Sihtasutus Viljandi Hariduse Arengufond

Aitame uuenduslike ideede ja tegevuste toetamise kaudu kaasa õpilaste andekuse arengule, olles Viljandi koolidele tugev ja usaldusväärne partner.

Mission: Eesmärk on olla tulemuslik ja jätkusuutlik Viljandi linna üldhariduse arenguks toetavaid tegevusi toetav organisatsioon. Arengufond on aktiivne strateegiline haridusinvestor, mis ei toeta üksnes raha, vaid ka vajaliku ekspertiisiga.

HITSA

Riik toetab sel aastal enam kui seitsme miljoni euroga koolide digitaristute ja digioskuste õpetamise uuele tasemele viimist. Digiseadmed jõuavad koolidesse juba uue õppeaasta alguses.

Sihtasutus Innove

Hea uudis haridusasutustele!
Innovest on võimalik toetust taotleda õppimise ja õpetamine innovatiivsemaks muutmiseks. Oodatud on põnevad koolide koostööprojektid eri valdkondade õppe kaasajastamiseks. Vaata Innove kodulehelt täpsemalt ja tule 13. aprillil ka taotlusvooru tutvustavale infopäevale.

Huvitav Kool

Sellel nädalal saate kuulda, kuidas Rakvere Reaalgümnaasiumis otsustati üle minna uuele hindamissüsteemile. Millest tekkis vajadus ning kuidas muutuste keerises siiski Rakverre huvitavat kooli üritatakse luua.

Tartu Ülikooli liikumislabor

Liikuma Kutsuva Kooli teadusnupp nr 3

Tänasel kellaviieteel huvitava haridusega jagas Eve Noormets oma inspireerivaid kogemusi ja mõtteid Moradokmai teatrikommuunist ja kodukoolist Tais.

Ootame Sind oma meeskonda!

Huvitav Kool

Hurraa! Valminud on kujundava hindamise praktiline käsiraamat. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil.

Tutvu käsiraamatuga SIIN: https://e-koolikott.ee/material?id=11556

innove.ee

Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda arendusprojektide jaoks

innove.ee Taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on avatud 28. veebruarist 29. märtsini 2018.

Huvitav Kool

Kuidas on lood õpetajate pedagoogiliste teadmistega?🤔🤔🤔
Tartu ja Tallinna Ülikoolid on näinud vaeva, et uurida õpetajate tõhusat tööd ning nende uskumusi õpetamise suhtes. Pilootuuringu „Õpetajate pedagoogiliste teadmiste“ tulemuste tutvustus ja arutelu toimub juba järgmisel esmaspäeval Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis (Munga 18, Tartu).

Uuringu tulemused aitavad paremini mõista pedagoogiliste teadmiste olemust ning nende kujunemist. Kohtumise käigus keskendutakse eelkõige Eesti tulemustele ning arutatakse üldisemalt pedagoogiliste teadmiste teemadel.

Ürits toimub 19. veebruaril 2018 kell 14.40.
Registreeri end OECD „Õpetajate pedagoogiliste teadmiste“ arutelule siin: https://www.hm.ee/et/ITELi-uuringu-tutvustus

Meie eilsel kellaviieteel huvitava haridusega käis külas Keiron Golding Viljandi Gümnaasiumist, kes jagas oma mõtteid ja kogemusi õppimisest ja koolis USA-s. Märtsis juba uus kohtumine.

Täna on raamatukogu Ameerika Teabepuntis oma Ameerika vahetusõpilase kogemusest rääkimas Viljandi Gümnaasiumi õpilane Keiron Golding. Huvilised jõuavad veel liituda!

Tartu Ülikooli liikumislabor

Liikuma Kutsuvate Koolide facebooki-grupp on kogukond, kus koolid saavad jagada oma kogemusi ja nippe õpilaste liikumiseks paremate võimaluste loomisel.
Alustame tänasest seal uue rubriigiga, mis kannab nime Teadusnupp.

Kui olete seotud haridusasutustega, kutsume teid grupiga liituma:
https://www.facebook.com/groups/liikumakutsuvkool/

opleht.ee

See vana hea teadmiste andmine

opleht.ee See vana hea teadmiste andmine 2. veebr. 2018 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit Füüsiline tegevus parandab aju funktsioneerimist ja seda inimese igas vanuses. Illustratsioonil vasakul aju puhkeasendis ja paremal pärast 20-minutilist jalutuskäiku. Illustratsioon: http://www.businessin...

