Cylch Meithrin Abergele

Mae Cylch Meithrin Abergele yn gyfleustr o safon uchel sy'n cael ei gynnal ar faes ysgol Glan Morfa i blant bach 2 i 5
Cylch Meithrin Abergele is a Welsh medium facility of a high standard that is held on the grounds of Glan Morfa school for 2 - 5yr old

Operating as usual

17/07/2021

Tîm Cylch Meithrin Abergele mae pawb yn gweld ond mae gen y ni
Trysorydd Julia
Person Cofrestredig Rhian
Cadeirydd Sioned
Ymddiriedolwr Cath
Goflawr y Caban Shannon heb y staff, pwyllgor a'r gofalwr - tîm gorau - DIOLCH PAWB xx

You all see the cylch staff but we have a team you don't see -
Treasurer Julia
Registered Person Rhian
Chairperson Sioned
Trustee Cath
Caretaker Shannon. The best team - THANK YOU EVERYONE xx

Tîm Cylch Meithrin Abergele mae pawb yn gweld ond mae gen y ni
Trysorydd Julia
Person Cofrestredig Rhian
Cadeirydd Sioned
Ymddiriedolwr Cath
Goflawr y Caban Shannon heb y staff, pwyllgor a'r gofalwr - tîm gorau - DIOLCH PAWB xx

You all see the cylch staff but we have a team you don't see -
Treasurer Julia
Registered Person Rhian
Chairperson Sioned
Trustee Cath
Caretaker Shannon. The best team - THANK YOU EVERYONE xx

16/07/2021

Parti a chyngerdd ffarwelio plant Cylch Meithrin Abergele 2020 - 2021 - Diolch yn fawr am yr holl anrhegion. Methu chi gan anti Siwan, Sophie, Mali, Ella a Nerys ### ❤

Cylch Meithrin Abergele children 2020 - 2021 farewell concert and party - Thank you everyone for your beautiful gifts love from anti Siwan, Sophie, Mali, Ella and Nerys ###❤

[07/10/21]   By now the majority of you have seen the Daily Post and the front page was all about Cylch!! We would like to express our sincere thanks to all 5️⃣0️⃣ Cylch Parents for the continued support whilst investigations are still ongoing. Siwan, Sophie, Ella, Mali and myself have worked hard and are doing all we can to support the investigation by PHW, Environmental Health and Betsi Cadwaladr and our primary concern, as always, is the welfare of the children. There is no evidence to suggest that the infection was acquired in the Cylch and we TRULY hope we can have our children back for the last couple of days before we close for the summer holidays. Diolch eto x

05/07/2021

Parti Penblwydd Mudiad Meithrin yn 50 oed.
Happy 50th Birthday Mudiad Meithrin

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 05/07/2021

Parti Penblwydd Mudiad Meithrin yn 50 oed.
Happy 50th Birthday Mudiad Meithrin

25/06/2021

#EURO2020
#togetherstronger
#FAWALES

Plant prynhawn Cylch Abergele gyda anti Siwan, Sophie, Mali, Ella a Nerys yn cefnogi Cymru. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 25/06/2021

PLANT MEDI 1AF 2017 - AWST 31AIN 2018
Os mae eich plentyn angen gofal plant Medi 2021 - Awst 2022 mae hi'n amser I rhoi cais I fewn. Efallai mae posib I chi dderbyn 17.5awr yr wythnos o gofal rhad ac am ddim yn Meithrin Mwy.

Children born 01.09.2017 - 31.08.2018 If you want additional childcare its now the time to put in your online claims. Your child will be in Glan Morfa for 12.5hrs so he/she could be entitled to 17.5hrs additional childcare hours

25/06/2021

#EURO2020
#togetherstronger

Plant Cylch Abergele gyda anti Siwan, Sophie, Mali, Ella a Nerys yn cefnogi Cymru. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️

17/06/2021

Wedi cael helper heddiw gwych heddiw wedi cynnig sychu llestri 😀 Diolch yn fawr iawn. Xx

Todays helper was excellent today. He offered to dry the dishes 😀 Thank you very much. Xx

Wedi cael helper heddiw gwych heddiw wedi cynnig sychu llestri 😀 Diolch yn fawr iawn. Xx

