Macedonian Archaeology

Страница од областа на Македонската археологија и работи поврзани со неа

Operating as usual

11/05/2024

Урнатините на старомакедонскиот град Филипи, блиску Кавала, Беломорска Македонија.
Тасиските колонисти основале населба Кренидис (што значи „извори“) во 360/359 година пред Христа во близина на вливот на реката Струма во Егејското Море на подножјето на планината Славјанка, околу 13 километри северозападно од Кавала, на северната граница на мочуриштето, кое во античко време ја покривало целата рамнина што ја раздвојува од Кушница на југ. Во 356 година пред Христа, кралот Филип Втори Македонски го освоил градот и го преименувал во Филипи.

30/04/2024

Извадок од германска илустрација со грбовници, од преписки од 1515 до 1650 година. На сликата се претставени тројцата најхрабри владетели од предхристијанското, паганско време.

Прв е претставен Хектор од Троја со штит на кој се претставени орелски канџи, па во средината е Александар Македонски на чиј штит како симбол се јавува златен гpифон и на крај е претставен Гај Јулие Цезар, чиј симбол е двоглавиот орел.

23/04/2024

Златна дијадема со карнеол, техника на филигран и гранулација со претстава на Херакловиот јазол, III-II век пред Христа.
Пронајдена на територијата на Македонија, денес се наоѓа во The Walters Art Museum, Балтимор САД.

04/04/2024

Величествениот параден штит изработен од слонова коска и злато (хриселефантинска техника) пронајден во најпознатата Македонска гробница во Кутлеш, Беломорска Македонија.
Дискутабилно е дали гробницата припаѓала на големиот македонски крал Филип втори или на полубратот на Александар Македонски, Филип трети Аридеј.

26/03/2024

Прекрасниот поглед на Македонските храмови во Дион - светиот град на древните Македонци. Од античките писатели дознаваме дека ова е местото каде што древните Македонци ги обожавале и пренесувале жртви на своите богови од Олимп.
Во Дион македонскиот крал Архелај кон крајот на V век пред Христа ги организира првите атлетски и театарски игри кои биле пандан на Олимписките игри.
Филип II Македонски овде ги прославувал своите победи како и Александар Македонски. Александар тргнал да ја освојува Персија токму од Дион славејќи го македонскиот Sевс.
Во храмот на Олимписките богови вајарот Лизип изработува величествена скулптура на 25 Македонски коњаници Хетарси загинати кај реката Граник.
За време на Филип V Аетолците го пљачкале и разрушиле светиот град Дион. После паѓањето на Македонија под римска власт по битката на Пидна во 168 година пред Христа животот во Дион замира за да во време на императорот Октавијан Август биде прогласен за римска колонија.

24/03/2024

Фреска од Помпеја - Персонификација на Македонија (лево) и Азија (седи); Македонија е претставена со кружен македонски штит и копје.

Национален археолошки музеј на Неапол
Од Боскореале, Вила на П. Фаниус Синистор.
Вилата најверојатно била изградена околу 40-30 п.н.е.

22/03/2024

Исклучителен сребрен тетробол на крајбрежниот Македонски град Акантос.

Акантос. Околу 430-390 п.н.е. AR Tetrobol (14mm, 2,17 g). Предниот дел на бик кон лево, главата десно; Π и свастика горе / Квадрат со гранулирани вдлабнатини. АМНГ III/2, 35; HGC 3.1, 392. EF, тон.

18/03/2024

Најстарата порта од Св. Никола Болнички во Охрид од 14 век во резба, ремек-дело на Македонските средновековни копаничари.
За жал сега се наоѓа во Бугарија...

16/03/2024

Златен прстен (3 век пред Христа), изгравиран со главата на Александар Македонски претставен како Херакле, со лавовска кожа на главата ишепи прицврстени околу вратот.

(2,5 x 1,9 см)

©️📸 Музеј МЕТ

04/03/2024

Македонците зборувале на свој мајчин јазик кој бил непрепознатлив за Грците. Самата ознака барбарос буквално значи човек кој не зборува грчки. Иако Александар зборувал и грчки, го сакал Хомер и го почитувал својот учител Аристотел, постојат многу индикации дека ги мразел Грците од своето време, како и неговиот татко Филип II.

- Питер Грин

01/03/2024

Билазора, с. Кнежје - Свети Николе.
Остатоци од палатата на акрополата од IV век пред Христа.

