مهندسی ذهن

مهندسی ذهن

موفقیت مهندسی ذهن استاد حامد آقایی

01/09/2014

اگر در زندگی خود شاد نیستیم، شاید به این دلیل باشد که بیشتر از شاد بودن و شادی بخشی به "حقارت مظلوم نمایی" و "بازی من بیچاره" متعهد هستیم. با افکار مسموم و کوله باری از رنجیدگی و زخم های که هر روز با خود حمل می کنیم بهانه های بیشماری برای رنج کشیدن و مجوزی برای بی مسولیتی خود داریم. و در پی انتقام از این و آن و رنج دادن دیگری هستیم.
تنها با پذیرش مسولیت خود و نقش خود در آفرینش وقایع، خرد و موهبت آنها را در می یابیم؛ و هر روز با لبخندی دوباره به هستی، شاکرانه زندگی را به جریان در می آوریم...

23/05/2014

چه دویدن هایی که پاهایم را از من گرفت، در حالی که گویی ایستاده بودم. چه غصه خوردنهایی که باعث سپیدی موهایم شد، در حالیکه قصه کودکانه ای بیش نبود.
دریافتم،
کسی هست که اگر او بخواهد میشود و اگر نه نمی شود. به همین سادگی...

[05/11/14]   از خواندن این نوشته فریدون مشیری سرمست می شوید!

یاد من باشد فردا دم صبح
جور دیگر باشم
بد نگویم به هوا، آب ، زمین
مهربان باشم، با مردم شهر
و فراموش کنم، هر چه گذشت
خانه ی دل، بتکانم ازغم
و به دستمالی از جنس گذشت ،
بزدایم دیگر،تار کدورت، از دل
مشت را باز کنم، تا که دستی گردد
و به لبخندی خوش
دست در دست زمان بگذارم
یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق، سلامی بدهم
و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش، نگردد فردا
زندگی شیرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم ،شاید
به سلامت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم، در دل
لحظه را در یابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم، عرضه کنم
یک بغل عشق از آنجا بخرم
یاد من باشد فردا حتما
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیق ، بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
تا که شاید برسد همسفری ، ببرد این دل مارا با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم ،مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست، که نیست، پس از آن فردایی

10/05/2014

آموزش مدیتیشن

مدیتیشن (مراقبه)
روح، تجزیۀ آگاهانه را می داند.
از این رو خوش بختی از خویش، از طریق پاسخ به تجربه های عینی و بیرونی نشان داده می شود، در حالی که قبلاً نفس گرفتار بود و تحت الشعاع موضوع های خارجی قرار گرفته بود، ولی حال نفس می تواند با شکوهمندی ذاتی خود بدرخشد.
اگر تمرکز غیر فعال در تمام تجربه های مادی به کار برده شود، آن وقت ما قادر خواهیم بود که به طور کامل از زندگی مادی لذت ببریم.
اغلب زندگی ما برونگراست، و با غفلت و جهل همراه است. از این رو نمی توانیم به دنیای سعادت و کرامت که در درون ما هست و در عمق هستی مان وجود دارد، آگاه شویم.
یکی از اهداف (مدیتیشن) این است که آگاهی را از گرفتاریهای خارجی،حتی برای مدتی اندک هم که شده، جدا سازد و متوجه درون کند.
بین عالم درون و بیرون ارتباط وجود دارد، ولی ما از آن آگاه نیستیم، ( مدیتیشن )به ما می آموزد که به حیات درونی خود نظر کنیم، و آن را به زندگی بیرونی ربط دهیم.
خاصیت (مدیتیشن ) کشف این رابطه است که با درک آن فرد به سوی سعادت و صلح پایدار راهنمایی و هدایت می شود.
این تجربه ذهنی و درون که ما هست ( ارثی ) است.
سرآمد همۀ میراثها ( مدیتیشن ) است و ما باید خودبه خود قادر به تجربۀ آن باشیم. اما به علت راه و روش نادرست زندگی، ما توانایی چنین کاری را نداریم و به علت عدم شناخت درون خود، دائماًدر اظطراب به سر می بریم.
سعی در انجام است که تصور می کنیم به انجام آن اجبار داریم؛ گرچه اینکار با طبیعت ما در تضاد باشد. همیشه بین آنچه هست و آنچه ما طالب آن هستیم یک تضاد وجود دارد. اگر بجای این تضاد بتوانیم بین آنچه که هستیم و آنچه که می خواهیم تعادل ایجاد کنیم، مراقبه خودبخود اتفاق می افتد.
( من برای یافتن گنجینه ها به درون خود می نگرم ) خدایا از تو یاری می خواهم.
NAS GH

