Sihtasutus Viljandi Hariduse Arengufond

Aitame uuenduslike ideede ja tegevuste toetamise kaudu kaasa õpilaste andekuse arengule, olles Viljandi koolidele tugev ja usaldusväärne partner.

Mission: Eesmärk on olla tulemuslik ja jätkusuutlik Viljandi linna üldhariduse arenguks toetavaid tegevusi toetav organisatsioon. Arengufond on aktiivne strateegiline haridusinvestor, mis ei toeta üksnes raha, vaid ka vajaliku ekspertiisiga.

innove.ee

Registreeru ettevõtluspädevuste mudelit tutvustavale seminaride sarjale

Ettevõtluspädevuse arendamine ainetundides – neljast seminarist koosnev sari

innove.ee ettevõtluspädevuste mudel, innove

Haridus- ja Teadusministeerium

Kas oled vahel mõelnud, miks on koolimajad ja -hoovid just sellised nagu nad on? Või millised nad võiksid olla? Kas parem on õppida 100 aastat tagasi või eile avatud koolimajas? Palju üldse märkame meid ümbritsevat ruumi?

Hiljuti andsime koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja juhendmaterjali muutuvast kooliruumist selleks, et aidata headel näidetel ja põnevatel lahendustel esile tõusta selleks, et kooliruum oleks võimalikult palju õppimist ja õpetamist toetav. Eks ole ju hea kooliruum läbi mõeldud ja mõtestatud füüsiline, vaimne kui ka sotsiaalne keskkond.

Põnev lugemine kooliperele, lapsevanemale ja arhitektuurihuvilisele: http://www.arhliit.ee/kooliarhitektuur/

Eesti Arhitektide Liit

Haridus- ja Teadusministeerium

Kas õpetajaamet järgmise karjäärivalikuna võiks olla just Sulle?

Kandideeri programmi „Jah! Õpetajaks!“ ja saa rohkem teada!

Vaata lisa: https://www.innove.ee/opetaja-ja-koolijuhi-areng/okpat/opetajaameti-mainekujundus/jah-opetajaks/

Tartu Ülikooli liikumislabor

Kehalise kasvatuse uus ainekava on ootel. Milliseid muudatusi on kavandatud? Miks neid on kavandatud? Sellest kõigest võib lugeda tänasest ERR-i koostatud ülevaatest.

https://www.err.ee/1027793/kehalise-kasvatuse-uus-ainekava-jatab-hindamise-alles

err.ee

Hariduspsühholoog: mitmekesine klassiruum on eliitkoolidest kasulikum

err.ee Mitmekesine klassiruum on ühiskonnale kasulikum kui eliitkoolide "kasvuhoonete" rajamine, hindas hariduspsühholoog Grete Arro ETV hommikusaates jaanuaris taas alanud Tallinna ülelinnalise vastuvõtuga koolide esimeste klasside vastuvõtukatseid kommenteerides.

Tartu Ülikooli liikumislabor

Uus aasta on alanud suurepäraste uudistega!

Meie koostööpartneri Sotsiaalministeeriumi eestkostel sai Liikuma Kutsuva Kooli programm rahvusvaheliselt fondilt pikaajalise rahastuse.

See tähendab nii mõndagi!

Eelkõige tähendab toetus seda, et Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustiku tegevused jätkuvad (vähemalt) neljal aastal.

Lisaks on meil iseäranis hea meel selle riiklikul tasemel võetud otsuse üle, mis osutab, et Liikuma Kutsuva Kooli algatus on riigi jaoks prioriteetne.

Toetus toob kaasa stabiilsuse, mida oodanud oleme: suurte muutuste loomine võtab nii igas erilises Liikuma Kutsuvas Koolis kui Eesti koolikultuuris tervikuna tublisti aega. Ja nagu koolides öeldakse – tark ei torma, vaid liigub omas tempos. On hea, kui saame selleks aega võtta.

Rõõm on tõdeda, et 2016. aastal alanud pilootfaas on tänaseks edukalt läbitud ning nüüd järgneb sama pikk aeg, kus saame pöörata fookuse Liikuma Kutsuva Kooli ja selle põhimõtete jätkusuutlikkusele kõikjal üle Eesti.

Liikumislabor on põnevil, et juba kohtuda uute koolidega, kes on võtnud nõuks sel aastal Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liituda.

On suurepärane, et koolide avaldusi on meieni jõudnud juba üle neljakümne! Lubame, et varem või hiljem saavad programmist osa kõik huvilised.

Nüüd võtame veidi aega, et läbi mõtestada, kuidas võrgustiku koole toetada uues olukorras, kus nende arv on kohe-kohe jõudmas sajani.

