Seto Instituut

SA Seto Instituut on 2010. aastal loodud organisatsioon, mille ülesandeks on koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele.

Ootame kõiki ärksaid, teadushuvilisi ja muidu tegusaid mõtlejaid osalema Seto instituudi arengukava koostamises. Arengukava koostatakse 5 aastaks ning seekordne kokkusaamine on esimene ja avalik - ootame kõiki, kel soov kaasa mõelda!

Jälle on üks raamat - ei, tegelikult isegi kaks raamatut - valmis saanud! Seekord raamatuke Kihnu, seto, suidi ja liivi rahvariietest. Lühidalt ja konkreetselt, aga piisavalt põhjalikult, et saada ülevaade kõigi nelja omapärase piirkonna rahvarõivastest. Eesti keeles ja läti keeles, Jällegi, oli väga suur töö, palju tõlkimist, toimetamist, täpsustamist, otsimist jne. Tänan kõiki, kes kaasa lõid: Elvi Nassar, Maie Aav, Õie Sarv, Ilze Salnaja-Värv, Mara Rozentale, Dace Martinova jpt. Tänud Ahto Raudojale, kes tuli välja pealkirjaideega (Igal linnul oma laul, igal rahval oma rõivas...). Kujundas Irina Tammis. Raamatuke valmis UNESCO-turismi projekti raames.

UNESCO-turismi projekti raames on valminud esimesed raamatud, 16 erinevat raamatut korraga: Setomaa, Kihnu, Liivi ranna ja Suidi reisijuhid! Oli see vast töö! Kogu töö oli Seto Instituudi koordineerida, ja nagu selgus, osaliselt ka toimetada... Oli väga õpetlik väga mitmes mõttes. Näiteks tunnen, et teoorias tean Liivi ranna kohta juba väga palju, ehkki seal kunagi käinud pole. Igatahes on suur töö ära tehtud, oleme uhked ja loodame, et reisijuhid jõuavad huviliste kasutajateni. Põhiliselt on need mõeldud ajakirjanikele ja reisikorraldajatele jms, aga nt eesti- ja ingliskeelseid versioone Seto ja Kihnu reisijuhtidest saab peatselt endale ka mõne euro eest soetada.

Üks ülikiire ja tegus projekt on juba sel aastal valmis saanud pea kolme kuuga.
Tegusate inimeste abiga Setomaalt, Kihnust, Suidimaalt ja Liivimaalt ja Tartust!
4 reisijuhti 4-s keeles: Suidi, Liivi, Setomaa ja Kihnu. KOKKU 16 reisjuhti. Päris kõva andmine?! :)

makett ja kaaned: hUrmArt
Liivi ja Kihnu küljendus (8 reisijuhti) : MARCUS ARULA
Suiti ja Setomaa küljendus: (8 reisijuhti): MAIKEN AUSTIN

Toimetajad: Setomaa HELEN KÜLVIK ja Kihnu TAIVI VESIK

TÄNAN!

Üliõpilastöie konkurss tulõ jälki, jo viiendät kõrda! Oodami ni loodami, õt om näid, kiä taha Setomaast ni setodest kiroda', õt seto tiidüs saanu rikkambast!

Algab uus suur koostööprojekt, milles ka Seto instituut partnerina kaasa lööb.

Eile, 30. jaanuaril külastas Setomaad Petseri administratsiooni delegatsioon eesotsas administratsiooni ülema Dmitri Sopotoviga. Setomaa esindus tutvustas kohalikke objekte ja asutusi ning kell 13.00 sõlmiti Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti "Heritage Teaching" partnerlusleping. Projekti partneriteks on MTÜ Setomaa Liit, SA Seto Instituut, Petseri rajooni administratsioon ning Petseri rajoonis tegutsev Seto Etnokultuuri Ühing.

ekl.ee

Tõlkevõistlus

Tänasega algas juba kolmandat aastat Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni, Eesti Kultuurkapitali ja ajalehe Postimees koostöös korraldatud võistlus noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele. Sel aastal on üheks tõlkesuunaks ka eesti-seto. Osalema on oodatud kõik, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut. Võistlusel osalemise täpsemad reeglid, tõlketekstid ja ajakava leiab siit: http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/
Töid saab esitada 3. märtsini ning need tuleb saata märgusõnaga varustatuna meili manusena aadressile [email protected].

ekl.ee TÕLKEVÕISTLUS 2019Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praegusei...

ekl.ee

Tõlkevõistlus

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon korraldab 2019. aastal ilukirjandusliku tõlke võistlust, mille üheks suunaks on eesti-seto. Täpsem info: http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/
Võtke julgesti osa ja levitage teadet!

ekl.ee TÕLKEVÕISTLUS 2019Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praegusei...

