Локално координативно тело за заштита од дискриминација - Општина Штип

„Заштита од дискриминација на локално ниво“

10/05/2024

🙌Bringing together designers and female design students to showcase their work as part of the women’s economic empowerment programme, the partner organisation Гласен Текстилец (Glasen Tekstilec), with our support, is investing in the economic empowerment of women in North Macedonia 🇲🇰.
Final designs will be exhibited during the Fashion Weekend, the event and at the Textile Fair in Shtip in October 2024.
✔Designs will be auctioned for sale. The funds will be invested in the continuation of the women’s economic empowerment programme, led by the partner organisation.📷Glasen Tekstilec

19/04/2024

📢🚺🚹 💰Родов јаз во платите помеѓу жените и мажите или нееднаква плата за иста работа? Тема на којашто председателката на Гласен Текстилец Кристина Ампева даде изјава за порталот РаботникМК. Линк: https://shorturl.at/egvG1

📢🤰👩‍👧‍👦 Работничките се жалат на овој проблем, но не преземаат ништо. „Ние би реагирале доколку има официјална пријава за ова, но досега, тоа не е пракса, што секако е поразително“ ! Во земја каде што сѐ уште имаме исплати под минималец, откази на бремени жени, мобинг во најмизерен облик во 21 век, со толку институции платени да ги детектираат и решаваат овие проблеми, ние сме далеку од лобирање за иста плата за иста работа помеѓу мажите и жените.#РодовЈаз

19/04/2024

ℹ️ Нашата Стратегија за периодот 2024 - 2028 година е онлајн! Достапна е на линкот 🔗: https://shorturl.at/gnoyS

Во овој период се фокусиравме на 5⃣ приоритетни области:

1⃣ Приоритетна област 1: СТРАТЕШКО ЗАСТАПУВАЊЕ, со општа цел: ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ СТРАТЕШКИ ГИ ЗАСТАПУВА БАРАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦЕНТРАЛНО И
ЛОКАЛНО НИВО;

2⃣ Приоритетна област 2: ПРАВНА ПОМОШ И ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ, каде имаме за цел: РАБОТНИЦИТЕ ДА ИМААТ ОБЕЗБЕДЕНА БЕСПЛАТНА
ПРАВНА ПОМОШ, ПАРАПРАВНА ПОМОШ И ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ ЗА САМОЗАСТАПУВАЊЕ;

3⃣ Приоритетна област 3: ПРОМОЦИЈА НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА, каде општата цел ни е: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНФОРМИРАНОСТА ЗА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА И ЗАШТИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ КАЈ РАБОТНИЦИТЕ И ИДНИТЕ
РАБОТНИЦИ;

4⃣ Приоритетна област 4: ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ И ОДРЖЛИВОСТ, со општа цел: ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ Е САМООДРЖЛИВА ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈА КОНТИНУИРАНО ГИ
РАЗВИВА ЧОВЕЧКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА;

5⃣ Приоритетна област 5: РОДОВА ЕДНАКВОСТ, со следните цели: ПОДИГНАТА СВЕСТ КАЈ РАБОТНИЧКИТЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ И ЗА ЗАШТИТА ОД РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО И РОДОВО БАЗИРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈА.

19/04/2024

Ако сте од Скопје, Кочани или Битола и сакате да споделите нешто повеќе со нас на оваа тема, пријавете се за учество на една од фокус групите кои ќе се одржат во овие градови, со помош на овој линк: https://bit.ly/3xHO27P

Photos from Гласен Текстилец's post 19/04/2024
13/03/2024

ℹ️ Доколку сакате да се запознаете со вашите права од работен однос и услугите кои ги нудиме, тогаш, се гледаме на плоштад „Слобода“ на 21 март 2024 година, во 11:00 часот.

✅ За време на отворениот ден ќе имате можност да поразговарате со нашиот правен тим во врска со правните сервиси на #ГласенТекстилец, како и синдикалното организирање во рамките на новоформираниот „Гласен Синдикат на работниците“.