Huvitav Kool

Tuletame meelde, et endiselt on avatud IDEEKORJE:
kuidas korraldada II ja III kooliastmes õpet paindlikult ja mitmekesiselt, et see aitaks kujundada õpilastes 21. sajandi oskusi, väärtushinnanguid ja -hoiakuid?

Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuht Merle Ööpik kirjutab blogis, kuidas valikkursustega õpet mitmekesistada. Meie arust on nemad küll mõelnud sellele, kuidas paindlikult toetada õppurite mitmekülgset arengut. Hääd lugemist!

Ja kui nüüd hakkas teilgi mõte õppe rikastamise osas jooksma, siis rohkem infot ideekorje kohta leiad: https://www.innove.ee/uudis/innove-ja-huvitav-kool-kuulutavad-valja-ideekorje/

Ära kõhkle! Aruta oma koolis tehtav läbi, täida ideekorjevorm ning saada see hiljemalt 1. veebruariks 2018 aadressil [email protected].

Silmapaistvamaid ideid esitletakse 2018. aasta kevadel parimate praktikate päeval.

err.ee

Kiviõlis on korraga klassi ees kolm õpetajat

err.ee Kiviõlis 1. keskoolis toimuvad Eestis ainulaadsed lõimingukursused, mille raames on korraga tunnis kolme eri aine õpetajad, kes seovad oma õppeaine ülejäänud kahe ainega.

Kersti Kaljulaid

Sa käid 10.–12. klassis (või oled vanuses 16-19) ja Sulle läheb korda, mis Eestis toimub ja kuidas meil läheb. Sa tahad kaasa mõelda ja kaasa rääkida, sest Sa tead, et ühiskond on kõigi meie tegude ja mõtete summa. Sa soovid Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks õnne ühe korraliku sünnipäevakõnega. Tundsid ennast ära?

Saada oma kõne 31. jaanuariks [email protected] või lae oma video üles ja saada link samal aadressil.

https://www.president.ee/et/kirjuta-eestile/

Mõtle ja kirjuta mida tähendavad sinu jaoks meie maa ja meie inimesed ja mida peab üks 100-aastane riik kalliks pidama, et hästi ja õnnelikult edasi kesta? Milline on see riik, kui me tähistame sünnipäeva 50 või 100 aasta pärast? See võib olla #ilukõne või #elukõne või hoopiski #murekõne, paberil, videos, luule- või räpivormis. Tehke seda kambakesi või kirjuta südamelt ära üksinda. Peaasi, et saad videos hakkama kuni viie minutiga või paned kõne kirja kuni 5000 tähemärgiga ja eesti keeles.

Viljandi Linnaraamatukogu

Täna on raamatukogus külas Aive Kaldre, kes räägib Kellaviieteel huvitavast teistmoodi haridusest ja õppimisest.

Meie järjekordsel kellaviieteel huvitava haridusega jagab oma inspireerivaid kogemusi ja elamusi Taani Hobro koolist Aive Kaldra. Haridust on võimalik omandada mänguliselt elukestvalt!

Sihtasutus Innove

📣Tähelepanu - koolid ja ettevõtjad!
7. veebruarini on avatud taotlusvoor „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”. Projektide raames võiks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia põnevaid õpitubasid, huviringe, korraldada uudseid kooliväliseid tegevusi jms.

Innove ootab kõiki huvilisi vooru tutvustavatele INFOPÄEVADELE 📍10. jaanuaril Tartusse ja 📍11. jaanuaril Tallinnasse.
📝Vaata täpsemalt ja registreeru:
/www.innove.ee/uudis/ettevotlusoppe-voor

Kas oled juba jaganud meie kuulutust või soovitanud kellelegi?
Viljandi Hariduse Arengufond otsib särasilmset ja teotahtelist juhatajat - tähtaeg juba 10.jaanuaril!

opleht.ee

Viljandi Jakobsoni Kool

Viljandi Jakobsoni Kool ootab meeskonda ÕPPEJUHTI

opleht.ee Viljandi Jakobsoni Kool 15. dets. 2017 - Viljandi Jakobsoni Kool kommenteerimine on välja lülitatud Viljandi Jakobsoni Kool võtab konkursi korras tööle õppejuhi. Kandidaatidele esitatavad nõuded: täidetud kvalifikatsiooninõuded, heal tasemel suhtlemis- ja koostööoskus, avatus uuendustele....

