EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Comments

Eelkõige psü-tudengitele mõeldes (need, kelle rahakott võimaldab, võiksid tõmbetuuleaegadel teatrit toetades siiski täispileti osta :) ): Theatrumis mängitakse sel nädalal/aastal veel viimased kolm korda uuslavastust "Poeg", mille teemadeks on lahutus, peresuhted, noorte depressioon, suitsidaalsus. Koodiga Theatrum25 saab Piletimaailmast pileti osta 10€ eest. Kasutage võimalust ühte perekonda (ja iseenda sisse) väga lähedalt vaadata.

PS. Oktoobris on kolmel õhtul Theatrumi laval ka ülimõjus "Isa", mille peaosas teeb dementsust põdeva pereisana võimsa rolli Lembit Peterson. Väga soovitan.
Äge praktikapakkumine psühholoogiatudengitele, keda kütab võimalus ühiskonnas positiivseid muutusi ellu viia. Milttoni tööelukeskkond räägib iseenda eest 🛸
Kurb aga tõsi.
Üleskutse arengupsühholoogia huvilistele!
Oleme töötamas välja veebikeskkonda, mis on suunatud lapse arengu toetamisele tema individuaalsusest (isiksuseomadused, vanuselised eripärad) lähtuvalt. Sihtgrupiks esmajoones lapsevanemad.
Võtame ASAP kampa vabatahtliku tudengi, kel on huvi ja soont inglisekeelsete sisutekstide koostamiseks ja toimetamiseks. Põhiteemadeks lapse areng ning nõuanded vanematele. Kuna stardime peagi ka isiksuseomaduste testi pilootimisega, siis huvi korral on võimalus ka selles kaasa lüüa.
Huvilistel palun lahkesti minuga ühendust võtta (FB, [email protected]) ja räägime lähemalt.
Vt ettekujutuse saamiseks:
Äkki pakub kellelegi pinget - igasugu tehnoloogiat kokku topitud:

TALK on EMOTIVE VR by Marie-Laure Cazin from ESAD-TALM (France)
Time: January 30, at 14-15
Place: N-416, BFM, Narva Mnt 27, Nova Building, Tallinn University.

Title: Freud's last Hypnosis, a neuro-interactive 360 movie for EMOTIVE VR

Presentation of the ongoing project Emotive VR prototype, an innovative form combining VR and EEG headsets. A neuro-interactive omnidirectional movie has been realized, visualized in Virtual Reality (VR) Head-Mounted Display (HMD). During the visualization, the EEG signals are recorded and analyzed in real time. Some visual effects and an interactive music vary according to the emotional state of the viewer.

Marie-Laure Cazin is a Fine Arts teacher in the High school of Arts and Design ESAD-TALM (France) and in Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Part of the Enactive Virtuality Research Group, in BFM, University of Talinn, she is currently completing a PhD in Aix-Marseille University (France) on Cinema and Neurosciences. As an artist and a filmmaker, she has developed many experimental cinematic prototypes, using digital tools to create a live interaction between the film and performers or spectators. She collaborated with scientists for art-science projects, working with brains' datas of emotions in her last interactive projects.See projects on line :
EFPSA otsib turundustiimi uusi liikmeid! :) Kandideeri kohe!
Hea meel on teavitada algavast vajalikust e-kursusest.
See on hea võimalus õppida ja arutleda vajalikul teemal just sulle sobivas kohas ja sobival ajal.
Materjalid on õppekeskkonnas, kus on ka tegevuskava. Õppejõud juhib foorumiarutelusid, vastab, kommenteerib jne.
SUHTLEMINE JA NÕUSTAMINE TÖÖKOHAL (e-kursus), 8. oktoober – 26. november
Läbiviija: Karmel Tall (psühhoterapeut ja koolitaja)
Sisu:
Töökohal nõustamise põhioskused.
Aktiivne kuulamine ja eneseavamist toetavad küsimused.
Tunded ja mõtted ning välised märgid.
Halbade uudiste edastamine.
Kriisis inimese toetamine (igapäevane stress, aga ka leinas ja enesetapumõtetega töötaja).
Agressiooni maandamine.
Läbipõlemine ja nõustaja enesehoid.
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4647269
1. oktoobrist algab TÜ e-kursus
KRIIS JA ELU: TOIMETULEK KRIISIOLUKORDADEGA
Läbiviija: Karmel Tall (psühhoterapeut ja koolitaja)
Koolituse sihtgrupiks on abistavate elukutsete esindajad, psühholoogilised nõustajad, psühhoterapeudid, meditsiinitöötajad, muud spetsialistid, tudengid ja kõik huvilised, kes varem ei ole kriisipsühholoogiat õppinud või soovivad saada selles lisateadmisi, et praktilistes kriisiolukordades suuta ise paremini toime tulla ja osata toetada teisi.
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4647210
Võtab sõnatuks 😲😔http://www.takeyourtime.net/ märkasin just Eestlased Soomes grupis. Vt. nõustamine ja minust
Hei! Kas keegi sooviks veel oma arvamust avaldada, alljärgneva osas? Üks õpetaja pöördus minu poole järgmise küsimusega:
"Praegu me tegelikult tegeleme Karjääriõpetuses temperamenditüüpidega ja püüame analüüsida oma isiksust. Leidsin ühe testi netist:
https://www.16personalities.com/ee/isiksuse-test
Vähemalt paneb neid sel teemal mõtlema. Või on täielik jama?"

