RR&A Cons

RR&A Cons

Comments

Sot filloi aplikimi për kredi pa kamatë në RMV, 3 mijë euro vlera minimale

“Aplikimi për 5,7 milionë eurot e para për kredi pa kamatë nga Banka për zhvillim, si një ndihmë e drejtpërdrejtë për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në luftën me Covid-19, fillon prej sot, 26 mars”, deklarojnë nga Qeveria e RMV-së.
Thirrja publik është publikuar në faqen e bankës www.mbdp.com.mk, ndërsa aplikimi mund të bëhet përmes dërgimit të dokumenteve në e-mail adresën [email protected].
“Banka zhvillimore, Drejtoria për të ardhura publike dhe Regjistri qendror i RMV-së apelojnë deri të kompanitë që kanë grumbulluar dokumentet e nevojshme për aplikim në linjën e parë për kredi pa kamate, si një masë për Covid-19, atë ta bëjnë në formë elektronike”, deklarojnë nga Qeveria e RMV-së.
Dokumentet që duhet të merren nga Regjistri qendror, mund të merren në formë elektronike, të nënshkruara me nënshkrim digjital përmes sistemit www.crm.com.mk/cris.
DAP-i gjithashtu apeloi për kërkesa elektronike për vërtetimin e pagesës së taksave dhe kontributeve, përmes adresës http://etax.ujp.gov.mk/eTaxServices/.
“Ndërmarrjet deri 10 të punësuar, mund të aplikojnë për vlerën deri 5 mijë euro, ndërmarrjet që kanë 11 deri 50 të punësuar, mund të aplikojnë për vlerën deri 15 mijë euro, ndërsa ato ndërmarrjet që kanë nga 51 deri 250 të punësuar mund të aplikojnë për vlerën deri 30 mijë euro. Vlera më e ulët për të cilën mund të aplikohet është 3 mijë euro”, deklarojnë nga Qeveria.

RR-Consulting ju keshillon:
1. Plane për furnizime publike, aplikime dhe përcjelljen e tyre dhe nd Sherbime konsultative.

Financiare
Plane dhe programe per menaxhim me mbeturina
Plane, aplikime dhe percjellje te furnizimeve publike
Taksa dhe tatime
Analiza financiare
Marketing Menaxhment
Digital marketing

Operating as usual

10/10/2022

Çmimin Nobel në Ekonomi u ndahet tre ekonomistëve amerikanë

Çmimin Nobel në Ekonomi e morën sot tre ekonomistë amerikanë, Bernanke, Diamond dhe Dybvig. “Ata e morën çmimin për kërkime mbi bankat dhe krizat financiare”, tha Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave.

Komiteti i Nobel tha se puna e tyre kishte treguar në hulumtimin e tyre “se përse shmangia e kolapsit të bankave është jetike”. Komiteti i Nobelit sqaroi se puna e tyre, e zhvilluar në fillim të viteve ’80 “ka përmirësuar ndjeshëm të kuptuarit tonë për rolin e bankave në ekonomi, veçanërisht gjatë krizave financiare, si dhe mënyrën e rregullimit të tregjeve financiare” dhe ka treguar se pse është e rëndësishme të shmangen kolapset bankare.

Ata shtuan se kjo ka qenë e “çmuar” gjatë krizës financiare 2008 – 2009 dhe pandemisë së koronavirusit.

Fituesit e këtij çmimi – i quajtur zyrtarisht “Sveriges Riksbank Prize” në Shkencat Ekonomike në kujtim të Alfred Nobel do të fitojnë 10 milionë korona suedeze secili rreth 900,000 dollarë.

05/10/2022

Termi stagflacion përdoret për të përshkruar një situatë në të cilën rritja është pothuajse zero, ka inflacion të lartë dhe papunësia është më e lartë se normalisht. Kjo situatë zakonisht fillon me rritjen e çmimeve ndërkohë që prodhimi bie. Për shkak të rënies së prodhimit, edhe papunësia rritet. Të tre këta faktorë të kombinuar shkaktojnë stagflacionin.

