Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department

Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department

Tudalen wybodaeth adran Addysg Gorfforol YGLL i ddisgyblion a rhieni. YGLL Physical education inform

Operating as usual

07/12/2023

Balch iawn o Catrin!
Gwaith caled wedi talu! Da iawn chdi! ⚽️

04/12/2023

Treialon Traws Gwlad 🏃🏼‍♀️🏃🏽‍♂️🏃🏻
Mae croeso i unrhyw un ym mlwyddyn 7, 8 a 9 roi cynnig ar y tîm traws gwlad yfory gwers 5. Dewch â hen trainers neu esgidiau pêl-droed, eich gwisg ymarfer corff, dŵr a bag plastig ar gyfer esgidiau a allai fod yn fwdlyd.


Cross Country Trials 🏃🏼‍♀️🏃🏽‍♂️🏃🏻
Year 7, 8 and 9 pupils are welcome to try out for the cross country team tomorrow lesson 5. Bring old trainers or football boots, your PE kit, water and a plastic bag for potentially muddy shoes.

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 02/12/2023

Perfformiad anhygoel gan enethod bl7a8
8-1 yn erbyn ysgol Tywyn

Gôliau gan -
Mabli -⚽️⚽️
Gwenllian - ⚽️⚽️
Tirion - ⚽️⚽️
Megan - ⚽️
Isla - ⚽️

Ymlaen a chi i’r rownd Cenedlaethol!

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 30/11/2023

Perfformiadau da gan bechgyn bl10 yn y pêl fasged a genethod chweched yn y pêl rwyd yn ystod yr wythnos!

Da iawn chi!

27/11/2023

Mae’r wŷl rygbi i enethod bl7 wedi ei ohurio heddiw oherwydd y tywydd.

The rugby festival for year 7 girls has been cancelled today because of the weather.

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 22/11/2023

Yr hogia wedi dangos o lot o gymeriad i ddod nol fewn i’r gêm ar ôl bod lawr 2-0 hanner amser.

Sgôr trefynol 2-2 yn erbyn Connah’s Quay

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 21/11/2023

Llongyfarchiadau i enethod hoci bl8 a 9, ymlaen a chi i’r rownd nesaf! 🏑

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 21/11/2023

Buddigoliaeth i dîm blwyddyn 11 yr ysgol ddoe yn erbyn ysgol Brynhyfryd! Da iawn chi bois!
Ennill 4-3

13/11/2023

Genethod bl10 a 11 wedi mwynhau cystadlu yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd Ynys Môn heddiw!

Da iawn pawb! Braf cael y 5 ysgol hefo’i gilydd yn cystadlu! ⭐️⭐️⭐️

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 13/11/2023

Braf oedd cael gweld 3 o’n cyn disgyblion yn rhan o dîm Ynys Mon yn gemau Gwahoddiad Isle of Man.

Perfformiadau gwych genod!!! Da iawn chdi!

Photos from Ysgol Gyfun Llangefni's post 12/11/2023

Gwych Riis! Llongyfarchidau mawr ar dy lwyddiant!🥊

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 09/11/2023

Disgyblion blwyddyn 8 wedi mwynhau gwylio Miss Williams yn ystod amser egwyl heddiw!

Perfformiad gwych!
Rhoi Ynys Môn ar y map!

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 25/10/2023

Diwrnod llwyddiannus arall i disgyblion YGLL yn erbyn Ysgol David Hughes
Tim Pêl-rwyd bl7 Ennill
⭐️ Sali Jones
Tim Pêl-rwyd bl8 Ennill
⭐️ Erin Quinn
Tim rygbi bl8 Ennill
⭐️ Ioan
⭐️ Aaron
⭐️ Logan
⭐️ Iolo
⭐️ Cai
⭐️ Caiden
⭐️ Lucas
Tim Pêl droed bl9 Colli

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 24/10/2023

Tim rygbi bl9 a 10 wedi chwarae yn arbennig o dda heddiw yn rownd cyntaf Cwpan Cymru. Ennill 3 gêm o 4 ond methu allan ar gwahaniaeth pwyntiau!
Da iawn chi hogia!🏉

23/10/2023

Ffair Fenter Blwyddyn 11 yfory. Cofiwch ddod â digon o a***n mân efo chi!

