Ysgol Syr Thomas Jones

Ysgol Syr Thomas Jones

Comments

My son Kieran Hughes Yr 11 LMO
Received this in the post today off his tutor & I’d just like to say thank you so much as it’s a lovely thing to do. x
Louis did 11 miles today 🚲

Only 99.06 to go before his 12th Birthday on the 27th .

Thank you so much for your kind donations both on justgiving and in cash 👏🚲

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cheryl-appleton-owen?utm_source=Facebook&utm_medium=Yimbyprojectpage&utm_content=cheryl-appleton-owen&utm_campaign=projectpage-share-owner&utm_term=zgknBzVYN
If you could please take a minute to read what Louis is hoping to achieve.

Hes asking you to please Beep Beep or wave if you see him out doing his miles

👇👇❤❤

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cheryl-appleton-owen?utm_source=Facebook&utm_medium=Yimbyprojectpage&utm_content=cheryl-appleton-owen&utm_campaign=projectpage-share-owner&utm_term=zgknBzVYN
Diolch yn fawr iawn I Mrs Mutembo am creu 85 o visors I staff ni gyd yn Post Brenhinol Llangefni. Dyma rhoi o hona ni yn gwisgo nhw Diolch xx

Thank you so much to Mrs Motembo for providing 85 visors for our sorting office in Llangefni. Here is a picture of just a few of us wearing them. Thank you # # #
Thank you staff of YSTJ for all you are doing to keep stability and educating our next generation during this incredibly testing time . The resources and things you have put into place in such a short amount of time has been impressive and have shown a true commitment to pupils, especially Year. Diolch pawb.
I borrowed this in 1978 from the school library and just got around to reading it today. I will pop it back in when I’m passing next, honest. I hope there’s a cap on fines.
just checked out the wikipedia for this...I used to go to school here...was wondering who the teachers are, if any are still left from 20 years ago! Also is it true ther are only 387 kids attending now??? When I was here there was well over 1000!
We've got a debate going on at home as to whether it's plain clothes or uniform this week in YSTJ? Does anyone know for sure? Diolch.
Well YSTJ, im at Manchester waiting for my flight. Got a bit emotional not going to lie. But ill see you in 3-4 months🖐😆.
Has YSTJ changed from gateway to a Parentpay ? Just had text with new Pin no etc to fill out on line ? Is it true or a scam ?
TIA
Dafydd
We are overwhelmed by the
Contact from the pupils and parents regarding the welfare of our son injured representing the school
Tonight .

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ysgol Syr Thomas Jones, High School, Amlwch.

Operating as usual

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 24/08/2023

Llongyfarchiadau mawr i bawb ar eu canlyniadau TGAU heddiw. Dyma flas o rai unigolion Blwyddyn 11. Dymuniadau gorau i bawb.

21/08/2023

Canlyniadau TGAU 24.8.23:
Bl.11 - 8:30yb
Bl.10 - 9:30yb

17/08/2023

Llongyfarchiadau i bawb.

Latest from our schools so far

Follow our live blog for all the results, celebrations and reactions!

If you are a school, parent or guardian wanting to share results or a success story, email [email protected]

https://trib.al/ei95IaJ

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 17/08/2023

Heddiw oedd y tro olaf i’n Pennaeth 6ed presennol, Mrs. Bethan Hughes-Jones arwain a chefnogi ar ddiwrnod canlyniadau blynyddoedd 12 a 13. Diolchwn iddi am flynyddoedd o wasanaeth fyddlon, am ei harweiniad ac ei hymroddiad i bobl ifanc yr ardal arbennig hon. Diolch yn fawr iawn i chi.

Today saw our current Head of 6th form, Mrs. Bethan Hughes-Jones lead and support our year 12 and 13 on their results day. We thank her for years of faithful service, her guidance and commitment to the amazing young people of the area. Thank you very much.

