Debby Tol Training

Debby Tol Training

Comments

Effectief samenwerken is weten wat je aan elkaar hebt.

Samenwerken is werken om een gezamenlijk doel te bereiken. Om effectief te werken is het van belang dat je weet wat je aan je teamleden hebt. Zo kun je erop vertrouwen dat jullie het gezamenlijke doel bereiken. 🏆

Weten jouw teamleden wat ze aan je hebben? Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, maar wanneer de communicatie niet lekker loopt kan het hele (zelfsturende) team en het samenwerken op zijn g*t komen te liggen.

Het gesprek aangaan – ook wanneer dit lastig is - over samenwerken en ieders kwaliteiten (leren) kennen houdt elkaar scherp en het werken leuk. 😄

Samen-werken om de waarde van teamleden te ontdekken is waardevol. Leer alles hierover met de training persoonlijk leiderschap.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Google ‘persoonlijk leiderschap’ en je komt duizenden trainingen tegen. Maar geen enkele voor zorgmedewerkers niveau 2, 3 & 4. 🤦‍♀️

Mensen in de zorg staan altijd klaar voor anderen en vinden het lastig om voor zichzelf te zorgen. Dat betekent dus dat we ook deze groep niet moeten vergeten bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. 💥

In de wereld van nu is dat hard nodig. Het aantal mbo opgeleide medewerkers in de zorg is groot. Hoog tijd dus om ook hen te helpen leiding te geven aan zichzelf, zodat zij in staat zijn hun rol in het team écht te pakken.

Deze training helpt medewerkers effectiever te communiceren, de cliënt centraal te stellen en beter samen te werken.

➡️ Neem eens een kijkje bij de training https://www.debbytol.nl/het-verbetertraject/training-persoonlijk-leiderschap-in-de-ouderenzorg/

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Kwaliteit wordt nogal eens onderschat. 🤐

Misschien merk je het zelf ook wel. Door de waan van de dag wil het niet altijd lukken om te werken zoals beloofd op de website van de organisatie onder het kopje 'Visie en missie'.

Toch ligt juist daar vaak de oplossing om op een eenvoudige manier te voldoen aan het kwaliteitskader.

Door met elkaar te kijken naar de visie, missie en het kwaliteitskader komen de verbeterpunten snel naar boven. 💭 Hier actief mee aan de slag gaan maakt de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers zichtbaar, het werkplezier komt terug en de kwaliteit van de zorg is zoals beloofd. ✔️

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

‘Je mag best eens wat meer voor jezelf zorgen.’

Hoor jij deze zin ook weleens voorbijkomen? Grote kans van wel. Tegenwoordig worden we geregeerd door de waan van de dag. Er is geen tijd meer om even stil te staan, te bedenken en te bepalen wat jij belangrijk vindt. 💭

Wanneer medewerkers steeds weer over hun eigen grenzen gaan (of zelfs niet kunnen aangeven wat hun grens is), gaat dit uiteindelijk neg*tieve gevolgen hebben voor (zorg)organisaties.

➡️ Oog hebben voor zorgmedewerkers en hen helpen persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, helpt uitval voorkomen en draagt bij aan een goede werk-privé balans. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is het proces van je eigen normen en waarden in het oog houden, maar ook die van de organisatie. Zo kunnen medewerkers de beste versie van zichzelf zijn en de beste zorg leveren.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Samen ‘zorgen’ voor een positieve werksfeer! 🧑‍⚕️

Een positieve werksfeer zorgt dat je fluitend naar je werk gaat, maar ook dat je met elkaar het werk goed aan kunt. Een win-win situatie toch? 🤔

Ik kom het alleen nog weleens anders tegen. Veel teams (en organisaties) hebben last van ‘niet met, maar over’ elkaar praten. Naast de stress door de (vaak) hoge werkdruk levert dit nog meer stress op. Een fijne samenwerking erg belangrijk. 🤝

Ben je klaar met dat ‘geklets’ of de neg*tieve sfeer op de werkvloer? ➡️ Tijd om dat te veranderen! Door met elkaar de processen in kaart te brengen, het gesprek te voeren over samenwerken en verantwoordelijkheid nemen, worden dingen bespreekbaar. En dat helpt om fluitend naar je werk te komen. 😁

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Hoe vaak wordt er in jouw team een MIC ingevuld door stress, spanning of werkdruk?😨

Zorgmedewerkers ervaren veel werkdruk. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid en dat er een tekort aan zorgpersoneel is, is voor niemand onbekend.

