Wp/Ke/Biyagama Central College . Biyagama

Wp/Ke/Biyagama Central College . Biyagama

Comments

කරුණාකර මෙම සමීක්ෂණය පුරවා ඔබගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න
Please spare some time and fill in this online survey

මෙම සමීක්ෂණයට සහභාගී වීමෙන් ඔබේ අදහස් ලබා දෙන්න.

වෛද්‍ය ඒ. ගම‍ගේ වන මම දැනට සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල වෛද්‍ය පීඨයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය අංශයට අනුයුක්තව සේවය කරමි. “COVID-19 වසංගතයේ බලපෑම සහ සෞඛ්‍ය සේවා භාවිතය හා සෞඛ්‍ය සේවා වියදම්වල වෙනස්කම්” යන මාතෘකාව යටතේ මාර්ගගත සමීක්ෂණයකට සහභාගී වන ලෙස මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

මෙම සමීක්ෂණයේ පරමාර්ථය වනුයේ COVID19 වසංගතයෙන් ගෘහස්ථ මට්ටමින් ඇති සෞඛ්‍ය සේවා භාවිතය සහ සෞඛ්‍ය වියදම් බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීමයි. සමීක්ෂණය COVID19 වසංගතයෙන් ගෘහස්ථ මට්ටමින් ඇති බලපෑම් පිලිබද වැදගත් තොරතුරැ අනාවරණය කරනු ඇතැයි අපගේ බලා‍පොරැත්තුවයි. සැලසුම් කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන සෞඛ්‍ය සේවා භාවිතය සහ වියදම් සම්බන්ධ වැදගත් තොරතුරු මෙම අධ්‍යයනයෙන් හෙළි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එමනිසා, මෙම වසංගතය කාලය තුළ සෞඛ්‍ය සේවා ලබා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා ජනතාව මුහුණ දෙන අභියෝග හඳුනා ගැනීමට ඔබගේ සහභාගීත්වය අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

සමීක්ෂණය සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලබා ගත හැකිය. මෙම අධ්‍යයනයට ඔබේ සහභාගීත්වය ස්වේච්ඡාවෙන් සිදු වේ. ඔබට සහභාගී නොවීමට නිදහස තිබේ. අධ්‍යයනයට සහභාගී නොවීමට හෝ ඉවත් නොවීමට ඔබ තීරණය කරන්නේ නම් ඔබට ඕනෑම වේලාවක එසේ කළ හැකිය. අපගේ පර්යේෂණය සඳහා ඔබ සහභාගී වීම ගැන අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමු. අපි ඔබෙන් ලබාගත් තොරතුරු බාහිර පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්නා බවත් මෙම තොරතුරු මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිතා කරන බවත් අපි ඔබට සහතික වෙමු. රැස් කරන ලද දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්නාමික වේ.

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ආචාර ධර්ම සමාලෝචන කමිටුව විසින් මෙම අධ්‍යයනයට ආචාරධාර්මික අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඔබට මෙමෙ පරීක්ෂණයේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇත්නම් හෝ ඔබට තවත් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් කරුණාකර වැඩිදුර තොරතුරැ සදහා වෛද්‍ය ඒ. ගම‍ගේ මහත්මිය [email protected] යන විද්‍යුත් තැපැල් මාර්ගය ඔස්සේ සම්බන්ධ කර ගත හැක.

සමීක්ෂණය වෙත පිවිසෙන්න: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc97yE4QbOD9grthnxQZZflWCkfzfKhLntTyqhAsiCbq4mYCg/viewform?usp=sf_link
කරුණාකර මෙම සමීක්ෂණය බෙදා හරින්න.

-------------------------------

Lend your voice by participating in this online survey.

I am Dr. A. Gamage, attached to the Department of Public Health and Family Medicine, Faculty of Medicine, Kotalawela Defence University. I would like to invite you to take part in an online survey titled “Impact of COVID-19 pandemic on patients and changes in healthcare utilization and spending”.

The purpose of this research is to assess the impact of COVID-19 pandemic on healthcare utilization and healthcare expenditure at household level. It is expected that this study will reveal important information related to healthcare utilization and expenditure which will be useful in planning and policy making. Therefore, your participation would be extremely helpful in identifying the challenges faced by the Sri Lankan public on healthcare seeking during this pandemic.

