Tartu Erakool

Tartu Erakool

Comments

Tere. Mul on kahju. Ma käin Lõuna-Koreas asuvas magistriõppes. Minu nimi on Kim Sangmin. Sel ajal olen kirjutanud lõputöö, aga ma vajan teie abi teisel pool maailmas, nii et ma lootusetult külastan ja palun teie vastust. Õppisin ärijuhtimist ülikoolis ja ma olen 18 aastat töötanud toitlustusseltsis, mis on haridusele vähem oluline. Ja mul on töö logistika planeerimisel ja seal toeks. Kuid ma valmistan ette elu teise etapi märksõna "haridus", mitte firma, logistika. Nüüd ma tahan elada oma elu sügaval minu südames. Oma elu lõppedes tahaksin seda kasutada oma haridusvõimet ebasoodsas olukorras olevate laste jaoks. Täpsemalt, ma olen huvitatud loomingulisest haridusest. Olen õppinud magistrikursust alates 2016. aastast, kui lugesin erinevaid raamatuid selle kohta, kuidas parandada õiget aju funktsiooni ja loovust. Mulle meeldis teadmiste hõlpsam levitamine inimestele ja tahtsin õppida enne, kui oli liiga hilja. Ma õpin Haridus lõbus ja kirglik. Ja nüüd olen ma oma magistriõppe viimasel poolaastal ja ma valmistan oma väitekirja. Ma andsin uudiskirja teemal "Maailma loomingulise hariduse juhtumid" igal kuul, alates 2017. aasta maist kuni käesoleva aasta veebruarini, "Maailmapanga hariduskeskuse" projekti ülesandeks, mille korraldas Korea teadus- ja loovuse edendamise fond. (Haridusministeeriumi avalik-õiguslikud organisatsioonid). Nende uuringute jätkamisega panin ma oma magistritöö teema "Loov hariduse rahvusvaheline võrdlus". Täpsemalt, see on klassikalise loomingulise hariduse, STEM või STEAM-i hariduse ja probleemipõhise õpikoolituse rahvusvaheline võrdlus. Kuid kuna ma ei õpetanud, ei saa ma oma magistritöös kasutada üldist hüpoteesi kontrollimise meetodit nii eelneva kui ka järelkontrolli käigus. Nii et ma vajan ressursside moodustamiseks e-posti intervjuud. Siis ma leidsin algkooli eest vastutava e-posti aadressi interneti kaudu. Palun kirjuta lihtsalt alltoodud küsimustele teada. 1. Milline õpetus toimub teie koolis või klassis, et arendada õpilaste loovust? Palun kirjeldage lühidalt õppekavasse või oma arvamust klassi loomingulise hariduse kohta. 2. Kirjeldage oma kooli või klassi STEM-i hariduse või STEAM-i haridust. (Milline on hariduse eesmärk?) 3. Selgitage probleemidepõhise õppe (PBL) juhtumianalüüsi oma koolis või klassis. (Kui IT-tehnoloogia on sulanud, on see parim tava!) Ma ootan teie vastust. Kui vastad, siis ma tasu teid, et minu olemine on minu kirega parim õpetaja. Aitäh. Parimate soovidega, Sangmin, Kim ----------------------------- Hello. I’m sorry. I am attending a Master of Education in South Korea. My name is Kim Sangmin. I have written a graduation thesis this time, but I need your help from the other side of the globe, so I desperately to visit and I beg your answer. I studied business administration at university, and I have been working in a catering company for 18 years, which is less relevant to education. And,I have a job on the logistic planning and support there. But I am preparing for the second stage of life with the keyword "education", not the company, logistics. Now I want to live my life deep in my heart. At the end of my life I would like to use it for the children of the disadvantaged in my educational capacity. Specifically, I am interested in creative education. I have been going to Master course of Education since 2016 when I read various books on how to improve right brain function and creativity. I liked to easily spread knowledge to people and wanted to study before it was too late. I am studying Education fun and passionately. And now I'm in the final semester of my master's course and I'm preparing my thesis. I contributed newsletter on the subject of "creative education cases of the world" every month from May 2017 to February of this year as a project task of the "Metropolitan Education Center" organized by the Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity. (Public corporations under the Ministry of Education) On the continuation of these studies, I set the subject of my master's thesis as "The international comparison of creative education". Specifically, it is an international comparison of creative education, STEM or STEAM education, and problem-based learning education in the classroom. However, since I am not in teaching, I can not use the general method of verification of hypothesis through pre-test and post-test for my master's thesis. So I need the e-mail interview to make up the resources. Then I found the e-mail address in charge of elementary school by searching the internet. Please simply write down what you know about the following questions. 1. What kind of teaching is performed in your school or class to develop students' creativity? Please briefly describe the curriculum or your opinion on the creative education in the class. 2. Describe STEM education or STEAM education practices in your school or class. (What is the aim of education?) 3. Explain the case study of Problem Based Learning (PBL) aim in your school or class. (If IT tech is melted, it is the best practice!) I will be waiting for your answer. If you reply, I will reward you foy my being a best educator with my passion. Thank you. Best regards, Sangmin, Kim