Todays helper was excellent today. He offered to dry the dishes 😀 Thank you very much. Xx

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 16/06/2021

Plant wedi cael mabolgampau llawn o hwyl ❤
Children have had a great fun day at our sports day ❤

15/06/2021

Un or plant bach yn barod am y gêm yfory. Amdani Cymru.
One of the boys ready for the match tomorrow. Go for it Wales. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Un or plant bach yn barod am y gêm yfory. Amdani Cymru.
One of the boys ready for the match tomorrow. Go for it Wales. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Summer of Fun 2021 - Children’s Commissioner for Wales 15/06/2021

Summer of Fun 2021 - Children’s Commissioner for Wales

https://www.childcomwales.org.uk/summer-of-fun-2021/

Summer of Fun 2021 - Children’s Commissioner for Wales This page of our Information Hub is intended to provide details of free to access activities and events for children […]

14/06/2021

Band genod Cylch Abergele 2021 🥰
Cylch Abergele Girl Band 2021 🥰

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 11/06/2021

C'MON CYMRU - Rydem yn gofyn I chi rhoi eich plant mewn dillad Cymru/Coch ar ddydd Llun a Mawrth plis.
C'MON WALES - we ask that you dress your children in Wales kits or Red tops on Monday and Tuesday.

Plis Rhannwch - Please Share

11/06/2021

Barod am yr Ewros🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ready for the Euros 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Barod am yr Ewros🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Ready for the Euros 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

08/06/2021

Os ydech chi neu aelod teulu yn derbyn y Daily Post oes posib ichi gyd eu cadw nhw a dod a nhw i'r Cylch plis erbyn 25ain o Fehefin. Diolch yn fawr iawn.

If you or a family member gets the Daily Post can you please keep them and bring them to the Cylch Cabin by 25th of June to anti Nerys, Siwan, Sophie, Mali or Ella.
Diolch yn fawr iawn

Os ydech chi neu aelod teulu yn derbyn y Daily Post oes posib ichi gyd eu cadw nhw a dod a nhw i'r Cylch plis erbyn 25ain o Fehefin. Diolch yn fawr iawn.

If you or a family member gets the Daily Post can you please keep them and bring them to the Cylch Cabin by 25th of June to anti Nerys, Siwan, Sophie, Mali or Ella.
Diolch yn fawr iawn

02/06/2021

Oes gen y chi awren i sbario ar ddydd Gwener? Oes gen y chi ferfa? Os oes wel gofynwn i chi ddisgwyl am galwad ffon gen Nerys 😀 Mae gen y ni 2 tunell o rhisgl, 1 tunell o pridd ag 1 tunell o dywod. Un berfa sydd gen y cylch a hoffwn os posib ichi ddod in helpu. Nid wyf yn gwybod pryd fydd Huws Gray yn dod i'r cylch ond mi fydden nhw yn ffonio ar y dydd Gwener a wedyn fydd posib imi eich ffonio chi i ddid draw i'n helpu plis.

Do you have a spare hour on Friday? Do you have a wheelbarrow? If yes please wait for a phone call from Nerys. We have 2 tonne of Bark, 1 ton of top soil and 1 tonne of sand. We only have one wheelbarrow so we would love you to come and help us. We have no time for the delivery from Huws Gray but once they ring me to say they will be arriving at ?? time I will then ring you for you to come and help.

Diolch / Thank you

Oes gen y chi awren i sbario ar ddydd Gwener? Oes gen y chi ferfa? Os oes wel gofynwn i chi ddisgwyl am galwad ffon gen Nerys 😀 Mae gen y ni 2 tunell o rhisgl, 1 tunell o pridd ag 1 tunell o dywod. Un berfa sydd gen y cylch a hoffwn os posib ichi ddod in helpu. Nid wyf yn gwybod pryd fydd Huws Gray yn dod i'r cylch ond mi fydden nhw yn ffonio ar y dydd Gwener a wedyn fydd posib imi eich ffonio chi i ddid draw i'n helpu plis.

