Huvikool HuviTERA

Huvikool HuviTERA pakub huviringe lastele alates lasteaiast kuni põhikooli lõpuni. Lisaks erinevaid kursusi täiskasvanutele. Huviringid Tartus lastele alates lasteaiast põhikooli lõpuni.

Operating as usual

Ukulele - Erahuvikool HuviTERA 10/07/2022

Ukulele - Erahuvikool HuviTERA

Ukulele huviringi eesmärgiks on teha tutvust esmapilgul lihtsa, kuid alustavale muusikahuvilisele kasuliku pilli, ukulelega. Tutvutakse pilliga ja mänguviisidega. Õpitakse akorde ja proovitakse ka kokkumängu. Ukulele on suurepärane abimees inimesele, kes soovib laulda ja uusi laule õppida või kirjutada. Seetõttu on ukulele huviring eriti kasulik neile, kes huvituvad lisaks pillimängule ka laulmisest. Õpe toimub väikeses grupis. Isikliku pilli olemasolu ei ole vajalik.

Ukulele - Erahuvikool HuviTERA Ukulele huviringi eesmärgiks on teha tutvust esmapilgul lihtsa, kuid alustavale muusikahuvilisele kasuliku pilli, ukulelega.

Robotics - Erahuvikool HuviTERA 09/07/2022

Robotics - Erahuvikool HuviTERA

Robotics - the goal of the hobby group is to introduce the field of robotics to the children. The participants will make acquaintance with different robots: Lego WeDo, Spike Prime, EV3, CodeyRocky, Sphero etc. The students will try out programming with Scratch and can program their own computer games. Students will imporve their technology skills, logical thinking and problem solving and working to achive a common goal with modern technology.

Robotics in English will take place in the morning times (about 11.00-12.00).

Robotics - Erahuvikool HuviTERA Robotics - the goal of the hobby group is to introduce the field of robotics and programming to the children.

Male ja mõttemängud - Erahuvikool HuviTERA 08/07/2022

Male ja mõttemängud - Erahuvikool HuviTERA

Male ja mõttemängud - eesmägiks on eelkõige arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, aga ka meeskonnatööoskust, suhtlusoskust, analüüsivõimet, loovust ning empaatiat. Samuti parandavad mõttemängud mälu ning aitavad kaasa strateegilisele mõtlemisele. Tunnis õpitakse mängude reegleid alustades lihtsamatest mängudest ja liikudes järk-järgult keerulisemate mängude suunas. Mängude valikul arvestatakse õpilaste vanuse, huvide ja soovidega.

Ringiga saab liituda TäheTERA ja LõunaTERA koolimajas ning ootame osalema lasteaialapsi vanuses 5-6 ning koolilapsi 1.-6. klassini!
Avatud on erineva tasemega ringid edasijõudnutele!

Male ja mõttemängud - Erahuvikool HuviTERA Male ja mõttemängud - eesmägiks on arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, aga ka meeskonnatööoskust, suhtlusoskust, analüüsivõimet.

Mustkunsti labor - Erahuvikool HuviTERA 07/07/2022

Mustkunsti labor - Erahuvikool HuviTERA

Mustkunsti labor - eesmärgiks on tutvumine maagiaga. Õpime tegema võimatut ning looma emotsioone. Eksperimenteerime mustkunsti erinevate valdkondadega. Ei õpi mitte ainult mustkunsti trikke vaid ka esinemist. Tegemist on ikkagi suurepärase meelelahutusega! Huviring on kasulik, sest laiendab kujutlusvõimet, arendab suhtlusoskust ning õpetab keskenduma. Arendab distsipliini, julgust ning oskust publikuga suhelda.

Grupid komplekteerime vastavalt vanusele ning tasemele. Teist aastat käivad õpilased arendavad edasi varasemalt õpitut, süvendavad teadmisi ning õpivad juba keerulisemaid trikke.

Mustkunsti labor - Erahuvikool HuviTERA Mustkunsti labor - eesmärgiks on tutvumine maagiaga. Õpime tegema võimatut ning looma emotsioone. Eksperimenteerime mustkunstiga.