Фотографија: Милчо Манчевски

28/02/2024

Тајната вечера
Детал од иконостасот во црквата Свети Јован Крстител, во манастирот Свети Јован Бигорски.
Иконостасот е изработен во периодот од 1829 до 1835 година, а е дело на Мијачките мајстори копаничари, ненадминати во нивната вештина во дрво.
Во создавањето на иконостасот учествувале Петре Филиповски - Гарката од село Гари со неговата тајфа и Макариј Фрчковски од Галичник.

21/02/2024

Бактриско-Македонска тока за чизми (3 век пред Христа), прикажува човек под чадор за сонце во количка влечена од пар крилести змеови, пронајдена во градот Тилја Тепе во северен Авганистан, освоен од Александар Македонски.
Направена е од злато, тиркиз и карнелијан.

12/02/2024

Карта на Светите места каде се наjдени фpески и икони на Свети Климент Охридски.

Свети Климент Охридски
840 година, Бугарската империја се шири на македонско тло од 837 година. Дури во 864 година бугарскиот Кнез Борис Први го прогласи христијанството за официјална религија. За тоа време Климент учествувал во мисијата предводена од Свети Методиј во Големата Моравска империја, по кратко време во затвор Климент бил протеран од Моравија во 885 година, а потоа побарал засолниште во Првата бугарска империја. Борис Први, тогаш крунисан за цар, и неговиот наследник, царот Симеон Први, им доверија на двајцата монаси од Македонија да им даваат инструкции на идните бугарски свештеници во земјата во која штотуку беше преобратена во христијанство.
Јазикот на бугаpите дотогаш бил сличен со денешниот кримскотатарски јазик, а нивните владетели ја носеле титулата хан, исто како и прабугарските владетели.
Доколку се земат предвид научните истражувања, за Свети Климент Охридски не може во никој случај да се говори како за етнички Бугарин, затоа што бугарскиот народ во тој период сѐ уште не бил оформен.
Климент ја создал Охридската книжевна школа, а центар на образованието бил манастирот „Св. Пантелејмон“ во Охpид, основан од Климент. Од оваа школа произлегле околу 3.500 народни учители, црковни службеници и проповедници.

Светците во православниот свет се насликани на икони (фрески), вклучително и Климент од Охрид. На картата се среќава еден интересен детал со наслов "The sacred landscape of Saint Clement of Ohrid as reflected in his frescos"

На картата се означени места со цркви, во кои е насликан светиот Климент. Најголемата густина на икони / фрески со неговиот лик може да се најде на територијата на денешна Република Македонија, во две цркви во Косово, една во Сpбија и две во Егејскиот дел од Македонија (денес Гpција). Од друга страна, не постои НИТУ ЕДНА ЦPKВА во Бугарија во која што има фреска или икона на Климент, иако Климент таму е почитуван како светец, институциите и образовните институции го носат неговото име, безброј улици, плоштади, клубови, организации итн. именувани по него во Бугарија!

Фреските најпрво тие се откриени во Охрид од каде што зрачи неговиот култ. Но ги има и во цела Македонија, потоа во јужна Србија, во Беломорска Македонија, на Атос, во Света Гора, и во Албанија во пограничниот појас, кај Мала Преспа, Корча, Елбасан... Инаку, досега не е откриен ниту еден портрет на Свети Климент во Бугарија.

Бугарија тврди дека Климент Охридски бил бугаpин - без ниту една негова фреска во нивните цркви.
_____________

XI век: - Св. Софија (Охрид) - 1045 г.
Св. Кирил и Св. Климент, фреска во црквата Света Софија, Охрид, околу 1045 г. Ова е најстара претстава на Св. Климент.

XII век
-Св. Ѓорѓи (с. Курбиново, Преспа) - 1191 г.

XIII век
-Св. Јован Канео (Охрид)
-Св. Богородица Перивлепта (Охрид)
-Св. Никола (с. Манастир, Мариово) - 1271 г.

