Studenckie Koło Naukowe Lingwistów Poligloci

Studenckie Koło Naukowe Lingwistów „Poligloci” działa od 2018 roku przy Katedrze Lingwistyki

Photos from Studenckie Koło Naukowe Lingwistów Poligloci's post 16/10/2022

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe MODA I TRENDY

7 i 8 października 2022 Studenckie Koło Naukowe Lingwistów POLIGLOCI realizowało projekt, którego idea powstała jeszcze w roku 2019, lecz pandemia wstrzymała prace nad jego przygotowaniem, jako że integralnym elementem projektu miał być pokaz mody.

Po wizycie studentów wraz z opiekunką Koła, dr Agnieszką Buk, na Dniu Niemieckim Fashion Week Kraków (na zaproszenie konsula generalnego Niemiec Michaela Grossa) oraz na kanwie badań językoznawczych prowadzonych podówczas przez dr Agnieszkę Czech-Rogoyską w zakresie pola semantycznego „style and beauty” powstała idea zorganizowania wydarzenia naukowego, które dałoby przestrzeń do przedstawienia wyników badań dotyczących mód i trendów w różnych dziedzinach, a które jednocześnie swym formatem zdoła przyciągnąć szerszą publiczność. Szansa na to pojawiła się wraz z XXV Kongresem Towarzystw Polsko-Niemieckich i ### Kongresem Towarzystw Niemiecko-Polskich, które zawitały ponownie do Rzeszowa. Otwarcie kongresu odbyło się w Sali Kryształowej Hotelu Prezydenckiego, przy udziale Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, dr. Michaela Grossa, Rektora UR prof. Sylwestra Czopka, Przewodniczącego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie dr. Sławomira Schultisa, Przewodniczącego Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich prof. dr. Jana Rydla, koordynatora rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej Dietmara Nietana, a także byłej przewodniczącej Bundestagu, dr h.c. Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. Rity Süssmuth, dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie prof. dr. Igora Kąkolewskiego i kierownika Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr. Andrija Portnova, Kuratora Oświaty w Rzeszowie pani Małgorzaty Rauch, wiceprezydenta Rzeszowa pani Krystyny Stachowskiej oraz licznych reprezentantów rzeszowskich uczelni, środowisk biznesowych i rozmaitych organizacji.

Ważnym punktem Kongresu było wręczenie Nagrody Dialogu 2022, przyznanej prof. dr. Andrijowi Portnovowi, wykładowcy uniwersytetu Viadrina, pochodzącemu z Ukrainy.

Zainicjowany przez koło naukowe POLIGLOCI pokaz mody, zorganizowany przez panią Katarzynę Stefanów z Berlina, nawiązywał do tego punktu i wpisywał się w program kongresu, ponieważ prezentowane kolekcje pochodziły od projektantów zarówno z Polski, jak i Niemiec oraz Ukrainy. Dynamiczny pokaz stanowił jednocześnie finał otwarcia kongresu oraz rozpoczęcie projektu Studenckiego Koła Naukowego POLIGLOCI działającego w ramach Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. Moda i Trendy 2022.

W sobotę, 8 października, o godz. 9:00 na Uniwersytecie Rzeszowskim, w budynku A0 przy ul. prof. S. Pigonia w Rzeszowie rozpoczęły się obrady kongresu, podczas których poprowadzone zostały panele dyskusyjne. Towarzyszyło im interdyscyplinarne seminarium naukowe Moda i Trendy 2022. Odbyło się ono w formie hybrydowej w budynku Biblioteki UR. Wydarzeniu towarzyszyła demonstracja najnowszego modelu mercedesa klasy S, który można było obejrzeć w przestrzeni budynku A0.

Seminarium rozpoczęło się wykładem Beaty Kuman, historyczki sztuki, kustosz w dziale sztuki w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, kuratorki wystawy „Modowy Luksus”. Następnie eksperci z Polski, Niemiec i Ukrainy przedstawili trendy występujące w badanych przez nich dziedzinach, takich jak język, literatura, prawo i technologia. Nasz uniwersytet reprezentowała dr hab. Maria Krauz, profesor UR, polonistka, językoznawczyni zajmująca się tekstologią, teorią tekstu i dyskursu, lingwistyką tekstu literackiego, genologią lingwistyczną oraz stylistyką teoretyczną i praktyczną. Na szczególną uwagę zasłużyło wystąpienie dr Magdaleny Kędzior z Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (Niemcy), która jest członkinią grupy eksperckiej Komisji Europejskiej do spraw wdrażania RODO w państwach członkowskich UE, a która przybliżyła nam kierunek prac nad prawnym uregulowaniem działań sztucznej inteligencji.