07/08/2022

Get Paid To Use Facebook, Twitter and YouTube
shorturl.at/fsX06

26/05/2022

The Evolution of the employee

13/04/2022

Banka Popullore rritë normat e interesit

Banka Popullore po merr masa ndaj rritjes së inflacionit. Sot, në seancën e Komisionit të Politikës Monetare Operative pranë Bankës Popullore u vendos për rritjen e normës së interesit për bonot e BQK-së për 0.25 pikë përqindjeje, përcjell TV21. Deri më tani, norma e interesit për bonot e BQK-së, gjegjësisht norma bazë e interesit ishte 1.25 pikë përqindjeje, ndërsa me vendimin e ri do të jetë 1.5 për qind.

“Gjatë marrjes së këtij vendimi në fokus kanë qenë zhvillimet më të fundit në inflacion dhe pritjet rreth inflacionit. Ndryshe, shuma e ofertës së bonove BQK në ankandin e sotëm është e pandryshuar, gjegjësisht 10 miliardë denarë”, thuhet në njoftimin e Bankës Popullore.

Po vazhdon edhe përshpejtimi i inflacionit, gjegjësisht Banka Popullore njofton se në mars të vitit 2022 inflacioni ka arritur normë vjetore prej 8.8 për qind. Nga Banka Popullore thotë se faktorët kryesorë për ngritjen e çmimeve vijnë kryesisht nga ana e ofertës, respektivisht çmimet e energjisë dhe produkteve ushqimore, për shkak të rritjes së çmimeve të importit.

Nga ky institucion bëjnë me dije se rezervat devizore po lëvizin në zonën e sigurt.

“Duke marrë parasysh strategjinë për kurs të qëndrueshëm të denarit, gjatë marrjes së vendimeve monetare, merren parasysh kushtet në tregun devizor dhe ndikimi i tyre në rezervat devizore. Pas presionit fillestar në tregun valutor, i cili zakonisht ndodh në të gjitha krizat, dhe i cili u nxit kryesisht nga spekulimet e pabaza për kursin e këmbimit, presionet janë ulur gradualisht dhe kryesisht janë ndërlidhur me rritjen e kërkesës nga sektori energjetik, ndërsa oferta nga këmbimoret është rritur në mënyrë solide, duke tejkaluar nivelin para pandemisë”, thonë nga Banka Popullore.

Banka Popullore thotë se nga aspekti i zhvillimeve në sektorin monetar, sipas të dhënave paraprake për muajin mars 2022, rritja vjetore e kredive është ende solide dhe është mbi atë që është parashikuar për tremujorin e parë të vitit 2022, sipas projeksionit të tetorit, me pak më tepër rritje të depozitave nga ajo çfarë është parashikuar.

Në njoftim, Banka qendrore thekson se po ndjek me kujdes pasigurinë dhe rreziqet që janë krijuar në ekonomi dhe financa nga përshkallëzimi i tensioneve gjeopolitike dhe se janë të gatshëm që me kohë të marrin masa që të ruajnë stabilitetin e çmimeve.

“Është në proces përgatitja e ciklit të ri të projeksioneve makroekonomike, në kuadër të të cilit do të bëhet një rivlerësim gjithëpërfshirës i tablosë makroekonomike dhe qëndrimit të politikës monetare. Nëse vlerësohet se ka nevojë, Banka qendrore do të reagojë me të gjitha mjetet në dispozicion për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe makroekonomisë”, thuhet në njoftimin e Bankës Popullore.

