Gwyddoniaeth YGLL

Gwyddoniaeth YGLL

Adran wyddoniaeth Ysgol Gyfun Llangefni
Llangefni science department

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 17/10/2023

Noson Agored 2023! Diolch i bawb am ddod draw i’n gweld
Open night 2023! Thanks for coming to see us πŸ‘½πŸš€πŸ‘©πŸ»β€πŸš€πŸ‘¨πŸ½β€πŸš€πŸ›°οΈπŸͺπŸ”­

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 04/10/2023

Blwyddyn 9 a 7 wedi bod yn arbrofi wythnos hyn!
Year 9 and 7 been experimenting this week!
🎾🌑️πŸ₯ΌπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸ½β€πŸ”¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 04/10/2023

Diolch yn fawr iawn MΓ΄n ar Lwy - Taste of Anglesey Melin Llynon a Cwt Llefrith am gynnal trafodaethau gyda disgyblion blwyddyn 8 am beth sydd yn gwneud cynnyrch da, brandio efffeithiol a marchnata!
Thank you very much for MΓ΄n ar lwy, Melin llynon and Cwt Llefrith for discussing products, branding and marketing with year 8 pupils! 🍦🍨🍫🍩πŸ₯€πŸ„

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 03/10/2023
Photos from Ysgol Feddygol / Medical School's post 25/09/2023
Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 12/07/2023

Wythnos prysur iawn yn yr adran gyda gwyddonwyr fforensic blwyddyn 7 πŸ•΅πŸ»β€β™€οΈπŸ•΅πŸΌβ€β™‚οΈπŸ§¬πŸ₯ΌπŸ§ͺπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬
A busy week in the department with year 7 forensic scientists πŸ•΅πŸ»β€β™€οΈπŸ•΅πŸΌβ€β™‚οΈπŸ§¬πŸ₯ΌπŸ§ͺπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 04/07/2023

Gwaith maes 🌊🌀️🌿 Field work

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 29/06/2023

The Anatomy Lab βœ‚οΈπŸ©ΊπŸ©»πŸ‘©πŸ»β€βš•οΈπŸ‘¨πŸ»β€βš•οΈ

27/06/2023

Diwrnod grΓͺt yn Sw Gaer heddiw ma hefo blwyddyn 10! Diolch i’r disgyblion am fod mor wych ag arfer πŸ¦§πŸ˜πŸ¦’
Great day at Chester Zoo today with year 10! Thank you to the pupils for being as excellent as usual πŸ¦₯🐒🦍

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 21/06/2023

Blwyddyn 9 wedi bod yn edrych ar gelloedd πŸ”¬πŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬πŸ§¬
Year 9 have been looking at cells πŸ”¬πŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬πŸ§¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 21/06/2023

Disgyblion blwyddyb 7 yn adeiladu electromagnet πŸ§²πŸ—οΈπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬
Year 7 pupils building an electromagnet πŸ§²πŸ—οΈπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 28/03/2023

Braf cael cwmni disgyblion Esceifiog, Henblas, Bodffordd a Santes Dwynwen yn yr Adran Wyddonieth πŸ§ͺπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸ»β€πŸ”¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 17/03/2023

Blwyddyn 13 yn arbrofi πŸ₯ΌπŸ§ͺπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬πŸ§‘πŸΌβ€πŸ”¬ Year 13 experimenting

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 08/03/2023

Diwrnod gwych yn Ysbyty Gwynedd ar gyfer gweithy Meddygon y Dyfodol πŸ©ΊπŸ©»πŸ’Š Diolch i BIPBC, Prifysgol Bangor, Gyrfa Cymru a Mrs LlΕ·n am y gwaith trefnu.
An excellent day at Ysbyty Gwynedd for the Future Doctors Programme πŸ‘©πŸ»β€βš•οΈπŸ§‘πŸ»β€βš•οΈ Thanks to BCUHB, Bangor University, Gyrfa Cymru and Mrs LlΕ·n for their work organising the event.

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 18/02/2023

Blwyddyn 10 wedi dysgu llawer wrth ddyrannu calonnau wythnos honπŸ₯ΌπŸ‘©πŸΌβ€πŸ”¬πŸ‘¨πŸΎβ€πŸ”¬β€οΈ
Year 10 have learnt a lot by dissecting hearts this week πŸ₯ΌπŸ‘©πŸ½β€πŸ”¬πŸ‘¨πŸ»β€πŸ”¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 18/02/2023

Blwyddyn 7 wedi bod yn edrych ar gelloedd πŸ”¬πŸ‘©πŸΌβ€πŸ”¬πŸ§‘πŸ»β€πŸ”¬πŸ‘¨πŸΌβ€πŸ”¬
Year 7 have been looking at cells πŸ”¬πŸ‘©πŸΌβ€πŸ”¬πŸ§‘πŸ»β€πŸ”¬πŸ‘¨πŸΌβ€πŸ”¬

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 18/02/2023

Bl.11 wedi mwynhau dyrannu llygaid wythnos yma πŸ‘οΈπŸ‘©πŸ»β€πŸ”¬
Year 11 enjoyed dissecting eyes this week πŸ‘οΈπŸ§‘πŸ»β€πŸ”¬

Timeline photos 16/02/2023

Mae ffenestr ymgeisio ar gyfer cynllun Doctoriaid Yfory 6 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer 2023 bellach wedi agor.

Er mwyn cofrestru i ymuno gyda'r cynllun gwych yma eleni mae angen cwblhau'r ffurflen hon erbyn 28 Chwefror 2023.

https://forms.office.com/e/fwGXB0rPjm

12/01/2023

Clwb Gwyddoniaeth yn dechrau nol wythnos nesaf, croeso i aelodau hen a newydd! πŸ”­πŸ§¬πŸ§ͺπŸ₯Ό
Science club starts back next week, it will be nice to see the crew returning and new members are welcome to joinπŸ”­πŸ§¬πŸ§ͺπŸ₯Ό

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Llangefni
Other Schools in Llangefni (show all)
Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons
Llangefni

Athro Cymraeg sy'n cynnig gwersi Cymraeg iaith a/neu llen i fyfyrwyr TGAU (haen sylfaenol ac uwch).

Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Gyfun Llangefni
Penrallt
Llangefni, LL777NG

Dylunio a Thechnoleg YGLL Dylunio a Thechnoleg YGLL
Ysgol Gyfun Llangefni
Llangefni, LL777NG

Croeso i dudalen yr Adran Dechnoleg Ysgol Gyfun Llangefni / Welcome to Ysgol Gyfun Llangefni's Desig

Mathemateg a Rhifedd YGLL Mathemateg a Rhifedd YGLL
Llangefni, LL777NG

Yr Adran Fathemateg. Maes Dysgu a Phrofiad Mathemaetg a Rhifedd. Ysgol Gyfun Llangefni

Coleg Menai Games Development Coleg Menai Games Development
Llangefni, LL777HY

http://www.gllm.ac.uk/