The survey is available in Sinhala, Tamil and English. Your participation in this study is voluntary. You are free to not to participate at all. If you decide not to participate or withdraw from the study you may do so at any time. The details you share with us will be confidential and individual data will not be shared with anyone. The data gathered will be completely deidentified.

This study was granted with ethical approval by Ethic Review Committee of Faculty of Medicine, General Sir John Kotalawela Defence University.If you have any qestions about any procedure or if you need any further information please feel free to contact Dr.A Gamage via [email protected].

Take the survey: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHehgZKOvltrwXl5gAc-to5pgHpj71U7Q6mFbK_SVGmTVeSg/viewform?usp=sf_link
Please feel free to share the survey.
----------------------------

இந்த நிகழ்நிலை(Online) கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்பதன் மூலம் உங்கள் குரலைக் கொடுங்கள்.

நான் டாக்டர் ஏ. கமகே, பொது சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப மருத்துவத்துறை, மருத்துவ பீடம், கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம். "நோயாளியின் மீதான COVID 19 ன் தாக்கம் மற்றும் சுகாதார சேவைகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் செலவினங்கள் பற்றிய மாற்றற்றங்கள்." என்ற தலைப்பின் கீழ் நிகழ்நிலை (Online) கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்க உங்களை அழைக்க விரும்புகிறேன்.

இந்த ஆராய்ச்சியின் நோக்கம், வீட்டு அளவில் சுகாதார பயன்பாடு மற்றும் சுகாதார செலவினங்களில் COVID-19 தொற்றுநோயின் தாக்கத்தை மதிப்பிடுவதாகும். இந்த ஆய்வு சுகாதார பயன்பாடு மற்றும் செலவு தொடர்பான முக்கியமான தகவல்களை வெளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது திட்டமிடல் மற்றும் கொள்கைகளை உருவாக்குவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே, இந்த தொற்றுநோய்க்காலத்தின் போது சுகாதாரத்துறையில் இலங்கை மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை அடையாளம் காண உங்கள் பங்கேற்பு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

இந்த ஆய்வு சிங்கள, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் கிடைக்கிறது. இந்த ஆய்வில் உங்கள் பங்கேற்பு தன்னார்வமானது. நீங்கள் எந்த நிலையிலும் விலகிக்கொள்ளலாம். ஆய்வில் பங்கேற்கவோ அல்லது விலகவோ கூடாது என்று நீங்கள் முடிவு செய்தால், நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் அவ்வாறு செய்யலாம். நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல்கள் ரகசியமாக பேணப்படும் மற்றும் யாருடனும் பகிரப்பட மாட்டாது. சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளபடுத்தப்பட மாட்டாது.

இந்த ஆய்வுக்கு மருத்துவ பீடத்தின் நெறிமுறை மறுஆய்வுக் குழு, ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தால் நெறிமுறை ஒப்புதலுடன் வழங்கப்பட்டது. ஏதேனும் செயல்முறை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு கூடுதல் தகவல் தேவைப்பட்டால் கீழே பட்டியலிடப்பட்ட நபரிடம் கேட்க தயங்கவும் :டாக்டர் அனுஜி கமகே [email protected]

கணக்கெடுப்பினுள் நுழையவும்: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvpDvVpo5n2z_MHql37fkUjzkYanWab4UeKXvRFcntrR6x5g/viewform?usp=sf_link


இந்த கணக்கெடுப்பைப் பகிரவும்.
Grade 6 time table eka ewanawada
😠
School volleyball team
Aply now your profile
Biyagama central college prefect day

Official Web site

Operating as usual

WhatsApp Video 2021 06 24 at 12 16 40 AM 25/06/2021

WhatsApp Video 2021 06 24 at 12 16 40 AM

https://youtu.be/jEAxFBzwspM

WhatsApp Video 2021 06 24 at 12 16 40 AM

terasha teacher 25/06/2021

terasha teacher

https://youtu.be/2XWG859gZrE

terasha teacher

පොසොන් සීල සමාදානය බියගම මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 24/06/2021

පොසොන් සීල සමාදානය බියගම මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

https://m.youtube.com/watch?v=PlVGfRVAzyI&feature=share

පොසොන් සීල සමාදානය බියගම මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

Photos from Wp/Ke/Biyagama Central College . Biyagama's post 23/06/2021

Photos from Wp/Ke/Biyagama Central College . Biyagama's post

Biyagama Central College 28/05/2021

Biyagama Central College

https://sites.google.com/view/bccwesak/home?authuser=1 අප විද්‍යාලයීය සිසු දරුවන්ගේ වෙසක් නිර්මාණ මේ තුළින් ඔබට දැක ගත හැකිය....