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 17/08/2023

Llongyfarchiadau enfawr i bawb sydd wedi derbyn eu canlyniadau heddiw. Da chi’n bobl ifanc arbennig iawn ac yn haeddu pob llwyddiant. Dymuniadau gorau i Flwyddyn 13 ar eu pennod nesaf.

Huge congratulations to everyone who received their results today. You are amazing young people and deserve all the success in the world! Best wishes to Year 13 on their next chapter.

16/08/2023

Byddwn yn rhannu Canlyniadau Lefel A (Bl.13) o 8:30yb a Lefel AS (Bl.12) o 9:30yb bore fory.

03/08/2023

👌☀️

Criw Môn🌟 Noson olaf yn Tossa De Mar☀️

02/08/2023

Dymuniadau gorau i Catrin Stewart, cyn-ddisgybl, sydd yn gapten ar dim rygbi Cymru yn gemau’r gymanwlad yn Trinidad a Tobago.

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 19/07/2023

Mae rhai o uchafbwyntiau y tymor yng nghylchlythyr Tymor yr Haf ‘23
Some of the term’s highlights are within our Summer ‘23 Newsletter

19/07/2023

Llongyfarchiadau i’r pobl ifanc arbennig yma gyda’u llwyddiannau yn Eisteddfod Ieuenctid Marian-Glas! Gwych iawn pob un ohonoch!

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 19/07/2023

Dyma rai o ser ein seremoni wobrwyo heddiw! Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb!
Here are the ⭐️ of today’s Awards Ceremony. Congratulations to you all!

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 19/07/2023

Diolch i Môn CF Anglesey am gynnal gweithdy Cymorth Cyntaf efo Bl.12.
Thank you Mon CF for the first aid course delivered to year 12 this week!

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 18/07/2023

Profiad Gwaith Bl.10! Diolch i bawb am eu cefnogaeth wrth ddarparu cyfleoedd o safon i’n pobl ifanc! ⭐️
Thank you to everyone who supported our Year 10 learners on their work experience!

17/07/2023

Llongyfarchiadau Minnie a diolch i ‘r adran dechnoleg a Melin Llynon am gynnig profiadau cyfoethog i’n dysgwyr.

With an astonishing 1.2k ”likes”, Hermione Birkby of Ysgol Syr Thomas Jones has designed the winning wrapper!! 🎉🎉🎉😁

Yes, we are launching a White Chocolate Caramel bar soon … But that’s not all 🙈

That’s not all, at all …

But with so much time and so little to do, we’re going to focus on Summer holidays as of Thursday then we might let you into some secrets in Autumn 😆

MÔNUTS WILL BE OPEN 7 DAYS A WEEK as of THURSDAY! 🎉

🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫

Gyda 1.2k ”likes”, mae Hermione Birkby o Ysgol Syr Thomas Jones wedi dylunio'r papur lapio buddugol!! 🎉🎉🎉😁

Ydym, rydym yn lansio bar Caramel Siocled Gwyn yn fuan ... Ond nid dyna'r cyfan 🙈

Nid dyna'r cyfan, o gwbl ...

Ond gyda chymaint o amser a chyn lleied i'w wneud, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar wyliau'r Haf o ddydd Iau, yna efallai y byddwn ni'n gadael i chi mewn rhai cyfrinachau yn yr Hydref 😆

BYDD MÔNUTS AR AGOR 7 DIWRNOD YR WYTHNOS O DDYDD IAU! 🎉

17/07/2023

PWYSIG - Diwrnod olaf tymor yr Haf - dydd Mercher, Gorffennaf 19eg. Diwrnod cyntaf gwyliau'r haf - dydd Iau Gorffennaf y 20fed. Bydd yr ysgol yn ail-agor i blant ar ddydd mawrth Medi'r 5ed 2023.

IMPORTANT - Last day of the Summer term - Wednesday, July 19th. The first day of the summer holidays - Thursday, July 20th. The school will re-open to children on Tuesday September 5th 2023.

