AWN Lek- en Merwestreek

AWN Lek- en Merwestreek

Comments

Vandaag is de digitale Reuvensdag. Omdat het congres in Almere niet doorging, zijn nu tussen 10 en 16 uur een aantal presentaties van archeologen via een livestream te zien.
https://www.reuvensdagen.nl/programma-2021/
Eerder is gemeld dat op zaterdag 26 juni een online algemene ledenvergadering van de landelijke AWN gehouden zou worden. Gezien echter de grote ‘online-moeheid’ die velen inmiddels hebben, de huidige voorzichtig positieve ontwikkelingen en de sterke algemene behoefte om elkaar weer echt te ontmoeten, willen we de ALV toch fysiek gaan plannen en er dan iets moois van maken. De ALV wordt daarom verplaatst naar een vrijdag of zaterdag in september.
Volgend weekend zijn de Archeologiedagen. De plannen die AWN Lek- en Merwestreek (al voor vorig jaar) had, konden vanwege Covid niet georganiseerd worden.
Dat houdt echter niet in, dat er niets te beleven is. Het landelijk programma is te vinden op:
https://www.archeologiedagen.nl/programma/

Bijvoorbeeld het archeologisch erf bij de AWN-afdeling Helinium in Vlaardingen staat in het teken van de Vlaardingen cultuur:
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/vlaardingencultuur-wetenschappelijke-experimenten/
Het erf Masamuda is overigens ook weer buiten Archeologiedagen te bezoeken op zondagen tussen 12 en 16 uur.
Ooit iets bijzonders gevonden in de grond van de Dordtse binnenstad en omgeving?
Ook wij zijn uiteraard heel nieuwsgierig:
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

https://www.bndestem.nl/rivierenland/giessenburgse-veeneiken-bieden-wetenschappers-kijkje-in-de-prehistorische-alblasserwaard~a5f2688d/
Vandaag liepen twee leden enkele uurtjes over de Ambachtsezoom. Recent zijn daar watergangen uitgebaggerd en verdiept.

Omdat enige tijd geleden bleek dat hier voor de herinpoldering van de Zwijndrechtse Waard 1332 menselijke activiteiten waren, is dit een bijzonder terrein. Zouden we vandaag meer aantreffen van ‘de eerste Ambachters’?

Het terrein is enorm groot, alleen het erover lopen neemt al flink wat tijd in beslag. Toch hebben we wel wat scherven gevonden, waaronder heel veel modern terracotta en afvoerbuizen. Die komen van de kassen die hier tientallen jaren stonden. Sporen uit de 13e eeuw hebben we niet aangetroffen.

De bijzonderste vondsten zie je op de foto’s.

De AWN-afdeling Lek- en Merwestreek (met ongeveer 75 leden) omvat het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Eiland van Dordrecht, Krimpenerwaard, delen van IJsselmonde, Hoekse Waard en Land van Heusden en Altena.

In het gebied van afdeling Lek- en Merwestreek zijn drie verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen zijn Alblasserwaard, Eiland van Dordrecht en Gorinchem. Elke werkgroep werkt zelfstandig aan archiefonderzoek, plaatselijke opgravingen en het uitwerken hiervan. Verder organiseert de afdeling lezingen en excursies. Elk lid van deze AWN-afdeling ontvangt ook het kwartaalblad 'Grondig Bekeken'.

Werkend zoals gewoonlijk

Programma 2021 - Stichting Reuvens 19/11/2021

Programma 2021 - Stichting Reuvens

Vandaag is de digitale Reuvensdag. Omdat het congres in Almere niet doorging, zijn nu tussen 10 en 16 uur een aantal presentaties van archeologen via een livestream te zien.
https://www.reuvensdagen.nl/programma-2021/

Programma 2021 - Stichting Reuvens Wat b***n wij enorm! We hadden hoop dat we ondanks de aangescherpte maatregelen toch een leuke fysieke congresdag konden organiseren. Na overleg met de congreslocatie bleek dat de nieuwe corona-maatregelen het voor ons onmogelijk maken om fysieke Reuvensdagen neer te zetten. Voor meer info klik op d...

22/06/2021

Eerder is gemeld dat op zaterdag 26 juni een online algemene ledenvergadering van de landelijke AWN gehouden zou worden. Gezien echter de grote ‘online-moeheid’ die velen inmiddels hebben, de huidige voorzichtig positieve ontwikkelingen en de sterke algemene behoefte om elkaar weer echt te ontmoeten, willen we de ALV toch fysiek gaan plannen en er dan iets moois van maken. De ALV wordt daarom verplaatst naar een vrijdag of zaterdag in september.

