AWN Lek- en Merwestreek

De AWN-afdeling Lek- en Merwestreek (met ongeveer 75 leden) omvat het gebied van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Eiland van Dordrecht, Krimpenerwaard, delen van IJsselmonde, Hoekse Waard en Land van Heusden en Altena.

In het gebied van afdeling Lek- en Merwestreek zijn drie verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen zijn Alblasserwaard, Eiland van Dordrecht en Gorinchem. Elke werkgroep werkt zelfstandig aan archiefonderzoek, plaatselijke opgravingen en het uitwerken hiervan. Verder organiseert de afdeling lezingen en excursies. Elk lid van deze AWN-afdeling ontvangt ook het kwartaalblad 'Grondig Bekeken'.

Werkend zoals gewoonlijk

29/11/2020

Dordrecht Ondergronds

Koud is het, maar wel prachtig weer voor een opgraving! En dat is wat er op dit moment gebeurt op het Gezondheidspark, op de plek waar een nieuw appartementencomplex zal worden gebouwd. Misschien een goed idee om deze en andere wooncomplexen Hadrianus, Faustina en Marcus te noemen? Naar de keizerlijk afbeeldingen op de (daar gevonden) Romeinse munten uit de 2e eeuw na Chr. (en in het laatste geval ook met een knipoog naar de archeoloog die de opgraving leidt ūüėČ).

In 2010 werd er namelijk al op die locatie opgegraven (zie: https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZyavhbgJyT_Dordrecht_Ondergronds_17_Romeinse_en_middeleeuwse_bewoning_langs_de_Dubbel_website.pdf) en werden er onder meer Romeinse munten gevonden. Daardoor weten we dat er in de tweede eeuw Romeinen aanwezig waren op de oevers van de verdwenen rivier de Dubbel, op dezelfde plek als waar in de Middeleeuwen het dorp Wolbrandskerke/Kruiskerke lag. Toen vonden we ook een fragment van een baksteen met daarin de afruk van een spijkerzool, afkomstig van een Romeinse schoen. Iemand was zo'n 1900 jaar geleden nogal onoplettend en trapte op een drogende steen, om zich zo onbewust te vereeuwigen.

Op dit moment wordt opnieuw die Romeinse laag gevonden, diep onder het huidige maaiveld. En dat levert opnieuw vondsten uit de Romeinse Tijd op, waaronder aardwerkfragmenten, zoals van amforen die voor het transport van olijfolie uit het Middellandse Zeegebied werden gebruikt.

We weten nog niet veel van Dordrecht in de Romeinse Tijd, maar duidelijk is wel dat hier Romeinen hebben gewoond. Waar precies is niet te zeggen: tot nu toe is er geen gebouw gevonden, maar dat er ergens een villa zal hebben gestaan lijkt aannemelijk.

Ook vinden de archeologen nu opnieuw keramiek uit de IJzertijd (circa 800 tot enkele jaren voor Christus). Er waren dus ook vóór de komst van de Romeinen al mensen aanwezig in dit gebied.

Zodra alle gegevens zijn uitgewerkt en specialisten naar de verschillende vondsten hebben gekeken zal het onderzoeksrapport verschijnen op www.archeologiedordrecht.nl

17/07/2020

Ooit iets bijzonders gevonden in de grond van de Dordtse binnenstad en omgeving?

ArcheotopstukDordt #299 is klein maar bijzonder en tevens een oproep aan jullie! We kregen het vorige week geschonken van een amateurarcheoloog: een schijffibula uit de periode 800-1000.

De messing fibula (mantelspeld) is 12 mm in doornede. Aan de voorkant is een (fabel)dier te zien dat wel wat weg heeft van een draak. Het beest kijkt achterom en lijkt bijna in zijn opgeheven staart te bijten (is het een ouroboros? Letterlijk vertaald: staarteter). Aan de achterkant kun je nog zien dat er een speld zat.