Do you have a spare hour on Friday? Do you have a wheelbarrow? If yes please wait for a phone call from Nerys. We have 2 tonne of Bark, 1 ton of top soil and 1 tonne of sand. We only have one wheelbarrow so we would love you to come and help us. We have no time for the delivery from Huws Gray but once they ring me to say they will be arriving at ?? time I will then ring you for you to come and help.

Diolch / Thank you

Products 30/05/2021

Products

Cymru yn yr Ewros ⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️ eisiau crys-t Ewros i'ch plant ewch I archebu o fan hyn

Wales in the Euros - ⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️ for your child's shirt go and order from here

https://www.silwli.cymru/en/collections/all

https://www.silwli.cymru/en/collections/all

Products Yn creu teganau Cymraeg i'ch cartrefi ers 2017 - Creating Welsh toys for your homes since 2017. Dysgu trwy chwarae - Learning through play. Seren Swynol, Draigi ac Helo Heddiw!

29/05/2021

Cychwyn da i'r gwyliau Sulgwyn. Hyfforddiant staff tu allan o dan y parasiwt wedyn cinio yn y table table Morfa Rhuddlan a dathlu Penblwydd anti Mali yn HEN haha. Diolch ichi gyd am eich cefnogaeth ac amynedd yn ystod y misoedd diwethaf. Edrychwn ymlaen am y dyfodol rwan.

Good start to our Whitsun holidays, staff training under a parachute and then lunch at the Table Table at Morfa Rhuddlan and to celebrate anti Mali's birthday getting OLD haha. Thank you to you for your support and being very patient with us over the past few months, we look forward to the future now.

Diolch / Thank you

Cychwyn da i'r gwyliau Sulgwyn. Hyfforddiant staff tu allan o dan y parasiwt wedyn cinio yn y table table Morfa Rhuddlan a dathlu Penblwydd anti Mali yn HEN haha. Diolch ichi gyd am eich cefnogaeth ac amynedd yn ystod y misoedd diwethaf. Edrychwn ymlaen am y dyfodol rwan.

Good start to our Whitsun holidays, staff training under a parachute and then lunch at the Table Table at Morfa Rhuddlan and to celebrate anti Mali's birthday getting OLD haha. Thank you to you for your support and being very patient with us over the past few months, we look forward to the future now.

Diolch / Thank you

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 28/05/2021

Diwrnod hyfforddiant staff yn y glaw ond da ni'n sych 😀
Staff training day in the rain but we're dry 😃

24/05/2021

I sylw rhieni plant sydd wedi eu geni rhwng 01.09.2018 - 31.08.2019

For the attention of parents with children born between 01.09.2018 - 31.08.2019

I sylw rhieni plant sydd wedi eu geni rhwng 01.09.2018 - 31.08.2019

For the attention of parents with children born between 01.09.2018 - 31.08.2019

23/05/2021

Mae plant y Cylch i gyd wedi creu llun fy nheulu (cylch iau print llaw) i gael ei brintio ar fyg. Gofynwn i chi ddychwelyd eich archebion ac a***n I fewn erbyn dydd Iau 27ain o Fai. Rydem yn ymwybodol bod rhai Cylch Iau heb derbyn rhai nhw on fydd modd i chi eu derbyn ar gychwyn y sessiwn dydd Iau au dychwelyd ar ddiwedd y sessiwn. Mae pob myg yn Costio £6 a mae'r Cylch yn derbyn £1.20 comisiwn felly mwy rudech chi'n archebu mwy fydd y cylch yn casglu i brynu adnoddau. Diolch yn fawr

All cylch children have designed a picture of my family (younger children hand print design) which will be printed on a mug. We ask that you return along with the money by Thursday 27th please. We are aware that some of you have not yet received your child's picture we will be giving them out at the beginning of each session and you will be able to return at the end of the session of you choose to order. The cost of the mugs are £6 and we as Cylch receive £1.20 so more you order more money we get for resources.
Thank you

Mae plant y Cylch i gyd wedi creu llun fy nheulu (cylch iau print llaw) i gael ei brintio ar fyg. Gofynwn i chi ddychwelyd eich archebion ac a***n I fewn erbyn dydd Iau 27ain o Fai. Rydem yn ymwybodol bod rhai Cylch Iau heb derbyn rhai nhw on fydd modd i chi eu derbyn ar gychwyn y sessiwn dydd Iau au dychwelyd ar ddiwedd y sessiwn. Mae pob myg yn Costio £6 a mae'r Cylch yn derbyn £1.20 comisiwn felly mwy rudech chi'n archebu mwy fydd y cylch yn casglu i brynu adnoddau. Diolch yn fawr

