Tartu Erakool

Tartu Erakool

Comments

Tere. Mul on kahju. Ma käin Lõuna-Koreas asuvas magistriõppes. Minu nimi on Kim Sangmin. Sel ajal olen kirjutanud lõputöö, aga ma vajan teie abi teisel pool maailmas, nii et ma lootusetult külastan ja palun teie vastust. Õppisin ärijuhtimist ülikoolis ja ma olen 18 aastat töötanud toitlustusseltsis, mis on haridusele vähem oluline. Ja mul on töö logistika planeerimisel ja seal toeks. Kuid ma valmistan ette elu teise etapi märksõna "haridus", mitte firma, logistika. Nüüd ma tahan elada oma elu sügaval minu südames. Oma elu lõppedes tahaksin seda kasutada oma haridusvõimet ebasoodsas olukorras olevate laste jaoks. Täpsemalt, ma olen huvitatud loomingulisest haridusest. Olen õppinud magistrikursust alates 2016. aastast, kui lugesin erinevaid raamatuid selle kohta, kuidas parandada õiget aju funktsiooni ja loovust. Mulle meeldis teadmiste hõlpsam levitamine inimestele ja tahtsin õppida enne, kui oli liiga hilja. Ma õpin Haridus lõbus ja kirglik. Ja nüüd olen ma oma magistriõppe viimasel poolaastal ja ma valmistan oma väitekirja. Ma andsin uudiskirja teemal "Maailma loomingulise hariduse juhtumid" igal kuul, alates 2017. aasta maist kuni käesoleva aasta veebruarini, "Maailmapanga hariduskeskuse" projekti ülesandeks, mille korraldas Korea teadus- ja loovuse edendamise fond. (Haridusministeeriumi avalik-õiguslikud organisatsioonid). Nende uuringute jätkamisega panin ma oma magistritöö teema "Loov hariduse rahvusvaheline võrdlus". Täpsemalt, see on klassikalise loomingulise hariduse, STEM või STEAM-i hariduse ja probleemipõhise õpikoolituse rahvusvaheline võrdlus. Kuid kuna ma ei õpetanud, ei saa ma oma magistritöös kasutada üldist hüpoteesi kontrollimise meetodit nii eelneva kui ka järelkontrolli käigus. Nii et ma vajan ressursside moodustamiseks e-posti intervjuud. Siis ma leidsin algkooli eest vastutava e-posti aadressi interneti kaudu. Palun kirjuta lihtsalt alltoodud küsimustele teada. 1. Milline õpetus toimub teie koolis või klassis, et arendada õpilaste loovust? Palun kirjeldage lühidalt õppekavasse või oma arvamust klassi loomingulise hariduse kohta. 2. Kirjeldage oma kooli või klassi STEM-i hariduse või STEAM-i haridust. (Milline on hariduse eesmärk?) 3. Selgitage probleemidepõhise õppe (PBL) juhtumianalüüsi oma koolis või klassis. (Kui IT-tehnoloogia on sulanud, on see parim tava!) Ma ootan teie vastust. Kui vastad, siis ma tasu teid, et minu olemine on minu kirega parim õpetaja. Aitäh. Parimate soovidega, Sangmin, Kim ----------------------------- Hello. I’m sorry. I am attending a Master of Education in South Korea. My name is Kim Sangmin. I have written a graduation thesis this time, but I need your help from the other side of the globe, so I desperately to visit and I beg your answer. I studied business administration at university, and I have been working in a catering company for 18 years, which is less relevant to education. And,I have a job on the logistic planning and support there. But I am preparing for the second stage of life with the keyword "education", not the company, logistics. Now I want to live my life deep in my heart. At the end of my life I would like to use it for the children of the disadvantaged in my educational capacity. Specifically, I am interested in creative education. I have been going to Master course of Education since 2016 when I read various books on how to improve right brain function and creativity. I liked to easily spread knowledge to people and wanted to study before it was too late. I am studying Education fun and passionately. And now I'm in the final semester of my master's course and I'm preparing my thesis. I contributed newsletter on the subject of "creative education cases of the world" every month from May 2017 to February of this year as a project task of the "Metropolitan Education Center" organized by the Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity. (Public corporations under the Ministry of Education) On the continuation of these studies, I set the subject of my master's thesis as "The international comparison of creative education". Specifically, it is an international comparison of creative education, STEM or STEAM education, and problem-based learning education in the classroom. However, since I am not in teaching, I can not use the general method of verification of hypothesis through pre-test and post-test for my master's thesis. So I need the e-mail interview to make up the resources. Then I found the e-mail address in charge of elementary school by searching the internet. Please simply write down what you know about the following questions. 1. What kind of teaching is performed in your school or class to develop students' creativity? Please briefly describe the curriculum or your opinion on the creative education in the class. 2. Describe STEM education or STEAM education practices in your school or class. (What is the aim of education?) 3. Explain the case study of Problem Based Learning (PBL) aim in your school or class. (If IT tech is melted, it is the best practice!) I will be waiting for your answer. If you reply, I will reward you foy my being a best educator with my passion. Thank you. Best regards, Sangmin, Kim

