Mathemateg a Rhifedd YGLL

Mathemateg a Rhifedd YGLL

Comments

Diwrnod 𝛑 Hapus!
Llongyfarchiadau i'r canlynol ar ganlyniadau gwych yn yr Intermediate Maths Challenge. Da iawn chi!
Many Congratulations to the following on their fantastic results in the Intermediate Maths Challenge 👏🏼 🏆
Dyddiad diddorol heddiw 👇🏻
Llawer mwy o 2’s am 10:22pm! 🤯
Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol ar ganlyniadau gwych yn y Senior Maths Challenge. Da iawn chi!
Many congratulations to the following on their fantastic results in the Senior Maths Challenge.
👏🏼 🏆
Cyfrifianellau ar gynnig mewn archfarchnafoedd. Angenrheidiol ar gyfer unrhywun sy'n dilyn cwrs Mathemateg TGAU neu Lefel A ym mis Medi.

Good offers on calculators in supermarkets. Essential for anyone following GCSE Maths or A-Level in September.

Casio fx991EX - Lefel-A/A-Level
Casio fx83GTX - Bl/Yr 7-11


Digwyddiad gyrfaoedd digidol ar gyfer Bl8 ac uwch a'u rhieni/gwarcheidwaid o Ogledd Cymru sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y maes STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Am fwy o wybodaeth ewch i
https://gyrfacymru.llyw.cymru/digwyddiadau/dewiswch-stem

Free digital careers event is aimed at pupils in years 8 upwards and their parents/guardians from North Wales who have an interest in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) careers.

Click here for more information
https://careerswales.gov.wales/events/choose-stem


Llongyfarchiadau i bawb yn 8 Set 1 am eu hymdrech a llwyddiant yn nghystadleueth Fathemategol yr Urdd. Yn enwedig Isabella am fod yn un o’r goreuon trwy Gymru

Congratulations everyone in 8 Set 1 on their effort and achievements in the Urdd Mathematics competition, especially Isabella for being one of the best throughout Wales

Urdd Gobaith Cymru
⭐️Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion Bl. 8 canlynol ar eu llwyddiant yn y Junior Maths Challenge
⭐️Congratulations to the following Year 8 students for their success in the Junior Maths Challenge:

🏅 Tystysgrif Efydd/Bronze Certificate:
Ashley Gill
Arwyn Hughes
Daniel Stephen
Efa Jones
Elan Owen
Gethin Hughes
Ynyr Jones
Gwenllian Owen

🏅 Tystysgrif Arian/Silver Certificate:
Rebecca Williams
Anest Thomas
Katie Winnard-Owen (Gorau yr Ysgol/Best in School) 🎖

⭐️
Arbennig o dda Isabella! Da iawn ti
🏅 Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran yn yr Intermediate Maths Challenge yn ddiweddar, dyma'r canlyniadau:

🏅Congratulations to everyone who took part in the Intermediate Maths Challenge recently, here are the results:

Arian/Silver: Beca Stuart🥈
Efydd/Bronze: Catrin Jones, Keryn Jones 🥉🥉

Da iawn chi ferched Bl. 11! 🤩

Yr Adran Fathemateg. Maes Dysgu a Phrofiad Mathemaetg a Rhifedd. Ysgol Gyfun Llangefni

Operating as usual

Gareth Ffowc Roberts on Twitter 01/06/2023

Llongyfarchiadau mawr i Braan Owens a Ffinan ap Dyfrig o Bl.8, falch iawn o’r 2 ymysg 20 drwy Gymru am ennill Cystadleuaeth Fathemategol yr Urdd. Bydd seremoni ar y Maes heddiw ma 👏🏼 🥇

Gareth Ffowc Roberts on Twitter “Llongyfarchiadau/Congratulations: Braan Owens a Ffinan ap Dyfrig Ymysg enillwyr Cystadleuaeth Fathemategol Bl 8 Among the winners of the Y8 Maths Competition ”

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 25/05/2023

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ennill tystysgrifau yn y Junior Maths Challenge, gwych! 👏🏼
Congratulations to the following for achieving certificates in the Junior Maths Challenge, excellent! 🏆

Arian/Silver 🥈
Sophia Hughes Bl 8 (Gorau yn yr Ysgol/Best in School)
Ffinan ap Dyfrig Bl 8
Alfie Carter Bl 8
Eluned Evanns Bl 8
Maiya Harvey Bl 8
Braan Owens Bl 8
Rhodri Pritchard Bl 8
Gethin Williams Bl 8
Sion Williams Bl 8
Akhyar Nazim Bl 7
Mabli Davies Bl 7

Efydd/Bronze 🥉
Hari Jones Bl 8
Giorgio Roberts Bl 8
Alfie Evans Bl 8
Catrin Long Bl 8
Angharad Owens Bl 8
Ifan Parry Bl 8
Harri Roberts Bl 8
Eilian Sleigh Bl 8
Fflur Roberts Bl 7