UNESCO-konverents Värskas, Est-Lat programmi Unesco-projekti raames.
Õhtu jätkus toreda kultuuriprogrammiga.
Suitid laulsid meile omi laule, eelkõige UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kuuluvat burdoonlaulu. Kuulake, kui eriline ja teistmoodi!

UNESCO-konverents Värskas, Est-Lat programmi Unesco-projekti raames. Väga põnevad esinejad, ettekanded. Kisub suisa kuumaks!
Õhtu jätkub toreda kultuuriprogrammiga! Folkgrupp Kuramaalt esitab liivikeelset unelaulu, mis muide oli ka 2018. a Läti laulupeo kavas.

UNESCO-konverents Värskas, Est-Lat programmi Unesco-projekti raames. Väga põnevad esinejad, ettekanded. Kiskus suisa kuumaks...
Õhtu jätkus toreda kultuuriprogrammiga!
Aitäh kõigile, kes kuulama ja kaasa mõtlema ning lõpuks ka jalga keerutama tulid! Verska naase' tõmbasid rahva püsti ja pidu läkski tantsuga edasi.

UNESCO-konverents Värskas, Est-Lat programmi Unesco-projekti raames. Väga põnevad esinejad, ettekanded. Kisub suisa kuumaks!
Õhtu jätkub toreda kultuuriprogrammiga!

Seto instituut on tänasest laupäeva õhtuni Tallinnas Mardilaadal, kus sel aastal on peakülaline Setomaa. Astuge läbi!

Setomaalt on üles tähendatud palju rahvaluulet, aga väga vähe elulugusid. Iga vanema inimese kadumisega kaob tohutu hulk väga väärtuslikku ja ainulaadset teavet. On selge, et uurijad ei jõua igale poole ja väga palju kohalikku teadmist läheb kaotsi. Infopäeval annavad folkloristid Andreas Kalkun ja Merili Metsvahi juhiseid, kuidas välitööl küsitleda, mida küsida ja mida saadud materjaliga teha.
2018 ON KULTUURIPÄRANDI AASTA. Tulge elulugude ja mälestuste talletamist õppima!
Osalemissoovist andke teada [email protected]

Eelteade! Täpselt nelja nädala pärast ehk 30. novembril peetakse Värskas UNESCO-teemalist konverentsi. Kava ja eelregistreerimine lähipäevil, aga märkige endale kuupäev juba üles! Konverentsil käsitletakse olulisi turismi ja kultuuri seoste vahelisi teemasid, esinejad on Eestist, Lätist, Soome st ja Pariisist. Konverents toimub EST-LAT programmi UNESCO-projekti raames.

delfi.ee

Värska oli nädalavahetusel soome-ugri maailma keskpunktiks

Seto Instituudi peakorraldusel, sootska Annela ja sootska Ahto sujuvas koostöös sai Värskast möödunud nädalavahetusel soome-ugri maailma keskpunkt, kus arutati tehti üle ja vaadati koos tulevikku.

delfi.ee 21 soome-ugri rahva esindajat, kokku sadakond inimest viiest riigist pidas Setomaal Värskas 26.-27. oktoobrini soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsi.

[10/02/18]   Anname teada: Setomaal valmistatakse ette soome-ugri rahvaste maailmakongressi

26.‒27. oktoobril kogunevad soome-ugri rahvaste esindajad Värskasse soome-ugri ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsile, et planeerida 2020. aastal Eestis toimuvat VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ja arutada ajakohaseid teemasid soome-ugri rahvaste maailmas. Vahekonverents korraldatakse Eestis, tähistamaks koos sugulasrahvastega Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
„See, et soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverents toimub Setomaal, on ainulaadne ajalooline sündmus ning kinnistab taas Setomaa kesksust soome-ugri maailmas,“ ütles Seto Instituudi juht Ahto Raudoja.
Vahekonverentsi plenaaristungil annab konsultatiivkomitee esinaine Tatjana Klejerova ülevaate pärast 2016. aasta 7. maailmakongressi toimunud tegevusest.
Vahekonverentsi põhitegevus toimub 26. ja 27. oktoobil töörühmades, mis käsitletavad rahvuskeelte õpet ja selle edukaid praktikaid, mittemateriaalse kultuuripärandi aktuaalseid küsimusi, infotehnoloogia rakendusi ja meediat, demograafilisi ja rändeprotsesse ning vana ja uue diasporaa küsimusi. Töörühmi juhivad keeleteadlane Sven-Erik Soosaar (eesti), sotsioloog Aleksei Konjuhhov (komi), etnograafid Ildiko Lehtinen (soome) ja Zinaida Strogalštšikova (vepsa). Töörühmades pannakse alus Tartu maailmakongressi töösuundadele.
Värskas toimuvale vahekonverentsile on oodata ligi sada soome-ugri rahvaste esindajat.
Vahekonverentsi eel, 25. oktoobril osalevad vahekonverentsi delegaadid ja vaatlejad Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hõimupäevade konverentsil, mis keskendub soome-ugri rahvaste ajaloo pöördelistele sündmustele sada aastat tagasi Venemaal, aga ka kogu Euroopas. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja Esimese maailmasõja tulemusena tekkisid iseseisvad soome-ugri riigid ja Vene NFSV koosseisu jäänud soome-ugri rahvaste asualadel moodustati rahvuslikud territoriaal-autonoomiad. Seda keerulist perioodi soome-ugri rahvaste ajaloos käsitlevad ettekannetes ja järgnevatel aruteludel ajaloolased Eestist, Soomest, Ungarist, Karjala vabariigist, Mari-, Komi-, Udmurdimaalt ja Mordvast. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse korraldatav konverents kuulub Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisse programmi.
Soome-ugri maailmakongressi vahekonverentsi ja sellele eelneva hõimupäevade konverentsi eestvedajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Seto Instituut.

