Evangelisch College

Evangelisch College

Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat zich richt op Bijbelonderwijs.

Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat zich richt op inspirerend Bijbel(getrouw)onderwijs. De volgende scholen maken hier deel van uit:
- Evangelische Theologische Academie (ETA): verzorgt via deeltijd- en afstandsonderwijs een opleiding Bachelor Theologie en Missionair Werk op HBO-niveau
- Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS): verzorgt een 3-jarige deeltijdopl

Werkend zoals gewoonlijk

03/01/2024

Wil jij leren hoe je de Bijbelse boodschap vertaalt naar de tijd van het nu? Volg dan de cursus Verantwoord Bijbelgebruik! In zes lessen leer je de boodschap van de Bijbel te ontdekken, te begrijpen en toe te passen. De cursus start op 18 januari in Zwijndrecht. Meld je aan: https://www.evangelisch-college.nl/verantwoord-bijbelgebruik/

01/01/2024

We wensen je een gezegend nieuw jaar! Ga met God en Hij zal met je zijn.

31/12/2023

We gaan weer een nieuw jaar in, waarin we niet weten wat ons te wachten staat. Dit mag dan onze hoop zijn. We mogen met vaste tred onze weg gaan, met God aan onze zijde. Hij zal ons overeind helpen wanneer we onderweg vallen. We mogen in afhankelijkheid van Hem leven.

29/12/2023

De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van tien lessen en is bedoeld voor iedereen die een verlangen heeft om zich te bekwamen in het verlenen van pastorale zorg aan anderen, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest. De cursus start op 13 januari in Zwijndrecht en op 7 februari in Hoogeveen. Meld je aan: www.evangelisch-college.nl/toerustingscursus-pastoraat

25/12/2023

'Wij wachten vol verlangen op de HEER, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd' (Psalm 33:20-22).

We wensen je toe dat je deze kerst mag groeien in hoop en verwachting.

Artwork: “Star in the East” | Artist: Joseph Alexander Paradis Joseph Alexander Paradis | Image Courtesy of Artist & Havenlight Havenlight

24/12/2023

Jezus komst naar deze aarde riep twee reacties op. De reactie van mensen als Herodes, die Jezus zag als een indringer, iemand die de orde komt verstoren. En de reactie van bijvoorbeeld Maria, die Hem als welkome gast ziet. Jezus betekent voor haar verlossing, vreugde en hoop.
God heeft een wederkomst op het oog. De dag van de Heer die komt als een dief in de nacht, op een moment die je niet verwacht. Welke reactie levert dat bij ons op? Is Jezus welkom, zoals bij Maria? Of zien we hem liever niet komen omdat we wel tevreden zijn met ons huidige leven?

23/12/2023

Ineens was de Messias daar. Niemand zag het aankomen, ondanks het feit dat Israël wel een Messias verwachtte. Wat als de wederkomst van Jezus net zo onverwachts is? Zijn wij er dan klaar voor? Daar denken we over na, in onze vierde en laatste adventsoverdenking. Kijk jij al mee? Meld je aan en ontvang de overdenking morgen op de mail: www.evangelisch-college.nl/advent

17/12/2023

Van een lofzang naar ontroostbaar verdriet. In het kerstverhaal is er niet alleen maar sprake van vreugde. Er is ook sprake van enorm verdriet. Deze tekst staat in het verhaal over de kindermoord in Bethlehem. Als wij het kerstverhaal hadden geschreven, dan zouden we dat verhaal eruit laten. Maar in de Bijbel is ruimte voor de rauwe werkelijkheid. Jezus kwam midden in ons lijden naar deze wereld. En aan het kruis heeft Hij zelfs onze Godverlatenheid gedragen. Zo kan Hij solidair zijn de momenten waarop wij God niet ervaren. Jezus aan het kruis is Jezus naast ons in het lijden. De christelijke hoop staat stil bij het lijden. De opstanding volgt op het kruis en slaat het kruis niet over.

We bidden je Jezus' nabijheid toe als je in een tijd van lijden zit.

