Involve Ayiti

Involve Ayiti

Commentaires

M. Pierre Stanley Baptiste & l'organisation Impact Ayiti!
Cjpcp: Club Jeunes Positifs Pour La Créativité & Productivité a l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que vous et votre institution Impact Ayiti sont retenues parmi les 10 personnalités & Institutions du mois de Juillet 2018 faisant un travail hors-pair dans la communauté haïtienne.

En faite, CJPCP a consacré cette année comme étant celle de béatification en vue d'honorer sur les réseaux sociaux virtuellement à sa manière...

Ainsi, ce parchemin symbolique vous sont dédiés et vous est envoyés en signe de gratification que vous pourrez télécharger et imprimer puisque c'est déjà, scellés et paraphés, ce, en guise de faciliter leu réception quelque soit le lieu où se retrouve ou réside la personne, et notamment leur partage sur les réseaux sociaux pour la promotion pour des modèles de valeurs et d'accomplissements...

Ainsi, CJPCP vous souhaite bonne réception et bonne continuité dans vos bonnes actions...!!!

Attachés, sont les parchemins!

Sincèrement,
La CJPCP
emails: [email protected]
Site web: http://cjpcp.beseven.fr
Page facebook: http://www.facebook.com/CJPCP
Tels: (509) 3773-7912/3222-2760/4327-8881

Envoyé de mon iPhone
M. Pierre Stanley Baptiste & l'organisation Impact Ayiti!
Cjpcp: Club Jeunes Positifs Pour La Créativité & Productivité a l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que vous et votre institution Impact Ayiti sont retenues parmi les 10 personnalités & Institutions du mois de Juillet 2018 faisant un travail hors-pair dans la communauté haïtienne.

En faite, CJPCP a consacré cette année comme étant celle de béatification en vue d'honorer sur les réseaux sociaux virtuellement à sa manière...

Ainsi, ce parchemin symbolique vous sont dédiés et vous est envoyés en signe de gratification que vous pourrez télécharger et imprimer puisque c'est déjà, scellés et paraphés, ce, en guise de faciliter leu réception quelque soit le lieu où se retrouve ou réside la personne, et notamment leur partage sur les réseaux sociaux pour la promotion pour des modèles de valeurs et d'accomplissements...

Ainsi, CJPCP vous souhaite bonne réception et bonne continuité dans vos bonnes actions...!!!

Attachés, sont les parchemins!

Sincèrement,
La CJPCP
emails: [email protected]
Site web: http://cjpcp.beseven.fr
Page facebook: http://www.facebook.com/CJPCP
Tels: (509) 3773-7912/3222-2760/4327-8881

Envoyé de mon iPhone
KI ETAP poum suiv poum ka anbasade Impact SVP??????
Eske Tet Ou Chaje, Tanpou Moun Fou????
Enben, Nap Fe Cheve'w!!!

Train disadvantaged high school students to adopt entrepreneurial mindset. Ede elèv segondè devlope mantalite antreprenè. www.impactayiti.org Misyon IMPACT se ede jenn ayisyen yo wè tèt yo kòm potansyèl antreprenè ki ka kreye pwosperite ekonomik, olye moun ki destine pou viv nan povrete.

IMPACT ap ranfòse elèv lekòl segondè nan ba yo edikasyon Antreprenarya ak zouti kap ede yo vin responsab ak lajan yo e konsyan de kapasite yo genyen pou fe enpak sou ekonomi Ayiti.

Fonctionnement normal

01/10/2020

Impact Hub Port-au-Prince

Vin pwodui bon kontni nan Impact Hub Port-au-Prince.

Si w se manm ou te gen yon kantite lè gratis nan plan w lan.

05/12/2019

Dekouvri Magazine

Merci pour cet article Rick Boris Isidore

Dans ce pays, l’on pense, à tort bien évidemment, que ce n’est qu'en faisant de la politique que l’on peut contribuer à son avancement. Cette vision tronquée de la réalité constitue un frein majeur à l’initiative, en particulier à l’initiative des jeunes. Heureusement, Involve Ayiti est venue remettre les pendules à l’heure.

