EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Comments

Äge praktikapakkumine psühholoogiatudengitele, keda kütab võimalus ühiskonnas positiivseid muutusi ellu viia. Milttoni tööelukeskkond räägib iseenda eest 🛸
Kurb aga tõsi.
Üleskutse arengupsühholoogia huvilistele! Oleme töötamas välja veebikeskkonda, mis on suunatud lapse arengu toetamisele tema individuaalsusest (isiksuseomadused, vanuselised eripärad) lähtuvalt. Sihtgrupiks esmajoones lapsevanemad. Võtame ASAP kampa vabatahtliku tudengi, kel on huvi ja soont inglisekeelsete sisutekstide koostamiseks ja toimetamiseks. Põhiteemadeks lapse areng ning nõuanded vanematele. Kuna stardime peagi ka isiksuseomaduste testi pilootimisega, siis huvi korral on võimalus ka selles kaasa lüüa. Huvilistel palun lahkesti minuga ühendust võtta (FB, [email protected]) ja räägime lähemalt. Vt ettekujutuse saamiseks:
Äkki pakub kellelegi pinget - igasugu tehnoloogiat kokku topitud: TALK on EMOTIVE VR by Marie-Laure Cazin from ESAD-TALM (France) Time: January 30, at 14-15 Place: N-416, BFM, Narva Mnt 27, Nova Building, Tallinn University. Title: Freud's last Hypnosis, a neuro-interactive 360 movie for EMOTIVE VR Presentation of the ongoing project Emotive VR prototype, an innovative form combining VR and EEG headsets. A neuro-interactive omnidirectional movie has been realized, visualized in Virtual Reality (VR) Head-Mounted Display (HMD). During the visualization, the EEG signals are recorded and analyzed in real time. Some visual effects and an interactive music vary according to the emotional state of the viewer. Marie-Laure Cazin is a Fine Arts teacher in the High school of Arts and Design ESAD-TALM (France) and in Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Part of the Enactive Virtuality Research Group, in BFM, University of Talinn, she is currently completing a PhD in Aix-Marseille University (France) on Cinema and Neurosciences. As an artist and a filmmaker, she has developed many experimental cinematic prototypes, using digital tools to create a live interaction between the film and performers or spectators. She collaborated with scientists for art-science projects, working with brains' datas of emotions in her last interactive projects.See projects on line :
EFPSA otsib turundustiimi uusi liikmeid! :) Kandideeri kohe!
Hea meel on teavitada algavast vajalikust e-kursusest. See on hea võimalus õppida ja arutleda vajalikul teemal just sulle sobivas kohas ja sobival ajal. Materjalid on õppekeskkonnas, kus on ka tegevuskava. Õppejõud juhib foorumiarutelusid, vastab, kommenteerib jne. SUHTLEMINE JA NÕUSTAMINE TÖÖKOHAL (e-kursus), 8. oktoober – 26. november Läbiviija: Karmel Tall (psühhoterapeut ja koolitaja) Sisu: Töökohal nõustamise põhioskused. Aktiivne kuulamine ja eneseavamist toetavad küsimused. Tunded ja mõtted ning välised märgid. Halbade uudiste edastamine. Kriisis inimese toetamine (igapäevane stress, aga ka leinas ja enesetapumõtetega töötaja). Agressiooni maandamine. Läbipõlemine ja nõustaja enesehoid. Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4647269