Google je op 'Karolingische (schijf)fibula' dan vind je wel meer voorbeelden van soortgelijke speldjes. Wat dat betreft is deze vondst niet uniek. Maar de meeste archeologische vondsten op het Eiland van Dordrecht (èn uit de stad) gaan niet verder terug dan tot het begin van de 11de eeuw. In dat opzicht is elke oudere vondst die opduikt een schat, want blijkbaar liepen er al wel eerder mensen rond in deze toen nog onontgonnen, natte wildernis...

Op het Gezondheidspark (grens Dubbeldam/Sterrenburg) is enkele jaren geleden wat keramiek gevonden uit de IJzertijd, evenals meerdere vondsten uit de Romeinse Tijd en vondsten uit de 8e/9e eeuw n. Chr. We weten dat de West Friese graven rond het jaar 1000 begonnen met het ontginnen van de laagveenmoerassen in dit gebied. De (verdronken) dorpen die inmiddels zijn opgegraven op het Eiland van Dordrecht zijn ook ontstaan in die tijd (eerste kwart 11de eeuw). Dat blijkt onder meer uit het hout van boomstamkisten waarin overledenen in die tijd werden begraven.

Ook uit archeologisch (boor)onderzoek in de binnenstad van Dordrecht blijkt dat daar in het begin van de 11de eeuw een nederzetting op de oevers van de rivier de Thuredrith bestond. Maar hoe zat dat dan daarvoor? In de verdronken dorpen, op de oevers van de rivier de Dubbel, vinden we dus aanwijzingen voor oudere bewoning. Dat zou evengoed het geval kunnen zijn voor bewoning op de oevers van de Thuredrith, maar jammer genoeg hebben we dat nog nooit kunnen vaststellen tijdens opgravingen… Wèl duiken er ook in het centrum van de stad af en toe wat vondsten op uit de Karolingische tijd, zoals een fibula met diermotieven (zie pag. 353 van de Archeologische kroniek Zuid-Holland: https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZodhwihJkG_Archeologische_Kroniek_1990.pdf) en een muntje (een styca) uit 841-849, gevonden bij de Grote Kerk.

De schijffibula die we ontvingen bevestigt opnieuw dat er in de Karolingische tijd mensen waren (woonden?) langs de rivier de Dubbel. Misschien verloor een vroege veenontginner zijn mantelspeld tijdens de noeste arbeid om het gebied bewoonbaar te maken…?

Om ons kennisgebrek te verkleinen zouden we graag meer vroege vondsten kennen uit de binnenstad van Dordrecht. Wil je met ons delen wat je eventueel ooit hebt gevonden in de stad? Plaats dan als reactie een foto met daarbij (voor zover je dat weet) de locatie waar je vondst ongeveer uit de bodem kwam. Je zou ons (èn de stad) er enorm mee helpen!

09/07/2020

Ook wij zijn uiteraard heel nieuwsgierig:

Dinsdag 7 juli hebben we aan de Voorstraat enkele boringen gezet in het kader van de aankomende documentaire Het Ware Verhaal. Hierin gaan Clarissa Griffioen en Ivo van der Vat in het kader van 800 jaar stad Dordrecht op zoek naar ontstaansgeschiedenis van Dordrecht. Voor meer informatie, zie: https://www.facebook.com/hetwareverhaal/

Tijdens het booronderzoek zijn diep onder de huidige straat leuke vondsten gedaan en enkele grondmonsters genomen. Na analyse hiervan zal blijken hoe lang de oeverwallen van de Thuredrith, de huidige Wijn- en Voorstraathaven nu eigenlijk al echt bewoond zijn.

Benieuwd naar de resultaten? De documentaire zal in februari 2021 in het filmhuis The Movies in Dordrecht worden vertoont.

13/06/2020

AD Rivierenland

bndestem.nl 17/03/2020

Giessenburgse veeneiken bieden wetenschappers kijkje in de prehistorische Alblasserwaard

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

https://www.bndestem.nl/rivierenland/giessenburgse-veeneiken-bieden-wetenschappers-kijkje-in-de-prehistorische-alblasserwaard~a5f2688d/

bndestem.nl De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

14/03/2020

Vandaag liepen twee leden enkele uurtjes over de Ambachtsezoom. Recent zijn daar watergangen uitgebaggerd en verdiept.