https://www.16personalities.com/ee/isiksuse-test
Tartu Ülikool kutsub osalema!
MUUTUSTEGA KOHANEMINE, e-kursus, 18.09.2017 - 30.10.2017
Läbiviija: Karmel Tall (Magistrikraadiga gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja. Eesti- ja ingliskeelse täiendusõppe läbiviimise kogemus 15 aastat, sellest ligi 10 aastat veebipõhiste kursuste juhendamise kogemust. Täiskasvanute koolitaja 6. Tase)
1. Muutused ja elus ettetulevad kriisid. Teema raames vaadeldakse erinevaid muutusi elus ja põhjuseid, miks mõned muutused toovad inimeses esile kriisi. Uuritakse, kuidas on seotud närvisüsteem ja kohanemine.
2. Muutustega kohanemise trajektoor. Kas kohanemise protsessi on võimalik ette ennustada? Millised on muutustega kohanemise universaalsed etapid ja kuidas need inimest mõjutavad?
3. Enesejuhtimine muutustega kohanemisel. Osalejad saavad testida oma kohanemisvõimekust ja arutleda tõhusate ning ebatõhusate kohanemisstrateegiate üle. Tutvutakse enesejuhtimise alustaladega ning eneseabitehnikatega muutustega kohanemisel.
Hind: 100 eurot
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4620485
Ootame psühholoogiahuvilisi suvekursustele!
TARTUS
Motivatsioon: miks me midagi teeme ja kuidas käitumist mõjutada. Kariina Laas. 8.08
Raamis või väljas – loovad lahendused probleemidele. Signe Reppo. 9.08
Lapse viha juhtimine: turvaline toimetulek. Angela Jakobson, Jürgen Rakaselg. 10.–11.08
Raskete elumuutustega kohanemine. Karmel Tall. 26.08
TALLINNAS
Depressioon: eneseteraapia võimalused. Angela Jakobson. 30.08
PÄRNUS
Praktiline nõustamisoskus ja stressiennetus õpetaja töös. Liina Puusepp. 17.–18.08
Kooselu isiksusehäirega inimesega – põgene või hari ennast? Liina Puusepp. 21.08
Kus on läbipõlenud inimese koht? Liina Puusepp. 23.08
Vaata lähemalt: www.ut.ee/suveulikool

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on organisatsioon Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppinud ja õppivatele üliõpilastele.

Operating as usual

Koolipsühholoogide kutseaasta 2021-2022 29/06/2021

Koolipsühholoogide kutseaasta 2021-2022

Koolipsühholoogide kutseaasta 2021-2022 Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga kuulutab välja koolipsühholoogia kutseaasta 2021-2022. õa.

28/06/2021

⬇️

Eesti Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab välja psühholoog-nõustaja kutse, tase 7 andmise.

Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2021. a. Dokumendid palume saata alates 01.septembrist 2021 elektroonselt kutsekomisjoni aadressil [email protected]

Kutset taotlema on oodatud psühholoogia alase magistrihariduse ja nõustajana töötamise kogemusega spetsialistid. Täpsemalt nõuete kohta saate lugeda kutse andmise korrast ja hindamisstandardist.

