Maaülikooli Pereülikool

Maaülikool seob põlvkondi! Tule õppima koos lastega! Pereülikooli toetavad Eesti Teadusagentuur

Operating as usual

15/09/2022

Hoonete energiakasutuse haldamise tasuta koolitus Eesti Maaülikoolist!

Oskus hoida kokku energiakuludelt on hetke energikriisi tingimustes eluliselt tähtis nii eraiskutele kui tootmisettevõtetele.

Eesti Maaülikooli avatud ülikoolis on 30. septembrist 2022 alustamas TASUTA koolitus "Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil"

Koolitus annab baasteadmised, kuidas oma elu- või tootmishoone energiakasutust hallata automaatsüsteemide abil.
Koolituse käigus õpitakse tundma erinevaid elektroonikakomponente, arendusplatvorme ja kuluefektiivseid automaatjuhtimissüsteeme, et leida parim energiakasutuse lahendus oma eramule või tootmisettevõttele.

Koolitus toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (tehnikamaja) arvutiklassis.
Koolituse toimumise kuupäevad on 30. september, 14. oktoober, 28. oktoober, 17. november ja 24. november 2022 (kell 10.00-17.00).

Koolituse täpsema sisukirjelduse ja nupu registreerumiseks leiab aadressilt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13722&id_ay_toimumine=19367&systeemi_seaded=3,1,12,1,
(VEEL ON VABU KOHTI!)

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2022. aastaks lisatellimuse raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

29/04/2022

Seente kasvatamisest seenepakul.

15. juunil 2022 (kell 14-19) on Eesti Maaülikoolis toimumas kõigile huvilistele suunatud praktiline täienduskoolitus: SEENEKASVATUS - SEENE PUHASKULTUURIST SEENEPAKUNI (AUSTERSERVIKU NÄITEL).

Tegemist on praktilise koolitusega, kus osaleja saab proovida seene viljakehast puhaskultuuri isoleerimist, teramütseeli nakatamist ning seejärel teramütseeliga seenepaku nakatamist.

Lisainfo ja registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/koolitused/kalender/2022-06-15/koolitus-seenekasvatus-seene-puhaskultuurist-seenepakuni-austerserviku-naitel/

01/04/2022

Puutuhk kui väärtuslik koduaiaväetis.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 5. aprilliks 2022 (kell 17-18.30) kavandanud veebikoolituse: PUUTUHK KUI VÄÄRTUSLIK VÄETIS KODUAEDA JA METSA.

Koolitus annab ülevaate puutuha kui toitainerikka ja väärtusliku lubiväetise omadustest ning mõjust mulla keemilistele omadustele ja taimede kasvule.
Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile (sh hobiaednikele), kes soovivad koguda teadmisi puutuha kasutamise erinevatest võimalustest väetisena koduaias või metsas.
Koolitust viib läbi Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi teadur Katri Ots.

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Rohkem infot koolituse kohta ja lingi registreerumiseks leiab aadressilt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11182&id_ay_toimumine=18445&systeemi_seaded=3,1,12,1,

24/03/2022

Maasikaaeg pole enam kaugel! 🙂

Eesti Maaülikool kutsub kõiki koduaiapidajaid täiendama teadmisi veebikoolitusel MAASIKAKASVATUS KODUAIAS.

6. aprillil 2022 kell 10.00-15.15 toimuv koolitus annab ülevaate erinevate maasikasortide eelistest ja puudustest ning maasikapeenra rajamise ja hooldamise praktilistest aspektidest koduaia tingimustes.

Koolituse käigus otsime ja anname vastused küsimustele:
• Kuidas valida koduaeda kõige sobivamat maasikasorti?
• Millised sordid on parimad värskelt tarbimiseks, millistest saab parima moos ning milliseid võiks panna talveks sügavkülma?
• Kuidas maasikataimede eest õigesti hoolt kanda?
• Kes on meie marjasaaki ohustavad kahjurid ning kuidas neid ära tunda ja eemale tõrjuda?
• Missugused haigused võivad meie maasikapeenraid ohustada ning kuidas nende vastu leida rohtu?

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Täpsem info ja registeerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11162&id_ay_toimumine=18684&systeemi_seaded=3,1,12,1,

18/03/2022

Toiduhügieeni koolitus vene keeles.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 24. märtsiks 2022 kavandanud venekeelse koolituse "TOIDUHÜGIEEN".

Koolitus toimub veebikoolitusena BigBlueButton keskkonnas.

