Eripedagoog/logopeed Viljandis

Viin läbi eratunde, kus arendan laste lugemis- ja kirjutamisoskust, teostan häälikuseadet ja kõn

Operating as usual

Pereterapeut: ka lapsel on omad piirid, millest ta sulle märku annab! 26/10/2022

Pereterapeut: ka lapsel on omad piirid, millest ta sulle märku annab!

Pereterapeut: ka lapsel on omad piirid, millest ta sulle märku annab! „Kes küll sinu järgi koristama peab“ või „mitu korda ma pean sulle ütlema, et aeg on magama minna“ väljendab küll vanema ärritust, kuid teeb ka lapsele järjest raskemaks soovitult käituda. „Ma palun, et viiksid oma nõud ise kööki“, „15 minuti pärast on magamisaeg ja on aeg...

25/10/2022
21/10/2022

Oktoober on ATH teadlikkuse kuu! Selle tunnustamiseks toome teieni kümme fakti ATH kohta.

1. ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapsepõlves algav neuroarenguline häire, mis hõlmab sümptomeid kahest valdkonnast: tähelepanuhäired ja hüperaktiivsus.
2. Tähelepanuhäired iseloomustab raskus keskenduda ühele tegevusele või objektile, eirates kõrvalisi stiimuleid. Näiteks võib matemaatikaülesande lahendamiselt minna tähelepanu klassis ringi lendavale liblikale, või võib ATH-ga inimene eirata talle antud juhiseid, kuna tähelepanu nende kuulamisel hajus.
3. Hüperaktiivsust iseloomustab suurenenud energilisus, mille tõttu on raske püsida paigal või hoiduda impulsiivsest käitumisest. Näiteks võib inimene toolil niheleda või segada vahele vestlusele, suutmata oodata, kuni teine on lõpetanud.
4. ATH diagnoos ei nõua tähelepanuhäirete ja hüperaktiivsuse koosesinemist. ATH levinuim vorm on tähelepanuhäire ilma hüperaktiivsuseta!
5. ATH ei ole vaid laste haigus! ATH kriteeriumidele vastab ligikaudu 10% lastest ja 5% täiskasvanutest. Ligi 2/3 lapsena diagnoositutest kogeb sümptomeid ka täiskasvanueas.
6. Ravimata ATH võib häirida tõsiselt nii lapse kui täiskasvanu elu! ATH-ga koolilastel kipuvad olema halvemad haridustulemid, rohkem suhtekonflikte pere ja eakaaslastega ning suurem teiste häirete, sh ärevuse ja depressiooni, esinemissagedus. Täiskasvanute ATH-l on seos halvemate akadeemiliste tulemuste, halvema töösoorituse, sõltuvuskäitumise, soovimatute raseduste ning liiklusõnnetustega.
7. ATH ravi koosneb teraapiast, ravimitest või mõlemast. Psühhoteraapial on ATH sümptomitele mõõdukas efekt. ATH medikamentoosne ravi hõlmab stimulante nagu metüülfenidaat, mis tõstes dopamiini ja noradrenaliini taset vähendab nii tähelepanematust kui hüperaktiivsust. Stimulandid on ühed efektiivseimatest ravimitest psühhiaatrias - üle 70% patsientidest saavad ATH sümptomitele olulist leevendust. Inimestel, kellele stimulantravi on vastunäidustatud või ebapiisav, kasutatakse ravis atomoksetiini, mis omab psühhoteraapiaga sarnaselt mõõdukat efekti, kuid erinevalt psühhoteraapiast kestab efekt vaid ravimi tarvitamise ajaks.
8. Üheks hüpoteesiks ATH olemusest on liigne neuronite taustamüra. Uuringud on näidanud, et võrreldes neurotüüpilise inimese ajuga tekitavad neuronid ATH-ga inimese ajus oluliselt sagedamini spontaanseid signaale ilma stiimuliga kokku puutumata. See tekitab "taustamüra", mille foonil on häiritud päris stiimulitelt tulnud signaalide ülekanne ajus. Kujuta ette, et kuulad raadiot, kuid kuuled muusikat vaid läbi kahina. Paremat signaali otsides krutib raadio korduvalt läbi erinevate jaamade, samamoodi kui ATH-ga inimese tähelepanu lülitub ühelt asjalt teisele. Kahin aga püsib, sest tegelikult on rikkis raadio ise.
9. ATH on suuresti välistamisdiagnoos, kuna tähelepanematusel ja hüperaktiivsusel võivad olla teised meditsiinilised, keskkondlikud ja sotsiaalsed põhjused. Näiteks võib laps olla koolis tähelepanematu hoopis seetõttu, et ei saa piisavalt magada või ei saa kodus piisavalt süüa.
10. ATH tõttu esinevad õpiraskused paranevad raviga. Õpiraskusi võivad aga põhjustada ka vaimse arengu mahajäämus, autism või spetsiifilised arenguhäired. Samuti võivad need häired esineda ATH-ga koos.