Taotleja esitab kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

1. Avaldus ja erialane CV.

2. Dokumendid, mis tõendavad taotleja vastavust kutse taotlemise eeltingimustele. Need dokumendid on ära nimetatud “Psühholoog-nõustaja kutse andmise korras“ punktis 2.2.

3. Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta EPL arveldusarvele nr. EE241010220092553018 SEB pangas. Kutse taotlemise tasu on 195 eurot.

4. Vormikohaselt koostatud juhtumianalüüs

4. Muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada oma erialaste kompetentside tõendamiseks: näidised tehtud tööst, uutest väljaarendatud töömeetoditest, avaldatud artiklitest või materjalidest jne.

Dokumentide vormid leiate EPL veebilehelt.
Kutsekomisjon koguneb esitatud dokumentide hindamiseks 22. oktoobril 2021. a.

Infot saab kutsekomisjonilt:
Kaia Kastepõld-Tõrs, komisjoni esimees [email protected]

30.augustil 15.00 – 17.00 toimub infoseminar kutse taotlemise teemal (mh küsimused taotluse vormistamise teemal). Oodatud on eelkõige sellel aastal taotluse esitamist kaaluvad psühholoogid. Kohtumise vorm ja koht täpsustub. Osalemine eelregistreerimisega: https://forms.gle/exbGYivp6Xt7jC9V9

08/06/2021

Suurim õppetund EPSÜ juhatuses?

🧡 Turundusjuht aka Canvaspetsialist edition

🤓 Küsisime praeguselt juhatuselt miks nemad EPSÜ juhatusse astuda otsustasid.

Kolmandana avaldas oma mõtted EPSÜ turundusjuht Sandra.

🧡 Sandra muljeid ning kogemusi:
http://www.epsy.org.ee/?p=3395

🧡 EPSÜ juhatusse saad kandideerida 15.juunini siin:
https://forms.gle/fSWL7EVjk6ckpGFy5

Suurim õppetund EPSÜ juhatuses?

🧡 Turundusjuht aka Canvaspetsialist edition

🤓 Küsisime praeguselt juhatuselt miks nemad EPSÜ juhatusse astuda otsustasid.

Kolmandana avaldas oma mõtted EPSÜ turundusjuht Sandra.

🧡 Sandra muljeid ning kogemusi:
http://www.epsy.org.ee/?p=3395

🧡 EPSÜ juhatusse saad kandideerida 15.juunini siin:
https://forms.gle/fSWL7EVjk6ckpGFy5

06/06/2021

Miks peaks EPSÜ juhatusse kandideerima?

🧡 Eurosaadik aka Ms. Worldwide 🌍 edition

🤓 Küsisime praeguselt juhatuselt miks nemad EPSÜ juhatusse astuda otsustasid.

Teisena avaldas oma mõtted EPSÜ Eurosaadik Elina.
🧡 Elina muljeid ning kogemusi EPSÜ esindamisest Euroopas saad lugeda siin:
http://www.epsy.org.ee/?p=3391

🧡 EPSÜ juhatusse saad kandideerida 15.juunini siin: https://forms.gle/fSWL7EVjk6ckpGFy5

Miks peaks EPSÜ juhatusse kandideerima?

🧡 Eurosaadik aka Ms. Worldwide 🌍 edition

🤓 Küsisime praeguselt juhatuselt miks nemad EPSÜ juhatusse astuda otsustasid.

Teisena avaldas oma mõtted EPSÜ Eurosaadik Elina.
🧡 Elina muljeid ning kogemusi EPSÜ esindamisest Euroopas saad lugeda siin:
http://www.epsy.org.ee/?p=3391

🧡 EPSÜ juhatusse saad kandideerida 15.juunini siin: https://forms.gle/fSWL7EVjk6ckpGFy5

02/06/2021

Milline on kõige meeldejäävam seik juhatuse tööst: Kaspar 🤓

Küsisime praeguselt juhatuselt miks nemad EPSÜ juhatusse astuda otsustasid ning milline oli nende kogemus juhatuses tegutsedes⁉️

Esimesena võtsime liistule EPSÜ projektijuhi Kaspari. Kaspari muljeid ning kogemusi projektijuhtimisest saad lugeda siin⬇️
http://www.epsy.org.ee/?p=3383