See on algastme koolitus kõigile, kes tunnevad huvi toiduhügieeni-alaste teadmiste täiendamise vastu või kelle töös on antud koolituse läbimine oluline.
Koolitus annab esmased teadmised toiduhügieeni põhimõtetest ja toidu käitlemisega seotud kohustustest ja vastutusest.

Tegemist on tasulise koolitusega, hinnaga 45 eurot.

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9862&id_ay_toimumine=18444&systeemi_seaded=3,1,12,1,

05/01/2022

Loodusgiidide koolitus tuleb taas!

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et oleme 8. veebruarist 2022 alustamas taas TASUTA koolitusega: INNOVATIIVSE JA NUTIKA LOODUSTURISMI ELAMUSE LOOMINE LÄBI GIIDITEENUSE.

Koolitus annab täiesti algajale või juba loodusgiidina tegutsevale osalejale teadmised ja oskused, mida on tarvis giiditeenuse pakkumiseks looduskeskkonnas ning valmistab osaleja ette loodusgiidi kutse saamiseks Eesti Giidide Liidu juures.

Koolitus toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (tehnikamaja) õppeklassides ja maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Tulenevalt EV Valitsuse kehtestatud piirangutest ja Eesti Maaülikooli rektori korraldusest on auditoorses täiendusõppes osalemine lubatud AINULT nakkusohutuse tõendamisel COVID-19 vaktsineerimist, läbipõdemist või negatiivset testi kinnitava tõendiga.

Koolitus on sihtrühma kuulujatele TASUTA, kuid õppekoha saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks 2022 motivatsioonikiri!!!

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".

Rohkem infot ja koolitusele registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/koolitused/kalender/2022-02-08/koolitus-innovatiivse-ja-nutika-loodusturismi-elamuse-loomine-labi-giiditeenuse-1/

04/01/2022

"LEMMIKLOOMA TERVISE ABC - koerad ja kassid"
Jaanuaris toimuvad Eesti Maaülikooli avatud ülikoolis veebikoolitused lemmikloomade (koerte ja kasside) tervisliku seisundi hindamisest ja esmaabi andmisest.

Koolitus "Lemmiklooma tervise ABC - koerad" toimub 13. jaanuaril 2022.

Koolitus "Lemmiklooma tervise ABC - kassid" toimub 14 jaanuaril 2022.

Koolitus "Lemmiklooma tervise ABC - praktika" toimub 24. jaanuaril 2022.

Registreerumine ja täpsem info meie koolituskalendrist, aadressilt: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/tasulised-koolitused/

23/09/2021

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et algas registreerumine „MAK 2014-2020 meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas" toidu ja toiduohutuse valdkonna raames toimuvatele, toidutootjatele suunatud, tasuta koolitustele:

- Toidupatogeenid (1. oktoobril 2021)
- Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (8. oktoobril 2021)
- Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (29. oktoobril 2021)
- Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (2. novembril 2021)
- Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (12. novembril 2021)
- Salmonella spp toidupatogeenina (19. november 2021)
- Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (7.-9. detsember 2021)

Kõik koolitused toimuvad Eesti Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine ja kindlasti kuulumine toidukäitlejate sihtrühma.

Rohkem infot aadressil: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/sihtruhmale/piptoit/

10/09/2021

Vaata ka maaülikoolis toimuvaid koolitusi:
- Tööstusrobootika rakendamisvõiamlsued ettevõttes
- Raalprojekteerimine ja -tootmine
- AutoCAD täienduskoolitus ehitusvaldkonna spetsialistidele
(edasijõudnute tase)

Oleme valmis pannud tasuta kursused üle Eesti - leia mugavalt endale vajalik kursus!

Vaata lähemalt www.hm.ee/tasuta-kursused

08/09/2021

Tere- tere, head Pereülikooli sõbrad!
Juba sellel laupäeva (11.09.2021) on meil plaanis uus väljasõit teemal: HIIED JA EESTLASTE USKUMUSED
Uurime sellel korral, mis asjad on hiied, milline oli nende tähtsus minevikus ja milline on see tänapäeval.
Osalejad saavad teada, mida hiies tohib ja ei tohi teha ja kuidas on hiite tähtsus ajas muutunud. Kohapeal saavad osalejad hiies ringi vaadata, jätta soovi korral oma ohvrianni ja loomulikult uurida kõike täpsemalt. Plaanis on külastada Kiigeoru hiiesalu, hiiemäge ja kivikalmet Konguta vallas, Vellavere külas.
Kui Sa veel ei ole oma nime väljasõidule kirja pannud, siis saad seda veel teha aadressil: https://avatudylikool.emu.ee/et/pereulikoolist/

09/06/2021

Käimas on registreerumised Maaülikooli Pereülikooli suvistele (edasilükatud) õppepäevadele:
10. juulil uurime, kuidas käib elu farmis ja 11. septembril läheme lugusid kuulama hiide.