08/09/2022

Kui lasteaialaps on pidevalt kuri või nutune, siis ta vajab vanema abi. Kuidas saab lapsevanem vähendada lasteaialapse stressi?

1) Võimalusel paku lapsele nädala sees puhkepäevi, et ta saaks puhata suurest kollektiivist.

2) Kui lasteaiavabu päevi pole nädala sees võimalik pakkuda, mine kord nädalas lapsele varem järele ja ole temaga koos, kasvõi jalutage teistkaudu koju vms.

3) Pärast lasteaiapäeva algavasse huviringi võib lapse panna alates 4.-5. eluaastast ja siis soovitavalt mitte rohkem kui ühte huviring nädalas. Lapse arengule on parim, kui ta saab pärast väsitavat lasteaiapäeva olla koos perega.

4) Võta iga päev pärast lasteaeda minimaalselt 15 minutit aega, et lapsega suhelda nii, et samal ajal ise millegi muuga ei tegele (sh autojuhtimine, toiduvalmistamine jne).

5) Keskendu kuulamisele ja väldi kas-küsimust. Palu lapsel näiteks kirjeldada, mis talle täna meeldis/maitses, kellega ja mis mängu ta mängis, millises olukorras ta kurvastas või rõõmustas jne.

6) Kui laps väljendab muret, siis väldi lohutamist, nõu andmist, analüüsimist või mure vähendamist (nt oh, pole hullu; sa oled lihtsalt väsinud; see nüüd küll mingi mure ei ole) vaid lase lapsel rääkida, püüa tema tunnetest aru saada ning neid tagasi peegelda: „Tundub, et sa tõesti väga igatsesid täna mind“ või „Sa pahandasid, et Pille sind lükkas, sest sa said haiget.“ Laps vajab eelkõige tunnet, et sa oled teda mõistnud.

7) Kui pead argiõhtul tegelema kodutöödega, kaasa laps mänguliselt appi. Vanemad mõtlevad tihti, et teevad kiirelt kodutööd valmis, et siis lapsega mängida. Kuid lastele meeldib tegeleda n-ö päris asjadega. Vastavalt lapse vanusele ja oskustele saab ta toiduvalmistamisel näiteks asju segada, hakkida, ulatada ning samal ajal võite arutada, mis loomad veel porgandit söövad, millest tehakse jahu jne.

8 ) Lasteaialaps peaks õhtul uinuma umbes kell 20-21.30. Õhtuseks lõõgastuseks ei sobi teleka vaatamine ega arvutimäng, kuna need on liigselt stimuleerivad ja lapsel on raske uinuda. Mida lähemal on magamisaeg, seda aeglasemad peaksid olema tegevused, tasasemad hääled, hämaram valgus. See kõik soodustab rahunemist. Kui magamaminek võtab pikalt aega, alusta unerituaalidega (riietumine, pesemine, unejutt) kasvõi tund aega varem.

Kokkuvõttes võib öelda, et agressiivsust, virilat tuju ja keskendumisraskusi tekitavad lastes eelkõige väsimus, unevõlg, liigne stimuleerimine ja vähene või nõrk kontakt ema-isaga.

12/08/2022

Eelmisel nädalal kirjutas mulle murelik Triin : « Kas on võimalik, et minu 1a 7k vanune laps on hakanud kogelema? Laps on olnud väga kiire kõne arenguga, kuid viimasel ajal ei suuda enam oma küsimusi vormistada ja jääb sõna kordama: “Ku-ku-ku- kus on …”

Vastasin Triinule, et tõenäoliselt on tegemist ealiste kõnetakistustega.🧐

👉Mis on ealised kõnetakistused ?
Enamasti avalduvad ealised kõnetakistused kiirel kõne arengu perioodil (u 2-5-aastaselt) ning sina kuuled, et laps on hakanud silpe, sõnu või fraase kordama.
Ealisi kõnetakistusi esineb umbes veerandil lastest ning enamasti mööduvad need aja jooksul iseenesest.
Mõnikord areneb aga ealistest kõnetakistustest välja kogelus ning siis läheb vaja logopeedi abi.