Liikumisring - Erahuvikool HuviTERA 06/07/2022

Liikumisring - Erahuvikool HuviTERA

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust, tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsed tegevused tunnis (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, takistusrajad jms) annavad juurde osavust ja vastupidavust.

Liikumisringiga saavad lasteaia lapsed liituda nii TäheTERA kui ka LõunaTERA majas!

Liikumisring - Erahuvikool HuviTERA Huviringi eesmärgiks on arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust, tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsed tegevused tunnis (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, takistusrajad jms) annavad juurde osavust ja vastupidavust.

Loovtants - Erahuvikool HuviTERA 05/07/2022

Loovtants - Erahuvikool HuviTERA

Huviringi eesmärk on lastele tutvustada ja õpetada erinevaid liikumisviise ning äratada huvi tantsu vastu. Huviring suunab lapsi aktiivsele liikumisele ja soodustab nende kehalist arengut ja tervist, sealhulgas arendatakse üldfüüsilisi võimeid, koordinatsiooni, koostööoskust, osavust, vastupidavust ja keskendumisvõimet. Üheskoos harjutatakse ja õpitakse erinevaid tantsukavu, millega esinetakse valitud üritustel (nt erinevad kooliüritused, võimlemispeod).

Loovtantsu huviringi ootame nii lasteaia lapsi kui ka koolilapsi. Ringiga saab liituda nii TäheTERA kui ka LõunaTERA majas!

Loovtants - Erahuvikool HuviTERA Huviringi eesmärk on lastele tutvustada ja õpetada erinevaid liikumisviise ning äratada huvi tantsu vastu. Huviring suunab lapsi aktiivsele liikumisele ja soodustab nende kehalist arengut ja tervist, sealhulgas arendatakse üldfüüsilisi võimeid, koordinatsiooni, koostööoskust, osavust, vastu...

Muusikaring - Erahuvikool HuviTERA 04/07/2022

Muusikaring - Erahuvikool HuviTERA

Muusikaring - eesmärgiks on arendada lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: pillimäng (eelkõige ansamblimäng ja improvisatsioon), muusika kuulamine, laulmine ja muusikaline liikumine.

Muusikaringiga saab liituda LõunaTERA majas ning ring on mõeldud lasteaia lastele vanuses 3-6!

Muusikaring - Erahuvikool HuviTERA Muusikaring - arendame lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine.

Tsirkus ja akrobaatika - Erahuvikool HuviTERA 03/07/2022

Tsirkus ja akrobaatika - Erahuvikool HuviTERA

UUS!
Huviringi eesmärk on tutvustada lastele akrobaatikat ja erinevaid tsirkusealasid ning seeläbi arendada lapse üldkehalisi võimeid, painduvust, koordinatsiooni ja koostööoskust. Tunnis viiakse läbi erinevaid mänge, õpitakse žongleerimist erinevate vahenditega, akrobaatika elemente nii üksi, paaris kui kolmikus ning õhuakrobaatikat.

Tsirkuse ja akrobaatika huviringiga ootame liituma 5-6 aastaseid lasteaia lapsi ning koolilapsi 1.-9. klassini!

Tsirkus ja akrobaatika - Erahuvikool HuviTERA Huviringi eesmärk on tutvustada lastele akrobaatikat ja erinevaid tsirkusealasid ning seeläbi arendada lapse üldkehalisi võimeid, painduvust, koordinatsiooni ja koostööoskust. Tunnis viiakse läbi erinevaid mänge, õpitakse žongleerimist erinevate vahenditega, akrobaatika elemente nii üksi,...

Meisterdamine - Erahuvikool HuviTERA 02/07/2022

Meisterdamine - Erahuvikool HuviTERA

UUS!
Meisterdamise huviringi eesmärgiks on läbi käelise tegevuse arendada lapse loovust. Olulisel kohal on kompositsiooni- ja värviõpetus. Katsetame erinevaid tehnikaid, vahendeid ja materjale. Tunnis valmivad mitmed vahvad meisterdused. Näiteks meisterdame polümeersavist magneteid või kõrvarõnhaid, vildime mänguasju või prosse, valmistame dekoratsioone, maalime klaasile või kivile, voolime savist aluse ja kaunistame neid akrüülvärvidega, valmistame seepe jne. Iga valminud eseme saab laps koju kaasa.

