TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Comments

Maarjavälja karjääripäeva järelkaja!

5. mail 2022 peeti Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste (LT) valdkonna ühist karjääripäeva V Spaahotelli konverentsikeskuses. Kohal oli paarsada tudengit ja ligi 30 ettevõtet ja riigiasutust üle Eesti! Melu oli suur ja sündmus läks igati korda!

TÜMRI-l oli rõõm olla kaaskorraldaja rollis koos mitmete teiste LT valdkonna instituutidega. Päeva juhtis TÜMRI doktorant ja kommunikatsioonispetsialist Ermo Leuska, keda abistasid TÜMRI poolt asedirektor Margus Leppik ja projektijuht Teele Eensaar. Korraldus𝘵𝘦𝘢𝘮'i kuulusid igast instituudist suurepärased inimesed, kelle abiga sai sündmus võimalikult sujuv ja kõigile meeldejääv!

ℹ Maarjavälja tähenduse seletas lahti LT valdkonna dekaan, professor Leho Ainsaar:
«Mõiste „Maarjaväli“ tuleb Maria mõisa nimest. Maria kroonumõisa maadele kerkis esimene ülikooli kliinik, mõisa põllule, hilisemale elanike kapsa- ja kurgimaadele laienes hiljem ülikooli hoonestu ja laieneb edasi ka tulevikus. Siit ongi kasutusele läinud mõiste „Maarjaväli“ ehk Maria mõisale kuulunud maadele rajatud hoonestu ja roheala.»

👉 Vaata fotosid kordaläinud karjääripäevast ja loe lisaks teemakohase uudise alt:
https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/maarjavalja-karjaaripaev-toi-kokku-ettevotjad-ja-uliopilased

Sügav kummardus ja tänu kõikidele kohaletulnud tudengitele, esinejatele, koostööpartneritele ja korraldajatele! Kohtumiseni järgmisel karjääripäeval!

📷 Uudises kasutatud fotod: Andres Tennus / Tartu Ülikool

#loodusteadused #tartuülikool #unitartu #teadusonlahe #õpitartus #tulevikutöö #karjääripäev
Kunstistuudio „Suvi“ näitusmüük Omicumi maja aatriumis!

Regulaarsete näitustega tuntuks saanud Omicumi aatrium (Riia 23b/2, Tartu) võõrustab 18.05 - 03.07.2022 uut näitust „Suvi“. Näituse kuraatori, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse jaoks on see 20. kord selles paigas näitust korraldada.

Stuudio juhendaja Robert Suvi sõnul on kunstistuudio „Suvi“ inimestele, kes armastavad kunsti vaadata ja ka seda ise teha. Seal maalitakse maastikke, natüürmorte ja kompositsioone ning peetakse väga lugu Pallase koolkonna traditsioonidest. Äsja avatud näitus koondab viimaste aastate loomingut.

Näitusel esindatud maalikunstnike hulgas on teadlasi, õpetajaid, arste, juriste, statistikuid. Mõni on kunsti juurde tee leidnud paar-kolm aastat tagasi, teine on harrastanud seda kümme või enamgi aastat.

Imeilus näitus lausa kutsub ise ennast vaatama - kõik huvilised on oodatud!

Rohkem infot TÜMRI kodulehelt:
👉 https://tymri.ut.ee/et/sisu/omicumi-galeriis-saab-vaadata-naitust-kunstistuudio-suvi-viimaste-aastate-loomingust

Vaata infot varasemalt toimunud näituste kohta:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/omicumi-galerii

Uudise juures kasutatud repro maalist: Imbi Traat „Delta Emajõe kaldal“

#tümri #näitus #kunst
Kreete Lüll, PhD! 💐

Reedel, 13. mail 2022 oli kahes instituudis (TÜMRI ja GI) rõõmus sündmus, sest edukalt kaitses doktorikraadi TÜ geenitehnoloogia doktoriõppekava läbinud alati särasilmne Kreete Lüll! Soovime kogu TÜMRI poolt Kreetele palju õnne ja edu tulevikuks! 🌹🌹🌹

Link Kreete Lülli doktoritööle DSpace's:
👉 https://dspace.ut.ee/handle/10062/81720

Juhendaja:
genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org, Tartu Ülikool
Oponent:
dr Anne Salonen, Helsingi Ülikool (Soome)

Vaata ka teemakohast uudist:
https://ut.ee/et/sisu/kreete-lull-kaitseb-doktoritood-investigating-relationships-between-human-microbiome-host

📷 Fotod kaitsmiselt: Jüri Parik
Täna, 13. mail kell 14.15 kaitseb Kreete Lüll oma doktoritööd „Inimese mikrobioomi mõjutavad faktorid ning seosed naiste tervisega”.

Juhendaja:
genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Anne Salonen, Helsingi Ülikool (Soome)

Tähelepanu! Doktorikaitsmist ei kanta sel korral üle veebis, seega kõik huvilised on oodatud kaitsmist jälgima Riia 23b/2–105, Tartu

#PhDdefence
Sel nädalal tähistavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond oma 220. aastapäeva

Saa osa põnevatest sündmustest terve pidunädala kestel. Üritused toimuvad Tartu Ülikooli loodusmuuseumis, Vanemuise 46, Tartu. Sissepääs kõikidele sündmustele tasuta!

Mitmekesine kava on läbi põimunud looduse ja kultuuriga. Rohkem infot:
https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/sel-nadalal-tahistavad-tartu-ulikooli-loodusmuuseum-ja-loodusteaduste-valdkond-oma-220
2022. a. maikuu Eesti Looduse numbris avaldasid TÜMRI teadlased - arengubioloogia professor Osamu Shimmi, kaasprofessor Tambet Tõnissoo ja vivaariumi juhataja Sulev Kuuse - artikli, kus teemaks on põnev tehnoloogia: 𝗯𝗶𝗼𝗸𝘂𝘃𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲.

Biokuvamine (inglise keeles bioimaging) võimaldab visualiseerida eluprotsesse, sekkudes võimalikult vähe. Nii saab jälgida, kuidas moodustuvad organid, kuidas rakud migreeruvad, kasvavad, uuenevad, eristuvad ja lähevad apoptoosi ning mismoodi arenevad tüvirakud.

Värske artikkel PDF kujul:
👉https://tymri.ut.ee/sites/default/files/2022-05/abiks%20opetajale%20biokuvamine%20kuidas%20uurida%20eluprotsesse%20reaalajas.pdf

Varasemad meie teadlaste poolt kirjutatud artiklid erinevates meediaväljaannetes:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/meedia

Ajakiri Eesti Loodus:
http://eestiloodus.ee/

📸 Postituses kasutatud pildil TÜMRI arengubioloogia õppetooli juhataja, kaasprofessor Tambet Tõnissoo värsket Eesti Looduse artiklit lugemas.
Foto: Sulev Kuuse.

#teadus #tümri #tartuülikool #unitartu #loodusteadused #teadusonlahe
𝘐𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢𝘮 emeriitprofessor Ain Heinaru (3. oktoober 1943 - 30. aprill 2022).

Järelehüüe TÜMRI kodulehel:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/in-memoriam-emeriitprofessor-ain-heinaru

Artikkel Tartu Postimehes:
https://tartu.postimees.ee/7514872/in-memoriam-ain-heinaru

Sügav tänu, lugupidamine ja austus Eesti teaduse suurkujule, meie instituudi rajajale ja esimesele direktorile, kelle panus Eesti, Euroopa ning maailma teadusesse läbi otseste ja kaudsete tegevuste on sõnulseletamatu. 🥀

Fotod:
📷 Ain Heinaru TÜMRI esimese direktorina oma kabinetis aastal 1994.
📷 TÜMRI ajalooline hoone 30.04.2022: Ain Heinaru kabineti aknad, mille ees kasvab elupuu.
📷 Mälestusnurk TÜMRI-s Ain Heinaru kabineti ees 3.05.2022.
Priit Väljamäe värske intervjuu Kuku raadios:
Tõrksad polüsahhariidid - tselluloos ja kitiin - on oma struktuurilt väga sarnased tärklisega, koosnedes glükoosijääkidest. Erinevus on selles, kuidas glükoosijäägid omavahel ühendatud on. Ja seal ilmneb nende tõrksus - nad ei allu hästi lagundamisele. Seepärast ongi antud intervjuu fookuses tselluloosi ensümaatiline lagundamine.

Metsatööstuse ja põllumajanduse jääkproduktide kasutuselevõtt, energia kasutamine ja mõju kliimale on osa märksõnadest, millest põhjalikus intervjuus TÜMRI üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessori Priit Väljamäega juttu tuleb.

Räägitakse ka Elon Musk'ist ja tehnoloogiaettevõtete skaleerimisest. „Laboris katset teha ei ole väga kallis, aga investoreid ei veena see, kui miski töötab ainult laboris. Ükski investor ei investeeri tehnoloogiasse, kui seda pole näidatud adekvaatsel skaalal. Lisaks laboriskaalale on pilootskaala, demonstatsioonskaala ja alles siis tuleb tootmisskaala. Üks demonstratsioonskaala tehas maksab umbes 200 miljonit eurot," ütleb Priit Väljamäe

Kuula põnevat intervjuud väga targa mehega siit:
👉 https://kuku.pleier.ee/podcast/kukkuv-oun/119150

Vaata ka hiljutist uudist: Priit Väljamäe sai teaduspreemia:
📍 https://tymri.ut.ee/et/sisu/priit-valjamae-sai-teaduspreemia

Rohkem meediakajastusi:
ℹ️ https://tymri.ut.ee/et/sisu/meedia

#tümri #tartuülikool #unitartu #teaduspreemia #tselluloos #energeetika #teadlane
Vaata, millist värsket teadust TÜMRI-s tehakse. Avaldasime kodulehel intervjuu viie uue teadusgrandi vastutava täitjaga.

Eesti keeles:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/edukad-uued-teadusgrandid

Inglise keeles:
https://tymri.ut.ee/en/content/new-research-grants-imcb

TÜMRI soovib kõikidele uutele teadusgrantide saajatele edu ja jõudu nende projektides! 💪

#tümri #tartuülikool #teadlane #teadus #unitartu #science #scientist
Uus postitus TÜMRI blogis!
Avaldasime intervjuu Hiina neiuga, kes räägib soravalt eesti keelt ning õpib kolmandal kursusel geenitehnoloogiat.

Uuri, mida arvab pea terve elu Eestis elanud Yayuan Min Eesti koolisüsteemist. Vestleme temaga elust Eestis ja Hiinas - juttu tuleb nii isiklikest seikadest kui ka tulevikuplaanidest. Yayuan avaldab, kuidas ta meie erialale õppima sattus ning mida ta ülikoolis veel õpib.

Põnev intervjuu, mis taaskord tõestab kui palju huvitavaid inimesi ja põnevaid lugusid on TÜMRI-s peidus.

Link TÜMRI blogile:
https://blog.tymri.ut.ee/intervjuud/yayuan-min-tunnen-et-omandatav-haridus-on-kaasaegne-ja-pohjalik-sest-oppesusteem-ning-oppejoudude-suhtumine-minusse-on-andnud-sellise-tunde-et-saan-opitut-usaldada/

#tümri #blog #tartuülikool #unitartu #õpitartus
Tartu ülikooli muuseumi valges saalis toimunud tänuüritusel tunnustati möödunud aastal rahvusvahelistel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi ja nende õpetajaid ning juhendajaid.

Postituses kasutatud pildil (📷 Sille Annuk/Postimees) on fotosilma ette jäänud kaks Eesti esindajat rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi žüriis: Karl Jürgenstein TÜMRI-st ja Mari Remm TÜ meditsiiniteaduste valdkonnast.

👉 Galerii Tartu Postimehes:
https://tartu.postimees.ee/7501060/ulikooli-muuseumis-tunnustati-rahvusvahelistel-olumpiaadidel-osalenud-andekaid-noori

👉 TÜMRI veebilehel ilmunud pikem uudis Eesti bioloogiaolümpiaadi järel:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/61-eesti-bioloogiaolumpiaadi-loppvoorus-selgusid-tublimad-gumnaasiumibioloogid

Veelkord suur tänu kõikidele juhendajatele, kes noori olümpiaadide jaoks ette valmistavad. Bioloogia 2022. aasta rahvusvahelise olümpiaadi ettevalmistused TÜMRI-s on täies hoos. Hoiame teid sündmustega kursis!
Tähelepanu muusikahuvilised! Järgmisel esmaspäeval, 18. aprillil toimub Omicumi aatriumis kontsert „Väike viiulimuusika“ 🎻

Tegemist on eramuusikakooli Helivõlu õpilaste kevadkontserdiga, kus esinevad erinevas vanuses viiuliõpilased, lastest täiskasvanuteni Kristi Timma viiuliklassist (www.helivolu.ee).

Kontserdi orienteeruv kestvus 1h. Kõik on oodatud! Sissepääs prii!

📷 Pilte eelmiselt TÜMRI kontserdilt:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/kontserdiga-laulame-ilma-ilusaks-avati-muusikasari-tumri-kontsert

𝗡𝗕! Paar kuud tagasi avaldatud uurimus ajakirjas Nature Scientific Reports tõdeb järgmist:
„A single session of music therapy improves O2Sat and can significantly reduce anxiety.“
ℹ️ https://www.nature.com/articles/s41598-022-07085-8

Kohtume esmaspäeval, 18. aprillil ja laseme muusikal enda vaimu ja füüsist tervendada, et seeläbi veelgi tugevamalt teadust teha.
#tümrikontsert #tümri #tartuülikool #unitartu #muusika

Institute of the University of Tartu

Operating as usual

Maarjavälja karjääripäev tõi kokku ettevõtjad ja üliõpilased 20/05/2022

Maarjavälja karjääripäev tõi kokku ettevõtjad ja üliõpilased

Maarjavälja karjääripäeva järelkaja!

5. mail 2022 peeti Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste (LT) valdkonna ühist karjääripäeva V Spaahotelli konverentsikeskuses. Kohal oli paarsada tudengit ja ligi 30 ettevõtet ja riigiasutust üle Eesti! Melu oli suur ja sündmus läks igati korda!

TÜMRI-l oli rõõm olla kaaskorraldaja rollis koos mitmete teiste LT valdkonna instituutidega. Päeva juhtis TÜMRI doktorant ja kommunikatsioonispetsialist Ermo Leuska, keda abistasid TÜMRI poolt asedirektor Margus Leppik ja projektijuht Teele Eensaar. Korraldus𝘵𝘦𝘢𝘮'i kuulusid igast instituudist suurepärased inimesed, kelle abiga sai sündmus võimalikult sujuv ja kõigile meeldejääv!

ℹ Maarjavälja tähenduse seletas lahti LT valdkonna dekaan, professor Leho Ainsaar:
«Mõiste „Maarjaväli“ tuleb Maria mõisa nimest. Maria kroonumõisa maadele kerkis esimene ülikooli kliinik, mõisa põllule, hilisemale elanike kapsa- ja kurgimaadele laienes hiljem ülikooli hoonestu ja laieneb edasi ka tulevikus. Siit ongi kasutusele läinud mõiste „Maarjaväli“ ehk Maria mõisale kuulunud maadele rajatud hoonestu ja roheala.»

👉 Vaata fotosid kordaläinud karjääripäevast ja loe lisaks teemakohase uudise alt:
https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/maarjavalja-karjaaripaev-toi-kokku-ettevotjad-ja-uliopilased

Sügav kummardus ja tänu kõikidele kohaletulnud tudengitele, esinejatele, koostööpartneritele ja korraldajatele! Kohtumiseni järgmisel karjääripäeval!

📷 Uudises kasutatud fotod: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Maarjavälja karjääripäev tõi kokku ettevõtjad ja üliõpilased Maarjavälja karjääripäev 2022

Omicumi galeriis saab vaadata näitust kunstistuudio „Suvi“ viimaste aastate loomingust 19/05/2022

Omicumi galeriis saab vaadata näitust kunstistuudio „Suvi“ viimaste aastate loomingust

Kunstistuudio „Suvi“ näitusmüük Omicumi maja aatriumis!

Regulaarsete näitustega tuntuks saanud Omicumi aatrium (Riia 23b/2, Tartu) võõrustab 18.05 - 03.07.2022 uut näitust „Suvi“. Näituse kuraatori, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse jaoks on see 20. kord selles paigas näitust korraldada.

Stuudio juhendaja Robert Suvi sõnul on kunstistuudio „Suvi“ inimestele, kes armastavad kunsti vaadata ja ka seda ise teha. Seal maalitakse maastikke, natüürmorte ja kompositsioone ning peetakse väga lugu Pallase koolkonna traditsioonidest. Äsja avatud näitus koondab viimaste aastate loomingut.

Näitusel esindatud maalikunstnike hulgas on teadlasi, õpetajaid, arste, juriste, statistikuid. Mõni on kunsti juurde tee leidnud paar-kolm aastat tagasi, teine on harrastanud seda kümme või enamgi aastat.

Imeilus näitus lausa kutsub ise ennast vaatama - kõik huvilised on oodatud!

Rohkem infot TÜMRI kodulehelt:
👉 https://tymri.ut.ee/et/sisu/omicumi-galeriis-saab-vaadata-naitust-kunstistuudio-suvi-viimaste-aastate-loomingust

Vaata infot varasemalt toimunud näituste kohta:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/omicumi-galerii

Uudise juures kasutatud repro maalist: Imbi Traat „Delta Emajõe kaldal“

Omicumi galeriis saab vaadata näitust kunstistuudio „Suvi“ viimaste aastate loomingust Kunstistuudio „Suvi“ on stuudio inimestele, kes armastavad kunsti vaadata ja ka seda ise teha. Siin maalitakse maastikke, natüürmorte ja kompositsioone ning peetakse väga lugu Pallase koolkonna tradit

Photos from TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut's post 16/05/2022

Kreete Lüll, PhD! 💐

Reedel, 13. mail 2022 oli kahes instituudis (TÜMRI ja GI) rõõmus sündmus, sest edukalt kaitses doktorikraadi TÜ geenitehnoloogia doktoriõppekava läbinud alati särasilmne Kreete Lüll! Soovime kogu TÜMRI poolt Kreetele palju õnne ja edu tulevikuks! 🌹🌹🌹

Link Kreete Lülli doktoritööle DSpace's:
👉 https://dspace.ut.ee/handle/10062/81720

Juhendaja:
genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org, Tartu Ülikool
Oponent:
dr Anne Salonen, Helsingi Ülikool (Soome)

Vaata ka teemakohast uudist:
https://ut.ee/et/sisu/kreete-lull-kaitseb-doktoritood-investigating-relationships-between-human-microbiome-host

📷 Fotod kaitsmiselt: Jüri Parik

Kreete Lüll kaitseb doktoritööd „Investigating the relationships between human microbiome, host factors and female health“ 13/05/2022

Kreete Lüll kaitseb doktoritööd „Investigating the relationships between human microbiome, host factors and female health“

Täna, 13. mail kell 14.15 kaitseb Kreete Lüll oma doktoritööd „Inimese mikrobioomi mõjutavad faktorid ning seosed naiste tervisega”.

Juhendaja:
genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Anne Salonen, Helsingi Ülikool (Soome)

Tähelepanu! Doktorikaitsmist ei kanta sel korral üle veebis, seega kõik huvilised on oodatud kaitsmist jälgima Riia 23b/2–105, Tartu

Kreete Lüll kaitseb doktoritööd „Investigating the relationships between human microbiome, host factors and female health“ 13. mail kell 14.15 kaitseb Kreete Lüll oma doktoritööd „Investigating the relationships between human microbiome, host factors and female health“.

Sel nädalal tähistavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond oma 220. aastapäeva 13/05/2022

Sel nädalal tähistavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond oma 220. aastapäeva

Sel nädalal tähistavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond oma 220. aastapäeva

Saa osa põnevatest sündmustest terve pidunädala kestel. Üritused toimuvad Tartu Ülikooli loodusmuuseumis, Vanemuise 46, Tartu. Sissepääs kõikidele sündmustele tasuta!

Mitmekesine kava on läbi põimunud looduse ja kultuuriga. Rohkem infot:
https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/sel-nadalal-tahistavad-tartu-ulikooli-loodusmuuseum-ja-loodusteaduste-valdkond-oma-220

Sel nädalal tähistavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond oma 220. aastapäeva Sel nädalal tähistavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ning loodus- ja täppisteaduste valdkond oma 220. aastapäeva.

13/05/2022

2022. a. maikuu Eesti Looduse numbris avaldasid TÜMRI teadlased - arengubioloogia professor Osamu Shimmi, kaasprofessor Tambet Tõnissoo ja vivaariumi juhataja Sulev Kuuse - artikli, kus teemaks on põnev tehnoloogia: 𝗯𝗶𝗼𝗸𝘂𝘃𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲.

Biokuvamine (inglise keeles bioimaging) võimaldab visualiseerida eluprotsesse, sekkudes võimalikult vähe. Nii saab jälgida, kuidas moodustuvad organid, kuidas rakud migreeruvad, kasvavad, uuenevad, eristuvad ja lähevad apoptoosi ning mismoodi arenevad tüvirakud.

Värske artikkel PDF kujul:
👉https://tymri.ut.ee/sites/default/files/2022-05/abiks%20opetajale%20biokuvamine%20kuidas%20uurida%20eluprotsesse%20reaalajas.pdf

Varasemad meie teadlaste poolt kirjutatud artiklid erinevates meediaväljaannetes:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/meedia

Ajakiri Eesti Loodus:
http://eestiloodus.ee/

📸 Postituses kasutatud pildil TÜMRI arengubioloogia õppetooli juhataja, kaasprofessor Tambet Tõnissoo värsket Eesti Looduse artiklit lugemas.
Foto: Sulev Kuuse.

Photos from TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut's post 04/05/2022

𝘐𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢𝘮 emeriitprofessor Ain Heinaru (3. oktoober 1943 - 30. aprill 2022).

Järelehüüe TÜMRI kodulehel:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/in-memoriam-emeriitprofessor-ain-heinaru

Artikkel Tartu Postimehes:
https://tartu.postimees.ee/7514872/in-memoriam-ain-heinaru

Sügav tänu, lugupidamine ja austus Eesti teaduse suurkujule, meie instituudi rajajale ja esimesele direktorile, kelle panus Eesti, Euroopa ning maailma teadusesse läbi otseste ja kaudsete tegevuste on sõnulseletamatu. 🥀

Fotod:
📷 Ain Heinaru TÜMRI esimese direktorina oma kabinetis aastal 1994.
📷 TÜMRI ajalooline hoone 30.04.2022: Ain Heinaru kabineti aknad, mille ees kasvab elupuu.
📷 Mälestusnurk TÜMRI-s Ain Heinaru kabineti ees 3.05.2022.

Kukkuv Õun: Me ei väärinda, vaid alaväärindame oma puitu! | Kuku 25/04/2022

Kukkuv Õun: Me ei väärinda, vaid alaväärindame oma puitu! | Kuku

Priit Väljamäe värske intervjuu Kuku raadios:
Tõrksad polüsahhariidid - tselluloos ja kitiin - on oma struktuurilt väga sarnased tärklisega, koosnedes glükoosijääkidest. Erinevus on selles, kuidas glükoosijäägid omavahel ühendatud on. Ja seal ilmneb nende tõrksus - nad ei allu hästi lagundamisele. Seepärast ongi antud intervjuu fookuses tselluloosi ensümaatiline lagundamine.

Metsatööstuse ja põllumajanduse jääkproduktide kasutuselevõtt, energia kasutamine ja mõju kliimale on osa märksõnadest, millest põhjalikus intervjuus TÜMRI üldise ja mikroobibiokeemia kaasprofessori Priit Väljamäega juttu tuleb.

Räägitakse ka Elon Musk'ist ja tehnoloogiaettevõtete skaleerimisest. „Laboris katset teha ei ole väga kallis, aga investoreid ei veena see, kui miski töötab ainult laboris. Ükski investor ei investeeri tehnoloogiasse, kui seda pole näidatud adekvaatsel skaalal. Lisaks laboriskaalale on pilootskaala, demonstatsioonskaala ja alles siis tuleb tootmisskaala. Üks demonstratsioonskaala tehas maksab umbes 200 miljonit eurot," ütleb Priit Väljamäe

Kuula põnevat intervjuud väga targa mehega siit:
👉 https://kuku.pleier.ee/podcast/kukkuv-oun/119150

Vaata ka hiljutist uudist: Priit Väljamäe sai teaduspreemia:
📍 https://tymri.ut.ee/et/sisu/priit-valjamae-sai-teaduspreemia

Rohkem meediakajastusi:
ℹ️ https://tymri.ut.ee/et/sisu/meedia

Kukkuv Õun: Me ei väärinda, vaid alaväärindame oma puitu! | Kuku Kukkuv Õun on Kuku raadio loodus-teadussaade, mis uurib mõnda teadussaavutust, -nähtust, -valdkonda või -probleemi.

Edukad uued teadusgrandid 22/04/2022

Edukad uued teadusgrandid

Vaata, millist värsket teadust TÜMRI-s tehakse. Avaldasime kodulehel intervjuu viie uue teadusgrandi vastutava täitjaga.

Eesti keeles:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/edukad-uued-teadusgrandid

Inglise keeles:
https://tymri.ut.ee/en/content/new-research-grants-imcb

TÜMRI soovib kõikidele uutele teadusgrantide saajatele edu ja jõudu nende projektides! 💪

Edukad uued teadusgrandid 2022. aasta alguses alustas TÜMRI-s viis uut teadusgranti. Grantide vastutavad täitjad on Priit Väljamäe, Angela Ivask, Rita Hõrak, Indrek Teino ja Mariliius Klaas

Yayuan Min: „Tunnen, et omandatav haridus on kaasaegne ja põhjalik, sest õppesüsteem ning õppejõudude suhtumine minusse on andnud sellise tunde, et saan õpitut usaldada.” – TÜMRI blogi 21/04/2022

Yayuan Min: „Tunnen, et omandatav haridus on kaasaegne ja põhjalik, sest õppesüsteem ning õppejõudude suhtumine minusse on andnud sellise tunde, et saan õpitut usaldada.” – TÜMRI blogi

Uus postitus TÜMRI blogis!
Avaldasime intervjuu Hiina neiuga, kes räägib soravalt eesti keelt ning õpib kolmandal kursusel geenitehnoloogiat.

Uuri, mida arvab pea terve elu Eestis elanud Yayuan Min Eesti koolisüsteemist. Vestleme temaga elust Eestis ja Hiinas - juttu tuleb nii isiklikest seikadest kui ka tulevikuplaanidest. Yayuan avaldab, kuidas ta meie erialale õppima sattus ning mida ta ülikoolis veel õpib.

Põnev intervjuu, mis taaskord tõestab kui palju huvitavaid inimesi ja põnevaid lugusid on TÜMRI-s peidus.

Link TÜMRI blogile:
https://blog.tymri.ut.ee/intervjuud/yayuan-min-tunnen-et-omandatav-haridus-on-kaasaegne-ja-pohjalik-sest-oppesusteem-ning-oppejoudude-suhtumine-minusse-on-andnud-sellise-tunde-et-saan-opitut-usaldada/

Yayuan Min: „Tunnen, et omandatav haridus on kaasaegne ja põhjalik, sest õppesüsteem ning õppejõudude suhtumine minusse on andnud sellise tunde, et saan õpitut usaldada.” – TÜMRI blogi Intervjuud Yayuan Min: „Tunnen, et omandatav haridus on kaasaegne ja põhjalik, sest õppesüsteem ning õppejõudude suhtumine minusse on andnud sellise tunde, et saan õpitut usaldada.” aprill 21, 2022aprill 21, 2022 Teele Eensaar Kolm aastat tagasi alustas hiina neiu Yayuan Min, kes peamise o...

18/04/2022

Tartu ülikooli muuseumi valges saalis toimunud tänuüritusel tunnustati möödunud aastal rahvusvahelistel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi ja nende õpetajaid ning juhendajaid.

Postituses kasutatud pildil (📷 Sille Annuk/Postimees) on fotosilma ette jäänud kaks Eesti esindajat rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi žüriis: Karl Jürgenstein TÜMRI-st ja Mari Remm TÜ meditsiiniteaduste valdkonnast.

👉 Galerii Tartu Postimehes:
https://tartu.postimees.ee/7501060/ulikooli-muuseumis-tunnustati-rahvusvahelistel-olumpiaadidel-osalenud-andekaid-noori

👉 TÜMRI veebilehel ilmunud pikem uudis Eesti bioloogiaolümpiaadi järel:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/61-eesti-bioloogiaolumpiaadi-loppvoorus-selgusid-tublimad-gumnaasiumibioloogid

Veelkord suur tänu kõikidele juhendajatele, kes noori olümpiaadide jaoks ette valmistavad. Bioloogia 2022. aasta rahvusvahelise olümpiaadi ettevalmistused TÜMRI-s on täies hoos. Hoiame teid sündmustega kursis!

14/04/2022

Tähelepanu muusikahuvilised! Järgmisel esmaspäeval, 18. aprillil toimub Omicumi aatriumis kontsert „Väike viiulimuusika“ 🎻

Tegemist on eramuusikakooli Helivõlu õpilaste kevadkontserdiga, kus esinevad erinevas vanuses viiuliõpilased, lastest täiskasvanuteni Kristi Timma viiuliklassist (www.helivolu.ee).

Kontserdi orienteeruv kestvus 1h. Kõik on oodatud! Sissepääs prii!

📷 Pilte eelmiselt TÜMRI kontserdilt:
https://tymri.ut.ee/et/sisu/kontserdiga-laulame-ilma-ilusaks-avati-muusikasari-tumri-kontsert

𝗡𝗕! Paar kuud tagasi avaldatud uurimus ajakirjas Nature Scientific Reports tõdeb järgmist:
„A single session of music therapy improves O2Sat and can significantly reduce anxiety.“
ℹ️ https://www.nature.com/articles/s41598-022-07085-8

Kohtume esmaspäeval, 18. aprillil ja laseme muusikal enda vaimu ja füüsist tervendada, et seeläbi veelgi tugevamalt teadust teha.

13/04/2022

Kodanikualgatuse „Aitan Kaitsta“ juhiste järgi valmivad Omicumi aatriumis varjevõrgud! 🇺🇦

Üle Eesti käivad talgud, mille käigus valmivad Ukraina jaoks varjevõrgud. Võtsime ideest kinni ja lööme kaasa! 💪🇺🇦

Vaid paari päevaga kogusid mitmed genoomika instituudi ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudi inimesed kokku vajaliku materjali ning tänasest algas kibekiire töö varjevõrkude valmistamiseks.

Uuri Aitan Kaitsta algatuse ja varjevõrkude valmistamise kohta rohkem ➡️ https://www.facebook.com/groups/279752134314746

Photos from TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut's post 13/04/2022

Sari «TÜMRI kontsert» on alguse saanud! Avakontsert möödunud nädalal oli meeleolukas! 🎼

Kontserdisarja avanud TÜ Akadeemilise Naiskoori Vilistlaskoori lauljad tegid oma muusikaga kõrvale pai ning pakkusid elamuse kõigile kohaletulnuile. Kontsert „Laulame ilma ilusaks" kätkes endas nii klassikalist muusikat kui ka eesti rahvalaulude töötlusi ning esitusele tuli ka täiesti uut koorimuusikat.

Sündmuse juhatas sisse TÜMRI direktor, professor Maia Kivisaar, kes ise samuti koorilauljate seas laval viibis. Professor Kivisaar rõhutas, et sõna „ilm" defineerib eesti keeles lisaks meteoroloogilisele tähendusele ka „maailma" laiemalt, seega soovis koor laulda tõepoolest ilma ilusamaks. 🙏

Kontserdi kava oli trükitud nii eesti, inglise kui ka ukraina keeles ning publiku seas viibis mitmeid ukrainlasi lisaks linnarahvale ja meie maja inimestele, kes olid tulnud sündmusest osa saama. Koorilauljate seas võis näha lisaks direktorile veel päris mitmeid meie maja töötajaid! ❤️

Kontserdijärgsele koosviibimisele olid palutud kõik kontserdi külastajad, pakuti kehakinnitust ning sündmusele lisas värvi just samal päeval ülespandud uus näitus sõbakirjaliste tekkidega (rohkem infot näituse kohta järgnevalt lingil):
👉 https://www.facebook.com/molrakubiol/posts/1067573953790129

Aitäh koorilauljatele, kes andsid panuse uue traditsiooni loomisele meie instituudis. Aitäh kõikidele kontserdikülastajatele! Ootame kõiki juba järgmisel kontserdil, mis on toimumas 18. aprillil, seekord Omicumi aatriumis. Lisainfo peagi!

📷 Fotod 6.04.2022 toimunud kontserdilt: Ermo Leuska.

Videos (show all)

Naistepäev 2022
24.02.2022
Professor Mart Saarma ERR Ringvaates 11. novembril 2021
Tuletõrjeõppus TÜMRI-s 2021
Ülikool koolitunnis: Kuidas laguneb kilekott?
TÜMRI virtuaaltuur sisseastujatele
24.02.2021
Kuidas näha iseenda DNA-d? TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi projekt "Rändav Bioklass"

Location

Category

Telephone

Website

Address


Riia Mnt 23b
Tartu
51003

Other Schools in Tartu (show all)
Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
Jakobi 23
Tartu

Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. http://www.helendoron.ee

Tartu Psühhodraama Instituut Tartu Psühhodraama Instituut
Kastani 42
Tartu, 50410

Psühhodraama Instituut on enesearengu- ja kompetentsikeskus, mis viib igapäevaselt läbi psühhodraama ning tegevuslike arendusmeetodite koolitusi.

Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus
Veski 1
Tartu, 51005

Keelekümblusmeetodil inglise keele õpe ning rahvusvahelisteks tasemeeksamiteks ettevalmistus lastele ja noortele vanuses 2-21 eluaastat.

EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
Tartu, 51006

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

Alfawing autokool Alfawing autokool
Aardla 23
Tartu

Tartu autokool Alfawing koolitab A-kategooria ja B-kategooria mootorsõidukijuhte. Mugav liiklusteooria õppimine. Konstruktiivne ja kaasaegne õpe.

BDCOL BDCOL
Riia 12
Tartu, 51013

Tartu Lastekunstikool Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61
Tartu, 50410

Tartu Lastekunstikool on vanim kunsti-huvihariduskool Eestis.

Baltic Defence College Baltic Defence College
Riia 12
Tartu, 51013

Koolituskeskus Kastaalia OÜ Koolituskeskus Kastaalia OÜ
Raekoja Plats 20
Tartu, 51004

Kastaalia: võõrkeele suhtluskursused 0-tasemest edasijõudnuteni, riigi- ja rahvusvahelisteks eksamiteks valmistumine. Kursused lastele alates 4 a.

Tantsukool Tango Tantsukool Tango
Ilmatsalu Tänav 5
Tartu, 50409

Tantsutreeningud Tartus