Zorgmedewerkers kunnen goed zorgen voor anderen, maar zorgen ze ook goed genoeg voor zichzelf? Hoe zit het in hun koppie? Lopen ze op hun tandvlees?

➡️Het is belangrijk om deze signalen op tijd in de g*ten te hebben. Zo kun je je zorgmedewerkers tijdig ruimte geven en lijdt de kwaliteit van de zorg hier niet onder.

Weten wat jij voor jouw team kan doen om de signalen tijdig te herkennen? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Samenwerken is (g)een pretje

Voor veel zorgteams is het werken volgens het kwaliteitskader een uitdaging. Er wordt veel van het team gevraagd waardoor samenwerken niet altijd vlekkeloos verloopt.

Het werken in een zorgteam is een topsport. Dit vraagt om tijd, aandacht, moed en vertrouwen in elkaar. Maar hoe krijg je dit voor elkaar in een zorgteam waar mensen gewend zijn om hun eigen plan te trekken?🤨

➡️Tijdens een teamcoachingstraject halen we alle hobbels in het team boven water. We gaan kijken naar de teamwaarden of doelen en kijken waar het beter kan. Zodat samenwerken weer een feestje wordt! ✅

Meer weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Hoe goed luister jij? 🤨

Om goed in gesprek te gaan, is het belangrijk dat je goed luistert, samenvat en doorvraagt. Luisteren is van grote invloed op de kwaliteit van communicatie. Met name in de zorg is communicatie erg belangrijk. Niet alleen richting de cliënt, maar ook onderling en richting andere zorgafdelingen.

Wanneer ik in een organisatie duik begin ik altijd blanco en ga ik observeren. Wat geb***t er? Of wat geb***t er niet? Wat loopt goed? Wat kan beter? Vervolgens ga ik vragen stellen, luisteren, nog meer vragen stellen en het gesprek aan met de individuen. 💬

En dan? ➡️ Door écht met elkaar het gesprek aan te gaan zien teamleden dat zij zelf de sleutel tot een oplossing zijn.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

*D
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 3️⃣

Binnen het kwaliteitskader is het belangrijk om een goed zorgteam samen te stellen. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit soms best lastig is. Toch is dit een stap die zorgvuldig moet gebeuren. Het is belangrijk dat iedere medewerker doet waar hij of zij voor is opgeleid wat uiteindelijk moet zorgen voor een goed evenwicht in het team.

Ik kan jullie hulp bieden door jullie te ondersteunen in het samenstellen van dat evenwichtige team. Ik kijk mee en help jullie op weg om uiteindelijk te werken volgens het Kwaliteitskader! ✅

Meer weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️
https://www.debbytol.nl/de-client-centraal/het-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2️⃣

Zijn de randvoorwaarden, waarbinnen medewerkers moeten werken om aan het kwaliteitskader te voldoen, binnen jouw organisatie in orde? 🧐

Wanneer je écht volgens het kwaliteitskader gaat werken kan het zomaar zijn dat een aantal zaken anders aangepakt moet worden. Dit is vaak geen zaak van zomaar even schakelen. Er moet goed gekeken worden of het team er klaar voor is. Is er sprake van een juiste functiemix? Hoe zit het met de veiligheid van de bewoners en de medewerkers? Allemaal zaken om rekening mee te houden.