Meisterdame ootame koolilapsi LõunaTERA majas 1.-6. klassini!

Meisterdamine - Erahuvikool HuviTERA Kunstilabor - läbi kunstilise tegevuse arendame lapse loovust ja käelist tegevust. Katsetatame erinevaid tehnikaid, vahendeid ja materjale.

Töö ja tehnoloogia - Erahuvikool HuviTERA 01/07/2022

Töö ja tehnoloogia - Erahuvikool HuviTERA

Töö- ja tehnoloogiaringi eesmärgiks on loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse kavandamine ja eesmärgistamine. Huviringis tutvutakse erinevate materjalidega (puit, metall, tehis) ning nende töötlemise tehnoloogiatega. Õpitakse kasutama erinevaid tööriistu ja vahendeid ning harjutatakse ohutuid töövõtteid käsitööriistadega (saagimine, viilimine, peiteldamine, lihvimine). Tehakse lihtsamaid töid elektriliste tööriistadega. Kavandatakse oma idee (tarbeese, mänguasi, makett) ja teostatakse see.

Töö ja tehnoloogia - Erahuvikool HuviTERA Töö- ja tehnoloogiaringi eesmärgiks on loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse kavandamine ja eesmärgistamine. Huviringis tutvutakse erinevate materjalidega (puit, metall, tehis) ning nende töötlemise tehnoloogiatega. Õpitakse kasutama erinevaid tööriistu ja vahendeid ning...

Liikumismängud - Erahuvikool HuviTERA 30/06/2022

Liikumismängud - Erahuvikool HuviTERA

UUS!
Huviringi eesmärgiks on äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu ja tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsete liikumis- ja pallimängude kaudu saavad lapsed tunnis aktiivselt liikuda. Arendatakse lapse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust ja kiirust. Huviring annab lapsele võimaluse leida endale meelisala ning tekitab järjepideva treenimise harjumuse.

Liikumismänge ootame mängima koolilapse 1.-6. klassini!

Liikumismängud - Erahuvikool HuviTERA Huviringi eesmärgiks on äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu ja tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsete liikumis- ja pallimängude kaudu saavad lapsed tunnis aktiivselt liikuda. Arendatakse lapse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust...

Kunstilabor - Erahuvikool HuviTERA 29/06/2022

Kunstilabor - Erahuvikool HuviTERA

Kunstilabor - huviringi eesmärgiks on läbi kunstilise tegevuse arendada lapse loovust ja käelist tegevust. Katsetatakse erinevaid tehnikaid, vahendeid ja materjale, külastatakse näitusi ja muuseume. Tundides on tegeletud liivakunsti, viltimise, portselanimaali, pärlikunsti, ehete valmistamise, klaasi- ja siidimaaliga, savist voolimisega, looduslikust materjalist, lõngast ja paberist asjade meisterdamisega jpm. Huviringis osaleja saab enda tehtud asja ise kasutada või kellelegi kinkida. Konkreetsed tegevused sõltuvad osalejate vanusest ja huvidest.

Kunstilaborisse ootame koolilapsi 1.-3. klassist!

Kunstilabor - Erahuvikool HuviTERA Kunstilabor - läbi kunstilise tegevuse arendame lapse loovust ja käelist tegevust. Katsetatame erinevaid tehnikaid, vahendeid ja materjale.

Lauatennis - Erahuvikool HuviTERA 27/06/2022

Lauatennis - Erahuvikool HuviTERA

UUS!
Lauatennise huviringis on lapsel võimalus omandad uus spordiala-lauatennis. Huviringis tegeletakse üldfüüsilisega, lauatennise põhiteadmiste omandamisega (näiteks kuidas reketit käes hoida), õpitakse erinevaid lööke ja punktimängu.

Lauatennist saavad lapsed õppima hakata LõunaTERA majas. Ringi ootame lapsi 1.-6. klassini.

