PEOC B.V.

Opleidingsinstelling voor het behalen van strafrecht specialisatie PE (permanente educatie) -Punten

Werkend zoals gewoonlijk

23/12/2021
23/09/2021

De examens bij PEOC zijn gepland! Het eerste examen zal op 11 november 2021 plaatsvinden.

Op 1 september 2021 is het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ in werking getreden. Sindsdien is het voor C1-tolken mogelijk om de specialisatie Interceptietolk aan te vragen.
PEOC biedt als enige door Bureau Wbtv erkende opleider de cursus Interceptietolk en het examen Interceptietolk aan, welke beiden door Bureau Wbtv zijn erkend!
Door het met succes afronden van het examen Interceptietolk van PEOC, kom je in aanmerking om je voor de specialisatie Interceptietolk in het Rbtv aan te melden.

Het examen Interceptietolk bestaat uit twee onderdelen, namelijk;

een theorie-examen en
een praktijkexamen.
Na inschrijving voor het examen Interceptietolk, krijg je nadere informatie toegezonden.

LET OP: Om deel te mogen nemen aan het examen Interceptietolk van PEOC, is het volgen van de vierdaagse cursus Interceptietolk van PEOC een voorwaarde!
Heb je de vierdaagse cursus Interceptietolk van PEOC nog niet gevolgd, schrijf je dan eerst daarvoor in voordat je je aanmeld voor het examen Interceptietolk.

Kijk op onze website voor meer informatie over de cursus Interceptietolk en/of inschrijving via deze link https://www.peoc.nl/product/cursus-interceptietolk/ of het examen Interceptietolk, ook voor inschrijvingen kun je op onze website terecht via deze link https://www.peoc.nl/studieaanbod/examendagen/

23/09/2021

Vanaf donderdag 21 oktober start PEOC met trainingsdagen. Een zéér belangrijk onderdeel van het examen Interceptietolk is het uitwerken van geïntercepteerde gesprekken.
Deze gesprekken dienen volgens de geldende regels en afspraken uitgewerkt te worden en worden dan ook (onder meer) op basis daarvan beoordeeld.
Tijdens de verschillende cursussen Interceptietolk die PEOC reeds heeft verzorgd, is gebleken dat veel cursisten met name met dit onderdeel moeite hadden en die juist op dit onderdeel meer ervaring en vaardigheden op wilden doen.
Ook hebben meerdere cursisten aangegeven dat zij eerst een dag (Examen) Training zouden willen volgen alvorens zij deelnemen aan het examen Interceptietolk.
Je kunt het dus ook zien als een “Generale repetitie” voor het examen!
Kijk voor meer informatie en/of inschrijvingen op onze website via deze link https://www.peoc.nl/product/trainingsdagen/

23/09/2021

Op donderdag 14 oktober staat de eerste "Opfrisdag Interceptietolk" gepland, deze dag is bedoeld voor de cursisten die reeds de driedaagse cursus Interceptietolk hebben gevolgd.
Het kan zijn dat je de driedaagse cursus Interceptietolk een maanden en misschien zelfs een paar jaar geleden hebt gevolgd.
Inmiddels is Interceptietolk als specialisatie opgenomen in de Wbtv, waardoor het sinds 01 september 2021 mogelijk is om je in het Rbtv met de specialisatie Interceptietolk in te schrijven.
Door te slagen voor het examen Interceptietolk van PEOC, kom je in aanmerking om je specialisatievermelding in het Rbtv aan te vragen, want het examen Interceptietolk is als enige in Nederland erkend door Bureau Wbtv! Kijk op onze website voor meer informatie en/of inschrijving. https://www.peoc.nl/product/opfriscursus-interceptietolk/

08/12/2020

01/12/2020
02/01/2020

22/12/2019

18/11/2019

Cursus À vue vertaling (Tolken van het blad)

À vue vertaling, ofwel vertalen van het blad, is feitelijk een hybride vorm van tolken en vertalen. À vue vertalen is één van de tolktechnieken die je in kunt zetten tijdens een tolkopdracht. Wanneer en hoe je dit doet, wordt tijdens de cursus À vue vertalen van PEOC uitgebreid toegelicht en geoefend.
Kijk voor meer informatie & inschrijven klik op;
https://www.peoc.nl/studieaanbod/cursus-a-vue-vertaling-tolken-van-het-blad/

07/11/2019

Vierdaagse cursus Tolkvaardigheden en Deontologie

Wat is een vakmens zonder de juiste gereedschap en/of de vaardigheden om deze op de juiste manier en op het juiste moment in te zetten?
Als tolk maak je ook gebruik van verschillende soorten gereedschap, namelijk tolktechnieken!
kijk voor meer informatie en inschrijven op https://www.peoc.nl/studieaanbod/vierdaagse-cursus-tolkvaardigheden-en-deontologie/

