СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп

Comments

Здружение - КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ
ПРИЛЕП

Здружението- КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ-Прилеп согласно статутот и Програмата за работа на Клубот и по повод Патронот на град Прилеп Св. Никола, распишува


К О Н К У Р С
за најдобра ЛИЧНА ТВОРБА ЗА 2019 година

Темата на личните творби е слободна

Право на учество имаат сите ученици од средните училишта во град Прилеп.

Здружението Клуб на Литературни творци-Прилеп, ги доделува следните награди:

I награда за поетска и I награда за прозна лична творба;
II награда за поетска и II награда за прозна лична творба;
III награда за поетска и III награда за прозна лична творба;

За наградените учесници се обезбедени награди во книги и Благодарници, а за нивните ментори Благодарници за успешното учество на конкурсот.
Личните творби (поезија или проза) да бидат испратени под шифра и да биде нагласено училиштето и име и презиме на менторот, да бидат пишувани во Times New Roman фонд 12 со напомена прозните лични творби да не бидат подолги од 3 печатени страници.
Кандидатите своите лични творби треба да ги испратат електронски на: е-mail: [email protected].

Конкурсот трае од 02.12.2019год. до 13.12.2019год.
Прогласувањето на наградите ќе биде на 16.12.2019 година, во 18 часот во просториите на Градската библиотека „Борка Талески“

Прилеп, 02.12.2019 год. Претседател
Снежана Паноска
Ученици, зимскиот распуст е одлична можност да ги подготвите вашите истражувачки проекти за #ПредизвикЗаМлади. Пријавувањето на јавниот повик трае до 15.02.2018.

Средно општинско училиште Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп

Operating as usual

26/06/2020

Почитувани,
Економски факултет - Прилеп Ве поканува на виртуелниот отворен ден кој ќе се одржи на ден 2 јули (четврток) со почеток во 12:00 часот.
За да го проследите настанот кликнете на следниот линк:
meet.google.com/stv-sjey-ywj

gimprilep.edu.mk 25/06/2020

Биди гимназијалец

Во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, има 95 слободни места за запишување на ученици во сите подрачја во третото пријавување на 29 јуни 2020 год.
Запишувањето во прва година ќе се реализира од 08 до 13 часот.

gimprilep.edu.mk БИДИ ГИМНАЗИЈАЛЕЦ ! Запиши се во Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп. Биди дел од најуспешните !

gimprilep.edu.mk 23/06/2020

Огласна табла

Во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, има слободни места за запишување на ученици во сите подрачја во второто пријавување на 24 и 25 јуни 2020 год.
Запишувањето во прва година ќе се реализира во термините꞉
24 јуни од 09 часот до 15 часот
25 јуни од 08 часот до 13 часот

gimprilep.edu.mk Огласна табла, на Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

14/06/2020

Гимназијалци, награди и радости

Дел од меѓународните, државните и локалните успеси на гимназијалците и нивните професори.
БИДИ ГИМНАЗИЈАЛЕЦ!

Дел од успесите на гимназијалците во изминативе неколку години. Гордост на Гимназијата ! http://www.gimprilep.edu.mk

14/06/2020

Гимназијалци, спомени и насмевки

Гимназиско секојдневие. Да споделиме спомени на поранешните гимназијалци.
БИДИ ГИМНАЗИЈАЛЕЦ!

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп http://www.gimprilep.edu.mk

gimprilep.edu.mk 12/06/2020

Биди гимназијалец

gimprilep.edu.mk БИДИ ГИМНАЗИЈАЛЕЦ ! Запиши се во Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп. Биди дел од најуспешните !

gimprilep.edu.mk 10/04/2020

ОГЛАС ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, објавува оглас за запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021 год

gimprilep.edu.mk ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА во учебната 2020/2021година

10/03/2020

vlada.mk

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ ја информира јавноста дека нема да се изведува настава до 24 март и ќе се постапува по препораките од петнаесеттата седница на Владата од 10.03.2020 год.
https://vlada.mk/sites/default/files/zakluchoci_covid-19.pdf

vlada.mk

13/02/2020
gimprilep.edu.mk 29/01/2020

Заштити го своето дете на интернет!

gimprilep.edu.mk Заштити го своето дете на интернет! Упатства за родители и ученици.

gimprilep.edu.mk 29/01/2020

Не биди жртва! Заштити се на интернет!

gimprilep.edu.mk Не биди жртва! Заштити се на интернет! Упатства за ученици и родители.

14/01/2020

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп

Оваа година на традиционалното „Вртење на паричка“ најсреќен беше професорот Дарко Ристески кому му падна паричката!
Нека оваа година му биде среќна и исполнета со многу успеси!

14/01/2020

Оваа година на традиционалното „Вртење на паричка“ најсреќен беше професорот Дарко Ристески кому му падна паричката!
Нека оваа година му биде среќна и исполнета со многу успеси!

21/12/2019
reagiraj.mk 31/10/2019

Медиумски ден за средношколци посветен на животната средина

Гимназијалци #неИгнорирајРеагирај

reagiraj.mk Околу 80 средношколци и професори од неколку градови во земјава разговараа со македонскиот претседател Стево Пендаровски за справувањето со предизвиците од клима....

play.mrt.com.mk 31/10/2019

Медиумски ден

Активности на гимназијалците #неИгнорирајРеагирај

http://play.mrt.com.mk/play/37800?fbclid=IwAR2OcImsX2us0AuZJe3gUZiKs-CKZYIefJqDTYUSOI2saxU4Gro8XVWYNvs

play.mrt.com.mk Петта година по ред се организира медиумски ден.. Ученици од неколку средни училишта во земјава го посетија јавниот сервис.. Се информираа како работи медиумот и ка....