[05/08/14]   حکایت کرده‌اند که مردى در بازار دمشق، گنجشکى رنگین و لطیف، به یک درهم خرید تا به خانه آورد و فرزندانش با آن بازى کنند. در بین راه، گنجشک به سخن آمد و مرد را گفت: «در من فایده‌اى براى تو نیست. اگر مرا آزاد کنى، تو را سه نصیحت مى‌گویم که هر یک، همچون گنجى است. دو نصیحت را وقتى در دست تو اسیرم مى‌گویم و پند سوم را، وقتى آزادم کردى و بر شاخ درختى نشستم، مى‌گویم. مرد با خود اندیشید که سه نصیحت از پرنده‌اى که همه جا را دیده و همه را از بالا نگریسته است، به یک درهم مى‌ارزد. پذیرفت و به گنجشک گفت: «پندهایت را بگو.»
گنجشک گفت: «نصیحت اول آن است که اگر نعمتى را از کف دادى، غصه مخور و غمگین مباش زیرا اگر آن نعمت، حقیقتاً و دائماً از آن تو بود، هیچ گاه زایل نمى‌شد. دیگر آن که اگر کسى با تو سخن محال و ناممکن گفت به آن سخن هیچ توجه نکن و از آن درگذر.»
مرد، چون این دو نصیحت را شنید، گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پر کشید و بر درختى نشست . چون خود را آزاد و رها دید، خنده‌اى کرد. مرد گفت: «نصیحت سوم را بگو!»
گنجشک گفت: «نصیحت چیست!؟ اى مرد نادان، زیان کردى. در شکم من دو گوهر هست که هر یک بیست مثقال وزن دارد. تو را فریفتم تا از دستت رها شوم. اگر مى‌دانستى که چه گوهرهایى نزد من است به هیچ قیمت مرا رها نمى‌کردى.»
مرد، از خشم و حسرت، نمى‌دانست که چه کند. دست بر دست مى‌مالید و گنجشک را ناسزا مى‌گفت. ناگهان رو به گنجشک کرد و گفت: «حال که مرا از چنان گوهرهایى محروم کردى، دست کم آخرین پندت را بگو.»
گنجشک گفت: «مرد ابله! با تو گفتم که اگر نعمتى را از کف دادى، غم مخور اما اینک تو غمگینى که چرا مرا از دست داده اى. نیز گفتم که سخن محال و ناممکن را نپذیر اما تو هم اینک پذیرفتى که در شکم من گوهرهایى است که چهل مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که چهل مثقال گوهر با خود حمل کنم!؟ پس تو لایق آن دو نصیحت نبودى و پند سوم را نیز با تو نمى‌گویم که قدر آن نخواهى دانست. این را گفت و در هوا ناپدید شد.»

[05/08/14]   زنده باش ، زندگی کن !

روزمره گی عین مُردنه ...

حتی اگه شب و دیر خوابیدی ، صبح زود بیدار شو..

زیر بارون راه برو ! نترس از خیس شدن !

هر چند وقت یه بار یه نقاشی بکش !

توی حموم آواز بخون ! آب بازی کن ، چه اشکالی داره ؟!

بی مناسبت کادو بخر!

بگو اینو تو ویترین گذاشتن برای من !

آب نبات چوبی لیس بزن !

بستنی قیفی بخور !

تلفن رو بردار به دوست قدیمیت زنگ بزن !

چای بخور واسه بقیه هم چای دم کن !

جوراب های رنگی بپوش ! خواب ببین !

شعربگو !

قاصدک ها رو بگیر ، آرزو کن، آرووووم فوتشون کن !

هرکی هرچی دوست داره فکر کنه ... بیخیال ؛ تو شاد باش

نون خامه ای بخر و با لذت بخور !

قبل خواب کارهای روزت رو مرور کن،

هیچ وقت خودت رو به مُردن نزن !

همه ی اینا رو گفتم و تو خوندی ...

فقط خواستم یه چیزی بهت بگم ، دوستم :

هر جا وایسی ، مُردی...!!

زنده باش ، زندگی کن !

بذار زندگی از اینکه تو زنده ای به خودش بباله !

روزمره گی ، عین مُردنه...

برای خسته شدن خیییییییییییلی زوده !!