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 17/07/2023

Disgyblion Bl.10 Celf yn peintio mainc mewn gweithdy cymunedol gyda . Diolch am gynnig y cyfle arbennig hwn. 👌
Thanks for providing our students with the experience. 👌

Photos from Clwb Hoci Dinas Bangor City Hockey's post 17/07/2023

Da iawn wir! Pawb yma’n falch iawn ohont Grace. 👌

17/07/2023

Creu papur lapio bar siocled newydd Melin Llynon 'Bar siocled gwyn wedi'i lenwi â charamel hallt halen Môn' oedd y dasg i'r dysgwyr ym Ml.7

Year 7 students were given a challenge to design a "White Chocolate with Salted (Halen Môn) Caramel" for Melin Llynon.

16/07/2023

Cyfleoedd i ymuno a’n tim!
Rydym yn chwilio am gymorthyddion dosbarth erbyn Mis Medi.
Cysylltwch a ni, os oes gennych ddiddordeb.

16/07/2023

Cyfle arbennig arall i ymuno efo’n tim amryddawn!

Photos from Melin Llynon's post 15/07/2023

Ydych chi’n gallu helpu? 🤔👌

14/07/2023

Gwych! Llongyfarchiadau! Pawb yma’n falch iawn o dy lwyddiant! 🥇🥇

AUR | GOLD 🥇

IOLO HUGHES HAS DONE IT AGAIN!!! It’s 800m men’s gold for him, giving him a double of that and the 1500m at this meet. Incredible!!

14/07/2023

Llongyfarchiadau Cari! Pawb yma’n falch iawn ohonot. 👌🥇

AUR | GOLD 🥇

Cari Hughes wins the women’s 800m race!! A superb race from her as she powered clear in the final 100m!

14/07/2023

Cyfraniad arbennig gan Charley, sydd ar brofiad gwaith yn yr archifdy. Da iawn ti! 👌

A dyma gyfraniad Charley Owen, hefyd o Ysgol Amlwch….
Dwi wedi ffendio llun hynod ddiddorol, a doniol o ferch fach yn eistedd mewn bwced yn bwydo ieir. Tybed oedd hi’n treulio ei diwrnodau yn eistedd mewn bwced yn bwydo ieir, ta ddim ond wedi cael ei gosod yna ar gyfer y llun mae hi? Bethbynnag di’r rheswm mae’n lun wnaeth i mi chwerthin a meddwl aaaawww ciwt!
Here’s Charley Owen, also from Ysgol Amlwch’s contribution….
I found this picture of a toddler sat in a bucket feeding some chickens. I found it very interesting and quite funny at the same time, as I wonder did she spend her days sat in her bucket feeding chickens, or was it just posed for this photo. Whatever the reason it’s a photo that made me giggle and say aaaawwww cute! Isle of Anglesey County Council Cyngor Sir Ynys Môn

14/07/2023

Gwaith arbennig gan Swyn, disgybl ym ml.10 ar brofiad gwaith. 👌

Unwaith eto mae ein tudalen yn nwylo myfyrwyr profiad gwaith – dyma’r post cyntaf gan Swyn Melton o Ysgol Amlwch….
‘Dwi’n caru mapiau! Tra’n chwilio drwy’r archif mi ddois o hyd i’r hen fap lliwgar hwn o Ynys Môn o’r 18fed Ganrif. Yr union ddyddiad ydi 1736. Teitl y map ydi ‘Mona now called Anglesey Island’. Y raddfa ydi tua 4mm i’r filltir, a mae’r map yn mesur 190mm x 135mm. Mae mapiau yn grêt!’
Once again this week our page is in the hands of work experience students – here’s the first post from Swyn Melton from Ysgol Amlwch…
I love maps! Whilst delving in the archives I found this really old, colourful, map of Anglesey from the 18th century the exact date is 1736. The Map is titled ‘Mona, now called Anglesey Island’. The Scale is approx. 4mm to 1 English mile, the size of this map is 190mm x 135mm. Maps are awesome! Cyngor Sir Ynys Môn Isle of Anglesey County Council

Photos from Urdd Ynys Môn's post 13/07/2023

Diolch yn fawr Urdd Ynys Môn.
Pawb wedi mwynhau! 👌

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 12/07/2023

Dyma sut mae Blwyddyn 9 yn ei gwneud hi….
This is how year 9 roll this week….