🧡 EPSÜ juhatusse saad kandideerida 15.juunini siin⬇️
https://forms.gle/fSWL7EVjk6ckpGFy5

Milline on kõige meeldejäävam seik juhatuse tööst: Kaspar 🤓

Küsisime praeguselt juhatuselt miks nemad EPSÜ juhatusse astuda otsustasid ning milline oli nende kogemus juhatuses tegutsedes⁉️

Esimesena võtsime liistule EPSÜ projektijuhi Kaspari. Kaspari muljeid ning kogemusi projektijuhtimisest saad lugeda siin⬇️
http://www.epsy.org.ee/?p=3383

🧡 EPSÜ juhatusse saad kandideerida 15.juunini siin⬇️
https://forms.gle/fSWL7EVjk6ckpGFy5

31/05/2021

2021/2022 JUHATUSSE KANDIDEERIMINE ON AVATUD!

🧡 EPSÜ otsib uusi tegijaid järgmisel õppeaastal maailma parima üliõpilasorganisatsiooni eestvedamiseks❗

Konkursi korras täidetakse järgmised kohad:

👉 EUROSAADIK
- EPSÜ ja EFPSA (Euroopa Psühholoogiaüliõpilaste
Ühendus) liitmine
- EPSÜ ja EFPSA vahel informatsiooni vahetus
- Eesti psühhotudengite esindamine Euroopas

👉 FINANTSJUHT
- Tagab EPSÜ finantsasjade korrashoiu
- Tagab EPSÜ ürituste ja projektide rahastuse
- Koostab projekte ja esitab aruandeid

👉 TURUNDUSJUHT
- Turundusplaani koostamine
- Sotsiaalmeedia kanalite haldamine
- Sisuloome ja disain
- Ürituste jäädvustamine

👉 ESIMEES/NAINE
- Loob EPSÜ aastaplaani
- Vastutab juhatuse ülesannete õigeaegse täitmise eest
- Vastutab ühenduse strateegilise arengu eest

👉 PROJEKTIJUHT (Tartus ja Tallinnas)
- Ürituste ja projektide korraldamine vastavalt aastaplaanile
- Tiimi loomine
- Tiimi koordineerimine

Aga tegelikult kogemusest rääkides saab kõiki ülesandeid soovi korral proovida ja koostegemise rõõm on poole suurem👨‍👩‍👧‍👧

🤓 KUIDAS KANDIDEERIDA?

Kuna EPSÜ praegune juhatus soovib vaid parimat oma südameorganisatsioonile, siis tuleb potentsiaalsel juhatuse liikmel ära täita vorm⬇
https://forms.gle/ACjRvB9JDFTdRqVH7

Kandideerimise tähtaeg on 15.juuni.

🧡 Võtame kandidaatidega ise ühendust ja teavitame edasisest protsessist!

2021/2022 JUHATUSSE KANDIDEERIMINE ON AVATUD!

🧡 EPSÜ otsib uusi tegijaid järgmisel õppeaastal maailma parima üliõpilasorganisatsiooni eestvedamiseks❗

Konkursi korras täidetakse järgmised kohad:

👉 EUROSAADIK
- EPSÜ ja EFPSA (Euroopa Psühholoogiaüliõpilaste
Ühendus) liitmine
- EPSÜ ja EFPSA vahel informatsiooni vahetus
- Eesti psühhotudengite esindamine Euroopas

👉 FINANTSJUHT
- Tagab EPSÜ finantsasjade korrashoiu
- Tagab EPSÜ ürituste ja projektide rahastuse
- Koostab projekte ja esitab aruandeid

👉 TURUNDUSJUHT
- Turundusplaani koostamine
- Sotsiaalmeedia kanalite haldamine
- Sisuloome ja disain
- Ürituste jäädvustamine

👉 ESIMEES/NAINE
- Loob EPSÜ aastaplaani
- Vastutab juhatuse ülesannete õigeaegse täitmise eest
- Vastutab ühenduse strateegilise arengu eest

👉 PROJEKTIJUHT (Tartus ja Tallinnas)
- Ürituste ja projektide korraldamine vastavalt aastaplaanile
- Tiimi loomine
- Tiimi koordineerimine

Aga tegelikult kogemusest rääkides saab kõiki ülesandeid soovi korral proovida ja koostegemise rõõm on poole suurem👨‍👩‍👧‍👧

🤓 KUIDAS KANDIDEERIDA?