Taptolk voor opsporingsdienst na professionele training - Emerce 30/10/2019

Taptolk voor opsporingsdienst na professionele training - Emerce

Groot nieuws! Samenwerking tussen PEOC & TVcN.

https://www.emerce.nl/wire/taptolk-opsporingsdienst-na-professionele-training

Taptolk voor opsporingsdienst na professionele training - Emerce Opsporingsdiensten zoals de politie maken gebruik van bijzondere opsporingstechnieken zoals bijvoorbeeld interceptie van communicatie. Met speciale software wordt communicatie onderschept zoals sms-berichten, telefoongesprekken en internetverkeer. Als in de onderschepte communicatie een andere taal....

28/10/2019

Nederlands naar B2-niveau.

PEOC heeft een intensieve cursus ontwikkeld van 6 weken, 2 bijeenkomsten per week. In deze cursus, die door ervaren trainers wordt gegeven, oefenen de deelnemers vooral de vaardigheden Luisteren, Spreken en Lezen. Maar ook de grammatica op B2 wordt behandeld en er wordt gewerkt met lees- en luisterstrategieën.

40 PE-Punten.
Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.peoc.nl

28/10/2019

Taaltoets Nederlands B2-niveau
ERKEND DOOR BUREAU Wbtv!

Recentelijk heeft bureau Wbtv de eisen verruimd om in het Rbtv te worden ingeschreven. Ook tolken die de talen waarin zij tolken op B2-niveau beheersen, kunnen nu in het register worden opgenomen.

Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.peoc.nl

28/10/2019

Cursus Interceptietolk.

Interceptietolk, beter bekend als taptolk, is een tolk en/of vertaler die tijdens opsporingsonderzoeken door de diverse opsporingsdiensten wordt ingezet bij het uitwerken van opgenomen en afgeluisterde communicatie. Naast gesproken communicatie, kan het ook gaan om geschreven communicatie. In het laatste geval kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sms-berichten, WhatsApp, email, enzovoort. Bij het uitwerken van voornoemde communicatie wordt door opsporingsdiensten gebruik gemaakt van verschillende soorten speciale software.
Tijdens deze 3-daagse cursus leert u alle in’s & out’s, waarna je in staat zult zijn om geheel zelfstandig interceptiewerkzaamheden uit te voeren.

24 PE-Punten Strafrechtspecialisatie
Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.peoc.nl

28/10/2019

Cursus Verhoortolk.

Verhoor is een zeer belangrijk onderdeel van een opsporingsonderzoek, waarbij ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt van tolken. Inzet van een tolk tijdens verhoor kan telefonisch zijn, maar ook in veel gevallen persoonlijk. De keuze wanneer welke vorm ingezet wordt, is niet altijd vrijblijvend!
Daarnaast kun je je vast wel voorstellen dat er zeer grote verschillen zijn in het verhoren van een verdachte van winkeldiefstal en een verdachte van een moord of verkrachting.
Dat is dan ook de reden dat niet ieder verhoor door iedere opsporingsambtenaar afgenomen mag worden. Voor de zwaardere en/of complexere zaken worden speciaal daarvoor opgeleide rechercheurs ingezet! Ook gelden voor dergelijke verhoren andere werkwijze en afspraken die gevolgd dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van psychologen en audio- visuele opnames van het verhoor.
Overigens geldt dit allemaal niet alleen voor verdachten, maar in bepaalde gevallen ook voor andere betrokkenen zoals een aangever, benadeelde, getuige, enzovoort. Wanneer je als tolk de procedures kent en weet wat er van je verwacht wordt, komt dat alleen maar ten goede van je werk en dus je vertolking.

19 PE-Punten strafrechtspecialisatie.
Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.peoc.nl

28/10/2019

Cursus Rechtbanktraining.

Het komt vaker voor dan u denkt: tolken en vertalers die opgeroepen worden om gehoord te worden als getuige, betrokkene en/of anderszins. Maar hoe zit dat dan? Wat moet je vertellen, wat mag je vertellen, wat mag je NIET vertellen, hoe gedraag je je en wat kan je verwachten? Kortom: hoe werkt het als je als tolk en/of vertaler opgeroepen wordt om te verschijnen op de Rechtbank en/of bij de Rechter Commissaris? Al deze vragen en nog meer, komen aan bod tijdens de Rechtbanktraining.

7.5 PE-Punten Strafrechtspecialisatie
Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.peoc.nl

28/10/2019

Cursus Underground Banking.

