AWN Lek- en Merwestreek

AWN Lek- en Merwestreek

Comments

Vandaag is de digitale Reuvensdag. Omdat het congres in Almere niet doorging, zijn nu tussen 10 en 16 uur een aantal presentaties van archeologen via een livestream te zien.
https://www.reuvensdagen.nl/programma-2021/
Eerder is gemeld dat op zaterdag 26 juni een online algemene ledenvergadering van de landelijke AWN gehouden zou worden. Gezien echter de grote ‘online-moeheid’ die velen inmiddels hebben, de huidige voorzichtig positieve ontwikkelingen en de sterke algemene behoefte om elkaar weer echt te ontmoeten, willen we de ALV toch fysiek gaan plannen en er dan iets moois van maken. De ALV wordt daarom verplaatst naar een vrijdag of zaterdag in september.
Volgend weekend zijn de Archeologiedagen. De plannen die AWN Lek- en Merwestreek (al voor vorig jaar) had, konden vanwege Covid niet georganiseerd worden.
Dat houdt echter niet in, dat er niets te beleven is. Het landelijk programma is te vinden op:
https://www.archeologiedagen.nl/programma/

Bijvoorbeeld het archeologisch erf bij de AWN-afdeling Helinium in Vlaardingen staat in het teken van de Vlaardingen cultuur:
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/vlaardingencultuur-wetenschappelijke-experimenten/
Het erf Masamuda is overigens ook weer buiten Archeologiedagen te bezoeken op zondagen tussen 12 en 16 uur.
Ooit iets bijzonders gevonden in de grond van de Dordtse binnenstad en omgeving?
Ook wij zijn uiteraard heel nieuwsgierig:
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

https://www.bndestem.nl/rivierenland/giessenburgse-veeneiken-bieden-wetenschappers-kijkje-in-de-prehistorische-alblasserwaard~a5f2688d/
Vandaag liepen twee leden enkele uurtjes over de Ambachtsezoom. Recent zijn daar watergangen uitgebaggerd en verdiept.

Omdat enige tijd geleden bleek dat hier voor de herinpoldering van de Zwijndrechtse Waard 1332 menselijke activiteiten waren, is dit een bijzonder terrein. Zouden we vandaag meer aantreffen van ‘de eerste Ambachters’?

Het terrein is enorm groot, alleen het erover lopen neemt al flink wat tijd in beslag. Toch hebben we wel wat scherven gevonden, waaronder heel veel modern terracotta en afvoerbuizen. Die komen van de kassen die hier tientallen jaren stonden. Sporen uit de 13e eeuw hebben we niet aangetroffen.

De bijzonderste vondsten zie je op de foto’s.

De AWN-afdeling Lek- en Merwestreek (met ongeveer 75 leden) omvat het gebied van de Alblasserwaard-V Verder organiseert de afdeling lezingen en excursies.

In het gebied van afdeling Lek- en Merwestreek zijn drie verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen zijn Alblasserwaard, Eiland van Dordrecht en Gorinchem. Elke werkgroep werkt zelfstandig aan archiefonderzoek, plaatselijke opgravingen en het uitwerken hiervan. Elk lid van deze AWN-afdeling ontvangt ook het kwartaalblad 'Grondig Bekeken'.

Werkend zoals gewoonlijk

Photos from Dordrecht Ondergronds's post 08/09/2023

Conflictarcheologie is nog maar een jonge tak van de archeologie. Goed dat de artefacten in het verleden toch verzameld zijn.
Dordrecht was zowel aan het begin als in het laatste oorlogsjaar een belangrijke plek vanwege de Moerdijkbruggen.

Photos from RAAP's post 11/12/2022
21/11/2022

Verborgen Verleden: archeologische opgraving bij Sliedrecht-Baanhoek.
Zaterdag, 26 november 2022, start de expostie in het Sliedrechts Museum.
In de zomer van 2021 deden drie Sliedrechtse jongens een bijzondere ontdekking toen ze met hun metaaldetector aan het zoeken waren, ze vonden geen metalen voorwerpen, maar wel tientallen scherven Romeins aardewerk. De Nederlandse Archeologievereniging AWN, afdeling Lek- en Merwestreek werd op de hoogte gebracht en heeft vervolgens samen met de jongens de plek verder onderzocht. Daarbij is een veelvoud aan archeologische vondsten tevoorschijn gekomen. Geconcludeerd werd dat er een inheemse nederzetting uit het begin van onze jaartelling op deze locatie gevestigd was. Tot op heden is hier niet eerder een site uit deze tijdsperiode ontdekt. Een unieke vondst dus. Heel bijzonder was de vondst van een metalen pijlpunt.
Het Sliedrechts Museum gaat in samenwerking met de AWN Lek- en Merwestreek een bijzondere expositie wijden aan deze vondsten. Er wordt een beeld geschetst van de tijd van de opgravingen.