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 28/04/2023

Disgyblion Bl.9 set 1 wedi bod yn ymchwilio mewn i Blaise Pascal a’r defnydd o driongl Pascal./
Year 9 set 1 pupils have been researching Blaise Pascal and the use of Pascals Triangle.
Dyma enghreifftiau isod/ Here are examples below

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 28/03/2023

Disgyblion Bl 9 wedi mwynhau yn y gynhadledd Mathemateg yw eich Dyfodol ym Mhrifysgol Bangor heddiw gan yr FMSPW

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 21/03/2023

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Bl 9 gymerodd rhan yng nghystadleueth Her Mathemateg gan GwE ym Mangor heddiw, da iawn chi!

Congratulations to the Yr 9 pupils that took part in the Maths Competition by GwE in Bangor today, well done!

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 14/03/2023

Diwrnod 𝛑 Hapus!

14/03/2023

Disgyblion Bl 7 yn dathlu diwrnod 𝛑 3.14 gyda gwaith ymchwil a chyflwyniad

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 10/03/2023

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar ennill tystysgrifau yn yr Intermediate Maths Challenge 👏🏼
Congratulations to the following for achieving certificates in the Intermediate Maths Challenge 👏🏼

Idris ap Dyfrig Bl.11 (Arian/Silver) 🥈
Daniel Stephen Bl.10 (Efydd/Bronze) 🥉
Iestyn Pilkington Bl.10 (Efydd/Bronze) 🥉
Kian Owen Bl.10 (Efydd/Bronze) 🥉
Ashley Gill Bl.10 (Efydd/Bronze) 🥉
Macsen Stevens Bl.9 (Efydd/Bronze) 🥉

Da iawn chi!!

14/11/2022

Cystadleuaeth Cwpan y Byd, cyfle i ennill pel-droed Cwpan y Byd. Gwybodaeth ar Google Classrooms pawb.
World Cup competition, a chance to win a world cup ball. Information on Google Classroom.
⚽️ 🌍 🏆 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 💪🏼

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 28/10/2022

Llongyfarchiadau i'r myfyrwyr yma o Bl 12 a 13 ar ganlyniadau gwych yn y Senior Maths Challenge. Da iawn chi!

Many Congratulations to the Year 12&13 students on their fantastic results in the Senior Maths Challenge 👏🏼 🏆

06/10/2022

m ragor o wybodaeth, ewch i safle we y Cyngor:
https://www.ynysmon.llyw.cymru/.../Swy.../Swyddi-Cyngor.aspx
-
Dylir cyfeirio unrhyw ymholiadau pellach, a ffurflenni cais, at yr Ysgol perthnasol.
-
For further information, visit the Council website:
https://www.anglesey.gov.wales/.../Jobs-with-the-Council...
-
Please refer any further enquiries, and application forms, to the relevant School.
-
Cofrestrwch ar gyfer ein bwletin i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf:
Sign-up to our bulletin to receive our latest job opportunities:
https://public.govdelivery.com/accounts/UKIOA/signup/32128
-
Cyngor Sir Ynys Môn
Isle of Anglesey County Council

27/07/2022
12/07/2022

Disgyblion Bl 10 wedi mwynhau eu diwrnod ym mhrifysgol Bangor yn y gynhadledd ‘Mathemateg yw eich Dyfodol’ gan yr FMSPW

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 07/06/2022

Llongyfarchiadau i'r disgyblion yma o Bl 7 a 8 ar ganlyniadau gwych yn y Junior Maths Challenge. Da iawn chi!

Many Congratulations to the Year 7&8 pupils on their fantastic results in the Junior Maths Challenge 👏🏼 🏆

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 10/03/2022

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar ganlyniadau gwych yn yr Intermediate Maths Challenge. Da iawn chi!
Many Congratulations to the following on their fantastic results in the Intermediate Maths Challenge 👏🏼 🏆

22/02/2022

Dyddiad diddorol heddiw 👇🏻
Llawer mwy o 2’s am 10:22pm! 🤯

25/01/2022

Pos Santes Dwynwen ar gyfer yfory ❤️

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 14/01/2022

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol ar ganlyniadau gwych yn y Senior Maths Challenge. Da iawn chi!
Many congratulations to the following on their fantastic results in the Senior Maths Challenge.
👏🏼 🏆

25/08/2021

Cyfrifianellau ar gynnig mewn archfarchnafoedd. Angenrheidiol ar gyfer unrhywun sy'n dilyn cwrs Mathemateg TGAU neu Lefel A ym mis Medi.

Good offers on calculators in supermarkets. Essential for anyone following GCSE Maths or A-Level in September.