22/10/2023

Arbennig o dda Nel! Da iawn chdi!!!

✨ Welsh Classic Challenge Bronze ✨

Another brilliant competition for these two today down in Cardiff👏🏻 Beautiful routines, brilliant attitudes and the best support for eachother once again🥰 Girls we could not be prouder of you🫶🏼🫶🏼

Big congrats to Nel for becoming the Bronze 14+ Vault Champion🏆 Da iawn chdi Nel💪🏼

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 19/10/2023

E•N•N•I•L•L•W•Y•R

Llwyddiant unwaith eto i genethod pêl-droed blwyddyn 7 a 8.

Curo Ysgol Glan y Môr 7-2

Olivia⚽️⚽️
Tirion⚽️
Megan⚽️
Mabli⚽️
Isabelle⚽️
Cara⚽️

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 17/10/2023

Noson Agored 2023.
Noson wych! Pawb wedi mwynhau.
Diolch i’r holl ddisgyblion am helpu yr adran.

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 12/10/2023

Llwyddiant unwaith eto i fechgyn blwyddyn 8 yn ail rownd Cwpan Cymru yn erbyn Aberconwy.

5-0

Da iawn chi bois!

Tony ⚽️⚽️
Leo ⚽️⚽️
Hari ⚽️

12/10/2023

Perfformiadau gwych gan genethod bl9 a 10 heddiw yng nghystadleuaeth Pel rwyd yr Urdd!

Diolch i Keira o’r chweched am hyfforddi y genethod ⭐️

07/10/2023

Gisda Cyf Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor PartnershipBarnardo's CymruCyngor GwyneddCyngor Sir Ynys MônBetsi Cadwaladr

07/10/2023

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T
Llongyfarchiadau Darcy, Pencampwraig Gogledd Cymru ar gwaith llawr!

06/10/2023

Llongyfarchiadau i Daniel a Caio sy’n cynrychioli tim RGC. Gêm agos yn erbyn Vale of Glamorgan ond RGC yn ennill 17-12

Da iawn chi hogia!

06/10/2023

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T
Llongyfarchiadau mawr i Nel , Pencampwraig Gogledd Cymru ar y Vault!

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 06/10/2023

Buddigoliaeth i hogia blwyddyn 7 yn erbyn Friairs!
Da iawn chi!!!
5-3
⭐️ Flynn
⭐️Hugo
⭐️Ifan
⭐️Joseff
⭐️Rhodri

06/10/2023

🔵Noson Agored Ysgol Gyfun Llangefni 17/10/2023. Cofrestrwch drwy'r ddolen isod.

🔵Ysgol Gyfun Llangefni Open Evening 17/10/23. Register via the link below.

https://forms.gle/BEWUPvLxqsyEkBAcA

🔁Rhannwch ogydd/Plaese share🔁

30/09/2023

Arbennig o dda Caio!

Ryan a Caio efo RGC wedi cynrhychioli RGC Gorllewin Dan 16 neithiwr yn Aberystwyth. Da iawn hogia!🐗🐗🏉👏

Ryan and Caio represented RGC West Under 16s last night at Aberystwyth. Well done boys!🐗🐗🏉👏

29/09/2023

Arbennig o dda genethod!!!

Our WA gymnasts are straight back to it this weekend🤩 Starting us off our Bronze gymnasts took to the competition floor this evening👏🏻✨ More beautiful gymnastics and brilliant attitudes from these Fab Four! We could not be prouder🥰

🏆Team Champions🏆

Mia - 6th on beam & bars✨
Nel - Vault Champion & 5th all around✨
Darcy - Floor Champion, 6th floor and all around✨
Ela - 2nd vault, 4th bars, 3rd beam, 4th floor and All Around 2nd🏆

27/09/2023

Perfformiad gwych gan tim y chweched mewn gem gystadleuol yn erbyn YDH.