Altijd al eens willen weten hoe Romeinse mantelspelden (fibula’s) werden gemaakt? Op zaterdag 17 december 2022 en zaterdag 14 januari 2023 kun je zelf aan de slag. Op deze dagen leer je ook hoe een Romaanse boog werd geconstrueerd en waarom die zo sterk is; kan je je naam in Romeinse letters en je geboortedatum in Romeinse cijfers schrijven en kan je het molenspel spelen. Kortom: voldoende te beleven in het museum.

Daarnaast worden nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Houd de berichtgeving hierover in de gaten!
https://www.sliedrechtsmuseum.nl/nieuws/verborgen-verleden-archeologische-vondsten-op-baanhoek/

Photos from AWN Lek- en Merwestreek's post 30/10/2022

Geslaagde open dag Préhistorie en Middeleeuwen bij Museum de Koperen Knop.
Voor kinderen was er van alles te doen. Voorwerpen opgraven in een bak zand, munten, pijlpunten en sleutels zoeken met een metaaldetector, pijl en boog maken en schieten, vuursteen bewerken.

18/10/2022

Moord, doodslag en belastingen: Het Ontstaan Van Holland.

Iedereen houdt van Holland. Maar hoe is Holland eigenlijk ontstaan? Voor dat verhaal gaan we 1.000 jaar terug in de tijd.

In deze eXpeditie-aflevering vertellen we het verhaal van het ontstaan van Holland. Het begint met oorlog. En eindigt in moord...

Kijk het tweeluik eXpeditie: Het Ontstaan van Holland op:
www.expeditie.tv
youtube.com/expeditietv

--

Met dank aan:
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Den Haag
Gemeente Dordrecht
Gemeente Vlaardingen
Museum Vlaardingen
Rijksvastgoedbedrijf

--

Shout-out to:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Geschiedenis van Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Archeon
Visit-Holland

Photos from Historische Kring - Museum Nieuwpoort's post 18/10/2022
15/10/2022

HET ZWAARD VAN HARDINXVELD
Gevonden in 1954, maar eindelijk is het Zwaard van Hardinxveld nu te bezichtigen tijdens de expositie ‘Sporen in de Waard’ in museum De Koperen Knop in Hardinxveld Giessendam.
Deze expositie, die loopt tot 19 november 2022, belicht vier bewoningsperiodes in de Alblasserwaard waarbij de bewoners hun sporen hebben nagelaten.

De Alblasserwaard blijkt in de steentijd al een bijzondere aantrekkingskracht te hebben gehad op de jagers-verzamelaars. Met name de donken en de stroomruggen waren een ideale uitvalsbasis voor al dan niet tijdelijke bewoning. Als bekendste prehistorische Nederlandse neemt Trijntje een bijzondere plaats in dit gebied in. Zij wordt zelfs als eerste in de Canon van de Nederlandse geschiedenis genoemd.
De archeologische ontdekkingen op de Hazendonk leverden bijzonder aardewerk op dat nu tentoongesteld wordt.
Toevalsvondst en voor het eerst tentoongesteld, is ook een bronzen kokerbijl uit de late bronstijd.
Dat de Romeinen in de Alblasserwaard ook hun invloed hebben doen gelden bewijzen de honderden voorwerpen, die tijdens archeologisch onderzoek tevoorschijn zijn gekomen.
Rijkversierde schalen, kommen en bekers van terra sigillata, maar ook glaswerk tonen aan dat de inheems Romeinse bewoners aan de zuidrand van dit gebied luxe tafelwaar tot hun beschikking hadden.
De ontginning van de Alblasserwaard rond het jaar 1000 leidt een nieuwe fase in.
Paste de mens zich aan aan de omgeving en bewoonden men voornamelijk donken en stroomruggen, die een relatieve droge en veilige omgeving boden, nu neemt de mens het heft in handen. Er ontstaat een cultuurlandschap waarvan tot op de dag van vandaag de sporen te herkennen zijn.
Als laatste periode toont de ruilverkaveling, die halverwege de vorige eeuw een aanvang nam, sporen van het laatste ingrijpen in het landschap van de Alblasserwaard.