Omdat enige tijd geleden bleek dat hier voor de herinpoldering van de Zwijndrechtse Waard 1332 menselijke activiteiten waren, is dit een bijzonder terrein. Zouden we vandaag meer aantreffen van ‚Äėde eerste Ambachters‚Äô?

Het terrein is enorm groot, alleen het erover lopen neemt al flink wat tijd in beslag. Toch hebben we wel wat scherven gevonden, waaronder heel veel modern terracotta en afvoerbuizen. Die komen van de kassen die hier tientallen jaren stonden. Sporen uit de 13e eeuw hebben we niet aangetroffen.

De bijzonderste vondsten zie je op de foto’s.

28/02/2020

Dordrecht Ondergronds

Nog 5 plaatsen om 12.00 uur voor een rondleiding in het depot van archeologie, a.s. zaterdag (29-2). Wees er snel bij, want op = op!

Aanmelden via: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten/open-dag-stadsdepot/

09/01/2020

Dordrecht Ondergronds

OPROEP VOOR PRESENTATIES & POSTERS 3E LEERCONGRES, 25-26 JUNI 2020 IN DORDRECHT

De viering van 800 jaar stad is de aanleiding dat de gemeente Dordrecht op donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2020 het 3e archeologisch leercongres organiseert.

Archeologisch leer blijft in de natte bodem vaak zeer goed bewaard en vormt vooral in historische binnensteden een rijke vondstcategorie. Schoenen, messcheden, riemen en tassen geven ons een goede inkijk in het dagelijks leven in het verleden.
De vele Dordtse leervondsten zijn goed bekend en ze spelen bijvoorbeeld een prominente rol in de publicatie 'Stepping through Times' van leerdeskundige Olaf Goubitz.
Veel van de Dordtse leervondsten zijn van 5 april t/m 23 augustus 2020 te bewonderen in de speciale tentoonstelling 'Leven van Leer' in het Dordrechts Museum.

Het jaarlijkse leercongres biedt een platform voor onderzoekers om hun resultaten te presenteren en in contact te komen met binnen- en buitenlandse onderzoekers en ge√Įnteresseerden.

Wij nodigen hierbij archeologen, zoölogen, conservatoren, historici én anderen uit om op vrijdag 26 juni een lezing te geven of een poster te presenteren. Onderwerp is natuurlijk archeologisch leer, maar ook activiteiten rond vraag, aanlevering, productie, gebruik, hergebruik, conservering, restauratie en deponering van leer kunnen voor het voetlicht komen.

We hebben ruimte voor presentaties van maximaal 30 minuten en A1 formaat posters. Zowel Nederlandse als Engelse bijdragen zijn welkom.
Graag ontvangen wij uiterlijk 16 februari een korte samenvatting van de presentatie met je naam en contactgegevens. je kunt deze sturen naar: [email protected] o.v.v. Leercongres. Ook voor andere vragen kun je dit mailadres gebruiken.

02/11/2019

Huis te Merwede

Wat voor mensen woonden er in Huis te Merwede? Hou oud is het Huis eigenlijk? Was het een Plek van Plezier?

Open Monumentendag had dit jaar als thema Plekken van Plezier en bij de ru√Įne van Huis te Merwede werd daarover een presentatie gegeven. Die presentatie is nu, nog n√®t in de Maand van de Geschiedenis, ook digitaal te zien.

Ik wens je er veel plezier van en kijk uit naar je opmerkingen en suggesties!