👉Millal võiksid konsulteerida logopeediga?
🔸Laps on kogelenud rohkem kui 6 kuud.
🔸Kõnetakistustega koos esinevad ka muud sümptomid: silmade pilgutamine, lihaspinged, käte rusikasse surumine, kätega vehkimine vms.
🔸Peres on kogelust varem esinenud.
🔸Lapsel on ka muid kõneprobleeme.
🔸Laps on hakanud rääkimist vältima.

👉Mida saad ise kodus teha?
🔹Lase lapsel oma jutt lõpuni rääkida, ära lõpeta tema eest lauseid.
🔹Ära palu lapsel aeglasemalt ja rahulikumalt rääkida. Lase lapsel rääkida nii nagu ta parasjagu suudab.
🔹Ära sega lapse jutule vahele.
🔹Räägi ise aeglasemalt ja lihtsamalt.
🔹Anna lapsele mõista, et said temast aru isegi siis, kui mõni tema sõna takerdus.
🔹Sa võid lapsega kogelemisest rääkida! Meil kõigil juhtub seda, et mõnikord läheb « keel sõlme » ja sõna ei tule päris nii välja nagu oli mõeldud. Anna ka lapsele mõista, et see on ok, kui mõnikord sõnad takerduvad. Tähtis on see, mida laps ütles, mitte kuidas ta seda tegi.
🔹Vähenda stressi. Ära küsitle last pidevalt (Mis see on? Kus see on? jne), paku talle rohkem võimalisi 1-1 suhtluseks. Kui peres on rohkem lapsi, siis jälgi, et igaühel oleks võimalik rääkida nii, et teised ei sega vahele.

Loe rohkem kogeluse kohta siit:
https://kogelus.ee/
https://elu.ee/kui-kone-takerdub/

Korrutusmäng 17/07/2022

Korrutusmäng

Korrutusmäng Mänguline õppematerjal Korrutusmäng Korrutustabel selgeks 7 päevaga*Läbi jutukeste, seoste loomise mälutehnika ja salakeele. Telli siit * 7 päevaga on võimalik korrutustabel selgeks saada lastel, kes juba oskavad lugeda. Teistel läheb mõnevõrra rohkem aega. “Lapse arvuline võimekus ole...

Psühholoog Rita Rätsepp: lapsed astuvad vanematele pähe. Kust see laps õpib, kui vanem ei õpeta? 06/07/2022

Psühholoog Rita Rätsepp: lapsed astuvad vanematele pähe. Kust see laps õpib, kui vanem ei õpeta?

Psühholoog Rita Rätsepp: lapsed astuvad vanematele pähe. Kust see laps õpib, kui vanem ei õpeta? „Lastele määratakse liiga kergekäeliselt diagnoose ja antidepressante. Kui lapsega on raske suhelda, peaks lapsevanem esimese asjana iseendale otsa vaatama,“ teatab psühholoog Rita Rätsepp resoluutselt, kui uurin temalt viimastel aastatel pead tõstnud noorte vaimse tervise teema kohta.

Photos from Huvilooja's post 15/06/2022

Photos from Huvilooja's post

Logopeedi soovitused lapse kõne arengu toetamiseks 09/06/2022

Logopeedi soovitused lapse kõne arengu toetamiseks

Logopeedi soovitused lapse kõne arengu toetamiseks Kas minu lapse kõne on eakohane? Mida saaksin mina teha, et aidata kaasa lapse kõne arengule? Millal peaksin lapsega logopeedi poole pöörduma? Need ja sarnased küsimused on tõenäoliselt mingil hetkel pea kõigil vanematel peast läbi käinud. Seetõttu palusimegi logopeed Signe Süvaorul sel ...

06/04/2022

Hea lapsevanem, tule pane ennast kirja TASUTA kohale veebiseminaril.

Selleks järgi vaid neid 3 lihtsat sammu:
➡️ Täida ära koha taotlusvorm https://forms.gle/yS33cNVDVs7PS84F9
➡️ Taotlusvormis märgitud e-posti aadressile tuleb kiri, millele peab vastama.
➡️ Kui oled e-kirjale vastanud, saad veebiseminari info koos osalemise lingiga.

Kui kiirelt tegutseda, siis jõuad veel homsele seminarile tulla😊

25/03/2022

Lõpuks jõudis kätte aeg millal saab lastega rohkem õues olla 🤩 Võid lapsele töölehed ette valmistada, mõned puud hakkasid õitsema :) Saab kodus puude nimetusi ja selle vilju ära õppida ja hiljem õues otsida.