Kuna EPSÜ praegune juhatus soovib vaid parimat oma südameorganisatsioonile, siis tuleb potentsiaalsel juhatuse liikmel ära täita vorm⬇
https://forms.gle/ACjRvB9JDFTdRqVH7

Kandideerimise tähtaeg on 15.juuni.

🧡 Võtame kandidaatidega ise ühendust ja teavitame edasisest protsessist!

Noorelt noorele – koos teadlikumaks! 31/05/2021

Noorelt noorele – koos teadlikumaks!

Kolmandas Harutame lahti podcastis on ekspertideks koolipsühholoog Anu Pärn ja vaimse tervise õde Eva Zupping.
Selles osas harutame lahti, mis asi on vaimne tervis ning mida saab enda toetamiseks ise ära teha.🥰 Vaatame otsa, millised on noorte võimalused professionaalse abi saamiseks ja selgub ka, mis on erinevatel tugispetsialistidel vahet, näiteks mille poolest erineb psühhiaatri töö psühholoogi omast. 🤓

Link: https://soundcloud.com/sisuturundus/harutame-lahti-3-millal-ja-kuhu-poorduda-vaimse-tervise-mure-korral

❗AGA KA SEE EI OLE VEEL KÕIK❗

Viimane Harutame lahti veebikohtumine toimub juba sellel teisipäeval, 1. juunil (JUBA HOMME!). Teemaks on suhtlusoskused👩🏼‍🤝‍👩🏼 ja konfliktilahendus🤝.
Sellele kohtumisele haara kaasa oma vanem või sõber, sest harjutame konfliktide lahendamise oskusi ja erinevaid suhtlusoskusi, nt mina-sõnumid, teise osapoole kuulamisoskus jms. põnevat. Kõik selleks, et ennast üha mugavamalt erinevates suhtlussituatsioonides tunda.

👀Registreeri end: delfi.ee/noor

Noorelt noorele – koos teadlikumaks! Oled viimasel ajal mõelnud, kuidas paremini õppida, mida teha, et end paremini tunda või murdnud pead teistel vaimse tervise teemadel… mõtled Sa sellest nüüd? Igatahes on hea, et oled jõudnud siia lehele, kus saad pisut ringi vaadata ja osaleda mai jooksul toimuvatel online-kohtumistel. Sea...

26/05/2021

AJAPLANEERIMINE - kuidas seda teha?
Millised nipid toimivad ja millised mitte? Miks seda üldse on vaja osata? 🤓

Seda kõike saate teada ❗️27.05.2021 kell 16:00❗️Harutame lahti veebikohtumisel, kus ajaplaneerimisest räägib Tallinna Ülikooli läbirääkimiste psühholoogia lektor ja Tervisekeskuse psühholoog Arno Baltin.

🧡 Kohtumisele on oodatud kõik huvilised olenemata vanusest.

🧡 Registreeri end Delfi.ee/noor ning tule kuulama!

AJAPLANEERIMINE - kuidas seda teha?
Millised nipid toimivad ja millised mitte? Miks seda üldse on vaja osata? 🤓

Seda kõike saate teada ❗️27.05.2021 kell 16:00❗️Harutame lahti veebikohtumisel, kus ajaplaneerimisest räägib Tallinna Ülikooli läbirääkimiste psühholoogia lektor ja Tervisekeskuse psühholoog Arno Baltin.

🧡 Kohtumisele on oodatud kõik huvilised olenemata vanusest.

🧡 Registreeri end Delfi.ee/noor ning tule kuulama!

10/05/2021

Kui sa ei ole veel näinud, siis vaata kindlasti seda nii vajalikku EPSÜ tegusate liikmete poolt loodud projekti 🤩
Kogu programm on nüüd väljas! 👊

👉 HARUTAME LAHTI on noortele mõeldud vaimse tervise projekt, mis aitab noortel praegustes muutlikes oludes paremini toime tulla.

👉 Põhisisuks on põhikooli - ja gümnaasiuminoortele suunatud vaimse tervise online kohtumised ekspertidega, kus noored saavad infot erinevate teemade kohta ja seejärel nende üle väiksemates gruppides arutleda, reflekteerida, oma kogemusega seostada jmt. Lisaks on tulemas ka erinevad artiklid ja podcastid.