29/07/2019

Cпоред претставниците на училиштата, при секое забележано насилство веднаш се интервенира и во зависност од ситуацијата се вклучуваат сите засегнати страни како што се родители, класни раководители, па дури и Центарот за социјални работи ако за тоа има потреба.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

29/07/2019

Во случај кога навистина се сведоци на насилство, учениците попрво би избрале да интервенираат за да се спречи насилството, отколку да го пријават имајќи во предвид што е поприоритетно во дадената ситуација.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

29/07/2019

Во случај кога навистина се сведоци на насилство, учениците попрво би избрале да интервенираат за да се спречи насилството, отколку да го пријават имајќи во предвид што е поприоритетно во дадената ситуација.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

22/07/2019

Според претставници на училиштата, на класните часови треба многу почесто да се разговара и дискутира како за механизмите за пријавување, така и за превенција на насилство помеѓу учениците.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

22/07/2019

Најчесто применувана мерка во училиштата е писмена опомена од класен раководител и намалување на поведение.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

22/07/2019

Училиштата вклучени во проектот имаат правилник со дефинирани педагошки мерки кои може да се преземат во случај на учество во насилство (укор, писмена опомена од класен раководител, наставнички совет и директор, опомена пред исклучување и како најдрастична мерка исклучување од училиште).

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

16/07/2019

Според претставници на училиштата, најзастапени фактори кои влијаат на насилното однесување на учениците се проблематично семејство на ученикот, лошото влијание на медиумите, системот на вредности и општата состојба во државата.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

16/07/2019

Најчестите причини за насилство во училиштата, според испитаниците, се докажување на сила (66%), по што следат љубомората и покажување на доминантност пред другите.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

16/07/2019

Една третина од учениците (34%) во случај кога тие се жртва на насилство за помош би се обратиле кај своите родители додека една четвртина помош би побарале од стручната служба во училиштето.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

08/07/2019

44% од средношколците насилството би го пријавиле кај класниот раководител, 25% кај стручните служби (педагог/психолог), додека само 4% би пријавиле кај член на семејството.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

08/07/2019

39% од средношколците ќе пријават насилство ако го забележат во училиштето.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

08/07/2019

Најголем број од учениците биле сведоци на вербално и социјално насилство (35%), додека на трето место е физичкото насилство.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

02/07/2019

Оговарањето и ширењето на лаги за некого (48%), како и исмејувањето и омаловажувањето на некого (45%) се најзастапени облици на насилство според учениците

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

02/07/2019

44% од испитаниците сметаат дека и момчињата и девојките подеднакво практикуваат насилство во училиштата.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

01/07/2019

70% од учениците во средните училишта во нашата земја, одговориле дека насилството е присутно во нивното училиште, додека 11‚% се изјасниле дека насилството е често.

Наоди од спроведеното Истражување во средните училишта за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство | Коалиција СЕГА

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

25/06/2019

За да се спречи агресивното однесување на учениците, особено е важна континуираната и здрава соработка помеѓу родителите и училиштата. Ова треба да оди во насока на заемно информирање за сите нетипични однесувања кои ќе се детектираат кај детето, без разлика дали станува збор за врсничко насилство или за некој друг проблем. Градењето на здрави личности започнува од дома, а продолжува на училиште.

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

25/06/2019

Важно е да се земе предвид дека и децата кои вршат насилство се ризични група на која и треба помош. Затоа не осудувај , биди дел од тие кои ќе помогнат насилникот да не го повтори насилството и да разбере зошто го прави тоа што го прави.

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

25/06/2019

Познато е дека децата тешко разговараат за оваа тема. Сепак, постојат различни знаци за предупредување кои може да ви помогнат да ги препознаете или да се посомневате дека вашето дете можеби е малтретирано, а, главно, се однесуваат на стравот поврзан со училиштето. Многу често тие деца даваат знаци дека се чувствуваат осамено, депресивни се, тажни, исплашени, несигурни и со ниска самодоверба.

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

18/06/2019

Направи ги твоите кориснички сметки за имејл и социјалните мрежи заедно со твоите родители. Не ставај го твоето полно име, возраста, адресата или телефонскиот број на твојот профил или како дел од корисничкото име. Овие податоци може да бидат злоупотребени.

#prepoznajnasilstvo #prevenirajnasilstvo #стратешкопартнерство #ПрепознајПочитувајОстварувајПрава #ЕУ #ОтворенаПорта

Videos (show all)

Љубојна на ГИМФЕСТ 2016

Location

Category

Telephone

Address


ул.„Прилепски бранители“ бр 96 А
Prilep
7500

Opening Hours

Monday 07:15 - 19:30
Tuesday 07:15 - 19:30
Wednesday 07:15 - 19:30
Thursday 07:15 - 19:30
Friday 07:15 - 19:30
Other High Schools in Prilep (show all)
СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ - Прилеп СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ - Прилеп
Населба Точила бб
Prilep, 7500

Официјална Facebook страница на Средното општинско училиште „Ристе Ристески – Ричко“ - Прилеп

Економско училиште - СОЕПТУ "Кузман Јосифос Економско училиште - СОЕПТУ "Кузман Јосифос
Car Samoil 1a
Prilep, 7500

Официјална фејсбук страна на СОЕПТУ "Кузман Јосифоски Питу" - Прилеп