10/03/2022

Inflacioni është një term që tregon rritjen e përgjithshme të ofertës monetare (parasë) në një ekonomi të caktuar në një periudhë të caktuar.Një nga efektet që mund të shoqërojë inflacionin (dhe që shpesh ngatërrohet me të) është edhe rritja e çmimeve të të mirave dhe shërbimeve. Fenomen i kundërt në efekt është deflacioni. Me inflacioni do të kuptojmë rritjen e vazhdueshme te nivelit te përgjithshëm te çmimeve.(Zhvleresimi i monedhes kur me nje sasi te caktuar monedhash blihen me pak prodhime se sa perpara zhvleresimit. Ky fenomen quhet inflacion). Në përgjithësi në teoritë ekonomike inflacioni klasifikohet në tre kategori:
Inflacioni i moderuar (permbajtur) - kjo shkallë e inflacionit eshte e ulet; zakonisht norma e saj sillet nga 1-10%. Hiperinflacioni eshte nje virus vdekjeprures per ekonomin e nje vendi dhe ndodh atehere kur niveli i cmimeve rritet shume shpesh gati per cdo muaj.
Inflacioni galopant eshte ai lloj i inflacionit ku behet rritja e nivelit te cmimeve me nje normë 2 apo 3 shifrore (p.sh. 10%-999%).Tek ky lloj i inflacionit besimi tek paraja bie dhe lekundet prandaj njerezit i grumbullojn ne formen e mallerave p.sh. blejn shtepi,ndertesa apo forma te tjera.

18/02/2022

Maqedoni: Ministria e transportit dhe lidhjeve

- NJOFTIM-

Ju njoftojmë se Ministria e transportit dhe lidhjeve ka shpallur thirrjen e tretë publike të projektit për Lidhjen dhe rehabilitimin e rrugëve dhe rrugëve lokale në komunat në mbarë vendin.

Kjo thirrje përfshin rindërtimin dhe rehabilitimin e 17 rrugëve dhe rrugëve lokale në 10 komuna, përkatësisht tri rrugë në komunën e Shtipit, një rrugë në Pehçevë dhe Vallandovë, dy rrugë në komunën e Gradsko, tri rrugë në Dojran dhe në komunën e Novos Selo dhe një rrugë në Vrapçisht, në Likovë, në Çair dhe në Shuto Orizarë.

Vlera totale e investimit për rehabilitimin e këtyre rrugëve lokale është 5 milionë euro.

Kjo thirrje publike është pjesë e Projektit për lidhje me rrugët dhe rrugët lokale përmes të cilit Ministria e transportit dhe lidhjeve investon 70 milionë euro në pushtetin lokal për rindërtimin e mbi 450 km rrugë dhe rrugë lokale.

Në dy thirrjet e para të këtij projekti, janë rikonstruktuar mbi 60 km rrugë në mbi 35 bashki në të gjithë vendin.

Ministria e transportit dhe lidhjeve në periudhën në vijim vazhdon të mbështesë në mënyrë aktive pushtetin vendor përmes programeve të ndryshme të infrastrukturës.

http://mtc.gov.mk/vesti/Soopshtenie-14.02.2022

31/12/2021

Gëzuar Viti i Ri 2022!
Среќна Нова 2022 година!
Happy New Year 2022!

06/12/2021

Çfarë e bën një biznes të suksesshëm?

1. Zgjidh biznesin e duhur
2. Krijo strategjinë korrekte
3. Projekto dhe zhvillo infrastrukturën korrekte
4. Përdor burimet korrekte.

26/01/2021

Të gjithë firmat e interesuara për udhëheqje financiare / kontabilitet le të na kontaktojnë në facebook. Firmat që gravitojnë në Komunën e Likovës dhe Kumanovës. Mundet të na kontaktoni edhe në e-mail adresën: [email protected]
Me respekt,
Rr-kons

08/12/2020

THIRRJE PUBLIKE NR.1, COVID3
Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009), Marrëveshjes për administrimin e Fondit për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla nr. 10-7500/2 të datës 12.11.2020 dhe nr. 15-8547/1 të datës 17.11.2020 Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, publikon:

THIRRJE PUBLIKE NR. 1
FONDI PËR MIKRO NDËRMARRJET DHE NDËRMARRJET E VOGLA
për parashtrimin e aplikacioneve për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve
dhe ndërmarrjeve të vogla të goditura nga Kovid-19
(Kovid-3)
https://rrkons.xyz/thirrje-publike-nr-1-covid3/