Liikuma Kutsuvat Kooli rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide toel programmi „Local Development and Poverty Reduction“ raames.

digileht.ohtuleht.ee

Kalle Küttis koolijamadest: „Selline vaimne tapmine ei saa enam kesta.“

digileht.ohtuleht.ee „Tavaline elu ja toimetamine ei paku enam teravust ning aju ei saa piisavalt dopamiini. Ühiskondlik kliima on teravaks läinud ja selles osalejad tahavad samuti teravust,“ oletab haridustegelane Kalle Küttis, miks iga paari nädala tagant jõuavad ajakirjandusse sekeldused koolijuhtidega.

janvutt.blogspot.com

Järvamaa noortekonverents

http://janvutt.blogspot.com/2019/12/jarvamaa-noortekonverents.html

janvutt.blogspot.com Paide kultuurikeskuses toimus Järvamaa noortekonverents "Minu elu".

bbc.com

Why Estonian pupils shine in global tests

bbc.com Estonian teenagers are among the top performers in the OECD's influential Pisa education rankings.

tartu.postimees.ee

Jürgen Rakaselg: kaasava hariduse valust ja hirmust. Muinasjutt koolist

tartu.postimees.ee Kui mõni kool peab töövõiduks seda, kui lapsevanem on otsustanud oma erisustega lapse teise kooli viia, siis kas siin pole mitte tegu Pyrrhose võidu ja olukorraga, kus vanem tajub, et tal pole põhjust loota selle kooli õpetajatelt abi?

Haridus- ja Teadusministeerium

Meie õpetajate karjääriteed on muutumas, selgus TALIS 2018 Eesti raportist. Enam kui pooled viimase viie aasta jooksul ametisse sisenenutest pole pidanud õpetajaametit esimeseks karjäärivalikuks, kuid on teinud valiku soovist arendada noori, aidata kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele ning panustada ühiskonna arengusse.

„Eesti hariduse eduloost räägitakse maailmas palju ja siin käiakse uurimas, kuidas me selle saavutanud oleme. Uuringu tulemused annavad hea võimaluse vaadata, mida meie õpetajad ja koolijuhid oma tööst räägivad ja millise tähenduse sellele annavad,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Huvilised leiavad raportist ülevaate õpetajate ja direktorite taustaandmetest, erialasest ettevalmistusest ja täiendusõppes osalemisest, õpetamis- ja juhtimispraktikatest ning võrdlused erinevate riikidega. Samuti antakse soovitused arendustegevusteks koolidele, koolipidajatele, esma- ja täiendusõppe läbiviijatele ning poliitikakujundajatele. TALIS 2018 uuringus osales Eestist 3083 7.-9. klasside õpetajat ja 201 koolidirektorit. 19. juunil avaldas OECD uuringu esimese osa, teise osa tulemused avalikustab OECD märtsis 2020 ning Eesti raport valmib aprillis.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles http://bit.ly/33r8u8e või vene keeles http://bit.ly/2QWZrcs

leht.postimees.ee

Riin Seema: pedagoogiline võimuvõitlus

leht.postimees.ee Eesti õpetajaskonna järelkasvu tagamiseks on vaja õpetajaid võimestada. Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema soovitab Põhjamaade kogemusele toetudes, mida ette võtta.

paikesekool.blogspot.com

Will Richardson sellest ühest sõnast, mis takistab kooli muutumast.

paikesekool.blogspot.com Kogu see lärm põhikooli eksamite ärajätmise ümber ja see vastuseis on just selline "ei saa" versus "ei taha" muutust, kuigi reaalsu...

hariduskonverents.ee

Viljandimaa hariduskonverents 2019 – sic itur ad astra

Viljandimaa hariduskonverents 2019
https://hariduskonverents.ee

hariduskonverents.ee

tartu.postimees.ee

Jürgen Rakaselg: Liivi sõda polnudki. Ravijuhis koolidele õpetajate kaitseks

tartu.postimees.ee Riigikohus leidis, et patsiendil pole õigust nõuda arstilt üldtunnustamata ravi. Kas arvamusi jumaldavas Eestis võiks seda järeldust laiendada ka koolielule ehk teisisõnu: kas õpilasel või tema vanemal saab olla õigust nõuda loobumist teadmispõhisest haridusest, nõuda enda arvates sobiva...

