Loodus- ja keskkonnauuringute huviring

Tartu Loodusmajas tegutseva Looduse ja Keskkonnauuringute huviringi tegutsemised nii sõnas, infos kui ka pildis...

Loodus- ja keskkonnauuringute huviring Kellele? Õpilased 7.-12. klassist. Kus? Tartu Loodusmajas, Lille 10, laboris (üks kord nädalas). Millal? Vaata täpsemalt Tartu loodusmaja tunniplaanist. Mida teeme? Tutvume looduse mitmekesisusega. Arendame keskkonnasäästlikku ja –sõbralikku eluhoiakut. Õpime tundma keskkonna uurimise erinevaid meetodeid ja võimalusi. Õpime planeerima ja läbi viima lihtsamaid loodusteaduslikke uurimusi ja katseid. Osaleme näitustel, ekskursioonidel, laagrites, noortevahetuse projektides. Õpetaja nimi ja kontakt: Gedy Siimenson, mob. 56466887, e-post [email protected]

[01/16/19]   Põnevad mõõtmistulemused eilsest huviringist:

Tegevus: Luksmeeteriga valgustiheduse mõõtmine luksides (pinna valgustustihedus = 1 lx, kui pinna 1 m2 langeb valgusvoog 1 luumen).

Töövahend: Luksmeetris muundab valgusenergia elektrivooluks fotodiood.

Tulemused: laboris 1780 lx, raamatukogus 740 lx (võiks parem olla), koridoris 100 lx, vastuvõtu(info)laua juures 180 lx (võiks parem olla), talveaias 1050 lx, väljapääsu sildid 80 lx, tualettruumis 480 lx.

Tustainfo: Valgustatus 10-200 lx on piisav näiteks koridorides ja ruumides, kus lugemine ei ole vajalik. 200-800 lx on vajalik tavapärasteks tegevusteks, 800-3000 lx eriotstarbelisteks tegevusteks. Näiteks raamatukogu soovituslik valgustihedus on 800-1500 lx ning vastuvõtulaua soovituslik piir on 200-750 lx.

Halb valgustus madaldab tööviljakust, soodustab silmade väsimist, kuid seda teeb ka liiga ere valgustus. Loomulik valgustus on kõige parem. Inimene on ju ka seotud looduse rütmidega :)

Järeldus: Teeme raamatukogu ja infolaua valgemaks :) Ja laboris pole vaja kõiki tulesid õppetööks põlema panna.

Löögijõud ja plastik

Loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilased planeerisid katseid erinevate plastiliikidega. Parimad palad esitame videotena.
Video 1: Löögijõud ja plastik

The Baltic Sea Project (UNESCO)

Endised loodus- ja keskkonnauuringute õpilased tegutsevad ka peale ringiskäimist!

The Estonian hiking hobby class students from Tartu Nature House motivated their mates at Tartu Hugo Treffner Gymnasium to do a flash-mob during a break at school today to support fair-minded politics and sustainable decision at COP 24 (United Nations Climate Change Conference) in Katowice, Poland, at this time.

A high-level event on climate action will be convened on Tuesday, 4 December. The event will offer a unique vision of how the world is affected by climate change and how different sectors and stakeholders are collaboratively addressing this urgent challenge. http://www.cop24.katowice.eu/

The group of students belong in the UNESCO ASPnet Baltic Sea Project network and acted upon the call made by the Katowice school II Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Konopnickiej who also is involved in the Baltic Sea Project (http://www.b-s-p.org/home/).

The students dancing together in different countries at the same time should represent that a common goal can only be reached with joint effort!

terveilm.ee

Vesi ja kanalisatsioon « Terveilm

Täna on rahvusvaheline vetsude päev!

19. novembril on rahvusvaheline tualettide päev. Kuigi vetsus käimine ei vaja eraldi tähistamist, on puhta vee ja sanitaartingimuste puudumine üks suuremaid surmade ja haiguste põhjuseid maailmas. Statistikat ilmestab fakt, et maailmas on mobiiltelefone kasutavaid inimesi rohkem kui neid, kes saavad kasutada käimlat.