👉 Käsitletavateks teemadeks on näiteks: emotsioonide reguleerimine, ärevuse ja pingetega toimetulek, motivatsioon, konfliktilahendus ja teised olulised teemad. Samas on oluline ka normaliseerida arenguga toimuvaid muutusi, et oleks rohkem mõistmist, aktsepteerimist ja normaliseerimist, ka iseenda suhtes.

Olulised lingid:
👉 Ettevõtmise link:
delfi.ee/noor
👉 Esimest podcasti õpioskuste teemal saab kuulata:
https://soundcloud.com/sisuturundus/harutame-lahti-noortelt-noortele

🧡 Järgmised kohtumised toimuvad juba sellel nädalal vaimse tervise, ärevuse ja stressi teemadel.

Et iga soovija saaks oma küsimused ja vastused lahti harutada!

Kui sa ei ole veel näinud, siis vaata kindlasti seda nii vajalikku EPSÜ tegusate liikmete poolt loodud projekti 🤩
Kogu programm on nüüd väljas! 👊

👉 HARUTAME LAHTI on noortele mõeldud vaimse tervise projekt, mis aitab noortel praegustes muutlikes oludes paremini toime tulla.

👉 Põhisisuks on põhikooli - ja gümnaasiuminoortele suunatud vaimse tervise online kohtumised ekspertidega, kus noored saavad infot erinevate teemade kohta ja seejärel nende üle väiksemates gruppides arutleda, reflekteerida, oma kogemusega seostada jmt. Lisaks on tulemas ka erinevad artiklid ja podcastid.

👉 Käsitletavateks teemadeks on näiteks: emotsioonide reguleerimine, ärevuse ja pingetega toimetulek, motivatsioon, konfliktilahendus ja teised olulised teemad. Samas on oluline ka normaliseerida arenguga toimuvaid muutusi, et oleks rohkem mõistmist, aktsepteerimist ja normaliseerimist, ka iseenda suhtes.

Olulised lingid:
👉 Ettevõtmise link:
delfi.ee/noor
👉 Esimest podcasti õpioskuste teemal saab kuulata:
https://soundcloud.com/sisuturundus/harutame-lahti-noortelt-noortele

🧡 Järgmised kohtumised toimuvad juba sellel nädalal vaimse tervise, ärevuse ja stressi teemadel.

Et iga soovija saaks oma küsimused ja vastused lahti harutada!

#7 SEKSUAALVÄGIVALD; külas Mariliis Kaer & Sass Henno // podcast ET 08/05/2021

#7 SEKSUAALVÄGIVALD; külas Mariliis Kaer & Sass Henno // podcast ET

‼ PÄÄSTIKUHOIATUS: seksuaalne ahistamine, seksuaalvägivald. ‼

Seksuaalne kuritarvitamine ei ole kunagi õigustatav joobega ega kellegi riietusega.

Sõbralik suhtlus ei tähenda, et ollakse huvitatud seksuaalsest suhtest.

Kui inimene on kahtlev või kui ta ütleb “ei”, seda ka olles paarisuhtes, siis edasine peale käimine, isegi kui sellele järgneb oludest tingitud, pea sunniviisiline “jah”, on seksuaalne ahistamine.
Kõik, mida peaks olema vaja seksuaalse suhte peatamiseks peaks olema “ei” ning vaja ei peaks olema ühtegi põhjendust või õigustust. Ei tähendab ei.

Mida teha, kui oled sattunud seksuaalvägivalla ohvriks?
➡ leia keegi, kellega sellest rääkida, keegi usaldusväärne ja toetav
et kõik võimalikud tõendusmaterjalid sündmustest olemas oleksid,
➡ tuleb pöörduda politseisse ning tervislikku kontrolli; kontrolli tuleks pöörduda esimesel võimalusel (proovi vältida enda pesemist, kuna see võib tõendeid kahjustada). Suuremates haiglates on olemas selliste olukordade kohaselt väljaõppinud töötajad.
➡ kuigi sündmusejärgselt võid sa tunda, et sa ei jaksa ega soovi sellele mõelda ega sellega tegeleda, siis anna endale võimalus tulevikus potentsiaalselt seda teha
➡ pea meeles - ei, juhtunu ei ole sinu süü ja ei, sina ei pea muretsema selle pärast, mis kuritarvitajast saab

Aitäh, Mariliis, Sass ja Hanna-Sandra, et käsitlete sellist olulist teemat ning julgustate ohvreid sõna võtma! 🧡

#7 SEKSUAALVÄGIVALD; külas Mariliis Kaer & Sass Henno // podcast ET KIIRED MURED:112 Häirekeskus116111 Lasteabi infoliin, nii lastele, noortele ja täiskasvanutele. Tasuta, anonüümne ja 24/7126 (eesti keeles) ja 127 (vene keel...