Lauatennis - Erahuvikool HuviTERA Antud huviringis on lapsel võimalus omandad uus spordiala-lauatennis. Huviringis tegeletakse üldfüüsilisega, põhiteadmiste omandamisega.

Käsitöö stuudio - Erahuvikool HuviTERA 26/06/2022

Käsitöö stuudio - Erahuvikool HuviTERA

Käsitöö stuudio - huviringi eesmärgiks on arendada noortes loovust.
Õpitakse erinevaid käsitöö tehnikaid (õmblemine, tikkimine, heegeldamine, makramee, viltimine, pärlitööd, klaasitööd jne). Tutvutakse erinevate materjalidega ja õpitakse tundma käsitööga seotud masinaid (õmblusmasin, triikraud, lõikurikomplekt, sissixi masin). Disainitakse ja tehakse valmis ise vastavalt oskustele ja eale erinevaid praktilisi esemeid (kotid, padjad, pehmed mänguasjad, ehted, kaunistus esemed jne). Laseme loovusel lennata!

Käsitöö stuudiosse ootame koolilapsi 1.-6. klassini!

Käsitöö stuudio - Erahuvikool HuviTERA Disain ja käsitöö - arendame loovust ja käelist tegevust läbi käsitöö erinevate tehnikate. Tutvume erinevate materjalidega.

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge! - Erahuvikool HuviTERA 25/06/2022

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge! - Erahuvikool HuviTERA

Ringidesse registreerimine on jätkuvalt avatud!

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge! - Erahuvikool HuviTERA Uuel õppeaastal avame palju põnevaid uus huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Leia oma huviring!

Kunstiring - Erahuvikool HuviTERA 22/06/2022

Kunstiring - Erahuvikool HuviTERA

Kunstiring - eesmärgiks on lapse loovuse arendamine läbi mitmekülgsete tegevuste: maalimine paberile ja kangale, joonistamine söe ja rasvakriitidega, erinevate trükkimistehnikate kasutamine ning meisterdamine. Ringitundides on olulisel kohal tegutsemisrõõm ning kunsti tegemise ja vaatamise nautimine.

Kunstiringi ootame lasteaia lapsi vanuses 3-6!

Kunstiring - Erahuvikool HuviTERA Kunstiring - eesmärgiks on lapse loovuse arendamine läbi mitmekülgsete tegevuste ja tehnikate. Olulisel kohal tegutsemisrõõm.

Kokakunst - Erahuvikool HuviTERA 21/06/2022

Kokakunst - Erahuvikool HuviTERA

Kokandus - huviringi eesmärgiks on tutvuda kokakunsti köögipoolega. Õpitakse toiduvalmistamiseks vajalikke töövõtteid ning kasutama erinevaid köögitehnikaid. Valmistatakse erinevate retseptide järgi nii magusaid kui soolaseid toite. Katsetatakse uusi maitseid läbi erinevate retseptide. Kõik tegevused toimuvad väikestes rühmades ja valmistatud toidud süüakse ühiselt ära. Tähelepanu pööratakse laua kommetele, köögi koristamisele, kui ka tervislikule toitumisele.

Huviringiga saab liituda nii TäheTERA kui LõunaTERA majas!

Kokakunst - Erahuvikool HuviTERA Kokandus - huviringi eesmärgiks on tutvuda kokakunsti köögipoolega. Õpitakse toiduvalmistamiseks vajalikke töövõtteid

Kogemusring - Erahuvikool HuviTERA 20/06/2022

Kogemusring - Erahuvikool HuviTERA

UUS!
Kogemusring on mõeldud 1. klassi õpilasele, kellel on palju erinevaid huvisid ja kes alles otsib oma õiget huvi.

Õppeaasta jooksul on võimalus tutvuda viie erineva valdkonna huviringidega:
kunst, käsitöö ja kokandus (6 tundi),
laua- ja mõttemängud (6 tundi),
robootika, teadus ja tehnoloogia (6 tundi),
sport ja liikumine (6 tundi),
tants, muusika, näitlemine, mustkunst (6 tundi).

