Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД

Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД

Факултетот за туризам и бизнис логистика е основан на 15 јули 2008 година во Гевгелија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Факултетот за туризам и бизнис логистика е основан на 15 јули 2008 година при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Седиштето на факултетот е во Гевгелија, со дисперзирани студии во Штип и Скопје.

Функција прв декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика ја вршеше проф. д-р Нако Ташков избран во 2008 година, реизбран во 2011–2015 година, а од 2015 до 2019 година функцијата декан ја има проф.

Operating as usual

17/04/2024

🌏 МЕЃУНАРОДЕН ВЕБИНАР ,,Who Does the Thinking? The Future of Higher Education’’

🗓🕛18.4.2024 година во 12:00h
🖥 Microsoft teams

🎓Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет ,,Гоце Делчев” Штип
🎓Факултет за економија, Универзитет Задар, Република Хрватска.

📜 Вебинарот е организиран со цел да се разгледаат предизвиците и можностите кои се наоѓаат пред високото образование во новото динамично време, како и да се споделат најдобрите практики и искуства од меѓународната академска заедница.

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 16/04/2024

🌏 International webinar "Who Does the Thinking? The Future of Higher Education"

🗓🕛18.4.2024 | Thursday 12:00 PM
🖥 Hybrid (Microsoft Teams)

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 14/04/2024

📍 СТУДЕНТИТЕ ОД ФТБЛ ВО ПОСЕТА НА СЕМЕЈНАТА ФАРМА „КОЗИ, МЛЕКО, ПЛАНИНА“ ВО С. РАШТАК (СКОПСКО)

📜 Студентите на ФТБЛ од 4 семестар на насоката туризам и угостителство од Скопје ја посетија семејната фарма „Кози, млеко, планина“ во с. Раштак (Скопска Црна Гора). Целта беше запознавање со конкретен пример за позитивна практика по рурален туризам преку директно осознавање на активностите за промоција, препознатливост и позиционирање на пазарот. Посетата е дел од клиничката настава по предметот Промотивни активности кај проф. д-р Билјана Петревска.

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 06/04/2024

📍 ФТБЛ активности по повод Патронатот на УГД

📜 По повод Патронатот на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 27 март и одбележување 17 години од своето постоење, Факултетот за туризам и бизнис логистика одбележа повеќе значајни активности. Започнувајќи на 27 март 2024 год. на Свечената академија беа доделени признанија на институции во име на успешна реализирана соработка, како и доделување плакета и вредносен ваучер на најдобро рангираниот дипломиран студент за 2023/24 година, Филип Пржовски.
Во продолжение, на 28 март, согласно актите на УГД, деканот на ФТБЛ, проф.д-р Татјана Бошков ја изнесе биографијата, стручната, научната и општествената активност, како и ставот на Комисијата за одбраната на докторската дисертација на м-р Агим Асани, а ректорот на УГД, проф.д-р Дејан Мираковски изврши промоција на м-р агим Асани во доктор на науки по туризам и угостителство.
Во рамките на активностите на Патрониот празник, на 04.04.2024 год. деканот и продеканот на Факултетот за туризам и бизнис логистика, проф. д-р Татјана Бошков и проф. д-р Наташа Митева, ги доделија дипломите за завршен прв циклус и втор циклус на студии при Факултет за туризам и бизнис логистика.

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 03/04/2024

📍Учество на професори од ФТБЛ на Меѓународна конференција “Knowledge without borders“