06/05/2014

زبان بدن_ Body Language

سلاممممممممم

خوبین؟

آماده هستین کلاس on line 3 را برگزار کنیم؟

یه تشکر هم از خانومها maryam banej و hoda farahani که این

عکسارو شماره گذاری کردن

با روال کار هم که حتماً آشنا هستین.در این قسمت درباره عکس شماره 8 بحث میکنیم.دوستان نظرشونو توکامنت خودشون مینویسن و من هم سعی میکنم قدم به قدم با شما جلو بیام برای آشنایی بیشتر با زبان بدن.یادمون نره که هدف من فکر کردن و تلاش خود شماست نا با کمک هم به پاسخ درست برسیم.
از چند دقیقه دیگه شروع میکنیم

06/05/2014

آموزش مدیتیشن

سلاااااااااااااااااااااااام
برای شروع
دوستان خوبم امیدوارم تمام کینه ها، حسادت ها ، و بدبینی ها را از خودتان دور کرده باشید، تا انشاالله و به امید خدا آموزش را شروع کنیم،
عزیزان ( برای انجام مدیتیشن ) باید پاک پاک باشید مثل یک دریاچه صاف صاف بدون ناخالصی زولال و شفاف تمام منفی ها را از خودتان دور کنید،به همه عشق بورزید با مهربانی با دیگران صحبت کنید، به هم نوع خودتان کمک کنید، به خودتان هدیه بدهید.
با امید به موفقیت روزافزون همه شما دوستان خوبم.
اگر آماده آموزش هستید لایک کنید.
NAS GH

06/05/2014

بولوارسجاد مشهد

هوای لطیف و بارونی، دانشگاه فردوسی

06/05/2014

انتخاب با توست

اگر هنوز به دنبال کسی میگردی ،
که بتواند زندگی تو را تغییر دهد ...
به آینه نگاه کن ...
آن یک نفر خود تویی ... !

انتخاب با توست

05/05/2014

شروع دوره جدید مهندسی ذهن
سپاس فراوان از استقبالتون
ظرفیت کلاس ها پر شد

نمی توانید بگویید مارهای سمی نباید وجود داشته باشند - زیرا زندگی بدین گونه است (پذیرش). اما در حوزه ی عمل اگر ببینید که ماری سمی می خواهد کسی را نیش بزند، آنرا می کُشید. این اقدام نه گفتن به مار نیست، بلکه نه گفتن به آن موقعیت است.

04/05/2014

بهترین دیالوگ های دنیا

شهاب حسینی:

خداوند روز اول افتاب را افرید
روز دوم دریا را
روز سوم صدارا
روز چهارم رنگ ها را
روز پنجم حیوانات را
روز ششم انسان را
و روز هفتم خداوند اندیشید دیگر چه چیزی را نیافریده است پس تو را برای من افرید!

سریال مدار صفر درجه

بهترین دیالوگ های دنیا
بهترین های تان را زیر این پست منشن کنید .

04/05/2014

بهترین دیالوگ های دنیا

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی،
و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود، برای این است که
فردایی نمی بیند!

" محمود دولت آبادی/نون نوشتن"
بهترین دیالوگ های دنیا

[05/04/14]   هرکس خواهان موفقيت است بايد ياد بگيرد که ناکامي جزء حتمي فرايند پيشرفت است.

04/05/2014

جاده موفقیت و ثروت

بخت و اقبال به درد قایقهایی میخورد که کسی هدایتشان نمیکند.
(ویلیام شکسپیر)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بدون داشتن مسیری مشخص بالاخره سر از یک جایی در خواهید آورد...
ولی آیا آنجا همان جاییست که میخواستید بروید؟!

جاده موفقیت و ثروت
M.R.A

04/05/2014

جاده موفقیت و ثروت

انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردنشان را متوقف می سازند.

'ارنست همینگوی'

جاده موفقیت و ثروت
M.R.A

04/05/2014

انتخاب با توست

در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند، و این نشان می دهد که جهان، با همه عظمتش، در برابر قدرت عشق چقدر حقیر و ناتوان است.

نادر ابراهیمی - چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم
انتخاب با توست

04/05/2014

انتخاب با توست

«اگر واقعاً کتاب‌خوانى، یک برگ از کتاب وجود خودت را بخوان!».

محمد طیب
انتخاب با توست

[05/04/14]   يك كتاب خوب را بايد در جواني خواند، سپس در ميانسالي و بار ديگر در پيري، چنان كه يك بناي زيبا را بايد در روشني بامداد و در نيمروز و در مهتاب ديد.