Konkreetsed tegevused sõltuvad eelkõige laste endi huvist ning saavad paika ringitundides.
Kogemusringi vastutavaks õpetajaks on HuviTERA õppejuht Tuuli Hiiesalu. Lisaks annavad õppeaasta jooksul kogemusringi tunde sõltuvalt konkreetsest valdkonnast ka teised HuviTERA õpetajad.

Kogemusring - Erahuvikool HuviTERA Õppeaasta jooksul on võimalus tutvuda viie erineva valdkonna huviringidega: kunst, käsitöö ja kokandus (6 tundi), laua- ja mõttemängud (6 tundi), robootika, teadus ja tehnoloogia (6 tundi), sport ja liikumine (6 tundi), tants, muusika, näitlemine, mustkunst (6 tundi).

Keraamika - Erahuvikool HuviTERA 19/06/2022

Keraamika - Erahuvikool HuviTERA

Savi on väga mõnus materjal näppude vahel. Algselt on ta pehme ja lubab end voolida, peale põletust aga kõva ja vastupidav. Keraamika huviringis tegeleme savitööga. Eesmärgiks on arendada käelisi oskusi, loovat mõtlemist ja ilumeelt. Õpime erinevates tehnikates vormima ja dekoreerima keraamilisi esemeid, õpime käsitlema erinevaid tööriistu ja töövõtteid. Meisterdame pisiplastikat ning tarbekeraamikat (tasse, kausse jm.). Glasuurime ja põletame kõrgkuumuses tugevaks kivinõuks.
Savist voolimine on meeldiv stressi maandav mänguline loomeprotsess. Käsitsi valmistatud esemed on kordumatud ja igas neist peitub killuke loojat.

Huviringiga ootame liituma koolilapsi ning sügisest avame ka taaskord täiskasvanute huviringi!

Keraamika - Erahuvikool HuviTERA Keraamika huviringis tegeleme savitööga. Eesmärgiks on arendada käelisi oskusi, loovat mõtlemist ja ilumeelt.

Digimaal - Erahuvikool HuviTERA 18/06/2022

Digimaal - Erahuvikool HuviTERA

Digimaal on huviring, kus saame lähemalt tuttavaks digikunsti olemusega. Õppijad tutvuvad värviteooria, kompositsiooni ja illustreerimisega ning saavad erinevate praktiliste ülesannete raames proovida erinevaid tehnoloogilisi vahendeid kunsti loomiseks. Huviring on mõeldud teise ja kolmanda kooliastme õpilastele, keda huvitab joonistamine, maalimine, töö arvuti ja oma kätega.

Liituma ootame noori alates 6. klassist!

Digimaal - Erahuvikool HuviTERA Digimaal on huviring, kus tutvume digikunsti olemusega. Õpilastele, keda huvitab joonistamine, maalimine, töö arvuti ja oma kätega.

Photos from Huvikool HuviTERA's post 17/06/2022

Peedu laager edukalt selja taga! Oli vahva!

Flööt - Erahuvikool HuviTERA 17/06/2022

Flööt - Erahuvikool HuviTERA

Õppe eesmärgiks on teha tutvust puupuhkpillidest ilusaima kõlaga pilli flöödiga ja saada seeläbi kogemus mängida ise muusikat, olla muusika sees. Võib kasutada erinevaid flööte (fifeflööt, plokkflööt ja põikflööt). Tutvutakse flöödiga, pillimängu asendiga, võtete ja vajaliku hingamisega. Õpitakse noodikirja, noodilugemisoskust, rütme, lihtsamaid muusikatermineid.

Alates sellest aastast ootame liituma lisaks koolilastele ka 6-7 aastasi lasteaia lapsi!

Flööt - Erahuvikool HuviTERA Õppe eesmärgiks on teha tutvust puupuhkpillidest ilusaima kõlaga pilli flöödiga ja saada seeläbi kogemus mängida ise muusikat, olla muusika sees. Võib kasutada erinevaid flööte (fifeflööt, plokkflööt ja põikflööt). Tutvutakse flöödiga, pillimängu asendiga, võtete ja vajaliku hin...