16/12/2023

Kerst is het feest van hoop. Maar ook in het kerstverhaal zijn er momenten waarop God afwezig lijkt te zijn. Momenten van lijden, waarin God niet te vinden lijkt. Wie is Jezus voor ons als God wegblijft? Daar staan we bij stil in onze derde adventsoverdenking. Meld je aan en kijk zondag (of later) mee: www.evangelisch-college.nl

Photos from Evangelisch College's post 15/12/2023

Last but not least hebben ook de studenten die de Sprekersroute hebben afgerond een diploma gekregen. 10 studenten namen hun diploma in ontvangst tijdens de diplomeringdienst op 25 november. Ook jullie van harte gefeliciteerd en veel zegen toegewenst! 🙏

11/12/2023

Altijd al de hele Bijbel eens door willen lezen? Meld je deze maand aan voor de EC-Bijbelcursus en ontvang korting. Je krijgt gratis of met korting toegang tot het cursusmateriaal van de lesmaanden die al zijn geweest. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus

10/12/2023

Dit is het begin van de lofzang van Maria. Alles wat Maria heeft zijn tekenen van de toekomst: Gabriëls aankondiging, Johannes’ opspringen en Elisabets woorden. Dat is genoeg voor deze lofzang. Daarin maakt ze de beweging van de hoop. De hoop kijkt met de bril van wat God heeft gedaan naar wat nog gaat komen. Haar en Israëls situatie waren nog onveranderd, maar het kleine begin van God neemt Maria zó ter harte dat het een hoopvol perspectief schept voor al het andere.
Maria’s hoop ontstond in moeilijke tijden. Wat zijn moeilijke omstandigheden waarin jij je bevindt? En kun jij ook hoopvolle tekenen voor jouw situatie zien?

09/12/2023

Met kerst werd niet alleen een kind, maar ook een toekomstperspectief geboren. Dat maakt kerst tot een hoopvol verhaal en christenen tot hoopvolle mensen. Maar wat doe je eigenlijk als je hoopt? En hoe kan je daar in groeien? Daar denken we over na in onze tweede adventsoverdenking. Doe jij al mee? Meld je aan: www.evangelisch-college.nl/advent

Photos from Evangelisch College's post 08/12/2023

In de feestelijke diplomeringsdienst van 25 november mochten 13 mensen van de opleidingen Theologie en Missionair Werk hun diploma in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd allemaal! 🥳🎓

03/12/2023

Maria krijgt deze woorden te horen van de engel Gabriël. En wat hij heeft gesproken, gebeurt ook. Maria raakt in verwachting en kijkt uit naar de komst van haar kindje.
We hebben als christenen meer gemeen met Maria dan we denken. Zoals Maria in verwachting was van Jezus, zo zijn wij ook in verwachting van zijn wederkomst. En zoals Maria's leven veranderde vanwege haar zwangerschap en de komst van Jezus, zo mag de toekomst die wij verwachten ook ons hele leven bepalen.

Hoe bepaalt Gods wederkomst jouw (geloofs)leven?

Photos from Evangelisch College's post 01/12/2023

We mochten zaterdag 18 november vieren dat twaalf studenten de opleiding Pastorale Hulpverlening hebben afgerond. Wat een feest was dat! We willen alle studenten van harte feliciteren met hun diploma 👩‍🎓🎊. Veel zegen toegewenst op het pad dat jullie van hieruit gaan!

30/11/2023

Ben je graag onder de mensen en wil jij je als vrijwilliger inzetten voor Bijbelonderwijs in Nederland?
Word dan gastheer of -vrouw bij ons.
We zijn per januari op zoek naar meerdere personen die zich als vrijwilliger willen inzetten als gastheer of -vrouw.
Is het iets voor jou, of ken je iemand voor wie dit iets is?
Lees meer en reageer: https://www.evangelisch-college.nl/vacature-gastheer-vrouw/

28/11/2023

De wederkomst heeft nog niet plaatsgevonden. Hoe houd je het vol in de tussentijd? En wat als die komst er net zo onverwacht aan toegaat als de eerste komst van Jezus? Sta stil bij deze vragen met onze eerste adventsoverdenking. Meld je aan via: www.evangelisch-college.nl/advent

26/11/2023

Het stormt, en niet zo'n beetje ook. De leerlingen van Jezus zijn doodsbang. Er zijn onder hen die stoere vissers zijn, met veel ervaring op het water. Maar zelfs zij schreeuwen het uit van angst. De storm is zo hevig dat de boot het niet meer houdt. Ze vergaan. En ze verwijten Jezus dat het hem allemaal niks kan schelen.
Jezus laat zien dat Hij groter is dan hun angst. Hij hoeft maar te spreken en de storm verstilt. Wat een wonder! De leerlingen vragen zich na dit machtsvertoon dan ook af:
'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?' Dit kan geen gewoon mens zijn. Alleen God heeft deze macht.

