ئامادەیی دیاناى زانستى کوران

پێشەنگی پێگەیاندنی قوتابیان

Operating as usual

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 14/09/2021

ئه مرؤ سئ شه ممه ١٤-٩-٢٠٢١ ده سته ى كارگيرى قوتابخانه كه مان له گەل سه رجه م مامؤستايانى قوتابخانه كه مان كؤبووه و رينمايى سالى خويندنى (٢٠٢١-٢٠٢٢)بؤ شيكردنه وه و مامؤستايانى قوتابخانه ش به خؤشحاليه وه پالپشتى خؤيان بؤقوتابخانه دووپاتكرده وه .

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 13/09/2021

ئيواره ى ئه مرؤ دووشه ممه ١٣-٩-٢٠٢١كارگوزاره به ريزه كانى قوتابخانه كه مان به هاوكارى قوتابخانه ى ٢٦ى گولانى بنه ڕەتی دە ستیانكردبە شووشتن پاككردنە وەی قوتابخانە كەمان دەستاخۆشیان لیدەكەین هیوای سەركەوتن و سە رفرازیان بۆ دەخوازین.

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 02/09/2021

ئاگادرى قوتابيانى پؤلى (١٢)ئاماده يى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه شوينى ئه نجامدانى تاقيكردنه وه كانتان له به رامبه ر ناوه كانتان نوسراوه ،بؤزانياريتان،به هيواى سه ركه تن.

27/08/2021

خشته ى تاقيكردنه وه كانى پؤلى (١٢)ى ئاماده يى خوولى دووه م (٢٠٢٠-٢٠٢١)

خشته ى تاقيكردنه وه كانى پؤلى (١٢)ى ئاماده يى خوولى دووه م (٢٠٢٠-٢٠٢١)

16/07/2021

خشتەی ئەزموونەکانی کۆتایی ساڵ - خولی دووەم
بۆ ساڵی خوێندنی 2020 - 2021
پۆلی دەیەم و یازدەمی زانستی

بەهیوای سەرکەوتن بۆ گشت قوتابیان

خشتەی ئەزموونەکانی کۆتایی ساڵ - خولی دووەم
بۆ ساڵی خوێندنی 2020 - 2021
پۆلی دەیەم و یازدەمی زانستی

بەهیوای سەرکەوتن بۆ گشت قوتابیان

13/07/2021

ئاگادارى قوتابيانى پؤلى ١٠ى زانستى و١١ى زانستى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه به يانى رؤژى چوارشه ممه ريكه وتى ١٤/٧/٢٠٢١ كاتژمير٨:٣٠ له قوتابخانه ئاماده بن بؤ وه رگرتنه وه ى ئه نجامى تاقيكردنه وه كانى خوولى يه كه م ،پيويسته قوتابيان سه رجه م په رتووكه كانى له گه ل خؤى بهينيت،
تيبينى:-قوتابيانى پؤلى ١١ى زانستى كاتژمير٨:٣٠ئاماده بن و قوتابيانى پؤلى ١٠ى زانستى كاتژمير١٠ئاماده بن.

ئاگادارى قوتابيانى پؤلى ١٠ى زانستى و١١ى زانستى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه به يانى رؤژى چوارشه ممه ريكه وتى ١٤/٧/٢٠٢١ كاتژمير٨:٣٠ له قوتابخانه ئاماده بن بؤ وه رگرتنه وه ى ئه نجامى تاقيكردنه وه كانى خوولى يه كه م ،پيويسته قوتابيان سه رجه م په رتووكه كانى له گه ل خؤى بهينيت،
تيبينى:-قوتابيانى پؤلى ١١ى زانستى كاتژمير٨:٣٠ئاماده بن و قوتابيانى پؤلى ١٠ى زانستى كاتژمير١٠ئاماده بن.