Animatsioon - Erahuvikool HuviTERA 16/06/2022

Animatsioon - Erahuvikool HuviTERA

Animatsioon on huviring, kus tutvume oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon). Kirjutame oma animafilmi stsenaariumit, õpime kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme (iMovie, Audacity) ning arendame loovust. Huviring sobib lastele, kellele meeldib animafilm, töö kaamera, arvutiga ja tahvelarvutiga. Vajalikud kaamerad, statiivid ja programmid on HuviTERAl olemas, aga soovi korral võib kasutada ka oma vahendeid.

Ringi ootame lapsi 1.-3. klassist!

Animatsioon - Erahuvikool HuviTERA Animatsioon - huviringi eesmärgiks on tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega.

16/06/2022

Meie õppeaasta on küll juba lõppenud, kuid jälg sellest on jäänud.

Siin teile vaatamiseks lõpuvideo, kus näitlejateks, esinejateks meie oma näiteringi, ukulele ringi ja muusikaringi lapsed.

Nautige!

Bändiring - Erahuvikool HuviTERA 15/06/2022

Bändiring - Erahuvikool HuviTERA

Huviringi eesmärgiks on arendada õpilaste loovust, koostöö- ja esinemisoskust, improviseerimis julgust ja sotsiaalseid oskusi. Bändiringi ootame noort, kellel on vähemalt 1 aastane pillimängu kogemus ja suur huvi bänditegemise vastu. Oodatud on kõiksugused pillid alustades trummidest lõpetades harfiga. Huviringis õpime lugude aranžeerimist, noodist lugemist, kokkumängu, üksteisega arvestamist ja laiendame muusikalist silmaringi. Bändiringis osalejad saavad õpitud oskusi praktiseerida publiku ees.

Huviringiga ootame liituma noori alates 4. klassist!

Bändiring - Erahuvikool HuviTERA Huviringi eesmärgiks on arendada õpilaste loovust, koostöö- ja esinemisoskust, improviseerimis julgust ja sotsiaalseid oskusi. Bändiringi ootame noort, kellel on vähemalt 1 aastane pillimängu kogemus ja suur huvi bänditegemise vastu. Oodatud on kõiksugused pillid alustades trummidest lõpet...

3D ja veebidisain - Erahuvikool HuviTERA 14/06/2022

3D ja veebidisain - Erahuvikool HuviTERA

3D ja veebidisain on huviring, mis aitab õppijatel aru saada disainiprotsessi olemusest ning õppida kasutama erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid 3D-objektide, veebilehtede, postrite, infolehtede, laua- ja kaardimängude ning paljude muude omanäoliste toodete ja trükiste disainimiseks. Huviring on mõeldud teise ja kolmanda kooliastme õpilasele, keda huvitab graafiline disain, 3D disain, mängud, töö arvuti ja oma kätega.

Huviringi ootame noori alates 6. klassist!

3D ja veebidisain - Erahuvikool HuviTERA 3D ja veebidisain - huviring aitab õppijatel aru saada disainiprotsessi olemusest ning õppida kasutama erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid

Photos from Huvikool HuviTERA's post 14/06/2022

SuveTERA laagris on lapsed kohal ja juba on väga lõbus!

Kolme päeva jooksul tutvutakse üksteisega, meisterdatakse, külastatakse erinevaid muuseume, minnakse metsa ning mängitakse erinevaid mänge.

Homme saab alguse Peedu laager ning järgmine nädal taas SuveTERA laager, kus muuseas on veel mõned vabad kohad!

Registreeri laagrisse:
www.huvitera.ee/laagrid

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge! - Erahuvikool HuviTERA 10/06/2022

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge! - Erahuvikool HuviTERA

Huviringidesse registreerimine on alanud!

Uuel õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega.

Registreeri juba täna!

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge! - Erahuvikool HuviTERA Uuel õppeaastal avame palju põnevaid uus huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Leia oma huviring!

Laagrid - Erahuvikool HuviTERA 06/06/2022

Laagrid - Erahuvikool HuviTERA

Peedu laagris on küll juba ootejärjekord, kuid SuveTERA laagrites on mõned vabad kohad jäänud! Kiirusta!