📜Од 28 до 31 март во Сокобања, Република Србија се одржа 44-тата Меѓународна конференција “Knowledge without borders”. На оваа конференција со свои трудови учество земаа и претставници на Факултетот за туризам и бизнис логистика, ред. проф. д-р Марија Магдинчева – Шопова, ред. проф. д-р Златко Јаковлев и вон. проф. д-р Владимир Китанов.
Научниот труд со наслов „Трендови во воведување зелени политики кај мали и средни претпријатија” од авторите проф. д-р Марија Магдинчева – Шопова, доц. д-р Анета Стојановска-Стефанова и ред. проф. д-р Неда Петроска-Ангеловска oпфаќа анализа на процесот на имплементирање на зелените политики и примена на концептот на зелена економија преку креирање на т.н. зелени работни места. Трудот ги претставува заклучоците и препораките од истражување кое е фокусирано кон согледување на можностите за примена на т.н.”зелени политики”.
На конференцијата својот труд „Економските ефекти од развојот на винскиот туризам” го претстави вон. проф. д-р Владимир Китанов. Туризмот стана глобална водечка активност и сектор кој е препознаен како најмалку чувствителен на пазарните флуктуации и промени и кој навремено реагира на кризните пазарни услови. Во трудот направена е анализа на економските ефекти како резултат на винскиот туризам.
Трудот со наслов „Теоретски аспекти на туристичката промоција” го претстави ред. проф. д-р Златко Јаковлев. Во трудот направена е анализа на специфичности на туристичката понуда од аспект на промоцијата. Туристичката промоција претставува еден од најзаначајните сегменти на маркетинг миксот во туризмот.
На конференцијата освен од нашата држава учествуваат претставници од Универзитетите во Република Србија, Република Босна и Херцеговина, Република Албанија, Република Бугарија и други земји. По завршување на конференцијата трудовите ќе бидат публикувани во Зборник на трудови “Knowledge” - international journal.

31/03/2024

Почитувани студени,

Свеченото доделување на дипломи за студентите кои ги завршија своите студии на Факултет за туризам и бизнис логистика ќе се одржи на 4.4.2024 (четврток) со почеток од 12часот.

Ве очекуваме,

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 26/03/2024

📍 МРФП со свое предавање на ФТБЛ, наставен центар Скопје

📜 На 26 март 2024 година, во името на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП), г-нот Лазар Неданоски како извршен директор, одржа предавање пред студентите од ФТБЛ, во наставниот центар во Скопје, на тема „Користење модерни технологии во руралниот сектор“. Поконкретно, студентите имаа можност да се запознаат со основните модули креирани како резултат на проектот за дигитализација во руралните средини и можноста за нивна трансформација во динамична околина преку нови вештини и иновации. Воедно, беа споделени позитивни практики за агротуризам, рурален туризам и алтернативен туризам. Предавањето беше овозможено со координација на проф д-р Владимир Китанов и проф д-р Билјана Петревска.

25/03/2024

При евентуално членство на Македонија во ЕУ, ќе бидеме соочени со истите предизвици како и Хрватска, емиграција, недостиг на работна сила, предупредува Бисера Карановиќ, ЕУ ескперт и консултант, главна говорничка на вториот ден од „Женскиот економски форум“, што се одржа викендот во организација на Здружението за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување „Јас Сум Жена“, „Global Shapers Skopje Hub” и Факултетот за Туризам и Бизнис Логистика при УГД Штип, на тема „Штедење и инвестирање“, на апликацијата ZOOM.

https://alfa.mk/vtor-den-zhenski-ekonomski-forum-makedonija-ke-se-soochi-so-nedostig-na-rabotna-sila-pri-eventualno-chlenstvo-vo-evropskata-unija/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vtor-den-zhenski-ekonomski-forum-makedonija-ke-se-soochi-so-nedostig-na-rabotna-sila-pri-eventualno-chlenstvo-vo-evropskata-unija

25/03/2024

Почитувани Апсолвенти,

Ве информираме дека термините за фотографирање на Апсолвенти на Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД се следните:

- Скопје, 18.04.2024 година во Кампусот во Скопје од 10 до 16 часот.

- Штип, 16.04.2024 година во “Инфо Медиа Студио” – Штип (зграда Порта Пролет – 1ви кат) во период од 11:45 до 16:00 часот.

* За Гевгелија ќе биде објавено дополнително известување.

Цената на фотографирањето за табло изнесува 1300 денари. Истите се подмируваат при фотографирање во Студиото или Кампусот.