02/12/2020

23/07/2020

Afati i fundit për dorëzimin e deklaratës së TVSH-së
Në nenin 73 të Ligjit për procedurën tatimore (Gazeta Zyrtare e RSM nr. 13/06….275 / 19) definohet se për përllogaritjen të afateve dhe përcaktimin e afateve vlejnë dispozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

https://rrkons.xyz/afati-i-fundit-per-dorezimin-e-deklarates-se-tvsh-se/

28/05/2020

Njoftim nga Drejtoria për të ardhura publike (DAP)
Kërkesa për ndihmë financiare për pagesën e pagës formulari KNF – PP (БФП – ИП) paraqitet përmes sistemit e -Taksa për çdo muaj në veçanti. Drejtoria për të Ardhura Publike kontrollon plotësinë e kërkesës dhe brenda 3 ditëve e konfirmon atë
https://rrkons.xyz/njoftim-nga-drejtoria-per-te-ardhura-publike-dap/

28/05/2020

Vendimi qeveritar për kthimin në punë nga 1 qershori
Vendimi i qeverisë nga seanca e 57-të e djeshme për t’u kthyer në punë nga 1 qershori nuk vlen për të sëmurët kronikë dhe prindërit që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçe, ose fëmijë të moshës parashkollorë...
https://rrkons.xyz/vendimi-qeveritar-per-kthimin-ne-pune-nga-1-qershori/

Timeline photos 11/04/2020

Bejme instalimin e nenshkrimeve digjitale (usb token) te kibstrus Maqedoni.

24/11/2019

RR-Consulting njofton të gjitha firmat që dëshirojnë të jenë nën përkujdesin tonë për kontabilitet fillojmë që nga 1 janari 2020. Urdhëroni regjistrohuni.

Aktivitetet tona 21/11/2019

Aktivitete që kryejmë: 1. Percjellje e te gjitha procedurave qe lidhen me regjistrin qendror (hapje firmash, nderrim te pronari dhe drejtuesit, nderrim te lokackonit, rritje kapitali, e të tjera. 2. Vleresim te shoqerive tregetare, publike dhe subjekteve tjera juridike. 3. Trajnime profesionale per kontabilistet e licencuar. si dhe shërbime të tjera
https://rrconsulting2018.wordpress.com/2019/11/21/aktivitetet-tona/

Aktivitetet tona Aktivitete që kryejmë: 1. Percjellje e te gjitha procedurave qe lidhen me regjistrin qendror (hapje firmash, nderrim te pronari dhe drejtuesit, nderrim te lokackonit, rritje kapitali, e të tjera. 2…

19/11/2019

11/11/2019

Aktivitete që kryejmë:
1. Percjellje e te gjitha procedurave qe lidhen me regjistrin qendror (hapje firmash, nderrim te pronari dhe drejtuesit, nderrim te lokackonit, rritje kapitali, e të tjera.
2. Vleresim te shoqerive tregetare, publike dhe subjekteve tjera juridike.
3. Trajnime profesionale per kontabilistet e licencuar.

si dhe shërbime të tjera

22/05/2019

...

05/05/2019

Urime Muaji i Ramazanit për gjithë besimtarët e besimit islam. Agjërim të lehtë. Të jetë ki muaj i bashkimit, solidaritetit mes njerëzve dhe i mëshirës. Urime nga stafi i RR-Consulting!

