Tartu Erakool

Tartu Erakool

Comments

Tere. Mul on kahju. Ma käin Lõuna-Koreas asuvas magistriõppes. Minu nimi on Kim Sangmin. Sel ajal olen kirjutanud lõputöö, aga ma vajan teie abi teisel pool maailmas, nii et ma lootusetult külastan ja palun teie vastust. Õppisin ärijuhtimist ülikoolis ja ma olen 18 aastat töötanud toitlustusseltsis, mis on haridusele vähem oluline. Ja mul on töö logistika planeerimisel ja seal toeks. Kuid ma valmistan ette elu teise etapi märksõna "haridus", mitte firma, logistika. Nüüd ma tahan elada oma elu sügaval minu südames. Oma elu lõppedes tahaksin seda kasutada oma haridusvõimet ebasoodsas olukorras olevate laste jaoks. Täpsemalt, ma olen huvitatud loomingulisest haridusest. Olen õppinud magistrikursust alates 2016. aastast, kui lugesin erinevaid raamatuid selle kohta, kuidas parandada õiget aju funktsiooni ja loovust. Mulle meeldis teadmiste hõlpsam levitamine inimestele ja tahtsin õppida enne, kui oli liiga hilja. Ma õpin Haridus lõbus ja kirglik. Ja nüüd olen ma oma magistriõppe viimasel poolaastal ja ma valmistan oma väitekirja. Ma andsin uudiskirja teemal "Maailma loomingulise hariduse juhtumid" igal kuul, alates 2017. aasta maist kuni käesoleva aasta veebruarini, "Maailmapanga hariduskeskuse" projekti ülesandeks, mille korraldas Korea teadus- ja loovuse edendamise fond. (Haridusministeeriumi avalik-õiguslikud organisatsioonid). Nende uuringute jätkamisega panin ma oma magistritöö teema "Loov hariduse rahvusvaheline võrdlus". Täpsemalt, see on klassikalise loomingulise hariduse, STEM või STEAM-i hariduse ja probleemipõhise õpikoolituse rahvusvaheline võrdlus. Kuid kuna ma ei õpetanud, ei saa ma oma magistritöös kasutada üldist hüpoteesi kontrollimise meetodit nii eelneva kui ka järelkontrolli käigus. Nii et ma vajan ressursside moodustamiseks e-posti intervjuud. Siis ma leidsin algkooli eest vastutava e-posti aadressi interneti kaudu. Palun kirjuta lihtsalt alltoodud küsimustele teada. 1. Milline õpetus toimub teie koolis või klassis, et arendada õpilaste loovust? Palun kirjeldage lühidalt õppekavasse või oma arvamust klassi loomingulise hariduse kohta. 2. Kirjeldage oma kooli või klassi STEM-i hariduse või STEAM-i haridust. (Milline on hariduse eesmärk?) 3. Selgitage probleemidepõhise õppe (PBL) juhtumianalüüsi oma koolis või klassis. (Kui IT-tehnoloogia on sulanud, on see parim tava!) Ma ootan teie vastust. Kui vastad, siis ma tasu teid, et minu olemine on minu kirega parim õpetaja. Aitäh. Parimate soovidega, Sangmin, Kim ----------------------------- Hello. I’m sorry. I am attending a Master of Education in South Korea. My name is Kim Sangmin. I have written a graduation thesis this time, but I need your help from the other side of the globe, so I desperately to visit and I beg your answer. I studied business administration at university, and I have been working in a catering company for 18 years, which is less relevant to education. And,I have a job on the logistic planning and support there. But I am preparing for the second stage of life with the keyword "education", not the company, logistics. Now I want to live my life deep in my heart. At the end of my life I would like to use it for the children of the disadvantaged in my educational capacity. Specifically, I am interested in creative education. I have been going to Master course of Education since 2016 when I read various books on how to improve right brain function and creativity. I liked to easily spread knowledge to people and wanted to study before it was too late. I am studying Education fun and passionately. And now I'm in the final semester of my master's course and I'm preparing my thesis. I contributed newsletter on the subject of "creative education cases of the world" every month from May 2017 to February of this year as a project task of the "Metropolitan Education Center" organized by the Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity. (Public corporations under the Ministry of Education) On the continuation of these studies, I set the subject of my master's thesis as "The international comparison of creative education". Specifically, it is an international comparison of creative education, STEM or STEAM education, and problem-based learning education in the classroom. However, since I am not in teaching, I can not use the general method of verification of hypothesis through pre-test and post-test for my master's thesis. So I need the e-mail interview to make up the resources. Then I found the e-mail address in charge of elementary school by searching the internet. Please simply write down what you know about the following questions. 1. What kind of teaching is performed in your school or class to develop students' creativity? Please briefly describe the curriculum or your opinion on the creative education in the class. 2. Describe STEM education or STEAM education practices in your school or class. (What is the aim of education?) 3. Explain the case study of Problem Based Learning (PBL) aim in your school or class. (If IT tech is melted, it is the best practice!) I will be waiting for your answer. If you reply, I will reward you foy my being a best educator with my passion. Thank you. Best regards, Sangmin, Kim