Lisateave:
Seto Instituut: Ahto Raudoja, tel: 5182411, [email protected]
Fenno-Ugria: Jaak Prozes, tel 6445155, [email protected]

Annela Laaneots
Setode esindaja soome-ugri maailmakongressi konsultatiivkomitees
5579808
[email protected]

Rattataa, rattattaa, ülikuul rattil tuleb taas: 14. oktoobril suundume uurima Põhjalaagrit, Lõunalaagrit ja Satserinna nulka.

[08/06/18]   Seto Kuningriigis kuulutati välja Seto Instituudi 2018. a üliõpilastööde preemiasaajad. Peapreemia läks seekord jagamisele: võitjateks osutusid Kaja Tullus (Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia. Tartu ülikool) ja Helen Saar (Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas. Eesti maaülikool). Mõlemad saavad auhinnaks rahalise preemia. Instituudi nõukogust koosnev žürii otsustas ära märkida ka Anne Tammelehe töö (Maarja Pähnapuu seto keel. Tartu ülikool). Kõik 6 kandideerinut saavad kingituseks ja ergutuseks ka ühe raamatu. Palju õnne võitjatele ja loodame väga, et kõik kandideerijad jätkavad seto-teemaliste uurimistöödega.
Seekordne preemiakonkurss toimus 4. korda.

Trükist tuli kaks värsket raamatut: populaarse ingliskeelse väljaande "Setomaa. Unique and genuine" nooremad vennad, st eesti- ja venekeelne versioon. Mõnus raamat Setomaaga veidi lähemalt tutvumiseks. Hea kingituseks kaasa võtta või öökapiraamatuna hoida. Mahub suuremasse taskusse ja läptopikotti. Raamatus tehakse sissejuhatus Setomaa ajalukku ja tänapäeva, lugeda saab ka keelest, usuelust, rahvakalendrist, toidust, rõivastest, arhitektuurist, loodusest ja leelost. Küsige meie käest või Setomaa muuseumidest või turismiinfost! Maksab 5 eur või umbes sinnakanti, olenevalt kohast.

Täna Seto Talumuuseumis kell 20.00 näituse "Setomaa fotodel 1918-2018" avamine. Oldagu kohal.

setomaa.ee

Setomaa.ee - setode internetivärav

Täna kl 20 avatakse Seto talumuuseumis näitus "Setomaa fotodel 1918-2018". Põnevad ja eripärased pildid kõnelevad Setomaa ajaloost viimasel aastasajal. Tulge avamisele, tulge näitust vaatama!

setomaa.ee Alusta setomaa avastamist siit.

Tuletame taas meelde: ootame üliõpilastööde preemiakonkursile töid! Esimesed on juba meile saadetud, aga ootame huviga lisa. Tähtaeg: 1. juuli, saata [email protected]

Seto instituudi üliõpilastööde preemiakonkurss tuleb taas, juba neljandat korda. Ootame arvukat osavõttu! Tööde esitamise tähtaeg on 1. juuli.

SA Seto Instituut kuulutab välja 2018. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.
2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks.
Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.
Preemiakonkursile oodatakse 2016‒2018 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil [email protected]. Tähtaeg: 1. juuli 2018.
Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 4. augustil 2018 toimuval Seto kuningriigipäeval Lüübnitsas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.
Preemiakonkurssi toetab Setomaa kultuuriprogramm.
Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033, [email protected]

TULETAME MEELDE:
Seto instutuut ootab preemiakonkursile seto-teemalisi üliõpilastöid!
Kaitsmised on ukse ees, ärge siis unustage 1. juuliks oma töö ka meile saata. Palun aidake ka infot levitada.

Seto instituudi üliõpilastööde preemiakonkurss tuleb taas, juba neljandat korda. Ootame arvukat osavõttu! Tööde esitamise tähtaeg on 1. juuli.