12/07/2021

ئاگادارى قوتابيانى پؤلى ١٢ى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه
ئه وانه ى مافى به شداربوونى ىه زموونه گشتيه كانيان هه يه (ئاسايى ويه ك بابه تى ودووبابه تى و راسته وخؤ وچاككردنى تيكراو به رايى )به يانى رؤژى سئ شه ممه كاتژمير( ٩)ريكه وتى ١٣/٧/٢٠٢١سه ردانى قوتابخانه بكه ن بؤ وه رگرتنه وه ى پيناسه ى ئه زموونى تاقيكردنه وه كانى گشتى.له گه ل ريزماندا….

05/07/2021
Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 28/06/2021

ئه مرؤ به ريز(كوركيس يوسف زيا توما) فه رمانبه ر له قوتابخانه كه مان به پيشه ى (نووسه ر) دواى سالانيكى زؤر و خزمه تيكى زؤر و رؤليكى كاريگه ر و به رچاو كه سيكى خاكى و به ئه مه ك و دلسؤز له كاره كه ى به هؤى خانه نشين بوونى ده ستى له كارى هه لگرت هيواى له ش ساغى وته مه ن دريژى بؤ ده ده خوازين.

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 22/06/2021

ئه مرؤ سئ شه ممه٢٢/٦/٢٠٢١ يه كه م رؤژى تاقيكردنه وه ى كؤتايى سالى خويندنى (٢٠٢٠-٢٠٢١)پؤلى ١٠ى زانستى و ١١ى زانستى قوتابخانه كه مان هيواى سه ركه وتن بؤ قوتابيانمان ده خوازين.

20/06/2021

خشتەی ئەزموونە گشتییەکانی قۆناغی دوازدەی ئامادەیی بەهەموو بەشەکانییەوە بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ (خولی یەکەم).

خشتەی ئەزموونە گشتییەکانی قۆناغی دوازدەی ئامادەیی بەهەموو بەشەکانییەوە بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ (خولی یەکەم).

16/06/2021

خشته ى تاقيكردنه وه كانى خوولى يه كه م كؤتايى سالى خويندنى(٢٠٢٠-٢٠٢١)بؤ قؤناغى ١٠ى زانستى و١١ى زانستى ٢٢/٦/٢٠٢١كاتژمير(٨)به يانى ده ستپيده كات تكايه قوتابيان پابه ندى رينماييه كانى ته ندروستى و رينماييه كانى قوتابخانه بن.

خشته ى تاقيكردنه وه كانى خوولى يه كه م كؤتايى سالى خويندنى(٢٠٢٠-٢٠٢١)بؤ قؤناغى ١٠ى زانستى و١١ى زانستى ٢٢/٦/٢٠٢١كاتژمير(٨)به يانى ده ستپيده كات تكايه قوتابيان پابه ندى رينماييه كانى ته ندروستى و رينماييه كانى قوتابخانه بن.

08/06/2021

قۆناغی 1 ی بنەڕەتی تا 11 ی ئامادەیی

کۆتا ڕۆژی خوێندنی ناو پۆل

19 / 6 / 2021
تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵ / خولی یەکەم

22 / 6 / 2021

قۆناغی 1 ی بنەڕەتی تا 11 ی ئامادەیی

کۆتا ڕۆژی خوێندنی ناو پۆل

19 / 6 / 2021
تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵ / خولی یەکەم

22 / 6 / 2021

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 05/06/2021

ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی دووەم بۆ قۆناغی 12 ی ئامادەیی.
ئەمڕۆ شەممە بەرواری 5 / 6 / 2021

بەهیوای سەرکەوتن بۆ گشت قوتابیان...

29/05/2021

خشتەی ئەزموونەکانی کۆتایی وەرزی دووەم بۆ پۆلی دوانزەی زانستی

خشتەی ئەزموونەکانی کۆتایی وەرزی دووەم بۆ پۆلی دوانزەی زانستی

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 19/05/2021

ئه مرؤ ئيواره١٩/٥/٢٠٢١ به رده سته به ريزه كانى قوتابخانه كه مان به هاوكارى قوتابخانه ى٢٦ى گولانى بنه ره تى هه لسان به شوشتن وپاككردنه وه ى قوتابخانه كه مان ده ستيان خؤشبيت سوپاس ماندووبوونيان.