Töölehed on tasuta eesti ja vene keeles https://minutarklaps.ee/toode/toolehed-leia-puude-lehed-ja-viljad/

14/01/2022

Rakvere Rajaleidja spetsialistid ootavad lapsevanemaid osalema loeng/arutelul teemal "Minu lapsest saab sügisel koolilaps". 🏫
💡 Osalemiseks on vajalik registreerida e-kirja teel aadressil [email protected], samuti võib koos registreerimissooviga saata ette ka küsimusi. Loeng toimub eesti keeles.

06/01/2022

Milline võiks olla 2-aastase lapse kõne?

Kõne mõistmine:
✅ laps saab aru situatsiooniga seotud korraldustest (nt "Anna mulle pall ja auto.", "Vii sokk issile!")
✅ laps saab aru lihtsatest küsimustest (nt kes? kus?) ja vastab neile sõnaga või osutades
✅ laps osutab pildile või esemele, kui sa seda nimetad

Väljendusoskus:
✅ laps ütleb umbes 50 sõna (võivad olla häälduslikult lihtsustatud)
✅ laps ühendab sõnu (nt emme oppa, mõmmi juua)
✅ laps hääldab sõnades täishäälikuid (a, e, i, o, u, ä) ja lihtsamaid kaashäälikuid (m, p, t, v, n)

Kuidas kõne arengut toetada?
Räägi lapsega sellest, mida te parasjagu teete või kuhu lähete. Pane tähele, mis lapse tähelepanu köidab. Osuta ja nimeta.👍

22/12/2021

Lapsed peavad järjepidevalt täitma ülesandeid, mis aitavad kaasa sõrmede peenmotoorika arendamisele. Mida paremini on arenenud lapse peenmotoorika, seda paremini areneb ka lapse kõne, sest peenmotoorika arendamise kaudu stimuleeritakse aju kõnekeskust. Käelise tegevusega on seotud kogu lapse intellektuaalne areng. Õpetage lapsele kuidas tõmmata ja ühendada erinevaid jooni, joonistada lihtsaid ja keerulisi kontuure. Käesolevad töölehed on abiks https://minutarklaps.ee/toode/toolehed-sormede-peenmotoorika-arendamiseks/

12/12/2021

Mõned minutid või pool tunnikest päevas oma lapsele pühenduda ei tundu ju kuigi palju. Kuid mõeldes järele, kui palju aega vanemad tegelikult oma lastega üks ühele ilma igasuguste segajate veedavad, siis ei pruugigi seda väga palju tulla. Üks toimiv viis oma lapsega vahetult aega veeta on etteplaneeritud Eriline Aeg.

Photos from MINU TARK LAPS's post 28/11/2021

Photos from MINU TARK LAPS's post

18/11/2021

„Mitu sõna peaks mu laps ütlema?“
„Milliseid häälikuid peaks mu laps oskama?“
„Millal peaks laps kasutama lauselist kõnet?“

🤔Mõnikord tundub mulle, et kui me räägime lapse kõne arengust, siis me pöörame väga palju tähelepanu kõneloomele (sõnad, laused, hääldus jne), aga unustame ära KÕNE MÕISTMISE.

Logopeedi vastuvõtul vastavad vanemad sageli, et nende laps saab igapäevasest kõnest aru, AGA kas see tähendab seda, et lapse kõne mõistmine on eakohane?💡💡💡

👉Mis sa arvad, millises vanuses laps võiks mõista järgmisi korraldusi:

• Anna autod.
• Pane kollane pall karbi taha.
• Joonista ühte ritta kolm ringi, keskmine on kõige väiksem.

⛔Kõne mõistmine on eelduseks kõneloomele – laps peab enne sõna või lauset mõistma ja alles siis saab ta hakata seda ise kasutama!

⛔Nii nagu kõneloome, peab vanuse kasvades edasi arenema ka kõne mõistmine!

⛔Laps õpib kõnelema Sinu kõnet matkides. Kui ta ei saa Sinu kõnest aru, siis on tal keeruline seda ka matkida!