رابرتسون ديويس

03/05/2014

تویی که مرا در حال سقوط می بینی ،

آیا تا به حال اندیشیده ای که شاید تو وارونه ایستاده ای ؟؟؟؟

29/04/2014

آموزش مدیتیشن

بنام خدایی که هر چی دارم از اوست.
من به خدایی اعتقاد دارم، که خدای عشق هست نه خدای تنبیه، به خدایی اعتقاد دارم که خدای بخشش است، نه خدای انتقام.
من زندگیمو با عشق جلو می روم، نه با ترس. چون به آفریدگار جهان هستی معتقد هستم.
من باورهایم را باور دارم زیرا خدای مهربان همراه من است.
من به دیگران عشق می ورزم، و در بخشش پیش قدم هستم دیگران را می بخشم.
و من خدایی را انتخاب می کنم که ما را آفریده، نه خدایی که ما برای خودمان ساخته ایم. خدا هیچ وقت بنده اش را عذاب نمی دهد، ولی ما بعضی وقتها که دچار مشکل می شویم می گیم خواست خداست، نه این خواست خدا نیست بلکه ساخته افکار منفی و ارتعاشات منفی هست که ما از خودمون ساطع می کنیم.
شاید بارها برای همه ما اتفاق افتاده باشد که بهمون پیشنهادهای خوبی شده باشد، و ما خیلی عجولانه بدونه فکر کردن آن پیشنهادو رد کنیم، و بعد از چند ماه یا حتی چند سال که کس دیگری با کمال میل آن پیشنهادو پذیرفته و موفق شده برخورد کنیم و به خودمان ببالیم که بابا اول این پیشنهاد به من شد!! اما قبول نکردم . چون نمی توانیم موفقیت ان شخص را ببینیم. و در مقابل کم هم نمی خواهیم بیاوریم که بگیم اشتباه کردم.
عزیزان شانس خبر نمی کند و به قول معروف از درِ پشتی میاد در هم نمی زند :) که برام گاو و گوسفند آماده کنید :)

اما اگه خدایی نکرده اتفاق بدی که خودمان با افکار منفی خودمان بوجود بیاوریم را می گیم یا چشم خوردیم، یا خواست خدا بوده و این چنین شده و کاملا می پذیریم.
شانس را از خودتان دور نکنید، حداقل یکم فرصت فکر کردن به خودتون بدید.
خدایا بابت تمام فرصت های خوبی که به من دادی و من با کمال میل پذیروفتم سپاسگزارم
(خدا جونم سپاسگزارم)

mashhadit.org 29/04/2014

کارهای خارق العاده با paint - MashhadIT

mashhadit.org امکانات و کاربردهای نرم افزار paint ویندوز که تا به حال از ان غافل بودید حتما تا کنون از نرم (...)

mashhadit.org 29/04/2014

فعال کردن Godmode در ویندوز ۷ - MashhadIT

mashhadit.org برای فعال سازی Godmode فقط باید یک فولدر بسازید که بتوانید به این قابلیت دسترسی پیدا کنید. Godmode جایی هست (...)

mashhadit.org 29/04/2014

FAT32 یا NTFS - MashhadIT

mashhadit.org شاید این سوال در ذهن شما وجود دارد که تفاوت FAT32 با NTFS چیه و کدام یک بهتر و امن (...)

mashhadit.org 29/04/2014

بهینه سازی سایت - MashhadIT

mashhadit.org سئو چیست؟ SEO یا سئو به معنی بهینه سازی سایت در موتور های جستجو (Search Engine Optimization) و امروزه یکی (...)

mashhadit.org 29/04/2014

توافق شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات دنیا برای مبارزه با سرقت تلفن‌های هوشمند - MashhadIT

mashhadit.org امروزه تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها به نزدیک‌ترین دوست ما انسان‌ها تبدیل شده‌اند طوری که اغلب ما روزانه ده‌ها بار (...)

28/04/2014

آرامش سبز Green tranquility

28/04/2014

مهندسی ذهن

خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد، انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند، و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها. قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید

28/04/2014

راز تناسب

میوه های چربی سوز:

بعضی از میوه ها قند دارند و باعث چاقی می شوند،بعضی دیگر بر عکس لاغر می کنند اما تا کنون درباره میوه هایی که چربی را بسوزانند شنیده بودید؟آیا این میوه ها را می شناسید؟
یک سری مواد غذایی وجود دارد که به نام ” غذاهایی با کالری منفی ” (NEGATIVE CALORIE FOODS) معروف هستند.این مواد غذایی نسبت به سایر مواد،انرژی بیشتری برای هضم خود نیاز دارند، یعنی بدن انرژی بیشتری برای هضم آنها می سوزاند و در عین حال بدن نمی تواند کالری زیادی از آنها برای خود ذخیره کند.پس علاوه بر اینکه باعث سوخت چربی ها می شوند، کمتر به چربی تبدیل شده و ذخیره می شوند.