AKÜ huvikaitse spetsialist Karl Oskar Villsaare sõnul rääkis ka Eesti meedia sellest teemast põgusalt, kui selgus, et Eesti ei täida Euroopa Liidu nõuet majapidamiste ühiskanalisatsiooniga liitmiseks. “Ähvardava kohtutee kõrval räägiti aga vähem sellest, et loodusesse sattuv reovesi saastab oluliselt põhjavett nii meil kui mujal maailmas. Samuti on lääneriikides suur probleem tualettidest alla lastavad hügieenitarbed või uriiniga veekogudesse jõudvad ravimijäägid”.

Globaalsel skaalal peitub vetsude rajamises aga suur võimalus vaesuse vähendamiseks ja tervise parandamiseks. Hetkel ei ole võimalus korralikku tualetti või käimlat kasutada 2,4 miljardil inimesel. 1,8 miljardit inimest kasutab vett, mis võib olla fekaalidega saastunud.

Korralike tualettide puudumine tekitab eriti suuri probleeme naistele. Kultuurilistel põhjustel ei tohi naised paljudes maades avalikult põllul pissil käia, öösel üksi väljas käimine teeb nad aga haavatavaks seksuaalsetele rünnakutele. Tüdrukud ei saa aga käia koolis, kus ei ole vetsusid. Siin peitub tohutu vaesuse vähendamise võimalus – kui ehitada veesüsteeme ja käimlaid, suurendab see vaeste inimeste võimalusi elada tervemat elu ja saada haridust.

On välja arvutatud, et iga vee ja sanitaartingimuste parandamisele kulutatav euro toodab tagasi kaheksa eurot. See tuleb vähenenud ajakulust, suurenenud tootlikkusest ja väiksematest tervishoiukuludest.

2015. aastal leppisid kõik ÜRO liikmed, kaasa arvatud Eesti kokku 17 kestliku arengu eesmärgis järgmiseks 15 aastaks. Üks oluline valdkond on vesi ja kanalisatsioon ehk tagamine, et kõikidel inimestel oleks võimalus kasutada käimlaid ja puhast vett. Eesmärgi teine oluline osa on inimtegevuse tõttu saastunud vee puhastamine, et see ei kahjustaks meie tervist ega loodust. Lisainfo: www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/vesi-ja-kanalisatsioon/

Inglisekeelsed visuaalid rahvusvahelise tualettide päeva kohta: http://www.worldtoiletday.info/wtd2018/resources/social-media/

Arengukoostöö Ümarlaud on avalikes huvides tegutsev 33 arengukoostöö ja kestliku arengu valdkonna vabaühendust esindav organisatsioon.

terveilm.ee

Negavatt

Keskkonnainvesteeringute Keskus korraldab esmakordselt I-VI klassi koolinoortele keskkonnateemalist videokonkurssi mini Negavatt.

Tore, et loodust ja keskkonda saavad vaadelda, uurida ja tähelepanekuid loovalt edastada ka nooremad kui loodus- ja keskkonnauuringute huviringi õpilased!

Negavati väikevend mini Negavatt ootab I-VI klasside 2-minutilisi videosid, kus leitakse lahendus mõnele keskkonnaprobleemile. Auhinnaks kogu meeskonnale 700 euro väärtuses reisiraha külastamaks mõnda looduskeskust, muuseumi, ettevõtet või korraldamaks ülipõnev loodusmatk. Kõikide osalejate vahel loosime välja nutitelefoni uute ägedate videode tegemiseks!

Tšekka: www.negavatt.ee/mini

tartuloodusmaja.ee

Tartu Loodusmaja - Tartu loodusmaja sügisene loodusretk peredele (16.09.2018)

Tähelepanu lapsevanemad ja õpetajad

Veel on mõned vabad kohad selle sügise perede retkede viimastele väljasõitudele:
pühapäeval, 16. septembril Meerikunno rabamatkale.
Täpsem info ja registreerimine:
https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uudised/tartu-loodusmaja-sygisene-loodusretk-peredele-16092018/
Neljapäeval, 20. septembril lodjaretkele Emajõe suursoost Tartusse.
Täpsem info ja registreerimine:
https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uudised/tartu-loodusmaja-kutsub-20-septembril-loodusesopru-taas-lodjaretkele/
Ootame nii peresid kui õpilasi, vanemate rühmade õpilased saavad osaleda ka saatjata.