Otsime särasilmset ja teotahtelist juhatajat fondile!

err.ee

Selgusid järgmise kolme õppeaasta koolivaheajad

err.ee Haridus- ja teadusministeerium pani paika järgmise kolme õppeaasta koolivaheajad, et lapsevanematel oleks kergem puhkusi ja muid lastega seotud tegevusi kavandada ning koolidel ühistegevusi planeerida.

Huvitav Kool

📢📢📢Kuulutame koostöös Sihtasutus Innovega välja ideekorje, kuidas korraldada õpet paindlikult ja mitmekesiselt, et see aitaks kujundada õpilastes 21. sajandi oskusi, väärtushinnanguid ja -hoiakuid?

Oodatud on praktikad, mida koolides juba rakendatakse, aga needki, mis on ideena alles meeles mõlkumas. Silmapaistvamaid ideid esitletakse 2018. a parimate praktikate päeval.

Taotlusvooru lisainfo on Huvitava Kooli blogis ja SA Innove kodulehel: http://www.innove.ee/uudis/innove-ja-huvitav-kool-kuulutavad-valja-ideekorje/

Eile kohtusid Viljandi 3 põhikooli õpilasesindused, et käivitada senisest tõhusam ja süsteemsem koostöö. 2-tunnine õpilaste vajaduste kaardistus ja analüüs kinnitas, et noored on südamega kooliarenduse ja linna hea käekäigu juures. Järgmine ühine arutelu toimub juba detsembris ja fookuses on koolitoit. Päeva lõpus esitasid õpilased oma ettepanekud linnapeale ning lepiti kokku juba uues kohtumises.

VJK õpilasesindus kohtus täna Kesklinna ja Paalalinna kooli õpilasesindustega. ÕE-d tutvustasid oma tegemisi koolides, arutleti Viljandis toimuva üle ja tehti ühiseid plaane selleks õppeaastaks. Koolitust aitas läbi viia Urmo Reitav. Päev lõppes Viljandi Raekojas, kus kohtuti Viljandi linnapea Madis Timpsoniga. Viljandi põhikoolides on tublid ja tegusad ÕE-d, kellel on head mõtted ja ideed ning suur tegutsemistahe. Jõudu teile noored!

Haridus- ja Teadusministeerium

Meie noored on Euroopa parimad probleemilahendajad ja maailma tipus! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

See selgus täna esitletud PISA 2015 uuringu viimasest osast, kus uuriti meie 15-aastaste õpilaste meeskondliku probleemilahendamise oskust.

Minister Mailis Reps rõõmustas tulemuste üle ning sõnas, et "oskus teha koostööd ja koos kaaslastega probleeme lahendada aitab noorel inimesel nii õpingutes kui tööelus hästi hakkama saada. On ootuspärane, et õpihimulisemad ja paremate valdkondlike teadmistega õpilased on ka meeskondlikus probleemilahendamises paremad.”

Loe PISA 2015 viimase osa tulemustest lähemalt: http://bit.ly/2B9N8PG

Huvitav Kool

Tartu Erakoolis õpitakse ainetundideta - tõeline uuenduslik vaade üldoskuste õpetamisele.
Kuidas seesugune koolielu korraldatud on ning mida noortele õpetatakse, saab lugeda Tartu Postimehest. Nende senised tulemused ja entusiasm on igaljuhul julgustavad!😉😉😉

viljandi.ee

Vabad töökohad - Viljandi linnavalitsus

Põnev töökoht on ootamas - Viljandi Huvikooli direktori ametikoht!

viljandi.ee Lastekaitsespetsialisti põhiülesanneteks on Viljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine.

Huvitav Kool

Mis asjad on iseendale kaigas-kodaraisse-laused? Kuidas areneb aju ning millisel viisil saab iga õpetaja toetada absoluutselt iga lapse arengut?
Sellele kõigele vastab Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus teadur Grete Arro oma TEDx-kõnes.