XIV век
-Св. Пантелејмон (Охрид)
-Св. Константин и Елена (Охрид)
-Мал Св. Климент (Охрид)
-параклис на Св. Богородица Перивлепта (Охрид)
-припрата на Св. Софија (Охрид)
-Григориева галерија при Св. Софија (Охрид)
-Мали св. Врачи (Охрид) - средина на XIV век.
-Св. Димитрија (Охрид)
-Св. Богородица Болничка (Охрид)
-Св. Никола Болнички (Охрид)
-Св. Богородица - Заум (с. Трпејца, Охрид)
-Св. Богородица Пештанска (с. Пештани, Охрид)
-Св. Атанасие (с. Калиште, Струга)
-Св. Архангел Михаил (с. Радожда, Струга)
-Св. Спас (Жича, Краљево, Србија) - 1301-1309 г.
-Св. Богородица Љевишка (Призрен, Косово) - 1309-1313 г.
-Св. Јоаким и Ана (Студеница, Краљево, Србија) - 1311-1320 г.
-Св. Ѓорѓи (Старо Нагоричане, Куманово) - 1311-1320 г.
-Манастирска црква (Грачаница, Приштина, Косово) - прва четвртина на XIV век
-Св. Никита Бањански (Скопска Црна Гора) - прва четвртина на XIV век
-Св. Богородица (с. Mушутиште, Призрен, Косово) - прва четвртина на XIV век
-Св. Никола Орфанос (Солун, Егејска Македонија) - прва четвртина на XIV век
-Бела црква Каранска (Рашка, Ужице, Србија) - 1331-1340 г.
-Св. Богородица Одигитрија (Пеќ, Косово) - 1331-1340 г.
-Св. Богородица (остров Мал Град, Преспа, Албански дел -на Македонија) - 1334/5 г.
-Св. Богородица (Матејче, Куманово) - околу 1350 г.
-Св. Никола (с. Псача, К. Паланка) - втора половина на XIV век
-Св. Димитрија - Марков Манастир (С. Сушица, Скопје) - втора половина на XIV век
-Св. Андреа (Матка, Скопје) - втора половина на XIV век
-Св. Архангели (Костур, Егејска Македонија) - втора половина на XIV век
-Св. Никола Дзорза (Костур, Егејска Македонија) - втора половина на XIV век
-Св. Никола Кирици (Костур, Егејска Македонија) - втора половина на XIV век
-(?) Св. Архангел Михаил (Лесново, Пробиштип) - втора половина на XIV век
-(?) Манастирска црква Добрун (Вишеград, Босна и Херцеговина) - втора половина на XIV век
-(?) Св. Ѓорѓи (Речани, Косово) - втора половина на XIV век

XV век - Охрид и околината
-Св. Богородица Болничка (Охрид)
-Св. Никола Болнички (Охрид)
-Св. Богородица (с. Велестово, Охрид)
-Сите светци (с. Лешани, Дебарца)
-Св. Ѓорѓи (с. Годивје, Дебарца)
-Св. Спас (с. Лескоец, Охрид) - 1462 г.

XV век - средина на XVIII - Македонија и Балкан
-Св. Илија (с. Долгаец, Прилеп)
-Св. Никола (с. Пласница, Кичево)
-Св. Никола (с. Бориловци, Св. Николе)
-манастирска црква Св. Богородица (Матка, Скопје)
-Св. Богородица (Доца кај Клина, Косово)
-манастирска црква Св. Јован Богослов (Поганово, Србија)
-параклис на Јован Претеча (Протатон, Света Гора, Егејска Македонија)
-Св. Никола Топлички (Демир Хисар) - 1535 г. / прва Климентова претстава
-Св. Никола Топлички (Демир Хисар) / втора Климентова претстава
-Св. Димитриј (с. Палатич, Бер, Егејска Македонија)
-Слимнички манастир (Преспа) / еден од Седмочислениците
-Св. Никола (Драча, Крагуевац, Србија) / еден од Седмочислениците
-Св. Ѓорѓи (Виткуќ, Горица, Албанија)
-манастирска црква Св. Наум (Охридско) / еден од Седмочислениците
-манастирска црква Св. Преображение (Метеори, Каламбака, Грција)

XVIII - XIX век**
-Св. Архангели (Москополе, Албанија) - 1720-25 г.
-Св. Богородица Порфира (остров Св. Ахил, Преспа, Егејска Македонија) - 1741 г.
-Св. Петар и Павле (Виткуќ, Горица, Албанија) - 1764 г.
-параклис на Св. Сава, манастир Хиландар (Света Гора, Егејска Македонија) - 1779 г.
-Св. Ѓорѓи, манастир Зограф (Света Гора, Егејска Македонија) - 1816 г.
-Св. Никола (Елена, Бугарија) - 1818 г.
-Рилски Манастир (Пиринска Македонија) - 1841 г.
-Бигорски манастир - 1871 г.
-Св. Никола (с. Вевчани, Струга) / еден од Седмочислениците - по 1870 г.
-Св. Богородица Пречиста Кичевска / еден од Седмочислениците - 1880 г.
-Св. Никола Нови (Софија, Бугарија) - 1911 г.