Tiina Lilleleht
[email protected]

tartuloodusmaja.ee Tartuloodusmaja on lahe

tartuloodusmaja.ee

Tartu Loodusmaja - Tartu loodusmaja sügisene loodusretk peredele (16.09.2018)

Septembris on Tartu lloodusmajal plaanis kaks põnevat loodusretke!

16. septembril külastame Meenikunno raba. Lisainfo ja link registreerimisele:
https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uudised/tartu-loodusmaja-sygisene-loodusretk-peredele-16092018/

20. septembril sõidame lodjaga Emajõge mööda, lisainfo ja link registreerimisele: https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uudised/tartu-loodusmaja-kutsub-20-septembril-loodusesopru-taas-lodjaretkele/

tartuloodusmaja.ee Tartuloodusmaja on lahe

tartuloodusmaja.ee

Tartu Loodusmaja - Ringidesse registreerumine

Loodus- ja keskkonnauuringute huviring alustab taas!
Ikka teisipäeviti kell 16:15-18:30 Tartu loodusmajas.
Esimene ringitund toimub järgmisel nädalal (11.09)!

Meil on kohti uutele huvilistele!
Pane end kirja siin: https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/loodusmaja/huviringidesse-registreerumine/

tartuloodusmaja.ee Tartuloodusmaja on lahe

tartuloodusmaja.ee

Tartu Loodusmaja - Ringidesse registreerumine

Huviringi registreerimine on avatud!
Mine siia: https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/loodusmaja/huviringidesse-registreerumine/

tartuloodusmaja.ee Tartuloodusmaja on lahe

Loodus- ja keskkonnauuringute ringiõpilased on tegusad ka isegi suvel!

15.-26.07 saime hakkama ERASMUS+ noortevahetuse korraldamisega Saarjärvel (Põlvas), kus toidu ja keskkonnahoiu teemalised arutelud, töötoad ja talude külastused lähendasid 16 Eesti noort 16 Itaalia noorega. Selle kohta kavandame nüüd infopäeva, mis leiab aset septembris Tartu loodusmajas. Aitäh, Jürgen, Merlyn, Brita Lii, Katariina, Tuuli, Gundra ja Jürgen Hendrik, et nii suure töö ära tegite! Ja aitäh, Tomas, et osalejana oma panuse andsid.

Augusti alguses käis meie ringiõpilane töövarjuks rannikuteadlaste juures (UNESCO Läänemere Projekti raames) Saaremaa rannajoont ja -profiili mõõdistamas. Ka sellest saab loodetavasti lähemalt kuulda mõnel vahval konverentsil uue õppeaasta alguses. Aitäh, Brigitta, et nii tegus oled!

24.-26.08 osalevad 3 meie ringi õpilast UNESCO Läänemere Projekti looduslaagris, kus nad ise töötubasid läbi viivad. Ees ootab vahva kogemuste jagamine, loodusteaduslikud töötoad, parvematk, minitalgud ja palju muud. Aitäh, Karoli, Tiina ja Mattias, et soovite ja julgete oma oskusi teistega jagada.

17.-22.09 osaleb meie õpilane UNESCO Läänemere Projekti rahvusvahelisel konverentsil Saksamaal ja esindab koos 8 õpilasega eri piirkondadest Eestit. Konverentsile sõidetakse ühisbussiga, mis transpordib kohale nii Jaapani, Läti kui ka Leedu osalejad. Konverentsil on esindatud 10 erinevat riiki. Aitäh, Egeli, et nii võimsalt ka meie huviringi esindad!

Küll see noorus on ilus aeg kui sul on mõttekaaslased ja sõbrad huviringist võtta!

Loodus- ja keskkonnauuringute huviring jätkab ka 2018/2019 õppeaastal! Ringi registreerimine avatakse peagi taas siin: https://www.tartuloodusmaja.ee/ET/loodusmaja/huviringidesse-registreerumine/

Tartu loodusmaja

Loodusmaja ootab külalisi! Homme, 1.juunil, on lastekaitsepäev!