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 12/07/2023

Blas o wythnos Bl.7 hyd yma👌
A flavour of Year 7’s week so far….

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 12/07/2023

Tywydd gwell yn Llanddwyn heddiw!
Another great day in Llanddwyn.

11/07/2023

Llongyfarchiadau mawr iawn i’n cyn-ddisgyblion Cari a Iolo yng ngemau’r ynysoedd! 🥇🥈Gwych iawn!

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 11/07/2023

Llanddwyn yn y glaw! Gwych!
Awesome day in Llanddwyn despite the weather! 👌

10/07/2023

Dymuniadau gorau i bawb o flwyddyn 10 a 12 heddiw sydd wedi cychwyn ar eu profiad gwaith.
Best wishes to all in year’s 10 and 12 as they start their work experience week.

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 10/07/2023

Gweithdy Merched mewn Adeiladwaith. Pawb wedi mwynhau
Women in Construction workshop.🧱

06/07/2023

‘Rogia! Tim athletau bl.8🏃‍♂️

06/07/2023

👀

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 05/07/2023

Ydi’r Poncho yn atal dwr?
Is the poncho water resistant?

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 05/07/2023

Profiadau newydd 🏌️‍♀️Pwy darodd hi bellaf Mr.Williams????
New experiences 🏌️‍♀️ Who hit it furthest Mr.Williams?

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 04/07/2023

Prynhawn gyrfa arbennig i fl.9 prynhawn ‘ma. Diolch i bawb am gyfrannu!
Great careers afternoon for year 9 today. Thanks to all the contributors.

Photos from Gwasanaeth Ieuenctid Ynys Mon / Anglesey Youth Service's post 02/07/2023

Llongyfarchiadau mawr iawn iddynt a diolch i Gwasanaeth Ieuenctid Ynys Mon / Anglesey Youth Service am gynnal profiadau cyfoethog i’n dysgwyr. 👌

Photos from Ysgol Syr Thomas Jones's post 30/06/2023

Wedi cael deuddydd difyr yng nghwmni Bl6 ysgolion ein dalgylch wythnos yma. Diolch am fod yn ddisgyblion cwrtais a brwdfrydig. Edrych ymlaen am drosglwyddo fis Medi rwan! ⭐️👌😊

We’ve had two fun-filled days in the company of our local Yr6 pupils this week. Thank you for being courteous and enthusiastic pupils. Looking forward now to transfer you all in September! ⭐️👌😊

Ysgol CemaesYsgol CarreglefnYsgol Gynradd AmlwchYsgol Gymuned MoelfreYsgol Gymuned LlanfechellYsgol Goronwy OwenYsgol Gymuned RhosybolYsgol Penysarn

Want your school to be the top-listed School/college in Amlwch?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Reopening guidelines March 2021
Canllawiadu Ailagor Mawrth 2021
Diwrnod y Llyfr
Dydd Miwsig Cymru!

Location

Category

Telephone

Address


Amlwch
LL689TH
Other Amlwch schools & colleges (show all)
Anglesey School of Dancing Anglesey School of Dancing
Amlwch, LL680RF

ISTD Dancing classes for Children age 3 upwards. Classes held in CEMAES, BODFFORDD & BRYNTEG.

Dance World Môn Dance World Môn
Amlwch

Dance School located in Amlwch, Anglesey!

Sophie's Childminding Sophie's Childminding
Amlwch, LL689AW

Ysgol Yrru Wygyr Driving School Ysgol Yrru Wygyr Driving School
Amlwch, LL660AY

Fully qualified Driving Instructor. High pass rate. Lessons in Welsh or English. Hourly rate. Traile