1. oktoobrist algab TÜ e-kursus KRIIS JA ELU: TOIMETULEK KRIISIOLUKORDADEGA Läbiviija: Karmel Tall (psühhoterapeut ja koolitaja) Koolituse sihtgrupiks on abistavate elukutsete esindajad, psühholoogilised nõustajad, psühhoterapeudid, meditsiinitöötajad, muud spetsialistid, tudengid ja kõik huvilised, kes varem ei ole kriisipsühholoogiat õppinud või soovivad saada selles lisateadmisi, et praktilistes kriisiolukordades suuta ise paremini toime tulla ja osata toetada teisi. Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4647210
Võtab sõnatuks 😲😔http://www.takeyourtime.net/ märkasin just Eestlased Soomes grupis. Vt. nõustamine ja minust
Hei! Kas keegi sooviks veel oma arvamust avaldada, alljärgneva osas? Üks õpetaja pöördus minu poole järgmise küsimusega: "Praegu me tegelikult tegeleme Karjääriõpetuses temperamenditüüpidega ja püüame analüüsida oma isiksust. Leidsin ühe testi netist: https://www.16personalities.com/ee/isiksuse-test Vähemalt paneb neid sel teemal mõtlema. Või on täielik jama?" https://www.16personalities.com/ee/isiksuse-test
Tartu Ülikool kutsub osalema! MUUTUSTEGA KOHANEMINE, e-kursus, 18.09.2017 - 30.10.2017 Läbiviija: Karmel Tall (Magistrikraadiga gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja. Eesti- ja ingliskeelse täiendusõppe läbiviimise kogemus 15 aastat, sellest ligi 10 aastat veebipõhiste kursuste juhendamise kogemust. Täiskasvanute koolitaja 6. Tase) 1. Muutused ja elus ettetulevad kriisid. Teema raames vaadeldakse erinevaid muutusi elus ja põhjuseid, miks mõned muutused toovad inimeses esile kriisi. Uuritakse, kuidas on seotud närvisüsteem ja kohanemine. 2. Muutustega kohanemise trajektoor. Kas kohanemise protsessi on võimalik ette ennustada? Millised on muutustega kohanemise universaalsed etapid ja kuidas need inimest mõjutavad? 3. Enesejuhtimine muutustega kohanemisel. Osalejad saavad testida oma kohanemisvõimekust ja arutleda tõhusate ning ebatõhusate kohanemisstrateegiate üle. Tutvutakse enesejuhtimise alustaladega ning eneseabitehnikatega muutustega kohanemisel. Hind: 100 eurot Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4620485
Ootame psühholoogiahuvilisi suvekursustele! TARTUS Motivatsioon: miks me midagi teeme ja kuidas käitumist mõjutada. Kariina Laas. 8.08 Raamis või väljas – loovad lahendused probleemidele. Signe Reppo. 9.08 Lapse viha juhtimine: turvaline toimetulek. Angela Jakobson, Jürgen Rakaselg. 10.–11.08 Raskete elumuutustega kohanemine. Karmel Tall. 26.08 TALLINNAS Depressioon: eneseteraapia võimalused. Angela Jakobson. 30.08 PÄRNUS Praktiline nõustamisoskus ja stressiennetus õpetaja töös. Liina Puusepp. 17.–18.08 Kooselu isiksusehäirega inimesega – põgene või hari ennast? Liina Puusepp. 21.08 Kus on läbipõlenud inimese koht? Liina Puusepp. 23.08 Vaata lähemalt: www.ut.ee/suveulikool
Ootame psühholoogiahuvilisi suvekursustele! TARTUS Motivatsioon: miks me midagi teeme ja kuidas käitumist mõjutada. Kariina Laas. 8.08 Raamis või väljas – loovad lahendused probleemidele. Signe Reppo. 9.08 Lapse viha juhtimine: turvaline toimetulek. Angela Jakobson, Jürgen Rakaselg. 10.–11.08 Raskete elumuutustega kohanemine. Karmel Tall. 26.08 TALLINNAS Depressioon: eneseteraapia võimalused. Angela Jakobson. 30.08 PÄRNUS Praktiline nõustamisoskus ja stressiennetus õpetaja töös. Liina Puusepp. 17.–18.08 Kooselu isiksusehäirega inimesega – põgene või hari ennast? Liina Puusepp. 21.08 Kus on läbipõlenud inimese koht? Liina Puusepp. 23.08 Vaata lähemalt: www.ut.ee/suveulikool