1. juunil tasub sammud seada Tartu loodusmajja! Pargis on avatud LOODUSE KIHELKOND. Looduse kihelkonnas toimuvad kell 10.00-13.00 erinevad töötoad nii etteregistreerimisega kui ka avatud osalusega! Vihjeks võime öelda, et toimuvad näiteks aaretejaht liivakastis, saab omandada matkatarkusi, mängida lindudega peitust ning kaevata kompostikastis! Pargis on ka väljas Tartu ülikooli loodusmuuseum ning Alpiklubi Firn. Täpsem info ja registreerimine https://lastekaitsepaev.wordpress.com/ . Ka kogu maja on 1. juunil avatud! Külastada saab uut ja uhket sääsenäitust, mis on üleval ainult 2. augustini, nii et tasub kiirustada! Samuti on avatud loomatuba. Piletiinfo ja rühmakülastuste registreerimine http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uhke-suvine-saasenaitus-tartu-loodusmajas-saaskedega-sojas-ja-rahus/

Eesti Roheline Liikumine

Hea uudis, mida loodus- ja keskkonnauuringute huviring juba pikalt oodanud on. Oleme sel aastal (ja mitmel eelneval) päris palju rääkinud mikroplastist ja erinevate plastiliikude mõjust tervisele, keskkonnale.

Euroopa Komisjon on esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastuvõtmiseks ettepanekud ühekordsete plasttoodete keelustamiseks.Ettepanek käsitleb kümmet ühekordselt kasutatavat plasttoodet ja püügivahendit, mis moodustavad 70 protsenti Euroopa mereprügist. #GreenPublicEvents #plasticfreebaltic

Aitäh EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituut!
Tartu loodusmaja lapsed istutasid päris mitu mändi, said teada praktiliselt metsamõõdistamisest ja panid proovile oma teadmised metsaviktoriinis.
Ja kes ei teadnud varem, siis nüüd teame kindlasti, et hariliku männi istutamise algtihedus peab olema vähemalt 3000 taime hektaril :)

Loodus- ja keskkonnauuringute ringi noored on hakkama saanud noortevahetusprojekti kirjutamisega ERASMUS+ programmi ning kavandavad hetkel ägedat keskkonnateadlikkuse kasvatamise noortevahetust. Jaga infot, et Sinu 15-18.aastane tuttav saaks suveks planeerida ühel vahval üritusel osalemise!

Kandideerimistähtaeg pikenes 1.aprillini!

Kui oled julge noor vanuses 15-18.aastat ja sulle pakub huvi Itaalia kultuur ning pead oluliseks säästlikku tarbimist, siis oled oodatud kandideerima!
Loodame, et Itaalia noored kirjutavad ise samuti projekti ning kutsuvad meid järgmisel aastal ka enda juurde. Jah, on võimalik, et kui osaled Eestis toimuval 10-päevasel noortevahetusel, siis õnnestub sul ka aasta pärast uutele sõpradele Itaalias külla minna!
Eestis toimuv noortevahetus viib sind tasuta Saarjärve puhkealale, sõidutab mööda Lõuna-Eesti toidu-teemalisi vaatamisväärsusi ning toitlustab mahetoodetega Tartust.
Projektis peame oluliseks soolist tasakaalu, seega jaga kuulutust nii oma sõbrannadele kui sõpradele. Põnev suvi garanteeritud!
Kandideeri siin: http://bit.ly/2FSEUAt