Nieky Klaus

Open Monumentendagen Dordrecht‚Äč | Regionaal Archief Dordrecht | Dordrecht Ondergronds‚Äč | Het Hof van Nederland | Huis Van Gijn | Dordrechts Museum‚Äč | Vereniging Oud-Dordrecht‚Äč | De Staartenaar | Natuur- en Vogelwacht Biesbosch | Nationaal Archief‚Äč | Erfgoedhuis Zuid-Holland | AWN Lek- en Merwestreek‚Äč | Nederlandse Kastelenstichting, kenniscentrum voor kasteel & buitenplaats

28/09/2019

Hawker Typhoon Memorial Alblasserdam

Morgen exact 75 jaar geleden stierf de Belg F/Lt Jean No√ęl Vandaele op Alblasserdamse grond. Als √©√©n van de vele jonge mensenlevens die in de jaren 1939/45 verloren gingen ten gevolge van totale oorlog. Zijn enige dochter mevrouw Chantal Cauchie Vandaele (1940) heeft haar vader nooit heeft mogen leren kennen omdat hij het grootste deel van de oorlogsjaren in het Engeland en Canada verbleef en daar werd opgeleid tot jachtvlieger.

In Juli 1944 kwam F/Lt Vandaele aan in Normandi√ę deel uitmakend van het 609 West Riding squadron vloog 27 missies in een Hawker Typhoon ter ondersteuning van de oprukkende geallieerde grondtroepen.

Zijn 28 operationele vlucht die bestond uit het uitvoeren van een aanval op binnenvaart schepen die lagen afgemeerd op de Lek ging het mis. Zijn toestel werd getroffen en stortte neer in de kortelandse polder.

Mevrouw Cauchie Vandaele zal morgen een herdenkingsplek onthullen in herinnering aan haar vader vlak bij de plaats waar hij stierf.

Ook is er een kleine expositie ingericht in het ijsclub gebouw aan de Kortelandse kade. U bent daar vanaf 14:00 uur welkom en de onthullingsplechtigheid start om 15:00 uur.

Namens de Hawker Typhoon Memorial werkgroep heten wij u van harte welkom om hiervan met ons getuige te zijn.

18/09/2019

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Werkzaam in de archeologiesector of interesse in dit onderwerp? Via onze nieuwsbrief Archeologie, 5 per jaar, ontvang je updates over lopende projecten, nieuwe publicaties en actualiteiten. Lees de september editie hier: http://bit.ly/2AxSV2d

Wil je de nieuwsbrief voortaan zelf ontvangen, schrijf je dan hier in: http://bit.ly/2AqX48f. Je kunt hier ook aangeven over welke andere cultureel erfgoed thema’s je graag op de hoogte wordt gehouden.

19/07/2019

Provincie Zuid-Holland

Bijzonder nieuws van Provincie Zuid-Holland:

Voor de eerste keer in Nederland is er een unieke inscriptie, COH II CR, gevonden op 1 van de p***n van de Romeinse weg, Weerdkampen in Valkenburg, Zuid-Holland, Netherlands. Het betekent letterlijk Cohors II Civium Romanorum. Dit is een gespecialiseerde eenheid van het Romeinse leger van 500 man, die als aannemer fungeerde voor het uitvoeren van allerlei bouwwerkzaamheden. Tot voor kort was niet bekend of de weg door soldaten, burgers, de lokale bevolking of misschien wel slaven werd gebouwd. Nu blijkt dat dit tweede cohort bijna 2000 jaar geleden deze weg aanlegden, de voorganger van de huidige #RijnlandRoute. Lees: bit.ly/2M9YpYn

Rijksmuseum van Oudheden

17/07/2019

Kasteel Develstein

Archeoscoop Kasteel Develstein feestelijk geopend:

Vandaag werd onze nieuwe vitrine de ‚Äėarcheoscoop‚Äô feestelijk geopend!

02/07/2019

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Te zien in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht:

Wat bijzonder! Naar aanleiding van het mooi artikel in AD De Dordtenaar over het archeologisch onderzoek van RAAP aan de #Ambachtsezoom en de resultaten daarvan, nam Meine Mollema contact met ons op.