Op zoek naar een oprecht betrokken blik van buitenaf? Ik kijk en denk graag mee!💡

👉Benieuwd naar wat er nog meer komt kijken bij het implementeren? Houd mijn berichten in de g*ten!
https://www.debbytol.nl/de-client-centraal/het-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 1️⃣

Met je handen in het haar over het implementeren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Zeker niet gemakkelijk en waar begin je nou precies? 🤔

Allereerst is de visie van de organisatie van groot belang. De visie van de organisatie moet door de aderen van de medewerkers stromen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan, maar hoe zit dit nu?

Hoe goed kennen jouw medewerkers de visie en kernwaarden van de organisatie? Hoe zie je dit terug in je dagelijkse werk? Én hoe kun je die koppelen aan het kwaliteitskader zodat het een ongeschreven regel binnen jullie organisatie wordt? 👉Werken volgens jullie visie, kernwaarden en het kwaliteitskader.

Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat je eerlijk durft te kijken en durft te benoemen wat er in werkelijkheid geb***t. Hierop kan je vervolgens de implementatie van het kwaliteitskader op gaan bouwen.

Hulp nodig? Neem eens contact op!
https://www.debbytol.nl/de-client-centraal/het-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/

👉Benieuwd naar wat er nog meer komt kijken bij het implementeren? Houd mijn berichten in de g*ten!
Hoe vaak zeg jij nee?

Je weet dat je het eigenlijk vaker zou moeten doen, maar toch is het best lastig. Je wilt niet bot overkomen, maar je hebt ook al snel spijt als je ja zegt. Want linksom of rechtsom, door ja te zeggen heb je jezelf toch weer in de nesten gewerkt. Thuis óf op je werk. Hoe vervelend is dat? 🥴

Hoe doe je dat nu ’nee' zeggen? Vaak helpt het om niet direct ‘ja’ te zeggen, maar er eerst even over na te denken. Dan kan je gerust nadenken over of je wel of niet iets kunt betekenen voor de ander.

Wanneer je dit lastig vindt, bedenk je dan dat wanneer je 'nee' zegt tegen de ander, je ‘ja’ zegt tegen jezelf. Om toch de ander tegemoet te komen, kun je wel meedenken naar een andere oplossing, maar let daarbij wel op dat je toch niet te snel 'ja' zegt.

Blijf je het lastig vinden om te doen? Neem eens contact met me op, ik help je graag verder!

https://www.debbytol.nl/

Trainer & (team)coach op het gebied van ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, veerkracht en same

Op deze pagina vind je behalve tips en artikelen over persoonlijk leiderschap ook filmpjes, quotes en uiteraard informatie over mijn aanbod. Kijk voor meer informatie over mijn aanbod op www.debbytol.nu

Werkend zoals gewoonlijk

15/02/2023

Waar knelt het vaak bij zorgteams? 🤔

Door de dynamische werkomgeving en werkdruk bestaat de kans dat dingen niet zo lopen als ze zouden moeten. Heel begrijpelijk, maar het is wel belangrijk dat de kwaliteit van de zorg er nooit onder lijdt. 💭

Maar waar knelt het vaak bij zorgteams?
❌ Werkprocessen lopen niet lekker. Vaak zie ik dat bij verschillende werkprocessen. De oorzaak kan liggen in een bezettingsprobleem, maar wanneer er niet effectief gewerkt wordt, dan wordt dit g*t nóg groter. Vaak zie ik ook dat niet iedereen dat doet waar hij of zij voor is opgeleid. Ook dat draagt niet bij aan een effectief werkproces.
❌ In een team wordt er van je verwacht dat je samenwerkt en communiceert. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Regelmatig zie ik geen team maar een groep aan het werk. Van de buitenkant lijkt het of zij prima samenwerken, maar wanneer je beter kijkt, lijkt dit niet het geval te zijn.

Door met een systemische bril te kijken kan ik teams én organisaties helpen om in beweging te komen. Resultaat? Het team communiceert weer met elkaar!

Ben je benieuwd hoe ik dat kan doe voor jouw organisatie? Stuur me eens een berichtje! ✉️

08/02/2023

Zo ga ik te werk!