1.novembril korraldasime koos Viljandi linnaraamatukoguga kellaviietee huvitava haridusega. Tegemist oli uue kohtumise sarja esimese kohtumisega, kus sel korral oli külas Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin, kes jagas oma mõtteid stazeerimisest Hollandi koolides. Järgmine kellaviietee juba 13.detsembril.

1. novembril tomus esimene Kellaviietee huvitava haridusega. Suur tänu Ülle Matsinile oma kogemuse jagamise eest.

photos.google.com

Viljandimaa Hariduskonverents 2017

24.oktoobril toimunud Viljandimaa hariduskonverentsi fotod.
Fotograaf Andreas Martin Reili

photos.google.com 33 new photos · Album by Andreas Martin Reili

Ootame kõiki kellaviieteele huvitava haridusega juba 1.novembril kell 17:15

Oleme valmis õige pea algavaks Viljandimaa hariduskonverentsiks - Õpetaja kui arengu ja muutuste võti. Osalema on registreerunud üle 400 õpetaja ja haridusjuhi meie maakonnast.

Konverentsi I osas asuvad ettekannetega üles Grete Arro ja Priit Kruus Tallinna ülikoolist ning meie oma maakonna koolijuhid ja õpetajad, et jagada inspireerivaid väliskogemusi. Päeva II osas Viljandi gümnaasiumis toimuvad 25 erinevat praktilist õpituba, kus läbiviijatena peamiselt taas maakonna õpetajad, et jagada kolleegidele oma häid kogemusi ja näpunäiteid.

Sel korral on konverentsi korraldamas Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja Viljandi Hariduse Arengufond, koostööpartneritena Viljandi maavalitsus, Viljandi linnavalitsus ja Europe Direct teabekeskus.

Konverentsi kohta leiad täiendavat infot www.vol.ee/hariduskonverents

Sihtasutus Innove

Head õpetajad ja koolijuhid!
Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskus ja Tallinna Ülikool ootavad teid 21. novembril toimuvale hariduskonverentsile "Vanaviisi ei saa ja uutmoodi ei taha...kuidas edasi?".

Registreeru siin: www.innove.ee/et/syndmused/date/2017-11-21/

Täna käisime hoogu andmas Viljandi Paalalinna Kooli õpilasesindusele. Ühiselt viisime läbi küsitluse, et selgitada välja koolipere ootuseid õpilasesindusele ning arutasime võimalikke tegevusi ja teemasid käimasolevaks kooliaastaks. Taas tõdesime, et meie koolides õpivad ägedad ja teotahtelised noored.

Täna oli VPK Õpilasesindusel hoogu andev ja inspireeriv koolituspäev. Suured tänud koolitajale Urmo Reitav!

Õpetajate Leht

"Lase mul lihtsalt olla ma ise ja siis ma olen vahel õnnelik ja vahel õnnetu, sest tõelist õnnetunnet saad tunda siis, kui oled olnud ka õnnetu. Ära tee minu õnnest projekti, sest see ei toimi."

Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus

Kas suvised päikeseenergia varud hakkavad kahanema ja sügismasendus kipub naha vahele? Tule ja lae oma professionaalsed akud kuhjaga täis Eesti kõige inspireerivamate kolleegide seltskonnas!

Tartu Ülikooli Pedagogicum pakub oktoobri lõpus ja novembri alguses koolijuhtidele ja õpetajatele lühikoolitussarja, mis tutvustab kompaktsel kujul kõige värskemat teadmust haridusuuendusest ja selle juhtimisest - seda kõike loomulikult nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuvalt. Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine!

31. oktoobril "Sissejuhatus nüüdisaegsesse õpikäsitusse" (TÜ HUK)
1. novembril "Innovatsioon haridusvõrgustikes" (Tartu Hansa kool)
6. novembril "Professionaalsed õpikogukonnad" (TÜ HUK)
7. novembril "Muutuste juhtimine" (Tartu Tamme gümnaasium)

Loe lisa ja pane end kirja: http://www.ht.ut.ee/et/kompetentsikeskus.

Huvitav Kool

TÜ matemaatika emeriitprofessor Ene-Margit Tiit arutleb Õpetajate Lehes selle üle, et matemaatika õpetamine peaks muutuma elulähedasemaks ning tulevikus tuleb tähelepanu pöörata statistikale ning andmete tõlgendamisele. Kas olete nõus?