Zwaard van Hardinxveld
Bijzonder object in de tentoonstelling is, naast de bronzen kokerbijl, het zwaard van Hardinxveld. Het zwaard is gevonden in 1954 door de toen 10-jarige Piet Overduin tijdens het uitbaggeren van een slootje.
Het Frankische zwaard dateert uit de periode 800-1000. Hoe dit zwaard bij de Giessen in het water terecht is gekomen blijft een raadsel, hoewel er wel theorieën over bestaan, zoals in de tentoonstelling wordt toegelicht.

Bijzondere dag: middeleeuwse zwaardvechters en vuursteenworkshop
Op zaterdag 29 oktober 2022 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert het museum De Koperen Knop een speciale dag voor kinderen en volwassenen.
De hele dag is er een vuursteenworkshop te bezoeken, die gegeven wordt door een expert in het vuursteen bewerken. Tot in detail wordt getoond hoe je vuursteen pijlpunten, bijlen en andere prehistorische werktuigen maakt.
Je kunt ook even archeoloog worden en zelf vondsten opgraven of met een metaaldetector zoeken naar bijzondere ‘schatten’. Van ridders leren hoe je moet zwaard vechten kan ook. Zij geven ’s middags demonstraties. Zelf een pijl en boog maken is ook mogelijk op deze dag. De toegang is gratis.

Datum tentoonstelling: 16 september t/m 19 november 2022
Datum open dag : zaterdag 29 oktober
Tijd open dag: 10.00 uur – 16.00 uur
Locatie: Museum De Koperen Knop
Buitendams 6
Hardinxveld Giessendam
https://www.koperenknop.nl

Expositie over 7500 jaar bewoning in de Alblasserwaard – Afdeling Lek- en Merwestreek 08/09/2022

Expositie over 7500 jaar bewoning in de Alblasserwaard:

Expositie over 7500 jaar bewoning in de Alblasserwaard – Afdeling Lek- en Merwestreek HARDINXVELD-GIESSENDAM • In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is de komende herfst een expositie over het ontstaan en de ontwikkeling van de bewoning in de Alblasserwaard. Dit omvat 7.500 jaar bewoningsgeschiedenis: ten tijde van Trijntje op donken, in de Romeinse tijd, de grote ont...

Links – Afdeling Lek- en Merwestreek 21/08/2022

Wie helpt mee om de links-site aan te vullen?

Links – Afdeling Lek- en Merwestreek Alblasserdam.nl, gemeente Alblasserdam Molenlanden.nl, gemeente Molenlanden Hardinxveld-Giessendam.nl, gemeente Hardinxveld-Giessendam Leerdam.nl, gemeente Leerdam Papendrecht.nl, gemeente Papendrecht Sliedrecht, historische vereniging hv-wa.nl, historische vereniging West-Alblasserwaard historische...

29/06/2022

Op de landelijke jaarvergadering van de AWN kreeg Joan door de voorzitter de erepenning uitgereikt. Dit voor het vele werk dat Joan in onze afdeling heeft gedaan. Zoals de redactie van Grondig Bekeken, 26 jaar penningmeester van onze afdeling, meedoen met opgravingen en op het gebied van educatie....

Photos from AWN Lek- en Merwestreek's post 09/05/2022

Wethouders Ed Goverde en Ton Spek van de gemeente Sliedrecht zijn donderdag op bezoek geweest in de werkruimte om de vondsten van de Baanhoek, Sliedrecht, te bekijken.
Josia, Daniël, Philip en Thomas hebben uitleg gegeven over hun hobby, en hoe zij de scherven aan de Baanhoek aantroffen.
Een verslaggeefster en een fotograaf van Het Kompas waren ook aanwezig.

Photos from AWN Lek- en Merwestreek's post 30/04/2022

De verslaggever en de fotograaf van het AD/De Dordtenaar in gesprek met de jongens, die de inheems-romeinse scherven aan de Baanhoek hebben gevonden en deze hebben gemeld.

09/04/2022

Vondsten in Sliedrecht Baanhoek wijzen op een inheems-romeinse nederzetting.

De zomer van 2021 is voor drie Sliedrechtse jongens een wel heel bijzondere geweest. Tijdens het uitoefenen van hun hobby, met een metaaldetector zoeken naar aparte vondsten, troffen zij geen metaal aan in de Sliedrechtse bodem, maar talloze scherven uit het jaar 0 tot ongeveer 300 na Chr.