Vlaardingencultuur - wetenschappelijke experimenten | Archeologiedagen 15/06/2021

Vlaardingencultuur - wetenschappelijke experimenten | Archeologiedagen

Volgend weekend zijn de Archeologiedagen. De plannen die AWN Lek- en Merwestreek (al voor vorig jaar) had, konden vanwege Covid niet georganiseerd worden.
Dat houdt echter niet in, dat er niets te beleven is. Het landelijk programma is te vinden op:
https://www.archeologiedagen.nl/programma/

Bijvoorbeeld het archeologisch erf bij de AWN-afdeling Helinium in Vlaardingen staat in het teken van de Vlaardingen cultuur:
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/vlaardingencultuur-wetenschappelijke-experimenten/
Het erf Masamuda is overigens ook weer buiten Archeologiedagen te bezoeken op zondagen tussen 12 en 16 uur.

Vlaardingencultuur - wetenschappelijke experimenten | Archeologiedagen Vlaardingencultuur – wetenschappelijke experimenten Voor kinderenBuitenArcheologiefestivalOpen dagPresentatieRondleidingWorkshop Educatief Archeologisch erf Masamuda staat tijdens de Nationale Archeologiedagen in het teken van de Vlaardingencultuur (Nieuwe Steentijd) Bij het Vlaardingencultuurhuis...

12/04/2021
29/11/2020

Dordrecht Ondergronds

Koud is het, maar wel prachtig weer voor een opgraving! En dat is wat er op dit moment gebeurt op het Gezondheidspark, op de plek waar een nieuw appartementencomplex zal worden gebouwd. Misschien een goed idee om deze en andere wooncomplexen Hadrianus, Faustina en Marcus te noemen? Naar de keizerlijk afbeeldingen op de (daar gevonden) Romeinse munten uit de 2e eeuw na Chr. (en in het laatste geval ook met een knipoog naar de archeoloog die de opgraving leidt 😉).

In 2010 werd er namelijk al op die locatie opgegraven (zie: https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZyavhbgJyT_Dordrecht_Ondergronds_17_Romeinse_en_middeleeuwse_bewoning_langs_de_Dubbel_website.pdf) en werden er onder meer Romeinse munten gevonden. Daardoor weten we dat er in de tweede eeuw Romeinen aanwezig waren op de oevers van de verdwenen rivier de Dubbel, op dezelfde plek als waar in de Middeleeuwen het dorp Wolbrandskerke/Kruiskerke lag. Toen vonden we ook een fragment van een baksteen met daarin de afruk van een spijkerzool, afkomstig van een Romeinse schoen. Iemand was zo'n 1900 jaar geleden nogal onoplettend en trapte op een drogende steen, om zich zo onbewust te vereeuwigen.

Op dit moment wordt opnieuw die Romeinse laag gevonden, diep onder het huidige maaiveld. En dat levert opnieuw vondsten uit de Romeinse Tijd op, waaronder aardwerkfragmenten, zoals van amforen die voor het transport van olijfolie uit het Middellandse Zeegebied werden gebruikt.

We weten nog niet veel van Dordrecht in de Romeinse Tijd, maar duidelijk is wel dat hier Romeinen hebben gewoond. Waar precies is niet te zeggen: tot nu toe is er geen gebouw gevonden, maar dat er ergens een villa zal hebben gestaan lijkt aannemelijk.

Ook vinden de archeologen nu opnieuw keramiek uit de IJzertijd (circa 800 tot enkele jaren voor Christus). Er waren dus ook vóór de komst van de Romeinen al mensen aanwezig in dit gebied.

Zodra alle gegevens zijn uitgewerkt en specialisten naar de verschillende vondsten hebben gekeken zal het onderzoeksrapport verschijnen op www.archeologiedordrecht.nl

17/07/2020

Ooit iets bijzonders gevonden in de grond van de Dordtse binnenstad en omgeving?

ArcheotopstukDordt #299 is klein maar bijzonder en tevens een oproep aan jullie! We kregen het vorige week geschonken van een amateurarcheoloog: een schijffibula uit de periode 800-1000.