Hoe vaak ben jij nog verwonderd over Gods grote daden?

Photos from Evangelisch College's post 24/11/2023

Afgelopen zaterdag mochten 28 cursisten van de EC-Bijbelcursus hun diploma, certificaat of getuigschrift in ontvangst nemen tijdens een feestelijke dienst. Dat betekent dat ze de vier jaar van de EC-Bijbelcursus erop hebben zitten. Mooi om te zien met hoeveel toewijding jullie de cursus hebben gedaan. Van harte gefeliciteerd met jullie certificaat!
Ook voor allen die er niet bij konden zijn, maar wel de cursus hebben afgerond: gefeliciteerd!

21/11/2023

Met advent kijken we vol verwachting uit naar Jezus' komst. God belooft grote dingen te gaan doen bij die komst: de opstanding der doden, het laatse oordeel en nog veel meer. Maar wat betekent die toekomst voor jou vandaag de dag? Wat kun je daarmee en hoe leef je daarnaar toe? Ontdek het in onze adventsoverdenkingen! Meld je aan via: www.evangelisch-college.nl/advent

19/11/2023

Ik denk dat veel van ons dit verlangen wel herkennen in tijden van onrust en moeilijkheden. Als je oorlogsbeelden ziet, kan je ineens verlangen naar de wederkomst van Jezus. Gelukkig weten we al dat God de wereld in Zijn hand heeft en niet loslaat. In deze Psalm staat ook zo mooi: 'De HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.' Het is maar goed dat wij zo'n God hebben, anders zou je moedeloos worden van alles wat er in de wereld gebeurt. Maar we mogen weten dat Gods plan stand houdt. En we weten dat in Jezus het kwaad al is verslagen. Op hem is al onze hoop gevestigd.

Photos from Evangelisch College's post 14/11/2023

Afgelopen vrijdag was de diplomeringsdienst van onze Jongerenwerkersopleiding. Het was een mooie dienst, waarin zelfs gedanst werd. Vier mensen mochten hun diploma in ontvangst mochten. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie! 👩‍🎓‍🥳

12/11/2023

De hogepriester Jozua staat in vuile kleren voor God en wordt aangeklaagd door Satan. De aanklacht is niet geheel onterecht. Jozua staat immers vies voor God. Terwijl hij als hogepriester onberispelijk voor God zou moeten verschijnen. Dat is de enige manier waarop hij het er levend vanaf zou kunnen brengen. Maar de engel van de HEER, waar Jezus in gezien kan worden, neemt het voor Jozua op. Hij geeft hem schone kleren, een feestgewaad. Nu staat hij weer rein voor God. En Satan wordt het zwijgen opgelegd.
Dit is wat Jezus ook voor ons heeft gedaan. We stonden vies voor God met Satan die ons aanklaagde. Maar door Jezus' offer zijn we schoon en kan Satan ons niets meer doen. Wat een genade!

07/11/2023

Ben jij als predikant of theologie-student op zoek naar artikelen over een bepaald thema, van een bepaalde auteur of over een Bijbelboek/-passage? Op theologischetijdschriften.nl kun je nu zoeken in meer dan 50.000 artikelen in 38 theologische tijdschriften. Zo zijn er artikelen te vinden over bijbelwetenschap, pastoraat, liturgie, geloof en wetenschap en kerkgeschiedenis. Maar ook artikelen die aansluiten bij de actualiteit met thema’s als oorlogen het Israëlisch-Palestijns conflict.
Kijk op https://theologischetijdschriften.nl/

05/11/2023

Altijd verheugd zijn, onophoudelijk bidden en God danken onder alle omstandigheden. Dat kunnen we alleen maar omdat we Jezus kennen. Onze vreugde en dankbaarheid zijn niet afhankelijk van wat we hier op aarde bezitten. Deze tekst zegt ook niet dat we nooit verdriet mogen hebben. Maar zelfs in tijden van verdriet kunnen we vreugde voelen, omdat we weten dat Jezus naast ons staat. Hij heeft doorstaan wat wij meemaken. En Hij heeft ons het mooiste geschenk gegeven: dat we bij God kunnen komen met alles wat ons bezighoudt en wat we meemaken. En wat een geschenk is dat!

Hoe dank jij God vandaag?