За сите подетални информации може да се јавите во ,,Инфо Медиа Студио" (078 379 346)

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 24/03/2024

Прв ден од „Женскиот економски форум“: Моќта на информацијата е клуч за финансиска независност, малите и средните претпријатија се суштински за развој на Македонија. Форумот е во организација на Здружението за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување „Јас сум жена“, Global Shapers Skopje Hub и Факултетот за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

https://alfa.mk/prv-den-od-zhenskiot-ekonomski-forum-mokta-na-informaczijata-e-kluch-za-finansiska-nezavisnost-malite-i-srednite-pretprijatija-se-sushtinski-za-razvoj-na-makedonija/

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 21/03/2024

На 20.03.2024 се одржа Првата национална конференција „Културното наследство меѓу туризмот и идентитетот“ во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика, Институтот за културно наследство и археологија, Општина Штип и НАТТА.

Динамиката на конференцијата се одвиваше во при панел сесии, и тоа: „Потенцијалите на културниот туризам“, „Промоција на културното наследство“ и „Културното наследство и идентитетот“, а се вклучија вкупно 23 панелисти кои се експерти од областа на културното наследство и туризмот.

Воведни обраќања имаа градоначалникот на Општина Штип, м-р Иван Јорданов, проректорот за настава и студенти при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, деканот на Факултетот за туризам и бизнис логистика, проф.д-р Татјана Бошков, и претседателот на Институтот за културно наследство и археологија, проф.д-р Љубен Тевдовски, кои понатаму беа и панелисти во одделни сесии.

Од Факултетот за туризам и бизнис логистика активно учество во организацијата на конференцијата и панел сесиите земаа продеканот за настава, проф.д-р Наташа Митева, доц.д-р Христина Серафимовска, доц.д-р Душица Попова, проф.д-р Никова В. Димитров и д-р Небојша Вуковиќ.

Заклучните согледувања се однесуваат на (не)искористувањето на потенцијалите кои ги нуди културниот туризам како и детална анализа на значајниот линк меѓу туризмот и културното наследство од економски, социјален и еколошки аспект. Вистински прагматичен пристап ќе овозможи искористување на придобивките, бидејќи културното наследство го отсликува идентитетот и ги поврзува луѓето. Како клучни институционални чинители, јавните власти, особено локалните власти, исто така треба да бидат свесни за мноштвото должности што ги имаат во однос на одржливото управување со културно наследство.

#фтбл #угд

20/03/2024

Dear Researchers and Colleagues,

We are pleased to announce the call for manuscripts for the International Journal of Economics, Management and Tourism (IJEMT) Volume 4 / Number 1, published by the Faculty of Tourism and Business Logistics at Goce Delcev University, Stip, N. Macedonia.

IMPORTANT DATES:
📅April 19, 2024 – Deadline for full paper submission.
📅April 26, 2024 – Notification for accepted manuscript.

For more information please visit https://js.ugd.edu.mk/index.php/ijemt/index

Kind regards,
Editorial Team
International Journal of Economics, Management and Tourism

20/03/2024
18/03/2024

На 20.03.2024 ќе се одржи Прва Национална Конференција на Факултет за туризам и бизнис логистика во ко-организација со Институт за културно наследство и археологија, Општина Штип и Националната асоцијација на туроператори и туристички агенции на Република Северна Македонија.

16/03/2024

А П Л И Ц И Р А Ј !

Почитувани,
Факултетот за туризам и бизнис логистика Ви овозможува да се стекнете со УВЕРЕНИЕ / СЕРТИФИКАТ за:

🧳Туристички водич
✈️Туристички придружник и
🏖️Раководење со туристичка агенција

⏳Пријавување до 25.05.2024
⌛️Полагање на 01.6.2024 (сабота)

Лица за контакт:

👩🏻Павлина М. Ичева
☎️ +38932550350
📧 [email protected]
👩🏻 Душица Попова
📧[email protected]

#ФТБЛ #УГД

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 15/03/2024

Денес, во просториите на Факултетот за туризам и бизнис логистика, деканот проф. д-р Татјана Бошков и Анета Механджијска, претставник на Здружение за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување „Јас Сум Жена“, потпишаа Меморандум за соработка. Прва заедничка соработка, ќе биде Женскиот Економски Форум, кој ќе се одржи на 23 и 24 Март.

Како општествено одговорни ентитети, се заложивме да целиме кон подигнување на финансиската култура кај студентите и кај сите останати заинтересирани, со особен акцент на правилно управување со личните финансии, домашниот буџет, штедење, инвестирање, финансии за мали и средни претпријатија, стартапи и фриленсери.