Mission: Tarkusega julgeks, loovaks ja avatuks.

Vaheaja laager tundub sedapuhku eriti huvitav! Tulge, teeme koos filmi!

HuviTERA välklaager tuleb taas!
Sel korral ootame laagrisse filmihuvilisi 1.-6. klasside õpilasi.

Lühifilmi välklaager toimub 25.-27. veebruaril kell 10.30-15.30 Tartu Erakoolis (Tähe 4).

Täpsem info ja registreerimine: https://huvitera.ee/huvitera-kutsub-1-6-klasside-opilasi-luhifilmi-valklaagrisse/

TäheTERA esimesed klassid tähistasid 100. päeva koolis piduliku balliga! Tantsiti poloneesi, saltarellot, valssi ja padespaani. Aitäh õpetaja Ilme, et lastele toredad tantsud selgeks õpetasid ning õpetajad Thea, Anu ja Ly peo teiste etteastete korraldamise eest.
#TäheTERA

Täna külastasid tulevased riigikogulased ja ministrid Stenbocki maja ja Riigikogu hoonet. Meie üheksandikel oli ka suurepärane võimalus kohtuda Reformierakonna fraktsiooni liikme Liina Kersnaga. Aitäh võimaluse eest ronida Pika Hermanni torni Eesti lipu juurde!
Päev jätkub KUMUs.
#ProTERA

Jaanuaris väisasid neli TäheTERA võõrkeeleõpetajat Londonit. Käidi inglise keele õpetajate konverentsil, kust võeti kaasa palju põnevaid mõtteid, inspireerivaid õppematerjale ja pangetäis emotsioone. Lisaks külastati ka Bell Londoni inglise keele kooli ja Apple'i tunnustatud algkooli Holy Trinity Primary School. Koolidest ammutati hulgaliselt ideid, mida enda klassiruumi üle kanda ja mille abil õppimist põnevamaks muuta. Reis jätkus haridusmessil BETT 2020, mille fookuses oli haridustehnoloogia. Lisaks tööle leidsid õpetajad veidike ka aega kultuurikümbluseks.

Nädal täis matemaatikat: korrutamise trips-traps-trull, peast arvutamine, päevaülesanded ja palju muud. Aitäh õpetajad Marge ja Egle korraldamast! Matemaatika on lahe! #täheTERA

Huvikool Huvitera

Osa HuviTERA õpetajatest külastas sellel nädalal Kiievit, kuid hakkajaid ringijuhendajaid jagus ka BETT haridustehnoloogia messile Londonis.

Messipäevad olid täis uusi põnevaid tehnoloogilisi vahendeid ja nende testimist, põnevaid esitlusi tehnoloogia abil õpetamisest ja õppimisest ning arendavaid vestlusi kolleegidega üle kogu maailma. Eriti tänaksime Makeblock'i ja TTS Robotics'it, kes jagasid meiega nii infot oma uusimate mudelite kohta kui ka kogemusi, mis nad oma tegutsemisaastate jooksul on kokku kogunud sellest, kuidas kasutada roboteid ja muud tehnoloogiat koolieelses eas või algklassides.

Suur tänu Tartu linnale arendusreisi toetamise eest!