Biyagama Central College බියගම මැදි මහ විදුහල් දරුවන් විසින් ගයනු ලැබූ බැතිගී සඳහා පිවිසෙන්න

Biyagama Central College 28/05/2021

Biyagama Central College

https://sites.google.com/view/bccwesak/home?authuser=1

Biyagama Central College බියගම මැදි මහ විදුහල් දරුවන් විසින් ගයනු ලැබූ බැතිගී සඳහා පිවිසෙන්න

[02/27/21]   2020 O.L. පෙනිසිට්න බියගම ම.ම/මොරටු ම.ව්. මගේ ආදරණීය දූ පුතුන්ට සුබ පැතුම්. ලොකු සර්.

[02/14/21]   🏆️🏆️ඉතින් ආයුබෝවන් විදුමව්නි ගරු 🏆️🏆️

ලොවක් ඉහලට නගන
ලොවෙන් බුහුමන් ලබන
උතුම් ඇදිරිදූ කැලක
නියමුවවරයෙකු වුනෙමි
රැගෙන ඔබ දුන් සවිය
කල මෙහෙය කොතරම්ද?
පිය නගන දුර ගමන
නවතන්න පුලුවන්ද?
දරනවිට සියලු බර
රැදී අසලම ඉදන්
මහ බරට උර දුන්න
සොහොයුරනි සොහොයුරියනි
නවතින්න නොහැක යලි
යා යුතුය වෙන'තක
නොනවතිමි යලි රැදෙමි
මෙවන් සෙවනක නැවත
🧚🤹️🤹️🦸🧛🤱

එකොළොස් වසරක සිට පැමිනුණ,
සැදුවෙමි යහපත අපමණ ,
මෙහෙවර ඉටුකර අවසන ,
යායුතු වෙයි යළි පියමැන
සුපසන් නිල් මිටියාවතේ
කැලණිය ගංගාධාරයේ
මේ පින්බිම මත විදිමින් සර තැස
දැරු මහ බර මතකයේ රැදේ
නිල් තුරු ගොමුවක සුපිපුන
කැකුළු කැලක පෙති පුබුදන
ගත සිත රිදවන බිහිසුණු ගමනක
සතුට විදින්නෙමි අද දින
ගෙනා දෙයක් නැතිමුදු අත
සැදුවෙමි සැමටම සුව සෙත
ආ ලෙසටම යළි ආපසු යන්නෙමි
ගෙන යන්නට කිසිවක් නැත

2010.02.25 දින මා විදුහල්පති ලෙස බියගම ම.ම.විදුමව වෙත පියනැගුවෙමි. එතැන් සිට මේ දක්වා විදුමව් දිදුළවන්නට, ඇගේ දරුවන් ගුණවත්,නැණවත්,බලවත් කිරිමට කිතුගොස වැඩීමට සහොදර ගුරු මණ්ඩලය, අනධ්‍යන කාර්‍යය මණ්ඩලය, දෙමව්පියන් , හිහවතුන්, සුබ පතන්නන් , ශිෂ්‍ය නායකත්වයන් හා සමස්ත ශිෂ්‍යයන් හා ප්‍රදේශවාසීන් මට ලබාදුන් අපමණ සහාය සිහිපත් කරන්නේ කෘතවේදීත්වයෙනි.ඇතැමෙක් ධන පරිත්‍යාගයෙන් ද, ඇතැමෙක් ශ්‍රම පරිත්‍යාගයෙන් ද, සමහරෙක් අගයකිරිමෙන් ද තවත් අයෙක් උපදෙස් දීමෙන් ද, තවත් පිරිසක් විවිධාකාරයෙන් බාධාකිරිමෙන්, විවේචනය කරමින් ආදී නොයෙක් ආකාරයෙන් පාසල දියුණුකිරිමට සහායෝගය මා වෙත ලබාදුන් බව සතුටින් සදහන් කරන අතරම ඒ සැමටම එකලෙස අවංකවම හා හදවතින්ම තුති පුදමී. නන් අයුරින් මට සහායෝගය දැක්වූ සැමට ස්තුතීයි. 🔔📚දිනෙන් දින කිතුගොස වැඩෙත්වා. විදුමව්නි,ඔබේ,