Organizacja tego wydarzenia wymagała wielkiego zaangażowania i wysokich kompetencji od członków koła naukowego POLIGLOCI. Sekcja SIBAST, prowadzona przez dr. Iwonę Szwed, asystowała przy organizacji kongresu i projektu MODA i TRENDY 2022. Dr Marta Smykała zapewniła tłumaczenie symultaniczne z języka niemieckiego we współpracy ze studentką III roku lingwistyki stosowanej, Julią Rozmus. Tłumaczenie z ukraińskiego zapewniła wolontariuszka z UNHCR, pani Lilia Bytska. Doktoranci Debora Onik-Maziarz i Piotr Maziarz, wspierani przez absolwenta UR Amadeusza Kratę, zadbali o obsługę techniczną tego hybrydowego wydarzenia – utworzenie kabin tłumaczeniowych w aplikacji zoom w potrójnej konfiguracji językowej oraz zapewnienie łączności ze zdalnymi uczestnikami. Co ciekawe, tłumaczenie odbywało się jednocześnie online na platformie zoom i miejscowo – przy użyciu zestawów tour-guide, zakupionych w ramach realizowanego do niedawna na naszej uczelni projektu POWER. Jedno z niemieckich wystąpień (na temat użycia dronów we wczesnym wykrywaniu zagrożeń autorstwa dra Svena Schmida), zostało przesłane w formie nagrania video i studentka II roku lingwistyki, Natalia Kolasa, zapewniła tłumaczenie tego filmu w postaci napisów w języku polskim. Umiejętność tę opanowała w czasie realizacji innego projektu naszego Koła – Wolontariackie Biuro Tłumaczeń w Cieszanowie, które powstało w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. Kolejnym zadaniem było pełnienie roli hostess przy pokazie mody – Daria Mach, Klaudia Kożuszek i Olga Ludera, prezes koła POLIGLOCI, mogły wystąpić w kreacjach zapewnionych przez rzeszowską projektantkę mody, absolwentkę filologii germańskiej naszego Uniwersytetu, Basię Olearkę. Tego typu doświadczenie uczy pokonywać stres przed wystąpieniem na scenie i pozwala obyć się z pracą przed kamerą. O dokumentację fotograficzną wydarzenia zadbała studentka III roku lingwistyki pani Wiktoria Ziajkiewicz.

Powyższy opis ukazuje dobitnie, że organizując tego typu wydarzenia stwarzamy studentom możliwość nabywania kompetencji pozajęzykowych, niezmiernie przydatnych w ich późniejszym życiu zawodowym i wyróżniających ich na rynku pracy, a jednocześnie praktycznie niemożliwych do przekazania w ramach tradycyjnych uniwersyteckich form zajęć. Dajemy im także szansę poznania lokalnych władz, przedstawicieli biznesu i ważnych instytucji. Uczestnicy spotkania mogą jednocześnie obserwować spektrum kompetencji naszych studentów, co owocuje interesującymi ofertami pracy, które otrzymują oni często jeszcze w trakcie studiów.

Projekt MODA i TRENDY wpisuje się ponadto w strategię rozwoju miasta Rzeszowa pod roboczą nazwą „Rzeszów stolicą mody”. Ze względu na wiele zapytań o seminarium naukowe planujemy jego kolejną edycję, tym razem w murach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Wydarzenie mogło się odbyć dzięki wsparciu instytucjonalnemu i finansowemu ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Medycznego MEDYK, Hotelu Prezydenckiego, Centrum Współpracy Międzynarodowej GERMANITAS, PNWM - Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, DAAD - Deutsches Akademisches Austauschdienst, rzeszowskiej firmy odzieżowej VISSAVI oraz MyStyle Events z Berlina. Dziękujemy szczególnie pani wiceprezydent Krystynie Stachowskiej za inspirację, a panu profesorowi Sylwestrowi Czopkowi za otwartość i przychylność, bez których realizacja tego projektu nie byłaby możliwa

Photos from Studenckie Koło Naukowe Lingwistów Poligloci's post 09/06/2022

W marcu br. wzięliśmy udział w projekcie Polonus, który polegał na przetłumaczeniu wpisów z języka niemieckiego na język polski do czasopisma o tej samej nazwie, które działa na rzecz języka polskiego i europejskiego dialogu. Po udanej współpracy i opublikowaniu naszych tłumaczeń otrzymaliśmy od tego wydawnictwa fundusze, dzięki którym mogliśmy pozwolić sobie na wyjazd w Beskid Niski.