Õpilaste väljakutsed teevad elu põnevaks!
Täna saime vaadata ja mängida eelmise aasta Robotexi võistluse võitja-robotiga ning viimasel ajal on väga populaarseks saanud väljakutsena valminud malelaud.
#ProTERA

Head uut aastat! (Snovom godom!) Meie vene keele õppijad esinesid Näärivanale ja Snegurotškale. Keeleõppe oluline osa on keskkonna loomine ja kultuuri tutvustamine. Õpilaste etteasted olid väga toredad. #täheTERA

Valminud on järjekordne õpilaste väljakutse meistriteos - 8. klassi tüdrukud maalisid keemia klassi seinale perioodilisustabeli!
Proaktiivset ja produktiivset uut aastat!
#ProTERA

VÕRKPALL ON VÕRRATU!
02.-03.01.2020 toimus Tartus Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Haridustöötajate Liidu ÕPETAJATE VÕRKPALLIVÕISTLUSED.
Tartu Erakool oli väljas kahe võistkonnaga. 3. liigas saavutati 10. koht.
2. liigas võideldi välja teine koht ja hõbemedal!

tartuerakool.ee

Tule meile õppima

Avatud on 2020/21 õa 1. klassi avalduste vastuvõtt. Ootame meie kooli väärtustega haakuvaid peresid meie kogukonnaga liituma! Täpsemalt vaata kodulehelt: https://tartuerakool.ee/tule-meile/

tartuerakool.ee Vastuvõtutingimused Vastuvõtt 1. klassi 1.klassi vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks TäheTERA ja LõunaTERA õppekohtadesse: * Elektroonilisi kooli astumise avaldusi ootame ajavahemikul 2.jaanuar-25.jaanuar 2020. (link avaldusele avatakse 2.01.2020) * Infotund TäheTERAS 9.jaanuaril kell 17.15 * In...

Loodame, et veidi soojust, helgust ja päris jõulutunnet puges teile põue TERA traditsioonilisel kirikukontserdil. Rahulikke jõule kõigile! 🎅🏻 #TERA #TäheTERA #ProTERA #LõunaTERA

Millised imelised õpilaste käsitööna valminud jõulukingitused Tartu Kutsehariduskeskuse praktikumidest! Suur aitäh!!! #ProTERA #KHK

Kingime aega! Meie TäheTERA õpetajad käisid TERAKEse lasteaias lastega lustimas. #kogukond #TäheTERA #TäheTERAKE

LõunaTera laululapsed osalesid heategevusprojektis "Imelised jõulud" ning esinesid Tartu hooldekodu jõulukontserdil. Kaasa võeti ka kooli kaardikodades südamega meisterdatud kaardid, mille sisse said toredad jõulusoovid.
Meie väikesed jõuluinglid said nii eakate kui ka kõigi teiste osaliste suure aplausi ja kiidusõnade osaliseks! #LõunaTERA

Huvikool Huvitera

Otsid jõuludeks kingitust iseendale või mõnele kallile inimesele? Klaasvitraaźi koolitus rõõmustab nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

Täpsem info ja registreerimine:
https://huvitera.ee/klaasvitraazi-kursus-lastele-ja-taiskasvanutele/

..."Mulle tundub, et jõuludel on omaette lõhn," lisas Lotta...just selliste sõnadega lõppes II advendi hommik aatriumis. Peale seda täitus maja sigina-sagina ning mõnusa karamellistatud mandlite ja piparkoogi lõhnaga. Valmisid isetehtud kingid endale või oma kallitele. #TäheTERA

Meie kooli neljandikud ja kuuendikud osalesid Tartu linna filmi konkursil "Minu kool", mis toimus TDK prantsuse keele päeva raames ning saavutasid seal mõlemas vanuserühmas väga tubli 2.koha. Félicitations!

Eile sai ülivinge lõpu meie koostööprojekt @JJ-street tantsukooliga. Eesti Rahva Muuseumis leidis aset heategevuslik jõulukontsert "Tartu tantsib", kus osalesid meie kooli lapsed huvitunnis õpitud tantsudega. Täname treener Markus Tõnissaart kavade kokku panemise ja laste juhendamise eest. Kontserdi tulu läks TÜK Lastefondi haruldaste haigustega laste toetuseks. Aitäh lastele ja peredele, kes vaatama tulid!

1. detsembril avati Lõunakeskuses pidulikult jõuluaeg ning Lõunakeskuse jõulumaa. LõunaTERA lapsed rõõmustasid külastajaid laulu ja tantsuga. #LõunaTERA

Traditsiooniline TERA kõnevõistlus vaimustas žüriid ja kuulajaid ka sel aastal. Oleme meie üheksandike üle ütlemata uhked!
#ProTERA

Kaks päeva, kaks portsu haridussõpru üle terve laia ilma.
Pakast (ja TäheTERA kogemustelaviini) trotsisid külalised Singapurist, Jaapanist, Luksemburgist ja Hollandist.
Until we meet again!