[05/14/21]   ئاگاداری بۆ قوتابیانی ئەزیزی پۆلی [ 10 + 11 ] ی زانستی قوتابخانەکەمان
ڕۆژانی هاتنیان بۆ قوتابخانە بەشێوەی تناوب بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

شەممە ، دووشەممە، چوارشەممە ...... پۆلی 10
یەک شەممە، سێ شەممە، پێنچ شەممە .... پۆلی 11

تێبینی/
🚑 پێویستە قوتابیان پابەندی ڕێنماییە تەندروستیەکان بن.
👨‍💼 پێویستە قوتابی جلوبەرگی قوتابخانە بپۆشێت.
⏰پێویستە قوتابیان پێش کاتژمێر (هەشت)ی بەیانی لە قوتابخانە بن ....

بەهیوای تەندروستیەکی باش...

23/04/2021

ئاگادارى قوتابيانى پؤلى ١٢ى زانستى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه كه وا به يانى رؤژى شه ممه ٢٤/٤/٢٠٢١ ده وام ئاساييه

ئاگادارى قوتابيانى پؤلى ١٢ى زانستى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه كه وا به يانى رؤژى شه ممه ٢٤/٤/٢٠٢١ ده وام ئاساييه

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 15/04/2021

ئاگاداری /
بۆ قوتابیانی پۆلی (دەیـەم و یازدەیەم)ی زانستی قوتابخانەکەمان ئەتوانن سوود لە هەریەکێک لەم ڕێگایانە وەربگرن بۆ خوێندنی ئەلیکترۆنی ، بە پێی ئەو خشتەیەی کە لە وێنەکان ئاماژەی بۆکراوە ، پێویستە پابەند بن
هاوڕێیانتان ئاگادار بکەنەوە .

15/04/2021

[04/12/21]   ئاگادارى ئه وقوتابيانه ى پؤلى 10ى زانستى و 11زانستى قوتابخانه كه مان ده كه ينه وه كه وا (كؤدو وشه ى نهينى )خؤيان وه رنه گرتووه به يانى سئ شه ممه 13/4/2021كاتژمير9سه ردانى قوتابخانه بكات بؤ وه رگرتنى.

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 10/04/2021

٢٠٢١/٤/١٠
یەکەم ڕۆژی بەرێوەچوونی تاقیکردنەوەکانی وەرزی یەکەم بۆ پۆلی دوانزەمی زانستی لەژێر ڕێنمایەکانی تەندروستی
بەهیوای لەش ساغی و سەرکەوتن بۆ قوتابیانمان.

06/04/2021

ئاگاداری قوتابیانی پۆلی (12)زانستی دەكەینەوە كە خشتەی تاقیكردنەوە ى وه رزى «يه كه م» بؤسالى خويندنى (2020-2021)بەم شێوەیەی خوارەوەیە،

ئاگاداری قوتابیانی پۆلی (12)زانستی دەكەینەوە كە خشتەی تاقیكردنەوە ى وه رزى «يه كه م» بؤسالى خويندنى (2020-2021)بەم شێوەیەی خوارەوەیە،

28/03/2021

ئاگاداری قوتابیانی پۆلی (١٠-١١)زانستی دەكەینەوە كە خشتەی تاقیكردنەوە «٢٠» ی نووسینەكی بەم شێوەیەی خوارەوەیە، بۆ ئاگاداریتان.
قوتابیان و کەسوکاری قوتابیان ئەم پۆستە شەیر بکەن و قوتابیان تاگ بکەن با هەموویان ئاگادار بن

ئاگاداری قوتابیانی پۆلی (١٠-١١)زانستی دەكەینەوە كە خشتەی تاقیكردنەوە «٢٠» ی نووسینەكی بەم شێوەیەی خوارەوەیە، بۆ ئاگاداریتان.
قوتابیان و کەسوکاری قوتابیان ئەم پۆستە شەیر بکەن و قوتابیان تاگ بکەن با هەموویان ئاگادار بن

