ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец

Официјална страница на ОOУ „Кочо Рацин“ -Блатец

Photos from Место за растење's post 25/10/2023

Блатец Место за растење

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 25/10/2023

Денес нашето училиште претставено од претседателот на Ученичкиот парламент Лука Дичов со стручниот тим, беа дел од Меѓународната конференција „Креирај го твоето место за растење“

Младите и децата имаа носечка улога на оваа Меѓународна Конференција и беа водители, модератори и говорници .

#местозарастење #детскиправа #креирајготвоетоместозарастење #меѓаши #кмопскопје #ЕУсоТЕБЕ
KMOP Skopje Прва детска амбасада Меѓаши / First Children's Embassy Megjashi

Photos from Dom Na Kultura Vinica's post 25/10/2023
Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 24/10/2023

Денес се одржаа избори за избор на ученик правобранител и заменик на ученичкиот правобранител. На јавниот повик беа пријавени двајца ученици (еден за ученик правобранител и еден за заменик на ученичкиот правобранител). Право на гласање имаа сите ученици од седмо до деветто одделение. Најголемиот број на ученици кои гласаа од седмо до деветто одделение им дадоа поддршка на пријавените со што за ученик правобранител е избрана ученичката ИЛИНА МОМЧИЛОВСКА од VII одд. додека за заменик на ученичкиот правобранител МАТЕЈ ЈОВАНОВ од VII одд.
На избраните ученици им посакуваме успешна работа :)

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 24/10/2023

Во склоп на Меѓународниот фестивал на хумор и сатира "Ин Виница веритас" 2023 година, денеска во нашето училиште се одржа активности со познатиот афористичар @ Mile Gjorgjijoski учениците има можност да се запознаат и да научат како се пишува афорзмичиња, воедно и како може да се илустрираат.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 19/10/2023

Денес се реализираше хуманитарна акција од страна на учениците, а со поддршка на вработените во училиштето за социјално ранливи категории на семејства. Беа подготвени пакети со домашни производи,овошје, зеленчук и друг вид на храна кои се однесоа онаму кадешто е најпотребно.

17/10/2023

Глас Против Врсничко Насилство

Photos from Боренка's post 17/10/2023

Заедно за заштита на животната средина

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 16/10/2023

Под мотото "Водата е живот, водата е храна. Никој да не биде изоставен" денес се реализираше предавање/презентација од страна на наставничката Емилија Костадинова Тасева во VI одделение

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 13/10/2023

🏞 🌳 Прошетка во природа е секогаш добра идеја, но и стекнатите нови знаења за биолошката разновидност по течението на реката Брегалница.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 13/10/2023

Од замисла до реалност нашето училиште денеска го посети Едукативниот центар во Негрево, прекрасна соработка со превозникот Gradec.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 06/10/2023

Одбележување на Детската недела, стапување на првачињата во детската организација.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 06/10/2023

По изборниот предмет Готвење одобрен од БРО, а изработена програма од страна на нашата наставничка Михаела Воинова, вчера нашите ученици ја посетија пекара ФРИ-ПЕК с.Лески.
Голема благодарност до - PEK за овозможената посета.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 05/10/2023

Одбележан Светскиот ден на учителот 5 Октомври

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 29/09/2023
27/09/2023
Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 26/09/2023

Активности со ученици од V, VI и VII одд. во пресрет на Недела на детето

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 20/09/2023

На 19.09.2023 год.се одржа првата конститутивна седница на ученичкиот парламент во нашето училиште на која свое обраќање пред учениците имаше директорката Иванка Спасовска и педагог Весна Тодорова.
На истата по пат на тајно гласање беше избран претседател на ученичкиот парламент Лука Дичов IX одд., заменик претседател Андреј Јорданов VIII одд., секретар Ева Јанкилова VIII одд., благајник Славица Атанасова IX oдд. и членови преставници на состаноците на наставнички совет и совет на родители Матеј Јованов VII одд. и Вероника Николова IX одд.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 19/06/2023

Наставничкиот совет при ООУ "Кочо Рацин -Блатец за 🥇🏆првенец на генерацијата 2014-2023 година ја избра ученичката Ана Димитровска, IX одделение.
🥇Најдобра меѓу најдобрите!🥇 Честитки Ана и многу успеси во иднина!

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 31/05/2023

Под мотото „Засади храна, а не тутун“ денес ученици од VIII одд. под менторство на педагогот на училиштето изготвија постер по повод 31 Мај - Светски ден за борба против пушење.

Timeline photos 16/05/2023
Photos from Општина Виница's post 16/05/2023
12/05/2023

https://fb.watch/kulQqGUZNM/
Прилог од денешните едукативни работилници на Канал 8 (од 1:56 мин. - 3:44 мин

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 12/05/2023

Денес во нашето училиште се реализираа едукативни работилници од страна на Сојуз на извидници на Македонија на ученици од одделенска и предметна настава.
Голема благодарност упатуваме до нашите нови пријатели Снеже, Ева, Бојан и Бојан. Ве очекуваме наскоро пак :)
Боренка

11/05/2023

Предизвик за нашето училиште....

🌲Боренка утре патува во с.Блатец.
Ќе се дружиме со децата од ООУ Кочо Рацин.
✏️За секое нацртано дрвце, волонтерите на Боренка ќе засадат вистински расад на опожарено подрачје!
🌲Боренка, единствената боенка која враќа живот🌲

Придружи ни се на +389 78 811 304

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 28/04/2023

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК УЧИЛИШТЕ НАШЕ!!!

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 21/04/2023

Почитувани....
Во просторите на ЈОУ Библиотека "Ванчо Прке"-Виница,се одржа општински натпревар "Млади библиотекари"2023 година.На натпреварот учествуваа и наши ученици со кои што се гордееме.Третото место ни го донесе ученичката Ана Димитровска, со Благодарница се закити нашето училиште со ученичката Ива Механџиска, подменторсто на професорката Сузана А. Јанкулова.
Гордост е да имаме успешни ученици.