Olof Palmes Internationella Center
Olof Palme International Center - North Macedonia Programme

European Endowment For Democracy

06/03/2024

#8МартИнфоМеѓународенДенЗаБорбатаНаЖенитеЗаЕкономскаПолитичкаИСоцијалнаРамноправност
ℹ️ Маршот на петнаесетте илјади текстилни работнички, одржан на 8 март 1908 година во Њујорк, е еден од првите крици на борбата за еднакви економски и политички права помеѓу мажите и жените. Покрај тоа што маршот имал само симболична вредност, без конкретни придобивки за работничките, истиот бил причина да се роди идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените. Оваа идеја за прв пат на национално ниво се материјализирала во САД на 28 февруари 1909 година, по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка, кога за прв пат таков настан бил организиран во Њујорк.

01/03/2024

Гласен Текстилец Здружение за заштита на работничките права Гласен Текстилец Штип

01/03/2024

ℹ️ 1 март 2024: Денот на нулта дискриминација е глобално одбележување кое има за цел да промовира различност, толеранција и инклузија.

#стопзадискриминацијата


Дискриминацијата не само што е штетна појава, туку и создава поделби во општеството што може да доведат до конфликт, нееднаквост и социјална неправда.

Работна средба 15/02/2024

Во периодот од 14-16 февруари 2018 год. во Велес се одржа обука на членовите на Локалните координативни тела за заштита од дискриминација од општините Штип, Струмица и Куманово.
На оваа обука присуствуваше и Благојче Дишоски од “Гласен Текстилец“.
Обуката се однесуваше на унапредување на вештините и способностите на членовите на локалните тела за изготвување на акциски планови и беше спроведена од Асоцијацијата за здравствена едукација Х.Е.Р.А, а е финансиски поддржана од Aмбасадата на Кралство Холандија во Република Македонија. Во Локалното координативно тело за заштита од дискриминација од Општина Штип влегуваат: координаторот за еднакви можности на Општина Штип, Народен правобранител од подрачната канцеларија во Штип, Министерство за правда, Бесплатна правна помош – Подрачна канцеларија Штип, претседател на Комисијата за еднакви можности на Општина Штип, претставници на Здруженијата на граѓани : Фондација за развој на локална заедница, ЗХА Синергија, Младински Клуб, НВО Цивитас, НВО Гласен текстилец, ЗГ ЕХО, и Здружение на мултиетничко општество за човекови права од Штип.

Photos from Локално координативно тело за заштита од дискриминација - Општина Штип's post 15/02/2024
05/10/2023
Photos from Гласен Текстилец's post 04/10/2023

@следачи

Родово-засновано насилство - состојби и како да се превенира 27/05/2023

Прочитајте повеќе во анализата „Осврт на состојбата во однос на родово-заснованото насилство, законската рамка и институционалниот одговор и анализа на потребите и постоечките ресурси за работа со сторители со фокус на безбедноста на жртвата и за советување на мажи (Завршен извештај)“, која се фокусира на тековната состојба и на потребата за центри за советување на мажите во Република Северна Македонија, со посебен осврт на состојбата поврзана со родово-засновано насилство: https://bit.ly/3msyNKD

27/05/2023
27/05/2023

ℹ️ Здружение Хендикеп Плус

Здружението Хендикеп Плус - групата за поддршка на лица со попреченост организира капм и протест на 7 јуни 2023 година со почеток во 12:00 часот пред Влада.

🔊 Слоганот на протестот ќе биде: 78% СОЦИЈАЛНА ПРАВДА!

#ГласенТекстилец се приклучува кон протестот и ги повикува сите заинтересирани да дадат поддршка!