මෙයට - වත්මන් විදුහල්පති

22/01/2021

මෙහි දැක්වෙන්නේ 2021 වසරට මුද්‍රණය කරන ලද වර්ණවත් පිටු 12කින් යුතු වර්ණ දින දර්ශනයකින් ලබාගත් එහි නොවැම්බර් මාසයට අදාළ චිත්‍රයයි..

මෙම දින දර්ශනයේ මාස 12 දිවයිනේ පාසල් 12ක සිසුන්ගේ චිත්‍ර 12කින් සමන්විත වෙයි. මෙම පින්තූරය අප විද්‍යාලයේ 10 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන ... සුපුන් ජනකාන්ත සිසුවා විසින් සිතුවම් කරන ලද්දකි . එම ශිෂ්‍යයා ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහා මෙය පලකරමි .

මෙහි දැක්වෙන්නේ 2021 වසරට මුද්‍රණය කරන ලද වර්ණවත් පිටු 12කින් යුතු වර්ණ දින දර්ශනයකින් ලබාගත් එහි නොවැම්බර් මාසයට අදාළ චිත්‍රයයි..

මෙම දින දර්ශනයේ මාස 12 දිවයිනේ පාසල් 12ක සිසුන්ගේ චිත්‍ර 12කින් සමන්විත වෙයි. මෙම පින්තූරය අප විද්‍යාලයේ 10 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන ... සුපුන් ජනකාන්ත සිසුවා විසින් සිතුවම් කරන ලද්දකි . එම ශිෂ්‍යයා ඇගයීමට ලක් කිරීම සඳහා මෙය පලකරමි .

07/01/2021

බියගම මැදි මහ විදුහල් වත්මන් විදුහල්පති යූ.වී. ගුණරත්න විදුහල්පතිතුමනි සුබ උපන් දිනයක් වේවා!

31/12/2020

[12/23/20]   ටවර්හෝල් සමස්ත ලංකා පාසල් දිගු නාට්‍යය තරගය වේශනීරූපනයට හිමි සම්මනය බියගම ම.ම.වි.ට හිමිවේ.

07/12/2020
26/11/2020

***සුබාසිරි මැතිනියනි නව තනතුරට පත් වු ඔබට***
*** උපහාර වේවා!! නි.විපතිනි ලෙස ඉටුකල
මෙහෙවරට***
😗😗😙 ස්තුතියි,😘😘😘 ඔබට පුද කරමු. මාගේ හා සොයුරු ඇදුරුමඩුල්ලේ, දයාබර සිසුන්ගේ සහ විදුහලේ දෙමව්පියන් සැමගේ ස්තූතිය.
අද දින බප/කැල/සියබලාපේවත්ත කණිෂ්ඨ විදුහලේ විදුහල්පතිනිය ලෙස මංජුලා අමරතුංග මහත්මිය වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

biyagamacc123.blogspot.com 24/11/2020

බියගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2021 6 ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සැ.යු :- මෙය පෝරමය පිරවීම සඳහ

https://biyagamacc123.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

biyagamacc123.blogspot.com බියගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2021 6 ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම Loading…

09/11/2020
09/11/2020
07/11/2020

****************විශේෂ ඉල්ලීමයි************ 2019 උ.පෙ විභාගයට පෙනී සිට විශ්ව විද්‍යාලවලට තේරීපත් වූ සිසුන් පාඨමාලාව සහ විශ්ව විද්‍තාලයේ කුමක්ද යන්න ඉක්මනින් මා වෙත දැනුම් දෙන්න. මෙහි comment කිරීමෙන් හෝ WhatsApp මගින් හෝ දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්න. මෙයට-- විදුහල්පති

30/10/2020
05/10/2020
05/10/2020

[10/01/20]   ආදරණීය දුවේ,පුතේ;