Kutsume noori vanuses 15-18 aastat kandideerima Tartu loodusmaja noortevahetusprogrammi Eestis, mis toimub suvel (15.-24.juuli 2018).
Tegutse kiiresti, sest tähtaeg on juba 25.veebruar!!! ✎✎✎Kandideerimisvormi link asub all pool.✎✎✎
***
Laagri korraldavad Tartu loodusmaja noored ise, tehes koostööd Itaalia partneritega ERASMUS+ projekti "F.O.O.D: Finding Ourselves in Obscure Diversity" raames.
***
Projekt keskendub noorte võtmepädevuste arendamisele ja keskkonnateadlikkuse kasvatamisele läbi toidu elutsükli uuringute. Fookuses olevad teemad on noorte osalus ja kaasamine, tervislikud ja keskkonnasõbralikud ning traditsioonilised toiduvalikud, toidu tootmine ja inimeste tarbimisharjumused ning meie valikute seosed kliimamuutustega.
***
Käesoleva projekti tulemusena:
1. Tugevneb kultuuridevaheline mõistmine.
2. Kasvab teadmine ja oskus valmistada ise toitu ning leida toorained keskkonnasõbralikul viisil.
3. Kasvab julgus suhelda inglise keeles, ennast väljendada ning ise keskkonnaalaseid uurimisi algatada.
4. Kasvab oskus korraldada ise oma õppimist ja kogemusi reflekteerida.

Rohkem infot projektist: http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/projektid/food/​

Kandideerimise tähtaeg on 25.veebruar!​
Kandideerimiseks palume täita järgnev vorm:
✎✎✎ http://bit.ly/2CQ0Qri ✎✎✎

Kandidaadid täidavad kandideerimisvormi, mille abil hinnatakse nende motivatsiooni osaleda ning nende võimalikku panust projekti elluviimisel kaasa lüüa. Näiteks, kui sul on huvi ja oskusi juhtida vahvaid mänge, algatada hommikuvõimelmist, läbi viia mõttetalguid, arutelusid või kui oskad fotosid teha ning artikleid kirjutada või programmi edukust analüüsida, siis oled kindlasti projekti edukaks läbiviimiseks üks tugev kandidaat. Seega too välja kõik oma toredad oskused ja märkimisväärt kogemused.

Kandidaatide seast valitakse 9 osalejat, kellega võetakse ühendust ning tehakse telefoni teel ka lühike inglisekeelne intervjuu.
Osalejad valitakse 4. märtsiks, misjärel toimub laagri ühine ettevalmistus. Iga osaleja saab projekti ja laagrisse ka ise panustada, saades seeläbi vajalikke oskusi tulevikuks, mille tõendamiseks väljastatakse Tartu loodusmaja tunnistus ning Noortepass.

Täiendavate küsimuste korralpalume ühendust võtta projektimeeskonna mentoriga Tartu loodusmajast: [email protected].

Kandideeri osalema!

Kutsume noori vanuses 15-18 aastat kandideerima Tartu loodusmaja noortevahetusprogrammi Eestis, mis toimub suvel (15.-24.juuli 2018).
Tegutse kiiresti, sest tähtaeg on juba 25.veebruar!!! ✎✎✎Kandideerimisvormi link asub all pool.✎✎✎
***
Laagri korraldavad Tartu loodusmaja noored ise, tehes koostööd Itaalia partneritega ERASMUS+ projekti "F.O.O.D: Finding Ourselves in Obscure Diversity" raames.
***
Projekt keskendub noorte võtmepädevuste arendamisele ja keskkonnateadlikkuse kasvatamisele läbi toidu elutsükli uuringute. Fookuses olevad teemad on noorte osalus ja kaasamine, tervislikud ja keskkonnasõbralikud ning traditsioonilised toiduvalikud, toidu tootmine ja inimeste tarbimisharjumused ning meie valikute seosed kliimamuutustega.
***
Käesoleva projekti tulemusena:
1. Tugevneb kultuuridevaheline mõistmine.
2. Kasvab teadmine ja oskus valmistada ise toitu ning leida toorained keskkonnasõbralikul viisil.
3. Kasvab julgus suhelda inglise keeles, ennast väljendada ning ise keskkonnaalaseid uurimisi algatada.
4. Kasvab oskus korraldada ise oma õppimist ja kogemusi reflekteerida.