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tartu Erakool, School, Tähe 4, Tartu.

Mission: Tarkusega julgeks, loovaks ja avatuks.

Operating as usual

Kui laulud ja tantsud on õpitud, kõned kirjutatud ning pidulik koolivorm seljas, siis tuleb loovalt leida lahendus, kuidas ühiselt, aga samas ikkagi eraldi, tähistada Eesti sünnipäeva.
Palju õnne, armas Eesti!
#ProTERA #TäheTERA #LõunaTERA #SädeTERA #peedukool #Tera

Me kelgule, jah kelgule, võib tulla veel üks laps.. Pikka liugu ja magusaid kukleid teile kallid Tartu Erakooli sõbrad! #Peedukool #TERA

Rõõm sõbrapäevast jätkub! ProTERA õpilased organiseerisid sõbra tundmise virtuaalse viktoriini, heade soovide postkasti, stiilipäeva ja pildistamistnurga. Head sõbrapäeva! #ProTERA

Peedu koolis on ülisõbralik lustimine õues: sõbrad, disco, kohvik, imeline ilm. Tervitused Tartu TERAdele! #Peedukool #TERA

Sõprus ei küsi suurust, vanust, värvi ega isegi distantsi! Mõnusat saabuvat sõbrapäeva, armsad sõbrad! #LõunaTERA #TäheTERA

Milline näeb välja nädal SädeTERAs? Sellel nädalal külastasime Tartu Ronimisministeeriumit, uurisime ja jäädvustasime rukkilillede kasvamist, rakendasime blazepode, tegime teaduskatseid ning arutlesime Sädega tähtsatel teemadel. Mõnikord läksid arutelud nii pikale, et Sädel tuli lausa tukk peale. SädeTERAs on vahva õppida!

#SädeTERA #tartuerakool

Meie armas Peedu kool on kui talve võlumaa. Lapsed naudivad nii vahetunde kui tunde.. Pole paremat hetke lume luubiga uurimiseks ja termomeetri tööpõhimõtete tundma õppimiseks. #tartuerakool #peeduTERA

Tule meile
#TäheTERA

Kõik TERA õpetajad läbisid lugemisväljakutse. Uue aasta tervituseks ja inspiratsiooniks jagame ProTERA õpetajate äsja loetud raamatuid.
#TäheTERA #LõunaTERA #ProTERA #SädeTERA #Peedukool

Kõik, kes soovivad oma last panna järgmisest (21/22) õppeaastast meie kooli 1. klassi, (valida on suisa 4 õppekoha vahel: TäheTERA, LõunaTERA, SädeTERA ja Peedu) see info on teile: vastuvõtt on avatud! Lastega tutvumisringid (Tähe-, Lõuna- ja SädeTERAs) toimuvad juba 6. ja 7. jaanuaril. Täpsem info kodulehel.
https://tartuerakool.ee/tule-meile/

youtube.com

Kuulsuste kummardajad

TäheTERA jõulutervitus 3.M klassi poolt!

Meeleolukaid pühi!

https://www.youtube.com/watch?v=sWN74t5-W-w

youtube.com

youtube.com

Tartu Erakooli jõulutervitus

Tartu Erakool soovib kõikidele rahulikke, meeleolukaid, perekondlikke jõule ning mõnusat aastavahetust!

#tartuerakool #TäheTERA #ProTERA #LõunaTERA #SädeTERA

https://youtu.be/d1NzZeqWaIY

youtube.com

Tartu Erakoolis on täna selle aasta viimane kontaktne koolipäev. Majades liikusid ringi päkapikud ning jõulumeeleolus tegelased. Soovime mõnusat meeleolu ka kaugõppe nädalaks! #tartuerakool #LõunaTERA #ProTERA #TäheTERA #SädeTERA

Meie väike panus, et jõulutunne ja piparkoogihõng jõuaks ka sellel aastal koolimajja ning kodudesse! #TäheTERA #tartuerakool

SädeTERA õpilased käisid täna endale ise kuuske toomas, et klass ikka veelgi mõnusama ning jõulusema ilme saaks. Ka vajalikud kuuseehted tuli teha oma käega 🎅🏼!