Mission: Tarkusega julgeks, loovaks ja avatuks.

Operating as usual

Huvikool Huvitera

Mõned huviringid ootavad veel huvilisi!
Üksikud vabad kohad ka teistes ringides.

Kastitäis häid mõtteid. Mõnusalt tarka kooliaastat!

Uus ja värske kooliaasta Tartu Erakoolis on alanud! Kui igal aastal oleme leidnud just algava aasta erilisuse, siis sellel aastal soovime üle kõige, et tulgu see kooliaasta nii tavaline, kui võimalik! Ilusat pidupäeva kõigile! #LõunaTERA #TäheTERA #ProTERA #Peedukool #SädeTERA

arileht.delfi.ee

Tartu Erakool: digikool tegutseb

arileht.delfi.ee Karantiiniaeg tõi kaasa muutused haridusmaailmas. Distantsõppest sai uus oskus, mis tuli omandada ja millega ühed said hakkama paremini kui teised. Tartu Erakool on üks nendest koolidest Baltimaades, kes on juba 2011. aastast alates aktiivselt keskendunud haridustehnoloogia integreerimisele õpp...

Oleme Ihaste päeval, arutame kohalikega vōimaluste üle luua Ihastesse päris oma TERA ja TERAKE. #tartuerakool #ihastepäev

Ühel suvisel päeval toimetasid LõunaTERAs väikesed ükssarvikud, ehk siis toimus Unicorn Squad tüdrukute tehnoloogiaringi laagripäev. Ükssarvikute seas leidus tüdrukuid Tartust, Lohkvast, Elvast, Puhjast ja Kongutalt. Tüdrukud täitsid droone lennutades erinevaid ülesandeid, nuputasid välja, kuidas kerarobotid vees efektiivsemalt liikuma panna, õppisid vooluringi põhimõtteid, tutvusid liitreaalsusega ja palju muud põnevat. Lisaks said tüdrukud nautida teadusvõlur Eeriku maagilist etendust. Päev oli lõbus ja sisukas ning ootame põnevusega järgmise suve laagripäeva. #tera #tartuerakool #TäheTERA #LõunaTERA #unicornsquad

HuviTERA loos!

Suurepärane võimalus!
Loosime välja 100€ suuruse toetuse, millega saab katta ringi osalustasu meie huvikoolis.

Loosimises osalemiseks märgi meie Facebooki leht meeldivaks, jaga seda postitust avalikult ja maini pildi all kommentaarides kolme sõpra. Arvesse lähevad kõik need jagamised, mis on tehtud enne 1. septembrit ning järgivad pildil olevaid juhiseid. Võitja tehakse teatavaks 1. septembril.

Tule!

Palju ringe? Vaata ringi! Pea käib ringi?
Vali ring ja astu ringi!

https://huvitera.ee/huviringid/
https://huvitera.ee/registreerimine/

docs.google.com

Tartu Erakooli IhasteTERA mikrokool ja lasteaed

Hea Tartu Erakooli sõber, ole hea ja jaga postitust nendega, keda see puudutada võiks. Nimelt uurime, kas Ihastes oleks peresid, kes soovivad Tartu Erakooli ja TERAKEse lasteaiaga Ihastes liituda. Plaanime sinna rajada mikrokooli ja lasteaia rühma. Huvi korral täida küsimustik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd44yQG_Je9DAWYScZQZJuJjq5eNUaG1KTD9zq6sOlDA9glw/viewform

docs.google.com Tartu Erakool koostöös Ihaste kogukonnaga plaanib avada Ihaste Ratsakeskuse juures (Raeremmelga 4) 1.-6. klassilist kooli ( 7.-9. klassi õpilased õpivad edasi Tartu Erakooli ProTERAs) ja lasteaia 2021/2022 õppeaastast. Küsimustikuga püüame mõista kui suur on kooli ja lasteaia vajadus Ihaste...