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on organisatsioon Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppinud ja õppivatele üliõpilastele.

Mission: Et viie aasta pärast teaks iga Eesti inimene, mis on psühholoogia - päriselt, ilma väärarusaamade ja tabudeta.

psychology.ut.ee

Alustab tasuta e-kursus psühholoogia alustest

Midagi psühholoogia huvilistele. Tartu Ülikool pakub head võmalust erialaga tutvumiseks. Tere, saab öelda juba 4. mail. 🤓

https://www.psychology.ut.ee/et/uudised/alustab-tasuta-e-kursus-psuhholoogia-alustest

psychology.ut.ee

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus's cover photo

Täna on sünniaastapäev psühholoog Juhan Sõerdil. Tema panus psühholoogia arengusse Eestis on märkimisväärne!

Täna on sünniaastapäev Juhan Sõerdil (17.03.1929 – 26.01.1994). Ta on lõpetanud Tartu ülikooli eesti keele, loogika ja psühholoogia õpetajana. Pärast ülikooli lõpetamist asus Sõerd tööle Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi psühholoogia ja pedagoogika kabineti juhatajana. Põhitöö kõrvalt on Juhan Sõerd õpetanud psühholoogiat Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja koolides. 1959. aastal asus ta tööle vastloodud Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis (PTUI-s). 1972. aastal kaitses Sõerd Tartu Ülikoolis kandidaadiväitekirja signaalsüsteemide suhte mõjust õpiedukusele. Probleemistiku käsitlus oli tol ajal Nõukogude Liidus uudne ja äratas tähelepanu - ta rakendas uurimistöös eksperimenti ja statistilisi meetodeid. 1968. aastal organiseeriti J. Sõerdi algatusel PTUI-s esimene sõjajärgne psühholoogialaboratoorium. Üheks töösuunaks kujunes psühholoogiliste testide väljatöötamine ja standardiseerimine. Juhan Sõerd jälgis hoolega testide koostamise ja standardiseerimise põhinõudeid, kasutas statistilisi meetodeid ja juba ka arvutit. 1970. aastatel koostati kutsesobivustest BET, vaimsete võimete testid noorema ja keskastme õpilastele ning tehnilise mõtlemise test. Teste hakati kasutama kutsenõuandlates. Sõerdi juhitav labor kujunes kutsenõuandlaid ja hiljem ka koolipsühholooge konsulteerivaks ja testidega varustavaks keskuseks. 1980. aastatel pööras J. Sõerd palju tähelepanu kooli psühholoogilise teenistuse väljaarendamisele. 1990. aastate algul valmis PTUI-s Sõerdi juhendamisel koolipsühholoogidele testikomplekt, mille juurde kuulub ka käsiraamat. Elu lõpuaastatel töötas Juhan Sõerd Eesti Sisekaitse Akadeemias psühholoogia õppetooli juhatajana.

Peep Leppik on Sõerdi kohta öelnud: „Juhan Sõerd on üks väheseid eesti psühholooge, kelle väitekirjast signaalsüsteemi mõjust õpiedukusele võib õpetaja tõsist kasu saada.... Oma igapäevases koolitöös olen just tänu Juhan Sõerdi andmete arvestamisele saanud tunda tõelist rõõmu.“

Mis maa see on? Siin pole ühtki mäge.
Vaid metsad, lõputud, ja laukasood.
Kuid siinne rahvas täis on imeväge
Ja kummalised nende laululood.

Elagu Eesti! 🇪🇪

Tiina Saar-Veelmaa rääkis TLÜ psühhoneljapäeval, kuidas olla tööl õnnelikum 🤩 Samuti tegime läbi praktilise harjutuse! @ Tallinna Ülikool

youtube.com

Tööõnnest | Tiina Saar-Veelmaa | [email protected]

📌Juba kahe päeva pärast saame teada, mida see tööõnn tegelikult tähendab ja, millega organisatsioonipsühholoog päriselt tegeleb. Seniks aga väike videoloeng, kus meie neljapäevane külaline sõna võtab

📌Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur.

📌Üritus: https://www.facebook.com/events/799440983858861/

https://www.youtube.com/watch?v=5tXhBwAFeSQ

Õnnelik inimene teeb paremat tööd. Tiina on uurinud, mis teeb inimese tööl õnnelikuks - missugune on mõnus töökeskkond, aga ka mismoodi noored 21. sajandil t...

Peale esimest andmeanalüüsi

tlu.ee

Tereping: „Teadasaamine, kuidas asjad käivad, on mind jälitanud kogu elu.“

🥳🥳🥳

tlu.ee Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht ja Tallinna Ülikooli eetikakomitee esimees Avo-Rein Tereping andis juubeli eel intervjuu.