25/03/2021

راگەیەندراوێک لە راگەیاندنی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە

پاڵپشت بەو دەسەڵاتەی پێماندراوە لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای رووبەرووبونەوەی کۆرۆنا لە رێکكەوتی ١ ی ٣ ی ٢٠٢١، وە لە کۆبوونەوەی ئەمرۆ پێنج شەممە رێککەوتی ٢٥ ی ٣ ی ٢٠٢١، بەرێزان ( وەزیری پەروەردە و بریکاری وەزارەت و بەرێوەبەری گشتی پەروەردەی پارێزگاکان ) ، لەبەر زیادبوونی رێژەی تووشبوون ومردن بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ، ئاماژە بە هەڵسەنگاندنی تەندروستی، بریاردرا :

١- جگە لە قۆناغی ١٢ی ئامادەیی و پەیمانگاکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ( حکومی - ناحکومی ) سەرجەم قۆناغەکانی دیکەی خوێندن دەوام تا رێککەوتی ٨ ی ٤ ی ٢٠٢١، تەنها بۆ ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی بازنەی یەکەم و تاقیکردنەوەکانی (٢٠) نمرەی نوسینەکی لە قوتابخانە حکومییەکان و تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرز لە قوتابخانە ناحکومییەکان دەبێت . پاشان لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای کۆرۆنا هەڵسەنگاندنی نوێ بۆ دۆخی تەندروستی دەکرێتەوە.

٢ - هەموو ئەو قوتابخانە حکومیانەی هەڵسەنگاندنی بازنەی یەکەم و تاقیکردنەوەی(٢٠) نمرەی نووسینەکیان کردووە دەوامیان
تا ٨ی ٤ی ٢٠٢١، رادەگیرێت .

ڕاگەیاندنی وەزارەتی پەروەردە - وزارة التربیة
٢٥ ی ٣ ی ٢٠٢١

راگەیەندراوێک لە راگەیاندنی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە

پاڵپشت بەو دەسەڵاتەی پێماندراوە لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای رووبەرووبونەوەی کۆرۆنا لە رێکكەوتی ١ ی ٣ ی ٢٠٢١، وە لە کۆبوونەوەی ئەمرۆ پێنج شەممە رێککەوتی ٢٥ ی ٣ ی ٢٠٢١، بەرێزان ( وەزیری پەروەردە و بریکاری وەزارەت و بەرێوەبەری گشتی پەروەردەی پارێزگاکان ) ، لەبەر زیادبوونی رێژەی تووشبوون ومردن بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ، ئاماژە بە هەڵسەنگاندنی تەندروستی، بریاردرا :

١- جگە لە قۆناغی ١٢ی ئامادەیی و پەیمانگاکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ( حکومی - ناحکومی ) سەرجەم قۆناغەکانی دیکەی خوێندن دەوام تا رێککەوتی ٨ ی ٤ ی ٢٠٢١، تەنها بۆ ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی بازنەی یەکەم و تاقیکردنەوەکانی (٢٠) نمرەی نوسینەکی لە قوتابخانە حکومییەکان و تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرز لە قوتابخانە ناحکومییەکان دەبێت . پاشان لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای کۆرۆنا هەڵسەنگاندنی نوێ بۆ دۆخی تەندروستی دەکرێتەوە.

٢ - هەموو ئەو قوتابخانە حکومیانەی هەڵسەنگاندنی بازنەی یەکەم و تاقیکردنەوەی(٢٠) نمرەی نووسینەکیان کردووە دەوامیان
تا ٨ی ٤ی ٢٠٢١، رادەگیرێت .