De messing fibula (mantelspeld) is 12 mm in doornede. Aan de voorkant is een (fabel)dier te zien dat wel wat weg heeft van een draak. Het beest kijkt achterom en lijkt bijna in zijn opgeheven staart te bijten (is het een ouroboros? Letterlijk vertaald: staarteter). Aan de achterkant kun je nog zien dat er een speld zat.

Google je op 'Karolingische (schijf)fibula' dan vind je wel meer voorbeelden van soortgelijke speldjes. Wat dat betreft is deze vondst niet uniek. Maar de meeste archeologische vondsten op het Eiland van Dordrecht (èn uit de stad) gaan niet verder terug dan tot het begin van de 11de eeuw. In dat opzicht is elke oudere vondst die opduikt een schat, want blijkbaar liepen er al wel eerder mensen rond in deze toen nog onontgonnen, natte wildernis...

Op het Gezondheidspark (grens Dubbeldam/Sterrenburg) is enkele jaren geleden wat keramiek gevonden uit de IJzertijd, evenals meerdere vondsten uit de Romeinse Tijd en vondsten uit de 8e/9e eeuw n. Chr. We weten dat de West Friese graven rond het jaar 1000 begonnen met het ontginnen van de laagveenmoerassen in dit gebied. De (verdronken) dorpen die inmiddels zijn opgegraven op het Eiland van Dordrecht zijn ook ontstaan in die tijd (eerste kwart 11de eeuw). Dat blijkt onder meer uit het hout van boomstamkisten waarin overledenen in die tijd werden begraven.

Ook uit archeologisch (boor)onderzoek in de binnenstad van Dordrecht blijkt dat daar in het begin van de 11de eeuw een nederzetting op de oevers van de rivier de Thuredrith bestond. Maar hoe zat dat dan daarvoor? In de verdronken dorpen, op de oevers van de rivier de Dubbel, vinden we dus aanwijzingen voor oudere bewoning. Dat zou evengoed het geval kunnen zijn voor bewoning op de oevers van de Thuredrith, maar jammer genoeg hebben we dat nog nooit kunnen vaststellen tijdens opgravingen… Wèl duiken er ook in het centrum van de stad af en toe wat vondsten op uit de Karolingische tijd, zoals een fibula met diermotieven (zie pag. 353 van de Archeologische kroniek Zuid-Holland: https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZodhwihJkG_Archeologische_Kroniek_1990.pdf) en een muntje (een styca) uit 841-849, gevonden bij de Grote Kerk.

De schijffibula die we ontvingen bevestigt opnieuw dat er in de Karolingische tijd mensen waren (woonden?) langs de rivier de Dubbel. Misschien verloor een vroege veenontginner zijn mantelspeld tijdens de noeste arbeid om het gebied bewoonbaar te maken…?

Om ons kennisgebrek te verkleinen zouden we graag meer vroege vondsten kennen uit de binnenstad van Dordrecht. Wil je met ons delen wat je eventueel ooit hebt gevonden in de stad? Plaats dan als reactie een foto met daarbij (voor zover je dat weet) de locatie waar je vondst ongeveer uit de bodem kwam. Je zou ons (èn de stad) er enorm mee helpen!

09/07/2020

Ook wij zijn uiteraard heel nieuwsgierig:

Dinsdag 7 juli hebben we aan de Voorstraat enkele boringen gezet in het kader van de aankomende documentaire Het Ware Verhaal. Hierin gaan Clarissa Griffioen en Ivo van der Vat in het kader van 800 jaar stad Dordrecht op zoek naar ontstaansgeschiedenis van Dordrecht. Voor meer informatie, zie: https://www.facebook.com/hetwareverhaal/

Tijdens het booronderzoek zijn diep onder de huidige straat leuke vondsten gedaan en enkele grondmonsters genomen. Na analyse hiervan zal blijken hoe lang de oeverwallen van de Thuredrith, de huidige Wijn- en Voorstraathaven nu eigenlijk al echt bewoond zijn.

Benieuwd naar de resultaten? De documentaire zal in februari 2021 in het filmhuis The Movies in Dordrecht worden vertoont.

13/06/2020

AD Rivierenland

bndestem.nl 17/03/2020

Giessenburgse veeneiken bieden wetenschappers kijkje in de prehistorische Alblasserwaard

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

https://www.bndestem.nl/rivierenland/giessenburgse-veeneiken-bieden-wetenschappers-kijkje-in-de-prehistorische-alblasserwaard~a5f2688d/

bndestem.nl De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

14/03/2020

Vandaag liepen twee leden enkele uurtjes over de Ambachtsezoom. Recent zijn daar watergangen uitgebaggerd en verdiept.