Rohkem infot projektist: http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/projektid/food/​

Kandideerimise tähtaeg on 25.veebruar!​
Kandideerimiseks palume täita järgnev vorm:
✎✎✎ http://bit.ly/2CQ0Qri ✎✎✎

Kandidaadid täidavad kandideerimisvormi, mille abil hinnatakse nende motivatsiooni osaleda ning nende võimalikku panust projekti elluviimisel kaasa lüüa. Näiteks, kui sul on huvi ja oskusi juhtida vahvaid mänge, algatada hommikuvõimelmist, läbi viia mõttetalguid, arutelusid või kui oskad fotosid teha ning artikleid kirjutada või programmi edukust analüüsida, siis oled kindlasti projekti edukaks läbiviimiseks üks tugev kandidaat. Seega too välja kõik oma toredad oskused ja märkimisväärt kogemused.

Kandidaatide seast valitakse 9 osalejat, kellega võetakse ühendust ning tehakse telefoni teel ka lühike inglisekeelne intervjuu.
Osalejad valitakse 4. märtsiks, misjärel toimub laagri ühine ettevalmistus. Iga osaleja saab projekti ja laagrisse ka ise panustada, saades seeläbi vajalikke oskusi tulevikuks, mille tõendamiseks väljastatakse Tartu loodusmaja tunnistus ning Noortepass.

Täiendavate küsimuste korralpalume ühendust võtta projektimeeskonna mentoriga Tartu loodusmajast: [email protected].

Want your school to be the top-listed School/college in Tartu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Löögijõud ja plastik

Location

Category

Telephone

Address


Lille 10
Tartu
Other Education in Tartu (show all)
Teadusbuss Teadusbuss
Ravila 14c
Tartu

Teadusbuss on liikuv teaduslabor, mille meeskond koosneb rõõmsatest ja energilistest vabatahtlikest üliõpilastest. Teadusbuss teeb teadusteatrit: pakub võimalusi kogeda noortel inimestel reaalteaduste lõbusamaid pooli.

Tartu ResPublica Tartu ResPublica
Vallikraavi 2
Tartu, 51003

ResPublica on konservatiivsete noorte poliitiline ühendus.

Tähe Noorteklubi MTÜ - Aparaadi noortekeskus Tähe Noorteklubi MTÜ - Aparaadi noortekeskus
Kastani 42
Tartu, 50107

Aparaadi noortekeskus pakub toredat vaba aja veetmise ning eneseteostuse võimalust. Kui tunned, et oled jäänud ühe koha peale toppama, kuid Sul on tahe midagi saavutada ja edasi liikuda, võta ühendust Mobiilsete kontaktnoorsootöötajatega.

TAC International Relations TAC International Relations
Tähe 38b
Tartu, 50103

Information and discussion on the international activities of Tartu Art College.

Domus Dorpatensis Guest Apartments Domus Dorpatensis Guest Apartments
Raekoja Plats 1 / Ülikooli 7
Tartu, 51003

We offer excellent accommodation options in the city center of Tartu, right next to the town hall. All profits go into our non-profit programs.

Teaduslahing Teaduslahing
Kooli
Tartu, 50409

Teadusvõistlusel Teaduslahing võtavad mõõtu 7. – 9. klasside võistkonnad, kes panevad igapäevaelus ette tulevatele küsimustele käed külge.

Zooloogiaring Zooloogiaring
Vanemuise 46
Tartu, 51014

Zooloogiaringis käivad huvilised õpilasted Tartu linna ja maakonna koolidest. Ühine meiega, kui Sind huvitavad loomad ja tahad neist rohkem teada saada

MAT-INF tudengiselts MAT-INF tudengiselts
J. Liivi 2
Tartu, 50409

TÜ arvutiteaduste ning matemaatika ja statistika instituutide tudengeid ühendav organisatsioon. Loodud 2014. aasta kevadel.

Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas TERT Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas TERT
Tähe 103
Tartu, 50107

MTÜ Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas (suupärasemalt lihtsalt RattaTehas).

ELLAN ELLAN
Tartu, 50411

ELLAN is a LLP project funded by the European Commission. It is higher education institutions collaborative and networking project, includes 28 partners.

EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus EPSÜ - Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Näituse 2-211
Tartu, 50409

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on organisatsioon Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppinud ja õppivatele üliõpilastele.

Tartu loodusmaja Tartu loodusmaja
Lille 10
Tartu, 51010

Aitame kaasa tarkade, loodust tundvate ning keskkonnaga arvestavate inimeste kujundamisele. Ole meiega!