All cylch children have designed a picture of my family (younger children hand print design) which will be printed on a mug. We ask that you return along with the money by Thursday 27th please. We are aware that some of you have not yet received your child's picture we will be giving them out at the beginning of each session and you will be able to return at the end of the session of you choose to order. The cost of the mugs are £6 and we as Cylch receive £1.20 so more you order more money we get for resources.
Thank you

[04/28/21]   Wedi rhoi y 4 bach yma fewn i Cute Kids 2021 Daily Post. Oes posib i chi cadw eich talebau plis fydden nhw yn y Daily Post yn ddyddiol hyd at y 22ain o Fai a dewch a nhw i'r caban plis os pisib. Diolch xx
I've put these 4 little ones in the Cute Kids 2021 Daily Post. Every day from now untill 22nd of May there will be tokens in the paper. Can you please save them for me and pop them into the cabin. Thank you. Xx

Rhannwch plis gyda eich teuluoedd / Share with your families please xx

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 25/04/2021

Want to learn Welsh? No harm in trying this free Welsh course... contact TODAY to book your space... perfect opportunity to give it a go.. YO WONT REGRET IT 😀

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 15/04/2021

Mae'r plant yn hapus dros gyda eu cwpanau newydd.🥰🥰
The children are very happy with their new cups 🥰🥰

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 03/04/2021

🐣Pasg Hapus ichi gyd🐣
🐣Happy Easter to you all 🐣

Photos from Cylch Meithrin Abergele's post 01/04/2021

Yippee cwpanau newydd i'r plant 🥰 Diolch i Crefftau Clos y'r Eithin (Facebook) am eu gwneud ini. Fydd y plant wedi gwirioni.
Yipee new cups for the children🥰 thank you to Crefftau Clos y'r Eithin (Facebook) for doing them. The children will just love them.

A fydd dim mwy ffraeo ar pa lliw cwpan mae gen y nhw eisio🤣🤣
And there will be no more arguments as to what colour they want🤣🤣

26/03/2021

Diolch yn fawr iawn i bawb nath cyfrannu at ein Raffle Pasg - casglwyd £456 tuag at offer i’r plant! Diolch o galon i Louise am drefnu 😊
Thank you very much to everyone that contributed to our Easter Raffle - we raised £456 towards equipment for the children! A heartfelt thank you to Louise for organising 😊

Diolch yn fawr iawn i bawb nath cyfrannu at ein Raffle Pasg - casglwyd £456 tuag at offer i’r plant! Diolch o galon i Louise am drefnu 😊
Thank you very much to everyone that contributed to our Easter Raffle - we raised £456 towards equipment for the children! A heartfelt thank you to Louise for organising 😊

[03/22/21]   Rydem ar ôl y canlynol plis i greu gweithgareddau i'r tymor newydd - We are after any of the following please for activities in the new term.

*Sunflower seeds
*Empty plant pots
*Bags of compost
*Garden sticks
*Bag of straw
*Sponges
*Any type of brushes
*Any old saucepans
*Collanders
*Old microwave that children can open the door
*Boxes of cornflower
*Food colourings

*New Cat litter trays /
*Builder trays

*Spaghetti
*Rice
*Pasta
*Sensitive shaving foam

*3 Small paddling pools with no punctures
*Cereal boxes flattened
*small amount of polystyrene
*bubble wrap

Os oes gen y chi rhywbeth o'r uchod gofynwn I chi plis gadael wrth sied y monstyrs plis

If you do have any of the above can you please leave them by the monster shed.

Diolch o galon am eich cefnogaeth
Thank you so very much for your support.

22/03/2021

🐥🐤🐣🐇🐇🐣🐤🐥
Mae gen y ni 9 yn y gystadleuaeth b***d Pasg. Cofiwch fory 6yp(23.3.21) yw y amser cau. Fydd y lluniau I weld yn glir ar ddydd Mercher❤

We have 9 children in our Easter bonnet competition. Tomorrow(23.3.21) at 6pm is our closing time...