Nasza wycieczka uwzględniała również wiele interesujących przystanków w Słowacji, z których głównymi atrakcjami były Muzeum Andy'ego Warhola, cmentarze z I i II wojny światowej oraz okoliczne zabytki kultury i historii w okolicy Medzilaborzec. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, mieliśmy zaszczyt przebywać w jednym z pałaców Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu. Wykorzystując okazję, następnego dnia spotkaliśmy się trochę bliżej z naturą, odwiedzając wodospad w Wisłoczku, wędrując początkami Wisłoka oraz spędziliśmy trochę czasu w Rudawce Rymanowskiej.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wyjazdu! A tłumaczenia, które wykonaliśmy można zobaczyć pod adresem: https://kokopol.eu/wp-content/uploads/2022/04/Polonus_Zeitschrift-05_interaktiv.pdf?fbclid=IwAR0gFtLL0bnCtItDmNVdCWkn-2O6PbR33mx0pSH_SaH6yUjUBmTiiFV00KA

Photos from Studenckie Koło Naukowe Lingwistów Poligloci's post 25/05/2022

Lingwiści na Uniwersyteckich Targach Pracy i Dniu Otwartym UR!

Podczas wydarzenia promowaliśmy naukę języków obcych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pokazaliśmy jak działa system tourguide do tłumaczeń ustnych, zorganizowaliśmy anglojęzyczną grę improwizowaną i odpowiedzieliśmy na liczne pytania licealistów zainteresowanych naszym kierunkiem studiów i Kołem

24/05/2022

W sobotę prezentowaliśmy się podczas Pikniku Nauki, a już dzisiaj można nas spotkać na Targach Pracy i Dniu Otwartym Uniwersytetu Rzeszowskiego! Zapraszamy!

Photos from Studenckie Koło Naukowe Lingwistów Poligloci's post 23/05/2022

Co to był za dzień!

W dniu 21.05.2022 mieliśmy okazję reprezentować nasze Koło jako jedno z 79 stoisk na Pikniku Nauki EKSPLORACJE 2022, mającym na celu popularyzację i propagowanie nauki i techniki oraz lokalnych ośrodków naukowych. W czasie tego wydarzenia w atrakcyjny i efektowny sposób promowaliśmy nasz kierunek, koło naukowe oraz jego projekty, a także naukę języków obcych.

Jesteśmy dumni, że nasze stanowisko cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, zaczynając już od najmłodszych odwiedzających, dla których mieliśmy przygotowane między zagadki językowe, malowanie twarzy, naukę prostych słówek w językach obcych, skręcane baloniki w różnych kształtach przygotowane przez część naszego kreatywnego teamu, oraz językowe gry i malowanki.
Starszym odwiedzającym przybliżyliśmy ideę naszego klubu Toastmasters, a także projekt "Rotunda", prezentując przykłady pism takich jak cyrylica czy fraktura. Uczestnicy, oprócz możliwości próby pisania tymi pismami po śladzie, mogli również spróbować swoich sił w kaligrafii za pomocą specjalnych narzędzi. Kolejną częścią stoiska była promocja języka niemieckiego, gdzie na uczestników czekały różnorodne materiały i książki w języku niemieckim, rozmaite plakaty i pocztówki z krajów niemieckojęzycznych oraz native speakerzy języka niemieckiego. Częścią naszego stoiska był też pokaz umiejętności Sekcji Filipińskich Sztuk Walki. Nad organizacją stoiska i przebiegiem wydarzenia czuwała opiekun naszego koła, pani dr Agnieszka Buk, zaś gościem specjalnym który nas odwiedził, był Prezydent Miasta Rzeszowa, pan Konrad Fijołek!

Był to dla nas wspaniały i satysfakcjonujący dzień. Mamy nadzieję, że osoby, które nas odwiedziły, będą wspominać go równie miło jak my!

20/05/2022

Photos from Studenckie Koło Naukowe Lingwistów Poligloci's post 17/05/2022

W kwietniu uczestniczyliśmy w Dniu Humanisty na UR, a już w najbliższą sobotę 21.05. zaprezentujemy się na Piknik Nauki EKSPLORACJE 2022! Podczas wydarzenia przybliżymy Wam projekty realizowane przez nasze Koło, poprowadzimy warsztaty na temat odczytywania różnych krojów pisma, a także gry i zabawy dla najmłodszych. Będzie można też spróbować swoich sił w tłumaczeniach ustnych z wykorzystaniem systemu tour-guide, w grach improwizowanych prowadzonych przez nasz University of Rzeszów Toastmasters Club, a nawet w treningu filipińskich sztuk walki! Zapraszamy!