Lajmërime 17/04/2019

NJOFTIM NGA DAP PËR PARAPAGUESIT E TVSH-së! Përveç dorëzimit të paradhënieve për TVSH-në për paguesit e TVSH-së mujore dhe tremujore, gjatë muajit prill, u refuzuan aktivitetet për vendosjen e kthimit vjetor tatimor të parapaguar për tatimin mbi të ardhurat personale për vitin 2018, profilet e përdoruesve të tatimpaguesve (personat fizikë). Për këto arsye është e mundur të dorëzohen deklaratat tatimore nëpërmjet sistemit të taksave elektronike. [ 45 more words ]
https://rrconsulting2018.wordpress.com/2019/04/17/lajmerime/

Lajmërime NJOFTIM NGA DAP PËR PARAPAGUESIT E TVSH-së! Përveç dorëzimit të paradhënieve për TVSH-në për paguesit e TVSH-së mujore dhe tremujore, gjatë muajit prill, u refuzuan aktivitetet për vendosjen e kth…

Ligji për prokurorime publike 02/04/2019

Nga 1 prilli 2019 filloi zbatimi i ligjit për prokurorime publike.
Më poshtë ju sjellim gjithë ligjin në gjuhën shqipe!

Ligji për prokurorime publike   RR-CONSULTING – Ligji për prokurorimet publike

Want your school to be the top-listed School/college in Kumanovo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

RR-Consulting

Sherbime konsultative.
Financiare
Plane dhe programe per menaxhim me mbeturina
Plane, aplikime dhe percjellje te furnizimeve publike
Taksa dhe tatime
Analiza financiare

Sistematizim të vendeve të punës sipas katalogut
Marketing Menaxhment


Videos (show all)

Social Media Strategy by Google Digital Garage
Bazat e Marketingut

Location

Telephone

Website

Address

Kumanovo
Kumanovo
1300
Other Kumanovo schools & colleges (show all)
Studio mtq Studio mtq
III MUB 56 I Cupino Brdo1(Proevski Sokak)
Kumanovo, 1300

Centar za NEFORMALNO OBRAZOVANIE + 389 31 422 608 070 334 729

SHFK "Jeronim De Rada" - Çerkez, Kumanovë SHFK "Jeronim De Rada" - Çerkez, Kumanovë
Kumanovo, 1300

Fillimi e themeli i çdo diturie është gjuha… Ne shqiptarët, duhet ta ruajmë me kujdes gjuhën

Malac Genijalac - Kumanovo Malac Genijalac - Kumanovo
Народна револуција бр. 48
Kumanovo

Најдоброто училиште за менталнна аритметика ,,Малац Ге

School supply online shop School supply online shop
III MUB
Kumanovo, 1300

Одберите Супериорен Квалитет по Одлични цени - Книжара

Mes_yjesh Mes_yjesh
Kumanovo

�Defektologe� �Këshilla defektologjike� �Doracak dhe flashcards për fëmijë prej 2-6 vj

Ibssa falanga siviot lilajk siviot pajak pajakova mreza Ibssa falanga siviot lilajk siviot pajak pajakova mreza
Kumanovo, 1300

JA FORMIRAM I OTVARAM OVAA AGENCIJA PRI TO AKAKO KUMANOVSKI MARIFET KANONA EREFAS MEKA I MEDIJA KOJA

Një botë pozitive Një botë pozitive
Macedonia
Kumanovo, 1307

Bota ka vazhdimisht nevojë për ndryshime të vogla që të ketë një kuptim vazhdimisht aktiv pë

Ликовна Работилница Ликовна Работилница
N. Utca Centar Za Kultura "Trajko Prokopiev"
Kumanovo, 1300

ﷲ Rruga e Muslimanëve ﷲ ﷲ Rruga e Muslimanëve ﷲ
Kumanovo

•●►Lexo për të menduar. •●►Mendo për të kuptuar. •●►Kupto për të ndryshuar .

Виртуал-М Образовна Академија Виртуал-М Образовна Академија
Virtual-m@hotmail. Com
Kumanovo, 1300

ОБРАЗОВНА АКАДЕМИЈА

Prizma - Центар за неформално образование ,,Призма" Prizma - Центар за неформално образование ,,Призма"
Srekjko Puzhaljka 3
Kumanovo, 1300

Центарот за неформално образование „Призма“ нуди раз