Arvamuslooga saab tutvuda siin: http://opleht.ee/2017/10/teisendamise-aeg-hakkab-matemaatikas-umber-saama/

Huvitav Kool

Kas soovid, et Eesti õpilased oleks rõõmsamad? Haridusinnovatsiooni keskus korraldab 20.-22. oktoobril sotsiaalse heaolu teemalise häkatoni EDUhäkk: Koolirõõm 2017!

Arendusnädalavahetuse eesmärgiks on leida ja arendada ideid, mis toetavad koolirõõmu suurendamist. Huvitav kool on üritusel kohal ning annab välja oma eripreemia, seega ootame huviga kõiki ideid ja meeskondi. Aga kui sa pole ikka kindel, mis see koolirõõm on, või tahaksid rohkem teada, kuidas seda võiks suurendada, siis Grete Arro, Maarja Hallik ja Mati Heidmets on kirja pannud mõned mõtted, miks koolirõõmu suurendamisega tuleb tegeleda!
Tutvu artikliga: http://meedia.tlu.ee/miks-kooliroom/

Kel hakkasid näpud sügelema, siis juba täna toimub EDUhäkk ideekorje kell 16-18.00 Tallinna Ülikooli HIKi ruumides.

Viljandi Hariduse Arengufond oli täna hoogu andmas Viljandi Jakobsoni kooli õpilasesindusele. Arutasime ühiselt koolidemokraatia ja koolikultuuri teemadel ning leidsime väljundeid õpilasesinduse tegevusele. Selles koolis tasub nüüd silmad lahti hoida, sest noortel on tahe tegutseda ja maailma muuta. Järgmine ägedate õpilastega kool!

Huvitav Kool

FLEX Estonia programm lennutab õpilasi igal õppeaastal Ameerikasse! Just praegu on käimas kandideerimine. Blogist saab lugeda, miks võiks 9. või 10. klassi noor vahetusprogrammist osa võtta ning millised olid eelmisel aastal osalenud noorte kogemused.

Haridusinnovatsiooni keskus

Maarja Hallik, Mati Heidmets ja Grete Arro arutlevad, miks on õpilase, aga ka õpetaja, emotsionaalne heaolu õppimise juures oluline. Koolirõõmu teemalisel häkatonil 20.-22. oktoobril kutsume kõiki üles looma innovaatilisi lahendusi koolirõõmu suurendamiseks! http://meedia.tlu.ee/miks-kooliroom/

Registreerumine hariduskonverentsile on täies hoos!
www.vol.ee/hariduskonverents

Want your school to be the top-listed School/college in Viljandi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Vabaduse Plats 6
Viljandi
71020
Other Education in Viljandi (show all)
Noorteleht Noorteleht
Vabaduse Plats 2
Viljandi, 71020

MTÜ Viljandi Autom MTÜ Viljandi Autom
Leola 10
Viljandi, 71012

notafe notafe
Jakobsoni 47c
Viljandi, 71004

notafe is a week-long festival, taking place annually, where about a hundred people dive together into the July in Viljandi, Estonia.

Viljandi Haridusmess 2012 Viljandi Haridusmess 2012
Vaksali 4
Viljandi, 71020

Viljandi Haridusmess 2012

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus
Posti 1
Viljandi, 71004

Siia ilmuvad värskemad ja mahlakamad uudised Kultuuriakadeemiast, Viljandist ja tudengielust üldse!

August Pulsti õpistu August Pulsti õpistu
Tasuja Pst. 6
Viljandi

www.folk.ee/opistu

Tipu Looduskool MTÜ Tipu Looduskool MTÜ
Tipu Küla, Põhja-Sakala Vald
Viljandi, 71211

Tipu Looduskool on loodushariduskeskus Soomaa rahvuspargis. Viime läbi õppeprogramme, laagreid, koolitusi, korraldame matkasid.

Jaani Lastemaja Jaani Lastemaja
Pikk Tänav 10
Viljandi, 71003

Kristlikel väärtustel põhinev perekeskne lapsehoiuteenus

Viljandi Muusikakool Viljandi Muusikakool
Jakobsoni 16
Viljandi, 71004