na temat wykorzystania mediów cyfrowych, takich jak rzeczywistość rozszerzona (XR) i sztuczna inteligencja (AI), na lekcjach języka niemieckiego. Następnie uczestnicy warsztatów z Polski i Ukrainy opracowali własne konspekty zajęć z wykorzystaniem omawianych narzędzi.

Patronat nad konferencją objął Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, a finansowego wsparcia udzieliła bawarska organizacja BAYHOST oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD.
_______
🇩🇪Polnisch-ukrainisch-deutscher Zukunftsworkshop an der Universität Rzeszów

Von Donnerstag, den 26.10.2023, bis Samstag, den 28.10.2023, fand an der Universität Rzeszów der polnisch-ukrainisch-deutsche Zukunftsworkshop „Język niemiecki narzędziem budowania perspektyw europejskich” statt, der von der Germanistik und der Angewandten Linguistik des Instituts für Neuphilologien organisiert wurde.
Zu Gast bei dieser Tagung waren Delegationen der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw, der Nationalen Wasyl-Stus-Universität Donetsk, der Universität Bayreuth, zwei Dozierende der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie ein Vertreter des DAAD aus Bonn.
Am Donnerstag wurde durch die Teilnehmenden die Lage der Germanistik und der deutschen Sprache in den jeweiligen Ländern erörtert und es gab Beiträge zu den Forschungsschwerpunkten der Anwesenden. In diesem Rahmen fand auch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Welche Perspektiven bietet Deutsch als Fremd-, Zweit- und Zielsprache?“ statt, bei der auch Absolventinnen und Absolventen der Universität Rzeszów zur Sprache kamen und über ihre Erfahrungen im Beruf und bei der Jobsuche berichteten. Kulturell wurde der Tag mit einer Tanzvorführung des Ensembles „Resovia Saltans“ abgerundet.
Am Freitag tauschten sich die Teilnehmenden intern über Förder- und Kooperationsmöglichkeiten aus und diskutierten zu gemeinsamen zukünftigen Lehr- und Forschungsvorhaben. Am Abend gab es dann ein Konzert der Gruppe „Berehyni“ im Institut für Musik.
Der Samstag stand im Licht der Lehrerfortbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache durch das Blended-Learning-Angebot „Dhoch3“ vom DAAD. Die beiden eingeladenen Dozierenden der Ludwig-Maximilians-Universität München referierten über den Einsatz digitaler Medien, wie Extended Reality (XR) und Künstliche Intelligenz (KI) im Deutschunterricht. Danach entwickelten die Teilnehmenden aus Polen und der Ukraine Unterrichtskonzepte mit dem Einsatz der besprochenen Tools.
Der Zukunftsworkshop stand unter der Schirmherrschaft des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschlands Krakau und wurde vom BAYHOST und dem DAAD finanziell unterstützt.

Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Katedra Germanistyki UR

fot. Michał Święcicki

11/11/2023

11 listopada 🇵🇱 Dokładnie 105 lat temu zakończyła się I wojna światowa. Polska po 123 latach wróciła na mapę Europy 🇵🇱

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 09/11/2023

Wizyta przedstawicieli Kraju Związkowego Saary w Uniwersytecie Rzeszowskim!
👉9 listopada na Uniwersytecie Rzeszowskim gościliśmy przedstawicieli kraju związkowego Saary (Niemcy) z Panią Premier Rehlinger na czele. Pani Premier towarzyszyli m.in. ministrowie Rządu Kraju Saary, Pani Christine Streichert-Clivot, Minister ds. Nauki i Kultury oraz Pan Reinhold Jost, Minister Spraw Wewnętrznych a także Pan Profesor Marcin Krawczyk, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego Kraju Saary.

Województwo Podkarpackie od wielu lat wspiera rozwój pozytywnych relacji i kontaktów z Krajem Saary, a od 2009 r., współpraca obu regionów sformalizowana jest jako współpraca partnerska. Dotychczasowa kooperacja obejmuje głównie obszar edukacji, wymianę młodzieży oraz projekty edukacyjne. W 2012 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Uniwersytetem Kraju Saary.