#SädeTERA #tartuerakool

Tartu Erakooli ProTERA otsib oma meeskonda matemaatikaõpetajat. Jagamine on teretulnud!

Täna tähistasid TERAlased advendiaja saabumist. Süütasime traditsiooniliselt jõulusoojust ja -valgust sümboliseerivad küünlad. Soovime kõikidele mõnusat jõuluootust! #tartuerakool #ProTERA #LõunaTERA #TäheTERA #SädeTERA

Kadripäeva trall peetud, kombed selged ja mängud mängitud! #TartuErakool, #LõunaTERA

Õppetöö toimub edukalt ka veidi muutunud korraldusega.
PS. Head meestepäeva!
#ProTERA #tartuerakool

Arvake ära kes elab Stockholmis, nõuab, et teda visataks välja eesuksest nagu kõiki korralikke inimesi, talle meeldib tirriteerida, haigena tarvitab kuklimukli rohtu, armastab lihapalle; ta on ilus, ülitark ja parajalt paks mees oma parimates aastates!

Sellel nädalal tähistame TäheTERAs põhjamaade lastekirjanduse nädalat. Eile oli ettelugemishommik küünlavalgel, täna pidulik näituse avamine ning ees on ootamas veel mitmed põnevad tegevused.
#tartuerakool #TäheTERA #NORDISKLITT20

Soovime kogu Tartu Erakooli poolt imeilusat isadepäeva! ✨ #tartuerakool

Homsest on algamas SädeTERAs teine periood, seega on paslik meenutada teguderohket esimest perioodi meie väikeses üksuses. SädeTERA lapsed said tegutseda loodusega käsikäes ja Sädega uusi teadmisi koguda. Rõõm on näha õpilasi lustides õppimas!

#SädeTERA

Nii toredate isadega on turvaline koos sõita. “Pereautosid” oli täna LõunaTERA ees liiklemas lausa üle 90. Head isadepäeva!
#tartuerakool #lõunaTERA #Liiklus #isadepäev

ProTERA sai mõni hetk tagasi Tallinna Ülikoolilt
Haridusuuendusliku algatuse auhinna.
Oleme uhked ja tänulikud!
Loomulikult jätkame väljakutsete ja neid toetava coachiva suhtlemisega, et toetada ennastjuhtiva õpilase arengut.

LõunaTERA 2. klassis käisid sel nädalal eksootilised külalised TÜ loodusmuuseumist ja lemmikud karvased ja sulelised kodudest. Õpiti tundma erinevaid liike ja nende välisehitust. Lapsed said uudistada välejalgseid Madagaskari sisiprussakaid ning paljulapselisi raagritsikaid. Julguse said proovile panna kõik, kes silitasid ja hoidsid hellalt süles kuningpüütonit ja leopardgekot.

Õppimine jätkub üheskoos. Täna toimus ProTERAs õpilaste väljakutsena korraldatud legovõistlus. #ProTERA #tartuerakool

Tartu Erakooli esindasid täna alanud linna haridusfestivalil ProTERA Erli ja LõunaTERA Rein.
#tartuerakool #ProTERA #LõunaTERA

Mida õpetajad küll vaheajal teevad?
Seekordsel kännu-supervisioonil kogevad, jalutavad, jagavad, õpivad, meenutavad, analüüsivad õpetajad seda, kuidas toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist aineõppe kaudu. Päev on alles alguses!
#ProTERA

Eile toimusid Tallinnas Eesti koolide võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales. TERA võistkond tõi Tallinnast koju komplekti hõbemedaleid. 🥈
Võistkonda kuulusid Karl Mattias Kokk, Erik Johannes Lehes, Ott Oskar Lehes ja Kertu Karba. Aitäh treeneritele ja vanematele! #tartuerakool #TäheTERA #ProTERA

"See, mis me praegu oleme, ei määra seda, mis me võime olla," ütles Jaan Aru tänases ProTERA kohtumistunnis. #ProTERA #tartuerakool

novaator.err.ee

TERA Peedu Kool – aasta kool 2020?