Kas siia pildile võiksid kuuluda ka sina?
ProTERA ootab oma väiksesse ja sõbralikku meeskonda uut kolleegi, kes õpetaks meie 7.-9. klasside õpilastele matemaatikat ja informaatikat.
Kui oled huviline meiega liituma, siis anna endast enne 10.07 märku, kirjutades või helistades direktor Marjeta Vennole: [email protected], 524 6878.

Alates uuest, 20/21 õppeaastast, alustab Tartu Erakooli uus haru, mikrokool SädeTERA, mida eelkõige iseloomustab:

*Individuaalne lähenemine
*Loomi kaasav õppekeskkond
*Distants- ja koduõppe tugi

SädeTERAs alustame ühe klassikomplektiga (2. + 3. liitklass), kuhu võtame sel aastal vastu kuni 12 õpilast. Enamus õpilased on endale koha leidnud, kuid ootame enda sekka veel paari last.

Lisaks väikestele klassikollektiividele on kooli suunitluseks loomi kaasav õpe ning distants- ja koduõppe tugi.

Otsime kaasamõtlevaid peresid, kes hindavad tihedamat kooli ja kodu koostööd ning peavad oluliseks individuaalsemat lähenemist. Õppetöö toimub esialgu Tartus LõunaTERA ruumides, lähiaastatel plaanime leida SädeTERAle eraldiseisva asukoha.

Täpsema informatsiooni SädeTERA üldhariduskooli kohta leiate lingilt:

https://tartuerakool.ee/sadetera/

TERA 13. lend, jääme teid igatsema. Väga!

huvitera.ee

Registreerimine 2020/2021 õppeaasta huviringidesse avatud!

huvitera.ee Registreerimine HuviTera uue õppeaasta huviringidesse on avatud. Valikus on kokku üle 30 erineva huviringi TäheTera ja LõunaTera koolimajades. Huviringid on mõeldud lasteaialastele ja koolilastele, mitmeid põnevaid ringe on ka 7.-9. klassi noortele. Uute huviringidena alustavad mänguline õpp...

lood.delfi.ee

Eestis juba on kool, kus õppeaasta läheb lahti poolest augustist ja tunnid algavad kell 9 - Pere ja Kodu

Meie olemegi see kool. #TERA

lood.delfi.ee Mailis Repsi palju kõneainet andnud ettepanek 15. augustil juba kooliaastat tasapisi alustada, tõi kaasa palju pahameelt ja segadust lapsevanemate jaoks. Tartus tegutsev erakool TERA on aga juba aastaid tavalisest haridussüsteemist erinevalt toimetanud, augustis õppeaastat alustanud ning sellest...

opleht.ee

Ajaränd kaheksakümnendate kooli ja tagasi

Seekord saab Õpetajate Lehest lugeda TERA õpilase Luise põnevat artiklit, mis valmis praktikumi lõputööna. #ProTERA

opleht.ee Ajaränd kaheksakümnendate kooli ja tagasi 5. juuni 2020 Luise Keller Tartu erakooli ProTERA 7. klassi õpilane - Kommenteeri artiklit Aasta 1985. Klassipilte tehti tollal ikka Lenini bareljeefi all. Aasta 2020 Tartu erakoolis TERA. 7. klassi saksa keele tund. Õpilased istuvad ümber laua, mitte ....

Uued õpilased on endale juba SädeTERAs koha leidnud ja seetõttu otsime endile juurde särasilmset õpetajat!

Meil on suur rõõm teada anda, et alates uuest, 20/21 õppeaastast, alustab Tartu Erakooli uus haru, mikrokool SädeTERA, mida eelkõige iseloomustab:

*Individuaalne lähenemine
*Loomi kaasav õppekeskkond
*Distants- ja koduõppe tugi

SädeTERAs alustame ühe klassikomplektiga (2. + 3. liitklass), kuhu võtame sel aastal vastu kuni 12 õpilast.