27/05/2023

👏 Добри вести!
🔗 https://mzd.mk/mk/vesti/pratenici_glas_za/

📢 Собрание на Република Северна Македонија денес ја изгласа потребата од донесување на Предлог на закон за измени и дополнување на Законот за здравствено осигурување со кој се овозможува платено породилно отсуство за земјоделки. Сите присутни пратеници гласаа ЗА, со што сметаме дека Предлогот на законот успешно ќе ја помине законодавната постапка и земјоделките конечно ќе добијат системско решение за правото на платено породилно остуство. Воедно апелираме до Собранието во најскор можен рок да ја заврши постапката за донесување на овој закон.

👏 Пратениците покажаа дека е возможно политичко здружување со цел унапредување на човековите права на жените од руралните средини. Додека извршната власт не ги прифати нашите барања и не презеде чекори за спорведување на препораката на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, пратениците одговорија позитивно на нашите барања.

🌾 Предлог законот предвидува платено породилно отсуство за индивидуални земјоделци под еднакви услови како за сите останати вработени и самовработени лица во висина на минималната плата. Со ова решение ќе се надмине системска дискриминација и ќе има бројни бенефити во однос на унапредување на здравјето и благосостојбата на жените и децата од руралните средини. Овој чекор го гледаме како дел од пообемна иницијатива за унапредување на правата на руралното население, признавање и уважување на земјоделскиот труд. Преку овозможување на правото на платено породилно отсуство повеќе жени ќе се регистрираат како индивидуални земјоделки со што ќе станат дел од формалната економија, самостојно ќе ги уживаат правата кои произлегуваат од тој статус (право на здравствено, социјално, пензиско осигурување и сопствен приход од земјоделска дејност) со што на долг рок ќе се унапреди нивната еманципација и родовата еднаквост во руралните средини. Како следен чекор, ќе работиме со Собранието за донесување на законски измени со кои ќе се овозможи платено отсуство поради боледување и повреда на работно место за индивидуалните земјоделци.

🌾 Се заблагодаруваме на сите здруженија на граѓани, сојузи и фондации кои ја покренаа и ја поддржаа оваа иницијатива, на пратениците кои гласаа ЗА и на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Собранието на РСМ го изгласа предлог- законот за измени и дополнувања на Законот за здравствено осигурување со кој се овозможува платен 27/05/2023

Собранието на РСМ го изгласа предлог- законот за измени и дополнувања на Законот за здравствено осигурување со кој се овозможува платен Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја поздравува одлуката на Собранието на Република Северна Македонија со која едногласно се донесе предлог-за...

22/02/2023

Денес во 16:00 часот, Ве очекуваме во салата во хотел Оаза - Штип на Завршна конференција.
Со следната програма и учесници:
✅ 16:00 - 16:10 | Пристигнување и регистрација на учесниците;
✅ 16:10 - 16:25 | Воведно обраќање:
• Кристина Ампева, претседателка на Гласен Текстилец;
✅ 16:25 - 16:55 | Маја Ристова, адвокатка, авторка на истражувањето;
✅ 16:55 - 17:10 | Светлана Цветковска, раководителка на секторот за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика;
✅ 17:10 - 17:20 | Тања Иванова, претседателка на Реактор - Истражување во акција;
✅ 17:20 -17:35 | Фросина Серафимовска, Државна инспекторка во Државниот инспекторат за труд;
✅ 17:35 -18:00 | Дискусија и прашања;
✅ 18:00 | Коктел.
Проектот „Пријавете мобинг, не молчете, не сме родово еднакви со мобинг“, имплементиран од Гласен Текстилец е поддржан од Реактор - Истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“. Акцијата е финансирана од Европската Унија и ко-финансирана од Шведска.
Оваа објава е создадена со финансиска поддршка на Европската Унија, ко-финансирана од Шведска. Содржината е единствена одговорност на Гласен Текстилец и не ги одразува ставовите на Европската Унија или Шведска.#родовосензитивниконЕУ
#родовосензитивниЕУинтеграции


21/10/2022

🚑 Мобилната амбуланта за бесплатните гинеколошки прегледи и ПАП тест, започнува со работа од вторник (25.10.2022г.) и ќе биде во Штип неколку недели во кругот на спортската сала Јордан Мијалков во Штип.
За бесплатен гинеколошки преглед и ПАП тест, можете да се пријавите на телефонскиот број на Гласен Текстилец (075316109) или со порака преку Facebook страница на Гласен Текстилец.