SA Seto Instituut kuulutab välja 2018. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.
2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks.
Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.
Preemiakonkursile oodatakse 2016‒2018 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil [email protected]. Tähtaeg: 1. juuli 2018.
Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 4. augustil 2018 toimuval Seto kuningriigipäeval Lüübnitsas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.
Preemiakonkurssi toetab Setomaa kultuuriprogramm.
Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033, [email protected]

Toomas Tuule fotokoolituse 2. osa toimub 9. mail Saaboldas. Seekord keskendume välitingimustes pildistamisele. Koolitus toimub 10-15 Saaboldas (ja Saatses), huvilistel palume registreeruda kuni 5. maini [email protected] või tel 5294033.
Koolitus on tasuta ja toimub EST-LAT programmi "UNESCO-tourism" projekti raames.

[04/19/18]   Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek
Neljapäeval, 26.aprillil 2018, kell 16.15
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
(Vanemuise 42)

Vahur Aabrams "Kas Setomaale on iseloomulikud lillelised perekonnanimed?“

Saksa filoloog ja Tartu Ülikooli raamatukogu teadur Vahur Aabrams peab ARSi kõnekoosolekul ettekande setode perekonnanimedest.

„Eesti perekonnanimeraamatu“ koostamise käigus on V. Aabrams süvenenud setodele perekonnanime andmise loosse. Ta ei piirdu üksnes ajakirjanduses ja nimekomisjonide protokollides toodud andmete refereerimisega, vaid on võimalusel otsinud üles ka inimesi, kes neid nimesid kannavad. Aabramsi uurimus avab uusi tahke Petserimaa „ristimise“ tagamaadest ning selle mõjust nimesaanute identiteedi kujunemisele.
Kõik on oodatud kuulama!

Info: Kärri Toomeos-Orglaan [email protected]

UNESCO-turism projekti raames toimus neljapäeval, 15. märtsil suitsusaunakoolitus Mooska saunas. Oli umbe hää kaduneljapäevasaun! Saime ihud ja hinged puhtaks ning hulga tarkusi, kuidas "kombit pidädä". Aitäh Eda, aitäh kõik saunalised. Loodame, et Setomaa turismimaastikule lisandub nii mõnigi sannakene!

Seto instituudi üliõpilastööde preemiakonkurss tuleb taas, juba neljandat korda. Ootame arvukat osavõttu! Tööde esitamise tähtaeg on 1. juuli.

SA Seto Instituut kuulutab välja 2018. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.
2015. a jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks.
Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.
Preemiakonkursile oodatakse 2016‒2018 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. Tööd palume saata digikujul (või lingina töö asukohale) aadressil [email protected]. Tähtaeg: 1. juuli 2018.
Seto Instituut kuulutab parimad üliõpilastööd välja 4. augustil 2018 toimuval Seto kuningriigipäeval Lüübnitsas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.
Preemiakonkurssi toetab Setomaa kultuuriprogramm.
Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033, [email protected]

Mehed, sauna! Suitsusaunakoolituse raames on pakkuda veel mõned kohad MEESTE SAUNA! Palun andke võimalusel kohe, hiljemalt nädala lõpuni oma osalussoovist teada. TASUTA.

Läämi sanna! Suitsusaunakoolitus toimub 15. märtsil Mooska talus Haanjamaal. Läheme sauna, et teada saada, miks on Vana-Võromaa suitsusaunakombestik kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja? Kuidas tutvustada suitsusaunapärimust sise- ja välisturistile? Mida peaks teadma ettevõtja, kes teenuse pakkumisel tugineb pärandkultuurile? Kuidas üldse suitsusaunas käituda?

Palun võtke kaasa saunalina, saunamüts, plätud ja avatud meel. Kes soovib, võib kaasa võtta oma lemmiku saunaviha. Saunas ollakse alasti. Mehed ja naised on eraldi saunades.
Saun kestab umbes 3 tundi. Pärast sauna võtame päeva- ja saunamuljed kokku. Päev lõpeb u kl 21.
NB! Mooska saunas ei ole teretulnud joogised inimesed ega alkoholi tarbimine.

Kirja saab panna: [email protected] või tel 5294033 kuni 10. märts.

Koolitus toimub EST-LAT programmi „UNESCO-tourism“ projekti raames ning on osalejatele tasuta. Koolitust korraldab Seto Instituut

Want your school to be the top-listed School/college in Värska?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Pikk 56
Värska
64001
Other Education in Värska (show all)
Õpilasfirmade laat „Üle piiri turundus“ Õpilasfirmade laat „Üle piiri turundus“
Värska Kultuurikeskus
Värska, 64001

Rahvusvaheline piiriäärsete õpilasfirmade laat „Üle piiri turundus“ Värska 1.detsember 2018