English No Limit

Your success matters a lot to us

Operating as usual

17/02/2024

Hi guys 😊

Are you doing good?

This is our expression today.

Enjoy using this one😉

13/02/2024

I love this one 😂😂

12/02/2024

Hi guys 😊

I hope you are all doing fine.

Ity ilay tohin'ny lesona " I thought = Noheveriko fa...., tapany faharoa dia mahakasika ny fampiasana ny " Verb" raha toa ka nianatra resaka fampiasana ny " adjective " na ny Mpamaritra " tany amin'ny tapany voalohany isika amin'ity lesona ity.
Click " Like " raha toa ka Mahafinaritra anao ilay lesona dia aza adino ny mi-Partage azy hoan'ny namantsika mpitia teny Anglisy.

Enjoy guys and have a good fun. 😉

07/02/2024

Hello guys 😊

Hope you're doing good today.

Ity indray misy " Expression " iray izay zaraiko aminareo anio. Ampiasaina izy io rehefa misy olona manao zavatra an-kiafina na koa manao afera maizina na manao zavatra tsy dia mazava ka afenipenina. Tsy izay ihany anefa fa afaka ampiasaina ihany koa izy amin'ny olona mampirafy na manao ratsy(mamosavy), na koa mangalatra.

That's all about it guys.
Enjoy and have a good fun with this expression.

03/02/2024

Hello everyone 😊

Hope you are all doing good today.

ity indray misy lesona izay zaraiko aminareo anio ka araho tsara ary.
Nosafidiko Manokana ny izara an'ity lesona ity androany satria be dia be ny mpianatra teny anglisy manana fahasarotana rehefa te hiteny an'ity teny ity satria tsy hay ny dikany ka io misy formule izay napetrako amin'ny sary ambany io ary efa misy ohatra miaraka aminy. Mbola " adjective " aloha no zaraiko amin'ny tapany voalohany eto. Fantaro tsara fa afaka miovaova ny " Sujet " alohan'ny " past verb " thought " fa no safidiko ilay " I " mba noentiko nanaovana ohatra fotsiny.

That's all for the first part guys!
See you in the second part. 😉

24/01/2024

Hi guys!😊

Hope you're doing good today.

ity indray ny " Expression " izay zaraiko aminareo androany.

Ankafizo finaritra 😉

17/01/2024

Hello guys 😊

I hope you are doing good today 😊

ITU indray ny lesontsika androany " Ny fomba fitenenana rehefa miaky ny fahadisoana ". Ampisaina izy ireo rehefa miaky ny fahadisoana izay natao fa afaka ampiasaina ihany koa ma dia tsy diso aza ianao dia mody miaiky diso mba tsy hitohizan'ny fifamaliana amin'ilay olona intsony.

That's all about it guys 😊
Enjoy and have a good day 😉

14/01/2024

Hello guys!😊

Ity indray misy " idiom " izay zaraiko aminareo anio dia ny hoe " Put yourself in my shoes " izay midika hoe " Ataovy eo amin'ny toeranao ny toerako na koa hoe Meteza ianao eo amin'ny toerako. Ampiasaina izy ity amin'ny olona tsy mahatsapa ny zavatra sedrainao na olana izay lalovanao ka ampahafantarinao fa tsy mora izany.

Put it in use frequently if not you lose it. Tchau! 😉

08/01/2024

Hello everyone!

I hope you're doing good today.

Ity indray ary misy voambolana na vocabulaire izay zaraiko aminareo voalohany amin'ity taom-baovao ity dia ny hoe " Picky eater " izy io dia ilazana olona tia mifidifidy zavatra hoanina fa tsy mankasitraka izay omena azy eo. Matetika hita amin'ny ankizy ao an-trano ity toetra ity eny fa na dia any an-tsekoly na any an-toeran-kafa aza. Tsara ho fantatra fa tsy ny ankizy irery ihany no " Picky eater " fa misy ihany koa ny olon-dehibe mifidifidy zavatra hoanina na mifidin-kanina izay midika hoe " An adult picky eater ". Misy sary maromaro izay alefako ao amin'ny " Commentaire " mba hahafahanao mahazo ilay voambolana na vocabulaire. Ankafizo finaritra dia mazoto mampiasa azy tsara ianareo 😉

30/12/2023

Hello dear friends 😊

Hope you're all doing fine today.

Ity indray ny leson-tsika anio alohan'ny hifaranan'ny taona dia ny hoe " Mampamangy any amin'ny olona na olona iray io na be dia be. Hotrin'ireo hitantsika eo amin'ny sary ireo ny fomba fiteny mampangy amin'ny teny anglisy. Ankafizo finaritra dia mirary fety sambatra hoantsika rehetra.

Have a great party with your families guys 😊🎉🎉🎉

24/12/2023

Hello everyone 😊

I hope you're doing good today.

Ity indray misy voambolana maromaroa izay zaraiko aminareo anio. Ankafizo finaritra ny mampiasa an-dry zareo mandritran'ity Krisimasy ity 😉

22/12/2023

Hello guys 😊

You're doing good, right?

Ity indray misy " Expression " izay zaraiko aminareo anio ny hoe " You rock as always " izay midika hoe Mahafinaritra foana ianao amin'ny teny malagasy. Ampiasaina izy io rehefa misy olona mahafinaritra anao, na amin'ny toetra izay na amin'ny fomba fanao na koa amin'ny zavatra hafa izay ankafizanao an'ilay olona.

Hope you got it.

Enjoy using it guys 😊

20/12/2023

Hello everyone 😊

Are you doing good today?

Ity indray misy voambolana izay zaraiko aminareo anio dia ny hoe " To dress to the nine na koa hoe to dress up to the nine " izay midika hoe manao akanjo mihaja na koa heo manao Tenue correcte.

Ex: This Christmas, i'll dress up to the nine.
=> Aminin'ity Krismasy ity dia hanao akanjo mihaja aho.

18/12/2023

Hello guys😊

How are you doing?

Hoavy izao ny fety dia samy hikarakara misao ao an-trano avokoa isika dia ampiana m**o dipaina amin'izay mahavoky. Mila fantarintsika aloh ny anaran-javatra ampiasaintsika mba ahafahantsika manao fampiharana ny anglisintsika, n'aiza n'aiza misy antsika.

16/12/2023

Hi guys😊

I hope you're doing good.

Ireto indray misy " Expressions " izay zaraiko aminareo anio. ampiasaina izy ireo rehefa hanome motivation ny tena amin'ny zavatra hataonao na hatrehanao.

Enjoy using them and have a good fun with practicing them as well 😊

15/12/2023

Rehefa ny zandrinao mitavandra anao be @ Homework iny satria ny fieheverany anao enjana be @ anglais kanefa style fotsiny ireny ataonao ao a trano ireny.

13/12/2023

Hello guys!

ity indray ny " Expression " izay zaraiko aminareo anio. Ampiasaina izy ity amin'olona tsy mino ny zavatra hitranga kanefa hitranga marina. Ampiasaina ihany koa izy ity amin'olona tsy mahandry zavatra hitontona na hitranga.

I hope you got it guys.
Enjoy and have a good fun with using it.😊

06/12/2023

Hi mates 😊

How are you doing?

This is our Expression today.

Enjoy using it 😉

29/11/2023

Hello guys 😊

Are you doing good today?

Ity indray misy " Expression " fampiasa matetika izay zaraiko aminareo anio. Ampiasaina izy io rehefa misy vaovao tsara ambaran'olona anao ka tsy mampino anao. Ampiasaina ihany koa izy ireo rehefa handoka olona amin'ny zavatra ataony na koa aorian'iny zavatra ataony iny. Ohatra hoe Kabary, dihy, hira, mazia sy ny talenta retraretra.

I hope you got it guys!
Enjoy and have a good with using this Expression, 😉

25/11/2023

Hi guys! 😊

I hope you are doing okay today 😊

Ity indray misy " Expression " maromaro izay zaraiko aminareo androany, ireto " Expression " ireto dia mahakasika ny fitsaran'olona na amin'ny endrika ivealany io na fomba fiasa na amin'ny toetra na amin'ny fomba fiasa ary sy ny sisa sy ny sisa. Ampiasaina izy ireo rehefa misy olona mitsara anao ka tezitra ianao satria tsy tianao ilay izy, ampiasaina ihany koa izy ireo rehefa misy olona miseho te ho lafatra ka mitsara anao foana rehefa mba manao diso kely ianao.

I hope you get it guys 😊
Enjoy and have a good day.

23/11/2023

REHEFA ILAY MIVAHINY ANY AN-TRANON'OLONA DIA MODY VARIANA REHEFA TOLORAN'ILAY TOMPON-TRANO SAKAFO. 😂

21/11/2023

Hello guys 😊

I hope you are doing good today 😉

Work hard and earn money 💪🔥

18/11/2023

Hi everyone! 😊

Ity indray misy " Expression" izay zaraiko aminareo androany dia ny hoe " Zip your lips ". Ampiasaina izy io rehefa ianao tezitra amin'ilay olona mimenomenona na amin'ilay olona mitabataba. Tsara ho marihana fa tsy dia teny mihaja io ka safidifidio ny olona izay hampiasainao azy.

-To zip = manidy fermeture.
-To unzip = mamaha fermeture.
-To zip up = Manidy fermeture manambony.
- To be zipped = mihidy fermeture (adj)
Zipper = Fermeture ( nom).

That's all guys, 😊
Enjoy using them all and have a good day, 😉

16/11/2023

Hello dear English No Limit followers !😊

I hope you are doing good today.

Inty indray misy " Expression " iray izay zaraiko aminareo androany ny hoe " I'm on sick leave " : ampesaina izy ireo rehefa ianao anatin'ny tsy fahasalamana amin'ny fotoana iasana iny ka maka fotoana tsy iasana mandaram-pahasitrananao, amin'io fotoana io ianao miteny hoe " i'm on sick ".

Enjoy using it and have a nice day! 😊

13/11/2023

Hello guys, 😊

I hope you are doing good today.

Ireto indray misy voambolana maromaro izay zaraiko aminareo androany mba ahafahanareo mampiasa voambolana samihafa isan'andro.

Ankafizo ny mampiasa azy ireo.

Bye 😊.

09/11/2023

Hi dear followers 😊

Ireto indray misy " Expressions " fampiasa matetika. Ampesaina izy ireo rehefa sendra misy zavatra tsy tianao na tsy anananao hetaheta ny hanao azy na koa tsy mahaliana anao. Somary mitovitovy ihany ry zareo fa zaraiko aminareo androany mba ahafahanao manovaova ny voambolana izay ampiasainao isan'andro satria tsy tsara raha voambolana iray ihany no ampiasainao mandritran'iray taona.

Enjoy and have a good fun in using them. 😊

04/11/2023

PROFITEZ-EN CAR C'EST PROMO!!🎉

- Mbola tsy mahay miteny anglisy ve ianao?
-Efa mahay miteny anglisy ve ianao fa mbola te hanamafy?
- Te hanamafy grammaire ve ianao?
- Tsy ampy Vocabulaire ve ianao ka te hampitombo an'izany ?

Izahay ato amin'ny pejin'ny " ENGLISH NO LIMIT " dia vonona hanampy ianao amin'ny alalan'ny " cours en ligne ".

Izay mpianatra dimy (5) misoratra anarana voalohany dia mahazo kadoa surprise avy aminay.

-Ny saram-pianarana dia natao farak'izay zakantsika rehetra f'aza misalasala. Mba jereo amin'izay ny hoavinao.

Midira " M.P " tompoko raha liana amin'izany ianao 😊

04/11/2023

Hi dear mates 😊

Ireto indray misy " Expressions " izay zaraiko aminareo androany mba hanatsaranao ny fahaizanao miteny anglisy.

Ampesaina ireto " Expressions " ireto rehefa ianao manenina iny dia avy eo mankahala ny tenanao ianao nohon'ny zavatra nataonao.

Enjoy using them and have a good day, 😊

02/11/2023

Hi guys 😊

Quotes of the day

30/10/2023

Hello guys 😊

Word of the day " Overcrowded "
Enjoy using,😉

Want your school to be the top-listed School/college in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🇺🇸TENY ANGLISY ISAM-PARITRARehefa azonao izay tiany ho tenenina dia izay ro izy. Mianara teny Anglisy amin'izao fa mbola...
Hi guys 😊This is our firt vidoe in this page. Enjoy watching it 😉

Location

Category

Telephone

Website

Address

Antananarivo
101
Other Schools in Antananarivo (show all)
Crèche, école maternelle Les Prunelles Crèche, école maternelle Les Prunelles
Antananarivo, 105

CRECHE , PRESCOLAIRE (PS - MS - GS)PRIMAIRE (CP,CE1,CE2,CM1)

Harena Info 67 Ha Harena Info 67 Ha
67Ha
Antananarivo, 102

Formation professionnelle en informatique

Collège Privé La GRACE Collège Privé La GRACE
Dr Raseta
Antananarivo, 101

Le collège Franco-Malgache « LA GRACE » compte plus de 400 élèves de la Petite Section (PS) à

Help Education II officiel Help Education II officiel
Lot IPF 129 Ambohijafy Itaosy
Antananarivo, 102

Centre de formation professionnelle Cours de langues (Français parlé et Anglais parlé) Cours d'i

Ecole Privée Bodosoa Ecole Privée Bodosoa
II V 18 C Savainakely Ambohibao Atsimondrano
Antananarivo

Ecole Privée Bodosoa Crêche_ Garderie _ TPS _ PS _ MS _ GS

Cours En Ligne_ Français Anglais_CELFA Cours En Ligne_ Français Anglais_CELFA
Antananarivo
Antananarivo, 101

Mianara n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra

ESP BIG ESP BIG
Lot III Q 60 Andoharano Tsimbazaza Antananarivo
Antananarivo, 101

Établissement Supérieur Professionnel Spécialisé en Informatique Établi depuis 1990

Lycée privé La Petite Merveille Lycée privé La Petite Merveille
Lot Avenue 643 Loharanombato Ambavahaditokana
Antananarivo, 102ANTANANARIVO

(Nouvelle gérance)

Na&Wu english-chinese language course Na&Wu english-chinese language course
Antananarivo, 101

Mampianatra teny anglisy sy sinoa.

Âge Tendre Âge Tendre
Lot IF 91 By-Pass Ambohimangakely
Antananarivo

École maternelle et élémentaire Système éducatif français By-Pass Ambohimangakely

ABC School Itaosy Avarabohitra ABC School Itaosy Avarabohitra
Itaosy Avarabohitra
Antananarivo

ECOLE D’EXPRESSION FRANÇAISE.Présent depuis 2010 pour transmettre l’esprit abc : Apprendre - Briller

Malagasy Mizara Matematika Malagasy Mizara Matematika
Andraisoro
Antananarivo