Underground Banking is het systeem dat veelal gebruikt wordt om grote sommen (crimineel verkregen) geld te verplaatsen binnen en buiten onze landsgrenzen. Onder het motto ‘misdaad mag niet lonen’, is het afpakken van crimineel verkregen gelden een speerpunt van de diverse opsporingsdiensten. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tolken en vertalers. De wens daarbij is dat tolken/vertalers kennis hebben van de werkwijze die hierbij wordt gehanteerd alsmede de terminologie die wordt gebruikt. Deze zelfde wens hebben ook diverse tolken en vertalers uitgesproken.

8.5 PE-Punten Strafrechtspecialisatie
Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.peoc.nl

28/10/2019

Cursus Verdovende Middelen.

Nederland speelt een zeer grote en belangrijke rol in de wereldwijde handel en productie van verdovende middelen. Het is dan ook niet vreemd dat onderzoek naar handel in verdovende middelen een speerpunt is van de diverse opsporingsdiensten. In de praktijk blijkt echter dat kennis met betrekking tot verdovende middelen bij een groot deel van tolken en vertalers onvoldoende is. Dit geven zowel de opsporingsdiensten als tolken en vertalers zelf aan. Na deze training bent u bekend met de werkwijze, de terminologie, de soorten verdovende middelen en meer.

20 PE-Punten Strafrechtspecialisatie.
Voor meer informatie en inschrijvingen www.peoc.nl

28/10/2019

Cursus Cybercrime.

De ontwikkelingen binnen de digitale wereld gaan heel snel en criminelen maken hier dankbaar misbruik van!
Aangezien Cybercrime geen landsgrenzen kent, zal ook bij opsporingsonderzoeken naar Cyber gerelateerde zaken gebruik worden gemaakt van tolken en vertalers. Het is dan ook van groot belang om als tolk en/of vertaler up to date te zijn. Daarvoor heeft PEOC speciaal voor tolken en vertalers de cursus Cybercrime ontwikkeld.

18 PE-Punten strafrechtspecialisatie.
Voor meer informatie en inschrijving kijk op www.peoc.nl

Plaats

Type

Telefoon

Adres


Dolhuisstraat 53
Dordrecht
3311VE

Andere Onderwijs in Dordrecht (alles zien)
ProFundum Academy ProFundum Academy
Godewijckstraat 104a
Dordrecht, 3311GX

Een platform voor alle hulpverleners om kennis uit te wisselen rondom het bekkengebied

RT praktijk Leren En Floreren RT praktijk Leren En Floreren
Dordrecht, 3319AX

Helpt kinderen weer plezier in leren te krijgen

Jits4Kids Jits4Kids
Dordrecht

Bent u op zoek naar bijles, huiswerkbegeleiding of NT2-begeleiding in Dordrecht? Bij mij bent u aan

Leerpark Dordrecht Leerpark Dordrecht
Dordrecht

Vernieuwende stadswijk waar leren, werken en wonen op duurzame wijze met elkaar verbonden zijn. Ontm

Be-LeeF training & coaching Be-LeeF training & coaching
Meranti 246
Dordrecht, 3315TW

be-LeeF ondersteunt individuen, teams en groepen om zich vanuit eigen kracht te ontwikkelen. Aanbod

Het naaiatelier 'Naald en Schaar' in Sterrenburg  ( Dordrecht) Het naaiatelier 'Naald en Schaar' in Sterrenburg ( Dordrecht)
Brittenburg In De Wijk Sterrenburg
Dordrecht, 3328JD

Bij het naaiatelier ‘Naald en Schaar’ kunt u als bedrijf of particulier terecht voor de meest voorkomende werkzaamheden die te maken hebben met het verwerken van textiel op maat ‘kledingreparatie, gordijnen, woningaccessoires enz’.

Einstein Huiswerkbegeleiding Einstein Huiswerkbegeleiding
Dordrecht, 3319GM

In het huiswerkinstituut Einstein kun je in gemoedelijke sfeer en tegen een betaalbare prijs je huis

Da Vinci college Travel, Leisure & Hospitality Da Vinci college Travel, Leisure & Hospitality
Leerparkpromenade 100
Dordrecht, 3300BD

Da Vinci college Travel, Leisure & Hospitality

Schildersvakopleiding Dordrecht Schildersvakopleiding Dordrecht
M. H. Trompweg 229 A
Dordrecht, 3317BS

Schildersvakopleiding is Het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud. V

Playing for Success Dordrecht Playing for Success Dordrecht
Krommedijk 210
Dordrecht, 3312LH

Project voor leerlingen van 9 tm 14 jaar die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Kleine groepjes,

Instondo B.V. Instondo B.V.
Binnen Kalkhaven 263
Dordrecht, 3311JC

Instondo biedt actieve ondersteuning aan professionals in het onderwijs en de jeugdzorg.

Autorijschool Sabrina Autorijschool Sabrina
Dordrecht
Dordrecht

AUTORIJSCHOOL SABRINA – DE BESTE RIJSCHOOL IN DORDRECHT EN OMGEVING!