*(?) - идентификувани претстави на Св. Климент, но засега за таквите идентификации недостасува целосна веродостојност и сигурност
** современите фрески од XX век не се доволно проучени

11/02/2024

Александар Македонски
Името на Александар врежано со египетски хиероглифи, 332 година пред Христа. Се пишува и се чита од десно кон лево.
Моментално се наоѓа во музејот Лувр.

Photos from Macedonian Archaeology's post 23/01/2024

Пронајден е изгубениот град Базира во Пакистан којшто го освоил Александар Македонски.
Во пролетта 326 година пред Христа, Александар Македонски ја освоил долината на реката Сват во денешен Пакистан и најголемиот град Базира кај денешен Барикот.

Photos from Macedonian Archaeology's post 05/01/2024

Ова е местото каде што Александар Македонски беше крунисан за крал неколку минути откако неговиот татко беше убиен.
Денеска, петок 05.01.2024 година, свечено беше отворена палатата на Македонскиот крал Филип Втори во Кутлеш. На тоа му претходеше завршувањето на долгогодишната реставрација што ја изврши Министерството за култура на Јунанистан.
Палата е симбол на Македонската хегемонија од IV век пред Христа со површина од 15.000 м2 и вкупна површина со околината која достигнува 25.000 м2.

03/01/2024

Фреските во куполата на Света Богородица Перивлепита во Охрид. Изградена во 1295 година со фрески насликани од познатите византиски сликари, Македонците Михајло и Евтихиј. Овие се едни од најубавите сочувани византиски фрески во светот. САД со донации значајно придонесоа за реставрација и зачувувањето на фреските во црквата.

Photos from Macedonian Archaeology's post 27/12/2023

Музејот на Народната банка отворен за јавноста: најстарата монета датира од V век пред Христа.
Со околу 23.000 монети од различни историски епохи, започнувајќи од почетокот на V век пред Христа до денес, Музејот на Народната банка располага со најголемата јавна нумизматичка збирка во Република Македонија.

The Museum of the National Bank is open to the public: the oldest coin dates from the 5th century BC.
With about 23,000 coins from different historical eras, starting from the beginning of the 5th century BC. to date, the Museum of the National Bank has the largest public numismatic collection in the Republic of Macedonia.

Photos from Macedonian Archaeology's post 25/12/2023

Ранохристијанската базилика во Лин, Поградец на брегот на Охридското езеро, V-VI век.

24/12/2023

Техника Intaglio, материјал Карнеол: Александар Македонски пред фамилијата на Дариј (Милосрдието на Александар), Италија 18/19 век
Intaglio, Carneol: Alexander the Great in front of the family of Darius (The Сharity of Alexander), Italy 18th/19th c.

22/12/2023

НАЈСТАРОТО ПИСМО во светот е пронајдено во Костурско, Беломорска Македонија!
Ако веруваме во официјалната историја, пишувањето се појавило во Сумерија во третиот милениум п.н.е. Други ги сметаат симболите Џиаху од Кина или симболите Винча од Србија како примери како прво пишување. Сепак, новите археолошки податоци постојано ги менуваат овие теории. Дрвена табла стара датирана околу 5.200 години пред Христа е пронајдена во Костурско, Беломорска Македонија. Сосема очекувано, тоа предизвика жестоки дебати меѓу лингвистите.
Таблата од Дупјак - Диспилио (исто така позната како Писмото од Диспилио или Диспилио Диск) е дрвена плоча со впишани ознаки (charagmata), откриена за време на ископувањата на Џорџ Хурмузијадис во 1993 година во Дупјак (Диспилио), Костурско, Беломорска Македонија. Со метод на датирање со јаглерод 14 датиран од околу 5260 година пред Христа . Таблата содржи збир на симболи кои се чини дека се форма на прото-пишување, 2.000 години постаро од прото-сумерското пиктографско писмо од Урук (модерен Ирак) и 4.000 години постари од критско-микенските линеарни типови на пишување.

Photos from Macedonian Archaeology's post 21/12/2023

Фрески со претстава на двајца млади копјеносци, вечни чувари на нивниот мртов другар воин.
Датација 325-300 година пред Христа, античка македонска гробница во Кавакли (Агиос Атанасиос), Солун, Македонија.
Младите воини се прикажани на влезот во гробницата и носат каусиа (македонска рамна капа), кратки хитони, хламида (наметка) и македонски чизми, а држат сариси (долги копја). Овие слики се меѓу најдобрите примери на македонското античко сликарство.