Casio fx991EX - Lefel-A/A-Level
Casio fx83GTX - Bl/Yr 7-11


Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 18/06/2021

Digwyddiad gyrfaoedd digidol ar gyfer Bl8 ac uwch a'u rhieni/gwarcheidwaid o Ogledd Cymru sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y maes STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Am fwy o wybodaeth ewch i
https://gyrfacymru.llyw.cymru/digwyddiadau/dewiswch-stem

Free digital careers event is aimed at pupils in years 8 upwards and their parents/guardians from North Wales who have an interest in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) careers.

Click here for more information
https://careerswales.gov.wales/events/choose-stem


18/06/2021

Llongyfarchiadau i bawb yn 8 Set 1 am eu hymdrech a llwyddiant yn nghystadleueth Fathemategol yr Urdd. Yn enwedig Isabella am fod yn un o’r goreuon trwy Gymru

Congratulations everyone in 8 Set 1 on their effort and achievements in the Urdd Mathematics competition, especially Isabella for being one of the best throughout Wales

Urdd Gobaith Cymru

11/06/2021

⭐️Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion Bl. 8 canlynol ar eu llwyddiant yn y Junior Maths Challenge
⭐️Congratulations to the following Year 8 students for their success in the Junior Maths Challenge:

🏅 Tystysgrif Efydd/Bronze Certificate:
Ashley Gill
Arwyn Hughes
Daniel Stephen
Efa Jones
Elan Owen
Gethin Hughes
Ynyr Jones
Gwenllian Owen

🏅 Tystysgrif Arian/Silver Certificate:
Rebecca Williams
Anest Thomas
Katie Winnard-Owen (Gorau yr Ysgol/Best in School) 🎖

⭐️

03/06/2021

Arbennig o dda Isabella! Da iawn ti

Llongyfarchiadau mawr i Isabella Coates oedd
Ymysg enillwyr Cystadleuaeth Fathemategol Bl 8 yn Eisteddfod T. Da iawn wir🏆

08/03/2021

🏅 Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran yn yr Intermediate Maths Challenge yn ddiweddar, dyma'r canlyniadau:

🏅Congratulations to everyone who took part in the Intermediate Maths Challenge recently, here are the results:

Arian/Silver: Beca Stuart🥈
Efydd/Bronze: Catrin Jones, Keryn Jones 🥉🥉

Da iawn chi ferched Bl. 11! 🤩

08/01/2021

Dyma rai syniadau 💡 ar gyfer cefnogi eich plentyn wrth ddysgu mathemateg o bell.

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 09/12/2020

Mae’r her o adeiladu tŵr cardiau wedi siapio! Rhai yn fwy llwyddiannus nag eraill!! Sawl haen gallwch chi adeiladu?

03/12/2020

Mae Rebecca Williams wedi dechrau’r her adeiladu tŵr cardiau i Bl 8 gan adeiladu 3 haen. Gallwch chi ei churo? Gyrrwch eich lluniau atom!

Rebecca Williams has started the challenge of building a tower of cards for Yr 8 by building 3 tiers. Can you beat it? Send us your photos!

Photos from Mathemateg a Rhifedd YGLL's post 09/11/2020

Disgyblion Bl 8 wedi bod yn brysur yn ychwanegu at eu Llyfryn Adolygu wrth baratoi at y Prawf. Da iawn chi

Year 8 pupils have been busy adding to their Revision Book ready for the Test. Well done

Timeline photos 12/10/2020
09/10/2020

Cyfle gwych i ymuno gyda’r tîm. Rhannwch plîs!
A great opportunity to join the team. Please share!

Teacher of Mathematics - Eteach Find out more about this Teacher of Mathematics job from Ysgol Gyfun Llangefni. Search thousands of teaching jobs from schools around the world

02/09/2020

Pecynnau gwaith newydd sbon yn barod ar gyfer Blwyddyn 7 a 8.

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Website

Address


Llangefni
LL777NG
Other Schools in Llangefni (show all)
Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons
Llangefni

Athro Cymraeg sy'n cynnig gwersi Cymraeg iaith a/neu llen i fyfyrwyr TGAU (haen sylfaenol ac uwch).

Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Gyfun Llangefni
Penrallt
Llangefni, LL777NG

Dylunio a Thechnoleg YGLL Dylunio a Thechnoleg YGLL
Ysgol Gyfun Llangefni
Llangefni, LL777NG

Croeso i dudalen yr Adran Dechnoleg Ysgol Gyfun Llangefni / Welcome to Ysgol Gyfun Llangefni's Desig

Coleg Menai Games Development Coleg Menai Games Development
Llangefni, LL777HY

http://www.gllm.ac.uk/

Gwyddoniaeth YGLL Gwyddoniaeth YGLL
Llangefni

Adran wyddoniaeth Ysgol Gyfun Llangefni Llangefni science department