Скопје, 14 март 2024

#фтбл #соработка

| Poziv za učešće na XII Naučnom skupu EkonBiz 2024 13/03/2024

Факултетот за туризам и бизнис логистика во соработка со Факултет за бизнис економија Бијелина , и како партнер институција на Универзитетот од Источно Сараево, Ве поканува на XII научна конференција EkonBiz 2024, која ќе се одржи на 30 и 31 мај 2024 година.

Овогодинешната тема е: „Нова економска реалност: Економски последици од социјалната и демографската транзиција“.

Дополнителни информации можете да најдете на:

| Poziv za učešće na XII Naučnom skupu EkonBiz 2024 Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati rad i u svakom momentu biti u mogućnosti da proverite trenutno stanje prijavljenih priloga.

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 12/03/2024

📌📜На 10 март во Веро Центар се одржа хуманитарен настан „Вино&Чоколадо“ во организација на СУГС „Лазар Танев“ и Факултетот за туризам и бизнис логистика. Целта на настанот беше поддршка на напорите на Леонид Индов и неговото лекување во странство. Настанот го збогатија со свој настап КУД „Мирче Ацев“.
Настанот го отвори Проректорката за наука проф. д-р Зденка Стојановска при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип:
„Посветеноста и хуманоста се вредности кои високо се рангираат на нашиот универзитет. Факултетот за бизнис и логистика при УГД како коорганизатор на овој настан уште еднаш покажа општествена одговорност преку промоцијата на хуманоста и солидарноста. Да бидеме хумани, да помогнеме на оние на кои им е потребна помош, хуманоста значи љубов. “– истакна прорекорката проф. д-р Стојановска.

Збор на поддршка дадоа и директорот на СУГС „Лазар Танев“ д-р Небојша Вуковиќ и деканот на Факултетот за туризам и бизнис логистика проф. д-р Татјана Бошков.
„Да се биде хуман за нашите деца е најблагородното нешто што можеме да го направиме. Со љубов за Лео, му посакуваме брзо оздравување“ – упати д-р Вуковиќ.
„Искрената насмевка и подадена рака се универзалниот јазик на хуманоста и добрината. Да не ја загубиме вербата во хуманоста, бидејќи ниедна убавина не сјае толку силно како доброто срце. Силно веруваме дека онаму каде постои љубов, постои и живот. Со љубов за Лео“.

Нашите студенти, ученици, соработници, спонзори, нашиот народ уште еднаш покажа колку е хуман и сочувствителен во најпотребните моменти!

https://www.ugd.edu.mk/blog/vesti/studentite-od-ftbl-vo-humana-misija-za-pomosh-na-leonid-indov/
❤️

07/03/2024

Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД и SUGS "Lazar Tanev" Ве покануваат на хуманитарен настан "ВИНО и ЧОКОЛАДО" - со љубов за Лео. 🍫🍷💕

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 06/03/2024

На 5.3.2024, во просториите на Факултетот за туризам и бизнис логистика се потпиша Меморандум за соработка со Институтот за културно наследство и археологија од страна на деканот проф.д-р Татјана Бошков и проф. д-р Љубен Тевдовски.

Взаемната соработка е во насока на поддршка на развојни проекти за унапредување на туризмот, заштита и промоција на културното наследство, промоција и развој на различните форми на културен туризам и едукација во насока на зајакнување и промовирање на човечките и други капацитети во делот на туризмот и културното наследство. Првиот резултат од тековните активности на професорскиот тим ќе се промовира при крајот на месец март.

#угд #фтбл

01/03/2024

Почитувани,

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип Ве поканува да учествувате со Ваши трудови на Седмата Меѓународна научна конференција „Предизвиците на туризмот и бизнис логистиката во 21 век“, која ќе се одржи во Скопје на 17ти мај, 2024.

Ги покануваме сите научни работници и истражувачи да учествуваат во споделувањето на искуства и идеи на различни теми (современи трендови во туризмот, хотелиерство и гастрономија, маркетинг и промоција, туристички и хотелски менаџмент, картографија и просторно планирање, микроекономија и макроекономија, современи трендови во логистиката, бизнис, менаџмент, финансии, јавна администрација, жените и претприемништвото итн.).