Colli 2-1

Yndrech wych hogia!

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 27/09/2023

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T

Buddigoliaeth i tim pêl droed blwyddyn 8 yn erbyn YDH

7-2

⚽️⚽️⚽️⚽️ Tony
⚽️ Ashley
⚽️Leo
⚽️ Adam

Da iawn chi hogia⭐️

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 25/09/2023

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T
Llongyfarchiadau mawr i fechgyn blwyddyn 9 ennill mewn gêm agos iawn yn erbyn YSTJ!

Goliau gan:
Osian ⚽️⚽️⚽️
Cai ⚽️

Ymlaen a ni i’r rownd nesaf …

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 25/09/2023

Falch iawn o’r disgyblion isod am gael eu dewis i fynychu treialon Pel-rwyd Ynys Môn.
Llongyfarchiadau mawr i Megan, Erin a Mabli am gael eu dewis i fynychu treialon Eryri!
Pob lwc genod!!

25/09/2023

L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T

Llongyfarchiadau mawr i enethod blwyddyn 7-8. Gêm arbennig o dda yn erbyn YSHO.
ENNILL 7-0

Isabelle ⚽️⚽️⚽️
Cara ⚽️
Tirion ⚽️⚽️
Mabli ⚽️

Ymlaen i’r rownd nesaf ….

Photos from Clwb Rygbi Llangefni Rugby Club's post 24/09/2023

Da ni gyd yn falch ohona chi genod! Da iawn chi!!!

20/09/2023

Disgyblion blwyddyn 10 wedi colli mewn gêm galed yn erbyn ysgol Friars heddiw.

Ymdrech wych hogia.

19/09/2023

AM DDIM!! Cyfle gwych i ferched gael ei ysbrydoli gan rai o enwogion chwaraeon Cymru!🏐🏉⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤩

Trafnidiaeth lawr i Gaerdydd yn cael ei drefnu gan yr Urdd🚌

👀👉🏼 https://instagram.com/chwaraeonurdd?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Cofrestru a mwy o wybodaeth👉🏼 https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/felmerch/

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Tocynnau Cynhadledd 2023 nawr AM DDIM!!🤩
Sicrhewch eich lle heddiw!

We are pleased to announce that Tickets for The Conference are now available FOR FREE!🤩

Cofrestrwch heddiw! | Register today!👇
bit.ly/FelMerch2023

Photos from Adran Addysg Gorfforol YGLl Physical Education Department's post 14/09/2023

Disgyblion blwyddyn 8 wedi mwynhau eu gwers hoci heddiw. 🏑⛅️

11/09/2023

Amserlen gweithgareddau'r Adran Addysg Gorfforol tan y Nadolig. Croeso i bawb a dewch yn llu!

⚽️🏀🏉🏐🏑🏋🏼‍♀️

The Physical Education department's activities timetable until Christmas. Everyone is welcome!

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Pencampwraig Gogledd Cymru ar gwaith llawr.
L•L•W•Y•D•D•I•A•N•T Llongyfarchiadau mawr i Nel - Pencampwraig Gogledd Cymru ar y vault!!!
Dyma berfformiad gwych Ariana. 🤸🏼‍♀️🤸🏼‍♀️
Dyma Cadi (bl7) yn perfformio y vault. Gafodd Cadi 3ydd am y perfformiad yma. Hefyd cafodd Cadi ;4ydd ar y bar6ed ar y l...
Llongyfarchiadau mawr i Teleri ar ei pherfformiad dros y penwythnos yn y 200m. Ennillodd y râs gyda amser o 26:27  Vest ...

Location

Category

Telephone

Address


Llangefni
LL777NG
Other Education in Llangefni (show all)
Education and Support Learning Resources Education and Support Learning Resources
Maes Derwydd
Llangefni, LL777GA

I'm a full time Teaching Assistant who loves making and creating resources in my free time as a hobb