Inicjatorem spotkania był Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

fot. Michał Święcicki

Studenci - Uniwersytet Rzeszowski 09/11/2023

Studenci - Uniwersytet Rzeszowski Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny wniosków, ustaliła wstępne listy rankingowe, łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, odrębnie dla studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, w kolejności o...

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 08/11/2023

JM Rektor UR podpisał porozumienie w przedmiocie dalszego prowadzenia Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie.

📜7 listopada br., zostało podpisane porozumienie z Federalnym Ministerstwem ds. Europejskich i Międzynarodowych (BMEIA) reprezentowanym przez Gudrun Hardiman-Pollross BSc MA, Minister Pełnomocną ds. Kultury Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie a Uniwersytetem Rzeszowskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W celu promowania stosunków między Republiką Austrii a Rzeczpospolitą w obszarze kultury i nauki.

📕Biblioteka Austriacka w Rzeszowie powstała w 2015 roku poprzez przejęcie zasobów Biblioteki Austriackiej w Przemyślu, otwartej w 1991 roku.
📕Posiada około 11 000 woluminów, które są dostępne za pośrednictwem katalogu internetowego na stronie internetowej biblioteki oraz w czytelni. W jej zasobach znajdują się także czasopisma i zbiory specjalne.

📕Zasoby biblioteki obejmują następujące dziedziny: dział ogólny (encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne), filozofia, psychologia, religia, teologia, religioznawstwo, nauki społeczne, prawo, matematyka, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, sztuka (architektura, malarstwo, grafika, muzyka, teatr, sport, film), językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna (poezja, dramat, powieści, opowiadania, nowele, mowy, listy, korespondencje, literatura piękna dla dzieci i młodzieży), archeologia, historia,

📕Biblioteka Austriacka jest lokalnym ośrodkiem kultury austriackiej: organizowane są tutaj liczne eventy dla szkół (miało już miejsce prawie 200 tego typu warsztatów, w których łącznie wzięło udział około 3 500 uczniów), konkursy, wykłady, spotkania z pisarzami austriackimi, tłumaczami itp. W Polsce biblioteką opiekuje się Austriackie Forum Kultury w Warszawie.

fot. Michał Święcicki

06/11/2023

Dzień dobry w poniedziałek! 🍂
W uniwersyteckiej przestrzeni piękna złota jesień!
👉🏼Czy wiedzieliście, że Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego jest największą książnicą w regionie Polski południowo-wschodniej o uniwersalnym charakterze kolekcji? 🤔
📚Księgozbiór liczy ponad 790 tysięcy woluminów książek!
📚Ponad 109 tys. woluminów czasopism oraz ponad 24 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.
Utworzenie biblioteki uczelnianej WSP w Rzeszowie datuje się na 1965 rok. W tym czasie zbiory liczyły ponad 50 tys. jednostek a Biblioteka składała się z dwóch oddziałów: Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Oddziału Udostępniania.

31/10/2023

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, INVENTUR Sp. z o.o. – Spółka celowa UR. oraz Carpathian Innovation Academy zapraszają do udziału w Carpathian Startup Academy ( ).
Jest to program przygotowany dla naukowców, doktorantów, studentów oraz wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć:
- czym jest startup,
- jak założyć startup,
- jak i gdzie pozyskać finansowanie.
Program będzie składał się ze spotkań z praktykami biznesu i będzie miał formułę rozmów, warsztatów oraz wsparcia mentoringowego.
Celem programu będzie przygotowanie uczestników oraz zespołów do założenia startupu, w tym również do zaaplikowania o wsparcie zewnętrzne w ramach programu inkubacji dla startupów. W ramach programu inkubacji skierowanego do Polski Wschodniej możliwe będzie pozyskanie nawet 1 mln zł dofinansowania na projekt.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 listopada o godzinie 19:00 w auli 167 B2 w budynku A0 Uniwersytet Rzeszowski przy ul. Pigonia 1.
Prelegentem będzie: Rafał Cencora (MBA).
Od 20 lat jest aktywnym przedsiębiorcą, a przez ostatnie 8 lat zajmuje się rozwojem spółek i startupów. Ekspert lean management i startup management. Posiada duże doświadczenie w komercjalizacji produktów i usług również we współpracy z korporacjami. Koordynator programów akceleracyjnych z wieloletnim doświadczeniem w ekosystemie startupowym. W ramach realizowanych programów startupowych w procesach inkubacji i akceleracji koordynował rozwój ponad 90 spółek, wiele z nich skomercjalizowało swoje produkty i pozyskało kolejne inwestycje.