Als kwaliteitscoach in de ouderenzorg ben ik bezig met verschillende vraagstukken, maar de basis van hoe ik te werk ga en wat daarin belangrijk is, blijft hetzelfde.

Zo stap ik in een nieuwe uitdaging:
👀 Een nieuw vraagstuk vraagt om een verse blik. Daarom stap ik altijd met een ‘niet weten’ houding in een nieuwe opdracht
👂 Ik ga in gesprek, luister en vraag door
💭 Ik geef medewerkers erkenning voor wat ze doormaken, check of ik hen goed begrijp en of ik niemand vergeten ben om te bevragen
📉 Vervolgens zijn de analyses aan de b***t
💪 Samen met de medewewerkers bedenk ik haalbare interventies en gaan we met elkaar de uitdaging aan.

Na een evaluatie zit mijn werk erop en is het weer aan de zorgteams en de organisatie, die nu handvatten hebben om effectief en soepel te kunnen samenwerken, met oog voor de cliënt en voor elkaar!

https://www.debbytol.nl/

22/12/2022

Niet alleen het jaar loopt op z'n end. Ook mijn opdracht bij AxionContinu. Tijd om mijn waardering uit te spreken naar de collega's waar ik mee heb samengewerkt én naar mijn opdrachtgever. Helemaal in de stijl van het seizoen en de feestdagen natuurlijk! ✨

Na de feestdagen - zonder zorgen - kijk ik uit naar de start van een nieuwe opdracht in Gouda! Ik wens iedereen alle geluk en gezondheid toe! 💙

23/11/2022

Hey zorg held(in), heb je een momentje? 🙋

Jullie werk is zwaar, lang, mooi, én uitputtend én toch staan jullie elke dag op met frisse moed om iedereen een beetje beter te maken. 💪

Allereerst een dankjewel aan jou. 🙏

Ten tweede, ben ik benieuwd wat jouw motivatie is? Wat drijft jou elke dag weer? Waar haal je voldoening uit?

Ik ben heel benieuwd, laat een reactie hieronder achter, stuur me een privé bericht óf trek aan de bel via 06 83970475. Dankjewel! 💙

16/11/2022

Hey zorg ZZP’ers! 👋

Je inschrijven bij de KVK en voor jezelf aan de slag gaan. We zien het steeds meer, ook in de zorg. Natuurlijk heeft het voordelen, zoals…
👉 Flexibele(re) werktijden
👉Zelf bepalen in welk team of op welke locatie je gaat werken
👉 Of misschien een hogere loonstrook aan het einde van de maand.

Ondanks dat je niet verbonden bent aan 1 werkplek als ZZP’er, zijn jullie essentieel voor zorgteams. Jullie vangen g*ten in de bezetting op en jullie stellen vragen die over zaken die vaste teamleden gewoon vinden. En juist door die vragen kunnen deze teams veel van jullie leren. Want door jullie flexibiliteit zijn jullie in de gelelgenheid bij veel verschillende organisaties binnen te kijken 👀 en slimme manieren van werken door te geven.

Dus mijn vraag aan jou, zorg ZZP’er is dit:
1️⃣ Wat is de belangrijkste reden waarom je bent gaan ZZP’en?
2️⃣ Wat voor dingen zie je, die anders, beter of efficiënter kunnen lopen? Hoe deel jij die kennis en ervaring?

Ik ben heel benieuwd, laat een reactie hieronder achter, stuur me een privé bericht óf trek aan de bel via 06 83970475. Dankjewel! 💙

11/11/2022

Nieuw teamcoaching traject in het Catharina Ziekenhuis

Samen met Zorg Zorro’s, Marjolein Druijts en Frank van der Heijden zijn we gestart met het coachen van de teams op de afdeling radiologie.