🔹 A jak to wszystko się zaczęło?

Studenckie Koło Naukowe Lingwistów “Poligloci” powstało w grudniu 2017 roku i zostało założone przez studentów ówczesnego I roku Lingwistyki Stosowanej, nowo powstałego kierunku na Uniwersytecie Rzeszowskim, oraz Opiekuna Naukowego Koła, panią doktor Agnieszkę Buk. Jedną z pierwszych aktywności Członków Koła był udział w Festiwalu Kół Naukowych organizowanym w ramach Uniwersyteckiego Forum Maturzystów UR końcem 2017 roku. W czasie tego wydarzenia prezentowali ofertę edukacyjną kierunku oraz planowane działania Koła Naukowego.

11/05/2022

Mówi się “Nie masz Facebooka? - Nie istniejesz”

A my istniejemy i mamy się dobrze! Czas się przedstawić i opowiedzieć o naszej działalności i realizowanych projektach, bo mamy czym się pochwalić! Z takiej strony jeszcze nas nie znacie 👀

Nasze Koło Naukowe jest nie tylko otwarte dla każdego studenta (i nie tylko!), ale też jest w pełni niezależne i kreatywne w kwestii podejmowanych przedsięwzięć. Chciałbyś wiedzieć jak to jest, podjąć się tłumaczenia regulaminu komunikacji miejskiej? Albo jak stworzyć własny tomik poezji? A może zastanawiasz się nad organizacją konferencji naukowej?
Krok po kroku przedstawimy wszystkie nasze projekty z nadzieją, że zachęcimy Cię do dołączenia do nas!

Lokalizacja

Kategoria

Strona Internetowa

Adres


Rzeszów

Inne Education w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Kursy Szkoleniowe Noctua Kursy Szkoleniowe Noctua
Marii Konopnickiej 18
Rzeszów, 35-211

Firma szkoleniowa Noctua zajmuje się organizowaniem szkoleń na wysokim poziomie

WooHoo Forest Polska WooHoo Forest Polska
Rzeszów, 35-311

WooHoo Forest zaprasza na warsztaty "szkoły leśnej" dla przedszkoli, szkół i osób prywatnych, L

Skok po zdrowie - konkurs dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych Skok po zdrowie - konkurs dla uczniów rzeszowskich szkół podstawowych
Rzeszów

Projekt realizowany w ramach konkursu "Młodzież {dla} Miasta" organizowanego przez Estradę Rzeszo

Revit-BIM/BO/PU Revit-BIM/BO/PU
Akademicka
Rzeszów, 35-084

Problem z programem Autodesk REVIT w projektach z Technologii BIM, Budownictwa Ogólnego, czy Projek

Zrob_cos_z_zyciem Zrob_cos_z_zyciem
Rzeszów

Chcesz zrobić coś z życiem? Zacznij ze mną! �Inspiracja. �Rozwój osobisty. �Szkolenia

Wydawnictwo Biomedica Wydawnictwo Biomedica
Bazyliowa 1
Rzeszów, 35-232

Wydawnictwo Biomedica zrzesza ludzi, dla których praca jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszy

Mali Jogini Mali Jogini
Rzeszów, 35-047

Mali jogini to przestrzeń uważnej zabawy oraz treningu ciała i umysłu najmłodszych. Połączeni

RoboLAB Local STEM Incubator RoboLAB Local STEM Incubator
Ulica Akademicka 8
Rzeszów, 35-029

RoboLAB to projekt Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, który ad

Projekt Human - wyjaśnić niewyjaśnione Projekt Human - wyjaśnić niewyjaśnione
Rzeszów

Wyjaśnić niewyjaśnione - zagłęb się w zakamarki i tajemnice humanistycznego świata! Wybierz s

EDU Consult - Training Center ATC Autodesk EDU Consult - Training Center ATC Autodesk
Ulica Aleja T. Rejtana 53A Lok. 108G
Rzeszów, 35-328

Centrum Szkoleniowe - Autoryzowane przez Autodesk. Certyfikowane szkolenia z oprogramowania Autodesk

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów, 35-959

Instytut Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Erasmus+ Rzeszów Erasmus+ Rzeszów
Hetmańska 62/3
Rzeszów, 35-078

Our organization deals with the management and coordination of educational projects, to develop educ