Info ja registreerumine: https://avatudylikool.emu.ee/et/pereulikoolist/

Pereülikooli õppepäevadel osalemiseks on vajalik kõigi osalejate (sh laste) eraldi eelregistreerimine.

Kohtumiseni Pereülikoolis!

Maaülikool alustas üliõpilaste vastuvõttu - Eesti Maaülikool 21/05/2021

Maaülikool alustas üliõpilaste vastuvõttu - Eesti Maaülikool

Maaülikool alustas üliõpilaste vastuvõttu - Eesti Maaülikool Alates tänasest võtab Eesti Maaülikool vastu uusi üliõpilasi bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõppe 17 õppekavale ja magistriõppesse. Avaldusi saab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) esitada 7.

26/03/2021

Seoses Covid-19 laialdase levikuga ning seoses sellega kehtestatud piirangutega lükkame 24. aprilliks kavandatud õppepäeva "Elu farmis" ja 15. maiks kavandatud õppepäeva "Hiied ja eestlaste uskumused" edasi käesoleva aasta varasügisesse.
Mõlemale õppepäevale registreerunutele saadame sellekohased meilid ning kui oleme uued kuupäevad paika pannud, siis teavitame registreerunuid meilitsi ka nendest.
Kõik registreerumised jäävad selle ajani alles ning me tühistame need alles siis, kui olete meile saatnud sellekohase soovi.

Seniks aga ootame Teid õppima maaülikooli erinevatele põnevatele veebikoolitustele, mille kohta leiate infot aadressilt: https://avatudylikool.emu.ee/avatud-ulikool/

14/01/2021

Avasime registreerumised Maaülikooli Pereülikooli kevadistele õppepäevadele:
24. aprillil uurime, kuidas käib elu farmis, 15. mail jalutame hiites ning 12. juunil lähme vaatame, kuidas elavad kalad Võrtsjärves.

Info ja registreerumine: http://avatudylikool.emu.ee/et/pereulikoolist/20202021-pereulikool/
Pereülikooli õppepäevadel osalemiseks on vajalik kõigi osalejate (sh laste) eraldi eelregistreerimine.

Kohtumiseni Pereülikoolis!

05/01/2021

Uuel aastal on jätkumas õppetöö ka Maaülikooli Pereülikoolis.
Aprillis uurime kuidas, käib elu farmis, mais jalutame hiites ning juunis lähme vaatame, kuidas elavad kalad Võrtsjärves.

Info ja registreerumine: http://avatudylikool.emu.ee/et/pereulikoolist/

Pereülikooli õppepäevadel osalemiseks on vajalik kõigi osalejate (sh laste) eraldi eelregistreerimine.

21/09/2020

Pereülikooli esimene retk viis meid laupäeval (19. sept) Alam-Pedja looduskaitsealale.
Nii nagu tellisime, oli ilm matkamiseks imeilus ja raba punetas kuremarjadest.
Aitäh Juhani, et jagasid meiega lugusid Alam-Pedjal elanud värvikatest isikutest, loomadest kui looduskaitseala tekkimisest.
Kas mäletate, kes oli Elmar ja miks ta pimedust kartis või miks pidid kohalikud lehmad käima rabas kõrkjaid söömas?
Saime näha ka, kuidas rabas turbasambla sees kasvavad jõhvikas, kukemari ja sookail ning proovida, et kõige kindlam viis rabas liikuda on ikka mööda väikseid "pokumättaid" ehk tupp-villpeasid.
Otsisime ka ühte väärt ravimtaime -huulheina, aga ükski huulhein ei näidanud end.
Selleks, et me järgmine kord selle taime juba ise ära tunneksime, siis siit mõned vihjed: http://bio.edu.ee/taimed/general/sammal.html
Pildi leidsin aadressilt: https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cmaralehine_huulhein

Pereülikool viib teadust avastama nii metsa kui farmi 02/09/2020

Pereülikool viib teadust avastama nii metsa kui farmi

Pereülikool viib teadust avastama nii metsa kui farmi Koos uue õppeaastaga alustab tööd ka Eesti Maaülikooli pereülikool, kuhu nagu nimigi ütleb, on oodatud perekonnad koos lastega. Programm pakub põnevaid väljasõite ja avastamisrõõmu nii lastele kui vanematele ning õppevorm pole nii ametlik kui ülikoolis tavaliselt.

28/08/2020

Septembrikuus koos päris kooliga on algamas õppetöö ka Maaülikooli Pereülikoolis.
Meie esimene kohtumine on juba 19. septembril 2020. Mis me täpselt teeme ja kuhu läheme, seda vaadata meie koduleheküljelt aadressil: http://avatudylikool.emu.ee/et/pereulikoolist/
Pereülikooli õppepäevadel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 20/05/2019

Pereülikooli viimasel õppepäeval olime külla kutsutud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda, kus veetsime koos Sille ja Tiiaga põneva päeva ürgmetsas.
Matkates Järvselja Looduseõpperajal (https://jarvselja.ee/sihtasutusest/jarvselja-loodus/opperada/) uurisme puude liike, vanust ja kasvutingimusi aga ka põnevaid puiduseeni ja -haigusi.
Pereülikooli seekordse kokkusaamise ja hooaja lõpetasime imemaitsva mulgipudru ja rabarberikoogi söömisega. Aitäh, Marge!
Aitäh, Merlele (M.M Machining OÜst) toredate võtmehoidjate eest!
Ja suur-suur aitäh kõigile Pereülikoolis osalenud lastele, nende (vana-)emadele/isadele ja toredatele seminaride ja töötubade läbiviijatele.

15/04/2019

Maikuu Pereülikoolis (18.05.2019) kuulame metsamuinasjuttu.

Pereülikooli viimasel õppepäeval oleme külla kutsutud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda, kus veedame praktilisi tegevusi täis õppepäeva ürgmetsas. Lisaks kaunis metsas uitamisele paneme proovile oma teadmised puudest- puude kasvamisest, puude liikide tundmisest ja vanuse määramisest, puiduseentest ja -haigustest.

Õppepäeva viivad läbi metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse ja metsaökoloogia nooremteadur Sille Rebane ja teadur Tiia Drenkhan.

Osalemisest (osalejate nimed, laste arv ja vanused) ja transpordivajadusest saab anda märku kirjutades aadressil: [email protected]
Täpsema info saadame registreerunutele meilidele.

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 15/04/2019

Aprillikuu Pereülikoolis rääkisime perekonnast ning valmistusime kevadpühadeks.

15/03/2019

Aprillikuu Pereülikoolis (13. aprillil 2019) arutleme koos maaülikooli dotsent Argo Moor´iga perekonna traditsioonilise arusaama üle ning filosofeerime, kuidas perekonna mõiste tähendus on ajas muutunud.
Lapsi ootab III korruse töötuba, kus koos Maaria Simm´iga valmistume kevadpühadeks.

Alustame taas kell 11.00 maaülikooli tehnikamaja III korruse klassis 202.

Osalemisest (osalejate nimed, laste arv ja vanused) saab anda märku kirjutades aadressil: [email protected]

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 15/03/2019

Märtsikuu Pereülikoolis käisid täiskasvanud, vaatamata kargele ja tuulisele kevadilmale, Maaülikooli Rõhu Katsejaamas koos prof Kadri Karp´iga proovimas puude lõikamist.
Lapsed uurisid koos loodusmaja inimestega seemneid, tegid ära esimesed kevadkülvid ning proovisid lauamänge.

08/03/2019

Märtsikuu Pereülikoolis uurime täiskasvanutega, kuidas käib võralõikus.
Ootame vanemaid koos lastega kella 11-ks maaülikooli tehnikamajja (III korrusele).
Niikaua, kui lapsed toimetavad loodusmaja inimestega töötoas, käivad suured Maaülikooli Rõhu Katsejaamas puude lõikamist proovimas.

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 19/02/2019

Veebruar oli just õige aeg, et korrata üle aiakujunduse põhitõed ning valida algavaks istutushooajaks välja parim taimematerjal.
Sellest, kuidas seda kõike teha, tuli seekordsesse Pereülikooli rääkima põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri lektor Kadri Maikov.

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 19/02/2019

Detsembrikuu Pereülikoolis rääkis vaterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor ja loomaarst Aleksandr Semjonov eksootilistest lemmikloomadest – kas nad on ikka lemmikloomad või siiski mitte?
Lastega käisime aga anatoomiamuuseumis.

19/02/2019

Novembris arvutasime maamajanduse ökonoomika õppetooli lektor Helis Luik-Lindsaar´e kaasabil välja pannkookide hinna ja lastega koos proovisime ära pannkookide küpsetamise.
Pannkoogispetsialistide hinnangul on kõige paremad pannkoogid ikkagi klassikalised- nö "tavalised pannkoogid tavalise pannkoogimoosiga".
Kahjuks sattusime küpsetamisega aga nii hoogu, et unustasime piltide klõpsimise sootuks. :-(

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 19/02/2019

Oktoobris arutlesime Euroopa Liidu poliitikate dotsendi Uno Silberg´iga päevapoliitilistel teemadel, Euroopa Liidu laienemisest ja selle kriteeriumitest, majanduslikust olukorrast ja poliitlisest arengust, Eesti positsioonist maailmamajanduses ja poliitikas.
Lapsed said aga proovida, kuidas oleks olla keskaegse Tartu linna linnakodanik.

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 19/02/2019

Me teame, kuidas keeta moosi või teha kompotti. Paljud marjad leiavad tee sügavkülma. Samas annab kodustest marjadest ja puuviljadest teha veel muudki põnevat ...
.. ja seda muudki põnevat tegime Pereülikoolis septembris.
Põllumajanduse ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli lektor Rein Lillak rääkis jookide kääritamisest. Lastega uurisime ja istutasime taimi.

04/09/2018

Pereülikool alustab taas, kohtume juba 22. septembril. Täpsem info meie kodulehel. Loengutel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine aadressil [email protected] vähemalt 3 päeva enne õppepäeva toimumist! Registreerumisel palume märkida osalejate nimed ning laste arv ja vanused.

12.03.2016 Toiduohutus - müüdid ja tegelikkus 15/03/2016

Täiskasvanutele toimus toiduohutuse alane loeng. Lastele anti ülevaade koduses kasutuses olevate kemikaalide märgistuse tähendusest. Samuti vooliti baktereid, lahendati mõistatus ja mängiti twisterit.

13.02.2016 Mõjutamine koduses kasvatuses. 17/02/2016

Pereülikoolis toimus sel korral täiskasvanutele laste kasvatusteemaline loeng. Lapsed õmblesid sokinukke, meisterdasid paberkotist linde ja tegid lühikese teatrietenduse.

Kuidas ennast lõhki süüa? 12.12.2015 14/12/2015

Detsembrikuu pereülikooli õppepäeval toimus täiskasvanutele toitumisalane loeng. Lapsed valmistasid õhupalliga shokolaadist kausikesi ning toortrühvleid. Päeva lõpus tehti ka mustkunsti!

Photos from Maaülikooli Pereülikool's post 18/11/2015

Laupäeval rääkisime tervislikust ja kvaliteetsest toidust. Lapsed said teadmisi erinevatest teraviljadest ja küpsetasid pannkooke erinevatest jahudest. Võrdluses olid valgest nisujahust, täistera nisujahust, täistera kaerajahust ja banaanist tehtud pannkoogid - hääletamise tulemusena maitsesid lastele kõige enam täistera nisujahust küpsetatud pannkoogid :)

Kinnisvaraõigus igapäeva elus 17.10.2015 19/10/2015

Kinnisvaraõigus igapäeva elus 17.10.2015

Inimene ja tehnika 19.09.15 21/09/2015

Inimene ja tehnika 19.09.15

Location

Category

Telephone

Address


Kreutzwaldi 56/1
Tartu
51014

Other Schools in Tartu (show all)
Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia

Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
Jakobi 23
Tartu

Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. http://www.hel

Erasmus+ Evidence 2020 - 2023 Erasmus+ Evidence 2020 - 2023
Ülikooli 18 TARTU
Tartu, 50090

Erasmus+ KA2 project: Promoting students’ key competences for making evidence-based decisions on controversial socio-scientific issues (EVIDENCE)

Tartu Psühhodraama Instituut Tartu Psühhodraama Instituut
Kastani 42
Tartu, 50410

Psühhodraama Instituut on enesearengu- ja kompetentsikeskus, mis viib igapäevaselt läbi psühhodr

Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus
Veski 1
Tartu, 51005

Keelekümblusmeetodil inglise keele õpe ning rahvusvahelisteks tasemeeksamiteks ettevalmistus laste

EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
Tartu, 51006

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutid

Alfawing autokool Alfawing autokool
Aardla 23
Tartu

Tartu autokool Alfawing koolitab A-kategooria ja B-kategooria mootorsõidukijuhte. Mugav liiklusteo

BDCOL BDCOL
Riia 12
Tartu, 51013

Tartu Lastekunstikool Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61
Tartu, 50410

Tartu Lastekunstikool on vanim kunsti-huvihariduskool Eestis.

Baltic Defence College Baltic Defence College
Riia 12
Tartu, 51013

Koolituskeskus Kastaalia OÜ Koolituskeskus Kastaalia OÜ
Raekoja Plats 20
Tartu, 51004

Kastaalia: võõrkeele suhtluskursused 0-tasemest edasijõudnuteni, riigi- ja rahvusvahelisteks eksa