Huvikool Huvitera

Tulge osa saama!

Jätkame kogemuspäevadega! Sellel korral kutsume koostöös Teadushuvihariduse Liiduga peresid meie teaduslaborisse katseid tegema. Täpsem info ja registreerimine siin: https://www.teadushuvi.ee/teadusringidepaev (HuviTERA registreerimislingi leiate Tartumaa alt).

Eestlaste vanu rahvakombeid au sees hoides, võtsime vastu mardisandid TäheTERAst ja kadrisandid LõunaTERAst. Hooga sai sanditatud ka ProTERAs ja Peedu koolis.

#TERAsest mehed on hästi hoitud!
Aitäh, et kõrvadele pai ja varvastele sooja tegite.

loovusait.ee

Tartu Kunstikooli ja ProTERA koolijuhid: järeltuleva põlvakonna kasvatamine on kõige loovam tegevus üldse — Ajurünnaku stuudio Loovusait - paneme ideed kasvama! Mõõdame tulemusi.

Loovusait - ajurünnakustuudio ja nende podcast Sähvatus, seekord üheks külaliseks Marjeta Venno.

loovusait.ee Seisata ja mõtesta, mida võtad kaasa ja mida jätad maha. Me võiks rohkem küsida "Miks?" - see on hea filter valikute tegemiseks. Mida ma täna teistmoodi peaks tegema?Need on kolm mõttetera paljudest, mis tulid jutuks meie seekordsete külalistega, kelleks olid Tartu koolijuhid Kadi Kreisi Tar...

Novembri rahvapärased nimetused on talvekuu, külmakuu, kosjakuu, hingekuu, tahmakuu, mardi- ja kadrikuu. LõunaTERAs on november ka rahvaluule ja ennemuistsete juttude kuu. Täna käis muinasjutte vestmas spetsialist suulise pärimuse alal Piret Päär, kelle jutustusi kuulasid lapsed hiirvaikselt ja suure põnevusega. #LõunaTERA

Meeleolukas isadepäev LõunaTERAs. Aitäh isadele ja lastele. Suur aitäh Teile, #GrüneFee, #Epiim, #Eestileivatööstus ja #Karnilihatooted, et panustasite meie võileiva töötuppa! #LõunaTERA

Kallid TERAsed isad, te olete meile väga olulised! Meenutuseks pilt ülimalt emotsionaalsest isadepäeva kontserdist. #TäheTERA

Täna on ProTERAs Mihkli-päev, sest Triine kauaoodatud väljakutse sai teoks ning meie iganädalases kohtumistunnis käis Mihkel Raud.
#ProTERA

Haridusinnovatsiooni meistriklassi 1. lennu vilistlane Marjeta Venno jagas täna 2. lennu koolijuhtidele meie arengulugu ja näpunäiteid haridusuuenduste disainimisest.
#ProTERA

Täna oli meil väga sportlik pikk vahetund ehk jalgpall õpilaste ja õpetajate vahel ehk 3 : 1 ehk Sebastiani väljakutsena korraldatud üritus.
Aitäh, Sebastian!
Aitäh staadioni kasutusloa eest, Tartu Forseliuse Kool!
#ProTERA

opleht.ee

Tartu erakool läheneb teismelistele uutmoodi

Tänases õpetajate lehes
#ProTERA

opleht.ee Tartu erakool läheneb teismelistele uutmoodi 11. okt. 2019 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit Õppida võib igal pool. Fotod: TERA Jutupesad meeldivad nii õpilastele kui õpetajaile. Astmestikuga ühisalas korraldatakse viktoriine, kohtumistunde jt üritusi suuremale seltskonnale. Ta...

ProTERA esimene vanemate õhtu möödus coachingu-teemaliselt koos coach Karl Kermesega ja meie õpilaste ning tiimijuhtide lugudega. Täname osalejaid ja kohtume novembris!
#ProTERA

2019 aasta Tartu õppeasutuse juht on meie oma kallis Urmo!

TäheTERA tänunurk: aitäh Sefiiritordid, aitäh Tassikoogid õpetajatepäeva suhkrutüki eest! Aitäh Kristo Ausmehele Medita kliinikust, et panid meie kooli mehed oma tervise peale mõtlema! Aitäh Regina ja Inga teraapiliste töötubade korraldamise eest! Aitäh kogu meie meeskonnale! #TäheTERA

Tartu Erakooli meeskond saavutas koolidevahelisel jalgpalli meistrivõistlustel II koha! 🥈 Olete ülitublid!