⛔Mis võib mõjutada kõne mõistmist?
1. Lause keerukus (nt Auto sõidab bussi järel.)
2. Lause p**kus (nt Enne kui me poodi lähme, peame mänguasjad kokku panema ja kutsule süüa andma).
3. Kõne tempo - mida aeglasem ja liigendatum on kõne, seda lihtsam on lapsel seda mõista.
4. Sõnavara keerukus - raskem on mõista näiteks abstraktsemate sõnade ja kujundlike väljendite tähendust (poiss on vapper, tuul ulub )

💡Kui lapsel on diagnoositud retseptiivne kõnehäire, siis see tähendab, et lapse arusaamine keelelistest konstruktsioonidest on puudulikum tema eale vastavast tasemest.
Peaaegu kõigil sellistel lastel on puudulikult arenenud ka kõneloome (sõnavara, hääldus, lausemoodustus, grammatika).

Millest Sinu laps juba aru saab ja mida ta veel ei mõista (ehk mida võiksid talle õpetada 😉 )?

14/11/2021

📣Ülevaateartikkel laste hääldusvigade põhjustest meie logopeed Marju Lahteinilt 🤩 😍Artiklis tuuakse välja, et laste hääldusvigade põhjused on erinevad. Universaalset sekkumist hääldusvigade korrektsiooniks ei ole, sekkumise efektiivsuse tagab põhjuste mõistmine ning jõukohaste eesmärkide seadmine.
👉loe lähemalt:
https://www.logopeed.ee/et/teated/509-laste-haeaeldusvigade-pohjustest

10/11/2021

Käesolev õppematerjal "Suu- ja keelemängud lastele" on koostatud eesmärgiga pakkuda lastele ja nendega tegelevatele logopeedidele, õpetajatele, lapsevanematele ja teisele pereliikmetele lõbusat ja hästi illustreeritud harjutusvara.
Igal kaardil on sümbolpilt, mille abil harjutus mõistetavamaks ja mänguliseks teha ja võimalikult täpne suupilt.
Autor: logopeed Helle Uuring

07/11/2021

Kuidas toetada lapse hääldusoskuste kujunemist? Levinud on arusaam, et häälduspuuded tekivad, kui suulihased on „liiga nõrgad“. Häälduspuuded võivad tekkida aga paljudel erinevatel põhjustel ning võivad seetõttu vajada erineva fookusega teraapiat - lihasjõus ei ole sageli üldse küsimus.
Loe lisaks ... 👉 https://www.logopeed.ee/et/nouanded/136-koneareng/508-haeaeldusoskuste-kujunemine

07/11/2021

Millisel trepiastmel Sinu laps hetkel on?
Kas ta laliseb, ütleb sõnu või koostab lauseid?

💡Pea meeles! Lapsel on lihtsam sind mõista ja sinu kõnet imiteerida, kui oled temast vaid ühe sammu võrra eespool.👍

Kuidas toetada last lugema ja kirjutama õppimisel? - 04/11/2021

Kuidas toetada last lugema ja kirjutama õppimisel? -

Kuidas toetada last lugema ja kirjutama õppimisel? - Lapsed õpivad lugema ja kirjutama keskmiselt 5–7-aastaselt. Aga enne, kui laps õpib lugema ja kirjutama, peab ta omandama lugemise ja kirjutamise eeloskused. Lapsel on vaja tähed selgeks saada ning õppida häälima ja omandada häälikanalüüsi oskus. Selleks, et tähtede kirjutamine tuleks l...

30/10/2021

Näo- ja lõualuude süsteemi põhifunktsioonid on: imemine, neelamine, mälumine, hingamine, kõne ja miimika.
Kui üks neist funktsioonidest on vigane, häirub näo- ja lõualuude süsteemi kasv. Mida varem avastame vigase funktsiooni ja selle korrigeerime, seda väiksemad püsivad kahjustused tekivad. Ortodontiline ravi ei anna tihti püsivat ja edukat tulemust, sest orofatsiaalsed müofunktsionaalsed puuded ja erinevad suutervist mõjutavad
harjumused saavad tähelepanu liiga hilja või jäävad sootuks korrigeerimata. Kõige varem satuvad lapsed
ortodondi juurde 7-8-aastaselt, kuid selleks ajaks võib hambumusanomaalia põhjustaja, nt keele vale asend
puhkeolekus ja neelamisel, olla kestnud juba 6-7 aastat. Müofunktsionaalne ümberõpetamine ja harjumuste ümberkujundamine on aga äärmiselt raske ja p**k protsess, mis sõltuvalt patsiendi vanusest. Seetõttu tuleks müofunktsionaalsete puuetega ja juba tekkinud.hambumusanomaaliatega lapsed leida üles võimalikult varajases eas.