ВАЖНИ ДАТУМИ❗️
📅5ти мај, 2024 - рок за доставување апстракт
📅10ти мај, 2024 - известување за прифатен апстракт
📅25ти мај, 2024 - краен рок за доставување целосен труд

Котизацијата за секој прифатен труд е 3100 денари.

Контакт за повеќе информации: [email protected]

Со почит,
Факултет за туризам и бизнис логистика
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
#УГД #ФТБЛ #меѓународнанаучнаконференција

28/02/2024

📍📜 СООПШТЕНИЕ

📣📣📣 Се известуваат студентите на прв, втор и трет циклус на Факултет за туризам и бизнис логистика дека изборите за членови на Факултетско студентско собрание на Факултет за туризам и бизнис логистика ќе се одржат на 27.03.2024 година (среда) по електронски пат. Сите студенти на денот на гласањето на нивните студентски e-mail адреси ќе добијат линкови за гласање.

👱‍♀️👱‍♂️ Заинтересираните студенти кои сакаат да се пријават за членови на Факултетско студентско собрание треба да достават електронска пријава која треба да е потпишана и скенирана пријава со назнака дека се пријавуваат за член на факултетско студентско собрание на следнaта адреса:

📧 [email protected]

или по пошта📮 до архивата на Факултет за туризам и бизнис логистика.

🗓 Пријавувањето трае до 07.03.2024 година.

15/02/2024

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип врз основа на Еразмус+ универзитетски чартер бр. 256492-EPP-1-MK-EPPKA3-ECHE распишува Конкурс за Еразмус+ мобилности.

Конкурсот е отворен од 15 февруари до 15 март 2024 година.
Повеќе информации на линкот: https://www.ugd.edu.mk/soopstenija/konkursi/konkurs-za-erazmus-programata-za-mobilnosti-za-studenti/

31/12/2023

🎄Среќни празници Ви посакува ФТБЛ🥂

28/12/2023

🌲🎅🎁🎊Со гордост споделуваме дека успешно ја реализиравме хуманитарната акција НОВА ГОДИНА ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ.

Благодарение на солидарноста и поддршката на голем број студенти, професори и вработени од Факултет за туризам и бизнис логистика, заедно успеавме да направиме празниците да бидат радосни за многу деца.

Нашата љубов и грижа допринесоа во создавањето на магичен момент за секое дете. Се надеваме дека ги исполнивме овие мали срца со среќа и насмевка токму во овој празничен период.

Photos from Факултет за туризам и бизнис логистика - УГД's post 27/12/2023

На 25.12.2023 година деканот и продеканот на Факултет за туризам и бизнис логистика, проф. д-р Татјана Бошков и проф. д-р Наташа Митева ги доделија дипломите за завршен прв циклус на студии на 40 студенти на ФТБЛ!

“Верни на својата улога како образовна и научна институција, нашиот Факултет за туризам и бизнис логистика заедно со сите Вас, но и сите идни студенти кои ќе доаѓаат, треба да се гледаат како важен центар за размена и соработка со стручни и научни институции, бизнис сектор, бидејќи новите времиња ги бараат принципите на правичност и еднакви можности, научен интегритет, академска слобода, вмрежување, спојување на сите нас со една цел - решавање и заедничко надминување на сите препреки и создавање можности за младите и нашето општество!

Животната траекторија не е лесна... полна е со предизвици... но целта мора да се остварува – градење на сигурен пат за нашата иднина!

Од мое лично име како декан на Факултет за туризам и бизнис логистика, од името на продеканот и од името на сите професори, вработени на ФТБЛ, примете ги нашите искрени честитки за Вашето стекнување со дипломи за завршен прв циклус студии!

Овој Факултет секогаш ќе биде Ваш домаќин доколку се одлучите да продолжите на втор и трет циклус студии, но и да соработуваме онаму каде ќе одлучите да ги градите вашите кариери!

Бидете синергични! Бидете доследни на вистинските вредности! Успехот е загарантиран!

Вие сте суштината и надежта за квалитетен опстанок во овој конкурентски свет!”