Sotsiaalministeerium

Meil on hea meel, et inimesed teavad, et nad ei ole oma murega üksi ja et nad saavad helistada ohvriabi kriisiabitelefonile ☎️ 116 006.

Eelmisel aastal nõustasid ohvriabitöötajad 11 300 korral, esmakordseid helistajaid oli 4871. Võrreldes eelneva aastaga kasvas nõustamine kolmandiku võrra.

Suurim murekoht on jätkuvalt perevägivald, mille puhul on enamasti kannatajateks naised. 💔 Ohvriabi spetsialistid töötavad igapäevaselt selle nimel, et ohvreid abistada.

❗️Kui oled mures enda või oma lähedase pärast, ära pelga küsida nõu ja otsida abi.
👉 Abi saab eesti, vene ja inglise keeles.
👉 Abi on tagatud ööpäevaringselt, soovi korral võib jääda anonüümseks.
👉 Teenus on helistajale tasuta.
👉 Ohvriabi nõustajate poole saab pöörduda ka www.palunabi.ee lehel.

Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi

teeviit.ee

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus: inimesed on eesmärgipärased tegelased

teeviit.ee Noorteinfoportaali‌ ‌Teeviit‌ ‌2020‌ ‌esimese‌ ‌kuu‌ ‌teemaks‌ ‌on‌ ‌harjumused,‌ ‌eesmärgid‌ ‌ja‌ ‌lubadused.‌ ‌Seetõttu‌ ‌oleme‌ ‌teinud‌ ‌loo‌ ‌Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendusega, kes jagab enda soovitusi eesmärkide seadmise...

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut

Täna ennelõunal kogunesid meie psühholoogia vilistlased, koostööpartnerid, sõbrad ja üliõpilased "Psühholoogia 26+6" juubelikonverentsile TLÜ Astra maja suurimasse auditooriumisse Maximum. Vaata meie põnevalt programmi: www.tlu.ee/Psyhholoogia_juubelikonverents 🎈

34th EFPSA Congress - Ireland

Veel 2 päeva registreerimise lõpuni, et osaleda EFPSA kongressil Iirimaal! Rohkem infot: https://more.efpsa.org/congress2020/
PS: täna on veel viimane võimalus ka küsida ülikoolist tõendit oma õpingute kohta, mida registreemisel esitama pead!

Aaaand we continue with our "first evers" when it comes to EFPSA Congresses. After having a capacity of 450 participants for the first time ever and bringing APA to the Congress, we are piloting this new project. One whole day of the Congress will be focused solely on YOU. We call it the Showcase day. We will have a huge hall (bigger than you have ever seen before, probably, maybe) separated into four areas.
Area number one will have your poster presentations, area number two will have a fair, where universities, businesses and psychology organisations will have the chance to present themselves to you as potential next stops in your careers, area number three will have a panel discussion set up to pick the brains of EFPSA Alumni and their personal experiences about the possible careers out there for you from , and number four will be for informal socialising and networking. ALL UNDER ONE ROOF for you to float about and engage in whatever YOU want. Time is running out fast, ONLY TWO MORE DAYS TILL DEADLINE DAY!
#efpsacongress2020 #efpsa

Ya filthy animal! Õnnelikku sessi ka!!!

Korporatsioon Fraternitas Estica

Head sõbrad,
Neljapäeva öösel vastu reedet läks kaduma meie kaasvõitleja Aiti Valk. Viimase info põhjal liikus Aiti ööl vastu reedet vahemikus 01:30-02:00 ajal üle Turu silla Annelinna suunas, võimalik, et sealt edasi Narva mnt ühiselamute suunal. Juhul, kui kellelgi on infot Aiti liikumise või tema asukoha kohta, palume seda jagada meiega ning otsingutsesse kaasatud politseiga numbril 112.

Meie kontaktid:
Esimees ksv! Maido Maasepp
53 541 305

Vanamees b!vil! Jakob Koppel
58 164 310

Meie avaliku lehe haldur vil! Roman Kaljuorg
56 95 7638

Järjekordne psühhoneljapäev!
📚 Seekord käis külas koolipsühholoog Annika Tooma.