04/12/2019

#GivingTuesday avec #WeLovetoUplift. #WeLovetoUplift http://welovetouplift.org/donate/

Tis' the most the most wonderful time of the year! As you all prepare to enjoy the holidays with your loved ones, please take the time to participate in this years #GivingTuesday with #WeLovetoUplift. #WeLovetoUplift engages with many different communities promoting youth outreach services, global community development, and cyber community education. Follow the link and join us in helping to spread the holiday spirit. http://welovetouplift.org/donate/

04/12/2019

We Love To Uplift

Giving Tuesday is nearly here! Please support as we work to help spread smiles across the world. Any small donation is greatly appreciated. www.welovetouplift.com/donate

20/09/2019

Pou chak moun kite kontribye,
Pou chak moun kite patisipe,
Pou chak kit eskolè e chak timoun kite resevwa kit pa yo,
Pou chak souri,
Chak akolad,
Chak lanmou nou pataje nan jou sa
Mèsi
.
Jounen distribisyon #prezan
15 septanb 2019

#prezan2019 #mapfèwprezan #involvehaiti

16/09/2019

Pa gen mo pou n eksprime sa nou santi,
nou ramase kit plis ke sa nou te prevwa tèlman ke ap gen yon lòt kominn ap #Prezan ak nou ane sa.

Jounen #Prezan nan Kenskòf plis pase 8500 kaye, 4030 kreyon (nou te bezwen (3050), 500 valiz, 160 bwat kreyon desen (nou te bezwen 50), 1000 gòm (nou te bezwen 600), 1000 tay kreyon (nou te bezwen 850) 120 boutèy dlo (nou te bezwen 50), 4450 plim (nou te bezwen 2800), 276 règ, 100 bwat jewometri.

Mèsi pap sifi.

Mèsi🙏🏽

#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan

[09/13/19]   80% nan kit nou yo resevwa yo sòti nan kominote a, e 10% sòti nan dyaspora, ak lòt moun ki kwè nan travay nou.

Manke kelke è de tan pou #Prezan2019 la fèt,
Nou manke mo pou n remèsye ekip anbasadè nou yo ane sa,
Nou manke mo pou n remèsye tout moun ki patisipe yon fason ou yon lòt pou eden reyalize kalite kolèt sa,

Valiz ak kaye poko sifi_(ou toujou ka patisipe)
Men lanmou nou resevwa, ankourajman nou resevwa, sifi pou n kontinye lite.

1300 fwa mèsi🙏🏽.

#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan

10/09/2019

3730 kaye, 2726 kreyon, 2800 plim, 176 valiz, 850 tay kreyon, 494 gòm, 50 kreyon koulè, 50 bidon dlo, 72 bwat jewometri gentan
kolekte.

Nou poko finn konble tout kantite materyèl nou bezwen yo, men nou tèlman kontan jwen yon ekip anbasadè ki pa yon fwa jan febli, nou kontan jwenn anpil moun kwè e patisipe, nou tèlman kontan ou ede nou, nou poko jwenn tout objektif fikse, gras ak ou nou gentan kòmanse ap fete reyisit travay la.

Mèsi pap sifi poun di moun ki deja yon fason ou yon lòt kolekte ak nou,
Met men ak nou pou sa rive posib

Ane sa se 1300 timoun nap pèmèt antre lekòl, li pa twòp ta ou patisipe ka patisipe ak nou,
Relen, ekrin, nap kontan ou patisipe ak nou.

Kantite nou manke 👇🏼👇🏼👇🏼 #mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan

05/09/2019

Our ambassador @biou_ti_fulll_soul
We are proud of you.
.
.
#school #education #backtoschool #love #teacher #kids #student #children #prezan2019 #study #students #college #learning #summer #teachers #fun #like #art #friends #funny #university #meme #follow #instagram #involvehaiti #mapfèwprezan #happy #life #highschool #prezan

02/09/2019

Nan ide pou kolekte kit eskolè pou ede 1300 timoun antre lekòl pou ane akadamik 2019-2020 #involvehaiti te òganize 1e ekspozisyon li sou tèm Yon Acha= Yon Prezan nan jou kite 31 out 2019 la.

Se te yon jounen ekstraòdinè, e siw ta renmen bay patisipasyon pa w pou ede n reyalize travay sa ou ka ekri nou sou paj sa, nap kontan fè swivi ak ou.