Het doel? 💪
De medewerkers helpen om samen oplossingen te bedenken voor de uitkomsten van het MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek). Wij zijn heel benieuwd wat voor mooie oplossingen voor die dingen die beter kunnen deze medewerkers hebben geformuleerd eind maart 2023. 💡

Stiekem lijkt radiologie een beetje op teamcoaching. Op de afdeling radiologie kijken ze dwars door mensen heen om verbeteringen te realiseren. Als teamcoach kijk ik vooral tussen mensen (en teams) door om te zien wat er heen en weer gaat. Ik ben benieuwd wat we van elkaar kunnen leren. 🧠

Timeline photos 23/09/2022

Systeemdenken, wat is dat? 🤔

Systeemdenken gaat over – je raadt het al – systemen. Vaak is de oplossing voor een probleem het begin van weer een ander probleem. ❌

Hoe kan dat dan? Omdat het probleem vaak zit in wat er tussen mensen geb***t. Het gaat niet om ‘Wie is er schuldig?’, maar ‘Wat geb***t er? Wat is de context waarin het probleem is ontstaan?’. Vaak wordt de persoonlijkheid van mensen overschat en de context onderschat.

Door de schuldvraag weg te nemen, anders te kijken, elkaar vragen te stellen en daar eerlijk antwoord op te geven, kunnen we samen een oplossing bedenken. Wanneer de verschillen er mogen zijn, wordt het makkelijker om het systeem efficiënter in te richten en betere zorg te verlenen. 🧑‍⚕️

Benieuwd naar systeemdenken voor jouw zorgorganisatie? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 14/09/2022

Jouw kwaliteit zorgt! 💭

De kwaliteiten van jou en je teamleden geven de zorg die je draagt, en geeft, meerwaarde. Daarom is het belangrijk dat je jouw kwaliteiten kent. 👀

Wat zijn jouw kwaliteiten dan?
1️⃣ Wat kan je goed?
2️⃣ Wat doe je graag?
3️⃣ Waar wordt je voor gevraagd?

Het antwoord op deze vragen helpt je om jouw persoonlijke kwaliteiten te ontdekken. Wanneer je de kwaliteiten van je collega’s kent, wordt het werk binnen het team een stuk makkelijker.

Het kennen en uitdragen van kwaliteiten zijn kan lastig zijn, door middel van teamcoaching kom jij jouw kwaliteiten te weten in de zorg en voor je team.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 07/09/2022

Verantwoordelijkheid is goed, het geeft betekenis in ons werk. Verantwoordelijkheid wordt vaak ervaren worden als positief én het hoort bij je vak. Maar té veel verantwoordelijkheid kan angst en andere neg*tieve gevoelens geven. 🤔

Hoe zorg je voor een goede balans? Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je cliënten en de afdeling? Hoe draag je verantwoordelijkheid over?

👉 Is de taakverdeling duidelijk?
👉 Doet iedereen dat waar die het beste voor opgeleid is?
👉 Hoe wordt er gecommuniceerd onderling?
👉 Worden grenzen aangegeven? En hoe?

Dit vraagt om een helder antwoord. Wanneer de verdeling van verantwoordelijkheid uit balans is, kan zorg voor patiënten in het geding komen, maar ook de gezondheid van teamleden. In een ‘gezond’ team is er een goede verdeling van de verantwoordelijkheid en doet iedereen dat waarvoor die het beste is opgeleid. 💪

Verantwoordelijkheid voor cliënten start bij verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.

Timeline photos 01/09/2022

Effectief samenwerken is weten wat je aan elkaar hebt.

Samenwerken is werken om een gezamenlijk doel te bereiken. Om effectief te werken is het van belang dat je weet wat je aan je teamleden hebt. Zo kun je erop vertrouwen dat jullie het gezamenlijke doel bereiken. 🏆

Weten jouw teamleden wat ze aan je hebben? Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, maar wanneer de communicatie niet lekker loopt kan het hele (zelfsturende) team en het samenwerken op zijn g*t komen te liggen.

