කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life

කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life

08/04/2024

🇰🇷🇰🇷🇰🇷

07/04/2024

🌼🌼🌸

07/04/2024

මේ පෝස්ට් එක දකින ඔයාගෙ කොරියන් සිහිනය ඉක්මනින්ම සැබෑ වේවා
🌸 ❤️🇰🇷🌻💙

06/04/2024

හවස් වරුවක මේ වගේ පාරක නිදහසේ ඇවිදගන යන්න ඔයත් ඉක්මනින්ම කොරියාවට එන්න ළමයෝ🌸🌼
හැමෝගෙම කොරියානු සිහිනය ඉක්මනින්ම හැබෑ වෙන්න ඕනෙ💙🇰🇷 ❤️

03/04/2024

💙🇰🇷🇰🇷🇰🇷

19/03/2024

40K
Followers
Thank you All
🌻💙🇰🇷💖🌻

19/03/2024

💙🌻🇰🇷🇰🇷✈️💙🌻

19/03/2024

මේ පෝස්ට් එක දකින ඔයා 2025 දී අනිවා කොරියාවේ ඉදී
🌻💖🇰🇷💖🌻

Photos from කොරියන් ජීවිතේ - Korean Life's post 18/03/2024

Dream 💙🇰🇷💙

18/03/2024

🌻🇰🇷💖❤️💙

17/03/2024

මේ පාර කොරියාවට යනවමයි කියලා හිතන් ඉන්න කට්ටිය කෝ
❤️🇰🇷💙🌻💖

16/03/2024

💙🇰🇷💙

16/03/2024

Dream💙🇰🇷💙

15/03/2024

ගේමක් ගහමු💪🇰🇷❤️✈️

15/03/2024

❤️🇰🇷❤️🌻✈️

14/03/2024

Dream 💙🇰🇷💙

13/03/2024

💖🇰🇷💖🌻🥰

12/03/2024

කොරියාවට යන හැමෝම මෙතනට අනිවාරෙන් යනවා.
Namsan tower 💖🌻❤️
💙🇰🇷💙

10/03/2024

💙💙💙

10/03/2024

💖🇰🇷🌻💙

06/03/2024

🇰🇷🇰🇷Good night 😴 "ඇහැරගෙන පාඩම් karana උන්ට jaya✊✊❤

05/03/2024
03/03/2024

Oyage ලස්සන හීන පාට wena සුභ දවසක් වේවා
🇰🇷🇰🇷🇰🇷

02/03/2024
Want your school to be the top-listed School/college in Seoul?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

දවසක ඔයාට මාව මගහැරෙන්න පුලුවන්. එදාට දුක් වෙන්න එපා💙
❤️❤️❤️❤️
තවත් හැබෑ වුන එක් සිහිනයක්💙🇰🇷💙
කොරියාව තමා ලමයො හොදම රට🇰🇷✈️💙
හීන වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන හැමෝගෙම හීන මේ වගේ හැබෑ වෙන්න ඕනෙ. 🇰🇷 ❤️🇰🇷💙💜🤍
💙🇰🇷❤️🌻👊
💙🇰🇷❤️🌻ඔයත් දවසක එනවා නේද
💙🇰🇷❤️
තවත් හිත හිත ඉන්න එපා ළමයෝ . ඉක්මනින්ම කොරියාවට එන්න ❤️ 🇰🇷💙
කොරියාවට ගියහම බලාගමු😁 🇰🇷💙
හීන වෙනුවෙන් කැපවෙමු. ආදරෙයි සුන්දර දකුණු කොරියාවට❤️ 🇰🇷💙
මේක තමයි කොරියාව මිත්‍රයා.💙🇰🇷🤍.        한국 사랑해요 ❤️

Location

Website

Address

Seoul
Other Education Websites in Seoul (show all)
내면아이치료연구소 내면아이치료연구소
Seoul

내면아이치료연구소는 존 브래드쇼(John Bradshaw)에 의해 개발된 내면아이치?

Jiin's AP History Jiin's AP History
Seoul

This is the page of Jiin Baek, an experienced AP History instructor in Seoul, South Korea. Anyone who is interested in taking one or more AP History courses is welcome!

Dr.Kim's Nanofood & INRS Dr.Kim's Nanofood & INRS
Seoul

Welcome to Dr. Kim's INRS Pagebook! David DM Kim, Prof. Dr. Ph.D., is the founder of the Nanofood an

국가교육회의 국가교육회의
종로구 세종대로 209 정부서울청사 3층 314호
Seoul, 03171

국가교육회의는 대통령직속 자문기구로서 ‘국가교육위원회’의 설치에 ?

Daddy's girl Daddy's girl
Re Falka Usy M
Seoul, 452

Fantastic

Tiếng Hàn Hee Young Tiếng Hàn Hee Young
Seoul

Trang học tiếng Hàn Quốc và chia sẻ thông tin cuộc sống Hàn Quốc

God's love story God's love story
서울시 강남구
Seoul

GOD'S LOVE STORY -This is bible study to spread word of God

Exit Coding Exit Coding
서울시
Seoul, 04781

빠르게 삶에 스며드는 코딩, 컴퓨터와 스마트폰 없는 세상을 상상하기 어렵다면 지금부터 코딩을 시작해야 합니다.

Learning Korean with TOPIK Learning Korean with TOPIK
Seoul

It is for the students who preparing Korean TOPIK 2 writing and speaking test. It is also helpful for those who is studying at Sejong Institute.

koreaeducation_tv koreaeducation_tv
강남대로 286
Seoul

컴퓨터,게임,미용,IT,요리,취업에 대한 재미나고 알찬 정보가 가득가득~!

ECK 베트남어 ECK 베트남어
서울시 마포구 창전로2길 27
Seoul

왕기초부터 시험준비까지 한 번ᄋ?

TOOTI TOOTI
3F, 109, Cheongpa-ro, Yongsan-gu
Seoul

나의 커리어에 맞는 영어 투티랭귀지 -