Sihtasutus Innove

🔔Ootame koolijuhte ja õpetajad, aga ka teisi haridustöötajad rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS tulemusi tutvustavatele seminaridele. Esimene seminar Tallinnas on edukalt selja taga, aga Pärnus, Kohtla-Järvel ja Tartus veel tulemas. Huvilisi ootame kiirelt registreeruma, on veel mõned vabad kohad :-)

Seminarid toimuvad:
✔PÄRNUS - 30. septembril
✔KOHTLA-JÄRVEL - 1. oktoobril
✔TARTUS - 2. oktoobril

Täpsem info: www.innove.ee/uudis/rahvusvahelise-uuringu-talis-tulemused

On alanud kampaania "Lapsevanemad kooli!". Kutsume lapsevanemaid astuma õpetaja rolli ja saama osa tuleviku kujundamisest.
Õpetamine on kõige loomingulisem ja inspireerivam tegevus.
Registreerige julgesti: https://forms.gle/HxWvJwkKoUbGMu8j6

hariduskonverents.ee

Viljandimaa hariduskonverents 2019 – sic itur ad astra

Registreerimine Viljandimaa Hariduskonverentsile on avatud!

hariduskonverents.ee  “Mida Juku õpib, seda Juhan teab” - Krista Kerge„Töönauding või töönarkomaania“ - Andero Uusberg25. oktoober 2019 Konverents on osalejale tasuta.

Haridus- ja Teadusministeerium

Ae, alustav õpetaja või tugispetsialist – kas oled juba 12 783 euro suurust lähtetoetust taotlenud?

Eelmisest aastast on lähtetoetust oodatud taotlema lisaks õpetajakoolituse lõpetanutele ka erialase kõrgharidusõppe lõpetanud tugispetsialistid! Toetust on võimalik taotleda kuni nelja kuu jooksul pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist.

Loe lähemalt, kuidas toetust taotleda eesti keeles https://www.hm.ee/et/lahtetoetus ja vene keeles https://www.hm.ee/ru/podemnoe-posobie

TLÜ haridusteaduste instituut

🎓Uue kooliaasta esimeses minutiloengus arutleb Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets selle üle, kuidas Eesti koolis on tarkust rohkem kui rõõmu. Paljud usuvad, et nii peabki olema. Teised arvavad, et hoopis rõõm on tähtsam kui tarkus. Kas neid kahte saaks ka kuidagi ühendada?

err.ee

Aune Valk: mul on unistus, unistus koosõppivast Eesti koolist

err.ee Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk tutvustab juba 2014. aastal valminud visiooni mitmekultuurilisest koolist, mille eesmärk on, et venekeelsed noored jääksid Eestisse ja rakendaksid oma andeid Eesti heaks, et nad oleksid siin õnnelikud ja tunneksid ennast kodus.

Haridus- ja Teadusministeerium

Kuulutasime välja kandideerimise haridusstipendiumile!

Kandideerima on oodatud Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid. Stipendium võimaldab võtta vaba semester enesetäiendamiseks ja valdkonna arengu ergutamiseks. Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ja seda saab kasutada kuue kuu jooksul.

Konkursitingimuste kohta uuri: http://www.hm.ee/et/uudised/konkursid-ja-preemiad

Mullu esimest korda välja antud stipendiumi said Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise, Luunja Midrimaa lasteaia logopeed-eripedagoog Kristel Lempu ja Tallinna Prantsuse Lütseumi inglise keele õpetaja Merike Saar.

Kristel Lempu sõnul andis see talle suurepärase võimaluse esitada endale väljakutse ja teha argirutiinist midagi erinevat. Ta kirjutas lastele lugemise õppematerjale, näidendi, käis praktikal, õppis joonistama ning kogus inspiratsiooni, jõudu, tervist, päikest ja sõpru. Merike Saar keskendus stipendiumi abiluuringutele, mille eesmärgiks on pakkuda õpetajatele võimalusi tõenduspõhiselt oma tööd analüüsida. Ta arendas ja katsetas tööriistu, mille abil õpetajad saavad ise oma tunni kohta teavet koguda.

opleht.ee

Tasuta digiõpikute valik laieneb: Opiqule lisandub Foxcademy

opleht.ee Tasuta digiõpikute valik laieneb: Opiqule lisandub Foxcademy 30. aug. 2019 Priit Pärnapuu toimetaja - Kommenteeri artiklit Foxcademy korraldab oma digiõpikute kohta regulaarselt koolitusi. Fotol on esiplaanil legendaarne füüsikaõpetaja Mart Kuurme, kes osales möödunud aasta augustis toimunud...

leht.postimees.ee

Eesti koolides algab IT-õppe soost välja tirimine

leht.postimees.ee Ehkki uus põlvkond on pidevalt ninapidi nutiseadmes või arvutis, pole nende IT-oskused kiita.

Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus

Oleme õppeaasta alguseks valmis ja virged.
Kui otsid oma (kooli)ellu muutusi, võime saada sinu partneriteks!

novaator.err.ee

Uuring: Eesti laste heaolu mõjutab kõige enam oskus olla endaga rahul

novaator.err.ee Rahvusvahelise uuringu tulemuste põhjal on Eesti lapsed oma eluga üle keskmise rahul, kuid vaadates lähemalt tegureid, mis eluga rahulolu mõjutavad, tasuks õpetajatel ja lapsevanematel toetada lapsi, et õpetada neile endaga rahul olemist. Olulised on ka lähisuhted ning turvaline kasvukeskkond...

Haridusinnovatsiooni keskus

🙋‍♀Hea õpetaja ja koolijuht!🙋‍♂
Kutsume Sind osalema Tallinna Ülikooli EDULAB algatuse “GTL labori” pilootuuringu teise faasi, mis algab juba septembris 2019 ning kestab kuni 2020. aasta kevadeni.

✍Registreeri oma osalemishuvi hiljemalt 5. septembriks 2019.
🧐Loe täpsemalt meie viimasest uudiskirjast ja pane end kirja!
👉 bit.ly/GTL_labor 👈

Mitteformaalne õppimine

Hea noortega töötav inimene, siit leiad koolitused 2019. aastaks. Ootame Sind võimalustega tutvuma, et saaksid teha oma läbimõeldud otsuse juba aegsasti.

https://mitteformaalne.archimedes.ee/kalender/

innove.ee

Kuidas leevendada omavalitsuses ja haridusasutuses logopeedide, eripedagoogide jt tugispetsialistide puudust?

innove.ee Tänavusel Arvamusfestivali Haridusalal arutleti Innove Rajaleidja eestvedamisel hariduse tugispetsialistide (eriti logopeedide, eripedagoogide ja psühholoogide) puuduse leevendamise võimaluste üle. Arutelu kogunes kuulama enam kui sada inimest, kellest mitmed võtsid ka sõna. Keskeltläbi töö...

err.ee

Tartus valmib uudne kool

err.ee Kooliaasta algus ei ole enam kaugel ja see tähendab, et ka uued koolimajad peavad hakkama valmis saama. Tartus avatakse peagi selline kool, kus lastele koduseid töid ei anta, hindeid ei panda ja igast klassist saab otse välja mängima joosta.

Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevate kõigi Eesti koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele aastaks 2022.

„Kiire internetiühendus ning digiajastu ja e-riigi vajadustele ja nõuetele vastav kooli IT-võrk on olulisemaid tehnilisi eeldusi digitaalse õppevara kasutamiseks õppimises ja õpetamises,“ sõnas minister Mailis Reps. „Eelmisel kolmel aastal renoveeriti 154 kooli sisevõrgud, järgmise nelja aasta jooksul renoveerime ülejäänud Eesti koolide võrgud. 2022. aasta lõpuks on kõikidel Eesti üldharidus- ja kutsekoolidel nüüdisaegsed võrgulahendused,“ lisas Reps. Kaasajastamist toetatakse kokku enam kui 8 miljoni euroga.

Loe lähemalt eesti keeles http://bit.ly/31PNMyt või vene keeles http://bit.ly/2Ncispw

Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikooli lõpueksamitest loobumine sai täna valitsuse heakskiidu. Kui seadusemuudatused Riigikogus vastu võetakse, siis ei ole varsti enam põhikooli lõpetamiseks vaja eksameid teha.

See ei tähenda muidugi, et õpilaste teadmisi enam kuidagi ei kontrollitaks ning õppima ei pea. Vastupidi, põhikooli lõpuklassis teevad jätkuvalt kõik õpilased eesti keele eksami (nii emakeele kui ka teise keelena), samuti hakatakse tegema põhiseaduse ja ühiskonna toimimise põhialuste teadmist hindavat testi.

Samuti korraldatakse põhikooli jooksul regulaarselt teste ka matemaatikas, loodusainetes, sotsiaalainetes ja võõrkeeltes. See aitab nii riigil kui ka koolidel paremini jälgida, kuidas õpilased teadmisi ja oskusi omandavad terve põhikooli jooksul. Sellega jaotub testimisega kaasnev koormus õpilastele ja koolidele ühtlasemalt, sealjuures on oluline, et testimine ei langeks gümnaasiumisse astumise katsetega ajaliselt kokku.