02/11/2023

In de dagen na de verschrikkelijke aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 las ik Psalm 83. Een Psalm die voor die tijd weinig zeggingskracht had voor mij, maar die nu – gelezen in de context wat er in Israël had plaatsgevonden – actueel werd. Omdat ik op zoek was naar houvast hoe te bidden na de aanslag, werd Psalm 83 voor mij een richtingaanwijzer. Graag deel ik drie lessen die ik hieruit heb geleerd.
Lees meer via: https://www.evangelisch-college.nl/bidden-na-de-aanslag-in-israel-drie-lessen-uit-psalm-83/

29/10/2023

Deze spreuk gaat in tegen onze eigen logica. Wie wordt er nou rijker van weggeven? Maar rijkdom is niet alleen, of misschien zelfs niet, in geld uit te drukken. Onderzoek wijst uit dat geld niet gelukkig maakt. Wat dan wel? Verbinding met anderen. Een vrijgevig persoon geeft om anderen. Een gierig persoon denkt alleen aan zichzelf. Dat is echte armoede. Ik moest gelijk denken aan Scrooge uit het boek A Christmas Carol van Charles Dickens. Die was schatrijk, maar wat een armoede op sociaal vlak. Hij werd pas echt gelukkig toen hij begon uit te delen van zijn rijkdom.

Waarvan kan jij vandaag uitdelen?

27/10/2023

Wij feliciteren onze collega Jan Willem met de aanstelling als directeur bij Logos Instituut! 🥳 We wensen hem veel zegen toe in deze nieuwe baan.

22/10/2023

Een confronterende tekst, waar we misschien niet altijd bij stil willen staan. Het liefst zetten we onderdrukkers weg als slechte mensen. En arme mensen worden in onze samenleving vaak gezien als uitkeringstrekkers of we denken dat het hun eigen schuld is dat ze arm zijn.
Deze spreuk zet ons stil bij onze gedachten en bepaalt ons erbij dat mensen allereerst schepselen van God zijn. God heeft iedereen met zorg gemaakt en het licht in de ogen gegeven. En Hij wil dat we met zijn ogen naar de ander kijken, zelfs als die ander ons onderdrukt. Geen gemakkelijke opdracht, maar eentje waar we God hard bij nodig hebben.

Naar wie wil jij met Gods ogen leren kijken?

20/10/2023

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Dona nobis pacem.

https://youtu.be/epgjZPNpn0U

18/10/2023

De kerk is een groep kwetsbare mensen bij elkaar. Ieder heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis. De kerk zou een plek mogen zijn waar gebrokenheid mag zijn en herstel mag komen. God verlangt er naar om, in verbinding met Hem, herstel te geven.
Tijdens de studiedag van de EC-Bijbelcursus staan we stil bij de weg van herstel in pastoraat. Ben jij erbij? De studiedag vindt plaats op zaterdag 4 november, van 10:30-16:00 uur in het EC-onderwijscentrum. Meld je aan: https://www.evangelisch-college.nl/zaterdag-4-november-2023-studiedag-pastoraat/

15/10/2023

Jesaja krijgt een visioen waarin hij God ziet zitten op een troon. Alles in het visioen ademt Gods grootheid en heiligheid. Als de Heer vraagt wie Hij zal sturen om tegen zijn volk te profeteren, dan antwoord Jesaja direct: Hineni, hier ben ik. Dit staat in schril contrast met de reactie van bijvoorbeeld Mozes (zie post van twee weken terug). Jesaja is direct bereid om te doen wat God van hem vraagt. Ook als zijn boodschap geen gemakkelijke is om te brengen. Het volk zal niet terugkeren naar God. Toch bevat ook deze boodschap hoop: 'Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.'
Wij weten over wie dat gaat: Jezus, die herstel brengt en ons doet terugkeren naar God.

Dat herstel blijven we nodig hebben. Dat blijkt wel uit alle gebeurtenissen in de wereld. Voor welk herstel bid jij vandaag?

13/10/2023

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe! En als je geen vakantie hebt, dat je toch de rust kunt vinden om van Gods schepping te genieten nu de herfst weer langzaam zichtbaar wordt.
Wij zijn vanaf vanmiddag een weekje met vakantie. Ons kantoor is gedurende de week gesloten. We staan weer voor je klaar op maandag 23 oktober!