Photos from Instytut Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego's post 30/10/2023

W Korei Południowej powstają edukacyjne komiksy o badaniach zoologów z Instytutu Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego❗️

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 30/10/2023

Dzień Otwarty Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski!
27 października uczniowie szkół średnich odwiedzili Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dla wielu z nich był to pierwszy krok na drodze do kariery medycznej, a Dzień Otwarty okazał się być niezwykle inspirującym i pouczającym doświadczeniem.

Jednym z najbardziej ekscytujących elementów wydarzenia były tematyczne wykłady. Te prelekcje pozwoliły uczestnikom zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie medycyny, biologii i nauk pokrewnych. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą kierunków studiów oferowanych przez Kolegium Nauk Medycznych. Przedstawiciele różnych wydziałów byli dostępni, aby odpowiedzieć na pytania, przedstawić programy nauczania i wyjaśnić, jakie perspektywy kariery mogą otwierać się przed absolwentami.

Uczniowie mieli okazję poznać studenckie koła naukowe, które są integralną częścią życia akademickiego na uczelni. Członkowie tych kół chętnie opowiadali o swoich projektach i inicjatywach, zachęcając przyszłych studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym uczelni.

foto. Michał Święcicki

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 29/10/2023

27 października br., w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej UR odbył się drugi w historii naszej uczelni Memoriał im. Ojca Prof. IM Bocheńskiego. To wyjątkowa uroczystość podczas której wspominamy donatorów, czyli osoby, które po śmierci zdecydowały oddać swoje ciała nauce.

Program Świadomej Donacji jest realizowany jest w Uniwersytecie Rzeszowskim od 2015 roku - to wtedy otworzony został Zakład Nauk o Człowieku przy Kolegium Nauk Medycznych. Od 2015 roku Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął rownież kształcenie studentów na kierunku lekarskim.

💬 Oto miejsce gdzie smierć się cieszy, że może przyjść z pomocą życiu. - rozpoczął prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych. Każdy człowiek posiada w sobie piękno i dobroć, którą może obdarzyć innych za życia. Kiedy jednak nasza wędrówka dobiegnie końca, pozostawiamy po sobie świat, który nieustannie się rozwija. [...] W programie donacji zwłok dzięki woli donatora, który decyduje się na poświęcenie swojego ciała do celów dydaktycznych młodzi adepci kierunków medycznych mają niepowtarzalną okazję poznać wnętrze ludzkiego ciała. To największy dar jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, ponieważ tę wiedzę nasi studenci zabierają w świat by w przyszłości leczyć, badać i pomagać innym - mówił prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych.

Podczas tegorocznej uroczystości wspominaliśmy Donatora doktora Konrada Maciejczuka, który za życia był człowiekiem oddanym nauce. Donatora pożegnała rodzina, przyjaciele, studenci, wykładowcy i władze uczelni.