20/04/2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕЦА ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
во учебната 2023/2024 година

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
 Во прво одделение на основното училиште родителот, односно старателот е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни 6 години ( односно родено 2017 година);
 По исклучок на претходниот став, детето може да се запише во прво одделение, доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната 2018 година, по претходно барање од родителот, односно старателот и добиено мислење од педагогот во училиштето.
 Запишувањето на детето на барање на родителот, односно старателот, здравствената установа може да го одложи за една година ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште.

Согласно член 60 од Законот за основно образование децата во прво одделение во основното училиште се запишуваат во месец мај за следната учебна година.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Запишувањето на децата во прво одделение за учебната 2023/2024 год. ќе се врши во термин кој родителите ќе го добијат со поканата за упис. Во утврдениот термин потребно е да се достават следниве документи во училиштето:
 Пополнета пријава за упис во училиште (која ќе се добие со поканата за упис);
 Извод од матичната книга на родени на ученикот (фотокопија);
 Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од Служба за вакцинации (Здравен дом Виница);
 Потврда за стоматолошки преглед (забно) издадена од надлежна здравствена установа (Здравен дом Виница);
 Потврда за офталмолошки преглед (очно) издадена од надлежна здравствена установа;
 Документ за лична идентификација на родител/старател – на увид;
 При запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и Mислење/функционален профил од Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.

Доколку детето е запишано во друго училиште задолжително родителот е должен да донесе потврда од училиштето каде е запишано. Доколку детето во моментот на уписот е надвор од државата или е иселено потребно е близок роднина да се јави во училиштето за да потврди.ООУ „Кочо Рацин“ Блатец-Виница

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 13/04/2023

Денес беа поделени вкупно 13 пакети на социјално ранливи категории на граѓани во Липец и Блатец и тоа со Ваша голема поддршка наши драги сограѓани кои покажавте голема хуманост, а ние учениците и вработените само ја организиравме и спроведовме акцијата.
Уште еднаш ВИ БЛАГОДАРИМЕ ОД СРЦЕ НА СИТЕ!
Дефинитивно овој Велигден ќе биде разубавен на овие семејства.
Среќни и весели велигденски празници!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ-НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ!!!

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 12/04/2023

Уште една УСПЕШНО реализирана хуманитарна собирна акција (храна, хигиенски средства и пари) во пресрет на големиот христијански празник ВЕЛИГДЕН . Акцијата заврши со успешен резултат и постигната цел.
💖ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ ДО СИТЕ КОИШТО ДОНИРАВТЕ ОД СРЦЕ!💖
Вашето малку некому може да значи се.
Добрината со добрина ќе Ви се врати.
„Добрината е убавина во своето најдобро издание.“

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 12/04/2023

Хуманитарно собирната акција продолжува со исто темпо во периодот од 14:20 до 15:30 часот.

11/04/2023

Поради заинтересираност од страна на наши сограѓани, акцијата ќе продолжи и во периодот од 14:20 до 15:30 часот.
Ви благодариме на разбирањето.

Со почит,
ООУ „Кочо Рацин“ Блатец-Виница

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 31/03/2023

Априлијада 2023 Блатец

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 21/03/2023

Здружение на жени Златна Доба во соработка со еколошко друштво За чисто Блатец и ООУ "Кочо Рацин" Блатец денес реализираа заеднички еко акции за разубавување на просторот околу м.в. Водарница и чешмата кај црквата Св. Пророк Илија во Блатец. Беа посадени зимзелени дрвца и исфарбани клупи.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 21/03/2023

По повод Ден на пролетта и екологијата денес во нашето училиште во Блатец и ПУ Липец се реализираше еко акција - чистење и засадување на цвеќиња во училишниот двор. Во акцијата покрај учениците и вработените учествуваше и претставник од Здружението на жени Златна доба.

17/03/2023

На општинскиот натпревар по природни науки кој се одржа на 10.03.2023 год. нашата ученичка Илина Момчиловска VI одд. го освои второто место со што се пласираше за учество на регионалниот натпревар.
Честитки за Илина и нејзината наставничка ментор Весна Диванисова!!!
Им посакуваме успеси на престојниот регионален натпревар.

17/03/2023

Денес в.д.директорт на ООУ „Кочо Рацин“ Блатец-Виница, Иванка Спасовска оствари работна средба со претставник од Здружението на жени „Златна доба“, Николина Јанкулова, за реализација на заеднички активности по повод Ден на пролетта и екологијата 21 Март.

Photos from ООУ „Кочо Рацин“ -Блатец's post 08/03/2023

Ученици од ученичкиот парламент и учениците од IX одд. подготвија изненадување за сите припаднички од женски пол вработени во училиштето, како и останати жени во Блатец со помош и поддршка на директорот, стручната служба и наставничките по хемија и математика. Среќен празник!

Want your school to be the top-listed School/college in Vinica?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Симулација на земјотрес 30.05.2022 год.
Македонско девојче за крај на учебна година :)
Ајде да научиме нешто повеќе за народните инструменти во Македонија :) Презентацијата е изготвена од страна на ученици о...
Застапување на учениците пред надлежните за лоцирани еколошки проблеми -видео презентација од Отворениот ден за граѓанск...
Среќна Нова 2021 година Ви посакуваат учениците од ПУ Липец
Сандра Јованова II одд.

Location

Category

Telephone

Website

Address

Blatec
Vinica
2314
Other Schools in Vinica (show all)
Црвен Крст Виница Црвен Крст Виница
Бел Камен/12
Vinica, 2310