#mapfèwprezan201 #prezan #involvehaiti #prezan2019

28/08/2019

Yon Acha = Yon Prezan
Samdi 31 Out 2019
10 zè -7 tè
33 bis, 2e avenue du Travail
@boutonprecieux
@emmhacrearions,
@Stephcreations
@lepasticien
@mgou
@chrissykreyol
@chefyda (Pral bay bouyon jou bese leve a)
@ekipprezan (Pral bay lalo a)

#prezan
#mapfèwprezan
#involvehaiti
#prezan2019

26/08/2019

Sòti 10 zè nan maten pou rive 7 tè nan aswè.
31 out 2019 (samdi),
Yon jounen pou yon koz,
1 acha= 1 Prezan,

Chak saw ap gen pou w achte nan jounen sa wap ede yon timoun depi nan sa wap achtetankou:
Rad (@Emmha Creations / Shaddow Haiti), Sandal (@Steph Creactions),
Bijou (@Le Platicien)
rive nan manje (@Chef Yda, samdi se ak nou wap vinn bwè bouyon an),
ekip KOLABO a ap la.

Pi gwo resous, pi gwo sponsò ke nou genyen se ou menm li ye, san ou #prezan2019 la pap posib,

Ou diw pap gentan pou w ale achte kèk materyèl pou fèn kado, vini samdi,
vinn fè yon acha pouw ka fè 1, 2, 3, 4, 5,.......,1300 timoun Prezan lekòl ane 2019-2020 an.

Ou anvi fè yon moun yon kado vini nan jounen an achte saw vle bay la, nap pral livrel pou ou,
Ou gen timoun ou pa vle kite yo dèyè vini ak yo nan jounen an,
Depi dat ou te anvi bwè yon bouyon men samdi ou pap ka deplase, relen, ekrin kontan nap livre w,

Randevou a pa lòt kote ke 33, bis 2e avenue du travail (Local Impact Hub).

Nap kontan w la.

#mapfèwprezan #prezan #involvehaiti #prezan2019

22/08/2019

*Nou ramase:* / *Nou manke*
8500 Kaye________1040 __________ 7460
3050 Kreyon________881 __________2169
2800 Plim_________1442 __________ 1358
850 Valiz____________75 __________ 775
850 Egizwa__________366_________484
800 Règ______800 (nou poko jwenn règ)
600 Gòm_____________177_________ 423
50 Bidon dlo____________50 __________0
50 Kreyon desen________50___________0

Nou konnen jan sa difisil pou w kwè nan angajman kominotè,
Jan sa pa fasil pou w fè moun yo konfyans,
Jan nou pi souvan desi wè jan yo itilize yon mouvman pou regle yon lòt kòz ki diferan de sak te dwe fèt la.
E malgre tout dout sa yo, tout mank konfyans sa, ou deside avanse ak nou, ou deside bay jarèt ak #PREZAN, ou deside tante yon dènye chans ak nou.
Garanti nou baw se ke travay la ap fèt jann konn fèl ane pase yo (2015-2018, 2450 timoun), paske chwa nou fè poun travay pou kominote n ale:
pi lwen ke yon rèv,
pi lwen ke yon misyon,
Pi lwen ke yon angajman,

Nou rive nan dènye semènn yo, se moman pou nou angaje n plis,
se moman pou nou mete tout enèji nou te genyen an rezèv yo deyò pou n kolekte kantite kit ki manke nou yo.

Nou disponib jodi a poun pase kote w, rele n ekri n nap vinn pran menm yon grenn:
Plim,
Kreyon,
Valiz (menm sil itilize deja depil an bòn eta),
Kaye,
Bwat jewometri,
Gòm,
Règ,
Tay Kreyon

Mèsi ak tout moun ki sipòte nou yon fason ou yon lòt,
Mèsi ak ou menm ki kwè nan nou e ki pa janm ezite pataje pòs nou yo,
Mèsi ak ou menm kap vinn kontribye ak nou

Ane sa 1300 timoun ap #prezan gras ak ou.

#mapfèwprezan #prezan #involvehaiti #prezan2019

21/08/2019

Emmha Creations par Marie France Cilius

Mèsi @Marie France paske sipòte Prezan ak biznis ou.
#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan

Ann ede yo prezan. Nou bezwen sipòw. Ann fè yo prezan.

PREZAN'19 Ambassadors 20/08/2019

The role of the Ambassador will be to:
- Promote the campaign through social networks throughout its duration.
- Represents the organization within its environment.
- Encourage colleagues and friends to donate school materials.
- Inform those in charge of the evolution of its collection network.

The role of the Ambassador will be to:
- Promote the campaign through social networks throughout its duration.
- Represents the organization within its environment.
- Encourage colleagues and friends to donate school materials.
- Inform those in charge of the evolution of its collection network.