Omdat enige tijd geleden bleek dat hier voor de herinpoldering van de Zwijndrechtse Waard 1332 menselijke activiteiten waren, is dit een bijzonder terrein. Zouden we vandaag meer aantreffen van ‘de eerste Ambachters’?

Het terrein is enorm groot, alleen het erover lopen neemt al flink wat tijd in beslag. Toch hebben we wel wat scherven gevonden, waaronder heel veel modern terracotta en afvoerbuizen. Die komen van de kassen die hier tientallen jaren stonden. Sporen uit de 13e eeuw hebben we niet aangetroffen.

De bijzonderste vondsten zie je op de foto’s.

28/02/2020

Dordrecht Ondergronds

Nog 5 plaatsen om 12.00 uur voor een rondleiding in het depot van archeologie, a.s. zaterdag (29-2). Wees er snel bij, want op = op!

Aanmelden via: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten/open-dag-stadsdepot/

09/01/2020

Dordrecht Ondergronds

OPROEP VOOR PRESENTATIES & POSTERS 3E LEERCONGRES, 25-26 JUNI 2020 IN DORDRECHT

De viering van 800 jaar stad is de aanleiding dat de gemeente Dordrecht op donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2020 het 3e archeologisch leercongres organiseert.

Archeologisch leer blijft in de natte bodem vaak zeer goed bewaard en vormt vooral in historische binnensteden een rijke vondstcategorie. Schoenen, messcheden, riemen en tassen geven ons een goede inkijk in het dagelijks leven in het verleden.
De vele Dordtse leervondsten zijn goed bekend en ze spelen bijvoorbeeld een prominente rol in de publicatie 'Stepping through Times' van leerdeskundige Olaf Goubitz.
Veel van de Dordtse leervondsten zijn van 5 april t/m 23 augustus 2020 te bewonderen in de speciale tentoonstelling 'Leven van Leer' in het Dordrechts Museum.

Het jaarlijkse leercongres biedt een platform voor onderzoekers om hun resultaten te presenteren en in contact te komen met binnen- en buitenlandse onderzoekers en geïnteresseerden.

Wij nodigen hierbij archeologen, zoölogen, conservatoren, historici én anderen uit om op vrijdag 26 juni een lezing te geven of een poster te presenteren. Onderwerp is natuurlijk archeologisch leer, maar ook activiteiten rond vraag, aanlevering, productie, gebruik, hergebruik, conservering, restauratie en deponering van leer kunnen voor het voetlicht komen.

We hebben ruimte voor presentaties van maximaal 30 minuten en A1 formaat posters. Zowel Nederlandse als Engelse bijdragen zijn welkom.
Graag ontvangen wij uiterlijk 16 februari een korte samenvatting van de presentatie met je naam en contactgegevens. je kunt deze sturen naar: [email protected] o.v.v. Leercongres. Ook voor andere vragen kun je dit mailadres gebruiken.

02/11/2019

Huis te Merwede

Wat voor mensen woonden er in Huis te Merwede? Hou oud is het Huis eigenlijk? Was het een Plek van Plezier?

Open Monumentendag had dit jaar als thema Plekken van Plezier en bij de ruïne van Huis te Merwede werd daarover een presentatie gegeven. Die presentatie is nu, nog nèt in de Maand van de Geschiedenis, ook digitaal te zien.

Ik wens je er veel plezier van en kijk uit naar je opmerkingen en suggesties!

Nieky Klaus

Open Monumentendagen Dordrecht​ | Regionaal Archief Dordrecht | Dordrecht Ondergronds​ | Het Hof van Nederland | Huis Van Gijn | Dordrechts Museum​ | Vereniging Oud-Dordrecht​ | De Staartenaar | Natuur- en Vogelwacht Biesbosch | Nationaal Archief​ | Erfgoedhuis Zuid-Holland | AWN Lek- en Merwestreek​ | Nederlandse Kastelenstichting, kenniscentrum voor kasteel & buitenplaats

28/09/2019

Hawker Typhoon Memorial Alblasserdam

Morgen exact 75 jaar geleden stierf de Belg F/Lt Jean Noël Vandaele op Alblasserdamse grond. Als één van de vele jonge mensenlevens die in de jaren 1939/45 verloren gingen ten gevolge van totale oorlog. Zijn enige dochter mevrouw Chantal Cauchie Vandaele (1940) heeft haar vader nooit heeft mogen leren kennen omdat hij het grootste deel van de oorlogsjaren in het Engeland en Canada verbleef en daar werd opgeleid tot jachtvlieger.