Huvikool Huvitera

Registreerima!

Haridusfestivalile! Neljapäeval, 24. oktoobril räägib mängustamisest ja mängimisest meie õpetaja Meelis Brikker. Registreerimine töötubadesse on juba avatud.

Meie kooli kuuendikud said võimaluse osaleda projektis "Peakokad koolis". Restoran Joyce'i koka Henri Uiboaia käe all valmisid tervislik ahjukala köögiviljadega, taimne risoto, karask ja kamakreem marjadega. Aitäh kogemuse eest!

youtube.com

Õpetajatepäeva tervitus #TäheTERA

TERA õpetajatepäeva tervitus! #TäheTERA #meilonvahva

Võim on tänaseks üheksandikele üle antud.
Head õpetajate päeva!
#TähaTERA #LõunaTERA #ProTERA

Nautisime rahvusvahelisel muusikapäeval erinevate pillide helisid! #TäheTERA

Head rahvusvahelist muusikapäeva!
Meie tähistasime seda muusikaviktoriiniga - tunne oma õpetaja lemmiklaulu.
Soovi korral nuputa ka!
* Kes meie õpetajatest avastas enda jaoks 8. klassis karmima muusika ja fännas Metallica laulu "Enter Sandman"?
* Kes meie õpetajatest kulutas kunagi 45 minutit selleks, et alla laadida oma esimene mp3 - Beastie Boys'i "Sabotage"?
#ProTERA

Sügis on vallutanud TäheTERA maja: seintel on vahvad pildid, aknalaudu kaunistavad kaunid kompositsioonid ning Mihklilaadal pakuti head-paremat sügisandidest. #TäheTERA

Täna me räägime Grete Arroga metakognitsioonist, õppimisest mõtlemisest, meelde jätmisest, salvestamisest ning paljust muust põnevast ja tähtsast. Õppimine täies hoos!
#ProTERA

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

LõunaTERA
TERApere
Õpetajate ansambel

Location

Category

Address


Tähe 4
Tartu
51010

Opening Hours

Monday 10:00 - 14:00
Tuesday 10:00 - 14:00
Wednesday 10:00 - 14:00
Thursday 10:00 - 14:00
Friday 10:00 - 14:00
Other Schools in Tartu (show all)
Kiivi Autokool Kiivi Autokool
Aleksandri 6
Tartu, 51004

Kiivi Autokool on Tartu vanimaid ja kogenumaid autokoole. Pakume AM, A, B, ja BE kategooria teooria-ja sõiduõpet. www.kiivi.ee

Midrimaa Lasteaed Midrimaa Lasteaed
Vanemuise 28
Tartu, 51003

Tartu Lasteaia Midrimaa (Vanemuise 28) ametlik Facebooki leht.

Tartu Ülikool - Rahvatervishoid Tartu Ülikool - Rahvatervishoid
Ravila 19
Tartu, 50411

Magistriõppe eriala meditsiiniteaduste valdkonnas.

Asper Koolituskeskus Asper Koolituskeskus
Sõpruse Pst. 2
Tartu, 50705

Uue hooga. Praktiline raamatupidamisõpe algajatele ettevõtjatele ja raamatupidajatele.

Baltic Defence College Baltic Defence College
Riia 12
Tartu, 51010

Annely Sootsi Koolituse Tervisekool Annely Sootsi Koolituse Tervisekool
Kalevi 108
Tartu, 50104

Korraldame laias valikus koolitusi vaimse ja füüsilise tervise, psühholoogia ning toitumisega seonduvatel teemadel.

Tartu Uisukool Tartu Uisukool
Ringtee 75
Tartu, 51014

Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Hea Koer Hea Koer
Ujula 1a
Tartu, 51008

Koera- ja inimsõbralik koolitus, mis paneb aluse usaldusväärsele suhtele ja annab oskused kogu eluks. Ole oma koera parim sõber!

Eesti matemaatikaolümpiaad Eesti matemaatikaolümpiaad
Juhan Liivi 2
Tartu, 51005

Eesti matemaatikaolümpiaad on pikaajaliste traditsioonidega koolinoorte matemaatikavõistlus. Esimene Eesti matemaatikaolümpiaad peeti aastal 1954.

Tartu KHK turismiosakond Tartu KHK turismiosakond
Kopli 1
Tartu, 50115

Tartu Kutsehariduskeskuse turismi suuna ametlik leht.