Na hun vondsten te hebben getoond aan medewerkers van het Sliedrechts museum zijn zij doorverwezen naar de AWN, Nederlandse Archeologievereniging afdeling Lek- en Merwestreek.
Vrijwilligers van deze vereniging hebben samen met de drie jongens in het najaar van 2021 het gebied verder onderzocht waardoor er een veelvoud aan archeologische vondsten tevoorschijn is gekomen.
Deze vondsten worden momenteel verder onderzocht en gedocumenteerd.

Een eerste voorzichtige conclusie, die aan de hand van het archeologisch vondstmateriaal getrokken zou kunnen worden is dat er een inheems-romeinse nederzetting uit het begin van de jaartelling op deze locatie gesitueerd was.

Momenteel worden er gesprekken gevoerd om verder archeologisch onderzoek mogelijk te kunnen maken.
Gezien de nu aangetroffen vondsten zou het een unieke gelegenheid zijn om meer te weten te komen over de vroegste bewoningsgeschiedenis van het zuidelijk deel van de Alblasserwaard en voor Sliedrecht in het bijzonder. Tot op heden is hier nog niet eerder een site uit deze tijdsperiode ontdekt.
In Alblasserdam, Papendrecht en Arkel zijn wel bewoningssporen uit deze tijdsperiode aangetroffen. Sliedrecht sluit hier mooi bij aan.

06/03/2022

ArcheotopstukDordt #336 is een bijzonder vers-uit-de-grond object. Allereerst de vondstcontext; het is twee weken geleden gevonden tijdens een kleine opgraving op de locatie van het pand Lindershof tussen de Lange Breestraat en de Raamstraat. Bij de verbouw tot appartementencomplex zal hier een open binnentuin worden aangelegd.

Er zijn perceelscheidingen en muren van achterhuizen aangetroffen van huizen die aan de Lange Breestraat stonden. De erven hiervan reikten tot aan de noordelijke kademuur van de voormalige binnengracht, die midden door het plangebied liep. Op de achtererven zijn goten, bezinkputten en een waterput gevonden. Al deze bewoningssporen dateren uit de periode tussen circa de 15e/16e en de 20e eeuw.

Een verrassing was de ontdekking van de kapel van het klooster Bethlehem (zie foto). Dit was een klooster van de cellezusters van de orde van Augustinus die vanaf 1313 actief waren, maar pas vanaf 1464 een officiële orde vormden. Het kloostergebouw lag aan de Raamstraat en via een brug over de binnengracht konden de zusters bij de kapel aan de Lange Breestraat komen. De fundering van de koorsluiting van de kapel is aangetroffen in het (nummerloze) pand direct ten westen van het Rijksmonument aan de Lange Breestraat 22, met de gevelsteen 'In den Dorren Boom 1663'.

De speciale vondst betreft een zogenoemde rinkelbel. Dit zijn een soort multifunctionele rammelaars voor baby's en kleine kinderen. Het voorwerp heeft aan de ene zijde een fluitje en aan de andere zijde een ivoren bijtstuk. Net daaronder zitten twee belletjes, waarvan er één mist. Onder het fluitje zit een ring waarmee het door een kettinkje 'aan het kind' bevestigd kon worden. Het is een vrij luxe voorwerp, gemaakt van zilver en ivoor. Aan de onderzijde van het fluitdeel zit een makersmerk; een kroon met daarin, vermoedelijk een (Tudor) roos. Wie dit merk kent, mag het roepen en verdient eeuwige roem.

Omdat het een vlakvondst is, is de datering onduidelijk; qua stijl lijkt de late 17e of gehele 18e eeuw aannemelijk. Het voorwerp is direct voor conservering naar een specialist gestuurd en zal over enkele weken in zijn voormalige schoonheid te bewonderen zijn.

Programma 2021 - Stichting Reuvens 19/11/2021

Vandaag is de digitale Reuvensdag. Omdat het congres in Almere niet doorging, zijn nu tussen 10 en 16 uur een aantal presentaties van archeologen via een livestream te zien.
https://www.reuvensdagen.nl/programma-2021/

Programma 2021 - Stichting Reuvens Wat b***n wij enorm! We hadden hoop dat we ondanks de aangescherpte maatregelen toch een leuke fysieke congresdag konden organiseren. Na overleg met de congreslocatie bleek dat de nieuwe corona-maatregelen het voor ons onmogelijk maken om fysieke Reuvensdagen neer te zetten. Voor meer info klik op d...