Meine bouwde enkele jaren geleden een reconstructie van een 12e eeuwse boerderij, gebaseerd op vondsten tijdens archeologisch onderzoek door BAAC bij Noordeloos, hemelsbreed op ongeveer 27 kilometer afstand van Ambachtsezoom. Of wij die willen tentoonstellen als deel van de expositie over de Ambachtsezoom in het Gemeentehuis? Graag!

Want het is heel goed mogelijk dat de mensen die actief waren aan Ambachtsezoom, de mensen van Noordeloos kenden en misschien ook in soortgelijke woningen leefden. Dat laatste weten we niet zeker, omdat we wel veel sporen van menselijke activiteiten, maar geen sporen van bebouwing hebben gevonden aan Ambachtsezoom.

Dankzij Meine heeft onze expositie over de Ambachtsezoom nu een nieuwe blikvanger. Meine: ‚ÄúIn totaal is hier 700 uur werk in gaan zitten. Ik maakte het gebouw, mijn broer Gerrit maakte de dieren en poppetjes. De schaal is 1:25. We hebben geprobeerd zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven. Dat de ene p**l iets dikker is dan de ander, is dan ook geen toeval maar kwam aan het licht tijdens het archeologisch onderzoek door BAAC in 2012.‚ÄĚ

Zelfs de klei voor de maquette komt uit de Giessen. Toch is niet alles exact gelijk aan de 11e eeuw: Boven de deuren zit nu doorzichtig plastic. Wie denkt dat daar oorspronkelijk glas zat, heeft het mis: grote kans dat hier varkensblazen gespannen waren. En wat de wanden betreft: Om ze waterdicht te maken werden die vroeger waarschijnlijk met koeienmest ingesmeerd. ‚ÄúMaar dat heb ik maar achterwege gelaten‚ÄĚ, lacht Menke.

Heb jij onze bijzondere expositie al gezien?

29/06/2019

AD De Dordtenaar

Interessant artikel in AD De Dordtenaar over het archeologisch onderzoek aan de Ambachtsezoom en de resultaten daarvan. Ook enkele van onze vrijwilligers deden mee aan het onderzoek:

,,Niet eerder wisten we zo veel over de 12e en 13e eeuw in Hendrik-Ido-Ambacht.’’

(Premium)

26/06/2019

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Misschien heb je ze al gezien? In de hal van gemeentehuis zijn bijzondere vondsten te zien.

Ze kwamen aan het licht bij archeologisch onderzoek van de Ambachtsezoom (door RAAP en AWN Lek- en Merwestreek) en de resultaten zijn van groot belang voor de geschiedschrijving van Hendrik-Ido-Ambacht, de Zwijndrechtse Waard en misschien wel nog verder. Morgenmiddag om 1600 uur vertelt archeologe Jacqueline Hoevenberg (Dordrecht Ondergronds) er meer over in de raadzaal van het gemeentehuis. (Kom je ook? Meld je even via [email protected])

Heel leuk vinden we de archeologieleestafel voor jong en oud in de bibliotheek in Cultureel Centrum Cascade. Wil je meer over archeologie weten, kijk dan ook daar eens.

14/06/2019

26 juni lezing door Jacqueline Hoevenberg van Dordrecht Ondergronds over vondsten aan de Ambachtsezoom gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

Interessant nieuws @gemeentehia deze week over het archeologisch onderzoek aan de Ambachtsezoom 1,5 jaar geleden:

11/06/2019

Vandaag in actie in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, achter Den Brommert van Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.