19/08/2019

_ Kijan jounen distribyon #PREZAN an pase?

Jounen long e li pa fasil men se yon bèl jounen ki gen jwèt, fòmasyon, sinema, stidyo bote ak babèchòp, tout kalite jwèt ladanl, epi distribiyon an.

Lè n rive nan lokal la ak tout gwoup anbasadè yo, chak anbasadè ale nan ekip pa yo. Ekip yo bati konsa:

A) Ekip Lojistik ki ap asire yo ke espa la pwòp, sal yo disponib, epi enstale moun ki pral fè anrejistreman non tout timoun ki ap nan espas la (non li, klas li pral fè, nan ki seksyon kominal li sòti) konsa nap konnen si timoun sa te patisipe ak nou deja epi si li avanse lekòl.

B) Ekip Divètisman ak lwazi ki ap enstale jwèt yo tankou: Tab ping pong, baby foot, kòd pou sote, prepare sal sinema, balon pou jwe footbòl, elatriye.

C) Ekip sante ki ap jere sal fòmasyon yo pou sante bouch ak dan ak Shout ak ijyèn sou pati jenital yo.

D) Ekip Stidyo Bote ak Babèchòp ki ap fè zong timoun yo, fè cheve yo.

E) Ekip Miltimedya ki gen ladanl fotograf yo, videyograf yo, moun kap jere paj rezo sosyo yo, jere sonorizasyon, elatriye....

Rasanbleman tout ekip fèt aprè tout timoun finn satisfè de jounen an, yo ka pou kòmanse distribisyon an.

Imajine ki valè enpak misyon sa, travay sa nap fè ak kominote sa genyen sou timoun ak granmoun kap viv ladanl.

Imajine ki jan yon seri jèn fi ak gason vle mete ansanm pou mete souri sou lèv chak grenn timoun ki jwenn yon kit eskolè men ki patisipe nan yon jounen konsa ak nou.

Imajine kijan nou fè san okenn gwo belijeran, okenn gwo chabrak dèyèn arive kolekte tout kit sa yo poun bay 2450 timoun (2015-2019) kit eskolè pou yo ka ale lekòl, malgre malonèt nou jwenn, ak jouman nou rete la depi 5 ane rèd epi travay la ap kontinye fèt.

Jounen distribyon pi fasil men se yon nan mèyè jounen nan lavi chak anbasadè, chak dirijan yo pasken fèl ak Tèt nou, ak Kè n, ak Men n. Paske n pataje pi bèl santiman nou genyen lakay nou ak moun kap viv nan menm sosyete ak nou.

Ou ka patisipe ak nou nan sans paw, ak kantite ou vle, ou ka patisipe jan ou,

Fèn kado yon plim, yon kaye, yon valiz, yon kreyon, yon bwat jewometri, yon règ.
Rele nan: 4943-8602/ 3712-0882
Ekri nan: [email protected]
Pase nan: 33 bis, 2e avenue du travail
Poun ka fè PREZAN 2019 la ansanm avèw.

PS: Foto PREZAN 2018👇🏼 (poun gen yon ide de kijan sa pral pase)

#mapfèwprezan #prezan #involvehaiti #prezan2019

14/08/2019

Involve Ayiti

13/08/2019

Seri 2

Kisa Prezan ye?

PREZAN se yon kanpay sosyal ki lanse an 2015 pa Involve Haiti, bi li se ramase ki eskolè chak ane avan lekòl la ouvè pou ede paran ak elèv ki gen difikilte finasyè sitou nan kominn Kenskòf e kèk lòt kote an Ayiti.

Nan lane 2015 kanpay sa te rive kolekte e bay 200 timoun materyèl pou yo antre lekòl,
an 2016, 500 timoun te jwenn materyèl,
an 2017, 700 timoun,
2018, 950 timoun e plis te rive jwenn kit eskolè.

80% nan don nou bay yo sòti nan men moun kap viv an Ayiti se yon fanmi, yon zanmi, yon zanmi yon zanmi n ki kwè nan travay nap fè,
ki kwè menm jan ak nou ken pa ka rete bra kwaze e tann edikasyon disparèt ki ede kolekte 2450 kit sa yo e plis.

Lòt 10% se sipòtè nou yo tankou @weloveuplift,
@kaytita,
@Creaction,
@@impacthubpap,
@Activeh
@safiredizay
ki ede n jwenn yon espas poun stoke materyèl yo,
ede n kolekte oswa achte rès kit ki manke aprèn finn rasanble avan distribisyon an,
fè videyo ak flyer yo pou nou.