Lisaks väikestele klassikollektiividele on kooli suunitluseks loomi kaasav õpe ning distants- ja koduõppe tugi.

Otsime kaasamõtlevaid peresid, kes hindavad tihedamat kooli ja kodu koostööd ning peavad oluliseks individuaalsemat lähenemist. Õppetöö toimub esialgu Tartus LõunaTERA ruumides, lähiaastatel plaanime leida SädeTERAle eraldiseisva asukoha.

Ootame avaldusi juuni keskpaigani. Meil on hea meel, et esimesed õpilased on endale SädeTERAs juba koha leidnud.

Täpsema informatsiooni SädeTERA üldhariduskooli kohta leiate lingilt:

https://tartuerakool.ee/sadetera/

Peedu kool ja kogukonnamaja

Täna lõpetas TERA Peedu kooli 2.lend! Aktus toimus Peedu laululaval, ilm oli kevadiselt helge ja kerge, õunapuud õitsesid... Üllatuskülalisena tervitas lõpetajaid Tõnis Mägi, kes laulis sihtide seadmisest. Lapsevanemad Kristiina ja Gunnar tõid välja, et Peedu kooli teeb eriliseks see, et siin tehakse kõiki asju suure kire ja armastusega. Pärast pildistamist suunduti üheskoos koolimaja juurde kuue õppeaasta eredamaid hetki meenutama ja kringliga maiustama. Me täname kõiki lõpetajaid, õpetajaid ja lapsevanemaid! Ootame teid ikka külla!:)

Hoolimata tava- või eriolukorrast, on kooliaasta lõpp ikka tähtis ja pidulik päev.
Meeleolukat, sisukat ja toredat suvevaheaega! Puhake hästi!

Huvikool Huvitera

Laagrisse!

Peedul on mõnus! Ja veelgi mõnusamaks teevad selle toredad kaaslased, päike ja lõkkel grillitud vahukommid. Tule sina ka laagrisse!
Ja tead, lambad, kitsed, küülikud ja kanad on ka kohal.

Aktiivsete inspiratsioonilaagrite täpsema info leiad meie kodulehelt.

https://huvitera.ee/laagrid/

Tule meie LõunaTERA kooli inglise keele õpetajaks! Ootame Sind väga!

Tule meie Peedu kooli õpetajaks!

Käimas on distantsõppe 7 nädal. TäheTERA huvitunni õpetaja Inga tegi virtuaalse kokanduse tunni. Aitäh vahva ettevõtmise eest ning aitäh vanematele teisel pool ekraani laste toetamise eest. Koos saame kõik asjad tehtud! Ka mõnusaid banaaniküpsiseid. Head maisutamist! #TäheTERA

tartuerakool.ee

Eel- ja Lastekool

Avatud on eel-ja lastekooli vastuvõtt 2020/21 õppeaastaks. Registreerimine toimub ARNO keskkonnas (vali kõigepealt "minu lapsed", sealt HuviTERA ja edasi sobiv eelkooli rühm).
Täpsem info kodulehel:
https://tartuerakool.ee/eel-ja-lastekool/

tartuerakool.ee

Aitäh Luce Kool'ile toreda väljakutse eest!
TERA kodukontorites on nii üksi- kui ka koostoimetamist. Teiste kolleegide igatsust leevendavad videokohtumised.
Anname kodukontori pildi väljakutse edasi - Tartu Forseliuse Kool ja Tartu Raatuse Kool.

Tule meile matemaatika- ja/või robootikaõpetajaks! Ootame Sind väga!

Oleme juba uue õppeaasta ootuses! Ole sina ka osa sellest. :)

Välkväljakutse!

HuviTera 4. välkväljakutse!
Ükskõik, kas õues sajab lund või õunu, hiilib seal ringi naabri kass või kaelkirjak...
Sina tee lihtsalt pilti ja jaga seda meiega!

youtube.com

1.APRILL

Head naljapäeva! #TERA #TäheTERA

Head 1.aprilli!

youtube.com

ProTERA õpetajad - Võid minuga arvestada 2020

Lustlik tervitus tõestamaks, et distantsõpe pole meid muutnud. Kaalume kooliruumide rendilepingute lõpetamist ja digikeskkonda kolimist.
#protera

Distantsõppel saab "kohtuda" ka kirjanikuga. #LõunaTERA #MikaKeränen

opleht.ee

Millal on õige aeg alustada?