- SuveTERA laager “Suveseiklus linnast maale”. 14. - 16. juunil toimuv linnalaager väljasõitudega 1. - 3. klassi õpilastele, 36 kohta.

- SuveTERA laager "Vanade aegade lood". 20. - 22. juunil toimuv linnalaager väljasõitudega 1. - 3. klassi õpilastele, 36 kohta.

www.huvitera.ee/laagrid

Laagrid - Erahuvikool HuviTERA Registreerimine HuviTERA suvelaagritesse on avatud! Millal millised laagrid toimuvad? 14.-16. juuniSuveTERA laager “Suveseiklus linnast maale” (1.- 3. klass, linnalaager väljasõitudega, 36 kohta) 15.-17. juuni – KOHAD TÄIS! Ootejärjekorras 5+ huvilistPeedu laager “Loodusesse lustima” (...

Photos from Huvikool HuviTERA's post 01/06/2022

Head lastekaitsepäeva!
Tule leia meid Tartu kesklinnast!

Tartu lastekaitsepäev “Julge olla Sina”

26/05/2022

Meie flöödiõpilased koos õpetajaga kutsuvad muusikat nautima.

Videos (show all)

HuviTERA jõulutervitus
HuviTera sügisene välklaager 2019
RoboMIKU Lahing - robotite SUMO :)
EV 100
HuviTERA jõulusoov

Location

Category

Telephone

Address


Tähe 4
Tartu
51010

Other Education in Tartu (show all)
Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars Exploring Landscape Boundaries - Open Seminars
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 50406

Established at EMÜ Chair of Landscape Architecture our seminars bring together scientists & specialists from different disciplines to talk about their work on the topic of landscapes We will have monthly seminars on different topics regarding landscape

EKA+Sandbox Design Community EKA+Sandbox Design Community
Narva Maantee 18
Tartu, 51009

Design Thinkers and Doers from the Estonian Academy of Arts Design Faculty and Tartu University's Delta Sandbox.

Tartu Hariduse Hääl Tartu Hariduse Hääl
Tartu

Tartu koolides toimub väga palju põnevaid algatusi, tegevusi ja sündmusi, mis on väärt jagamist. Tartu Koolijuhtide Ühendus ja Tartu LV haridusosakond toovad parimad palad teieni!

Effect Effect
Tartu

The project objective is to encourage teachers in schools to raise the efficiency of learning processes by adapting their teaching approaches to adult learner centered.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Ülikooli 18b
Tartu, 51007

Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaste huvide esindamine. Üliõpilasesindajad osalevad ülikooli otsustuskogude töös, et teha ülikool paremaks.

Learn Estonian by captions Learn Estonian by captions
Tartu

Learning Estonian from pictures around. Feel free to propose your photos and translations. You will be mentioned as an author of the post. I am not a native speaker, so feel free to correct if you see mistake;)

P2P: Politics to People P2P: Politics to People
Tartu, 51008

Our aim is to sustainably impact political education in Estonia - among the natives as well as the international residents. We are planning on having several events on a variety of topics.

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

UT Philosophy Club UT Philosophy Club
Tartu

University of Tartu philosophy club is a student led club that is based in Tartu.

Juunika Koolitus Juunika Koolitus
Riia 35
Tartu, 50410

Juunika Koolitusel on üle 20 aasta koolitamiskogemust. Viimase kolme aasta jooksul oleme koolitanud enam kui 20000 inimest.

Griffin Keskus Griffin Keskus
Raekoja Plats 9
Tartu, 51004

Griffin koolituskeskus asub Tartu südames emajõe ääres. Me koolitame nii eesti kui ka inglise keeles. Põhi suundadeks on ettevõtlus, turundus, arvutiõpe, disain, enesejuhtimine, keeleõpe ja sotsiaalsed oskused.

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Kompanii 3/5
Tartu, 51004

Nüüd on raamatukogu Facebookis! Leia Facebookist ka raamatukogu noortenurk; muusikaosakond ja seemneraamatukogu.