📚 Mis me teada saime?
Saime teada, milline on kogemus ühe noore koolipsühholoog jaoks. Tutvusime, millega päriselt koolipsühholoog igapäevaselt tegeleb, milliseid probleeme kohtab, milline on tugi nii koolilt kui väljaspool, kuidas suhelda õpetajate ja perega ning kuidas vältida läbipõlemist.

📚 Mida tuleks endas arendada, et saada koolipsühholoogiks?
Peaks oskama kiiresti ümberlülituda, oma aega planeerida ja suhelda erinevate isiksustega.

📚 Aitäh kõikidele osalistele! Näeme juba 12.12, kui külla tuleb lahendus.net.

menu.err.ee

"Jõulutunnel 2019" toetab hingelt katkiste laste ravikodu rajamist

menu.err.ee Advendiaja algusega süttivad taas ka "Jõulutunneli" tuled. ETV heategevussaade toetab tänavu psüühiliselt katkiste laste ja noorte jaoks loodavat ravikodu, mis pakub turvalist keskkonda iseendaga toimetulekuks ning hingehaavade raviks.

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine kutsub kogemust jagama!!!

🌟 KOGEMUSLOO KOOLITUS TULEB TAAS! 🌟

Noorteliikumises väärtustame kogemusi vaimse tervise võitlustest, neist taastumisest ja toimetulekust. Usume, et jagades lisaks teadmistele ka noorte inimeste lugusid, suudame julgustada ja mõistmist luua sootuks enam kui vaid teavitustööga.

Toetamaks kogemuste vormimist kõnetavaks looks, korraldame juba 13.-15. detsembril Kogemusloo koolituse Tartus.

Koolituse eest on tasu 5 eurot, meie poolt on kaks lõunasööki, kaugemalt tulijaile on korraldatud majutus ning hüvitame ka transpordikulud!

Ootame Sind koolitusele, kui:
🌟 oled eelistatult (kuigi mitte tingimata!) vanuses 16-26,
🌟 oled kogenud mõnd vaimse tervise probleemi ja jõudnud sellest taastumise või toimetuleku etappi, ja
🌟 soovid enda loo jagamisega innustada noori oma muredele abi otsima.

Praktilisel koolitusel arutleme ja õpime, kuidas jagada julgustust ja luua mõistmist seoses vaimse tervise probleemidega.

Ühise õppimise ja harjutamise ruumi aitavad luua koolitajad Kaspar Kruup, Merle Purre ja Hedvig Madisson!
Kandideerida saab kohtade täitumise või 6. detsembrini!

🌟 KANDIDEERI SIIN: https://forms.gle/L8aDuqxb8oJtYH8h7

Grupp on väike, mistap osalejate arv vägagi piiratud! :) Kui kandidaate laekub rohkem kui vabu kohti, eelistatakse nooremaid kandidaate.

Koolituse korraldamist toetab Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Noorsootöö Keskus, Sotsiaalkindlustusamet, Haridus- ja Teadusministeerium

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus's cover photo

Ilusat 1. adventi! 🎅🤶

TLÜ Psühholoogia ja käitumisteadused

Kallid vilistlased, koostööpartnerid, sõbrad ja üliõpilased!

Ootame Teid 24. jaanuaril 2020 konverentsile ja sellele järgnevale vilistlas(lugude)õhtule.

NB! RUUM: Tallinna Ülikool, A-002 (Auditorium Maximum, Narva mnt 29, 10120 Tallinn)

Registreerimine: https://www.tlu.ee/Psyhholoogia_juubelikonverents

Kas sul on vahel nii palju tegemist, et enda sünnipäev läheb meelest? Või kui keegi küsib su vanust, siis vastamise asemel võtad välja kalkulaatori ja passi? 🧐

Täpselt niimoodi tuli tänavu EPSÜ sünnipäev. Seekordse kollektiivse tähistamise asemel tahaksime öelda suure aitäh!😊 Aitäh kõikidele eelmistele ja praegustele liikmetele, kes organisatsiooni vanuses väärikana, aga südames noorena hoiavad. Aitäh kõikidele abilistele kelleta poleks suuremaid või väiksemaid asju tehtud. Aitäh kõikidele eelmistele juhatustele, kes on EPSÜ nägu ja tegu vorminud ning usaldanud selle töö nüüdseks meie kätte. Aitäh sulle, kes sa seda loed! Teeme täna sügava kummarduse ja kutsume südames tähistama!🥳