22/06/2021

Eerder is gemeld dat op zaterdag 26 juni een online algemene ledenvergadering van de landelijke AWN gehouden zou worden. Gezien echter de grote ‘online-moeheid’ die velen inmiddels hebben, de huidige voorzichtig positieve ontwikkelingen en de sterke algemene behoefte om elkaar weer echt te ontmoeten, willen we de ALV toch fysiek gaan plannen en er dan iets moois van maken. De ALV wordt daarom verplaatst naar een vrijdag of zaterdag in september.

Vlaardingencultuur - wetenschappelijke experimenten | Archeologiedagen 15/06/2021

Volgend weekend zijn de Archeologiedagen. De plannen die AWN Lek- en Merwestreek (al voor vorig jaar) had, konden vanwege Covid niet georganiseerd worden.
Dat houdt echter niet in, dat er niets te beleven is. Het landelijk programma is te vinden op:
https://www.archeologiedagen.nl/programma/

Bijvoorbeeld het archeologisch erf bij de AWN-afdeling Helinium in Vlaardingen staat in het teken van de Vlaardingen cultuur:
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/vlaardingencultuur-wetenschappelijke-experimenten/
Het erf Masamuda is overigens ook weer buiten Archeologiedagen te bezoeken op zondagen tussen 12 en 16 uur.

Vlaardingencultuur - wetenschappelijke experimenten | Archeologiedagen Vlaardingencultuur – wetenschappelijke experimenten Voor kinderenBuitenArcheologiefestivalOpen dagPresentatieRondleidingWorkshop Educatief Archeologisch erf Masamuda staat tijdens de Nationale Archeologiedagen in het teken van de Vlaardingencultuur (Nieuwe Steentijd) Bij het Vlaardingencultuurhuis...

12/04/2021
Photos from Dordrecht Ondergronds's post 29/11/2020
Photos from Dordrecht Ondergronds's post 17/07/2020

Ooit iets bijzonders gevonden in de grond van de Dordtse binnenstad en omgeving?

Photos from Dordrecht Ondergronds's post 09/07/2020

Ook wij zijn uiteraard heel nieuwsgierig:

Giessenburgse veeneiken bieden wetenschappers kijkje in de prehistorische Alblasserwaard 17/03/2020

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

https://www.bndestem.nl/rivierenland/giessenburgse-veeneiken-bieden-wetenschappers-kijkje-in-de-prehistorische-alblasserwaard~a5f2688d/

Giessenburgse veeneiken bieden wetenschappers kijkje in de prehistorische Alblasserwaard De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort onderzoekt twee prehistorische veeneiken. De bomen zijn in augustus 2019 opgegraven in Giessenburg aan de Neerpolderseweg. Het onderzoek is in juni afgerond en biedt inzicht in de ontwikkeling van de Alblasserwaard in de late prehistorie.

Photos from AWN Lek- en Merwestreek's post 14/03/2020

Vandaag liepen twee leden enkele uurtjes over de Ambachtsezoom. Recent zijn daar watergangen uitgebaggerd en verdiept.

Omdat enige tijd geleden bleek dat hier voor de herinpoldering van de Zwijndrechtse Waard 1332 menselijke activiteiten waren, is dit een bijzonder terrein. Zouden we vandaag meer aantreffen van ‘de eerste Ambachters’?

Het terrein is enorm groot, alleen het erover lopen neemt al flink wat tijd in beslag. Toch hebben we wel wat scherven gevonden, waaronder heel veel modern terracotta en afvoerbuizen. Die komen van de kassen die hier tientallen jaren stonden. Sporen uit de 13e eeuw hebben we niet aangetroffen.

De bijzonderste vondsten zie je op de foto’s.

Photos from Hawker Typhoon Memorial Alblasserdam's post 28/09/2019
Timeline photos 18/09/2019

Werkzaam in de archeologiesector of interesse in dit onderwerp? Via onze nieuwsbrief Archeologie, 5 per jaar, ontvang je updates over lopende projecten, nieuwe publicaties en actualiteiten. Lees de september editie hier: http://bit.ly/2AxSV2d

Wil je de nieuwsbrief voortaan zelf ontvangen, schrijf je dan hier in: http://bit.ly/2AqX48f. Je kunt hier ook aangeven over welke andere cultureel erfgoed thema’s je graag op de hoogte wordt gehouden.