Veel pijpenstelen, wat pijpenkoppen, veel scherven en wat glas, veel zon en wat bot.

ambacht.net 12/05/2019

Den Brommert overgedragen: 'Lang gekoesterde wens in vervulling'

ambacht.net van Hendrik Ido Ambacht.Net - Den Brommert overgedragen: 'Lang gekoesterde wens in vervulling'. Datum: dinsdag 7 mei 2019. Trefwoorden: den brommert,historisch genootschap. Laatst gewijzigd op: 7 mei 2019, 15:21. Aantal reacties: 0. Wees de eerste die reageert!

ambacht.net 12/05/2019

Den Brommert overgedragen: 'Lang gekoesterde wens in vervulling'

Pand Den Brommert voor Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. Bij de uitbreiding zal een klein archeologisch onderzoek plaatsvinden.
https://www.ambacht.net/nieuws/2019-05-07-4687-den-brommert-overgedragen-lang-gekoesterde-wens-in-vervulling.html

ambacht.net van Hendrik Ido Ambacht.Net - Den Brommert overgedragen: 'Lang gekoesterde wens in vervulling'. Datum: dinsdag 7 mei 2019. Trefwoorden: den brommert,historisch genootschap. Laatst gewijzigd op: 7 mei 2019, 15:21. Aantal reacties: 0. Wees de eerste die reageert!

Video's (alles zien)

Plaats

Type

Adres


Groenmarkt 83a
Dordrecht
3311 BD
Andere Onderwijs in Dordrecht (alles zien)
Kind-SchoolPraktijk Orthopedagogiek&Onderwijs Kind-SchoolPraktijk Orthopedagogiek&Onderwijs
Weedeweg Zuidzijde 1
Dordrecht, 3312 LX

[email protected] biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen met problemen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied op school.

Select Select
M.H Trompweg 229
Dordrecht, 3313BS

Opleiden, werk & leren, uitzenden & detacheren en werving & selectie in de beveiliging en administratie.

Empower Your Brand Empower Your Brand
Adriaan Van Bleijenburgstraat 1
Dordrecht, 3311LA

Wil jij sociale media effectief inzetten? Weten wie jouw ideale klant is? Je merk eruit laten springen? Aan de slag met je WHY - HOW - WHAT, met jouw brand, jouw verhaal, storytelling en story doing

TTA International - Automotive Training TTA International - Automotive Training
Pieter Zeemanweg 116
Dordrecht, 3316GZ

Leren. Verbeteren. Optimaliseren. Bij TTA International draait alles om mensen en hun capaciteiten.

Energiehuis Energiehuis
Noordendijk 148
Dordrecht, 3311 RR

Het Energiehuis

Bridgen in Dordrecht Bridgen in Dordrecht
Gentiana 10
Dordrecht, 3317 HH

Ina Zoetemeijer, Bridgedocente- W.L. N.B.B.

ToBe Popschool ToBe Popschool
Noordendijk 148
Dordrecht, 3311RR

De Popschool in Dordrecht, gevestigd in de Popcentrale!

Reanimatie Drechtsteden Reanimatie Drechtsteden
Vissersdijk Beneden 70
Dordrecht, 3319 GW

Zolang levens te vroeg stoppen blijven wij doorgaan.

Playing For Success Dordrecht Playing For Success Dordrecht
Krommedijk 210
Dordrecht, 3312 LH

Project voor leerlingen van 9 tm 14 jaar die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Kleine groepjes, veel individuele aandacht, succeservaringen en uitdagende en inspirerende lesactiviteiten in het FC Dordrecht Stadion ... Leren met een WOW factor.

Einstein Huiswerkbegeleiding Einstein Huiswerkbegeleiding
Noordendijk 432
Dordrecht, 3319 GM

In het huiswerkinstituut Einstein kun je in gemoedelijke sfeer en tegen een betaalbare prijs je huiswerk maken onder begeleiding van een zeer ervaren docent, denk daarbij aan hulp bij probleemvakken maar ook aan examentraining.

Schilderlessen Atelier AlbertZwaan Dordrecht Schilderlessen Atelier AlbertZwaan Dordrecht
Wijnstraat 119
Dordrecht, 3311BV

Schilderlessen bij Albert Zwaan, meer informatie, zie website

Topografie in de Klas Topografie in de Klas
Dordrecht

Iedereen kan een 10 voor topo halen! Met Topografie in de Klas oefen je topo online en download je jouw eigen topografie boekje. www.topografieindeklas.nl