Kuidas saab ilma eksamiteta põhikooli lõputunnistuse? Plaani kohaselt saab edaspidi iga kool ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhihariduse omandanud. Põhikooli lõpetamise eelduseks on jätkuvalt riikliku õppekava läbimine, kuid ühetaoliste eksamite sooritamise asemel saavad koolid ise kehtestada põhikooli lõpetamiseks vajalikud nõuded vastavalt kooli spetsiifikale

Loe kindlasti lisaks siit: eesti keeles: http://bit.ly/2Z3bEMX ja vene keeles http://bit.ly/2P7ddK2.

Haridus- ja Teadusministeerium

Koolikiusamine on probleem, mis ei tohi fookusest kaduda. Ainuõige lähenemine on nulltolerants igasuguste kiusamise ilmingute suhtes. Aita tõsta teadlikkust, tutvu ise ja jaga teistega teavituslehte, kus on juhiseid nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele ➡️ http://bit.ly/2LnLJxc

Haridusinnovatsiooni keskus

🧐Kuidas märgata ja arendada laste andeid?
8. oktoobrist kuni 12. novembrini 2019 toimub Tallinna Ülikoolis koolituskursus, kus leiab vastused just sellele küsimusele. Oodatud on kõik õpetajad, tugispetsialistid ja haridustöötajad.

🙋‍♀Koolitajaks on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud Halliki Põlda, kes on on andekusuuringutega tegelenud juba alates 2009. aastast. Ta kaitses 2019. aastal Tallinna ülikoolis doktoritööd, kus uuris, kuidas konstrueeritakse andekuse fenomeni avalikus kommunikatsioonis.
Vaata lisa ja registreeru kohe: ➡ bit.ly/koolitus_laste_anded

teeviit.ee

Noorte projektikonkurss Ideeviit

teeviit.ee Sul on idee, kuidas lahendada mõnda noorte jaoks olulist kitsaskohta ja tõsta noorte teadlikkust neid huvitavas valdkonnas?Esita oma idee uuele projektikonkursile Ideeviit, mille eesmärk on noorte ettevõtlikkuse ja osaluse toetamine. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis o...

Haridus- ja Teadusministeerium

Planeerime alates järgmisest õppeaastast loobuda praegusest põhikooli lõpetamiseks vajalikust kriteeriumist - lõpueksamitest.

Minister Mailis Repsi sõnul dubleerivad põhikooli lõpueksamid paljuski gümnaasiumi sisseastumiskatseid. „Need kahekordistavad stressi ning on otstarbetud lisakoormuse allikad. Plaani kohaselt otsustab kool ise, kas õpilane on põhihariduse omandanud. Oleme valmis pakkuma uue lahenduse, mis tarbetu koormuse vähendamisele lisaks annab ka sisukamat tagasisidet põhikoolis omandatud teadmiste ja oskuste kohta,“ ütleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Loe lähemalt eesti keeles: http://bit.ly/2XrpJDX või vene keeles: http://bit.ly/2WkiEE8

Want your school to be the top-listed School/college in Viljandi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Vabaduse Plats 6
Viljandi
71020
Other Education in Viljandi (show all)
Noorteleht Noorteleht
Vabaduse Plats 2
Viljandi, 71020

MTÜ Viljandi Autom MTÜ Viljandi Autom
Leola 10
Viljandi, 71012

Jaani Lastemaja Jaani Lastemaja
Pikk Tänav 10
Viljandi, 71003

Kristlikel väärtustel põhinev perekeskne lapsehoiuteenus

August Pulsti õpistu August Pulsti õpistu
Tasuja Pst. 6
Viljandi

www.folk.ee/opistu

Tipu Looduskool MTÜ Tipu Looduskool MTÜ
Tipu Küla, Põhja-Sakala Vald
Viljandi, 71211

Tipu Looduskool on loodushariduskeskus Soomaa rahvuspargis. Viime läbi õppeprogramme, laagreid, koolitusi, korraldame matkasid.

Teeme Keemiat Teeme Keemiat
Hariduse 2
Viljandi, 71011

Kutsu meid oma kooli, sünnipäevale või sündmusele - [email protected] Teeme loodusteadused huvitavaks ja meeldejäävaks! Kohtumiseni!

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus
Posti 1
Viljandi, 71004

Siia ilmuvad värskemad ja mahlakamad uudised Kultuuriakadeemiast, Viljandist ja tudengielust üldse!

notafe notafe
Jakobsoni 47c
Viljandi, 71004

notafe is a week-long festival, taking place annually, where about a hundred people dive together into the July in Viljandi, Estonia.

Viljandi Haridusmess 2012 Viljandi Haridusmess 2012
Vaksali 4
Viljandi, 71020

Viljandi Haridusmess 2012