In Juli 1944 kwam F/Lt Vandaele aan in Normandië deel uitmakend van het 609 West Riding squadron vloog 27 missies in een Hawker Typhoon ter ondersteuning van de oprukkende geallieerde grondtroepen.

Zijn 28 operationele vlucht die bestond uit het uitvoeren van een aanval op binnenvaart schepen die lagen afgemeerd op de Lek ging het mis. Zijn toestel werd getroffen en stortte neer in de kortelandse polder.

Mevrouw Cauchie Vandaele zal morgen een herdenkingsplek onthullen in herinnering aan haar vader vlak bij de plaats waar hij stierf.

Ook is er een kleine expositie ingericht in het ijsclub gebouw aan de Kortelandse kade. U bent daar vanaf 14:00 uur welkom en de onthullingsplechtigheid start om 15:00 uur.

Namens de Hawker Typhoon Memorial werkgroep heten wij u van harte welkom om hiervan met ons getuige te zijn.

18/09/2019

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Werkzaam in de archeologiesector of interesse in dit onderwerp? Via onze nieuwsbrief Archeologie, 5 per jaar, ontvang je updates over lopende projecten, nieuwe publicaties en actualiteiten. Lees de september editie hier: http://bit.ly/2AxSV2d

Wil je de nieuwsbrief voortaan zelf ontvangen, schrijf je dan hier in: http://bit.ly/2AqX48f. Je kunt hier ook aangeven over welke andere cultureel erfgoed thema’s je graag op de hoogte wordt gehouden.

19/07/2019

Provincie Zuid-Holland

Bijzonder nieuws van Provincie Zuid-Holland:

Voor de eerste keer in Nederland is er een unieke inscriptie, COH II CR, gevonden op 1 van de p***n van de Romeinse weg, Weerdkampen in Valkenburg, Zuid-Holland, Netherlands. Het betekent letterlijk Cohors II Civium Romanorum. Dit is een gespecialiseerde eenheid van het Romeinse leger van 500 man, die als aannemer fungeerde voor het uitvoeren van allerlei bouwwerkzaamheden. Tot voor kort was niet bekend of de weg door soldaten, burgers, de lokale bevolking of misschien wel slaven werd gebouwd. Nu blijkt dat dit tweede cohort bijna 2000 jaar geleden deze weg aanlegden, de voorganger van de huidige #RijnlandRoute. Lees: bit.ly/2M9YpYn

Rijksmuseum van Oudheden

17/07/2019

Kasteel Develstein

Archeoscoop Kasteel Develstein feestelijk geopend:

Vandaag werd onze nieuwe vitrine de ‘archeoscoop’ feestelijk geopend!

02/07/2019

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Te zien in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht:

Wat bijzonder! Naar aanleiding van het mooi artikel in AD De Dordtenaar over het archeologisch onderzoek van RAAP aan de #Ambachtsezoom en de resultaten daarvan, nam Meine Mollema contact met ons op.

Meine bouwde enkele jaren geleden een reconstructie van een 12e eeuwse boerderij, gebaseerd op vondsten tijdens archeologisch onderzoek door BAAC bij Noordeloos, hemelsbreed op ongeveer 27 kilometer afstand van Ambachtsezoom. Of wij die willen tentoonstellen als deel van de expositie over de Ambachtsezoom in het Gemeentehuis? Graag!

Want het is heel goed mogelijk dat de mensen die actief waren aan Ambachtsezoom, de mensen van Noordeloos kenden en misschien ook in soortgelijke woningen leefden. Dat laatste weten we niet zeker, omdat we wel veel sporen van menselijke activiteiten, maar geen sporen van bebouwing hebben gevonden aan Ambachtsezoom.

Dankzij Meine heeft onze expositie over de Ambachtsezoom nu een nieuwe blikvanger. Meine: “In totaal is hier 700 uur werk in gaan zitten. Ik maakte het gebouw, mijn broer Gerrit maakte de dieren en poppetjes. De schaal is 1:25. We hebben geprobeerd zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven. Dat de ene p**l iets dikker is dan de ander, is dan ook geen toeval maar kwam aan het licht tijdens het archeologisch onderzoek door BAAC in 2012.”