Het gesprek aangaan – ook wanneer dit lastig is - over samenwerken en ieders kwaliteiten (leren) kennen houdt elkaar scherp en het werken leuk. 😄

Samen-werken om de waarde van teamleden te ontdekken is waardevol. Leer alles hierover met de training persoonlijk leiderschap.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 24/08/2022

Google ‘persoonlijk leiderschap’ en je komt duizenden trainingen tegen. Maar geen enkele voor zorgmedewerkers niveau 2, 3 & 4. 🤦‍♀️

Mensen in de zorg staan altijd klaar voor anderen en vinden het lastig om voor zichzelf te zorgen. Dat betekent dus dat we ook deze groep niet moeten vergeten bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. 💥

In de wereld van nu is dat hard nodig. Het aantal mbo opgeleide medewerkers in de zorg is groot. Hoog tijd dus om ook hen te helpen leiding te geven aan zichzelf, zodat zij in staat zijn hun rol in het team écht te pakken.

Deze training helpt medewerkers effectiever te communiceren, de cliënt centraal te stellen en beter samen te werken.

➡️ Neem eens een kijkje bij de training https://www.debbytol.nl/het-verbetertraject/training-persoonlijk-leiderschap-in-de-ouderenzorg/

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 17/08/2022

Kwaliteit wordt nogal eens onderschat. 🤐

Misschien merk je het zelf ook wel. Door de waan van de dag wil het niet altijd lukken om te werken zoals beloofd op de website van de organisatie onder het kopje 'Visie en missie'.

Toch ligt juist daar vaak de oplossing om op een eenvoudige manier te voldoen aan het kwaliteitskader.

Door met elkaar te kijken naar de visie, missie en het kwaliteitskader komen de verbeterpunten snel naar boven. 💭 Hier actief mee aan de slag gaan maakt de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers zichtbaar, het werkplezier komt terug en de kwaliteit van de zorg is zoals beloofd. ✔️

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 10/08/2022

‘Je mag best eens wat meer voor jezelf zorgen.’

Hoor jij deze zin ook weleens voorbijkomen? Grote kans van wel. Tegenwoordig worden we geregeerd door de waan van de dag. Er is geen tijd meer om even stil te staan, te bedenken en te bepalen wat jij belangrijk vindt. 💭

Wanneer medewerkers steeds weer over hun eigen grenzen gaan (of zelfs niet kunnen aangeven wat hun grens is), gaat dit uiteindelijk neg*tieve gevolgen hebben voor (zorg)organisaties.

➡️ Oog hebben voor zorgmedewerkers en hen helpen persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, helpt uitval voorkomen en draagt bij aan een goede werk-privé balans. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is het proces van je eigen normen en waarden in het oog houden, maar ook die van de organisatie. Zo kunnen medewerkers de beste versie van zichzelf zijn en de beste zorg leveren.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 27/07/2022

Samen ‘zorgen’ voor een positieve werksfeer! 🧑‍⚕️

Een positieve werksfeer zorgt dat je fluitend naar je werk gaat, maar ook dat je met elkaar het werk goed aan kunt. Een win-win situatie toch? 🤔

Ik kom het alleen nog weleens anders tegen. Veel teams (en organisaties) hebben last van ‘niet met, maar over’ elkaar praten. Naast de stress door de (vaak) hoge werkdruk levert dit nog meer stress op. Een fijne samenwerking erg belangrijk. 🤝

Ben je klaar met dat ‘geklets’ of de neg*tieve sfeer op de werkvloer? ➡️ Tijd om dat te veranderen! Door met elkaar de processen in kaart te brengen, het gesprek te voeren over samenwerken en verantwoordelijkheid nemen, worden dingen bespreekbaar. En dat helpt om fluitend naar je werk te komen. 😁

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 20/07/2022

Hoe vaak wordt er in jouw team een MIC ingevuld door stress, spanning of werkdruk?😨

Zorgmedewerkers ervaren veel werkdruk. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid en dat er een tekort aan zorgpersoneel is, is voor niemand onbekend.

Zorgmedewerkers kunnen goed zorgen voor anderen, maar zorgen ze ook goed genoeg voor zichzelf? Hoe zit het in hun koppie? Lopen ze op hun tandvlees?