16/12/2023

Прекрасниот огромен мозаичен под "Грабнувањето на Елена" од Пела, III век пред Христа. Со димензии од 8.48 x 2.84 метри е вториот најголем атички мозаик во Европа веднаш после тој од палатата од Кутлеш.
Драматичната тема на мозаикот е митското грабнување (или силување) на Елена (подоцна позната како Елена од Троја) од страна на атинскиот херој Тезеј. Додека тој ја принудува Елена да се качи на неговата кочија, таа ја повикува на помош нејзината придружничка Дејанера која бега. Името на четирите ликови во сцената се напишани блиску до секоја глава, возачотот на кочијата со четири коњи е именуван како Форбас (ΦΟΡΒΑΣ).

15/12/2023

Конечно СЛОБОДА за невините археолози

02/12/2023

Арванитското село Атина со Акрополот во позадина, 1869 година.

29/11/2023

Св. Богородица Болничка, Охрид, XIV век.
До денес не се откриени пишувани податоци за нејзиното живописување, но според изведбата на градењето и според анализата на живописецот оваа црква припаѓа на малите еднокорабни охридски цркви, од времето на XIV век. Црквата претрпела повеќе измени и тоа во XVI и XVII век, а последен пат во оваа црква се интервенирало во 1834 година, кога повторно е живописана на малтер нафрлен врз стариот живопис. По конзерваторските работи во 1959-1960 година, живописот од 1834 година е остстранет и се наоѓа како експонат во тремот. Инаку постариот фрескоживопис е дело на непознат локален зограф со големо чувство за компонирање на боите, и е еден од подобрите остварувања во Охрид. Иконостасот е изработен од ореово дрво, од вештите раце на Никола Дарковски Караџовик од с. Лазарополе во 1833 година, и се вбројува помеѓу најзначајните дела на мијачките копаничари од минатиот век. Околу црквата се наоѓаат повеќе гробови на монаси или игумени, како и заедничка гробница. Двете цркви се нарекуваат болнички според маалото во кое се наоѓаат, бидејќи според раскажувањето на постарите жители во средниот век тука постоела болница.

10/11/2023

Последната Македонска кралица на Египет, Клеопатра, претставена на сребрен хемиобол кован во Патра околу 32 година пред Христа со натпис BACIΛICCA KΛEOΠATPA.

22/10/2023

ЦРКВАТА ВО КОЈА СЕ ВЕНЧАЛ ЦАРОТ САМУИЛ

Црквата „Воведение на Пресвета Богородица (позната и како Света Богородица - Чиста) е средновековна црква и археолошки локалитет во селото Враништа, Струшко. Таа била дел од манастирскиот комплекс, изграден во 11 век, но останала само таа од манастирот.
Меѓу народот постои традиција дека во неа се венчал цар Самуил и до ден денес се нарекува „кралска црква“. Историски тоа не е невозможно, бидејќи е изградена во периодот на Самуиловото владеење, а познато е дека таму имало манастир, духовен центар од поголемо значење за целата област.

05/10/2023

Бронзен медалјон со претстава на биста на божицата Атeна, II век пред Христа. Медалјонот бил декоративен додаток на свечена кочија за паради и јавни настапи. Божицата е прикажана како Промахос, со шлем на кој има приказ на Медуза, подготвена да го фрли своето копје.
Изложен е во Археолошкиот музеј во Солун.

Want your school to be the top-listed School/college in Gevgelija?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Gevgelija
Other Education in Gevgelija (show all)
Центар за странски јазици "Future" Центар за странски јазици "Future"
Слободан М. Данко наспроти КАМ маркет
Gevgelija

" The more you learn the more you earn."

ZEDM Slozuvalka ZEDM Slozuvalka
Gevgelija

Здружение за едукација на деца и млади СЛОЖУВАЛКА, Гев?

Артелингва - Едукативен центар и преведувачко биро, Гевгелија Артелингва - Едукативен центар и преведувачко биро, Гевгелија
Pande Duganov 14 (pozadi Jugo Vo Prostoriite Na ArtelinguaPrintHouse
Gevgelija, 1480

Aртелингва - Едукативен центар и преведувачко бирo тел:

Helen Doron Gevgelija Helen Doron Gevgelija
Marshal Tito 191
Gevgelija, 1480

Иновативен метод за изучување на англиски јазик.

Пионерски Дом Гевгелија Пионерски Дом Гевгелија
7ми Ноеври
Gevgelija

Пионерски дом Гевгелија- културна институција за деца

Seminarski raboti  Proektni zadaci Семинарски работи Проектни Задачи Seminarski raboti Proektni zadaci Семинарски работи Проектни Задачи
Ристо Динев
Gevgelija, 1480

Семинарски, Проектни задачи, Бизнис Планови, Дипломски