#PREZAN pa tap posib si anpil nan moun ki nan antouraj nou,
Si kèk moun nan sosyete a ki konnen nou oubyen ki jis tande pale de pwogram e deside pat kanpe avèn,
Si anpil jèn nan sosyete a pat bay tèt yo kòm volontè e vinn yon Anbasadè pwogram pou eden kolekte kit yo.

Kanpay sa plis ke yon misyon,

pran yon ti tan pouw reflechi sou koman laviw tap ye si pat gen lekol?

Kisa viw te ka tounen si pat gen yon moun ki te panse avew, epi baw kaye, plim, valiz, kreyon, bwat jewometri, bidon dlo, gòm, tay kreyon.

Jodia menm ou ka deside menm jan ak anpil lòt fèl patisipe nan kanpay Prezan menm jan ak nou.

Ann chwazi ba yo yon kaye, yon plim, yon valiz olyen bay yo zam.

#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan

12/08/2019

Seri 1

Kisa Involve Haiti/ (Impact Ayiti) ye ?

Involve Haiti te rele avan Impact Ayiti ki se yon pwojè ki gen pou misyon pou fòme elèv, elèv ki nan lekòl ki manke mwayen, nan domèn antreprenarya ak ledikasyon finansyè, ki vinn transfòme an òganizasyon.

Pwojè sa a rive pami 25 finalis nan lemond antye pou Resolution Project, semifinalis pou Microsoft Youth Spark ak Clinton Global Initiative University Committment an 2014 ak an 2016.

Nan lane 2016, nou rive fòme plis ke 100 elèv nan Kenscoff ak Okay. Elèv yon pran kou Entreprenarya 101 - Marketing 101 - Biznis Modèl - Idantifikasyon Opòtinite e latriye. Aprè 6 mwa fòmasyon elèv ki chwazi yo prezante konsèp biznis yo genyen an. Bi final se rive ede timoun sa yo gen rantre ekonomik avan yo fin fè filo.

Travay la pa rete la sèlman, aprè pasaj siklòn matye nou te rive bay 200 moun nan danre ak kabrit pou yo te ka reprann aktivite yo aprè dlo a te finn ale ak tout jaden yo epi bèt yo. Chak ane nou gen yon pwogram PREZAN.

Nou aktyèlman an pwosesis pou nou vinn yon 501c3 ki se yon òganizasyon ki rekònèt pa leta Meriken.

Nou pa kwè tout moun ka vin antreprené,
Nou pa kwè ke n gen ase mwayen pou n ede tout moun, men nou vle montre ke gen lòt mwayen ki pa gen okenn rapò ak volè, gang, pwofite de yon moun, mandyan ak jwenn jòb,
gen lòt mwayen ki fè yon moun ka fè lajan,
gen lòt mwayen ki pa gen okenn rapò ak anbisyon politik ki ka fè yon moun chwazi ede yon lòt ki ap viv sitiyasyon ki pi difisilke paw nan sosyete a.

Nou fòkis sou 3 bagay
OTONOMI
DIYITE
CHANJMAN MANTALITE

Rejwenn nou demen maten pou Seri 2 a :
👉🏼Kisa PREZAN ye?

#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan

09/08/2019

@kingmelie94 deside patisipe ak biznis li @melscornerht ki nan 177, rue faubert complexe tropical nan kanpay Prezan pou ede fè 1300 timoun ale lekòl.
.
Li lague yon spesyal 25% òf sou chak acha ou fè, sòti vandredi 9 pou rive dimanch 11 out 2019.

.
Pouw patispe nan spesyal sa wap gen pouw bay yon kado pou yon timoun, li ka plim, maye, kreyon, gòm, bwat jewometri, ak tout lòt materyèl eskolè.
.
Mèsi Melinda, nou apresye sa.
.
#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan #teachersofinstagram #follow #fun #inspiration #nonprofit #family #community #goals #fashion #studyabroad #entrepreneur #elearning #travel #exam #english #photography #music #fitness #like #charity #leadership #news #awareness #studentlife #

09/08/2019

Thank you @samueldameus for your support.
.
Come support us with a pen, a backpack, a pencil, a sharpener, a notebook. .
We collected kits for 1300 children in Kenskoff.
.
#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019 #prezan #pen #pencils #help #children #child #sho #school #newday #helpus #ayiti #supporter #supporters #supportus

07/08/2019

Ekip #PREZAN ap nan pwogram "Mennen'm" Ave. N nan Collège St Jean Évangeliste la 10 out 2019 kap vini la.