ڕاگەیاندنی وەزارەتی پەروەردە - وزارة التربیة
٢٥ ی ٣ ی ٢٠٢١

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 18/03/2021

له دوو رؤژدا چوارشه ممه17/3/2021 وپينج شه ممه کۆمپانیای ( هەبابان ) و ده سته ى كارگيرى قوتابخانه مان به هاوكارى به رده سته به ريزه كانى قوتابخانه كه مان وقوتابخانه ى 26ى گولانى بنه ره تى ده ستيان كرد به چاكردنه وه وبؤياغكردنى زياتر له150ره حله ى شكاو وله كاركه وتوو به ناوى ده سته ى كارگيرى قوتابخانه كه مان ده ستخؤشيان لئ ده كه ين سه ركه وتوو و سه رفرازبن

[03/11/21]   بۆ قوتابیانی پۆلی دەیەمی زانستی هۆبەی [ دال + هاء + واو ]
ڕۆژی دووشەممە 15/3/2021
تاقیکردنەوەی بابەتی ئینگلیزی کاتژمێر 8 ی بەیانی ئەنجام دەدرێت

[03/11/21]   بۆ قوتابیانی پۆلی دەیەمی زانستی هۆبەی [ دال ]
ڕۆژی شەممە 13/3/2021
تاقیکردنەوەی بابەتی فیزیا کاتژمێر 8 ی بەیانی ئەنجام دەدرێت

[03/11/21]   بۆ قوتابیانی پۆلی دەیەمی زانستی
ڕۆژی شەممە 13/3/2021
تاقیکردنەوەی وانەی زمانی ئینگلیزی بۆ پۆلەکانی [ ٲ + ب + ج ] کاتژمێر 8 ی بەیانی ئەنجام دەدرێت

[03/10/21]   ئاگاداری
بەیانی ۲۰۲۱/۳/۱۱ دەوامی قوتابخانە ئاساییە و پشوو نیە

لە ۲۰۲۱/۳/۱۲ تاکو ۲۰۲۱/۳/۲٥ پشووی فەرمیە

09/03/2021

حكومەتی ھەرێمی كوردستان
رۆژی پێنجشەمەی ئەم ھەفتەیە و یەكشەممە ھەفتەی داھاتوو لە سەرجەم دامەزراوەكانی حكومەت پشووی فەرمییە.
بەگوێرەی نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردە، بۆ مانگی ئادار، تەنها سێ رۆژی جەژنی نەورۆز، پشووی فەرمییە و پشووی فەرمی حکومەت، قوتابخانەکان ناگرێتەوە.

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 24/02/2021

ئه مرؤ چوارشه ممه 24/2/2021 ده سته ى كارگيرى قوتابخانه كه مان به هاوكارى كارگوزاره به ريزه كانى قوتابخانه مان هه لسان به پاككردنه وه و خاوين كردنه وه ى سه ربانى قوتابخانه وه هه ها مامؤستاى دلسؤزو خه مخؤرى قوتابخانه كه مان مامؤستا (سعيد)ده رگا شكاوه كانى قوتابخانه مانى به له حيم كردن چاككردنه وه،سوپاس بؤ دلسؤزيان.

[02/06/21]   ئاگاداری بۆ قوتابیانی ئەزیزی پۆلی [ 10 + 11 ] ی زانستی قوتابخانەکەمان
ڕۆژانی هاتنیان بۆ قوتابخانە بەشێوەی تناوب بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

شەممە ، دووشەممە، چوارشەممە ...... پۆلی 10
یەک شەممە، سێ شەممە، پێنچ شەممە .... پۆلی 11

تێبینی/
🚑 پێویستە قوتابیان پابەندی ڕێنماییە تەندروستیەکان بن.
👨‍💼 پێویستە قوتابی جلوبەرگی قوتابخانە بپۆشێت.
⏰پێویستە قوتابیان پێش کاتژمێر (هەشت)ی بەیانی لە قوتابخانە بن ....

بەهیوای تەندروستیەکی باش...

[02/01/21]   ئاگاداري
بو قوتابیانی پۆلی ۱۲ي دةركي يةك بابةتي و دوو باتي تكاية سةرداني قوتابخانة بكةن بو كاري بيويست ...

لەگەڵ ڕێزماندا...