Meie armas TERA Peedu kool on kandideerimas aasta kooliks 2020. Teie häältest, armsad TERA sõbrad, sõltub, kas võidame või mitte.. Seega, hääletama ja jagama!

novaator.err.ee "Terevisioon" otsib Eesti aasta kooli. Kas selleks võib saada TERA Peedu Kool, seda otsustab rahvahääletus. Hääletada saab Novaatoris 23. oktoobrini. Lugege kooli tutvustust, vaadake galeriid ja kooli tutvustavat videot ning hääletage!

Peedu kool ja kogukonnamaja

Suurepärane võimalus tulla ja olla osa sellisest vägevast meeskonnast: https://peedukool.ee/kool/meie-inimesed/

SädeTERA õpilaste jaoks on reeded alati erilised, sest Sädega saab lustida lugemisringis ning kätt proovile panna loometegevustes.

#SädeTERA #tartuerakool #loomakaasavõpe

Tartu koolidevahelistel jalgpalli meistrivõistlustel 1.- 5. klasside grupis sai meie kooli esindusvõistkond täna 2. koha 9 võistkonna seast. Finaalturniiris olid väga põnevad ja rasked mängud, kus poisid andsid endast kõik ja tulemusega jäädi vägagi rahule. 👏👏👏 #TäheTERA #LõunaTERA

ut.ee

Aasta õppejõud 2020 on Maria Murumaa-Mengel

Jagame uhkust ja rõõmu! Meie õpetajaid tunnustatakse! Tartumaa aasta õppija on arvutiõpetaja Marili Uluots ning
Aasta õppejõud 2020 on ühtlasi meie praktikumi juhendaja Maria Murumaa-Mengel.
#ProTERA #tartuerakool

ut.ee 3.

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

LõunaTERA
TERApere
Õpetajate ansambel

Location

Category

Address


Tähe 4
Tartu
51010

Opening Hours

Monday 10:00 - 14:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00
Friday 10:00 - 14:00
Other Schools in Tartu (show all)
Miilang Miilang
Munga 12
Tartu, 51007

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasleht.

Shaté Tantsukool Shaté Tantsukool
Narva Maantee 2, 51013 Tartu
Tartu, 51009

Tantsukool Emajõe kaldal, Tartu südames

Koolituskeskus Kastaalia OÜ Koolituskeskus Kastaalia OÜ
Raekoja Plats 20
Tartu, 51004

Kastaalia: võõrkeele suhtluskursused 0-tasemest edasijõudnuteni, riigi- ja rahvusvahelisteks eksamiteks valmistumine. Kursused lastele alates 4 a.

MTÜ Muusikakoda MTÜ Muusikakoda
Tähe 101
Tartu, 50112

RÕÕM MUUSIKAST!

Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

TKLK Õpilaskogu TKLK Õpilaskogu
Kroonuaia 7
Tartu, 51007

TKLK ÕK on loodud 2010 aastal. MOTO" ÜHESKOOS TEEME KÕIKE PAREMINI"

Vasara Autokool OÜ Vasara Autokool OÜ
Vasara 50
Tartu, 50113

Autokoolide kontor on avatud: E, T 15-18 K 8:30-13:00 ja 15-18 N 15-18 R, L ja P suletud http://w-lex.ee/

Tartu Herbert Masingu Kool Tartu Herbert Masingu Kool
Vanemuise 33
Tartu, 51014

Tartu Herbert Masingu Kool on Vanemuise tänaval asuv üldhariduskool, kus antakse hariduslike erivajadustega lastele 1.-12. klassini haridust.

Selge Autokool Selge Autokool
Soola 1A
Tartu, 51014

Meie eesmärk on pakkuda Teile ajakohast A-, B-, BE- ja AM- kategooria juhtide koolitust ja õppesõitu. Teie soove ja ettepanekuid ootame [email protected]

Riiamäe autokool Riiamäe autokool
Turu 5.
Tartu, 51004

B - kat koolitus, Riiamäe autokool, õppesõit, täiendõpe, lõppastme koolitus Turu 5-17, Tartu Tel: 56997758 e-mail: [email protected] www.riiamaekool.ee

E STuudio koori- ja tantsukool E STuudio koori- ja tantsukool
Kastani 42
Tartu, 50410

Laulda saab neljas erinevas koorimuusika valdkonnas, kus kolmes esimeses lisandub laulule ka liikumine ja tants. • Teater, film ja muusikal • Popmuusika • Folk– ja pärimusmuusika • Klassikaline koorimuusika Vanus: 7–20-aastased lapsed ja no

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C