Nap disponib poun repon ak tout kesyon ou vle poze nou sou kanpay #Prezan ,
Nap disponib poun resevwa valiz, kaye, kreyon ,plim, gòm, bwat jewometri, tay kreyon wap pote pou nou ede fè 1300 timoun rantre lekòl ane sa.

Nou ap la,
Nou ap tann ou patisipe ak nou.

Mèsi ak Fête&Funny epi la Bande à Pipo ki panse ak nou e bann yon plas spesyal nan pwogram sa.

#mapfèwprezan #prezan #involvehaiti #prezan2019

06/08/2019

Yon donatè ba nou:

10 valiz,
10 douzèn kaye,
21 bidon dlo,
21 bwat kreyon koulè,
60 plim,
66 gòm,
111 tay kreyon,
132 kreyon,

80% nan don nou resevwa se moun nan kominotè a ki ba nou li. E jodia ankò nou resvwa yon kantite materyèl lekòl.

Mèsi ak tout moun ki deja deside eden.

#mapfèwprezan201 #involvehaiti #prezan #prezan2019

02/08/2019

Rekritman Anbasadè yo fini depi le 19 jiyè.

Men w ka vinn yon:
🔘 Sipòtè #prezan
🔘 VIP #prezan
Pou plis eksplikasyon ekri nou sou paj la/ sou email nou: [email protected], oswa rele nan 4356-6560.

#mapfèwprezan #involvehaiti #prezan2019

02/08/2019

✔ #prezan2019 la lanse e nou sezi tout jèn fi ki vinn angaje yo nan batay la pou pèmet 1300 timoun rantre lekòl ane sa.
Ou ka fè wout la ak nou e ede n goumen poun ka kolekte:
850 Valiz,
850 bwat jewometri,
850 tay Kreyon,
800 règ,
600 gòm,
8500 kaye,
3050 kreyon,
2800 plim,

Dat limit: 30 Out 2019

#mapfèwprezan #prezan #involvehaiti

01/08/2019

Merci @stanley_figaro pour ton soutien.
.
.
#thankyou #love #grateful #happy #like #gratitude #blessed ##thankful # #followers #life #re #repost#smile #support #thanks #happiness # #cute #beautiful #stanleyfigaro #involvehaiti #mapfèwprezan #career #prezan2019 #mapfèwprezan

01/08/2019

2e ekip Anbasadè Prezan 2019 (AP19)
.
Yon ekip ki dinamik, ki deside travay, ki motive.
.
Nou fyè de yo.
.
Yo bay tèt yo kòm volontè pou ede fè 1300 timoun pran chimen lekòl.
.
Mèsi al tout ekip la,

#prezan2019 #mapfèwprezan #prezan #involvehaiti

Vidéos (voir toutes)

@kingmelie94 deside patisipe ak biznis li @melscornerht ki nan 177, rue faubert complexe tropical nan kanpay Prezan pou ...
Thank you @samueldameus for your support..Come support us with a pen, a backpack, a pencil, a sharpener, a notebook. .We...
Rekritman Anbasadè yo fini depi le 19 jiyè.Men w ka vinn yon:         🔘 Sipòtè #prezan         🔘 VIP #...
✔ #prezan2019 la lanse e nou sezi tout jèn fi ki vinn angaje yo nan batay la pou pèmet 1300 timoun rantre lekòl ane sa....
Rasanble yon ekipTravay ak ekip la,Sansibilize kominote a pou patisipe,Ramase kit eskolè,Ale distribiye yo nan yon komin...
Map Fè 1200 Timoun Prezan
Dènyè Okazyon : #prezan2017
David Pierre-Louis Founder of Kay Tita pushing up for #Prezan2017 ~ School Supplies for 1200 Students in Kenscoff He ac...
Prezan 2017 ~ Ann Fè 1200 Elèv Prezan
Live prezan2016
Prezan2016
PREZAN2016~ Help Us Send 500 Students (2X of last year) To School With The Necessary Supplies They Need To Succeed.Learn...

Emplacement

Type

Téléphone

Adresse


33 Bis, 2e Ave. Du Travail
Kenskoff