هاوڕێیانتان ئاگادار بکەنەوە

Photos from ‎ئامادەیی دیاناى زانستى کوران‎'s post 30/01/2021

ئه مرؤ شه ممه 30/1/2021 به ريز مامؤستا شيرزاد حمدامين به ريوه به رى به ريوه به رايه تى سه رپه رشتياريانى هه ولير سه ردانى قوتابخانه كه مانى كرد خؤشحال بووين به ديدارى به ريزان.

Videos (show all)

ڤیدیۆی فێرکاری
part2 poly 12z
بیرکاری بۆلی 12زانستی بەشی پێنجەم
سێمیناری قوتابیان لەسەر ئاسایشی هزری و خۆناسیعلی عبدالقادرمەتین جلال
ساتی دابەشکردنی خەڵاتەکان بەسەر بەشداربووان و سەرکەوتوانی خولەکە :یەکەم : یانزەی زانستی ...ب.....دووەم :  دەیەمی زانستی ...
گرتەیەک لە یارییەکەی ئەمڕۆی یاری کۆتایی نێوان قوتابیانی یانزەی زانستی .....ب...... لەگەڵ قوتابیانی دەیەمی زانستی .....ب....
ئەمڕۆی قوتابخانەکەمان لەکاتی بەرزکردنەوەی ئاڵای پیرۆزی کوردستان
ئه مرؤ شه ممه 23/2/2019 قوتابيانى پؤلى11ى زانستى قوتابخانه كه مان له وانه ى عه ره بى بابه تيك كه به شيوازى مسرحي پيشكه ش...
وەڵامی تاقیکردنەوەی بیرکاری پۆلی دوازدی  زانستی وەڵام دراوەتەوە لەلایەن مامۆستایانی بەڕێز ئارام جمال ، بختیار معاز لەگەڵ...
Mahir Abdullah is at 11th grade he was narrating a story to he students with best regards for all
Hissamadin is a student at 11th grade he is talking about the life of the prophet mohamad ( GPU )  and also his classmat...
The student Hisamaddin at 11th grade explained a subject well done

Location

Telephone

Address

Diana
Soran
Other Soran schools & colleges (show all)
Danyal almas Danyal almas
Delzyan
Soran

danyal almas

Gulistan Private Kindergarten  باخچەی منداڵانی گوڵستانی ن Gulistan Private Kindergarten باخچەی منداڵانی گوڵستانی ن
سۆران، کۆمەڵگەی گەڵالە، بەرامبەر کۆلانی یاریگا، بینای کتێبخانەی گشتی کۆن
Soran, 44008

Halgord School Halgord School
Soran

هةلكؤردى بنةرةتى

باخچەی مندالانی ئەستيرەکان - سوران باخچەی مندالانی ئەستيرەکان - سوران
فلکەی ئاڵا
Soran, 44008

بەم زوانە لە سۆران ،،، پەیوەندی کردن : 0750 731 7275 0750 761 7270

دەرونناس دەرونناس
Soran

Newspaper �

CLAD Centre سەنتەرى کــلاد CLAD Centre سەنتەرى کــلاد
Kawa Street, Hareeq, Soran City, Erbil-Kurdistan Region- Iraq
Soran, 44005

Centre For Language and Academic Development سەنتەرى زمان وگەشەپێدانى ئەکادیمى

شیعرە باران شیعرە باران
نزیک پارکی گوڵان
Soran

شیعری چی و گوڵی چی و بەهاری چی؟ تۆ لە جوانییەکی جاویدانی دەچی

یاساکان یاساکان
Hawler
Soran

لاپەرەیەکە بۆ خزمەتکردنی یاسا ناسان و کۆمەڵگە

Val Center Val Center
Kawa Street
Soran, 44008

For Learning English

واصط واصط
شارع الطباء
Soran, 964

هلو

راگەیاندنی پەیمانگای تەکنیکی سۆران راگەیاندنی پەیمانگای تەکنیکی سۆران
Kurdistan
Soran

پەیجی فەرمی ڕاگەیاندنی پەیمانگای تەکنیکی سۆران.