27/10/2021

Ühistähelepanu tekib, kui lapse ja täiskasvanu tähelepanu on samal objektil ja/või tegevusel ning mõlemad osapooled on ühisest fookusest teadlikud.
Eakohase arengu korral tekib lapsel valmisolek
ühistähelepanuks 8–9 kuu vanuses ning välja kujuneb ühistähelepanu umbes 18. elukuuks. Selle eelduseks
on huvi asjade ja nendega tegutsemise vastu.
Algul hakkab laps vaatama asja, millele täiskasvanu osutab, mida täiskasvanu vaatab. Umbes 11–12 kuu vanuses hakkab laps vaatama/jälgima kordamööda
eset ja täiskasvanut (veendumaks, et ka täiskasvanu eset ikka veel vaatab). Kõne varase arengu toetamine algab ühistähelepanu kujundamisest, sest oskus jagada tähelepanu teise inimese ja objekti ja/või tegevuse vahel on suhtlemise aluseks.

http://www.studium.ee/kirjastus/logopeedia/359-aitame-lapse-raeaekima.html

Miks on väikelaps agressiivne? - Harno blogi 23/10/2021

Miks on väikelaps agressiivne? - Harno blogi

Miks on väikelaps agressiivne? - Harno blogi Julgustan kõiki lapsevanemaid – mõneaastased lapsed ei ole üldjuhul agressiivsed kasvatamatusest. Me võime ja peamegi oma lastega kodus järjepidevalt sellest rääkima, et vägivald on vale, teistele inimestele haiget teha ei tohi. Väikeste laste puhul on aga tavapärane, et ta saab kodus v...

19/09/2021

Õppida võib mitut moodi. Mõned nipid ja võtted sobivad paljudele, kuid alati tuleb lähtuda just oma lapsest ja talle sobivast. Iga laps on kordumatu ja just vanem tunneb oma last kõige paremini.

22/08/2021

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Koolipsühholoogide Ühing sõlmisid lepingu, kus kinnitati, et 1. septembrist alustab tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. 🥳

Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. 👍

👉 Nõuandeliini 🇪🇪 eestikeelne 🇪🇪 number 1️⃣2️⃣2️⃣6️⃣ vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning 🇷🇺 venekeelne 🇷🇺 number 1️⃣2️⃣2️⃣7️⃣ teisipäeviti kl 16–20. 👈

Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

📌Nõuandeliin avatakse 1. septembril.

Pikemalt saab lugeda siit 👉🏼 https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-ja-koolipsuhholoogide-uhing-avavad-1-septembrist-tasuta

Location

Category

Telephone

Website

Address


Viljandi
71007

Other Education in Viljandi (show all)
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesindus
Posti 1
Viljandi, 71004

Siia ilmuvad värskemad ja mahlakamad uudised Kultuuriakadeemiast, Viljandist ja tudengielust üldse

Tipu Looduskool MTÜ Tipu Looduskool MTÜ
Tipu Küla, Põhja-Sakala Vald
Viljandi, 71211

Tipu Looduskool on loodushariduskeskus Soomaa rahvuspargis. Viime läbi õppeprogramme, laagreid, ko

MTÜ Viljandi Autom MTÜ Viljandi Autom
Leola 10
Viljandi, 71012

Eesti Pärimusmuusika Keskuse koolitused Eesti Pärimusmuusika Keskuse koolitused
Tasuja Pst. 6
Viljandi

www.folk.ee

notafe notafe
Jakobsoni 47c
Viljandi, 71004

notafe is a week-long festival, taking place annually, where about a hundred people dive together in

Taibukate Teaduskool Taibukate Teaduskool
Viljandi, 71009

Taibukate Teaduskool pakub põnevat täiendusõpet reaal- ja loodusainetes andekatele Viljandi linna

Lasteaed Täksikud Lasteaed Täksikud
Tääksi Kool
Viljandi, 70402

Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoha lasteaiarühm Täksikud on liitrühm, kuhu kuuluvad lapsed vanu

Viljandi Haridusmess 2012 Viljandi Haridusmess 2012
Vaksali 4
Viljandi, 71020

Viljandi Haridusmess 2012

Sihtasutus Viljandi Hariduse Arengufond Sihtasutus Viljandi Hariduse Arengufond
Viljandi, 71020

Aitame uuenduslike ideede ja tegevuste toetamise kaudu kaasa õpilaste andekuse arengule, olles Vilj

Jaani Lastemaja Jaani Lastemaja
P**k Tänav 10
Viljandi, 71003

Kristlikel väärtustel põhinev perekeskne lapsehoiuteenus