අපේ රටට අපේ දෑතින්
*අද ඔක්තෝබර් 01 ලෝක ලමා දිනයයි.*

ලස්සනම දවසක උදෑසන අම්මා තාත්තා
සමඟ ඔයා බියගම මැදි විදුහල් මව්තුරුලට
පැමිණි දවස මට තාමත් මතකයි.
මතකද අපි ගුරු මව්පියවරු හා එක්ව
විෂය දැනුම ලැබුවා, ක්‍රීඩා කලා, වාද
විවාද කලා. සංගීත, නැටුම්, නාට්‍ය කලා
චිත්‍ර ඇන්දා. විවිධ උත්සව කලා, චාරිකා
ගියා. බණ ඇසුවා. පිරිත් ඇහුවා. විවිධ
ජයග්‍රහණ ලැබුවා. පා ගමන් ගියා.
ප්‍රදර්ශන පැවැත්වූවා. මේ සියල්ලම
කරමින් උත්සහා කලේ ඔබව හෙට දවසට
සුදානම් කරන්න. ලමා කාලයේ දී ලැබිය යුතු
අත්දැකීම් ලබා දීමට,ඔයා ගේ ලමා කාලය සුන්දර කරන්නටයි.
එත් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔයා ලමාකමට නොගැලපෙන දෙයක් කලවිට ඔයාට දඩුවම් ලබා දීමට ප්‍රමාද කලේ නැහැ
ඔයා ඒකට අකමැති ඇති ඒ වුනාට අපි එහෙම
කලේ ඔයාට තියෙන අසීමිත වූ ආදරය නිසාමයි. තරහ නැහැ නේද මගේ දුවේ පුතේ,
මට ඕනේ ඔයා ගුණ නැණ විරිය පිරි අභිමානවත් රත්තරන් දුවක් පුතෙක් බියගම
මැදි විදුහල් මවගෙන් ලොවට දායාද කරන්නයි.
"මගේ සහෝදර ඔයාගේ ගුරු මව්පියවරුන්ගේ
පැතුමත් ඒකමයි."
**වෙනසක් නැහැ, මම මගේ එකම පුතුට වගේම මගේ පුතේ මගේ දුවේ ඔයාලටත් *ගොඩක්ම* ආදරෙයි.

නිවාඩු දිනයක් නිසා මට ඔයාලා අද හමුවන්න වෙන්නෙ නැහැ. හෙට අපි හමුවෙමු.

අද ලමා දිනය දවසේ මම ඔයාගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙයක් තියෙනවා. එය ඔයාලාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්
ඔයා දැන් හොද නරක හදුනන සාරධර්ම අවබෝධ කරගත් යහපත් දරුවෙක් බැවින් ඔයාගේ ගෞරවය රැක ගනිමින්,පාසල් මව්ගේ
ගෞරවය රැක ගනිමින්,දෙමව්පියන් සතුටුවන අයුරින්, හොදින් ඉගෙන ගන්න,පාසලේ විවිධ අවස්ථාවන්ට ඉදිරිපත් වන්න. කුසලතා වැඩිකර ගන්න.
ඔයාට සුබ අනාගතයක්.සම්මා සම්බුදු සරණයි.
..... මම ලොකු සර්.

HAPPY CHILDREN'S DAY 2020

01/10/2020
30/09/2020

පෙර පොහොය වැඩසටහන 12 ශ්‍රේණිය 2020.09.30....)

29/09/2020

සිසු නයු අබිසෙස් 2020 ( 2020.09.29)

29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
27/09/2020
10/09/2020

ආරාධිත ප්‍රධාන දේශනය

10/09/2020

2022 උසස් පෙළ නවක සිසුන්.පිළිගැනීමේ උත්සවය 2020.09.10 වන දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්විණි....

08/09/2020

Photos from Wp/Ke/Biyagama Central College . Biyagama's post

Videos (show all)

New step for supervision 2019 walk
New step for supervision 2019 walk
Prabaswara Nirmana Dakma - 2018
SLIIT CODEFEST 2017
SLIIT CODEFEST 2017

Location

Category

Telephone

Address


Biyagama
Other High Schools in Biyagama (show all)
Biyagama central college Biyagama central college
Wp/ke/biyagama Central College
Biyagama

BCC