19/07/2019

Bijzonder nieuws van Provincie Zuid-Holland:

17/07/2019

Archeoscoop Kasteel Develstein feestelijk geopend:

02/07/2019

Te zien in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht:

‘Unieke’ opgravingen geven verborgen verleden Ambacht bloot: ‘Graven is spannend’ 29/06/2019

Interessant artikel in AD De Dordtenaar over het archeologisch onderzoek aan de Ambachtsezoom en de resultaten daarvan. Ook enkele van onze vrijwilligers deden mee aan het onderzoek:

‘Unieke’ opgravingen geven verborgen verleden Ambacht bloot: ‘Graven is spannend’ 5177 potten en pannen, en 4082 dierlijke botten. De opgravingen op de Ambachtsezoom zijn met recht uniek te noemen. ,,Nog niet eerder wisten we zo veel over het Hendrik-Ido-Ambacht van de 12de en 13de eeuw.”

Photos from gemeente Hendrik-Ido-Ambacht's post 26/06/2019
14/06/2019

26 juni lezing door Jacqueline Hoevenberg van Dordrecht Ondergronds over vondsten aan de Ambachtsezoom gemeente Hendrik-Ido-Ambacht:

Interessant nieuws deze week over het archeologisch onderzoek aan de Ambachtsezoom 1,5 jaar geleden:

Photos from AWN Lek- en Merwestreek's post 11/06/2019

Vandaag in actie in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, achter Den Brommert van Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.

Veel pijpenstelen, wat pijpenkoppen, veel scherven en wat glas, veel zon en wat bot.

Wilt u dat uw scholen hét hoogst genoteerde School in Dordrecht wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

Plaats

Type

Adres


Groenmarkt 83a
Dordrecht
3311BD
Andere Onderwijs in Dordrecht (alles zien)
ProFundum Academy ProFundum Academy
Godewijckstraat 104a
Dordrecht, 3311GX

Een platform voor alle hulpverleners om kennis uit te wisselen rondom het bekkengebied

RT praktijk Leren En Floreren RT praktijk Leren En Floreren
Dordrecht, 3319AX

Helpt kinderen weer plezier in leren te krijgen

Tattoo Seminar Dordrecht Tattoo Seminar Dordrecht
Groen Van Prinstererweg 75
Dordrecht, 3317SJ

Tattoo Seminar Dordrecht geeft beginnende tatoeëerders en hobbyisten de mogelijkheid om alles leren w

novatienercollege novatienercollege
Eddingtonweg
Dordrecht, 3318EC

School voor 10-14 onderwijs volgens de principes nieuwsgierig, onderzoekend, verantwoordelijk en amb

Centrum Hoogbegaafdheid Dordrecht Centrum Hoogbegaafdheid Dordrecht
Toermalijnring 544
Dordrecht, 3316LC

Jits4Kids Jits4Kids
Dordrecht

Bent u op zoek naar bijles, huiswerkbegeleiding of NT2-begeleiding in Dordrecht? Bij mij bent u aan

Be-LeeF training & coaching Be-LeeF training & coaching
Meranti 246
Dordrecht, 3315TW

be-LeeF ondersteunt individuen, teams en groepen om zich vanuit eigen kracht te ontwikkelen. Aanbod

Het naaiatelier 'Naald en Schaar' in Sterrenburg  ( Dordrecht) Het naaiatelier 'Naald en Schaar' in Sterrenburg ( Dordrecht)
Brittenburg In De Wijk Sterrenburg
Dordrecht, 3328JD

Bij het naaiatelier ‘Naald en Schaar’ kunt u als bedrijf of particulier terecht voor de meest voorkom

Hans Petri School Hans Petri School
Anna Van Saksenstraat 11
Dordrecht, 3314NC

De school voor praktijkonderwijs in Dordrecht

Einstein Huiswerkbegeleiding Einstein Huiswerkbegeleiding
Dordrecht, 3319GM

In het huiswerkinstituut Einstein kun je in gemoedelijke sfeer en tegen een betaalbare prijs je huis

Da Vinci college Travel, Leisure & Hospitality Da Vinci college Travel, Leisure & Hospitality
Leerparkpromenade 100
Dordrecht, 3300BD

Da Vinci college Travel, Leisure & Hospitality

Playing for Success Dordrecht Playing for Success Dordrecht
Krommedijk 210
Dordrecht, 3312LH

Project voor leerlingen van 9 tm 14 jaar die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Kleine groepjes,