Sageli arvatakse, et psühholoogia on ainult sotsiaal- või humanitaarteadus. Tegelikult olen ma 2,5 aasta jooksul õppinud nii geneetikat, füsioloogiat, farmakoloogiat, biokeemiat, statistikat kui ka eetikat, ajalugu ja sotsioloogiat. Alates sellest, kuidas olla empaatiline ja aktiivselt kuulata, kuni selleni, mis juhtub, kui spetsiifiline aju piirkond saab vigastatud; kuidas koostada ise psühholoogilisi teste ning mida tähendavad kõik need sümbolid ja numbrid teadustekstides. Olen leidnud end loetlemas kopsude morfofunktsionaalseid ühikuid suuruse järjestuses (sest psühholoog tunneb inimkeha) ning statistikaprogrammiga analüüsinud 10 000 inimese vastuseid.
Saage sellest kõigest osa ja tulge õppige psühholoogiat!

peaasi.ee

Mehed on ... - Peaasi.ee

peaasi.ee Missugused on mehed? Mida mees teeb, kui tal on suur jama? Ütle SINA!

EPSÜ Tudengivarju nädal (ja paar päeva) Instagramis

Kas sulle jääb segaseks, millega psühholoogia tudeng tegeleb? Tahaksid teada, milline näeb välja üliõpilase elu Tartus või Tallinnas? Sul on hoopis mõni muu küsimus, millele tudengivarju nädalal veel vastust ei saanud?

25.11-04.12 võtavad tudengid @epsyinsta Instagrami üle. Tule vaata järele ja saa teada!
#psühhovõtabüle

Läheb lahti! EFPSA keskkonnapsühholoogia konverents Prahhas 🤩 Neli päeva täis huvitavaid esinejaid, töötubasid, meeleolukaid ühistegevusi ja tutvusi üle kogu Euroopa 🙌#efpsaconference2019 #enviromentalpsychology #greenisnewblack @ Prague, Czech Republic

Peaasi

Kuni ühiskonnas ja inimese enda mõtetes püsib arvamus, et vaimse tervise raskused on erandlikud ja viitavad nõrkusele, nii kaua on paljude jaoks abi otsimine ja selle vastuvõtmine äärmiselt keeruline.

Jagame nõuandeid, kuidas iseenda või sõbra-tuttava-kollegi vaimset heaolu toetada.

docs.google.com

Tagasiside

EPSÜ tahab olla parem ja selleks vajame sinu abi! ;)

Me eesmärk on olla psühholoogia üliõpilasi ühendav organisatsioon. See läbi pakkuda oma liikmetele midagi uut. Olgu selleks lisateadmised või lihtsalt lahe seltskond. Kui sul on mõtteid või tähelepanekuid, mille peale me pole veel tulnud, siis anna teada! Ka kriitikat talume hästi (vähemalt nii meile tundub). :)

📌 Küsimustik on anonüümne (kui soovid) ja rangelt vabatahtlik.

https://docs.google.com/forms/d/1YeILd2tCc6L6GfrZI4JOdvYEuLe7g-kD2J139100cT0/edit

docs.google.com Anna teada, mida võiksime paremini teha

[11/15/19]   Kas on mõni psühholoog, kelle mõtetest tahaksid rohkem kuulda? Või hoopis mõni erialane teema, mille teadmised vajaksid täiendamist? Anna meile teada ja kui veab, siis võib olla leiad lahenduse psühhoneljapäevalt. ;)

EPSÜNI on jõudnud järgnev teadaanne, mida sooviti laiema ringiga jagada:

Hea tudengiorganisatsiooni liige!

Viimasel kümnendil on riigipoolne kõrghariduse rahastamine enamasti olnud langustrendis. Oleme olukorras, kus kõrgharidusmaastikku iseloomustab ebastabiilsus ja vähene kindlus. Hoolimata sellest, et ühiskonnana väärtustame teaduspõhisust ja hindame nutikat keskkonda, turvalisena ei saa end tunda õppejõud, üliõpilased ega teadustöötajad.

Kujutage ette, millised on Eesti kõrgkoolid 15 aasta pärast. Kui palju inimesi omandavad kõrgharidust? Kes on õppejõud ja milline on õppekvaliteet?

Meie üliõpilastena väärtustame õppejõudude rasket tööd ning soovime, et seda näitaks ka palganumber. Suureks rõõmuks on, et viimastel aastatel õpetajate palk kiiresti tõusnud ning käib majanduskasvuga kaasas. Kahjuks ei saa sama öelda nende kohta, kes õpetajaid õpetavad.

Arvame, et õppejõud peaksid saama vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka. Sellest lähtuvalt

kutsume kõikide kõrgkoolide üliõpilasi, õppejõude, akadeemilist peret ja teisi sõpru koos meiega õppejõududele toetust avaldama!

Palun tulge 20. novembril kell 10.30 Tartusse Peeter Põllu Parki (Haridus- ja teadusministeeriumi ees). Kui õppetöö peaks langema samale ajale, siis loodame, et leiate kasvõi 20-30 minutit, et näidata enda toetust. Kohapeal pakume külma peletamiseks sooja teed ja küpsiseid.

Ürituse link: https://www.facebook.com/events/524153551753295/

[11/11/19]   Eelmisel neljapäeval käis EPSÜL külas Daniel Soomer. Juttu oleks jätkunud veel kauemakski. Siin on veel üks mõte, mida Daniel täiendada soovis:

Mul oli veel üks järelmõte ühele küsimustest lõpupoole - et mis aitab end klientidega kohtumisel kindlamalt tunda. Mul jäi kõige tähtsam üle rõhutamata -- ettevalmistus. Põhjalik ettevalmistus on raudselt pool võitu! Mida raskemad on juhtumid, nii sümptomitelt (nt probleemse käitumise tase) kui emotsionaalselt raskem/nõudlikum mulle kui terapeudile - seda kriitilisem on ettevalmistuse tähtsus. Näiteks endale selge kirjaliku kohtumise plaani koostamine, miks mitte ka koostöös kolleegi või superviisoriga. Mul on kohtumisel palju kindlam tunne, kui mul endal püsib meeles, mis minu siht ja plaan siin kohtumisel on. Näiteks MDFT raames on terapeudile kohustuslik teha korralik kirjalikult eesmärgistatud plaan igaks kohtumiseks + peale kohtumist analüüs ja kokkuvõte koos plaaniga järgmiseks kohtumiseks. See aitab hoida selget pilti ja kindlat tunnet enda jaoks, et kogu protsessi tugevad (emotsionaalsed) lained teadmata suundadesse ei pühiks. Ette valmistatud kindel plaan võimaldab vajadusel ka olla kohapeal paindlik ja kohaneda.
Selline mõte siis jäi meelele veel.

Igatahes, kui teil peaks mingi teema kohta konkreetselt huvi olla edasi arutada vms, võite julgelt märku anda

epsy.org.ee

Õppetunnid EPSÜ-REPSÜLT

Mida õppisime EPSÜ-REPSÜLT 🦊saad lugeda uuest postitusest. 😊

http://www.epsy.org.ee/?p=3314

epsy.org.ee Oktoobri teisel nädalavahetusel toimus juba traditsiooniks saanud EPSÜ-REPSÜ. Ikka selleks, et tutvuda varakult uute inimestega ja seeläbi järgnevad aastad lihtsamaks teha. Nagu varasemaltki ei puu…

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus's cover photo

delfi.ee

Vaimse tervise spetsialistid: maal on meilt juba raske abi saada, varsti läheb hulluks ka mujal

delfi.ee Psühholoogide ja kliiniliste psühholoogide erialaliidud koos Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudiga saatsid rahvastiku– ja sotsiaalministritele pöördumise, milles taotlevad kliinilistele psühholoogidele tervishoiutöötaja staatust ning kvalifikatsiooni omandamiseks vajaliku kutseaasta ra...

TLÜ Psühholoogia ja käitumisteadused

https://www.facebook.com/774875762532887/posts/2613687868651658/?sfnsn=mo

ÜLESKUTSE Rahvusvahelise militaarpsühholoogia assotsiatsiooni IMTA konverentsi korraldajatelt:

07-11.10 toimub Tallinnas hotellis Meriton rahvusvahelise militaarpsühholoogia assotsiatsiooni IMTA konverents, kuhu vajatakse vabatahtlikke, kes töötaksid admin lauas: Tööks on registreerumise kontrollimine, nimesiltide väljaandmine, konverentsi komplektide kätte andmine ning jooksvatele infoküsimustele vastamine.

Huvi korral on oma osaluse märkimiseks ka elektrooniline kalender: https://doodle.com/poll/8ffutn73nvpy73ig

Palume võimalikul vabatahtlikul panna kirja ka oma perekonnanimi, et saaksime teda edaspidi tuvastada. Lisaks palume saata e-kiri aadressil [email protected], et saaksime saata kõigile vabatahtlikele mõeldud infokirja.

Vabatahtliku töö osaleja saab oma osalemise päeval kuulata ka paari-nelja ettekannet kui letis ei ole parasjagu palju tööd ja keegi teine on samal ajal infoletis.

Konverentsi kodulehekülg: http://www.imta.info/Conference/Conference_Home.aspx

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Mary-Ann jagab oma kogemust
Tule EPSÜ sünnipäevale!

Location

Category

Telephone

Address


Näituse 2-211
Tartu
50409
Other Education in Tartu (show all)
Lastehoid Loov Maailm Lastehoid Loov Maailm
Filosoofi 16
Tartu

Väike armas kodune lastehoid Tartus. Kasutame oma õppetegevuses waldorfpedagoogika võtteid. Meie hoius käivad koos mängimas 2.5-7 aastased lapsed. Lisaküsimuste korral pöörduge julgelt: [email protected]

Norra Keele Keskus Norra Keele Keskus
Õnne 1-10
Tartu

Cultural Evolution Seminar -Moved to Groups- Cultural Evolution Seminar -Moved to Groups-
Tartu

An informal seminar aimed to gather those interested in "precise" approaches to humanities: cultural evolution, DH, cognitive science, etc.

Kolm Põrsakest Kolm Põrsakest
Lai 6
Tartu

Eesti sigaägedaim teadusteater ning teadushuviringide korraldaja. Tellimine: www.kolmporsakest.ee [email protected]

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Kompanii 3/5
Tartu, 51004

Nüüd leiad oma raamatukogu ka facebookist! Vaata ka https://www.facebook.com/noortenurk; https://www.facebook.com/muusikaosakond/ ja https://www.facebook.com/seemneraamatukogu/.

Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond Tartu KHK täiskasvanute koolituse osakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Meie oleme Sinu jaoks!

Eesti Veiniakadeemia Eesti Veiniakadeemia
Fortuuna 1
Tartu

Eesti Veiniakadeemia on usaldusväärne veiniteadmiste allikas.

Eesti Rahvaluule Arhiiv Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42
Tartu, 51003

Eesti rahvaluulet koondav, koguv, uuriv ja tutvustav asutus Eesti Kirjandusmuuseumis. Võtame heameelega eesti kultuuri varasalve hoiule ka teie lood ja laulud!

Magusad Küsimused Magusad Küsimused
Vanemuise 35
Tartu, 51003

Magusad Küsimused on lõbus lauamäng, hariv mälumäng ja magus šokolaad - kõik ühes pisikeses karbis. Yummy Questions is a fun board game, educative trivia and delicious chocolate - all in one box.

Academia Artium Liberalium Academia Artium Liberalium
Jakobi 41
Tartu, 51006

Vaba akadeemia on ühendus, mis koondab Eesti õppejõude, teadlasi, mõtlejaid ja õppijaid. Akadeemial on valgustuslik eesmärk toetada renessansitüüpi haritlaste kujunemist kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga.

TerviseRadar / Multifarius OÜ TerviseRadar / Multifarius OÜ
Vaksali 17a
Tartu, 50410

Koolitused ja e-kursused

Beebiviiplemine Beebiviiplemine
Tartu

Su beebil on, mida öelda! Tule uuri lähemalt, kuidas Beebiviiplemisega beebide ja väikelaste arengut ja eneseväljendustahet toetada. Aitame sul oma last paremini mõista juba enne tema esimesi sõnu! #Beebiviiplemine #suhtlusennesõnu #sõnadetaside