Zelfs de klei voor de maquette komt uit de Giessen. Toch is niet alles exact gelijk aan de 11e eeuw: Boven de deuren zit nu doorzichtig plastic. Wie denkt dat daar oorspronkelijk glas zat, heeft het mis: grote kans dat hier varkensblazen gespannen waren. En wat de wanden betreft: Om ze waterdicht te maken werden die vroeger waarschijnlijk met koeienmest ingesmeerd. “Maar dat heb ik maar achterwege gelaten”, lacht Menke.

Heb jij onze bijzondere expositie al gezien?

29/06/2019

AD De Dordtenaar

Interessant artikel in AD De Dordtenaar over het archeologisch onderzoek aan de Ambachtsezoom en de resultaten daarvan. Ook enkele van onze vrijwilligers deden mee aan het onderzoek:

,,Niet eerder wisten we zo veel over de 12e en 13e eeuw in Hendrik-Ido-Ambacht.’’

(Premium)

Video's (alles zien)

Compagnie van Brederode in actie tijdens Nationale Archeologiedagen bij Huis te Merwede

Plaats

Type

Adres


Groenmarkt 83a
Dordrecht
3311 BD
Andere Onderwijs in Dordrecht (alles zien)
Theater Tortilla Theater Tortilla
Straat
Dordrecht, 0000AA

Theater & Educatie www.theatertortilla.nl

Reanimatie Drechtsteden Reanimatie Drechtsteden
Vissersdijk Beneden 70
Dordrecht, 3319 GW

Zolang levens te vroeg stoppen blijven wij doorgaan.

Be-LeeF training & coaching Be-LeeF training & coaching
Meranti 246
Dordrecht, 3315 TW

be-LeeF ondersteunt individuen, teams en groepen om zich vanuit eigen kracht te ontwikkelen. Aanbod op maat in de vorm van coaching training en workshops.

Playing for Success Dordrecht Playing for Success Dordrecht
Krommedijk 210
Dordrecht, 3312 LH

Project voor leerlingen van 9 tm 14 jaar die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Kleine groepjes, veel individuele aandacht, succeservaringen en uitdagende en inspirerende lesactiviteiten in het FC Dordrecht Stadion ... Leren met een WOW factor.

Da Vinci College bedrijfsopleidingen en trainingen Da Vinci College bedrijfsopleidingen en trainingen
Leerparkpromenade 100
Dordrecht, 3312 KW

Bedrijfsopleidingen en Trainingen. Locaties in Dordrecht, Gorinchem en Ridderkerk.

VSO de Stroom VSO de Stroom
Reeweg Zuid 22
Dordrecht, 3317 NH

De Stroom is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking.

Hét Examen b.v. Hét Examen b.v.
Toermalijnring 1300
Dordrecht, 3316LC

Hét Examen B.V. verzorgt individuele- en bedrijfsexamens op het gebied van VCA, VOL en VIL-VCU.

Mensbeeld Mensbeeld
Lombardstraat 11
Dordrecht, 3311 VL

Opleidingsbureau Mensbeeld

Designenmedia Davincicollege Designenmedia Davincicollege
Leerpark Promenade 100
Dordrecht, 3312 KW

MBO OPLEIDING. Mediavormgever, Ruimtelijk Vormgever, Mediaredactiemedewerker en Mediamanager. Welkom in ons gebouw Azzurro van het Leerpark te Dordrecht of gebouw Mollenburgseweg 82 te Gorinchem!

Nedermeijer.nl - slim werken met Microsoft Office Nedermeijer.nl - slim werken met Microsoft Office
Dennenlaan 12
Dordrecht, 3319EA

Haal het máximale uit Microsoft Office (365) en doe meer in minder tijd. Praktische, direct toepasbare vakgerichte trainingen door Microsoft Office Specialists.

Museum 1940 - 1945 Museum 1940 - 1945
Nieuwe Haven 28
Dordrecht, 3311 AP

Museum 1940 - 1945 brengt de Drechtstreek tijdens de jaren van de Tweede Wereldoorlog in beeld.

Nagelstudio en opleidingen A.B.Qualitynails Dordrecht Nagelstudio en opleidingen A.B.Qualitynails Dordrecht
Christiaan De Wet Straat 7
Dordrecht, 3312 EC

Welkom bij nagelstudio en opleidingen A.B. Qualitynails. voor privé lessen acrylnagels en gel nagels perfectie-trainingen