Harutame lahti - noortelt noortele 30/04/2021

Harutame lahti - noortelt noortele

Mis see vaimne tervis ikkagi on? Kuidas õppimine ja emotsioonid on omavahel seotud? 🧐

Nendele ja paljudele küsimustele otsisd vastust epsükad Victoria Mägi, Merili Marksalu ja Karin Lillemaa juba põhikoolis. Kui nad ülikoolis järeldusteni jõudsid otsutasid nad teadmisi noorelt noorele jagada ja asjad lahti harutada.

Noorte vedamisel ja Ekspress Meedia ning Sotsiaalministeeriumi toel on loodud loengutesari, kus kõikidele nende ja paljudele muudele küsimustele annab vastuse omaala ekspert. Loengud on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele.

Esimene kohtumine leiab aset juba 06.05. Rohkem informatsiooni leiad siit: delfi.ee/noor

Kui tahaks juba varem tegemistest aimu saada, siis kuula Harutame lahti noorelt noorele podcasti
https://m.soundcloud.com/sisuturundus/harutame-lahti-noortelt-noortele

#harutamelahti #nooreltnoorele

Harutame lahti - noortelt noortele Harutame lahti projekti eesmärk on tõsta noorte teadlikkust vaimse tervise teemadel, enesejuhtimise oskusi ja anda noortele võimalus omavahel suhelda ning teemasid reflekteerida, arutada. Miks? Sest p

15/03/2021

15.-21. märts toimub kõrgkoolides unenädal!😴
#headund #tudengtudub #worldsleepday

Otsustage oma tervise üle selle järgi, kuidas te rõõmustate hommikul ja kevade üle.
/Henry David Thoreau/

15.-21. märtsil tähistatakse kõrgkoolides unenädalat, et pöörata enam tähelepanu unele kui ühele tervise alustalale. Nädala jooksul jagame oma FB lehel ideid uneharjumuste mõtestamiseks ning korrigeerimiseks. Uneinfot leiab ka aadressil sisu.ut.ee/headund. Püsi ärkvel!

Photos from EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus's post 07/03/2021

JUBA JÄRGMINE NÄDALAVAHETUS TOIMUB PÕNEV RAHVUSVAHELINE KONVERENTS! JUHUUU!

Kuna igale osalejariigile on määratud kindel arv kohti, siis on vajalik ka registreerimine 👉https://forms.gle/ChLpi698G886YENN7

Ürituse event 👉https://www.facebook.com/events/711503166191878

OLE. taskuhääling | OLE ROHKEM. 04/03/2021

OLE. taskuhääling | OLE ROHKEM.

🤓 KAS ÜKSI ON OKEI KINOS KÄIA? 🤓

EPSÜ projektijuht Karin Tartust ja turundusjuht Sandra Tallinnast, käisid OLE ROHKEM taskuhäälingus sellist keerukat mõistet nagu ENESEARMASTUS, lahti harutamas!

Taskuhäälingus rääkisid meie juhatuse liikmed vabas vormis (vabandage, viidet ei ole🙃) mis on enesearmastus, mis toetab enesearmastust, mis on positiivne sisekõne, kas üksi on okei kinos käia ning muudel toredatel pai tegevatel teemadel. Tegemist oli mõlema jaoks esimese podcasti kogemusega, seega tuli ette veidraid sõnastusi ja palju "eee..."-sid ja "nagu"-sid, kuid Karin ja Sandra räägivad oma kogemusest lühidalt siin:

💛Sandra: Kogemus oli huvitav, sest see on minu jaoks mugavustsoonist väljas, aga Karin on ise niivõrd toetav vestluskaaslane ning meie mõtted suures pildis ka kattusid, nii et sain üsna kiirelt oma ärevusest üle. Ise kuulates kuulen mitmeid sõnastusvigu ("mürgilised", haha), kuid eks see on mulle õppimiskoht. Enesearmastus on midagi, millega just viimane aasta ka isiklikus elus tegelenud olen, seega mõttevahetus kahe teise tudengiga oli vajalik ning hariv.🙂

💛 Karin: Minu jaoks oli taskuhäälingus rääkimine äärmiselt huvitav kogemus, arvestades et EPSÜ täitsa oma taskuhäälingu tegemise idee on mul mitmeid kordi mõttesse tulnud. Ilmselt terve juhatus teab, kui väga ma tahan EPSÜ saunapodcasti teha . Kohutav aga samas äge oli kuulata kui grammatiliselt valesti ma ärevas olukorras rääkisin, aga see on väike hind, mida maksta, et teha veidi head. Enesearmastuse teema on väga oluline teema eriti tudengite seas, sest meie ümber on tegelikult nii mürgine kultuur. Ülikoolis on kuidagi "lahe" olla terve öö üleval, ennast kohutavalt piitsutada ning enese eest üldiselt halvasti hoolt kanda. Kui vähemalt üks inimene selle taskuhäälingu tõttu hakkas rohkem enesearmastusest mõtlema, siis läks meie käik asja ette.

OLE. taskuhääling | OLE ROHKEM. Siit leiad kõige  köitvama, lahedama, põnevama, paeluvama  taskuhäälingu. OLE. taskuhääling OLE. taskuhääling on loodud Tartu tudengitele. Taskuhäälingus räägitakse, kuidas olla erinevate Tartu tegusate tudengite ja organisatsioonidega. Uus osa ilmub iga kuu. Kui Sa soovid meile tagas...

Videos (show all)

12-13 oktoober EPSÜ-REPSÜ Aegviidus 🙈. Ära maga maha!! Rohkem infot leiad Facebookist (link bios). Näeme Repsül! 😎🦊
Mary-Ann jagab oma kogemust
Tule EPSÜ sünnipäevale!

Location

Category

Telephone

Address


Näituse 2-211
Tartu
50409
Other Education in Tartu (show all)
OÜ Tartu Koolitus OÜ Tartu Koolitus
Ülikooli 1
Tartu, 51003

Tartu Lasteaed Hellik Tartu Lasteaed Hellik
Aardla 138
Tartu

Tartu Lasteaed Helliku FB leht

Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus

Loodus- ja keskkonnauuringute huviring Loodus- ja keskkonnauuringute huviring
Lille 10
Tartu, 51010

Tartu Loodusmajas tegutseva Looduse ja Keskkonnauuringute huviringi tegutsemised nii sõnas, infos kui ka pildis...

Zooloogiaring Zooloogiaring
Vanemuise 46
Tartu, 51014

Zooloogiaringis käivad huvilised õpilasted Tartu linna ja maakonna koolidest. Ühine meiega, kui Sind huvitavad loomad ja tahad neist rohkem teada saada.

Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF
Ravila 14c
Tartu

Tähe Foto - ja Filmiring

Pille Muusikatuba Pille Muusikatuba
Herne 28
Tartu, 51007

Pille Muusikatoas omandad tänapäevased laulmistehnikad soolo- või ansamblilaulu tundides. Lisaks sellele saad hulga positiivseid esinemiskogemusi!

Huvikool Huvitera Huvikool Huvitera
Tähe 4
Tartu, 51010

Tartu MUN Tartu MUN
Lossi 36
Tartu, 51003

Tartu Model United Nations is an international event organized by the Society of International Relations (Rahvusvaheliste Suhete Ring) at the University of Tartu. It was first held in May 2016 at the Johan Skytte Institute of Political Studies.

Tartu Katoliku Spordiklubi Tartu Katoliku Spordiklubi
Oru 3
Tartu, 51014

Tartu Katoliku Spordiklubi on keskendunud orienteerumise ja võrkpalli erialadele. Siin leheküljel saate infot spordiklubi tegevuse kohta.

Tartu Keiserlik Salateater Tartu Keiserlik Salateater
Vanemuise 19
Tartu, 51014

EGEA-Tartu EGEA-Tartu
Vanemuise 46
Tartu, 51014

Tartu Ülikooli NoorGeograafide Klubi