مواد غذایی دارای چربی،پروتئین،کربوهیدرات،کالری،ویتامین و املاح هستند.ویتامین ها،بافت های بدن را تحریک می کنند تا آنزیم تولید کنند که این آنزیم ها باعث تجزیه و مصرف انرژی موجود در غذاها می شوند.

بنابراین غذاهایی با کالری منفی، غذاهای غنی از ویتامین و املاح هستند که نه تنها باعث مصرف انرژی حاصل از خود می شوند،بلکه انرژی اضافی موجود در طی عمل هضم را مصرف می کنند.البته مصرف اینگونه مواد غذایی زمانی در کاهش وزن مؤثر است که غذاهای پُرکالری و فاقد مواد مغذی مثل انواع تنقلات، چیپس و … را مصرف نکنید.
مواد غذایی با کالری منفی (NEGATIVE CALORIE FOODS) یاچربی سوز شامل انواع مختلفی از میوه ها و سبزی ها است که شامل مواد غذایی زیر می باشد:

از سبزی ها:
مارچوبه – چغندر – کلم – کلم بروکلی – هویج – گل کلم – کرفس – کاسنی – فلفل قرمز – خیار – شاهی – سیر – لوبیا سبز – کاهو – پیاز – تربچه – اسفناج – شلغم و کدو سبز است.

از میوه ها:
سیب – زغال اخته – طالبی و گرمک – گریپ فوروت – لیمو ترش – انبه – پرتقال – هلو – آناناس – تمشک – توت فرنگی – گوجه فرنگی – نارنگی و هندوانه است

28/04/2014

من عاشـــــق همســـــرم هســــــــتم

حسادت یا خساست ؟
.
اسمش را هرچه میخواهی بگذار !
من میخواهم,
" تو "فقط ...
.
.
.
عزیز دل من باشی !

28/04/2014

Reza Sadeghi

28/04/2014

Arash

My right and left brain, My Twins, My everything:)

More Pix Instagram: arashmusic

28/04/2014

Top music video

تو هرجای دنیا یه عاشق داره ، با گریه تو بارون قدم میزنه

28/04/2014

Mazyar fallahi

زیر بارون نفساتو دوست دارم..
عطر خوب تورو بارون میگیره..
عکس: Amirhoushang Amirshekaari

Location

Category

Address

Mashhad
Other Education in Mashhad (show all)
موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
NO1:piroozi Blv - Sarafrazan Blv , NO2: Piruzi BLV - Between 18 & 20
Mashhad

Computer service & Online Application Computer service & Online Application
Mashhad

Sir Ta Piaz Dar Bare COMPUTER va Anvae System ha , Narm aFzar , Sakht aFzar , Forooshe ghate'at , anjam karhaye Pazhooheshi , Tahghighat Daneshgahi va ...

دانستنی ها و تعمیرات موبایل دانستنی ها و تعمیرات موبایل
Mashhad
Mashhad

پاسخ به تمام سوالات شما ! گردآورنده : Behrooz Noroozy

انجام رایگان پروژه های الکترونیک انجام رایگان پروژه های الکترونیک
Vakilabad
Mashhad

پروژه الکترونیک

English Teachers & Learners-Mehr English Teachers & Learners-Mehr
Mashhad

English Tutor

Renewable Energy - انرژیهای تجدیدپذیر Renewable Energy - انرژیهای تجدیدپذیر
Mashhad, MASHHAD

صفحه‌ی وب‌سایت «انرژی هاب» در فیسبوک http://www.energyhub.ir

تدریس خصوصی فیزیک در مشهد تدریس خصوصی فیزیک در مشهد
Mashhad

This page built for connecting students have desire to learn Physics and English to private teacher in Mashhad

پرتو یوگا پرتو یوگا
Janbaz Blvd
Mashhad

مؤسسه علمی پرتو یوگا

Parsian Academy Parsian Academy
Mashhad

Parsian Academy Mashhad, Iran www.parsianacademy.ir

Iranian Journal of Medical Physics Iranian Journal of Medical Physics
Mashhad

Open Access: This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution.

i3Center i3Center
No 24, Mahdi 3, Mahdi St, Ferdowsi Boulevard
Mashhad

The i3center aims to provide training which is relevant to market demands for the employment of IT professionals.

Mashhad IELTS Mashhad IELTS
Mashhad

Take intensive IELTS preparation courses with the best IELTS tutors in Mashhad and SUCCEED in the IELTS test!