Full photos to be seen on Wednesday ❤

🐥🐤🐣🐇🐇🐣🐤🐥
Mae gen y ni 9 yn y gystadleuaeth b***d Pasg. Cofiwch fory 6yp(23.3.21) yw y amser cau. Fydd y lluniau I weld yn glir ar ddydd Mercher❤

We have 9 children in our Easter bonnet competition. Tomorrow(23.3.21) at 6pm is our closing time...

Full photos to be seen on Wednesday ❤

[03/20/21]   Mae gen y ni gystadleuaeth b***d Pasg... COFIWCH i anfon eich lluniau I fewn ar Watts App erbyn dydd Mawrth 23ain i 07707749063... Dim on 3 hyd yn hyn sydd wedi gwneud...
We have our Easter bonnet competition please send in your Easter bonnet photos to 07707749063 Watts App by Tuesday 23rd of March. Only 3 so far have sent..

[03/18/21]   Hoffwn ddiolch i ddwy yn y gymuned am y rhoddion o adnoddau i'r plant. Rydem yn ddiolchgar dros ben. Os oes gen y chi degannau neu lyfrau Cymraeg sy'n addas I blant o dan 5 oed hoffwn glywed gen y chi.

Would like to thank two ladies for their donations of resources for the children. If you have any toys, Welsh books suitable for under 5yr olds or any craft stuff please get in touch.

[03/15/21]   For those parents who have been waiting to pay fees with the Government Voucher Scheme I’m pleased to say we have been set up at last! You should now be able to search for us using -:
CYLCH MEITHRIN MWY ABERGELE
LL22 7NU

Thank you 😊

Early Years Education Funding for 3 Year Olds 11/03/2021

Early Years Education Funding for 3 Year Olds

PWYSIG / IMPORTANT

Dyma nodyn i’ch atgoffa bod yn amser i gofrestru'r plant a fydd yn cael eu trydydd pen-blwydd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2021.

Gellir dod o hyd i'r ffurflen gais ar wefan Conwy –

www.conwy.gov.uk/cyllidblant3oed

(Ni dderbynnir unrhyw gopïau papur).

Here is a reminder that it is now time to register the children who will have their third birthday between the 1st January and the 31st March 2021.

The application form can be found on the Conwy website – www.conwy.gov.uk/funding3yearold

(No paper copies will be accepted).

Closing date is 15th March, 2021.

Early Years Education Funding for 3 Year Olds Early Years Education Funding for 3 Year Olds

11/03/2021

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Go for it learn Welsh 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿New courses for complete beginners starting soon!
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Register today to get 50% off the course fee.
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿For more information and to register, visit 👇
www.learnwelsh.cymru/nw

Cylch Methrin Mwy Abergele

Pwy gaiff ddod i’r Cylch?

Mae’r Cylch wedi’i gofrestru i dderbyn hyd at 19 o blant sydd dros ddwyflwydd i pedair oed. O fewn yr oriau 9.00yb – 3.00yp. Mae polisi derbyn ar gael yn y Cylch. Mae cymhareb oedolyn i bob plentyn yn 1 oedolyn i 4 plentyn 2oed i 3oed ac 1 oedolyn i 8 plentyn i blant 3/4 oed. Bydd blaenoriaeth i blant Cylch Meithrin a Meithrin Mwy cyn plant Cylch Meithrin Iau i fynychu Cylch..

Who can come to Cylch?

Videos (show all)

Location

Products

Gofal ac addysg plant Blynyddoedd Cynnar
Early Years Care and Education

Telephone

Address


Abergele
LL22 7NU

Opening Hours

Monday 9am - 3pm
Tuesday 9am - 3pm
Wednesday 9am - 3pm
Thursday 9am - 3pm
Friday 9am - 3pm
Other Preschools in Abergele (show all)
Chwarae Teg Chwarae Teg
17 Lon Kinmel
Abergele, LL22 7S

Day Nurseries & Out of School Clubs - from 3months to 14 years in Penrhyn Bay and Abergele