Want your school to be the top-listed School/college in Gevgelija?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Our Story

Факултетот за туризам и бизнис логистика е основан на 15 јули 2008 година при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Седиштето на факултетот е во Гевгелија, со дисперзирани студии во Штип и Скопје.

Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со една студиска програма Туризам во Гевгелија и во Штип. Во академската 2009/2010 година почна да се одвива настава уште на две нови насоки – Бизнис логистика во Гевгелија и во Скопје, како и на насоката Гастрономија, исхрана и диететика во Штип.

Во академската 2010/2011 година се отвори нова студиска програма по Гастрономија, исхрана и диететика во Скопје.

Во академската 2012/2013 година се отвори и уште една нова студиска програма Хотелско- ресторанска во Штип и во Скопје. Од 2013/2014 година започна со работа нова студиска програма по Бизнис администрација во Гевгелија и во Скопје.

Videos (show all)

🌏 МЕЃУНАРОДЕН ВЕБИНАР ,,Who Does the Thinking? The Future of Higher Education’’🗓🕛18.4.2024 година во 12:00h 🖥 Microsoft ...
🌲🎅🎁🎊Со гордост споделуваме дека успешно ја реализиравме хуманитарната акција НОВА ГОДИНА ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ. Благодарение на ...
Нова година за секое дете со ФТБЛ
Со особена чест и задоволство Факултетот за туризам и бизнис логистика Ве поканува на Вториот МЕЃУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ СИМ...
Meet our panelists of the 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Challenges of tourism and business logistics of the 21...
👩🧑Студирај на ФТБЛ! #ФТБЛ #УГД

Location

Telephone

Address


7-ми Ноември бб
Gevgelija
1480

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Gevgelija schools & colleges (show all)
Центар за странски јазици "Future" Центар за странски јазици "Future"
Слободан М. Данко наспроти КАМ маркет
Gevgelija

" The more you learn the more you earn."

СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија
Ulica Makedonija 1
Gevgelija, 1480

Средно општинско училиште Јосиф Јосифовски - Гевгелијa

Edukativen centar ,,MY SCHOOL"-Gevgelija Edukativen centar ,,MY SCHOOL"-Gevgelija
Ulica Risto Farsinin
Gevgelija, 1480

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere!!!

Центар Мајка Тереза Гевгелија Центар Мајка Тереза Гевгелија
Деко Ковачев бр. 96 Гевгелија, Македонија
Gevgelija, 1480

Образовен центар за лица со посебни потреби. An educational center for people with special needs.

Mystic Dance Gevgelija Mystic Dance Gevgelija
Marshal Tito Gevgelija
Gevgelija, 1480

Prvoto uciliste za hiphop i moderni tanci vo Gevgelija, otvoreno vo januari 2008 godina vo prostorii

Logic Land Logic Land
Маршал Тито 180
Gevgelija, 1480

Добредојдовте во Logic Land, каде започнува вашето програмерско патување! 🚀 Од Python до PHP и HTML, нудиме курсеви за секоја возраст. Научи програмирање денес, и трансформирај ја иднината! 🌟

ZEDM Slozuvalka ZEDM Slozuvalka
Gevgelija

Здружение за едукација на деца и млади СЛОЖУВАЛКА, Гев?

Артелингва - Едукативен центар и преведувачко биро, Гевгелија Артелингва - Едукативен центар и преведувачко биро, Гевгелија
Pande Duganov 14 (pozadi Jugo Vo Prostoriite Na ArtelinguaPrintHouse
Gevgelija, 1480

Aртелингва - Едукативен центар и преведувачко бирo тел:

Helen Doron Gevgelija Helen Doron Gevgelija
Marshal Tito 191
Gevgelija, 1480

Иновативен метод за изучување на англиски јазик.

Seminarski raboti  Proektni zadaci Семинарски работи Проектни Задачи Seminarski raboti Proektni zadaci Семинарски работи Проектни Задачи
Ристо Динев
Gevgelija, 1480

Семинарски, Проектни задачи, Бизнис Планови, Дипломски

Macedonian Archaeology Macedonian Archaeology
Gevgelija

Страница од областа на Македонската археологија и работи поврзани со неа