Want your school to be the top-listed School/college in Stip?

Click here to claim your Sponsored Listing.Локално координативно тело за заштита од дискриминација - Општина Штип
Денес во него актуелни членови се: Снежана Санева - координатор за еднакви можности на Општина Штип, Елена Маневска Ѓоргоноска - Народен правобранител од подрачната канцеларија во Штип, Марика Делева Живкова – Министерство за правда, Бесплатна правна помош – Подрачна канцеларија Штип, Бети Тасевска - претседател на Комисијата за еднакви можности на Општина Штип од 2013 до 2017 година, Претставници на Здруженијата на граѓани : Кристијан Панев - Фондација за развој на локална заедница, Вилма Јованова - ЗХА Синергија, Викторија Папарова - Младински Клуб и Павлина Николовска - НВО Цивитас и како претставници на три нови здруженија Благојче Дишоски - НВО Гласен текстилец, Бети Пеева - ЗГ ЕХО, и Ерол Адемов - Здружение на мултиетничко општество за човекови права од Штип.

📷

Videos (show all)

Видео кампања за дискриминација во текстилната индустрија во Штип
„Можеш да сакаш кој сакаш!“

Location

Category

Telephone

Address

Stip
Other Education in Stip (show all)
Dora's Biology Dora's Biology
Партизанска 12
Stip, 2000

DORA'S BIOLOGY e prva Bioloska skola vo Stip koja ke ja proucuva biologijata kako nauka od najrana v

Malac Genijalac Stip Malac Genijalac Stip
Kuzman Josifov 2
Stip, 2000

Училиштето за Ментална аритметика Малац Генијалац (Malac Genijalac) во својата настава применува оригинална ХИКАРИ光програма за ментална аритмет

Meerkat Education Meerkat Education
Borko Levata 1
Stip, 2000

Добредојдовте во Meerkat Education, место каде креативноста оживува! 💻 🎓

kvizovi za site znaminja kvizovi za site znaminja
Gorcepetrov 8/5
Stip

Едукативен Центар Читкушеви Едукативен Центар Читкушеви
Stip, 2000

Едукативен центар Читкушеви нуди едукација на основци, средношколци и студенти, како и возрасни

Центар за јазично образование, Foreign Language Centre "Delta Zita Mi" Центар за јазично образование, Foreign Language Centre "Delta Zita Mi"
Кеј Маршал Тито бр. 22/7
Stip, 2000

Место каде учењето јазик претставува задоволство.

FIRST LEGO League N.Macedonia FIRST LEGO League N.Macedonia
Stip, 2000

FIRST® LEGO® лига (FLL) е меѓународна, мултидисциплинарни образовни истражувања -програма да се мотивираат младите да истражуваат.

Seminarski Diplomski Seminarski Diplomski
Seminarski
Stip

Едукативен центар за математика Нумерус Едукативен центар за математика Нумерус
Boris Krajger Br. 14/15
Stip, 2000

Едукативен центар за математика НУМЕРУС Ви нуди групн?

Педагогија Евритмија Педагогија Евритмија
„ Крсте Мисирков бб“
Stip, 2000

„Сите сме на истото дрво. Сите науки, религии, уметности, култури. Ние сме гранки на едно исто дрво, и тоа е сè од човекот“ (Ајнштајн).

Seminarski Diplomski Seminarski Diplomski
Stip

IZRABOTKA NA SEMINARSKI I DIPLOMSKI OD OBLASTA NA MEDICINATA!