📸 Fot. Michał Święcicki
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

28/10/2023

Przypominamy, że dziś w nocy zmiana czasu z letniego na zimowy ⏰
👉🏼Wskazówki zegarków przestawiamy z 3:00 na 2:00 ⌛️

Photos from Latający Teatr Kantorowi's post 27/10/2023
Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 26/10/2023

60 LAT POLONISTYKI RZESZOWSKIEJ 📚
👉🏼25 października w Uniwersytecie Rzeszowskim Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa przy Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego świętował jubileusz 60-lecia polonistyki rzeszowskiej.
Polonistyka rzeszowska ma korzenie sięgające roku 1963, kiedy to na Wydziale Filologiczno-Historycznym powstała Katedra Języka i Literatury Polskiej. Od tego czasu kierunek ten przechodził liczne przekształcenia, rozwijając się i adaptując do zmieniających się potrzeb edukacyjnych i naukowych.

💬 Bez polonistyki nie byłoby rzeszowskiej humanistyki, bez humanistyki nie byłoby Uniwersytetu. Należy o tym pamiętać, należy to pielęgnować i doceniać. Dziękuję zatem za te sześćdziesiąt lat. Gratuluję tego pięknego jubileuszu i życzę Państwu aby nasza polonistyka wciąż się rozwijała - mówił JM Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek

Historia kształcenia polonistycznego jest dłuższa niż historia Uniwersytetu Rzeszowskiego, który został powołany decyzją sejmu w 2001 roku.

💬 Nazwy się zmieniają, zmieniają się kierunki ale polonistyka jest stałym elementem naszego życia akademickiego. Elementem bardzo żywym, obecnym i rozwijającym. Dzięki polonistom w przestrzeni uniwersyteckiej dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Za to bardzo dziękuję - zwrócił się do zgromadzonych prof. dr hab. Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

Prof. dr hab. Janusz Pasterski, dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa mówił o tym jak na przestrzeni sześćdziesięciu lat zmieniała się polonistyka rzeszowska.

💬 Najważniejsze dla rzeszowskiej polonistyki były lata 60. XX wieku, gdy powstawała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, następnie lata 90. XX wieku, gdy w Rzeszowie możliwe stało się zdobywanie tytułu doktora, a potem w 2019 roku doktora habilitowanego - mówił prof. dr hab. Janusz Pasterski, Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa.

W programie jubileuszu uczestnicy wysłuchali ciekawych wystąpień dotyczących historii i teraźniejszości Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa. Organizatorzy zadbali również o miniaturę muzyczną a studenci Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa działający w Studenckim Kole Naukowym Telewizja Studencka Studentura.TV przygotowali materiał filmowy Teraźniejszość Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa.

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Foto. Michał Święcicki

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 25/10/2023

Podczas 8 Forum Inteligentnego Rozwoju nagrodę Naukowiec Przyszłości 2023 otrzymała dr inż. Małgorzata Karbarz z Instytutu Biologii UR🏅

👉🏼W ramach 8 Forum Inteligentnego Rozwoju, nagrodę Naukowiec Przyszłości 2023 otrzymała dr inż. Małgorzata Karbarz, pracownik Instytutu Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nagroda została przyznana w kategorii: Kobieta nauki, która zmienia świat za realizację projektu badawczego pn. ,,Metoda identyfikacji składników suplementów diety oparta o barkodowanie DNA" oraz pozytywne podejście do upowszechniania informacji o dotychczasowych wynikach przedsięwzięcia.

Forum Inteligentnego Rozwoju to „unikalny kongres przyszłości”, poświęcony upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, który łączy świat nauki ze światem biznesu. Pani dr inż. Małgorzata Karbarz zaprezentowała wyniki swojego projektu podczas panelu ,,Kobieta Nauki, która zmienia świat".

Gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów!

Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego

25/10/2023

Mamy świetną informację dla wszystkich miłośników górskich klimatów! 🗻
Kurs Przewodnika Beskidzkiego dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego ❗️
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Photos from Uniwersytet Rzeszowski's post 24/10/2023

JM Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek podpisał zarządzenie wprowadzające mediacje akademickie oraz wręczył nominacje mediatorom akademickim UR❗️
👉Uniwersytet Rzeszowski włączył się do grona uniwersytetów europejskich aktywnie promujących mediacje jako metodę rozwiązywania sporów i konfliktów w środowisku akademickim. Mediacja akademicka zakłada udział osoby trzeciej – mediatora.