➡️Het is belangrijk om deze signalen op tijd in de g*ten te hebben. Zo kun je je zorgmedewerkers tijdig ruimte geven en lijdt de kwaliteit van de zorg hier niet onder.

Weten wat jij voor jouw team kan doen om de signalen tijdig te herkennen? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 13/07/2022

Samenwerken is (g)een pretje

Voor veel zorgteams is het werken volgens het kwaliteitskader een uitdaging. Er wordt veel van het team gevraagd waardoor samenwerken niet altijd vlekkeloos verloopt.

Het werken in een zorgteam is een topsport. Dit vraagt om tijd, aandacht, moed en vertrouwen in elkaar. Maar hoe krijg je dit voor elkaar in een zorgteam waar mensen gewend zijn om hun eigen plan te trekken?🤨

➡️Tijdens een teamcoachingstraject halen we alle hobbels in het team boven water. We gaan kijken naar de teamwaarden of doelen en kijken waar het beter kan. Zodat samenwerken weer een feestje wordt! ✅

Meer weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

Timeline photos 06/07/2022

Hoe goed luister jij? 🤨

Om goed in gesprek te gaan, is het belangrijk dat je goed luistert, samenvat en doorvraagt. Luisteren is van grote invloed op de kwaliteit van communicatie. Met name in de zorg is communicatie erg belangrijk. Niet alleen richting de cliënt, maar ook onderling en richting andere zorgafdelingen.

Wanneer ik in een organisatie duik begin ik altijd blanco en ga ik observeren. Wat geb***t er? Of wat geb***t er niet? Wat loopt goed? Wat kan beter? Vervolgens ga ik vragen stellen, luisteren, nog meer vragen stellen en het gesprek aan met de individuen. 💬

En dan? ➡️ Door écht met elkaar het gesprek aan te gaan zien teamleden dat zij zelf de sleutel tot een oplossing zijn.

Wil je hier meer over weten? Stuur eens een bericht of bel mij op 06 83970475 ☎️

*D

Wilt u dat uw scholen hét School in Werkendam wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Voluit leven en werken. In een wereld die steeds verandert.

Zelfvertrouwen Verantwoordelijkheid Verbinding

Steeds terugkerende thema’s tijdens trainingen en coachsessies.
Weten wat je sterke punten zijn, wat je kunt, wat je waarde is, waar je verantwoordelijk voor bent, met wie je dingen samen wilt doen.

Vanuit de overtuiging dat je alleen sneller gaat maar samen verder komt train en coach ik mensen en geef ik organisaties advies hoe zij op een eenvoudige manier in staat zijn om verbinding te maken met de wereld om hen heen en met zichzelf. Vanuit die verbinding is ontwikkelen en verbeteren een stuk simpeler.

Ik geloof dat alles wat je wilt leren over jezelf en/of je organisatie al ergens diep van binnen bij je leeft. Je weet wat er nodig is om van A naar B te komen, wat je moet doen, wat je nodig hebt.
Het is de kunst om die kennis naar boven te halen én te gebruiken. Wanneer dat lukt ben je in staat te leven en te werken zoals jij dat wilt.

Video's (alles zien)

NIEUWE HUISSTIJL | Vandaag had ik een mooi gesprek met een specialist oudergeneeskunde en een teamleider. We spraken  ov...

Plaats

Telefoon

Adres


Bandijk 22
Werkendam
4251NTWERKENDAM

Openingstijden

Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Andere Persoonlijke begeleiding in Werkendam (alles zien)
Nooitmeerpleasen.nl Nooitmeerpleasen.nl
Bandijk 39
Werkendam, 4251ME

Stel jij een ander vaak boven jezelf en leef je daardoor niet je mooiste leven?🍀Ga voor rust & geluk

Be Fit Personal Training en Coaching Be Fit Personal Training en Coaching
Kerckelant 41
Werkendam, 4251ES

Jouw trainer en coach voor persoonlijke begeleiding op het gebied van gezonde voeding, voldoende bew