Koolipäeva alustamise teemadel on TERAl alati kaasa rääkida, eriti kui jutt on teismelise uneajast.

opleht.ee Millal on õige aeg alustada? 27. märts 2020 Sirje Pärismaa toimetaja - 3 kommentaari Enn Ööpik, Tiia Lepik, Marjeta Venno, Kristi Aavakivi. Foto: Sirje Pärismaa Ehk oleks just nüüd, kui lapsed ei ole enam nädalaid pidanud enne kukke ja koitu kooli minema, aeg võtta vastu otsus alustada jä...

Huvikool Huvitera

Kas oled valmis HuviTera VÄLKVÄLJAKUTSETEKS?

Väljakutse esitame sulle igal esmaspäeval ja neljapäeval.
Aeg-ajalt üllatame ka loosiauhindadega!

Tänane väljakutse tuleb siit!
Pilte ootame selle postituse alla kuni neljapäevani. :)

Nii kaugel ja nii lähedal.
Kui õpetaja Keret distantsõppe loovustundi planeeris, siis juhtus nii, et lisaks New Yorgi kunstniku Barry Rosenthali töödest inspiratsiooni ammutamisele said õpilased temaga ka videokohtumisel osaleda.
Barry Rosenthal Photography #ProTERA

youtube.com

Võimlemine Evelyniga (lühem)

Tee paus ja võimle koos meiega!
Püsi positiivne ja pese käsi! :)

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

LõunaTERA
TERApere
Õpetajate ansambel

Location

Category

Address


Tähe 4
Tartu
51010

Opening Hours

Monday 10:00 - 14:00
Tuesday 10:00 - 14:00
Wednesday 10:00 - 14:00
Thursday 10:00 - 14:00
Friday 10:00 - 14:00
Other Schools in Tartu (show all)
Tartu Herbert Masingu Kool Tartu Herbert Masingu Kool
Vanemuise 33
Tartu, 51014

Tartu Herbert Masingu Kool on Vanemuise tänaval asuv üldhariduskool, kus antakse hariduslike erivajadustega lastele 1.-12. klassini haridust.

Helen Doron Early English Ropka Huvikool Helen Doron Early English Ropka Huvikool
Veski 1
Tartu

Inglise keel lastele alates 3.elukuust kuni 14. eluaastani. Ootame enda juurde õppima kõiki lapsi Tartust.

UT Economics Club UT Economics Club
Narva Maantee 18
Tartu, 51009

Tartu Ülikooli Majandusklubi on organisatsioon, mis tegeleb majandus- ning finantsmaailma tudengitele lähemale toomisega.

Tartu 3. Keskkool Tartu 3. Keskkool
Raatuse 88
Tartu, 51009

Tartu Forseliuse Kool Tartu Forseliuse Kool
Tähe 103
Tartu, 50107

Maaülikooli Pereülikool Maaülikooli Pereülikool
Tartu, 51014

Maaülikool seob põlvkondi! Tule õppima koos lastega! Pereülikooli toetavad Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium

Autokool Radimix Autokool Radimix
Struve 5
Tartu, 51003

Aastast 2007 oleme Tartu linna üks edukamaid autokoole. Tagame kvaliteetse väljaõppe igale aktiivsele õpilasele! Asume Strve 5, Tartus

MTÜ Muusikakoda MTÜ Muusikakoda
Tähe 101
Tartu, 50112

RÕÕM MUUSIKAST!

Annely Sootsi Koolituse Tervisekool Annely Sootsi Koolituse Tervisekool
Kalevi 108
Tartu, 50104

Korraldame laias valikus koolitusi vaimse ja füüsilise tervise, psühholoogia ning toitumisega seonduvatel teemadel.

Escola Cajueiro de Capoeira Angola Estônia Escola Cajueiro de Capoeira Angola Estônia
Nisu 33
Tartu

Nisu 33, Tartu T ja N 18.00-20.00

Selge Autokool Selge Autokool
Soola 1A
Tartu, 51014

Meie eesmärk on pakkuda Teile ajakohast A-, B-, BE- ja AM- kategooria juhtide koolitust. Teie soove ja ettepanekuid ootame [email protected]

About   Privacy   Login C