Wszyscy mediatorzy powołani przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego są nie tylko nauczycielami akademickimi posiadającymi odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, ale są także wpisani na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Powołanie otrzymali:
🔴dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR z Instytutu Nauk Prawnych UR, Kierownik Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
🔴dr Jan Gałkowski z Instytutu Nauk Socjologicznych UR, Rzecznik akademicki UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
🔴dr Dorota Rynkowska z Instytutu Nauk Socjologicznych UR, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

💬 Obserwując zapotrzebowanie na taką formę rozwiązywania problemów, doszliśmy do wniosku, że należy to zinstytucjonalizować w formie zarządzenia, powołania mediatorów co w konsekwencji ułatwi nam dalsze działania. Uniwersytet Rzeszowski jest gotowy do rozwiązań drogą mediacji. Jesteśmy otwarci, nie boimy się wyzwań, jesteśmy odważni i w tej odwadze jesteśmy skuteczni. - zwrócił się do zgromadzonych JM Rektor UR

Rolą mediatora, który pozostaje bezstronny i neutralny, jest pomoc w komunikacji pomiędzy stronami i wypracowaniu rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich. Mediator nie narzuca rozwiązań, nie podejmuje decyzji za strony ani nie rozstrzyga kwestii spornych. Należy podkreślić, że mediacja jest z zawsze dobrowolna i może być prowadzona tylko po wyrażeniu na nią zgody przez wszystkie strony sporu. Mediacja jest także poufna.

fot. Michał Święcicki

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

#dobrynURt

Jesteśmy młodym Uniwersytetem, ale doskonale rozumiemy wagę akademickiej tradycji i rolę, jaką pełnią Uniwersytety. Duch akademicki jest nam bliski. Poznaj nas i dołącz do społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczelnia została powołana do życia 1 IX 2001 r. Powstała z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uniwersytet to 4 kolegia (Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Społecznych) i 21 instytutów kształcących studentów na blisko 60 kierunkach.

Studenci mają możliwość rozwijania swych zainteresowań w ramach ponad 90 kół naukowych funkcjonujących na terenie uczelni. Uczelnia patronuje wielu organizacjom kulturalnym, m. in. Zespołowi Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, Chórowi Kameralnemu oraz klubom studenckim.

Na uczelni studiuje obecnie około 18 tys. studentów.

Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Na stałe współpracuje z ponad 170 uczelniami, do których studenci i nauczyciele akademiccy wyjeżdżają na staże, konferencje i obozy naukowe. Natomiast w ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość odbycia semestralnych lub rocznych studiów lub praktyki w ok. 270 uczelniach europejskich i w innych w krajach takich jak USA, Ukraina, Armenia itp. Do tych uczelni wyjeżdżają również pracownicy w celu przeprowadzenia wykładów lub odbycia szkolenia.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Aleja T. Rejtana 16c
Rzeszów
35-310

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Inne Rzeszów szkoły (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie
Ulica Hoffmanowej 11
Rzeszów, 35-016

Szkoła Podstawowa nr 3im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie jest publiczną placówką oświatową świ

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie
Bernardyńska 4
Rzeszów, 35-069

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza. Szkoła w samym centrum miasta!

Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1a, Bud G5
Rzeszów, 35-310

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ INoZ UR

Dynamic OSK Dynamic OSK
Rzeszów

Szkolimy na kategorię B, instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem i właściwym podejściem do kursanta

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleja Mjr. W. Kopisto 2b
Rzeszów, 35-315

Samorząd Uczniowski VIII LO Rzeszów Samorząd Uczniowski VIII LO Rzeszów
Wyspiańskiego 16A
Rzeszów, 35-111

Masz jakieś pytanie? Chcesz aktywnie brać udział w życiu szkoły? Napisz do nas!

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

„UR Journal of Humanities and Social Sciences” - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie