Help Education II officiel

Centre de formation professionnelle
Cours de langues (Français parlé et Anglais parlé)
Cours d'i

Operating as usual

09/05/2024

Maniry ny hiasa amin'ny sehatry ny Call Center vé ianao?
👉Mbola débutant tanteraka, tsy mahalala na inona na inona momban'ny asa amin'ny Call Center?
👉 Efa mahafantampantatra ihany fa mbola tsy mahatoky tena hiatrika entretien?
👉 Efa nanandrana nanao entretien ihany fa recalé satria tsy nahay ni-gérer stress, tsy nahita arguments tsara handresena lahatra ny recruteur, nisy fanontaniana tsy hay novaliana?

Help Education dia afaka manampy anao amin'izany amin'ny alalan'ny "FORMATION EN TÉLÉOPÉRATEUR"

✅Hoampahafantarina anao ny tokony ho fantatra rehetra momban'ny domaine Call Center sy ny momban'ny asa Ary ireo Zavatra miandry any amin'ny asa
✅ Omena anao ireo technique ahafahanao mi-réussir amin'ny entretien (fomba fi-gérena ny stress, techniques d'argumentation, etc)
✅ Hoampianarina anao ny fi-traitena ireo karazana asa (appel entrant, appel sortant, mail, tchat)
✅ Hoatoro anao ny fanamboarana CV professionnel mba ho-intéressant hoan'ny recruteur ny candidature anao.

Rehefa vita ny formation:
- Attestation délivrée
- Possibilité d'embauche any amin'ireo orinasa Call Center Miara-miasa aminay
- Misy foana ny Accompagnement mandrapahatafiditra miasa

Vaovao ny taona, manao recrutement bé ireo orinasa miara-miasa aminay amin'izao koa aza tara fa anjaranao izao!

Mpianatra efa mihoatran'ny 4.000 no nampiofaninay Ary efa nahazo asa avokoa ny ankamaroany.

👉Rentrée: Lundi 13 Mai 2024

Lieu: 67ha (aikikin'ny arrêt bus Poste 67ha)

Contact: 034 61 777 82/034 22 074 69

Photos from Help Education II officiel's post 09/05/2024

Santionan'ny sary nandritran'ny fanaterana ireo ankizy hipostule any amin'ireo société partenairenay amin'ny sehatry ny Call Center, ny programme manaraka fanaterana mipostule amin'ity semaine ity dia ao anaty groupe privé antsika.

🔰Ankasitrahina Ary isaorana ireo société rehetra miara-miasa aminay amin'ny fandraisana ireo ankizy.

🔰Ny tanjon'i Help Education Dia tokana ihany , hanampy hatrany ireo olona maniry hisehatra amin'ny sehatry ny asa.

🔰Sarotra tokoa ny mitady asa amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao. Izany indrindra no antom-pisian'i Help Education hanampy ireo olona Maro bé tsy an'asa na maniry hiditra eo amin'ny sehatry ny asa.

🌟Ny sehatry ny Call Center no anisan'ny sehatra manome opportunité indrindra amin' izao.

🌟Raha maniry hisehatra amin'ny Call Center ary ianao Dia aza misalasala manantona anay.

🔊Rentrée vaovao : Lundi 13 Mai 2024 (2ora_4ora)

💎Help Education dia manolotra + '_EMBAUCHE ho anao mandritry ny 4 jours en salle foana.

📣 Horaire : de 14h à 16h à Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)

🌹 Frais de formation :20.000ar
Droit : 10.000ar (Efa tafiditra ao anatin'io droit io ny boky support de cours version papier)
N.B: Ireo ihany ny vola aloa hoan'ny formation manontolo dia ampy hanampy anao ahatafidiranao miasa.

👉 EFA MIHOATRAN'NY 10 NY SOCIÉTÉ MIARA-MIASA DIRECT AMINAY ary rehefa vita ny formation dia aterinay directement any amin'ireo société ireo ny mpianatra efa vonona hipostule.

📢Efa mihoatran'ny 4.000 ny mpianatra nampiofaninay ary efa nahazo asa daholo ny ankamaroany.
👉 🌹ANJARANAO IZAO🌹!!

💎Rentrée : Lundi 13 Mai 2024
⏰ Faharetany: 4 jours (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi)
🔰PROGRAMME🔰
✔️ Coaching en Entretien 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Ny karazana asa rehetra hita any amin'ny Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation isaky ny ankizy =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Famoronana CV=> BONUS 🆗

👏Vita formation:
🔥 Mahazo Attestation
🔥Misy Possibilité d'embauche amin'ny société partenaire anay
🔥Manao suivi foana izahay mandrapahitanareo asa eny na efa anaty asa ara ka mila fanampiana ianareo dia manampy foana izahay

🏡Salle: Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢Voafetra ny toerana koa aza tara

NB: Formation Call Spécial Samedi: Samedi 11 Mai 2024

Photos from Help Education II officiel's post 09/05/2024

Santionan'ny sary nandritran'ny formation Call center semaine du 6 Mai 2024
🔊Rentrée vaovao : Lundi 13 Mai 2024

💎Help Education dia manolotra + '_EMBAUCHE ho anao mandritry ny 4 jours en salle foana.

📣 Horaire : de 8h à 10h à Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)

🌹 Frais de formation :20.000ar
Droit : 10.000ar (Efa tafiditra ao anatin'io droit io ny boky support de cours version papier)
N.B: Ireo ihany ny vola aloa hoan'ny formation manontolo dia ampy hanampy anao ahatafidiranao miasa.

👉 EFA MIHOATRAN'NY 10 NY SOCIÉTÉ MIARA-MIASA DIRECT AMINAY ary rehefa vita ny formation dia aterinay directement any amin'ireo société ireo ny mpianatra efa vonona hipostule.

📢Efa mihoatran'ny 4.000 ny mpianatra nampiofaninay ary efa nahazo asa daholo ny ankamaroany.
👉 🌹ANJARANAO IZAO🌹!!

💎Rentrée : Lundi 13 Mai 2024
⏰ Faharetany: 4 jours ( Lundi,Mardi, Mercredi, Jeudi, )
🔰PROGRAMME🔰
✔️ Coaching en Entretien 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Ny karazana asa rehetra hita any amin'ny Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation isaky ny ankizy =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Famoronana CV=> BONUS 🆗

👏Vita formation:
🔥 Mahazo Attestation
🔥Misy Possibilité d'embauche amin'ny société partenaire anay
🔥Manao suivi foana izahay mandrapahitanareo asa eny na efa anaty asa ara ka mila fanampiana ianareo dia manampy foana izahay.

🏡Salle: Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢Voafetra ny toerana koa aza tara

NB: Formation Call Spécial Samedi: Samedi 11 Mai 2024 ( 8h à 16h)
Formation Call Center en ligne : misy fidirana isanandro

Photos from Help Education II officiel's post 09/05/2024

👉Rentrée vaovao : Lundi 13 Mai 2024 ho an'ny COURS ANDAVANANDRO
👉Samedi 11 Mai 2024 ho an'ny COURS SPÉCIAL SAMEDI
🔰Lieu: Help Education 67ha( akaikin'ny arrêt bus Poste 67ha)

📢BOUQUETS DE FORMATION
EN INFORMATIQUE

🌹 BOUQUET 01🌹

👉FORMATION BUREAUTIQUE COMPLETE
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher...)
🔰 Droit :10000ar
🔰Frais de formation :60000ar"Raha cours accéléré" durée: 2 Semaines
🔰Frais de formation :85000ar" "Raha Normal" durée 1 mois

🌹 BOUQUET 02🌹

🚨 Dactylographie
(Vitesse de frappe, frappe à l'aveuglette)
🔰 Droit : 10000 ar
🔰Frais de formation :20000ar"Raha cours accéléré" durée: 2 Semaines
🔰Frais de formation :40000ar" "Raha Normal" durée 1 mois

🌹BOUQUET 03 🌹

🚨FORMATION COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
( 💯 pratique avec logiciel Sage SAARI)
🔰Frais de formation :60000ar
🔰 Droit :10000ar
🔰 Durée: 2 Semaines

🌹 BOUQUET 04 🌹
FORMATION EN GESTION COMMERCIALE INFORMATISÉE
(💯 pratique )
🔰Frais de formation : 60000ar
🔰Droit :10000ar
🔰 Durée: 2 Semaines

🌹BOUQUET 05 🌹
FORMATION Opérateur de saisie
( 💯 pratique: tena mianatra ilay asa O.P mihintsy)
🔰Frais de formation :40.000ar
🔰 Droit :10000ar
🔰 Durée:2 Semaines

🌹 BOUQUET 6🌹
FORMATION EXCEL AVANCE ET VBA
💯 pratique
💎Durée : 2 semaines
💎Frais de formation : 60000ar
💎Droit : 10000ar

🌹 BOUQUET 7🌹
FORMATION COMPLÈTE EN ACCESS
(Conception d'une base de données sur Access)
💯 pratique Durée : 2 semaines
💎Frais de formation :60000
💎Droit: 10000ar
NB: A la fin de la formation : Tous lebjs auditeurs doivent présenter leurs projets ( Création de mini_ Logiciel)

🌹 BOUQUET 8🌹
FORMATION INTERNET pour débutant

🔰Frais de formation :20000ar
🔰 Droit :10000ar
🔰 Durée: Une Semaine

🔥Places limitées
🔥1 Ordinateur par élèves
🔥Attestation délivrée
☎️Contact :0342207469/033623429

🔰Lieu: Help Education 67ha( akaikin'ny arrêt bus Poste 67ha)

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

🔊Rentrée vaovao : Lundi 13 Mai 2024

💎Help Education dia manolotra + '_EMBAUCHE ho anao mandritry ny 4 jours en salle foana.

📣 Horaire : de 14h à 16h à Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)

🌹 Frais de formation :20.000ar
Droit : 10.000ar (Efa tafiditra ao anatin'io droit io ny boky support de cours version papier)
N.B: Ireo ihany ny vola aloa hoan'ny formation manontolo dia ampy hanampy anao ahatafidiranao miasa.

👉 EFA MIHOATRAN'NY 10 NY SOCIÉTÉ MIARA-MIASA DIRECT AMINAY ary rehefa vita ny formation dia aterinay directement any amin'ireo société ireo ny mpianatra efa vonona hipostule.

📢Efa mihoatran'ny 4.000 ny mpianatra nampiofaninay ary efa nahazo asa daholo ny ankamaroany.
👉 🌹ANJARANAO IZAO🌹!!

💎Rentrée : Lundi 13 Mai 2024
⏰ Faharetany: 4 jours (Lundi ,Mardi, Mercredi, Jeudi, )
🔰PROGRAMME🔰
✔️ Coaching en Entretien 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Ny karazana asa rehetra hita any amin'ny Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation isaky ny ankizy =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Famoronana CV=> BONUS 🆗

👏Vita formation:
🔥 Mahazo Attestation
🔥Misy Possibilité d'embauche amin'ny société partenaire anay
🔥Manao suivi foana izahay mandrapahitanareo asa eny na efa anaty asa ara ka mila fanampiana ianareo dia manampy foana izahay.

🏡Salle: Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢Voafetra ny toerana koa aza tara

NB:
👉Formation Call Spécial Samedi: Samedi 11 Mai 2024 ( 8h à 16h)
👉Formation Call Center en ligne : Misy fidirana isanandro

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

🔰Santionan'ny sary nandritran'ny fanaterana ireo ankizy hipostule any amin'ireo société partenairenay amin'ny sehatry ny Call Center, ny programme manaraka fanaterana mipostule amin'ity semaine ity dia ao anaty groupe privé antsika.

🔰Ankasitrahina Ary isaorana ireo société rehetra miara-miasa aminay amin'ny fandraisana ireo ankizy.

🔰Ny tanjon'i Help Education Dia tokana ihany , hanampy hatrany ireo olona maniry hisehatra amin'ny sehatry ny asa.

🔰Sarotra tokoa ny mitady asa amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao. Izany indrindra no antom-pisian'i Help Education hanampy ireo olona Maro bé tsy an'asa na maniry hiditra eo amin'ny sehatry ny asa.

🌟Ny sehatry ny Call Center no anisan'ny sehatra manome opportunité indrindra amin' izao.

🌟Raha maniry hisehatra amin'ny Call Center ary ianao Dia aza misalasala manantona anay.

🔊Rentrée vaovao : Lundi 13 Mai 2024 (2ora_4ora)

💎Help Education dia manolotra + '_EMBAUCHE ho anao mandritry ny 4 jours en salle foana.

📣 Horaire : de 14h à 16h à Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)

🌹 Frais de formation :20.000ar
Droit : 10.000ar (Efa tafiditra ao anatin'io droit io ny boky support de cours version papier)
N.B: Ireo ihany ny vola aloa hoan'ny formation manontolo dia ampy hanampy anao ahatafidiranao miasa.

👉 EFA MIHOATRAN'NY 10 NY SOCIÉTÉ MIARA-MIASA DIRECT AMINAY ary rehefa vita ny formation dia aterinay directement any amin'ireo société ireo ny mpianatra efa vonona hipostule.

📢Efa mihoatran'ny 4.000 ny mpianatra nampiofaninay ary efa nahazo asa daholo ny ankamaroany.
👉 🌹ANJARANAO IZAO🌹!!

💎Rentrée : Lundi 13 Mai 2024
⏰ Faharetany: 4 jours ( Lundi,Mardi, Mercredi, Jeudi,)
🔰PROGRAMME🔰
✔️ Coaching en Entretien 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Ny karazana asa rehetra hita any amin'ny Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation isaky ny ankizy =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Famoronana CV=> BONUS 🆗

👏Vita formation:
🔥 Mahazo Attestation
🔥Misy Possibilité d'embauche amin'ny société partenaire anay
🔥Manao suivi foana izahay mandrapahitanareo asa eny na efa anaty asa ara ka mila fanampiana ianareo dia manampy foana izahay

🏡Salle: Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢Voafetra ny toerana koa aza tara

NB: 👉Formation Call Spécial Samedi: Samedi 11 Mai 2024
👉Formation Call Center en ligne : misy fidirana isan'andro

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

💎Date de formation : Samedi 11 Mai 2024
📣Formation CALL CENTRE SPÉCIAL SAMEDI ( Cours accéléré)

🎉Natokana manokana hoanareo izay tsy afaka andavan'andro na tsy manampotoana raha tsy week-end

📣 Rentrée : SAMEDI 11 Mai 2024

📣 Horaires : 8h à 16h à Help Education 67ha

💎Help Education dia manolotra SPÉCIAL SAMEDI + '_EMBAUCHE ho anao izay tsy afaka andavan'andro.

🌹 #20.000Ar monja (Io ihany ny vola aloa hoan'ny formation manontolo) dia ampy hanampy anao ahatafidiranao miasa.

📢Efa mihoatran'ny 4.000 ny mpianatra nampiofaninay ary efa nahazo asa daholo ny ankamaroany.
👉 🌹ANJARANAO IZAO🌹!!

💎Rentrée : Samedi 11 Mai 2024
⏰ Faharetany: Une journée
📣 Horaires : 8h à 16h

💎
✔️ Coaching en Entretien 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Ny karazana asa rehetra hita any amin'ny Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation isaky ny ankizy =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Famoronana CV=> BONUS 🆗

👏Vita formation:
🔥 Mahazo Attestation
🔥Misy Possibilité d'embauche amin'ny société partenaire anay
🔥Manao suivi foana izahay mandrapahitanareo asa eny na efa anaty asa ara ka mila fanampiana ianareo dia manampy foana izahay.

🏡Salle: Help Education ducation 67ha( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢Voafetra ny toerana koa aza tara .

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

Souhaiteriez-vous décrocher votre premier travail dans le domaine du Call Center?

Faites-vous accompagner par Help Education ayant déjà formé plus de 5.000 personnes dans ce domaine!
Et ayant plusieurs candidats déjà embauchés (voir sur les captures)
🔊Nouvelle rentrée : Lundi 13 Mai l 2024
📣 Horaire : de 14h à 16h à Help Education 67 ha ( près de l'arrêt bus poste 67 ha)
⏰ Durée: 4 jours (Lundi ,Mardi, Mercredi et Jeudi)
Frais de formation: Droit: 10.000Ar Écolage: 20.000Ar => support de cours offert
🔰AU PROGRAMME🔰
✔️ Initiation dans le domaine du Call Center
✔️ Coaching en Entretien d'embauche 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Les différentes tâches dans le domaine du Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation individuelle =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Rédaction d'un CV=> BONUS 🆗
👏En fin de formation :
🔥 Attestation délivrée
🔥Possibilité d'embauche auprès de nos sociétés partenaires (Grande boîte/Moyenne boîte/ Petite boîte)
🔥 Vous bénéficierez toujours d'accompagnement même après formation
🏡Salle: Help Education 67 ha ( Près de l'arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢 Inscrivez-vous dès maintenant ! Places très limitées
NB:
👉Formation Call Spécial Samedi: Samedi 11 Mai 2024 ( 8h à 16h)
👉Formation Call Center en ligne : Rentrée tous les jours

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

📢Rentrée : Lundi 13 Mai 2024
Êtes-vous à la recherche d'un travail STABLE et MOTIVANT?
👉 Le métier dans le domaine du Call Center pourra répondre à vos attentes grâce à ses conditions de travail (salaire de base à partir de 400.000Ar à 1.000.000Ar, transport, cantine, couverture sociale, primes, etc) + 0% de risque pour le renvoi en chômage technique

👉 HELP EDUCATION a élaboré une FORMATION COMPLÈTE 3 en 1
(FRANÇAIS+INFORMATIQUE+ FORMATION MÉTIER)
➡️ pour mieux vous accompagner jusqu'à votre embauche

➡️Durée : 1mois
Au Programme :
👉Français Professionnel
👉 Formation Métier
👉Pratique sur Ordinateur
👉Informatique basée sur les métiers en Call Center

Après formation :
📣Nous nous chargeons de vous accompagner directement auprès de nos sociétés partenaires
‼️N.B: Nous avons plusieurs partenaires (Grandes boîtes/Moyennes boîtes/Petites boîtes) c'est à vous de choisir ou bien nous pouvons vous orienter sur une société qui correspond à vos compétences.
🎓Attestation délivrée

🔑L'inscription est déjà ouverte et Places très limitées

🏫Lieu: Help Education 67ha( Akaikin'ny poste 67 ha

👉N'oubliez pas !!!
NOTRE ENGAGEMENT : C'EST VOTRE EMBAUCHE!!!!
☎️Contact : 034 61 777 82/034 22 074 69 ou Mp

06/05/2024

🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Anglisy?
🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " manque de vocabulaire" , " timidité", " manque de confiance en soi"
🔰Mbola tsy mahay Anglais mihitsy na efa somary adino daholo ny base rehetra (grammaire, conjugaison, construction de phrase, sns)

🔰Ny Help Education Dia afaka manampy anao amin'ny alalan'ny
👉"COURS D'anglais Parlé"

Misy niveau 2 miankina amin'ny niveau sy ny besoin anao

👉 Niveau Débutant: 50% écrit (jerena daholo ireo base rehetra: conjugaison, grammaire, construction de phrase, sns) et 50% parlé (manao pratique orale)
🔰Frais de formation: Mirary Dia mirary
Droit: 10.000Ar Écolage: 50.000Ar par mois

👉 Niveau intermédiaire: 100% parlé (pratique avec plusieurs vocabulaires)+ quelques rappels grammaticaux pour rectifier les erreurs et pour embellir les phrases
🔰Frais de formation: Mirary Dia mirary
Droit: 10.000Ar Écolage: 50.000Ar par mois

🔰Activités maro no ho hita mandritry ny formation (en Anglais daholo no anaovana ireo ah 😊)

🔰En fin de formation :
- Mini-soutenance
- Sortie de promotion + prestations devant public
- Attestation délivrée

🔰Durée: 2 mois par niveau

👉Nouvelle rentrée: Lundi 13 Mai 2024
👉Fin d'inscription : vendredi 10 Mai 2024
🔰Efa misokatra ny fisoratana anarana, Aza tara fa voafetra ihany ny toerana.

🏠Lieu : Help Education 67ha akaikin'ny arrêt bus Poste 67ha

📞Contact: 0346177782/0342207469

📌Ity misy sombiny amin'ny Présentation nataon'ny ankizy

NB: Cours d'anglais spécial Samedi : samedi 6 Juillet 2024

📣" Votre réussite est notre satisfaction"

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

Rentrée vaovao : Lundi 13 Mai 2024
🇺🇸TE HIFEHY NY TENY ANGLISY VE IANAO?
🗣️Mpianatra, mpiasa, mpandraharaha, sns?

♨️Natao ho anao ity "AMERICAN ENGLISH COURSE " ity

⏲️Faharetany: 4 mois (2 mois / Niveau)
👥Maro ny activités atao
♨️Prof très expérimenté

💎Tanjona: Mahay manoratra (WRITING), Mahay mihaino (LISTENING), Mahay miteny tsara (SPEAKING=> manana ACCENT AMERICAIN) ianao vita ny formation.

🚨Ary fantatrao ve fa Maro ankehitriny ny asa izay mitaky ny fahaizana ny teny Anglisy? Izay Tena Tsara Karama tokoa? Ary Manampaniriana hisehatra amin'izany asa izany enao?

🌹Ka tena natao hoanao tokoa ity COURS D'ANGLAIS AMERICAIN PARLÉ ity

👉Misy niveau anankiroa:

🔰Niveau Débutant :
Natao hoan'ireo olona mbola tena sahirana na manoratra na miteny na micomprendre

🔰Niveau Intermédiaire :
Natao hoan'ireo olona efa manana base ary efa mahay écrit fa te hamolaka an'ilay parlé mba ahafahana miresaka misosa tsara.

⏲️Faharetany: 2 mois par Niveau

💎A la fin de formation : Prestation devant public + Attestation délivrée
📣Droit :10.000ar
📣Ecolage :50.000ar/mois

🏫Lieu: Help Education 67 Ha( Akaikin'ny poste 67ha)

📝Rentrée: Lundi 13 Mai 2024

📋Inscription déjà ouverte
♨️Places très limitées

☎️Contact: 034.22.074.69 /034.61.777.82 ou MP

06/05/2024

🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Anglisy?
🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " manque de vocabulaire" , " timidité", " manque de confiance en soi"
🔰Mbola tsy mahay Anglais mihitsy na efa somary adino daholo ny base rehetra (grammaire, conjugaison, construction de phrase, sns)

🔰Ny Help Education Dia afaka manampy anao amin'ny alalan'ny
👉"COURS D'anglais Parlé"

Misy niveau 2 miankina amin'ny niveau sy ny besoin anao

👉 Niveau Débutant: 50% écrit (jerena daholo ireo base rehetra: conjugaison, grammaire, construction de phrase, sns) et 50% parlé (manao pratique orale)
🔰Frais de formation: Mirary Dia mirary
Droit: 10.000Ar Écolage: 50.000Ar par mois

👉 Niveau intermédiaire: 100% parlé (pratique avec plusieurs vocabulaires)+ quelques rappels grammaticaux pour rectifier les erreurs et pour embellir les phrases
🔰Frais de formation: Mirary Dia mirary
Droit: 10.000Ar Écolage: 50.000Ar par mois

🔰Activités maro no ho hita mandritry ny formation (en Anglais daholo no anaovana ireo ah 😊)

🔰En fin de formation :
- Mini-soutenance
- Sortie de promotion + prestations devant public
- Attestation délivrée

🔰Durée: 2 mois par niveau

👉Nouvelle rentrée: Lundi 13 Mai 2024
Fin d'inscription : Vendredi 10 Mai 2024

🔰Efa misokatra ny fisoratana anarana, Aza tara fa voafetra ihany ny toerana.

🏠Lieu : Help Education 67ha akaikin'ny arrêt bus Poste 67ha

📞Contact: 0346177782/0342207469

📌Ity misy sombiny amin'ny Présentation nataon'ny ankizy

📣" Votre réussite est notre satisfaction"

Photos from Help Education II officiel's post 06/05/2024

📢 Pour la Nouvelle Vague: Rendez-vous le Lundi 13 Mai 2024
🔊AZA ATAO SAKANA TSY AHITANA ASA INTSONY NY TSY FAHAFEHEZANY NY TENY FRANTSAY.

💎 HELP EDUCATION dia vonona ny hanampy anao,

🇫🇷COURS DE FRANÇAIS 100% Parlé en 3 niveaux

🔥Niveau I: DÉBUTANT (Olona manana fahasahiranana amin'ny fanoratana sy ny fitenenana ary ny compréhension)
🌹Vita ny 2 volana dia capable micomprendre sy manoratra ary miteny français correctement ianao
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois

🔥Niveau II: INTERMÉDIAIRE (Olona efa micomprendre français fa mbola sahirana eo amin'ny fitenenana)
🌹Vita ny 2 volana dia tsy hanana olona intsony amin'ny prononciation, articulation, élocution, intonation, argumentation, sns ianao.🌹
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois

🌟 Niveau III : Avancé ( 100% parlé: natao hoan'ireo olona efa manana base tsara en français fa Mila manao pratique sy bain de langue Ary Mila tosika amin'ny vocabulaire
Durée : 1 mois (lundi , Mardi, Jeudi et vendredi )
➡️Help 67ha
♨️ Droit: 10.000Ar
♨️Ecolage: 50.000Ar par mois

☑Méthode très efficace

☑Prof très experimenté

☑Objectif 👉 PARLER CORRECTEMENT EN FRANÇAIS COMME DES VRAIS FRANÇAIS SANS PEUR

🎓Mahazo attestation vao vita ny formation.

💎Efa misokatra ny fisoratana anarana.
Vonjivonjeo ara fa efa vitsivitsy sisa ny toerana.

💎Ecolage : tena mirary natao ho zakan'ny rehetra

♨️Rentrée : Lundi 13 Mai 2024

☑️Efa vitsivitsy ny place koa aza Tara
🏯Lieu: Help Éducation 67ha( Akaikin'ny arrêt poste 67 ha)

📞 Contact: 0342207469 /0346177782 na Mp

06/05/2024

🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay?
🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " manque de vocabulaire" , " timidité", " manque de confiance en soi"
🔰Mbola tsy mahay français mihitsy na efa somary adino daholo ny base rehetra (grammaire, conjugaison, construction de phrase, sns)

🔰Ny Help Education Dia afaka manampy anao amin'ny alalan'ny
👉"COURS DE FRANÇAIS PARLE"

Misy niveau 3 miankina amin'ny niveau sy ny besoin anao

🔥Niveau I: DÉBUTANT (Olona manana fahasahiranana amin'ny fanoratana sy ny fitenenana ary ny compréhension)
🌹Vita ny 2 volana dia capable micomprendre sy manoratra ary miteny français correctement ianao
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois
Durée :2mois

🔥Niveau II: INTERMÉDIAIRE (Olona efa micomprendre français fa mbola sahirana eo amin'ny fitenenana)
🌹Vita ny 2 volana dia tsy hanana olona intsony amin'ny prononciation, articulation, élocution, intonation, argumentation, sns ianao.🌹
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois
Durée : 2 mois

🌟 Niveau III : Avancé ( 100% parlé: natao hoan'ireo olona efa manana base tsara en français fa Mila manao pratique sy bain de langue Ary Mila tosika amin'ny vocabulaire
Durée : 1 mois (lundi , Mardi, Jeudi et vendredi )
➡️Help 67ha
♨️ Droit: 10.000Ar
♨️Ecolage: 50.000Ar par mois

🔰Activités maro no ho hita mandritry ny formation: Écoute, exposé, jeux, exercices de prononciation, présentation devant public, mini-sketch, etc (en français daholo no anaovana ireo ah 😊)

🔰En fin de formation :
- Mini-soutenance
- Sortie de promotion + prestations devant public
- Attestation délivrée

👉Nouvelle rentrée: Lundi 13 Mai 2024
Fin d'inscription : Vendredi 10 Mai 2024

🔰Efa misokatra ny fisoratana anarana, Aza tara fa voafetra ihany ny toerana.

🏠Lieu : Help Education 67ha akaikin'ny arrêt bus Poste 67ha

📞Contact:0346177782/0342207469

🥰Voici un extrait de la soutenance devant public des élèves qui ont suivi le cours de français parlé chez Help Education.

05/05/2024

🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay?
🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " manque de vocabulaire" , " timidité", " manque de confiance en soi"
🔰Mbola tsy mahay français mihitsy na efa somary adino daholo ny base rehetra (grammaire, conjugaison, construction de phrase, sns)

🔰Ny Help Education Dia afaka manampy anao amin'ny alalan'ny
👉"COURS DE FRANÇAIS PARLE"

Misy niveau 3 miankina amin'ny niveau sy ny besoin anao

🔥Niveau I: DÉBUTANT (Olona manana fahasahiranana amin'ny fanoratana sy ny fitenenana ary ny compréhension)
🌹Vita ny 2 volana dia capable micomprendre sy manoratra ary miteny français correctement ianao
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois
Durée :2mois

🔥Niveau II: INTERMÉDIAIRE (Olona efa micomprendre français fa mbola sahirana eo amin'ny fitenenana)
🌹Vita ny 2 volana dia tsy hanana olona intsony amin'ny prononciation, articulation, élocution, intonation, argumentation, sns ianao.🌹
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois
Durée : 2 mois

🌟 Niveau III : Avancé ( 100% parlé: natao hoan'ireo olona efa manana base tsara en français fa Mila manao pratique sy bain de langue Ary Mila tosika amin'ny vocabulaire
Durée : 1 mois (lundi , Mardi, Jeudi et vendredi )
➡️Help 67ha
♨️ Droit: 10.000Ar
♨️Ecolage: 50.000Ar par mois

🔰Activités maro no ho hita mandritry ny formation: Écoute, exposé, jeux, exercices de prononciation, présentation devant public, mini-sketch, etc (en français daholo no anaovana ireo ah 😊)

🔰En fin de formation :
- Mini-soutenance
- Sortie de promotion + prestations devant public
- Attestation délivrée

👉Nouvelle rentrée: Lundi 13 Mai 2024

🔰Efa misokatra ny fisoratana anarana, Aza tara fa voafetra ihany ny toerana.

🏠Lieu : Help Education 67ha akaikin'ny arrêt bus Poste 67ha

📞Contact:0346177782/0342207469

🥰Voici un extrait de la soutenance devant public des élèves qui ont suivi le cours de français parlé chez Help Education.

05/05/2024

J'apprends le français avec Coach Aina!!!
Sahirana vé ianao manavaka ny fampiasana sy fanoratra ireto teny ireto: METS/MET, MES, METS, MAIS, MAI?
👉 Araho ity vidéo ity dia ho hainao amin'izay ny hanavaka ny fampiasana azy!
Aza adino ny manao ny exercices eo amin'ny commentaires sy mi-s'abonné amin'ny page raha te hanaraka ny fampianarana manaraka 🥰
Bonne continuation 😊!
👉Coach Aina 👉Ton prof de français
N.B: Misy ny cours de français en salle raha mila coaching direct ahafahana mi-progressé haingana en français
📢 Pour la Nouvelle Vague: Rendez-vous le Lundi 13 Mai 2024
🔊AZA ATAO SAKANA TSY AHITANA ASA INTSONY NY TSY FAHAFEHEZANY NY TENY FRANTSAY.

💎 HELP EDUCATION dia vonona ny hanampy anao,

🇫🇷COURS DE FRANÇAIS 100% Parlé en 3 niveaux

🔥Niveau I: DÉBUTANT (Olona manana fahasahiranana amin'ny fanoratana sy ny fitenenana ary ny compréhension)
🌹Vita ny 2 volana dia capable micomprendre sy manoratra ary miteny français correctement ianao
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois

🔥Niveau II: INTERMÉDIAIRE (Olona efa micomprendre français fa mbola sahirana eo amin'ny fitenenana)
🌹Vita ny 2 volana dia tsy hanana olona intsony amin'ny prononciation, articulation, élocution, intonation, argumentation, sns ianao.🌹
Droit :10000ar
Écolage :50000ar/mois

🌟 Niveau III : Avancé ( 100% parlé: natao hoan'ireo olona efa manana base tsara en français fa Mila manao pratique sy bain de langue Ary Mila tosika amin'ny vocabulaire
Durée : 1 mois (lundi , Mardi, Jeudi et vendredi )
➡️Help 67ha
♨️ Droit: 10.000Ar
♨️Ecolage: 50.000Ar par mois

☑Méthode très efficace

☑Prof très experimenté

☑Objectif 👉 PARLER CORRECTEMENT EN FRANÇAIS COMME DES VRAIS FRANÇAIS SANS PEUR

🎓Mahazo attestation vao vita ny formation.

💎Efa misokatra ny fisoratana anarana.
Vonjivonjeo ara fa efa vitsivitsy sisa ny toerana.

💎Ecolage : tena mirary natao ho zakan'ny rehetra

♨️Rentrée : Lundi 13 Mai 2024

☑️Efa vitsivitsy ny place koa aza Tara
🏯Lieu: Help Éducation 67ha( Akaikin'ny arrêt poste 67 ha)

📞 Contact: 0342207469 /0346177782 na Mp

Photos from Help Education II officiel's post 04/05/2024

Maniry ny hiasa amin'ny sehatry ny Call Center vé ianao?
👉Mbola débutant tanteraka, tsy mahalala na inona na inona momban'ny asa amin'ny Call Center?
👉 Efa mahafantampantatra ihany fa mbola tsy mahatoky tena hiatrika entretien?
👉 Efa nanandrana nanao entretien ihany fa recalé satria tsy nahay ni-gérer stress, tsy nahita arguments tsara handresena lahatra ny recruteur, nisy fanontaniana tsy hay novaliana?

Help Education dia afaka manampy anao amin'izany amin'ny alalan'ny "FORMATION EN TÉLÉOPÉRATEUR"

✅Hoampahafantarina anao ny tokony ho fantatra rehetra momban'ny domaine Call Center sy ny momban'ny asa Ary ireo Zavatra miandry any amin'ny asa
✅ Omena anao ireo technique ahafahanao mi-réussir amin'ny entretien (fomba fi-gérena ny stress, techniques d'argumentation, etc)
✅ Hoampianarina anao ny fi-traitena ireo karazana asa (appel entrant, appel sortant, mail, tchat)
✅ Hoatoro anao ny fanamboarana CV professionnel mba ho-intéressant hoan'ny recruteur ny candidature anao.

Rehefa vita ny formation:
- Attestation délivrée
- Possibilité d'embauche any amin'ireo orinasa Call Center Miara-miasa aminay
- Misy foana ny Accompagnement mandrapahatafiditra miasa

Vaovao ny taona, manao recrutement bé ireo orinasa miara-miasa aminay amin'izao koa aza tara fa anjaranao izao!

Mpianatra efa mihoatran'ny 4.000 no nampiofaninay Ary efa nahazo asa avokoa ny ankamaroany.

👉Rentrée: Lundi 06 Mai 2024

Lieu: 67ha (aikikin'ny arrêt bus Poste 67ha)

Contact: 034 61 777 82/034 22 074 69

Photos from Help Education II officiel's post 04/05/2024

🔰Santionan'ny sary nandritran'ny fanaterana ireo ankizy hipostule any amin'ireo société partenairenay amin'ny sehatry ny Call Center, ny programme manaraka fanaterana mipostule amin'ity semaine ity dia ao anaty groupe privé antsika.

🔰Ankasitrahina Ary isaorana ireo société rehetra miara-miasa aminay amin'ny fandraisana ireo ankizy.

🔰Ny tanjon'i Help Education Dia tokana ihany , hanampy hatrany ireo olona maniry hisehatra amin'ny sehatry ny asa.

🔰Sarotra tokoa ny mitady asa amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao. Izany indrindra no antom-pisian'i Help Education hanampy ireo olona Maro bé tsy an'asa na maniry hiditra eo amin'ny sehatry ny asa.

🌟Ny sehatry ny Call Center no anisan'ny sehatra manome opportunité indrindra amin' izao.

🌟Raha maniry hisehatra amin'ny Call Center ary ianao Dia aza misalasala manantona anay.

🔊Rentrée vaovao : Lundi 06 Mai 2024 (2ora_4ora)

💎Help Education dia manolotra + '_EMBAUCHE ho anao mandritry ny 4 jours en salle foana.

📣 Horaire : de 14h à 16h à Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)

🌹 Frais de formation :20.000ar
Droit : 10.000ar (Efa tafiditra ao anatin'io droit io ny boky support de cours version papier)
N.B: Ireo ihany ny vola aloa hoan'ny formation manontolo dia ampy hanampy anao ahatafidiranao miasa.

👉 EFA MIHOATRAN'NY 10 NY SOCIÉTÉ MIARA-MIASA DIRECT AMINAY ary rehefa vita ny formation dia aterinay directement any amin'ireo société ireo ny mpianatra efa vonona hipostule.

📢Efa mihoatran'ny 4.000 ny mpianatra nampiofaninay ary efa nahazo asa daholo ny ankamaroany.
👉 🌹ANJARANAO IZAO🌹!!

💎Rentrée : Lundi 06 Mai 2024
⏰ Faharetany: 4 jours ( Lundi,Mardi, Mercredi, Jeudi,)
🔰PROGRAMME🔰
✔️ Coaching en Entretien 🆗
✔️ Astuce en Test écrit dans les grandes boîtes => ASSURÉ 🆗
✔️Ny karazana asa rehetra hita any amin'ny Call center (Appel entrant, Appel sortant, Mail, Chat)=> MAITRISÉ🆗
✔️Simulation isaky ny ankizy =>OBLIGATOIRE 🆗
✔️ Famoronana CV=> BONUS 🆗

👏Vita formation:
🔥 Mahazo Attestation
🔥Misy Possibilité d'embauche amin'ny société partenaire anay
🔥Manao suivi foana izahay mandrapahitanareo asa eny na efa anaty asa ara ka mila fanampiana ianareo dia manampy foana izahay

🏡Salle: Help Education 67 ha ( Akaikin'ny arrêt bus poste 67 ha)
☎Contact:0342207469/0346177782 ou MP
NB:
📢Voafetra ny toerana koa aza tara

NB: 👉Formation Call Spécial Samedi: Samedi 04 Mai 2024
👉Formation Call Center en ligne : misy fidirana isan'andro

Want your school to be the top-listed School/college in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Anglisy? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " ma...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Anglisy? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " ma...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " m...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " m...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " m...
J'apprends le français avec Coach Aina!!!Sahirana vé ianao manavaka ny fampiasana sy fanoratra ireto teny ireto: METS/ME...
Rentrée vaovao cours d'anglais:👉Cours journalier : Lundi 13 Mai 2024🇺🇸TE HIFEHY NY TENY ANGLISY VE IANAO? 🗣️Mpianatra, m...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Anglisy? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " ma...
👉Nouvelle rentrée: Lundi  13 Mai 2024 2024🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay? 🔰 Mba te hiresaka...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " m...
J'apprends le français avec Coach Aina!!!Te hampitombo vocabulaire vé ianao? 👉 Ao anatin'ity vidéo ity Dia misy expressi...
🔰Mbola manana fahasahiranana vé ianao amin'ny Teny Frantsay? 🔰 Mba te hiresaka misosa tsara fa bloqué foana nohon'ny " m...

Location

Category

Telephone

Website

Address


Lot IPF 129 Ambohijafy Itaosy
Antananarivo
102
Other Schools in Antananarivo (show all)
Crèche, école maternelle Les Prunelles Crèche, école maternelle Les Prunelles
Antananarivo, 105

CRECHE , PRESCOLAIRE (PS - MS - GS)PRIMAIRE (CP,CE1,CE2,CM1)

Harena Info 67 Ha Harena Info 67 Ha
67Ha
Antananarivo, 102

Formation professionnelle en informatique

Collège Privé La GRACE Collège Privé La GRACE
Dr Raseta
Antananarivo, 101

Le collège Franco-Malgache « LA GRACE » compte plus de 400 élèves de la Petite Section (PS) à

Ecole Privée Bodosoa Ecole Privée Bodosoa
II V 18 C Savainakely Ambohibao Atsimondrano
Antananarivo

Ecole Privée Bodosoa Crêche_ Garderie _ TPS _ PS _ MS _ GS

TaninKids TaninKids
Soavimbahoaka
Antananarivo

Cours En Ligne_ Français Anglais_CELFA Cours En Ligne_ Français Anglais_CELFA
Antananarivo, 101

Mianara n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra

English No Limit English No Limit
Antananarivo, 101

Your success matters a lot to us

ESP BIG ESP BIG
Lot III Q 60 Andoharano Tsimbazaza Antananarivo
Antananarivo, 101

Établissement Supérieur Professionnel Spécialisé en Informatique Établi depuis 1990

Lycée privé La Petite Merveille Lycée privé La Petite Merveille
Lot Avenue 643 Loharanombato Ambavahaditokana
Antananarivo, 102ANTANANARIVO

(Nouvelle gérance)

Na&Wu english-chinese language course Na&Wu english-chinese language course
Antananarivo, 101

Mampianatra teny anglisy sy sinoa.

Âge Tendre Âge Tendre
Lot IF 91 By-Pass Ambohimangakely
Antananarivo

École maternelle et élémentaire Système éducatif français By-Pass Ambohimangakely

ABC School Itaosy Avarabohitra ABC School Itaosy Avarabohitra
Itaosy Avarabohitra
Antananarivo

ECOLE D’EXPRESSION FRANÇAISE.Présent depuis 2010 pour transmettre l’esprit abc : Apprendre - Briller