08/10/2023

Dit verhaal speelt zich af in een tijd waarin het niet goed gaat met Israël, velen zijn God ongehoorzaam. Niet alleen het volk, maar zelfs ook de zonen van de hogepriester Eli (1 Sam. 2:12-25). De situatie in Israël is zo ernstig dat God zwijgt. Zelden tot geen visioenen en profetieën gaf Hij door (v. 1). Maar toch betekent het zwijgen van God niet dat de relatie verbroken is. God gaat door met zijn werk en wel door het leven van Samuel. Maar Samuel heeft eerst niet door dat God roept. Hij kent de Here nog niet omdat hij nog geen persoonlijke openbaringen van Hem heeft ontvangen (v. 7). Door het advies van Eli op te volgen, laat Samuel zien dat hij als dienaar, in het luisteren naar de Heer, totaal beschikbaar en gehoorzaam is aan wat God te zeggen heeft. Ook al zijn het moeilijke woorden die hij later moet doorgeven.

God gaat door met zijn werk, ook al lijkt Hij te zwijgen. Hoe kun jij als dienaar gehoorzaam blijven aan God wanneer het stil is en je niet weet of en wanneer Hij spreekt? Hoe voorkom je ongehoorzaamheid in het dagelijkse leven?

Wilt u dat uw scholen hét hoogst genoteerde School in Zwijndrecht wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

3 redenen om de EC-Bijbelcursus te volgen. Meld je aan en begin in september:
"Ik wilde de God achter de Bijbel leren kennen."Meer over de deeltijdopleiding Theologie: https://www.evangelisch-colleg...
Verlang je naar verdieping in je Bijbellezen? Kom dan naar een open dag van onze Bijbelcursus! https://www.evangelisch-c...
‘Er is veel werk in het pastoraat en hoe belangrijk en gaaf is het dan om toegerust te worden vanuit Gods Woord, in de w...
Wil je net als Johanna de pracht en de schoonheid achter de Bijbelse woorden meer gaan zien en ontdekken hoe God daar do...
Met de Toerustingscursus Pastoraat leg je een mooie basis voor werk in het pastoraat, voor jouw omzien naar de ander en ...
Sonja over de ETS-Bijbelcursus
Moses Alagbe tijdens de studiedag voor kerkleiders

Plaats

Telefoon

Adres


Anjerstraat 79
Zwijndrecht
3333GC

Openingstijden

Maandag 09:00 - 16:30
Dinsdag 09:00 - 16:30
Donderdag 09:00 - 16:30
Vrijdag 09:00 - 12:30
Andere Zwijndrecht scholen (alles zien)
Zomerschool Zwijndrecht Zomerschool Zwijndrecht
Anna Paulownastraat 8
Zwijndrecht, 3331AA

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van Zwijndrechtse scholen van groep 3 t/m 7.

Badan Pengawas Intek Badan Pengawas Intek
Agus
Zwijndrecht

Pengawas Intek

Binnenvaartschool Binnenvaartschool
Lindtsedijk 30
Zwijndrecht, 3336LE

Dé plek waar jij alle informatie kan vinden om te starten in de binnenvaart

GS Trainingen GS Trainingen
Zwijndrecht

Wij geven advies op gebied van Veiligheid (,mvk), VCA,NEN en BHV trainingen, heftruck reachtruck ed

REC Opleidingen REC Opleidingen
Fruiteniersstraat
Zwijndrecht

REC Opleidingen

Koninklijke PBNA Koninklijke PBNA
H. A. Lorentzstraat 1A
Zwijndrecht, 3331EE

Met meer dan 75.000 kandidaten per jaar is Koninklijke PBNA de grootste examenorganisatie van Nederl

Viva Opleiding en Trainingen Viva Opleiding en Trainingen
Fruiteniersstraat 45
Zwijndrecht, 3334KJ

Safety, Security- en Logistieke opleidingen en trainingen.

Jungle kids Jungle kids
Zwijndrecht
Zwijndrecht, 3331

Een kleinschalig kinderdagverblijf, gevestigd in een verzorgingstehuis, met maximaal 16 kinderen op

Rijschool Stripes Rijschool Stripes
Zwijndrecht

Rijschool Stripes is een van de beste rijscholen in de drechtsteden en omstreken.

Daltonschool Tandem Daltonschool Tandem
Hoendersekade 1
Zwijndrecht, 3332KW

Dé plek voor elk talent! Onze Facebookpagina is weer terug van weggeweest!!!

Steven Steven
Lievershil
Zwijndrecht, 3332RH

Vragenlijst Energie Zwijndrecht - Noord Vragenlijst Energie Zwijndrecht - Noord
Norderstedtplein 6
Zwijndrecht, 3332GK

Wij vragen u een enquette in te vullen over uw energievrerbruik in de wijk Noord in Zwijndrecht.